Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marina VUKMIROVIĆ PRAVILNIK Ne znam na osnovu čega je napravljen ovaj predloženi cjenik, tko je radio kalkulaciju ali vidim da je više od 50% smanjeno. Zašto sukladno tome izdavanje same iskaznice nije smanjeno barem na 30,00 kn??? Prihvaćen Cijena izdavanja iskaznice će se smanjiti također za 50%, odnosno na 20kn. Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja određeno je smanjenje naknada te je izrađene ovaj Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida.
2 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Prijedlogom novog Zakona o održivoj upotrebi pesticida predloženo je da se osnovna izobrazba održava 24 sata, a dopunska izobrazba 6 sati. Ako se podijeli predloženih najviši iznos od 280 kn sa 24 sata dobije se iznos od 11.67 kn po satu, odnosno ako se najviši iznos od 200 kn podijeli sa 6 sati dobije se iznos od 16.67 kn. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku da minimalna studenska satnica za 2021. godinu iznosi 26.56 kn što je iznos minimalne brutto plaće za 2021. godinu. S obzirom da izobrazbu obavljaju ovlašteni predavači koji imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede su akademski obrazovane osobe često magistri i doktori znanosti propisivanjem ovakvih iznosa je i više nego sramotno da jedan npr. docent doktor znanosti radi osnovnu izobrazbu za 11.67 kn po satu, dok minimalna studenska satnica iznosi 26.56 kn (radi za 43.93% minimalne studenske satnice). Ministarstvo poljoprivrede prijedlogom novog Zakona o održivoj upotrebi pesticida propisalo je čitav niz novih odredbi i kriterija koje ovlaštene institucije i ovlašteni predavači moraju zadovoljiti, jer je cilj zakonodavca što kvalitetnija izobrazba a onda propisivanjem (smanjivanjem najvišeg iznosa naknade troškova) dolazimo do suprotnosti od onoga što se od ovlaštenih predavača i institucija očekuje. Propisivanjem ovakvog najvišeg iznosa dovodite do teškog sramoćenja ovlaštenih predavača jer minimalna studenska satnica je i više od duplo veća. Zbog svega navedenoga predlažem da se najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe računa na način da se broj sati izobrazbe pomnoži sa minimalnom studenskom satnicom (što bi za osnovnu izobrazbu iznosilo cca 615 kn, a za dopunsku cca 155 kn). Ako se želi povećati kvaliteta same izobrazbe i naknada mora pratiti isto. Što se tiče naknade polaganja ispita koji se smanjuje sa 50 kn na 20 kn, iz gore navedenih razloga smatram neopravdanim te predlažem da naknada ostane ista kao i do sada. Upravno vijeće Savjetodavne službe (prije nego što se spojila sa Ministarstvom poljoprivrede) na svojoj sjednici donijelo je Odluku da cijena izrade identifikacijske iskaznice iznosi 30 kn. Predlažem da iznos najviše naknade izdavanja identifikacijske iskaznice i dalje bude 30 kn kao i do sada, a ne da se isto povećava na 40 kn, što stvara nepotreban dodatno opterećene za polaznike izobrazbe. Povećanje troška izdavanja nije opravdano jer trošak same izrade je daleko manji od 30 kn. Na ovaj način predlagatelj želi dodatno povećati prihode u Državni proračun (neopravdano), a isto tako ne mareći da je to dodatni trošak za polaznike. Kada se uzme u obzir satnica predavača i trošak izrade iskaznice, dolazimo do opravdane sumnje da se na taj način diskriminira predavač, te zakonodavcu nije briga na koji način će se provoditi izobrazbe već samo da se puni Državni proračun naknadama za izdavanje identifikacijskih iskaznica (još jednom napominjem da je taj namet neopravdan za polaznika) već da se sve pomoću e-poljoprivredne iskaznice može iskazati (nije potrebno izrađivanje posebne iskaznice za pesticide, a posebne iskaznice za plavi dizel itd.) Molim da se ovakav Prijedlog pravilnika povuče i ne primjenjuje od 1.1.2022. godine nego da isti ide na doradu uzimajući sve gore navedene argumente. Nije prihvaćen Poštujući preporuke Stožera na predavanjima je zadnjih godinu i pol ograničen broj obveznika izobrazbe koji ovisi o veličini prostorije u kojoj se predavanje održava što je prema našim saznanjima oko 20 polaznika po predavanju, a predavanja se prema našim saznanjima ne održavaju samo za jednog polaznika.
3 Željko Bjeliš PRAVILNIK, Članak 1. Ukoliko uskladite prijedlog Zakona o održivoj upotrebi pesticida i uvjete za provođenje izobrazbe sa troškovima provedbe izobrazbe, korištenja prostorija, opreme i broja predavača, vrlo brzo ćete doći do zaključka da su maksimalne naknade premale. Smatram nepotrebnim mijenjati naknade te smanjivati iznose za provedbu izobrazbe i polaganje ispita, a istovremeno povećavati naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice. Možda i sebično od strane predlagatelja??? Nije prihvaćen Budući da ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida niti jedna naknada nije povećana, a da do sada sukladno Pravilniku o visini naknada izobrazbe se nisu naplaćivali maksimalni iznosi naknada primjedba nije prihvaćena.
4 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ PRAVILNIK Ovaj Prijedlog Pravilnika je u suprotnosti sa prijedlogom novog Zakona o održivoj upotrebi pesticida jer se novim Zakon propisu cijeli niz novih odredbi i kriterija koje ovlašteni predavači i ovlaštene institucije moraju ispunjavati, a najviše naknade se smanjuje i za više od 50% što je u suprotnosti za dobivanju dodatne kvalitete same izobrazbe te predlažem da se ovakav Prijedlog stavi ponovno na doradu, uvažavajući sve komentare koje su na isti pristigli. Primljeno na znanje Ovaj Nacrt prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida donosi se temeljem važećeg Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14, 115/18 i 32/20). Kada na snagu stupi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida tada će temeljem njega biti potrebno donijeti novi Pravilnik kojim će se definirati visine naknada za obavljanje poslova u skladu sa novim Zakonom o održivoj uporabi pesticida.
5 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Kod propisivanja najviših iznosa naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe trebalo se ići sa razgraničenjima po modulima, na način da se posebno propišu najviši iznosi naknada za modul za profesionalne korisnike, posebno za distributere, a posebno za savjetnike. To je potrebno iz razloga zato što broj polaznika modula za distributere i savjetnike je jako mali, te se ovlaštenim institucijama financijski ne isplati održavanje izobrazbi za distributere i savjetnike, a propisivanjem ovakve "mizerne" naknade ovlaštenim institucijama će to biti ne isplativo te distributeri i savjetnici koji će htjeti položiti osnovni izobrazbu ili dopunsku izobrazbu neće imati gdje to obaviti. Primljeno na znanje Budući da je u izradi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida, razmotriti će se prijedlog iz ovog komentara.
6 Terra projekti d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, obzirom na troškove ispitnih stanica (zaposlenici, organizacija rada, izlasci na teren po cijeloj RH, održavanje vozila i opreme) smatramo kako je čak 50 %-tno smanjenje naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida potpuno neopravdano te će uzrokovati zatvaranje ispitnih stanica (kojima će rad jednostavno biti neisplativ; naravno, osim onima u državnom vlasništvu). S predloženim naknadama ispitne stanice mogu opstati samo ukoliko će poljoprivrednici svoje strojeve dovoziti u blizinu lokacije sjedišta stanica, što je u praksi neizvedivo. Stoga predlažemo zadržavanje naknada na prethodnim razinama uz redefiniranje kategorija strojeva (kako bi "mali" poljoprivrednici ipak imali manje naknade) ili subvencioniranje rada ispitnih stanica. Primljeno na znanje Budući da je u izradi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida, razmotriti će se prijedlog iz ovog komentara.