Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirko Markuš-Nemeth PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA Smatram da je cijena osobne po novom pravilniku i prevelika. Država traži da svaki građanim ima osobnu, pa bi cijena trebala biti simbolična. Da ne kažem da neke države osobnu tj. takav dokument ne naplačuju. Druga stvar je putovnica, vozačka i ostali dokumenti koje država ne traži a želja je ili potreba građanina. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Naime, od 02. kolovoza 2021. godine Republika Hrvatska će, kao i druge države članice Europske unije, započeti s izdavanjem nove generacije elektroničke osobne iskaznice, koja time postaje i biometrijska isprava. Uz već postojeći elektronički nosač podataka (čip) u osobnu iskaznicu će se ugrađivati i beskontaktni elektronički nosač podataka na koji će se pohranjivati prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju, čime će se primijeniti odgovarajuće odredbe Uredbe EU o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje. Pohranjivanjem biometrijskih podatka u osobnu iskaznicu kao i osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem drugih zaštitnih elementa koje sadrži osobna iskaznica, ojačat će se pouzdanost i sigurnost ovog temeljnog identifikacijskog dokumenta za hrvatske državljane. Dodatna korist od pohrane biometrijskih podataka bit će mogućnost jednostavnijeg i bržeg prolaska graničnih kontrola pri putovanju u države Europske unije, jer će se otvoriti mogućnost korištenja osobne iskaznice na prolazima za automatiziranu graničnu kontrolu, koji se sve češće koriste u zračnim lukama. Obzirom na nove elemente koji se ugrađuju u osobnu iskaznicu porast će i cijena materijala i proizvodnje osobne iskaznice. Valja napomenuti da će sve nove osobne iskaznice koje se izdaju djeci sadržavati identifikacijski certifikat, bez obzira na dob djeteta. Za osobe s navršenih 70 godina koje imaju mogućnost izbora žele li osobnu iskaznicu s certifikatima ili bez, ukoliko izaberu osobnu iskaznicu bez certifikata cijena će joj biti niža, s time da će i osobna iskaznica bez certifikata sadržavati elektronički nosač podataka na kojem će biti pohranjeni biometrijski identifikatori nositelja osobne iskaznice.
2 Zoran Sambol PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA Cijena osobne iskaznice ne smije biti veća od primjerice 1% (jedan posto) prosječne plaće u RH prema Državnom Zavodu za Statistiku (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/Osnovni%20pokazatelji.xlsx). Prema izvješću DZS Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 7082 kune, što bi prema gornjem izračunu dovelo do cijene od 70 kuna i 82 lipe. Taj se iznos određuje jednom godišnje. Svi ostali izračuni nisu valjani bez javno objavljenih točnih troškova izrade osobne iskaznice. Dok god se jasno i bez ikakvog ustezanja ne daju točni izračuni troška izrade osobnih iskaznica svaki iznos koji ste naveli u ovom "Pravilniku" bit će prevelik. Prijedlog je mogao biti i 150 kuna ili 200 kuna... Osobna iskaznica obvezan je dokument koju mora posjedovati svaki punoljetni građanin Republike. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed.
3 UDRUGA OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Kao i ostale građane Hrvatske, i nas u udruzi Obitelji 3plus iznenadila je najava povećanja cijena za izdavanje osobnih iskaznica. Navedena mjera nas posebno brine zbog negativnog učinka koji će, nakon zdravstveno i gospodarski neizvjesne i teške godine, imati na kućne budžete svih obitelji, a posebno obitelji s troje ili više djece. Novi Pravilnik nastavlja s trenutnom praksom važenja dječjih osobnih iskaznica u trajanju od pet godina. No u navedenoj situaciji poskupljenja istih, to znači da obitelj za jedno dijete to povećanje snosi najmanje 3 puta do djetetove punoljetnosti, čime je teret na obitelji s troje ili više djece dodatno povećan. Taj financijski teret može sada biti posebno izazovan, jer su i velike obitelji, kao i svi građani, unazad godinu dana pod povećanim stresom, koji je za neke sigurno bio i egzistencijalan. Stoga i u ovom pogledu potičemo Vladu da djecu iz 3plus obitelji, tj. poželjno iz svih hrvatskih obitelji, oslobodi ovog nepotrebnog troška i time pokaže brigu za djecu, doda pozitivnu mjeru u demografskoj politici koju je Vlada i sama opisala kao problem broj jedan u Hrvatskoj, te održi jedno od važnih predizbornih obećanja*. * predizborno obećanje Vlade: „Donijet ćemo zakon o pravima i statusu roditelja – odgojitelja u obiteljima s četvero i više djece“ (iz službenog izbornog programa 2016. Hrvatske demokratske zajednice „Vjerodostojno“, str. 57). Primljeno na znanje Prijedlog je primljen na znanje.
4 Maša Safundžić Kučuk PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Obzirom da je OI obavezni dokument, cijena mu mora biti simbolična, a najviše do 1% prosječne plaće, kako je već u komentarima navedeno. Da postoji način kako živjeti u RH bez osobne, cijena bi možda mogla odražavati troškove izrade - mada je sam proces izrade izrazito neefikasan i može se pojednostaviti i time smanjiti cijena. Primjerice: zašto svaki put otisak prsta? Zašto svaki put ispunjavanje papirića kad imam druge dokumente koji točno navode moj identitet? Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Postupak izdavanja osobnih iskaznica obuhvaća zaprimanje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, izradu osobnih iskaznica i dostavu i uručenje osobnih iskaznica podnositeljima zahtjeva. Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osobni podaci podnositelja zahtjeva ispisuju se na propisanom obrascu iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova, koje se vode u informacijskom sustavu, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Prema tome podnositelj zahtjeva ne ispunjava nikakav obrazac. U cilju sprječavanja zlouporaba identiteta, a temeljem propisa kojima je regulirana obrada biometrijskih podataka, otisci papilarnih linija koji se uzmu pri svakom podnošenju zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica automatizirano će se usporediti s otiscima papilarnih linija koje su za tu osobu već ranije pohranjeni u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
5 Vanja Miškić Srb PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Potpuno je nepotrebno povećavati cijenu izrade osobnih iskaznica. Cijena treba ostati ista ili se čak i smanjiti. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed.
6 ANTONIA BRENČUN JURENEC PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Smatram da bi osobna iskaznica trebala biti besplatna, jer je Zakonom propisano da ju moramo imati. Razumijem naplatu putovnice i vozačke dozvole koje nisu obavezne, ali ovo je obavezno, čak su propisane kazne ako ju pojedinac nema stoga bi trebala bit besplatna. Također bilo bi dobro kada bi na jednoj kartici ujedinili sve potrebne iskaznice, što bi bila ušteda za sve. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 144/2020.) propisano je da obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima, kao što su primjerice podaci koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Navedene odredbe omogućuju spajanje funkcionalnosti osobne iskaznice i nekih drugih isprava. Nove osobne iskaznice će sadržavati i funkcionalnosti zdravstvene iskaznice te će obrazac osobne iskaznice između ostalog sadržavati i prostor za upis podatka o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, tako da osoba koja ishodi novu osobnu iskaznicu više neće trebati zdravstvenu iskaznicu. Vozačke dozvole u zemljama članicama EGP-a izdaju se u skladu s odredbama Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i njenim kasnijim izmjenama, kojom je propisan izgled i sadržaj obrasca vozačkih dozvola kojeg su dužne koristiti sve države članice EGP-a, tako da osobna iskaznica ne može sadržavati funkcionalnost vozačke dozvole.
7 PETAR BLAŽEVIĆ PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Cijenu ne treba mjenjati, u najboljem slučaju treba biti 0 jer je obavezni dokument koji država zahtijeva. Jos uvijek cekamo trenutak kad će spojiti svu silu nepotrebnih dokumenata, osobna, vozačka, zdrastvena, dopunska zdrastvena a sve ih veže jedno te isti broj OIB, a sve je ovo odavno moguće još dok se koristio jmbg, samo onda država ne bi mogla naplaćivati još jedan dokument. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 144/2020.) propisano je da obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima, kao što su primjerice podaci koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Navedene odredbe omogućuju spajanje funkcionalnosti osobne iskaznice i nekih drugih isprava. Nove osobne iskaznice će sadržavati i funkcionalnosti zdravstvene iskaznice te će obrazac osobne iskaznice između ostalog sadržavati i prostor za upis podatka o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, tako da osoba koja ishodi novu osobnu iskaznicu više neće trebati zdravstvenu iskaznicu. Vozačke dozvole u zemljama članicama EGP-a izdaju se u skladu s odredbama Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i njenim kasnijim izmjenama, kojom je propisan izgled i sadržaj obrasca vozačkih dozvola kojeg su dužne koristiti sve države članice EGP-a, tako da osobna iskaznica ne može sadržavati funkcionalnost vozačke dozvole.
8 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Cijena osobne iskanize je 0 kn. Dovoljni su pretjerano visoki porezi. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed
9 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Osobna iskaznica treba biti dokument koji sadrži sve informacije i zamjena za sve ostale dokumente. Ako neki zakon propisuje određeni dokument, npr. vozačku dozvolu, onda sve zakone treba prilagoditi tako da traže dokument kojim se može dokazati npr posjedovanje vozačke dozvole. Stranci će dati vozačku dozvolu, a građani RH osobnu iskaznicu. Nitko nije diskriminiran jer se ne traži konkretan dokument nego dokaz u bilo kojem obliku. Nije prihvaćen Redni broj Korisnik/Sekcija/Komentar Odgovor 1 Mirko Markuš-Nemeth PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA Smatram da je cijena osobne po novom pravilniku i prevelika. Država traži da svaki građanim ima osobnu, pa bi cijena trebala biti simbolična. Da ne kažem da neke države osobnu tj. takav dokument ne naplačuju. Druga stvar je putovnica, vozačka i ostali dokumenti koje država ne traži a želja je ili potreba građanina. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Naime, od 02. kolovoza 2021. godine Republika Hrvatska će, kao i druge države članice Europske unije, započeti s izdavanjem nove generacije elektroničke osobne iskaznice, koja time postaje i biometrijska isprava. Uz već postojeći elektronički nosač podataka (čip) u osobnu iskaznicu će se ugrađivati i beskontaktni elektronički nosač podataka na koji će se pohranjivati prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju, čime će se primijeniti odgovarajuće odredbe Uredbe EU o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje. Pohranjivanjem biometrijskih podatka u osobnu iskaznicu kao i osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem drugih zaštitnih elementa koje sadrži osobna iskaznica, ojačat će se pouzdanost i sigurnost ovog temeljnog identifikacijskog dokumenta za hrvatske državljane. Dodatna korist od pohrane biometrijskih podataka bit će mogućnost jednostavnijeg i bržeg prolaska graničnih kontrola pri putovanju u države Europske unije, jer će se otvoriti mogućnost korištenja osobne iskaznice na prolazima za automatiziranu graničnu kontrolu, koji se sve češće koriste u zračnim lukama. Obzirom na nove elemente koji se ugrađuju u osobnu iskaznicu porast će i cijena materijala i proizvodnje osobne iskaznice. Valja napomenuti da će sve nove osobne iskaznice koje se izdaju djeci sadržavati identifikacijski certifikat, bez obzira na dob djeteta. Za osobe s navršenih 70 godina koje imaju mogućnost izbora žele li osobnu iskaznicu s certifikatima ili bez, ukoliko izaberu osobnu iskaznicu bez certifikata cijena će joj biti niža, s time da će i osobna iskaznica bez certifikata sadržavati elektronički nosač podataka na kojem će biti pohranjeni biometrijski identifikatori nositelja osobne iskaznice. 2 Zoran Sambol PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA Cijena osobne iskaznice ne smije biti veća od primjerice 1% (jedan posto) prosječne plaće u RH prema Državnom Zavodu za Statistiku (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/Osnovni% 20pokazatelji.xlsx). Prema izvješću DZS Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 7082 kune, što bi prema gornjem izračunu dovelo do cijene od 70 kuna i 82 lipe. Taj se iznos određuje jednom godišnje. Svi ostali izračuni nisu valjani bez javno objavljenih točnih troškova izrade osobne iskaznice. Dok god se jasno i bez ikakvog ustezanja ne daju točni izračuni troška izrade osobnih iskaznica svaki iznos koji ste naveli u ovom "Pravilniku" bit će prevelik. Prijedlog je mogao biti i 150 kuna ili 200 kuna... Osobna iskaznica obvezan je dokument koju mora posjedovati svaki punoljetni građanin Republike. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. 3 UDRUGA OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Kao i ostale građane Hrvatske, i nas u udruzi Obitelji 3plus iznenadila je najava povećanja cijena za izdavanje osobnih iskaznica. Navedena mjera nas posebno brine zbog negativnog učinka koji će, nakon zdravstveno i gospodarski neizvjesne i teške godine, imati na kućne budžete svih obitelji, a posebno obitelji s troje ili više djece. Novi Pravilnik nastavlja s trenutnom praksom važenja dječjih osobnih iskaznica u trajanju od pet godina. No u navedenoj situaciji poskupljenja istih, to znači da obitelj za jedno dijete to povećanje snosi najmanje 3 puta do djetetove punoljetnosti, čime je teret na obitelji s troje ili više djece dodatno povećan. Taj financijski teret može sada biti posebno izazovan, jer su i velike obitelji, kao i svi građani, unazad godinu dana pod povećanim stresom, koji je za neke sigurno bio i egzistencijalan. Stoga i u ovom pogledu potičemo Vladu da djecu iz 3plus obitelji, tj. poželjno iz svih hrvatskih obitelji, oslobodi ovog nepotrebnog troška i time pokaže brigu za djecu, doda pozitivnu mjeru u demografskoj politici koju je Vlada i sama opisala kao problem broj jedan u Hrvatskoj, te održi jedno od važnih predizbornih obećanja*. * predizborno obećanje Vlade: „Donijet ćemo zakon o pravima i statusu roditelja – odgojitelja u obiteljima s četvero i više djece“ (iz službenog izbornog programa 2016. Hrvatske demokratske zajednice „Vjerodostojno“, str. 57). Prijedlog je primljen na znanje. 4 Maša Safundžić Kučuk PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Obzirom da je OI obavezni dokument, cijena mu mora biti simbolična, a najviše do 1% prosječne plaće, kako je već u komentarima navedeno. Da postoji način kako živjeti u RH bez osobne, cijena bi možda mogla odražavati troškove izrade - mada je sam proces izrade izrazito neefikasan i može se pojednostaviti i time smanjiti cijena. Primjerice: zašto svaki put otisak prsta? Zašto svaki put ispunjavanje papirića kad imam druge dokumente koji točno navode moj identitet? Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Postupak izdavanja osobnih iskaznica obuhvaća zaprimanje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, izradu osobnih iskaznica i dostavu i uručenje osobnih iskaznica podnositeljima zahtjeva. Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osobni podaci podnositelja zahtjeva ispisuju se na propisanom obrascu iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova, koje se vode u informacijskom sustavu, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. Prema tome podnositelj zahtjeva ne ispunjava nikakav obrazac. U cilju sprječavanja zlouporaba identiteta, a temeljem propisa kojima je regulirana obrada biometrijskih podataka, otisci papilarnih linija koji se uzmu pri svakom podnošenju zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica automatizirano će se usporediti s otiscima papilarnih linija koje su za tu osobu već ranije pohranjeni u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. 5 Vanja Miškić Srb PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Potpuno je nepotrebno povećavati cijenu izrade osobnih iskaznica. Cijena treba ostati ista ili se čak i smanjiti. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. 6 ANTONIA BRENČUN JURENEC PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Smatram da bi osobna iskaznica trebala biti besplatna, jer je Zakonom propisano da ju moramo imati. Razumijem naplatu putovnice i vozačke dozvole koje nisu obavezne, ali ovo je obavezno, čak su propisane kazne ako ju pojedinac nema stoga bi trebala bit besplatna. Također bilo bi dobro kada bi na jednoj kartici ujedinili sve potrebne iskaznice, što bi bila ušteda za sve. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 144/2020.) propisano je da obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima, kao što su primjerice podaci koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Navedene odredbe omogućuju spajanje funkcionalnosti osobne iskaznice i nekih drugih isprava. Nove osobne iskaznice će sadržavati i funkcionalnosti zdravstvene iskaznice te će obrazac osobne iskaznice između ostalog sadržavati i prostor za upis podatka o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, tako da osoba koja ishodi novu osobnu iskaznicu više neće trebati zdravstvenu iskaznicu. Vozačke dozvole u zemljama članicama EGP-a izdaju se u skladu s odredbama Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i njenim kasnijim izmjenama, kojom je propisan izgled i sadržaj obrasca vozačkih dozvola kojeg su dužne koristiti sve države članice EGP-a, tako da osobna iskaznica ne može sadržavati funkcionalnost vozačke dozvole. 7 PETAR BLAŽEVIĆ PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Cijenu ne treba mjenjati, u najboljem slučaju treba biti 0 jer je obavezni dokument koji država zahtijeva. Jos uvijek cekamo trenutak kad će spojiti svu silu nepotrebnih dokumenata, osobna, vozačka, zdrastvena, dopunska zdrastvena a sve ih veže jedno te isti broj OIB, a sve je ovo odavno moguće još dok se koristio jmbg, samo onda država ne bi mogla naplaćivati još jedan dokument. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 144/2020.) propisano je da obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima, kao što su primjerice podaci koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Navedene odredbe omogućuju spajanje funkcionalnosti osobne iskaznice i nekih drugih isprava. Nove osobne iskaznice će sadržavati i funkcionalnosti zdravstvene iskaznice te će obrazac osobne iskaznice između ostalog sadržavati i prostor za upis podatka o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, tako da osoba koja ishodi novu osobnu iskaznicu više neće trebati zdravstvenu iskaznicu. Vozačke dozvole u zemljama članicama EGP-a izdaju se u skladu s odredbama Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i njenim kasnijim izmjenama, kojom je propisan izgled i sadržaj obrasca vozačkih dozvola kojeg su dužne koristiti sve države članice EGP-a, tako da osobna iskaznica ne može sadržavati funkcionalnost vozačke dozvole. 8 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Cijena osobne iskanize je 0 kn. Dovoljni su pretjerano visoki porezi. Prijedlog nije prihvaćen. Odredbama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20) propisano je da su u cijenu osobne iskaznice uračunati troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno u policijske uprave koje izdaju osobne iskaznice. Također je propisano da troškove koji čine cijenu osobne iskaznice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Prema tome u cijenu osobne iskaznice koja je predložena ovim Pravilnikom uračunati su naprijed navedeni troškovi s time da će nova osobna iskaznica uz elektroničke komponente koje sadrži sadašnja osobna iskaznica sadržavati i dodatnu elektroničku komponentu koja će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Detaljnije obrazloženje dano je naprijed 9 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA, Članak 2. Osobna iskaznica treba biti dokument koji sadrži sve informacije i zamjena za sve ostale dokumente. Ako neki zakon propisuje određeni dokument, npr. vozačku dozvolu, onda sve zakone treba prilagoditi tako da traže dokument kojim se može dokazati npr posjedovanje vozačke dozvole. Stranci će dati vozačku dozvolu, a građani RH osobnu iskaznicu. Nitko nije diskriminiran jer se ne traži konkretan dokument nego dokaz u bilo kojem obliku. Prijedlog nije prihvaćen. Većina država članica Europske unije, pa tako I Republika Hrvatska izdaje svojim državljanima osobne iskaznice kao osnovne identifikacijske isprave kojima se dokazuje identitet I državljanstvo. Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelj koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama od 2. Kolovoza 2021 godine propisuje sigurnosne standarde koji se primjenjuju na osobne iskaznice koje države članice izdaju svojim državljanima. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 144/2020.), koji je donesen radi provedbe navedene Uredbe omogućuje spajanje funkcionalnosti nekih drugih isprava u osobnoj iskaznici. Za sada će osobna iskaznica sadržavati i funkcionalnost zdravstvene iskaznice.