Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Viktorija Mrđenović ODLUKU Poštovani! U potpunosti podržavam Prijedlog ovog zakona. L.p Viktorija Mrđenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
2 Snježana Kučić-Mirković ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za računalstvo (041624). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
3 Olivera Tadić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
4 MIROSLAV VRANIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam izmjene i dopune. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
5 Mirjana Malarić ODLUKU Poštovanje! Podržavam promjene. Imam i prijedlog koji se tiče nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: kako ima jako puno zanimanja, a i stalno se predlažu kurikuli za nova zanimanja, predlažem da se izobrazba riješi slično kao što je napravljeno u HOK, skupovi ishoda učenja po predmetu: "Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem" Na taj način ne bi trebalo dokument stalno mijenjati. Lakše bi bilo naći kadrove, jer primjećujem da se neka zanimanja nisu na popisu, a mogu predavati neke od navedenih strukovnih predmeta. K tome, posebno u području računalstva i elektronike napredak je jako brz i baš svi koji steknu određeno zvanje moraju se odmah i kontinuirano usavršavati žele li raditi u struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
6 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
7 Katarina Justić ODLUKU Poštovani, podržavam donesenu Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektronika i računalstvo, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u navedenim nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
8 Ingrid Sau ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
9 Igor Žokalj ODLUKU Poštovani, suglasan sam s predloženim izmjenama i dopunama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
10 Dina Kralj ODLUKU Poštovani, Ukoliko želimo stručno i razvijeno društvo, neophodno je prekinuti s lošom praksom diskriminacije stručnih studija kao i osoba koje su završile iste te se nadam da je izmjena predmetnog dokumenta na tom tragu. Osobito kada se raspisuje javni natječaj, zaista ne vidim ikakvu prepreku da se na njega jave i magistri i stručni specijalisti, rezultati testiranja će pokazati tko zadovoljava uvjete ili raspolaže specifičnim znanjima. Sukladno iznesenom, diskriminatorno je da se u 21. stoljeću radi razlika između kandidata koji imaju jednak broj ECTS bodova i u samom startu im se onemogućava konkuriranje za pojedina radna mjesta, apsolutno podržavam svaki pokušaj da je svima pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto (čl. 55. Ustava RH), a tko je bolji neka to i dokaže. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
11 Danijela Ćopo IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624), 4. KADROVSKI UVJETI U potpunosti podržavam izmjene i dopune. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
12 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
13 ANDREJ TIHOMIROVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam izmjene i dopune Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
14 Andrea Bednjanec ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam navedene promjene. Moja bi primjedba bila jedino da se stručnjaci stručni prvostupnik poslovne informatike i stručni specijalist menadžmenta informacijskih tehnologija uključe kao kadrovi koji bi mogli predavati i nastavni predmet Računalne mreže. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju