Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Tarife sudskih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dominik Tomislav Vladić UREDBAO IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TARIFI SUDSKIH PRISTOJBI Treba ukinuti sve pristojbe. Država ima sve podatke o građanima i nema potrebe za plaćanjem beskorisnih naknada iz kojih se plaćaju krađe od strane politike za koju nitko ne odgovara. Svaki poziv građanina u instituciju ili traženje bilo kakvog dokumenta treba rezultirati time da građanin dobiva naknadu od države koju plaća kroz poreze a ista nije sposobna sve poslove odraditi za građanina. Primljeno na znanje Mišljenje nije neposredno vezano uz predložene izmjene i prima se na znanje.
2 Jelena Čuveljak UREDBAO IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TARIFI SUDSKIH PRISTOJBI Zašto tarifa sudskih pristojbi ograničava visinu pristojbe za tužbe (presude i dr.) u parničnom postupku pred trgovačkim sudovima? Pa tog ograničenja nemaju ni javni bilježnici ni odvjetnici. Razumljivo je ograničenje pred općinskim sudovima, ali ono nije prihvatljivo pred trgovačkim sudovima gdje npr. društvo A d.d. može tužiti Republiku Hrvatsku za iznos od 100.000.000,00 kn i za to platiti samo 5.000,00 kn sudske pristojbe a nagrada za rad odvjetnika je bila 100.000,00 kn bez PDV a dok nagradu javnom bilježniku možete izračunati sami ako se uzme da je postupak započet temeljem vjerodostojne isprave. Nije prihvaćen Povećanje pristojbenih obveza nije predmet predloženih izmjena.
3 ivo bakalić UREDBAO IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TARIFI SUDSKIH PRISTOJBI Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu 6. srpnja 2021. Poštovani, Povodom objavljenog savjetovanja u svezi Uredbe o tarifi sudskih pristojbi slobodan sam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge. Izvan predloženog teksta Izmjena i dopuna Uredbe o tarifi sudskih pristojbi predlažem dopunu teksta Uredbe na način kako slijedi. Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/19) u pravni sustav uvedeni su prijedlog za dopuštenje revije i odgovor protivne strane na prijedlog za dopuštenje revizije. Kako postojeća Tarifa sudskih pristojbi u tarifnom broju 3. ne propisuje prijedlog za dopuštenje revizije kao podnesak koji podliježe plaćanju sudskih pristojbi predlažem da se navedeni tarifni broj u st. 2. dopuni na način da prijedlog za dopuštenje revizije također podliježe plaćanju pristojbe u visini osnovne pristojbe iz Tar.br.1. stavak 1. kao što je u navedenom stavku propisana pristojba za žalbu i reviziju protiv rješenja te prijedlog za ponavljanje postupaka. Ovo je osobito važno iz razloga jer od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a prema dostupnim podacima samo 1 % prijedloga za dopuštenje revizije je bio prihvaćen te je dopuštena revizija. To konkretno znači da je ogromni broj prijedlog za dopuštenje revizije izvan tarifnog sustava iako su takvi prijedlozi vrsta pravnih lijekova koja iziskuje određenu aktivnost sudova. S poštovanjem Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu Prihvaćen Odredbe Tar. br. 1., 2. i 3. prilagođene su Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 70/19).