Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Božić Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) ministrica poljoprivrede donosi Hrvatska industrija šećera podupire donošenje izmjena Pravilnika o provedbi potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine. To je još jedna potvrda da je prepoznata važnost ali i specifična situacija u vezi s proizvodnjom šećerne repe, koja je vezana uz domaće preradbene kapacitete i koja se ne može plasirati na otvorenom tržištu za razliku od drugih ratarskih kultura, koje je moguće skladištiti i ponuditi na tržištu većem broju otkupljivača, uključivo za izvoz. Ministarstvo je također prepoznalo potrebu zadržavanja ove proizvodnje čija je sjetva bila u padu tijeku tri zadnje godine, te omogućiti ostvarenje de minimis potpore za 2021. godinu, novim proizvođačima koji nisu sijali repu prethodnih godina. Nakon provedenih konzultacija s proizvođačima, te nakon provedene interne analize svih mogućih kombinacija sjetve tijekom razdoblja 2019.-2021. i ostvarenja proizvodno vezanih plaćanja i de minimis potpore na razini pojedinih proizvođača, došli smo do zaključka da je nužna mala dopuna nacrta ovih izmjena. Prijedlog je da se u članku 2. nacrta izmjena Pravilnika koji se odnosi na članak 6. Pravilnika, dopuni treća alineja stavka 3. tako da glasi " - nisu sijali šećernu repu u 2019. i/ili 2020. godini". Naime, pažljivim iščitavanjem teksta predloženih izmjena uočava se određena nelogičnost koja se očituje u tome što proizvođači šećerne repe koji su sijali u 2019. i 2021., kao i oni koji su sijali u 2020. i 2021., ne bi mogli ostvariti de minimis potporu niti za 2021. (što sasvim sigurno nije bila namjera predlagača), za razliku od novih proizvođača koji nisu sijali repu u 2019. i 2020. godini. Predloženom izmjenom, ta bi se nelogičnost uklonila, te bi prema našim analizama i provedenim konzultacijama s proizvođačima, ukupno još osam proizvođača također ostvarilo potporu za 2021. godinu, što je sasvim opravdano jer su zasijali repu i u ovoj 2021. godini (zbirno nešto više od 100 ha), te planiraju zadržati ovu proizvodnju i u razdoblju koje dolazi i koje će biti pokriveno novim programom. mr. sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave HIŠ-a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.