Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dunja Irha Baričević PRAVILNIK, Članak 12. Poštovani, sa sigurnošću nakon iščitanog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima, mogu reći kako podržavam nacrt, tim više što sudjelujem trenutno u projektu koji se susreće sa STEAM studentima/učenicima te im ovaj nacrt uvelike izlazi ususret. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Zoran Ljubić PRAVILNIK, Članak 8. Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora u RH i EU. Nije prihvaćen Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnog proračuna, koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 6. U različitim STEM područjima (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, medicina i zdravstvo, tehničke znanosti) i unutar samih područja nemoguće je kvalitativno uspoređivati sve studente zbog velikog broja različitih studijskih programa, osim na način kako se to radi za studente prve godine, tj. na temelju bodova ostvarenih na ispitu državne mature. Iako su rezultati državne mature plod 12 godina školovanja, studentima druge i treće godine se uzimaju u obzir samo rezultati ostvareni na prvoj, odnosno na prvoj i drugoj godini studija dok rezultati državne mature imaju marginalnu ulogu i služe samo podrangiranju studenata s jednakim brojem bodova. Stoga predlažemo novi način izračuna bodova s osnovnom idejom: -za studente 1. godine: nema promjena, -za studente 2. godine: u ukupnom broju bodova rezultat mature bi bio s udjelom 50% i rezultati 1.godine studija s udjelom 50%, -za studente 3. godine: u ukupnom broju bodova rezultat mature bi bio s udjelom 33.3%, a rezultati 1.i 2. godine studija s udjelom 66.7%. Novi prijedlog glasi: ZA STUDENTE 1.GODINE (nema promjena) broj bodova izračunava se na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike. U slučaju jednakog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije. ZA STUDENTE 2.GODINE prvo se za sve studente izračunaju "bodovi1" na temelju dosadašnje formule: bodovi1=(prosječna ocjena studenta) / (prosječna ocjena studijskog programa) × broj ECTS bodova zaokruženo na tri decimale, a zatim se odredi maksimalan ostvareni broj bodova posebno unutar svakog od četiri područja (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, medicina i zdravstvo, tehničke znanosti) te se ukupan broj bodova svakog studenta izračunava na temelju sljedeće formule: bodovi ukupno = 50 × bodovi1 / (maksimalni ostvareni bodovi1) + 50 × (bodovi mature iz matematike) / (maksimalni mogući bodovi mature iz matematike) zaokruženo na tri decimale. U slučaju jednakog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije. ZA STUDENTE 3.GODINE prvo se za sve studente izračunaju "bodovi2" na temelju dosadašnje formule: bodovi2 = (prosječna ocjena studenta) / (prosječna ocjena studijskog programa) × prosječan broj ECTS bodova zaokruženo na tri decimale, a zatim se odredi maksimalan ostvareni broj bodova posebno unutar svakog od četiri područja (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, medicina i zdravstvo, tehničke znanosti) te se ukupan broj bodova svakog studenta izračunava na temelju sljedeće formule: bodovi ukupno = 66.7 × bodovi2 / (maksimalni ostvareni bodovi2) + 33.3 × (bodovi mature iz matematike) / (maksimalni mogući bodovi mature iz matematike) zaokruženo na tri decimale. U slučaju jednakog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije. Sva dodatna pravila (za izračun prosječnog broja ECTS bodova, za bodove studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više i bodove studenta dvopredmetnih studijskih programa) ostaju ista. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Dodjela STEM stipendija provodi se projektom Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) kao petogodišnja mjera s ciljem povećanja stope zadržavanja studenata u studijskim programima u STEM područjima znanosti. Izračun bodova u skladu s Pravilnikom zadržan je gotovo od početka provedbe projekta. Shvaćamo različitosti studijskih programa unutar pojedinih znanstvenih područja i problematiku usporedbe uspjeha studenata. Slijedom navedenog, nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize vezane uz izračun bodova po studijskim programima pojedinih područja kao i evaluacija učinka mjere, a u svrhu utvrđivanja i odabira najpovoljnije metode za buduće razdoblje dodjele ove vrste stipendija.
4 Ljubica Škorić Drndelić PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, kao i mnogi smatram da bi postotak za dobivanje državne stipendije iz područja Biomedicine i zdravstva trebao biti znatno veći. Prošlogodišnji prag mature više razine matematike za dobivanje stipendije iz područja Biomedicine je bio 75,93 %, iz Prirodnih znanosti 66,66 %, a iz Biotehničkih znanosti 42,59 %. To znači da student koji je upisao medicinu i ima riješenu višu razinu matematike 75,91 % nije dobio stipendiju a onaj koji je upisao šumarstvo ili hortikulturu s 42,5 % riješene mature iz matematike je dobio !? Gotovo sam sigurna da će budući liječnici više sudjelovati u znanstvenom istraživanju nego mnogi inženjeri šumarstva ili hortikulture. Prag u postotcima za dobivanje STEM stipendije bi trebao biti ravnopravan, a ne ovoliko različit jer tako mnogi izvrsni učenici ne dobiju stipendiju, a puno lošiji od njih ju dobiju. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
5 Irena Kiss PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, smatram da bi postotak za dobivanje državne stipendije iz područja Biomedicine i zdravstva trebao biti znatno veći. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
6 Marija Blažević PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, dolazim iz područja informacijskih znanosti i informatologije. Smatram kako studenti spomenutoga studija, nemaju u jednakoj mjeri zastupljena STEM područja, kao na primjer studenti informatike. Prednost bi se trebala dati onim područjima koja u svom studijskog programu obuhvaćaju veći postotak STEM područja. Također, slažem se s navodom gospođe Jelene Bekavac Krčadinac. LP Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Dodjela STEM stipendija provodi se projektom Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) kao petogodišnja mjera s ciljem povećanja stope zadržavanja studenata u studijskim programima u STEM područjima znanosti. Studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije, u skladu s Pravilnikom, uključeni su u postupak dodjele stipendija u sklopu tehničkog područja znanosti od početka provedbe projekta. Iako navedeni studijski programi ne pripadaju tehničkom području znanosti na početku projekta su uključeni u provedbu zbog pripadnosti IKT području te identificirani kao deficitarno zanimanje. Slijedom navedenog, nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize vezane uz evaluaciju učinka mjere, a u svrhu utvrđivanja potreba tržišta rada i dodjele ove vrste stipendija određenim studijskim programima koji izravno ne pripadaju STEM područjima znanosti.
7 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, informacijske znanosti i studij informatologije pripadaju Filozofskom sveučilištu i većinsko teorijsko učenje informacija slabo je povezano s istinskim STEM vrijednostima. Naime, onaj tko je dobar trgovac u autosalonu nije istovremeno i dobar automehatroničar. U STEM stipendije trebamo ubrojiti darovite ljudi iz područja istraživanja (znanosti), tehnologije, inženjerstva i matematike. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Dodjela STEM stipendija provodi se projektom Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) kao petogodišnja mjera s ciljem povećanja stope zadržavanja studenata u studijskim programima u STEM područjima znanosti. Studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije, u skladu s Pravilnikom, uključeni su u postupak dodjele stipendija u tehničko područje znanosti od početka provedbe projekta. Iako navedeni studijski programi ne pripadaju tehničkom području znanosti, na početku projekta su uključeni u provedbu zbog pripadnosti IKT području te identificirani kao deficitarno zanimanje. Slijedom navedenog, nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize vezane uz evaluaciju učinka mjere, a u svrhu utvrđivanja potreba tržišta rada i dodjele ove vrste stipendija određenim studijskim programima koji izravno ne pripadaju STEM područjima znanosti.
8 Jasminka Viljevac PRAVILNIK, Članak 6. Komentar na Članak 6. Poštovani, predlažem da se poveća postotak za stipendiranje studenata koji studiraju PRIRODNE ZNANOSTI sa 20 % na 30% (ukoliko takvih studenata ima za toliki postotak). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
9 Lorena Jeger PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, kao student koji trenutno pohađa diplomski sveučilišni studij u STEM području smatram da smo kolege i ja koji pohađamo isti studij malo zakinuti po pitanju toga da mi ne možemo dalje primati Vašu stipendiju koju smo primali na preddiplomskom studiju. Uzimajući u obzir da istu titulu stječemo prilikom završetka kao i studenti koji su upisali integrirani studij smatram da to nije u redu što smo mi "iznimka" te imamo manja prava. Smatram da bi i nama trebalo biti omogućeno da konkuriramo na listi. Potpuno se slažem sa ostalim stavkama. Srdačan pozdrav, Lorena Jeger. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Pravo na državnu stipendiju imaju studenti prve, druge i treće godine studija upisani na preddiplomske sveučilišne ili integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti. Slijedom navedenog studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija također ne mogu biti korisnici stipendije na četvrtoj ili višoj godini studija.
10 DARKO JEMBREK PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Slažem se sa državnim stipendijama u STEM područjima, ALI mislim da bi u u ovom članku 2 trebalo precizirati na koje studijske programe se stipendija odnosi. Da li su to baš svi smjerovi npr. na PMF-u na kojima se studira matematika ili fizika- nastavnički, teorijski i slično. Kao profesor matematike znam da je veliki manjak profesora matematike i fizike, pa bi to trebalo biti jasno napisano. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Svi studijski programi navedeni u članku 2. ovoga Pravilnika podrazumijevaju studijske programe koji su prema dopusnici za izvođenje studijskog programa i završnoj kvalifikaciju koju stječu studenti svrstani u biotehničko, tehničko, biomedicinsko i prirodno područje znanosti. Navedeni podaci su javno dostupni u Upisniku studijskih programa.
11 MIRKO ANDRIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, predlažem da se unutar ovog područja obuhvati i znanstveno područje geografije i to iz više razloga. Ne samo zbog toga što je praktično zaista interdiciplinarno područje velikim dijelom obuhvaćemo STEM-om te što se u svom radu velikim dijelom ostvaruje u suradnji sa ostalim STEM područjima već i zbog toga što je deficitarno područje koje traži dodatnu potporu institucija i sustava što program stipendiranja i jest. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Prijedlog je bio više puta dio dnevnoga reda na sjednicama Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti te je zaključeno da navedeni studijski program ne udovoljava kriteriju propisanom Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.). Pregledom izvedbenog plana, ustanovljeno je da predmetni studijski program, iako pripada interdisciplinarnom području znanosti, nije pretežno STEM, već je zastupljenost kolegija koji pripadaju STEM područjima znanosti znatno manja. Zaključno, donesena je odluka da predmetni studijski program, s obzirom da nema pretežnu zastupljenost kolegija unutar STEM područja znanosti te u skladu s time ne pripada studijskim programima propisanima u članku 2. Pravilnika, ne može biti kategoriziran kao studijski program u STEM područjima znanosti te posljedično nije bio obuhvaćen dodjelom državnih STEM stipendija.
12 TOMISLAV GAL PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Srdačan pozdrav, Tomislav Gal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Marina Batalija PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinima ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem sa odredbama pravilnika i mislim da su kriteriji dobri i pravedno postavljeni. Zasigurno će biti dodatni motiv svim studentima. L.p Viktorija M. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Ines Lovrić PRAVILNIK Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Vedrana ŠAREC PRAVILNIK Poštovani, podržavam pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Srdačan pozdrav Vedrana Šarec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Anita Čorak PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam ovaj Pravilnik. Posebno pohvaljujem pravedne kriterije kojima se naglasak stavlja na uspješnost studenata. Također, pohvaljujem kriterije koji se tiču studenata s invaliditetom. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Dunja Novak PRAVILNIK Poštovani ! Pažljivo sam pročitala Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Pravilnik je zaista dobar, vodilo se računa o najosjetljivijim skupinama studenata, što uvelike podržavam. Jedino što mislim da treba doraditi je postotak stipendija u biomedicini, naime taj postotak treba povećati, dok mislim da postotak informatičkih znanosti u stipendijama ne treba biti toliko visok. S poštovanjem. Dunja Novak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
20 JASNA BULJAN PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o stipendiranju studenata u STEM području, ali smatram da se prirodne znanosti te biomedicina i zdravstvo moraju stipendirati 50% od ukupnog broja državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Ne ne slažem s postotkom za studijske programe informatike koji bi svakako morao biti niži od onih za biomedicinu i zdravstvo. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područjima STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta. Dodatno napominjemo da studiji u području informatike ulaze u postotak dodjele zajedno sa studijima u tehničkom području znanosti.
21 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, Slažem se sa nacrtom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Martina Lovrak Ivanov PRAVILNIK Poštovani, predlažem izmjenu u postocima za dobivanje državne stipendije. Biomedicinu i zdravstvo bi povećala na najmanje 50% a tehničke znanosti i informatiku na 15 %. Jedan od razloga je dostupnost studija informatike u različitim gradovima RH i kraće trajanje ali i intezitet studija. Studij medicine si ne može priuštiti rad u slobodno vrijeme jer nema slobodnog vremena. Srdačan pozdrav, Martina Lovrak Ivanov Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta. Dodatno napominjemo da studiji u području informatike ulaze u postotak dodjele zajedno sa studijima u tehničkom području znanosti.
23 Biljana Kuhar PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 VESNA VUJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Srdačan pozdrav Vesna Vujević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Anita Vidović PRAVILNIK Poštovani! Podržavam ovaj Pravilnik, sviđa mi se naročito što nisu izostavljeni studenti s invaliditetom! Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Marijana Matković PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem te podržavam ovaj Pravilnik. Posebno pohvaljujem pravedne kriterije kojima se osnovni pogled stavlja na uspješnost studenata. Također pohvaljujem kriterije koji se tiču studenata s invaliditetom. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Sanja Jambrovic Posedi PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Željka Kalabek PRAVILNIK Poštovani, slažem se s propisanim uvjetima i načinom ostvarivanja prava redovnih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti propisanih ovim Pravilnikom. Kriteriji su konkretni, pravedni, temelje se na uspješnosti studenata,a mislilo se i na studente s invaliditetom. S poštovanjem, Željka Kalabek. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Mateo Lebinec PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s odredbama pravilnika i osobito pohvaljujem kriterije koji su pravedni jer se pravo na stipendiju ostvaruje samo na osnovu znanja i prethodnog uspjeha studenata te one koji se tiču studenata s invaliditetom koje se na taj način dodatno motivira i pomaže tijekom studija. Lijep pozdrav, Mateo Lebinec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Marica Jurić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem se s prijedlogom Pravilnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Antonia Pocrnić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s odredbama pravilnika i osobito pohvaljujem kriterije koji su pravedni jer se pravo na stipendiju ostvaruje samo na osnovu znanja i prethodnog uspjeha studenata te one koji se tiču studenata s invaliditetom koje se na taj način dodatno motivira i pomaže tijekom studija. Lijep pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Marina Šego PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Barbara Donkov Zorčić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Mislim da je dodjela stipendija koja prvenstveno ovisi o uspjehu studenata vrlo poticajna za mlade ljude. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Ivana Soldo Klanac PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa prijedlogom pravilnika, jedino bih 50% predviđenih za tehničke znanosti stavila biomedicini i zdravstvu, a tehničkim znanostima 15%, mislim da su nam sada te znanosti od velike važnosti. Lijepi pozdrav! Ivana Soldo Klanac Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
35 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 SERĐO SAMBLIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Posebno podržavam usvajanje čl. 6. st. 9. koji glasi: "Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2". Srdačan pozdrav, Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 DRAGAN MARIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama pravilnika. Poticanje i financiranje perspektivnog sektora. Predlažem eventualne izmjene vezane uz same postotke u pojedinoj grani STEM - a (5% od tehničkih znanosti u korist biomedicine zdravstva). Samo vrednovanje i natječaji su vrlo pravedni jer studenti pravo na stipendiju ostvaruju isključivo na osnovu uspjeha koji su postigli čime je stavljen naglasak na kompetencije samog studenta. Srdačan pozdrav Dragan Marić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
38 Gabriela Feher PRAVILNIK Poštovani, slažem se oko odredbi Pravilnika, jedino mislim kako bi u članku 1.Pravilnika trebao biti veći postotak u biomedicini i zdravstvu, a ne samo 15% Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Postotak dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti raspoređivao se prema upisnim kvotama pojedinih područja STEM znanosti u akademskoj godini 2016./2017. Izračun se odnosio na petogodišnju mjeru koja je dio projekta Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). Cilj provedbe Projekta je povećati broj izravnih potpora dodjelom 17000 godišnjih državnih stipendija studentima u STEM područjima u razdoblju od 5 akademskih godina. Postotak dodjele zadržan je zbog petogodišnje mjere koja je planirana za razdoblje provedbe Projekta. Nakon završetka Projekta izradit će se sve potrebne analize na temelju početnih postotnih udjela u svakome području znanosti u svrhu praćenja trendova upisa na visoka učilišta i evaluacije Projekta.
39 Mirjana Pokupić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Srdačan pozdrav, Mirjana Pokupić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Olivera Tadić PRAVILNIK Poštovani, slažem se oko svih odredbi. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Denis Goldin PRAVILNIK Poštovani, slažem se oko svih odredbi, moj jedini prijedlog bi bio da iznos za studente s invaliditetom bude veći. Lijep pozdrav, Denis Goldin Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Sve vrste državnih stipendija isplaćuju se u jednakom mjesečnom iznosu i razdoblju dodjele, odnosno u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna. Navedeno je planirano za petogodišnje razdoblje dodjele državnih stipendija u Državnom proračunu i budžetima projekata dodjele stipendija financiranih iz Europskog socijalnog fonda.