Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 2. U članku 10. stavku 1. točke 4., 5. i 6. brišu se. Točke 7, 7a, 7b i 7d postaju točke 4, 4a, 4b i 4c. Točka 7c je izostavljena, a nije navedeno da se briše. Uskladiti novi redoslijed točaka sa statusom točke 7c. Prihvaćen Prihvaćeno i nomotehnička greška ispravljena.
2 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 7. U stavku 5. umjesto riječi „sudjelovanje“ dodati riječ „sudjelovanju“ Prihvaćen Prihvaćeno i nomotehnička greška ispravljena.