Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovanog rada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrea Bednjanec ODLUKU Poštovani, podržavam navedene dopune i primjedbe i unosim svoj prijedlog dopune: stručnjaci stručni prvostupnik poslovne informatike i stručni specijalist menadžmenta informacijskih tehnologija mogli bi prema kurikulumu studija i znanju i stečenim vještinama predavati sljedeće nastavne predmete: -Školski i uredski pribor -Kućanski aparati -Elektronika -Prodajno poslovanje -Informatika u prodaji -Matematika u prodaji -E-trgovina Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Kadrovski uvjeti u strukovnom kurikulumu usklađeni su s predviđenim ishodima učenja. Prijedlog dopune kadrovskih uvjeta s kvalifikacijom stručni specijalist menadžmenta informacijskih tehnologija se prihvaća za nastavne predmete Informatika u prodaji i E-trgovina s obzirom na to da je kurikulumom predviđeno da nastavu izvodi nastavnik stručno-teorijskih sadržaja koji sukladno stavku 7. članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
2 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta navedenih u odluci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Dina Kralj ODLUKU Poštovani, Ukoliko želimo stručno i razvijeno društvo, neophodno je prekinuti s lošom praksom diskriminacije stručnih studija kao i osoba koje su završile iste te se nadam da je izmjena predmetnog dokumenta na tom tragu. Osobito kada se raspisuje javni natječaj, zaista ne vidim ikakvu prepreku da se na njega jave i magistri i stručni specijalisti, rezultati testiranja će pokazati tko zadovoljava uvjete ili raspolaže specifičnim znanjima. Sukladno iznesenom, diskriminatorno je da se u 21. stoljeću radi razlika između kandidata koji imaju jednak broj ECTS bodova i u samom startu im se onemogućava konkuriranje za pojedina radna mjesta, apsolutno podržavam svaki pokušaj da je svima pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto (čl. 55. Ustava RH), a tko je bolji neka to i dokaže. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Adrijana Kovač ODLUKU Poštovani, podržavam dopunu o uključivanju stručnih specijalista u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije. Podržavam da se na diplomama struč. spec. oec. i bacc. oec. ne čitaju samo završne titule već smjer i kompetencije koje čine krunu njegovog/njenog obrazovanja. Primljeno na znanje Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 10720/07 i 118/2012) uređeni su akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje. Strukovnim kurikulumom propisuju sve vrste i razine kvalifikacije koje nastavnici stručno-teorijskih sadržaja trebaju imati, a što ne uključuje i popis kompetencija.
6 Danijela Ćopo ODLUKU Poštovani, U potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije . Lijep pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Olivera Tadić ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta navedenih u odluci. S poštovanjem, Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju.
8 MIROSLAV VRANIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam izmjene i dopune. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Ana Barada ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta navedenih u odluci. S poštovanjem, Ana Barada Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Katarina Justić ODLUKU Poštovani, podržavam donesenu Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz navedenih predmeta. S poštovanjem, dr.sc. Katarina Justić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 RUTH ČRETNIK ODLUKU Poštovani, u cijelosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta navedenih u odluci. S poštovanjem Ruth Čretnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Dunja Novak ODLUKU Poštovani! U potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.