Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Odluke o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski centar za razvoj volonterstva ODLUKU, I. Predlažemo sintagmu "civilnoga društva" zamijeniti s "volonterstva". Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i promjena je unesena u tekst
2 Hrvatski Crveni križ ODLUKU, I. • U točki 1. prijedloga Odluke o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana nacionalnog odbora za razvoj volonterstva koja glasi: „Ovom Odlukom određuju se kriteriji za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Odbor) iz reda predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i predstavnika nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ predlažemo izmjenu tako da glasi: „Ovom Odlukom određuju se kriteriji za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Odbor) iz reda predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i predstavnika nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihvaćen Tekst je izmijenjen u skladu s prijedlogom.
3 Hrvatski centar za razvoj volonterstva ODLUKU, III. Sintahmu "volonterski rad" predlažemo zamijeniti riječju "volonterstvo". Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i promjena je unesena u tekst.
4 Hrvatski Crveni križ ODLUKU, III. • U dijelu teksta POSEBNI KRITERIJI III. navodi se kako za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva predlaže osoba koja: je kontinuirano najmanje tri godine aktivni član organizacije civilnoga društva koja promiče i razvija volonterski rad. Obzirom da zaposlenici organizacije ne moraju nužno biti članovi organizacije, predlažemo izmjenu tako da glasi: „Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva predlaže se osoba koja: je kontinuirano najmanje tri godine aktivno uključena u rad organizacije civilnoga društva koja promiče i razvija volonterski rad“ ili da se uz riječ član doda riječ „zaposlenik/volonter“. Prihvaćen Tekst „Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva predlaže se osoba koja: je kontinuirano najmanje tri godine aktivno uključena u rad organizacije civilnoga društva koja promiče i razvija volonterski rad“ zamijenjen je tekstom „„Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva predlaže se osoba koja: kontinuirano najmanje tri godine aktivno djeluje u organizaciji civilnoga društva koja promiče i razvija volonterstvo“. Navedenom izmjenom postignuta je svrha komentara te se isti smatra prihvaćenim.
5 Dalibor Barbalić ODLUKU, III. U Poglavlju POSEBNI KRITERIJ pod b) i c) navodite kao prihvatljivu kvalifikaciju "STRUČNJAK" iako je opće poznata činjenica da je to u RH samo zamjena za "PODOBAN". S tog razloga bilo bi uputno da pojasnite značenje riječi STRUĆNJAK u predloženom dokumentu. Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom predlaže se osoba koja se istaknula djelovanjem na području volonterstva i civilnoga društva u razdoblju od najmanje tri godine i to kao: a) član akademske zajednice koji se tim područjem bavi kroz znanstveno-istraživački rad b) stručnjak na području društvenih djelatnosti uključen u projekte organizacija civilnoga društva koji promiču volonterstvo, ili c) stručnjak drugog područja koji se istaknuo u promicanju volonterstva i suradnji s organizacijama civilnoga društva. Nije prihvaćen Izraz stručnjak odnosi se na osobu koja posjeduje znanja, vještine i iskustvo u određenom području. Sukladno članku 12. stavak 1. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15) nije potrebno dodavanje objašnjenja pojma.
6 Sonja Juričić Cvitan ODLUKU, III. Iako je prilikom donošenja Zakon o izmjena i dopunama Zakova o volonterstvu, bilo jasno da se njima mijenja "omjer snaga" u Odboru na štetu predstavnika organizacija civilnog društva, u korist javne uprave, u saborskoj raspravi predlagatelj Zakona je u obrazložio odbijanje prijedloga da se "omjer snaga" vrati kakav je postojao prema prethodno važećem Zakonu (11:10 u korist OCD-a) , tako što je ustvrdio da 3 nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne samouprave predlaže organizacija civilnog društva i to stručnjake koji su aktivni članovi organizacije civilnog društva koje promiču i razvijaju volonterstvo, te da nacionalni odbor za razvoj volonterstva prema Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu čini 10 predstavnika javnog sektora, 11 predstavnika organizacija civilne zaštite (društva). Sukladno točki III. stavku 2. ove Odluke, jasno je da je ista u suprotnosti sa tumačenjem predlagatelja Zakona jer niti iz jedne točke (a, b i c) ne proizlazi da su tkz. nezavisni stručnjaci predstavnici organizacija civilnog društva, niti da ih predlaže organizacija civilnog društva. Radi usklađivanja ovog propisa s tumačenjem predlagatelja Zakona, predlaže se odredbe točke III. stavka 2. uskladiti tako da iz njih nedvojbeno proizlazi da organizacija civilnog društva predlaže jedinicama lokalne i područna samouprave nezavisne stručnjake, kao što je to konstatirano (obećano) u saborskoj raspravi. Nije prihvaćen Točka III. propisuje posebne kriterije, a iz točke IV. koja propisuje postupak isticanja kandidata i imenovanja članova Odbora i njihovih zamjenika jasno i nedvosmisleno proizlazi da nezavisne stručnjake koji se bave volonterstvom i civilnim društvom predlažu organizacije civilnoga društva.