Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije (prvi razred), Poslovne komunikacije (drugi razred), Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Proračunsko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvještaja, Upravljanje prodajom te Marketing usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrea Bednjanec ODLUKU Poštovani, podržavam navedene dopune i primjedbe i unosim svoj prijedlog dopune: stručnjaci stručni prvostupnik poslovne informatike i stručni specijalist menadžmenta informacijskih tehnologija mogli bi prema kurikulumu studija i znanju i stečenim vještinama predavati sljedeće nastavne predmete: -Osnove ekonomije -Poslovne komunikacije (u prvom i u drugom razredu) -Komunikacijsko-prezentacijske vještine -Osnove računovodstva -Marketing -Informatika -Marketing usluga Primljeno na znanje Stručni prvostupnik poslovne ekonomije svojim znanjem i stećenim kompetencijama zadovoljala kadrovske uvjete za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnih predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu. Stručni specijalist IT menadžmenta svojim znanjem i stećenim kompetencijama zadovoljala kadrovske uvjete za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnih predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) i Informatika.
2 Ivana Šupuković ODLUKU Poštovani, slažem se u potpunosti s komentarom kolegice Sekulić Erić. Po struci sam diplomirani pravnik te duži niz godina predajem predmet Poslovne komunikacije 1 te ne vidim nijedan konkretan razlog zašto diplomirani pravnici/magistri prava ne bi bili kompetentni isti predavati. Definitivno bi svi koji predaju navedeni predmet trebali imati znanje i vještinu kompjutorske daktilografije stečeno kroz prijašnje ili naknadno školovanje. S poštovanjem, Ivana Šupuković Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi. Sukladno napisanome, diplomirani pravnik / magistar prava može izvoditi strukovni nastavni predmet Poslovne komunikacije (prvi razred) u strukovnom kurikulumu ekonomist.
3 Radmila Frantal ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom o uključivanju stručnih specijalista u kadrovsku strukturu pri stjecanju klasifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. S poštovanjem, Radmila Frantal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se sa Odlukom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Dina Kralj ODLUKU Poštovani, Ukoliko želimo stručno i razvijeno društvo, neophodno je prekinuti s lošom praksom diskriminacije stručnih studija kao i osoba koje su završile iste te se nadam da je izmjena predmetnog dokumenta na tom tragu. Osobito kada se raspisuje javni natječaj, zaista ne vidim ikakvu prepreku da se na njega jave i magistri i stručni specijalisti, rezultati testiranja će pokazati tko zadovoljava uvjete ili raspolaže specifičnim znanjima. Sukladno iznesenom, diskriminatorno je da se u 21. stoljeću radi razlika između kandidata koji imaju jednak broj ECTS bodova i u samom startu im se onemogućava konkuriranje za pojedina radna mjesta, apsolutno podržavam svaki pokušaj da je svima pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto (čl. 55. Ustava RH), a tko je bolji neka to i dokaže. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje i kvalifikacije EKONOMIST u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA. Što se tiče kadrovskih uvjeta iz navedenih nastavnih predmeta smatram da su oni u skladu sa Zakonom o HKO-u i Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 BILJANA ILKOSKI ODLUKU Poštovani, u navedenoj Odluci u tekstu naveden je naziv predmeta Analiza financijskih izvještaja, naziv nastavnog predmeta u Kurikulumu za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) je Analiza financijskih izvješća. Nadalje kod nastavnog predmeta Komunikacijsko prezentacijske vještine u kategoriji Izobrazba dva puta je naveden Stručni specijalist ekonomije. Kod nastavnog predmeta Informatika za sve izobrazbe je dodan odgovarajući smjer osim kod stručnog specijalista, stoga je i za stručnog specijalista potrebno dodati odgovarajući smjer. Zasigurno postoji značajna razlika između stručnih i sveučilišnih studija u smislu ostvarenih kompetencija, studiji jesu na istoj razini HKO-a ali s razlogom su smješteni na različite podrazine. Da nije tako, tada binarni sustav visokog obrazovanja ne bi imao smisla. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) u članku 69. st.2., st.3. navedeno je sljedeće: (2) "Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća". (3) "Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljavanja ih za neposredno uključivanje u radni proces." Mišljenja sam da navedeno jasno i precizno opisuje distinkciju između sveučilišnih i stručnih studija osobito u dijelu da stručni studij omogućava obavljanje stručnih zanimanja kao što je navedeneno da sveučilišni studij između ostalog osposobljava studente za rad u javnom sektoru, kojem pripada i sustav obrazovanja. Ne ulazeći u ishode pojedinih kolegija stručnih studija iz navedenenog se iščitava da su kompetencije usko vezane uz znanja i vještina pojedinog područja/grane ekonomije. Mišljenja sam da je potrebno kod svakog nastavnog predmeta za stručnog specijalistu ekonomije navesti i smjer stručnog studija. U ostalim slučajevima slažem se sa svim kolegama koji su u komentaru naveli da stručni specijalist ekonomije može konkurirati na natječaju za zaposlenje ako se na istom nije prijavio diplomirani ekonomist odnosno magistar ekonomije. Pritom ne mislim da je navedeno pokazatelj ikakvog oblika diskriminacije obzirom na zakonski okvir koji jasno i nedvosmisleno propisuje za što su osposobljeni studenti sveučilišnih a za što studenti stručnih studija. Primljeno na znanje U Kurikulumu za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) naveden je nastavni predmet Analiza financijskih izvješća i kao takav ostaje u gore navedenom kurikulumu. Kod nastavnog predmeta Komunikacijsko – prezentacijske vještine navest će se na samo jednom mjestu stručni specijalist ekonomije, a po pitanju nastavnog predmeta Informatika uz stručni naziv stručni specijalist ekonomije dopisat će se potreban smjer.
8 Renata Turčinović-Kramar ODLUKU Poštovani, smatram da bi u kadrovske uvjete za strukovni kurikulum Statistike i Komunikacijsko-prezentacijskih vještina trebalo uključiti profesore (magistre) psihologije. Sadržaji navedenih kurikuluma dio su studijske edukacije psihologa te su neosporno osposobljeni navedenim kompetencijama. Nadam se da ćete razmotriti neopravdanu izostavljenost psihologijske struke u ovom području. S poštovanjem, Renata Turčinović-Kramar Primljeno na znanje Stećene kompetencije magistra psihologije ne zadovoljavaju potrenim kompetencijama koje posjeduju diplomirani ekonomisti / magistri ekonomije a koji su propisani strukovnim kurikulumom i time ne zadovoljavaju kadrovskim uvjetima za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnih predmeta Statistika i Komunikacijsko – prezentacijske vještine.
9 Adrijana Kovač ODLUKU Poštovani, podržavam dopunu o uključivanju stručnih specijalista u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekonomist. Podržavam da se na diplomama stručnog specijalista i bacc. oec. ne čitaju samo završne titule već smjer i kompetencije koje čine krunu njegovog/njenog obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Danijela Ćopo ODLUKU Poštovani, podržavam navedenu Odluku. L.pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 BRANKO RUMENOVIĆ ODLUKU Poštovani, pročitao sam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje zvanja Ekonomist. Smatram da se na natječaju može zaposliti stručni specijalist ako mu ne konkurira magistar ekonomije i diplomirani ekonomist. Srdačan pozdrav, Branko Rumenović Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada.
12 Ilijana Sekulić Erić ODLUKU Poštovani, već duži niz godina kao diplomirani pravnik predajem Poslovne komunikacije za 1. razred te imam položen tečaj kompjuterske daktilografije. Sadržaj predmeta tiče se povijesnog razvoja sredstava za pisanje i opismenjavanja, uredskog poslovanja te uređivanja i oblikovanja teksta u Wordu, dok je pretežit sadržaj usmjeren na učenje vještine desetoprstnog slijepog pisanja odnosno kompjuterske daktilografije što se vidi iz samog kurikuluma. Kako taj sadržaj nije isljučivo vezan uz kompetencije stečene na Ekonomskom fakultetu predlažem da kao i do sada taj predmet predaju i magistri prava/diplomirani pravnici, magistri politologije/diplomirani politolozi, magistri hrvatskog jezika i književnosti/profesori hrvatskog jezika i književnosti, magistri edukacije i hrvatskog jezika i književnosti, ali i magistri kroatologije/diplomirani kroatolozi koji do sada iz nepoznatog razloga nisu bili uvršteni iako su po svojim kompetencijama u ostalim predmetima izjednačeni s magistrima/profesorima hrvatskog jezika i književnosti. Smatram da je puno važnije uvrstiti obavezno poznavanje kompjutorske daktilografije koja čini pretežiti sadržaj predmeta. S poštovanjem, Ilijana Sekulić Erić Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi. Sukladno napisanome, diplomirani pravnik / magistar prava može izvoditi strukovni nastavni predmet Poslovne komunikacije (prvi razred) u strukovnom kurikulumu ekonomist.
13 BRUNO POLONIJO ODLUKU Poštovani, slažem se s navedenom odlukom, te podržavam sve odluke koje pomažu izjednačavanju stručnih studija. Uz jednu napomenu da bi trebalo uvrstiti u predmet informatika i stručne specijaliste informatičkog smjera. Kao netko tko je donedavno radio kao profesor u srednjoj školi pripomenuo bi da su studenti koji su završili specijalistički stručni studij informatike i više nego spremni za izazove predavanja informatike u školama. Ipak pripomenuo bi samo zbog komentara koji predlažu drugačije da se predmet informatike ne razvodnjava previše. Naime neke škole rade po programu ASOO-a i zahtjeva se veliko poznavanje mreža, programiranja i baza podataka koje opći smjer ekonomist recimo ne pokriva. S poštovanjem, Bruno Polonijo Primljeno na znanje Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnog predmeta Informatika za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
14 IVANA BLAJIĆ ODLUKU slazem se sa uvrštavanjem stručnih specijalista u kurikulum, ali da se ne slazete sa nijednom vrstom diskriminacije koja se navodi u nekim komentarima to je nedopustivo! Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada.
15 Mirna Andročec ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice Romane Rusek. Smatram da je značajna razlika između sveučilišnog i stručnog studija. Predlažem da bude naveden uvjet da se može zaposliti stručni specijalist ekonomije samo ako se na natječaj nije prijavio magistar ekonomije ili diplomirani ekonomist. Isto tako se slažem sa kadrovskim uvjetima u slučaju predmeta Informatika (sva navedena zvanja bi trebala imati neki od informatičkih smjerova). Predlažem da se za Poslovne komunikacije (prvi razred) doda uvjet obaveznog poznavanja rada na računalu i kompjutorske daktilografije (ili čak i položenog daktilografskog ispita). Sa štovanjem, Mirna Andročec Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada. Stručnom specijalistu ekonomije bit će dopisano potrebno usmjerenje za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Informatika. Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi.
16 Anita-Davorka Kružičević ODLUKU Poštovani Slažem se sa Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST. Magistri ekonomije, stručni specijalisti ekonomije i diplomirani ekonomisti trebaju imati jednaka prava pri zapošljavanju. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Anamarija Sedlar ODLUKU Poštovani svi, podržavam i pozdravljam ovu pozitivnu promjenu kurikuluma, kojom bi se bez dodatnih komplikacija dozvolilo zapošljavanje stručnih specijalista. Nitko ne spori da su sve SSS kvalifikacije, iako različite, još uvijek važeće SSS kvalifikacije. No postoje jezici koji pokušavaju uvjeriti službena tijela da se VSS kvalifikacije mogu i moraju tretirati drugačije, nadajući se da će tako formalno i kroz papirologiju podići svoju vrijednost i izbjeći natjecanje kompetencija na tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Hrvoje Trkeš ODLUKU Slažem se sa uvrštavanjem stručnih specijalista u Kurikulum. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Tomislav Drapela ODLUKU Slažem se sa uvrštavanjem stručnih specijalista u Kurikulum, ali nisam suglasan sa nijednom vrstom diskriminacije koja se navodi u nekim komentarima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 GORAN GRUDIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam navedene izmjene i dopune o uključivanju stručnih specijalista u kurikulum. Smatram da je to korak u pravom smjeru. Nema nikakvog smisla diskriminirati stručne specijaliste stoga dajem podršku i šaljem pozdrav svim kolegama. Lijep pozdrav, Goran Grudić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 ANDREAS KOLENDA ODLUKU Poštovani, apsolutno nema nikakvog smisla diskriminirati stručne specijaliste, stoga se slažem s navedenom Odlukom i podržavam svaku takvu novu. Lijep pozdrav, Andreas Kolenda Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Ana Barada ODLUKU Poštovani, ukoliko se stručni specijalist može zaposliti ako na natječaju ne konkurira magistar (poslovne) ekonomije i diplomirani ekonomist, tada se radi o čistoj diskriminaciji. Ista stvar je i ako je za zapošljavanje stručnog specijalista potrebno tražiti odobrenje ministarstva. Kakvu poruku time šaljete svim stručnim specijalistima? "Cijenimo vašu diplomu, ali magistri su bolji od vas." Molim da ne napravite tu grešku opet jer zaista nema smisla. Dovršimo napokon ovu priču da bude onako kako je i pošteno, a to je da su stručni specijalisti visoko obrazovani te u potpunosti kompetentni za predavanje strukovnih predmeta obzirom na završen stručni studij. Osim toga, imajte na umu da je vrlo važno da je osoba i pedagoški kompetentna za rad u školi, to bi prilikom zapošljavanja trebao biti važan kriterij, a ne tko je vlasnik koje titule, jer ona na kraju krajeva ne mora opravdati znanje koje kandidat ima. Jer uzalud diploma i sa Harvarda, ako je kandidat osoba koja ne zna sa mladima i ukoliko ne zna gradivo dobro protumačiti. Za one navode da bi se tituli "stručni specijalist" trebao priključiti i završeni odgovarajući smjer, to bi onda isto trebalo vrijediti i za magistre i diplomirane ekonomiste. Jer je i to čista diskriminacija ukoliko bi to vrijedilo samo za stručne specijaliste. Osim toga, rad u strukovnoj školi obrazuje učenika da se može direktno iza mature uključiti na tržište rada, za što je stručni specijalist posebno obrazovan. Nažalost, po negativnim komentarima, degradirajućima za stručne specijaliste, evidentno je da pojedinci sa završenim sveučilišnim studijem sada osjećaju određenu prijetnju od nove konkurencije. Međutim, uvijek valja imati na umu da smo svi visokoobrazovani, a stručni specijalisti su obrazovani po najnovijim standardima, te se samim time prirodno lako uklapaju u školsku izobrazbu učenika, ukoliko su i pedagoški kompetentni za to (jer, opet napominjem, nisu svi kompetentni za rad sa djecom i mladima). Svakako se prilikom zapošljavanja mogu provjeriti i položeni kolegiji koje kandidat ima. Također se mogu u obzir uzesti i ocjene strukovnih predmeta, i prosjek općenito. Jer zašto bi onda bilo pošteno da magistri koji su prošli sa ocjenom dobar imaju prednost pred stručnim specijalistima koji npr ima vrlo dobre i odlične ocjene? Za svaki studij je potrebno zagrijati stolicu, i vrlo dobre i odlične ocjene kod stručnog specijalista ne znači da je bilo lakše nešto proći, i da su svi specijalisti odlični jer ima mnogo specijalista koji imaju niže ocjene. To je samo dokaz da se netko trudio i ulagao više. Također se slažem sa prijedlogom da se za predmet Informatika uvrsti stručni specijalist informatičkog smjera, a za predmet Pravno okruženje poslovanja uz stručnog specijalistu ekonomije još i stručni specijalist pravnog smjera. Mada sam mišljenja da bi informatičke i pravne predmete ipak samo informatičari i pravnici trebali predavati, a ne ekonomisti. Isto kao što ekonomist ne može predavati matematiku. I to je sasvim u redu i pošteno. Općenito sa uvrštavanjem stručnih specijalista u kurikulum se u potpunosti slažem. U nadi da ćete sve nepravde i diskriminacije vezane za stručne specijaliste napokon zaustaviti, srdačno Vas pozdravljam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Ana Nenadić ODLUKU Poštovani, Smatram da je Odluka o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz navedenih nastavnih predmeta u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je podržavam! Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Katarina Justić ODLUKU Poštovani, kako je i kolegica Vukadinović Kalac primijetila, napisan je naziv Proračunsko računovodstvo, umjesto Poduzetničko računovodstvo. Kako bi naziv predmeta, koji se uči u 4. razredu za zanimanje ekonomist/ekonomistica, bio ujednačen sa onim iz kurikuluma, predlažem da se pogreška ispravi. Srdačan pozdrav Prihvaćen Nastavni predmet Poduzetničko računovodstvo koji je propisan u strukovnom dijelu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist ostaje istog naziva te će se kao takav navesti u dopuni kadrovskih uvjeta spomenutog kurikuluma.
25 IVAN IVOŠEVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam navedenu Odluku te također podržavam svaku novu Odluku i Zakon kojom se ne diskriminiraju stručni studenti. Navod " ukoliko se stručni specijalist može zaposliti ako na natječaju ne konkurira magistar (poslovne) ekonomije i diplomirani ekonomist" je čista diskriminacija te ako bi se vodili time možda ne bi bilo loše primijeniti tu metodu u dijelu javne službe i državnim službama te dati prednost stručnim specijalistima, pošto su oni izravno obrazovani za rad. U tom slučaju stručni specijalist bi imao prednost pri zapošljavanju naspram dipl. ekonomista i magistra ekonomije. Po pitanju ostalih negativnih komentara određenih neinformiranih i neobrazovanih osoba, to dovoljno govori za njih i žalosno je što takve osobe rade u obrazovnom sustavu. Lijep pozdrav, Ivan Ivošević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Roberto Petak ODLUKU Poštovani, U potpunosti podržavam ovu odluku koja je u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Marko Maloča ODLUKU Poštovani, nema smisla diskriminirati stručne specijaliste. Predlažem da se zakon izmijeni na način da se ne mora tražiti suglasnost ministarstva pri zapošljavanju struc. spec. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Ivan Jažić ODLUKU Poštovani, Smatram da predmete "Društveno odgovorno poslovanje", "Globalno poslovno okruženje", te "Pravno okruženje poslovanja", uz navedene kadrovske uvjete izostavljeni su specijalisti javne uprave, kao VSS struka iz područja prava. S ostalim kadrovskim uvjetima se slažem. Srdačan pozdrav, Ivan Jažić Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije economist.
29 RUTH ČRETNIK ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz u odluci navedenih nastavnih predmeta. Slažem se s kolegama Kralj Bartovček i Tolić te podržavam uvrštavanje stručnih specijalista u kurikulum. Stručni specijalisti ekonomije tijekom školovanja ostvarili su jednak broj ECTS bodova (300) kao i magistri ekonomije. Sama klasifikacija kolegija u bolonjskom sustavu napravljena je dodjelom ECTS bodova prema složenosti kolegija, a kao što sam već navela i struč.spec.oec. i mag.oec. završetkom petogodišnjeg studija steknu 300 ECTS bodova. Uz to, diplomirani ekonomisti imali su/imaju mogućnost dobivanja potvrde o izjednačenosti naziva svoje diplome sa mag.oec., a prelaskom na bolonjski studij način izvedbe studija više nije u potpunosti isti. Također, nelogično je i štetno da prednost pri zapošljavanju ima magistar ekonomije bez iskustva u struci nad stručnim specijalistom ekonomije koji ima položen državni stručni ispit (što se može dogoditi ako državni stručni ispit nije naveden kao uvjet). Stoga smatram da magistri ekonomije, stručni specijalisti ekonomije i diplomirani ekonomisti koji su završili fakultet prije uvođenja bolonjskog sustava trebaju imati jednaka prava pri zapošljavanju. Kontrola kvalitete može se provesti ciljanim testiranjem prilikom zapošljavanja ovisno o potrebi predmeta za koji se traži nastavnik. Također, sve su više prisutna vanjska vrednovanja rada nastavnika te se na taj način jasno može vidjeti kvaliteta. Isto tako, stručni studiji orijentirani su radu u manjim grupama, projektnom radu, praksi te su vrlo kompatibilni strukovnim školama. Ne treba zanemariti niti činjenicu da interes za radom u strukovnoj školi vjerojatno nemaju oni studenti stručnih studija koji ne vide potrebu u prenošenju znanja niti rada s mladima, nego upravo suprotno - interes za radom u školi imaju oni bivši studenti stručnih studija koji su prepoznali važnost pripreme mladih za svijet rada, poduzetništva, akademskog i cjeloživotnog obrazovanja. S poštovanjem Ruth Čretnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 TATJANA VUKADINOVIĆ KALAC ODLUKU Poštovani, u navođenju nastavnih predmeta za stjecanje kvalifikacije "Ekonomist", tri puta je naveden predmet "Proračunsko računovdstvo" koji u kurikulumu ne postoji, a izostavljen je predmet "Poduzetničko računovodstvo" koji se uči na 4. godini. Smatram da je to greška koju treba ispraviti. Podržavam prijedlog kolegice Romane Rusek i drugih vezano uz nelogičnost kod predmeta "Informatika" koji prema prijedlogu može podučavati stručni specijalist ekonomije (bez uvjetovanja smjera poslovne informatike), a dipl. ekonomist mora biti određeneog smjera (poslovna informatika ili informatičko poslovanje). Predlažem da predmet "Informatika" može predavati i dipl. ekonomist ili magistar ekonomije, neovisno o smjeru koji je završio. Srdačan pozdrav! Tatjana Vukadinović Kalac Primljeno na znanje Nastavni predmet Poduzetničko računovodstvo koji je propisan u strukovnom dijelu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist ostajeg istog naziva te će se kao takav navesti u dopuni kadrovskih uvjeta spomenutog kurikuluma. Stručnom specijalistu ekonomije bit će dopisano potrebno usmjerenje za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Informatika.
31 GABRIELA KRALJ BARTOVČAK ODLUKU Poštovani, podržavam dopunu o uključivanju stručnih specijalista u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekonomist. Kao što je i gosp. Tolić u komentaru napisao u skladu je sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 SLAVEN TOLIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam prijedlog o uključivanju stručnih specijalista u kadrovsku strukturu pri stjecanju klasifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Ovaj prijedlog je onda u skladu sa Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, članak 105. ali je u skladu i sa Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Također smatram da kod nastavnog predmeta "pravno okruženje poslovanja" treba dodati stručni specijalist javne uprave jer je i to razina specijalističkog diplomskog studija pravne odnosno upravne struke koji mogu na kvalitetan način izvršavati postavljene zadatke. Dakle nije riječ o tome tko je više ili manje učio kao student nego tko može izvršavati radne zadatke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 ZORICA HRGOVČIĆ ODLUKU Poštovani, smatram da izmjena kurikuluma nije moguća u dijelu gdje se za ekonomsku skupinu predmeta izjednačava stručni specijalist ekonomije s magistrom (poslovne) ekonomije ili diplomiranim ekonomistom jer se rado o izjednačavanju stručnog i sveučilišnog studija, a razlike među njima su velike. U Kurikulumu je moguće navesti zanimanja koja ima prednost pred drugima, odnosno sveučilišni ispred stručnih. Također, kolegica Rusek je odlično primijetila kako nastavni predmet Informatika može predavati samo magistar ekonomije ili diplomirani ekonomist koji je završio taj smjer dok za stručnog specijalista smjer nije bitan. Na ovaj način potaknuli bismo nekvalitetniji sustav obrazovanja što se nikako ne smije dozvoliti. Stručni specijalisti da ali samo ukoliko nema prijavljenih sveučilišnih magistara i diplomiranih ekonomista. Srdačan pozdrav Zorica Hrgovčić Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada. Stručnom specijalistu ekonomije bit će dopisano potrebno usmjerenje za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Informatika.
34 SANJA SILJANOSKA ODLUKU Nakon pročitanoga, podržavam prijedlog kolegice Romane Rusek da se stručni specijalist može zaposliti samo ako na natječaju ne konkurira magistar (poslovne) ekonomije ili diplomirani ekonomist. Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada.
35 Ivana Dubovečak ODLUKU Poštovani, pročitala sam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje zvanja Ekonomist. Smatram da se na natječaju može zaposliti stručni specijalist ako mu ne konkurira magistar ekonomije i diplomirani ekonomist. Također smatram da je nelogičnost da bilo koji stručni specijalist može predavati informatiku. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada. Stručnom specijalistu ekonomije bit će dopisano potrebno usmjerenje za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Informatika.
36 ROMANA RUSEK ODLUKU Poštovani, Pročitala sam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist. Nakon pročitanog imam jedan prijedlog i jednu uočenu grešku. Vidim da je kod kadrovskih uvjeta za ekonomsku grupu predmeta svugdje dodan stručni specijalist ekonomije i ovime se on izjednačava s magistrom ekonomije i diplomiranim ekonomistom. Moj je prijedlog da se stručni specijalist može zaposliti ako na natječaju ne konkurira magistar (poslovne) ekonomije i diplomirani ekonomist. Ovakva slična razrada je napravljena recimo kod zapošljavanja u OŠ gdje je uvedeno da učitelji RN s pojačanim predmetom mogu predavati taj predmet ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja je profesor. Naišla sam i na nelogičnost (pogrešku) kod predmeta Informatika. Naime, u kadrovskim zahtjevima traži se magistar ili diplomirani ekonomista točno određenog smjera (i slažem se s time), ali odmah ispod toga piše stručni specijalist ekonomije te kod njega ne piše nikakav smjer. Ispada da bilo koji stručni specijalist može predavati informatiku, a jedan magistar struke ne može jer nema odgovarajući smjer. Nadam se da ćete razmisliti o prijedlogu i ispraviti nelogičnost. Srdačan pozdrav, Romana Rusek Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i
37 Dunja Novak ODLUKU Poštovani ! Pažljivo sam pročitala Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete. Radim u ovom sektoru te primjećujem kako su vrlo detaljno navedeni i definirani kadrovski uvjeti, posebno su dobro definirani i razgraničeni kadrovski uvjeti za predmete statistika, informatika, pravno okruženje poslovanja i komunikacijsko prezentacijske vještine. S poštovanjem ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Josipa Evaj ODLUKU , IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) Svakako podržavam Odluku, kojom bi se napokon izostavila diskriminacija stručnih specijalista. I sama pripadam u tu skupinu i nekoliko puta, javljajući se na natječaje, vezane za predavanje ekonomske skupine predmeta, susretala sam se s odgovorima poput : "previše ljudi se je javilo, prednost imaju oni sa sveučilišnom diplomom", "na razgovor i testiranje niste pozvani jer ljudi sa stručnom diplomom nemaju pravo predavati ekonomsku skupinu predmeta i slično"..završila sam 3 godine sveučilišnog studija i 2 godine stručnog studija..po meni su ta dva studija nedvojbeno neusporediva (svakako dajem prednost stručnom studiju).. mislim da je totalno diskriminirajuće i besmisleno kada, primjerice, za predmet računovodstvo ima prednost netko tko je završio smjer Menadžment (sveučilišni studij) nasuprot mene koja sam završila RRiF u Zagrebu i imam preko tri godine radnog iskustva u području računovodstva..ne podcjenjujem nikoga, samo iznosim svoje mišljenje..i svakako je besmisleno doći na testiranja, gdje se od Vas očekuje poznavanje na desetke zakona, dok Vas o predmetu za koji se traži nastavnik, nitko ništa ni ne pita..Nadam se da će se to promijeniti te da ćemo svi mi, stručni specijalisti, napokon biti više cijenjeni..sretno nam svima!.. Lije pozdrav, Josipa Evaj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 ŽELJKO MILNOVIĆ ODLUKU , IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) Poštovani, Kako su kolegice Vukadinović Kalac i Katarina Justić primijetile, napisan je naziv Proračunsko računovodstvo, umjesto Poduzetničko računovodstvo. Kako bi naziv predmeta, koji se uči u 4. razredu za zanimanje ekonomist/ekonomistica, bio ujednačen sa onim iz kurikuluma, predlažem da se pogreška ispravi. Podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz u odluci navedenih nastavnih predmeta. Također predlažem da predmet "Informatika" može predavati i dipl. ekonomist ili magistar ekonomije, neovisno o smjeru koji je završio. Srdačan pozdrav Prihvaćen Nastavni predmet Poduzetničko računovodstvo koji je propisan u strukovnom dijelu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist ostajeg istog naziva te će se kao takav navesti u dopuni kadrovskih uvjeta spomenutog kurikuluma.
40 JASMINKA LISAC ODLUKU , IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) Poštovani, u predmetima Poslovne komunikacije, uzimajući u obzir satnicu Hrvatskoga jezika koja je svega 3 sata tjedno, točnije 105 sati godišnje, ne vidim razlog zašto taj predmet ne bi mogli predavati i nastavnici hrvatskoga jezika. Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi. Sukladno napisanome, nastavnici hrvatskog jezika i dalje mogu izvoditi strukovni nastavni predmet Poslovne komunikacije (prvi razred) u strukovnom kurikulumu ekonomist.