Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ĐURĐICA JELUŠIĆ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama/korekcijama predviđenog fonda sati. Usput ukazujem na pogreške u zaglavlju tablica B1 i B2 (redoslijed T, V i PN za 2., 3. i 4. razred je izmiješan). Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na ukazanom. Propust će u originalnom dokumentu biti uklonjen.
2 Dijana Bačak-Smuđ ODLUKU, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) Poštovani, uvidom u ishode modula Informacijske tehnologije smatram da se većina tih ishoda u 3. razredu za predmet Informacijske tehnologije u poslovanju mogu ostvariti putem vježbi, pa predlažem da se taj predmet izvodi u cijelosti kao vježbe i izvodi u grupama u računalnim učionicama. U predmetu Informacijske tehnologije u poštanskom uredu koji se izvodi u 4. razredu, također predlažem da se u cijelosti izvodi kao vježba u grupama u računalnim učionicama. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Obrazovni ishodi i sadržaji navedenih nastavnih predmeta ukazuju da se kroz oba predmeta, stjecanjem ishoda učenja, stječu i znanja i vještine, znanja kroz teorijsku nastavu, a vještine putem vježbi. Organizacija nastave na način da se svi ishodi učenja stječu samo putem vježbi, onemogućio bi kvalitetno stjecanje ishoda učenja koji se odnose na teorijska znanja. Slijedom navedenog, a s ciljem omogućavanja stjecanja ishoda učenja sukladno sadržajima nastavnog predmeta, predložena je i navedena satnica od jednog sata teorijske nastave i jednog sata vježbi.
3 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.