Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, POKVARLJIVIM TE PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIM POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dukat d.d. Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi Prema šifri KN proizvodi koji sadrže mlijeko se mogu stavljati u šifru KN 1901 90 99, predlažem da se i u toj šifri KN doda mogućnost PTOPPP ili PPPP Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE Proizvode tarifne oznake KN 19019099 koji sadrže mlijeko mogu se uvrstiti u popis pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a jednaka analogija može se primijeniti i na proizvode tarifnih oznaka KN 19021100, 19022010, 19022030, 19022091, 19022099, 19021910, 19023090, 16025095 te 21041000.
2 HGK Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi, PRAVILNIK O poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim  te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima   Prema Pravilniku o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tarifni brojevi 2104 10 00, 1602 50 95, 1902 19 10, 1902 20 99, 1902 30 90 svrstani su u kategoriju PPP – Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. S mikrobiološkog gledišta proizvodi svrstani u navedene tarifne brojeve su lako kvarljiva hrana. Stoga predlažemo uvrstiti proizvode pod navedenim tarifnim oznakama u popis pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Obrazloženje: U nastavku citiramo Uredbe (EZ) kojima se definira datum minimalne trajnosti hrane i daje informacija o utvrđivanju sigurnosti hrane. -Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani Članak 24. Datum minimalne trajnosti, „upotrijebiti do” datum i datum zamrzavanja Hrana koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da će nakon kraćega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi, datum minimalne trajnosti treba zamijeniti „upotrijebiti do” datumom. Nakon „upotrijebiti do” datuma hrana se smatra nesigurnom u skladu s člankom 14. stavcima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002. -Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002: o utvrđivanju općih načela uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane, te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane Članak 14. Uvjeti za utvrđivanje sigurnosti hrane 1. Nesigurnu hranu nije dozvoljeno stavljati na tržište. 2. Hrana je nesigurna ako je: (a) štetna za zdravlje; (b) neprikladna za prehranu ljudi. 3. Pri odlučivanju je li neka hrana nesigurna, uzimaju se u obzir: (a) normalni uvjeti u kojima potrošač rabi tu hranu i sve faze proizvodnje, prerade i distribucije; te (b) informacije koje su date potrošaču, uključujući podatke na naljepnici i druge informacije dostupne potrošaču u pogledu izbjegavanja specifičnih štetnih djelovanja neke određene hrane ili kategorije hrane na zdravlje ljudi 4. Pri odlučivanju je li neka hrana štetna za zdravlje ljudi, uzimaju se u obzir: (a) ne samo mogući izravni i/ili kratkoročni i/ili dugoročni učinci te hrane na zdravlje osobe koja je konzumira, nego i na buduće generacije; (b) mogući kumulativni toksični učinci; (c) posebna zdravstvena osjetljivost određene kategorije potrošača u slučaju kada je hrana namijenjena toj kategoriji potrošača. 5. Prilikom utvrđivanja je li neka hrana neprikladna za prehranu ljudi uzima se u obzir je li ta hrana neprihvatljiva za prehranu ljudi prema svojoj predviđenoj uporabi zbog njezinog zagađenja vanjskim uzročnikom ili na neki drugi način, ili zbog truljenja, kvarenja ili raspadanja. U nastavku je obrazloženje uz svaki tarifni broj proizvoda: 2104 10 00 - Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih - Svježe juhe - tekuće (od povrća, mesa, kozica), Svježi temeljci - tekući (od povrća, mesa, kozica). Pakirano kao vruće punjenje, u ambalažu nepropusnu za kisik, u kontroliranoj atmosferi, brzo ohlađeno i čuvano na temperaturi od 2 do 8°C 1602 50 95 - ostalo - Svježi gulaš, svježi bolegnese umak pakirano kao vruće punjenje, u ambalažu nepropusnu za kisik, u kontroliranoj atmosferi, brzo ohlađeno i čuvano na temperaturi od 2 do 8°C 1902 19 10 - koja ne sadrži brašno ili krupicu od obične pšenice - Svježa tjestenina od durum pšenice. Pakirana u kontroliranoj atmosferi, čuvana na temperaturi od 2-8°C. 1902 20 99 - ostalo - Svježa punjena tjestenina od durum pšenice s različitim okusima punjenja - sirom, mesom ili povrćem. Pakirana u kontroliranoj atmosferi, čuvana na temperaturi od 2-8°C 1902 30 90 - ostalo - pakirana tjestenina umak šalša. Pakirano u kontroliranoj atmosferi, čuvana na temperaturi od 2-8°C Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE Proizvode pod navedenim tarifnim oznakama može se uvrstiti u popis pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.