Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu natječaja za provedbu podmjere 19.1. » Pripremna pomoć « – provedba tipa operacije 19.1.1. » Pripremna pomoć «

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAG BILOGORA-PAPUK 3.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA/AKTIVNOSTI, 3.2.Prihvatljivi troškovi Samo bismo htjeli provjeriti.LPT-organizacija javnih tribina (odnosno sastanaka) u vezi izrade LRS znači da na njoj sudjeluju osobe koje nisu članovi ili volonteri.Trošak hrane i pića i za te osobe prihvatljiv je sukladno potpisnoj listi.Zapisnik sa javne tribine nije baš adekvatan izraz pa bi se tu moglo reći Izvješće sa organiziranog događanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Za potrebe pravdanja troškova u vezi organiziranja događaja (sastanci, radionice i sl.) za izradu LRS potrebno je dostaviti zapisnik. U Prilogu 2., glava III. SPECIFIČNA DOKUMENTACIJA ZAVISNO O PRIHVATLJIVOJ PODAKTIVNOSTI unutar točke 19.1.1.3. navesti će se da se navedeno odnosi na sve događaje, a ne samo na sjednice LAG-a.
2 LAG BILOGORA-PAPUK 3.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA/AKTIVNOSTI, 3.2.Prihvatljivi troškovi U Prilogu II prilikom pravdanja troškova plaće djelatnika navodi se da treba dostaviti timesheet za djelatnike samo ukoliko se radi o drugom javnom izvoru(ne EAFRD) no sukladno dosadašnjem pravdanju kombinacije 19.3 i 19.4 to nije primjenjivo jer se mora dostavljati timesheet i specifikacija troškova pojedinog obračuna plaće ukoliko djelatnik dio plaće pravda kroz 19.3 i 19.4 odnosno u budućnosti i 19.1 te u Prilogu II treba dopuniti da se timesheet dostavlja razgraničeno i za ove tri podmjere mjere 19.EAFRD-a ukoliko djelatnik radi na tim poslovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Ispravljeno u Prilogu II na način da je dodana napomena o razdvajanju sati i unutar EAFRD na podmjere 19.1., 19.3 i 19.4
3 LAG BILOGORA-PAPUK 3.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA/AKTIVNOSTI, 3.2.Prihvatljivi troškovi Kod prihvatljivih troškova oglašavanja(radio,tisak)prema LPT potrebno je prikupiti tri usporedive ponude što bi moglo predstavljati problem jer na području regije lag-a postoje 1 ili max dvije lokalne novine kao i lokalni radio.Može li se u slučaju oglašavanja u medijima uzeti u obzir dostava samo jedne ponude , lokalnog radia ili novina. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Na području Republike Hrvatske veliki je broj medija koji pokrivaju cjelokupno područje Republike Hrvatske ili pojedinu županiju/regiju. Stoga je za usluge oglašavanja potrebno prikupiti tri sadržajno usporedive ponude i učitati ih prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu kako je navedeno u Prilogu I Natječaja.
4 MARIN KUKOČ NACRT NATJEČAJA, 4.POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA I PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE S obzirom na iznos sredstava planiran ovim natječajem i broj odobrenih LAG-ova, zaključuje se kako će maksimalna vrijednost potpore po LAG-u biti cca 100.000 kn. S obzirom na neujednačenu praksu provedbe postupka jednostavne nabave, predlaže se u natječaju postaviti odredbu po kojoj su LAG-ovi, neovisno o svojim internim aktima vezanim uz jednostavnu nabavu, u obvezi objaviti na svojim stranicama Poziv na dostavu ponuda za izradu LRS. Na ovaj bi se način izbjeglo slanje Poziva isključivo jednom subjektu, što je odredba iz Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave nekih LAG-ova. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Način objave poziva za dostavu ponuda određuje svaki LAG u svojim internim dokumentima vezanim za jednostavnu nabavu sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Prema zakonu o javnoj nabavi LAG je obvezan interni akt u vezi jednostavne nabave objaviti na mrežnim stranicama LAG-a. LAG je u obvezi za usluge stručnjaka i ostale troškove u vezi izrade LRS (osim troškova navedenih u Tablici 1 Priloga I Natječaja) prikupiti tri sadržajno usporedive ponude i učitati ih prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu kako je navedeno u Prilogu I Natječaja.
5 LAG Sjeverna Bilogora NACRT NATJEČAJA, 5.PROVEDBA IZRADE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U poglavlju 1. Predmet, svrha i iznos raspoloživih sredstava, u tablici je navedeno da je rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu 31.12.2022. do 12:00 sati, a ovdje je navedeno najkasnije do 31. siječnja 2023. U poglavlju 6. također je naveden krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu 31. siječanj 2023. godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem komentaru. Datum podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu u Poglavlju 1. je usklađen sa datumima u Poglavljima 5. i 6. (31. siječnja 2023. godine) Napominjemo da je provedba podmjere 19.1 i prihvatljivost troškova do 31.prosinca 2022. godine.