Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miranda Kekez PRAVILNIK Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio - ekonomskog statusa. Miranda Kekez Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Tajana Peloza PRAVILNIK Svako je pohvalno što ste pravilnik stavili na e -Savjetovanje! Samim time omogućili ste onima koji rade i svakodnevno se susreću sa problemima studenata s invaliditetom, a i osobama s invaliditetom da daju osvrt na nepravilnosti i određeno ne znanje osoba koje rade na pravilniku. Svakako bi preporučila da uključite u svoj rad nekoga tko poznaje tematiku, radi na njoj i bori se sa time svaki dan. Također treba napomenuti da i pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (studentski domovi) nije usklađen i nema dobro riješeno bodovanje osobito u Članku 12. točka 6) 2::: jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem 100%..." Gdje dobro treba razmotriti bodove kao i u ovom pravilniku. Uz to treba stajati tjelesno, osjetilno i funkcionalno oštećenje! Također svi pravilnici, postupnici, odluke vezano uz studente s invaliditetom trebaju se razmotriti i uskladiti uz pomoć Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, razne koordinacije koje postoje za studente s invaliditetom i/ili ljudi dobre volje koji žele, znaju i mogu pomoći. Treba se povezati i zajednički djelovati kako bi našim studentima (a ovdje govorim o studentima s invaliditetom) osigurali bolje, lakše i stimulirajuće studiranje! Lijepi pozdrav, Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“ kao petogodišnja mjera s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Dodjela stipendija započela je 2017. godine te je bodovanje socio-ekonomskog statusa razrađeno 2016. godine na temelju podataka o broju studenata i njihovoj pripadnosti ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata. Nakon završetka navedenog projekta izradit će se sve potrebne analize u svrhu praćenja broja upisanih i onih koji su stekli kvalifikaciju te dodatno razmotriti bodovanje za buduće razdoblje dodjele državnih stipendija, odnosno od akademske godine 2022./2023. Budući da se u predmetnoj točki Pravilnika radi o dodatnim bodovima na temelju statusa roditelja studenta koji se prijavljuje na natječaj, zadržana je konstrukcija stopostotonog tjelesnog oštećenja. Napominjemo da se za studenta koji se prijavljuje na natječaj uzima šira definicija, u skladu s Uredbom o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 67/17 i 56/18). Dodatno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje i državne stipendije za posebne skupine studenata koje uključuju 7 kategorija. Jedna od kategorija namijenjena je studentima s invaliditetom u kojoj se dodjeljuje dodatnih 70 stipendija. Uz navedeno, jedino studenti s invaliditetom ostvaruju pravo i na dodatnu potporu prijevoza za koju nema natječaja već se dodjeljuje svim studentima koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15).
3 Dunja Irha Baričević PRAVILNIK Poštovani, podržavam i slažem se sa novim pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Budući da radim dugi niz godina uvijek se susrećem sa zainteresiranom i izrazito motiviranom djecom koja ne budu u mogućnosti nastaviti školovanje zbog slabe/slabije/nikakve financijske mogućnosti. Oni najčešće odustanu od napretka. Ovo će ih dodatno motivirati da ne odustanu. LP! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Valerija Stipetić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Studentima koji imaju motivacije, ali nemaju sredstva, potrebno je na svaki način pomoći, a ovaj Pravilnik to omogućuje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio - ekonomskog statusa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Zoran Zelić PRAVILNIK Poštovani, podržavam i slažem se sa novim pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Mnogima će to pomoći za daljnje školovanje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK Poštovani, Slažem se sa pravilnikom, mislim da su uvjeti za stipendiranje konkretno i ispravno postavljeni. L.p Viktorija M. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Ines Lovrić PRAVILNIK Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Marija Blažević PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa svime navedenim, Pravilnik je korektan i pravedan. No, jedan segment nije mi jasan pa bih postavila pitanje, što ako student dobije stipendiju i odustane od daljnjeg školovanja, treba li tada stipendiju vratiti? Treba razjasniti to pitanje, u članku 17., stavak 5, podstavak 2. Smatram kako bi bilo u redu da u slučaju ispisa s visokog učilišta, student vrati do tada dobivenu stipendiju. LP Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članak 17. ovoga pravilnika propisuje obustavu isplate državne stipendije u slučaju izmijenjene okolnosti koja uključuje i ispis s visokog učilišta. Iz navedenog je razvidno da student nije u obvezi povrata do tada isplaćenih sredstava državne stipendije. Napominjemo da student ostvaruje pravo na državnu stipendiju na temelju statusa redovitog studenta te na istu ima pravo za vrijeme trajanja tog statusa.
11 Vedrana ŠAREC PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika. Srdačan pozdrav, Vedrana Šarec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 JOSIP DŽAKULA PRAVILNIK Poštovani, podržavam i slažem se sa novim pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Naime, od 2006. do 2010. kao student dobio sam stipendiju na temelju uspjeha na prijamnom ispitu (1.mjesto) u iznosu od 800kn mjesečno. To mi je bila velika materijalna pomoć i dobra motivacija za diplomiranje u roku. Potičem na daljnje i još veće stipendiranje (posebno djece kojima roditelji ne mogu omogućiti financiranje), jer ulaganje u djecu i mlade je ulaganje u našu budućnost. S poštovanjem, Josip Džakula Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Dunja Novak PRAVILNIK Poštovani ! U potpunosti podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Lili Ovčarić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio - ekonomskog statusa. Srdačan pozdrav, Lili Ovčarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 JASNA BULJAN PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Davorka Nekić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom. Smatram da su uvjeti za stipendiranje pravedni. Sami uvjeti i kriteriji su jasno razrađeni i razumljivi. Davorka Nekić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Karolina Dvojković PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Stava sam da dodatnu pozornost treba usmjeriti na studente koji dolaze iz višečlanih obitelji te možda dodatno nagraditi vrsnost i polučeni uspjeh studenta kroz vrsnost i polučeni uspjeh svakog pojedinog člana domaćinstva , sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Srdačan pozdrav, Karolina Dvojković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Osnovni kriterij za ostvarivanje prava na ovu vrstu državne stipendije je isključivo socio-ekonomski status studenta koji se prijavljuje na natječaj. Budući da student u prijavi navodi sve članove svojeg kućanstva, u izračun ulaze prihodi svakog pojedinog člana kućanstva te na taj način Ministarstvo u obzir uzima činjenicu da student dolazi iz višečlane obitelji. Dodatno ostvaruju bodove studenti kojima su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja.
18 Gorana Babić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio - ekonomskog statusa. Smatram ga pravednim. Lijep pozdrav iz Brela! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Jelena Mihalić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio - ekonomskog statusa. Srdačno, Jelena Mihalić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani Kriteriji o ostvarenju prava na stipendiju su pravedni te se slažem sa prijedlogom Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarenja prava na državnu stipendiju. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Martina Lovrak Ivanov PRAVILNIK Poštovani, smatram s obzirom da Republika Hrvatska ima pronatalističku politiku treba naglasiti veću prednost studentima koji dolaze iz obitelji koja ima troje ili više djece. Ponajviše ako su to djeca koja se školuju. Smatram da je izvrsnost važna ali još više socio-ekonomski status. Kada se taj problem studentu riješi rasterećeno se može posvetiti studiju i postati izvrstan, bez problema za vlastitu egzistenciju. Srdačan pozdrav, Martina Lovrak Ivanov Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Osnovni kriterij za ostvarivanje prava na ovu vrstu državne stipendije je isključivo socio-ekonomski status studenta koji se prijavljuje na natječaj. Budući da student u prijavi navodi sve članove svojeg kućanstva, u izračun ulaze prihodi svakog pojedinog člana kućanstva te na taj način Ministarstvo u obzir uzima činjenicu da student dolazi iz višečlane obitelji. Dodatno ostvaruju bodove studenti kojima su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja.
22 Biljana Kuhar PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 VESNA VUJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podupirem pravilnik. Razrada uvjeta i način ostvarivanja prava na državnu stipendiju su jasna i nadam se da će ohrabriti i motivirati studente još i više. Srdačan pozdrav Vesna Vujević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Zdenka Marton PRAVILNIK Poštovani, smatram da su kriteriji, uvjeti i načini ostvarivanja državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dobro razrađeni, a i vrlo jasni, što je vrlo važno redovitim studentima u ostvarivanju navedenih prava. Nadam se da svi znaju za ovu mogućnost koja im olakšava troškove studiranja. S poštovanjem, Zdenka Marton Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Marijana Matković PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem s Pravilnikom. Smatram da su doneseni kriteriji jako dobro razrađeni i pravedni! Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Sanja Jambrovic Posedi PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama ovoga Pravilnika - držim da je detaljno razrađen i da promiče izvrsnost studenata. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Silvija Novaković PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem sa novom izmjenom Pravilnika i smatram da bi se trebala napraviti izmjena što se tiče cijelokupne raspodjele stipendija. Na biomedicinu i zdravstvo se u prosjeku upisuju najbolji od najboljih učenika i konkurencija za stipendiju je izuzetno jaka. Riješenost mature i prosjek ocjena na upisu baš tih fakulteta je izuzetno visoka. Smatram da su najbolji brucoši ponajviše zakinuti. Prošle je godine donja granica za stipendije prirodnih znanosti bila 66%, biotehničkih znanosti 42%, tehničkih 72% biomedicina i zdravstvo 76% riješenosti mature iz matematike. Ta su zanimanja dodatno i najdeficitarnija u cijeloj državi i smatram da bi ih se trebalo dodatno stimulirati. Lp, Silvija Novaković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Osnovni kriterij za ostvarivanje prava na ovu vrstu državne stipendije je isključivo socio-ekonomski status studenta koji se prijavljuje na natječaj. S obzirom na navedeno, izvrsnost (riješenost mature i prosjek ocjena) nije jedan od kriterija za ostvarivanje prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa.
28 Nela Sikirica PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju društveno-ekonomskog statusa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Danijela Valenta PRAVILNIK Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika. Čini mi se detaljno razrađenim i da se mislilo na sve najbitnije elemente. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Antonia Pocrnić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa. Kriteriji su pravedni i potiču studente na izvrsnost i ostvarivanje što boljih rezultata kako bi mogli konkurirati dobivanju stipendije. Lijep pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Olivera Tadić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s prijedlogom Pravilnika. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Barbara Donkov Zorčić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 DARIO GEC PRAVILNIK Slažem se s pravilnikom o uvjetima i načinu prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK, Članak 3. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socioekonomskog statusa u članku 3. govori da pravo na za državnu stipendiju imaju redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te nadalje studenti na poslijediplomskim sveučilišnim studijima ako su studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja. Iz navedenog članka nije dovoljno jasno odnosi li se pravo na stipendiju za studente s invaliditetom koji su studenti jednog od studija navedenog u alineji 1 i/ili 2. Jednako tako smatramo da bi pravo trebalo omogućiti svim redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa svih studija navedenih i u alineji 1 i alineji 2 odnosno ne raditi razliku. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju u tri različite kategorije (E, D1 i P kategoriji) te je jasno naznačeno studenti koje razine studija imaju pravo prijave u koju kategoriju državne stipendije. Svi studenti, uključujući studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, mogu se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju u E ili D1 kategoriju, a koji su kao redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. S druge strane, studenti upisani na poslijediplomsku razina studija su visokoobrazovane osobe konkurentne na tržištu rada. Stoga je samo studentima s invaliditetom i studentima koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, a zbog specifičnih uvjeta studiranja omogućeno pravo na državnu stipendiju i na ovoj razini studija.
35 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 3. Nije dovoljno jasno u svezi poslijediplomskih sv. studija. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju u tri različite kategorije (E, D1 i P kategoriji) te je jasno naznačeno studenti koje razine studija imaju pravo prijave u koju kategoriju državne stipendije. Svi studenti, uključujući studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, mogu se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju u E ili D1 kategoriju, a koji su kao redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. S druge strane, studenti upisani na poslijediplomsku razina studija su visokoobrazovane osobe konkurentne na tržištu rada. Stoga je samo studentima s invaliditetom i studentima koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, a zbog specifičnih uvjeta studiranja omogućeno pravo na državnu stipendiju i na ovoj razini studija.
36 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 3. Zašto samo poslijediplomske sveučilišne studije, a ne i preddiplomske za studente s invaliditetom i studente pod skrbništvom? Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju u tri različite kategorije (E, D1 i P kategoriji) te je jasno naznačeno studenti koje razine studija imaju pravo prijave u koju kategoriju državne stipendije. Svi studenti, uključujući studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, mogu se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju u E ili D1 kategoriju, a koji su kao redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. S druge strane, studenti upisani na poslijediplomsku razina studija su visokoobrazovane osobe konkurentne na tržištu rada. Stoga je samo studentima s invaliditetom i studentima koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, a zbog specifičnih uvjeta studiranja omogućeno pravo na državnu stipendiju i na ovoj razini studija.
37 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 4. Opet kao u članku 3.? Samo za poslijediplomski sveučilišne studije! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju u tri različite kategorije (E, D1 i P kategoriji) te je jasno naznačeno studenti koje razine studija imaju pravo prijave u koju kategoriju državne stipendije. Svi studenti, uključujući studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, mogu se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju u E ili D1 kategoriju, a koji su kao redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. S druge strane, studenti upisani na poslijediplomsku razina studija su visokoobrazovane osobe konkurentne na tržištu rada. Stoga je samo studentima s invaliditetom i studentima koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, a zbog specifičnih uvjeta studiranja omogućeno pravo na državnu stipendiju i na ovoj razini studija.
38 SANDRA NUŽDIĆ PRAVILNIK, Članak 5. Članak 5. stavak 4. Predlažem usklađivanje formulacija u cijelom pravilniku kada se radi o studentima s invaliditetom tako da uključuje i "postojanje oštećenja organizma“ te „oštećenja funkcionalnih sposobnosti“ (kao u članku 8. stavku 10.). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK, Članak 5. Nadalje, ukazujemo da se u čl. 5. st. 4. navodi samo „utvrđeno postojanje oštećenja organizma“ te predlažemo da se kao i u članku 8. st. 10. doda i „ili oštećenja funkcionalnih sposobnosti“. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 5. Treba napisati: Izuzetak su slučajevi obitelji sa više osoba s invaliditetom!! Te napraviti novu proračunsku osnovicu odnosno postotak. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na ovu vrstu državne stipendije je isključivo socio-ekonomski status studenta koji se prijavljuje na natječaj te student u prijavi navodi sve članove svojeg kućanstva. U skladu s navedenim članovima kućanstva radi se izračun dohotka po članu kućanstva i dodjeljuju se dodatni bodovi. U skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika, student čiji je/su roditelj/i ili brat/ća ili sestra/e osobe s invaliditetom priznaju se dodatni bodovi. Ovim Pravilnikom propisuje se dodjela državnih stipendija na temelju nižeg socio-ekonomskog statusa stoga je uključena odredba kako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100% proračunske osnovice.
41 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 5. (4) P - kategorija točka 3) opet poslijediplomski studij , a ne i preddiplomski! točka 4) Zašto taj prihod? Osobito kod studenata s invaliditetom, a uz to ako još imaju nekoga u obitelji s invaliditetom. Kada se zna da su troškovi kod osoba s invaliditetom barem za određeni iznos (i to znatan) uvećani! Treba napisati: Izuzetak su slučajevi obitelji sa više osoba s invaliditetom!! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju u tri različite kategorije (E, D1 i P kategoriji) te je jasno naznačeno studenti koje razine studija imaju pravo prijave u koju kategoriju državne stipendije. Svi studenti, uključujući studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, mogu se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju u E ili D1 kategoriju, a koji su kao redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. S druge strane, studenti upisani na poslijediplomsku razina studija su visokoobrazovane osobe konkurentne na tržištu rada. Stoga je samo studentima s invaliditetom i studentima koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, a zbog specifičnih uvjeta studiranja omogućeno pravo na državnu stipendiju i na ovoj razini studija. Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na ovu vrstu državne stipendije je isključivo socio-ekonomski status studenta koji se prijavljuje na natječaj te student u prijavi navodi sve članove svojeg kućanstva. U skladu s navedenim članovima kućanstva radi se izračun dohotka po članu kućanstva i dodjeljuju se dodatni bodovi. U skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika, student čiji je/su roditelj/i ili brat/ća ili sestra/e osobe s invaliditetom priznaju se dodatni bodovi. Ovim Pravilnikom propisuje se dodjela državnih stipendija na temelju nižeg socio-ekonomskog statusa stoga je uključena odredba kako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 100% proračunske osnovice.
42 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK, Članak 6. Predlažemo da se jednako tako prijedlog Pravilnika uskladi s drugim postojećim aktima, bilo odlukama, pravilnicima koji govore o potrebnim ECTS bodovima za ostvarivanje određenih prava. Npr. u članku 6. stavku 1, alineji 1 navodi se da se traži 45 ECTS bodova za prijavu na natječaj za stipendiju, dok je studentima s invaliditetom za upis u sljedeću godinu dovoljno 30 ECTS bodova. Naravno da je moguće za stipendije odrediti drugi broj ECTS bodova u odnosu na onaj za prijelaz u višu godinu, no kod studenata s invaliditetom moguće je da zbog prirode svojih teškoća ne mogu postići veći broj bodova pa bi traženi broj ECTS bodova koji odgovara broju bodova potrebnom za upis predstavljalo kompenzacijsku mjeru i izjednačavanje mogućnosti na osnovi invaliditeta. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima ako steknu minimalno 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine. Predmetnom odlukom je propisano da studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na dvostruku subvenciju troškova studija za istu godinu studija, a ne upis u višu godinu studija ako su stekli minimalno 30 ECTS boda. Svaki student, uključujući i studente osobe s invaliditetom, mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija propisane studijskim programom. Napominjemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa te su obuhvaćeni socio-ekonomski statusi studenata koji mogu predstavljati barijeru u napredovanju studenata kroz studij. Slijedom navedenog, uspjeh u studiju, odnosno stjecanje minimalno 45 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini i prosječno 40 ECTS boda po upisanim akademskim godinama, je isti za sve studente.
43 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 6. točka 2) "...manje od 40.."---Zaboravili na SSI. (studenti s invaliditetom) Prosjek ne bi za njih trebao biti taj! Ponavljam: Ako im se dozvolilo sa 30 ECTS bodova da upisuju bez plaćanja, zašto im onda oduzimati već neko dano pravo???? točka 3) "...drugi put.." SSI 60% i više imaju pravo dva puta upisati istu razinu studija! Opet je napisano kao prema studentima, a ne kao studentima s invaliditetom 60% i više!!! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima ako steknu minimalno 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine. Predmetnom odlukom je propisano da studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na dvostruku subvenciju troškova studija za istu godinu studija, a ne upis u višu godinu studija ako su stekli minimalno 30 ECTS boda. Svaki student, uključujući i studente osobe s invaliditetom, mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija propisane studijskim programom. Napominjemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa te su obuhvaćeni socio-ekonomski statusi studenata koji mogu predstavljati barijeru u napredovanju studenata kroz studij. Slijedom navedenog, uspjeh u studiju, odnosno stjecanje minimalno 45 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini i prosječno 40 ECTS boda po upisanim akademskim godinama, je isti za sve studente.
44 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 6. točka 1) Zašto 45 ECTS bodova ako je SSI dozvoljeno da upisuju sa 30 ECTS boda? Znači da su odmah eliminirali. Mogu biti dobri studenti ali zbog prirode bolesti ne mogu više skupiti!!! Ili su dogovorili da idu po 30 ECTS bodova zbog prevelikoga opterećenja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima ako steknu minimalno 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine. Predmetnom odlukom je propisano da studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na dvostruku subvenciju troškova studija za istu godinu studija, a ne upis u višu godinu studija ako su stekli minimalno 30 ECTS boda. Svaki student, uključujući i studente osobe s invaliditetom, mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija propisane studijskim programom. Napominjemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa te su obuhvaćeni socio-ekonomski statusi studenata koji mogu predstavljati barijeru u napredovanju studenata kroz studij. Slijedom navedenog, uspjeh u studiju, odnosno stjecanje minimalno 45 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini i prosječno 40 ECTS boda po upisanim akademskim godinama, je isti za sve studente.
45 Petar Havliček PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, smatram da se iz Članka 6. stavka 5) (koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani) trebaju izuzeti studenti koji studiraju po principu paralelnog studija koji im je odobren od strane matičnog fakulteta. Naime, takvi studenti upisuju drugi studij na temelju izvrsnosti i pohađaju ga kao redoviti studenti bez obaveze plaćanja studija. Znači da oni nisu u jednakom položaju kao studenti koji su završili studij i naknadno upisali novi studij s obavezom plaćanja školarine. Prema ovoj odredbi studenti paralelnog studija završetkom matičnog studija, nemaju više pravo na stipendiju iako im drugi studij (koji su upisali na temelju izvrsnosti matičnog studija, pohađaju ga istovremeno s matičnim studijem, ostvaruju godišnje dvostruko više ECTS-a od ostalih studenta) još uvijek traje i trebaju pohađati nastavu, biti u mjestu studiranja i snositi troškove studiranja. Kako bi bilo jasnije što želim reći, navest ću jedan primjer. Student koji završi studij u roku pet (5) godina studiranja i izvrši sve svoje obaveze na vrijeme, a studira paralelno, nije moguće da završi istovremeno drugi studij jer ga je upisao minimalno godinu dana kasnije od matičnog studija (jedino je tako moguće jer se gleda prosjek ocjena matičnog studija nakon prve godine matičnog studija kao uvjet upisa drugog paralelnog studija). U ovom slučaju student koji završi matični studij u roku od pet (5) godina na drugom paralelnom studiju u tom trenutku može biti najviše četvrta (4.) godina, što znači da on nakon završetka matičnog studija ima na paralelnom studiju još minimalno jednu akademsku godinu u kojoj mora odraditi sve obaveze koje propisuje program studija u ta dva semestra (što uključuje pohađanje nastave, boravak u mjestu studiranja). Prema tome, student je u toj situaciji primoran snositi troškove studiranja, a prema ovoj odredbi nema pravo na stipendiju, iako prema ostalim kriterijima (ECTS bodovi, imovinski cenzus itd.) ostvaruje pravo na stipendiju. Želim istaknuti da se u ovom 5. stavku članka 6. treba izdvojiti studente koji su stekli kvalifikaciju završetkom matičnog studija, a još uvijek studiraju na paralelnom studiju, od onih studenata koji su završili studij, a drugi su studij upisali neovisno o prvom studiju (kao izvanredni studenti, s obavezom plaćanja). Mislim da je to nužno jer se studente paralelnog studija nikako ne treba izjednačavati s navedenim studentima koji su upisali drugi studij bez ikakve poveznice s prvim matičnim studijem. U ovom stavku 5. članka 6. upravo se izjednačava status studenta paralelnog studij sa studentima koji drugi studij nisu upisali na temelju izvrsnosti matičnog studija. Smatram da se tako dolazi u paradoksalnu situaciju, ako se već zakonom odobrava paralelno studiranje na temelju izvrsnosti, onda se treba urediti i pravila po kojima student nakon završetka matičnog studija treba ostvarivati prava na stipendiju, subvencionirani smještaj itd. Ovime se takvi studenti izjednačavaju s ostalim izvanrednim studentima koji su upisivali drugi studij po različitim uvjetima. Mislim ako se već potiče izvrsnost i odobrava paralelno studiranje onda bi se trebalo propisati da student ostvaruje jednaka prava i na drugom paralelnom studiju nakon završetka matičnog studija. Na kraju, takvih studenata u Hrvatskoj nije puno, ako već potičemo izvrsnost, interdisciplinarnost i ambicioznost mladih ljudi, ne trebamo ih onda ispostavljati i stavljati ih u kategorije studenata u koje ne pripadaju. Molim da se definira pod kojim uvjetima studenti paralelnog studija ostvaruju pravo na navedenu stipendiju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“ kao petogodišnja mjera s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. U skladu s navedenim, ako student stekne kvalifikaciju na jednom od dva studija može kao visokoobrazovana osoba konkurirati na tržištu rada te pritom ne zadovoljava osnovni uvjet za prijavu na natječaj iako se radi o kategoriji izvrsnog studenta.
46 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 7. "...stekli najmanje 22,5 ECTS bodova." Opet krivi izračun! Kao za ostale studente, a ne za studente s invaliditetom 60% i više. Treba napraviti nove izračune. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima ako steknu minimalno 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine. Predmetnom odlukom je propisano da studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na dvostruku subvenciju troškova studija za istu godinu studija, a ne upis u višu godinu studija ako su stekli minimalno 30 ECTS boda. Svaki student, uključujući i studente osobe s invaliditetom, mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija propisane studijskim programom. Napominjemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa te su obuhvaćeni socio-ekonomski statusi studenata koji mogu predstavljati barijeru u napredovanju studenata kroz studij. Slijedom navedenog, uspjeh u studiju, odnosno stjecanje minimalno 45 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini i prosječno 40 ECTS boda po upisanim akademskim godinama, je isti za sve studente. Članak 7. ovoga Pravilnika propisuje broj bodova za studente čiji se studiji izvode u neparnom broju semestara odnosno 3,5 godine traje preddiplomski i 1,5 godinu diplomski studij. Navedeni studenti upisom 2. godine diplomskog studija ne mogu steći 45 ECTS boda jer su studirali samo jedan semestar i mogu steći najviše 30 ECTS boda. Stoga je za studente ovih studija uspjeh od 22,5 ECTS boda jednak postotku uspjeha od 45 ECTS boda za studente koji su prethodno studirali jednu akademsku godinu odnosno mogli steći 60 ECTS bodova.
47 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK, Članak 8. Jednako tako predlažemo i da se u članku 8. stavku 8. kojim se određuje da se citiramo „za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova“. Odredi i koji stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti s obzirom da tjelesno oštećenje nije jedino koje predstavlja invaliditet osobe. Nadalje predlažemo da se razmotri predloženo bodovanje u cijelom članku 8. od stavka 2. do stavka 12. Pojedine razlike bodova su prevelike, a nije nam jasan kriterij kako je nešto označeno kao teži i više ugrožavajući socijalni faktor te se stoga boduje većim brojem bodova. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“ kao petogodišnja mjera s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Dodjela stipendija započela je 2017. godine te je bodovanje socio-ekonomskog statusa razrađeno 2016. godine na temelju podataka o broju studenata i njihovoj pripadnosti ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata. Nakon završetka navedenog projekta izradit će se sve potrebne analize u svrhu praćenja broja upisanih i onih koji su stekli kvalifikaciju te dodatno razmotriti bodovanje za buduće razdoblje dodjele državnih stipendija, odnosno od akademske godine 2022./2023. Budući da se u predmetnoj točki Pravilnika radi o dodatnim bodovima na temelju statusa roditelja studenta koji se prijavljuje na natječaj, zadržana je konstrukcija stopostotonog tjelesnog oštećenja. Napominjemo da se za studenta koji se prijavljuje na natječaj uzima šira definicija, u skladu s Uredbom o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 67/17 i 56/18). Dodatno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje i državne stipendije za posebne skupine studenata koje uključuju 7 kategorija. Jedna od kategorija namijenjena je studentima s invaliditetom u kojoj se dodjeljuje dodatnih 70 stipendija. Uz navedeno, jedino studenti s invaliditetom ostvaruju pravo i na dodatnu potporu prijevoza za koju nema natječaja već se dodjeljuje svim studentima koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15).
48 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 8. točka 8) 1 roditelj 300 bodova najmanje, a kod 2 roditelja minimalno 600 pa i više bodova, uz dovoljnjih 60% i više. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“ kao petogodišnja mjera s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Dodjela stipendija započela je 2017. godine te je bodovanje socio-ekonomskog statusa razrađeno 2016. godine na temelju podataka o broju studenata i njihovoj pripadnosti ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata. Nakon završetka navedenog projekta izradit će se sve potrebne analize u svrhu praćenja broja upisanih i onih koji su stekli kvalifikaciju te dodatno razmotriti bodovanje za buduće razdoblje dodjele državnih stipendija, odnosno od akademske godine 2022./2023. Budući da se u predmetnoj točki Pravilnika radi o dodatnim bodovima na temelju statusa roditelja studenta koji se prijavljuje na natječaj, zadržana je konstrukcija stopostotonog tjelesnog oštećenja. Napominjemo da se za studenta koji se prijavljuje na natječaj uzima šira definicija, u skladu s Uredbom o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 67/17 i 56/18). Dodatno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje i državne stipendije za posebne skupine studenata koje uključuju 7 kategorija. Jedna od kategorija namijenjena je studentima s invaliditetom u kojoj se dodjeljuje dodatnih 70 stipendija. Uz navedeno, jedino studenti s invaliditetom ostvaruju pravo i na dodatnu potporu prijevoza za koju nema natječaja već se dodjeljuje svim studentima koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15).
49 Tajana Peloza PRAVILNIK, Članak 8. točka 8) Zašto oba roditelja trebaju imati 100% TO? Nije li dovoljno imati 60% i više? Tko je to pisao nema pojma o invaliditetuuuuuu!!!! Treba se angažirati netko tko ima znanja, informacije, želje i tko poznaje invaliditet kao takav, odnosno tjelesna, osjetilna i funkcionalna oštećenja. Kako se može 300 bodova priznati studentu koji je roditelj i/ili čak 550 bodova za preminulo dijete studenta. Hoćemo li imati djece ili ne ipak je to naš izbor, a hoćemo li imati invaliditet ipak (uglavnom) NIJE. Ima li netko slučaj ili poznaje obitelji sa dva roditelja s TO od 100%? Moram i mogu iz svoga iskustva govoriti kako je to imati oba roditelja s TO 60% i više, a oni koji su to ovdje napisali očito ne znaju što rade? TREBA: 1 roditelj 300 bodova najmanje, a kod 2 roditelja minimalno 600 pa i više bodova, uz dovoljnih 60% i više. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“ kao petogodišnja mjera s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Dodjela stipendija započela je 2017. godine te je bodovanje socio-ekonomskog statusa razrađeno 2016. godine na temelju podataka o broju studenata i njihovoj pripadnosti ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata. Nakon završetka navedenog projekta izradit će se sve potrebne analize u svrhu praćenja broja upisanih i onih koji su stekli kvalifikaciju te dodatno razmotriti bodovanje za buduće razdoblje dodjele državnih stipendija, odnosno od akademske godine 2022./2023. Budući da se u predmetnoj točki Pravilnika radi o dodatnim bodovima na temelju statusa roditelja studenta koji se prijavljuje na natječaj, zadržana je konstrukcija stopostotonog tjelesnog oštećenja. Napominjemo da se za studenta koji se prijavljuje na natječaj uzima šira definicija, u skladu s Uredbom o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 67/17 i 56/18). Dodatno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje i državne stipendije za posebne skupine studenata koje uključuju 7 kategorija. Jedna od kategorija namijenjena je studentima s invaliditetom u kojoj se dodjeljuje dodatnih 70 stipendija. Uz navedeno, jedino studenti s invaliditetom ostvaruju pravo i na dodatnu potporu prijevoza za koju nema natječaja već se dodjeljuje svim studentima koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15).
50 SANDRA NUŽDIĆ PRAVILNIK, Članak 11. Studenti su studenti 12 mjeseci u godini i troškovi koje imaju imaju svih 12 mjeseci u godini. Kako je ovo socijalno osjetljiva stipendija, predlažem razmatranje povećanja broja mjesečnih rata kako bi studenti mogli računati na kontinuet prihoda i posvetiti se svojem studiji, a ne rješavanju svoje egzistencije. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Razdoblje dodjele državnih stipendija i dinamika isplate utvrđena je na temelju trajanja nastave u akademskoj godini kada se procjenjuje da su troškovi studenata najveći. Iznos stipendije ovisi o sredstvima osiguranim u Državnom proračunu i Europskom socijalnom fondu. Intencija je osigurati adekvatnu financijsku potporu za najveći mogući broj studenta kojima je ona najpotrebnija.
51 Mirjana Vuletic PRAVILNIK, Članak 11. Poštovani, uglavnom se slažem s nacrtom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskg statusa. Mišljenja sam da se članak 11. stavak 1. koji glasi: Državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 1.200,00 kuna do 15. u mjesecu treba izmijeniti na način da se precizira točan broj mjesečnih rata, te da se riječ najmanje briše i ostavi konkretan iznos. Sve drugo donosi eventualne sumnje u ovaj Pravilnik i njegove poštene namjere, a to je stipendiranje osoba na temelju socio-ekonomskog statusa. Nadalje, mišljenja sam da u istom Članku 11. treba potpuno izbrisati stavak 2. iz istih razloga. Srdačan pozdrav, Mirjana Vuletić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavkom 2. i 3. Članka 11. ovoga Pravilnika propisano je da ministar u natječaju raspisuje točan iznos i razdoblje dodjele stipendije čime je osigurana transparentnost isplate državnih stipendija.
52 SANDRA NUŽDIĆ PRAVILNIK, Članak 19. Članak 19. , stavak 3., točka 13. Osim „status studenta s utvrđenim tjelesnim i osjetilnim oštećenjem 60% i više“ dodati i „najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine« broj: 67/17 i 56/18)“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavak 3. Članka 19. ovoga Pravilnika propisuje podatke koji se vode u Informacijskom sustavu studentskih prava, a koji je, između ostalog, vezan i uz plaćanje participacije u troškovima studija. Participacija je propisana Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) u kojoj se navode studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više. Stoga se ovaj podatak trenutačno ne može promijeniti jer je vezan uz ostvarivanje predmetnog prava.
53 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK, Članak 19. Članak 19. točka 13. prema prethodno predloženom osim „status studenta s utvrđenim tjelesnim i osjetilnim oštećenjem 60% i više“ dodati i „najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine« broj: 67/17 i 56/18)“. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavak 3. Članka 19. ovoga Pravilnika propisuje podatke koji se vode u Informacijskom sustavu studentskih prava, a koji je, između ostalog, vezan i uz plaćanje participacije u troškovima studija. Participacija je propisana Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (Narodne novine, broj 87/18) u kojoj se navode studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više. Stoga se ovaj podatak trenutačno ne može promijeniti jer je vezan uz ostvarivanje predmetnog prava.
54 Tomislav Bogdanović PRAVILNIK, Članak 19. Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa. Kriteriji su jasni i dobro koncipirani. Naročito mi se sviđa mogućnost elektroničke prijave na natječaj. S poštovanjem, T. Bogdanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.