Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Katarina Vojnović POTPORA ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA, Prihvatljivi korisnici Poštovani, možete li pojasniti da li se pod pojmom Savjetodavna služba misli na javnu ustanovu registriranu za obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti čiji je osnivač Republika Hrvatska, ili se pod navedenim pojmom smatraju i privatne tvrtke koje obavljaju poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi s ciljem stjecanja dobiti Nije prihvaćen Člankom 1. Zakona o savjetodavnoj službi (NN 50/12, 148/13) osnivana je Savjetodavna služba kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika te se uređuju odnosi u svezi s osnivanjem, upravljanjem i poslovanjem Službe. Člankom 2. istoga Zakona osnivač Službe je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Savjetodavna služba je jedini korisnik mjere 02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Privatne tvrtke koje obavljaju poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost nisu korisnik mjere.