Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina - Ne-tehnički sažetak

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor