Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksenija Vatavuk Margetić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog o smanjenju broja dana za najavu pisane provjere s mjesec dana na 14 dana. Dva tjedna su dovoljan period da se učenici kvalitetno pripreme za pisanu provjeru. Vjerujem da će smanjenje perioda najave omogućiti da planiranje bude preciznije, a odstupanja od planiranog minimalna. Lp. Ksenija Vatavuk Margetić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Diana Mesić PRAVILNIK Poštovani, predložene izmjene članka 1. i članka 2. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama su dobrodošle. Vremenski period od 14 dana za najavu provjere znanja je dovoljan. Organizacijski je puno prihvatljiviji. Učitelj ima više mogućnosti za dinamiziranje procesa nastave na osnovu formativnog praćenja učenikovog napretka. Srdačan pozdrav, Diana Mesić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Emi Belušoć PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem da se provjere, umjesto mjesec dana prije, najavljuju 14 dana ranije jer smatram da učitelj/ica tada procjeni da je obradio cjelinu i ima dovoljno vremena za ponavljanje i uvježbavanje gradiva. Škola je živi organizam, neprestano se događaju neke promjene ili izvanredne situacije (online nastava, odlazak u kino, kazalište, predavanja stručne službe ili vanjskih suradnika i sl. ) tako da se često događalo da moram promijeniti datum provjere. Kad se prešlo na nove udžbenike prema Školi za život i najavu provjera mjesec dana prije, događalo se da novi sadržaji nisu dovoljno uvježbani i također se datum naknadno mijenjao u hodu u dogovoru s učenicima. Ova nova izmjena omogućava učiteljima lakše planiranje. Srdačan pozdrav, Emi Belušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Iva Kovačević PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Skraćivanje roka za najavu pisane provjere s mjesec dana na 14 dana olakšat će planiranje i provedbu pisanih provjera.Dva tjedna je dovoljan rok da se učenici kvalitetno pripreme. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Jadranka Didović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene vremenskog roka najave pisane provjere znanja. Rok od 14 dana je dovoljan da se učenici kvalitetno pripreme za pisanje pisane provjere. Jadranka Didović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Nada Grahovac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenom izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. S poštovanjem, Nada Grahovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 ANICA BANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Planirati provjeru znanja mjesec dana unaprijed je moguće, ali nije moguće predvidjeti da li će se planirano moći i ostvariti. Stoga često zbog objektivnih razloga pomičemo rokove (bolovanje, odlazak učenika/nastavnika u izolaciju...). Smatram da je rok od 14 dana primjeren te da učenici imaju dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu. S poštovanjem, Anica Banović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Vlatka Vukić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je vrijeme od 14 dana dovoljan rok u kojem se učenici stignu kvalitetno pripremiti za provjeru znanja. Takva odluka uvelike će olakšati planiranje nastavnog procesa. Često nismo u mogućnosti planirati pisane provjere mjesec dana unaprijed zbog različitog tempa kojim učenici usvajaju nastavno gradivo, ali i zbog neočekivanih izmjena aktivnosti i događanja tijekom školske godine. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Melita Ivanac PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu izmjenu o smanjenju broja dana za najavu pismene provjere znanja sa 30 na 14 dana. 14 dana je dovoljno učenicima za ponavljanje i učenje za pisanu provjeru znanja, a time se omogućava i veća preciznost u planiranju pisanih radova. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Nataša Bebić Bačan PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Najava pisane provjere 14 dana prije je dovoljna i trebala bi pridonijeti kontinuiranom radu i učenju. Vremenik pisanih provjera dostupan je svim zainteresiranima u e-dnevniku. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Snježana Starčević PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. U uvjetima nepredvidivih promjena modela nastave (A, B ili C) tijekom godine četrnaest dana je dovoljno za najavu pisanih provjera učenicima. Mislim da vremenike nije potrebno objavljivati na mrežnim stranicama Škole jer su preko e-dnevnika dostupni svim zainteresiranima: učenicima, roditeljima, pedagoškoj službi i ravnatelju. Snježana Starčević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Danijela Švigir PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom Pravilnika. Učenike time potičemo na kontinuirano učenje, a nastavnicima se olakšava planiranje nastavnog procesa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 TANJA NEMČANIN PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer najava pisane provjere 14 dana prije olakšava planiranje, ali i pravodobnu izvedbu pisane provjere. Drago mi je da su se uvažile sugestije struke vezane uz ovu problematiku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 ZRINKA VIDAKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika. Mislim da je 14 dana sasvim dovoljno vremena kako bi se učenici pripremili za provjeru. Ova izmjena svakako nastavnicima olakšava planiranje nastave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 MINJA STEPIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt o izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je najava 14 dana prije za pisanje pisane provjere sasvim dovoljna. Učenicima je to dovoljno vremena za pripremu, jer se u provjeri nalazi gradivo koje se tada i obrađuje, a učitelju olakšava planiranje. S poštovanjem, Minja Stepić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Željana Pavlović PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem sa navedenom promjenom. 14 dana je dovoljno da učenici budu informirani o vremenu pisanja provjere i da se kvalitetno pripreme. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Iva Šušterčić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednoj školi. Smatram da je rok od 14 dana dovoljan rok za pripremu učenika, također se nadam da će ova promjena pozitivno utjecati na smanjenje "kampanjskog" učenja, odnosno potaknuti učenike na kontinuirani rad i učenje. S poštovanjem, Iva Šušterčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Mirela Horvat PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednoj školi. Smatram da je rok od 14 dana za najavu pisanog ispitivanja sasvim razuman i dovoljan da bi se učenicima omogućilo kvalitetno pripremanja za pisanu provjeru znanja. Učenici će imati dovoljno vremena kako bi se mogli organizirati i dobro pripremiti za pisanu provjeru. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Tatjana Dujić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom. Ovaj prijedlog nije na štetu učenika, a olakšava planiranja nastavniku u vremenu kada često dolazi do izmjena u rasporedu i načinu rada. Tatjana Dujić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 ANITA KRAJAČ PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Dovoljan je rok od 14 dana za planiranje kvalitetne pripreme učenja za pisanu provjeru znanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Ančica Eđed PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je rok od 14 dana za najavu pisane provjere znanja umjesto mjesec dana sasvim u redu. Učenici će imati dovoljno vremena za pripremanje ako redovito uče i izvršavaju svoje školske obveze. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 VIŠNJA PEŠUT PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjene članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Iako imam praksu planirati termine vrednovanja na početku svakog polugodišta i upoznati učenike s okvirnim datumima, često se događa da se zbog izmjene rasporeda neki termini moraju promijeniti. Na ovaj način biti će lakše rasporediti vrednovanja obzirom na veliki broj predmeta i gradiva koje učenici moraju savladati. Smatram da ova promjena neće štetiti učenicima već će nama omogućiti veću fleksibilnost u određivanju datuma vrednovanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Ilijana Sekulić Erić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenom izmjenom. Smatram da je 14 dana dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu za provjeru. Nastavnici i učitelji često zbog objektivnih razloga pomiču rokove provjera (npr. zamjene, online nastava...) te bi pomicanje roka na 14 dana omogućilo i bolju fleksibilnost u određivanju rokova. S poštovanjem Ilijana Sekulić Erić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Jasna Dobrotić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženom izmjenom. 14 dana je vrlo razumno vrijeme u kojem se mogu bolje predvidjeti nastavne aktivnosti, kao i njihova izvedivost. Planirati provjere znanja mjesec dana unaprijed je moguće, ali je vrlo teško predvidjeti hoće li se planirano moći ostvariti, jer se u 30 dana svašta može dogoditi i tako utjecati na izvedivost planiranog (bolovanja nastavnika, u ovo doba pandemije također odlasci učenika i/ili nastavnika u izolaciju te prebacivanje na online nastavu). Ponekad se događalo da smo provjeru znanja planirali za neki određeni termin (prema pravilniku najavili bar mjesec dana ranije), "zauzeli" termin nekim drugim kolegama u određenom tjednu (koji je njima isto trebao) i na kraju nismo bili u mogućnosti održati provjeru iz kojekakvih razloga te je trebali smještati u neke druge tjedne. Isto tako je taj termin propao nekim drugim kolegama te su se trebali drugačije organizirati, a na kraju ispada da su ipak mogli održati provjeru znanja prema svojoj inicijalnoj potrebi (ali nisu, jer smo je mi za tada planirali). Na kraju ispada da za određeni tjedan ni ja ne održim planiranu provjeru (recimo zbog bolovanja), a niti drugi kolege, te u tom tjednu ostane "slobodnih termina". Hvala puno! Lijepi pozdrav, Jasna Dobrotić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Antonia Pocrnić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se u potpunosti s predloženom izmjenom članka 8. stavka 4. kojom se rok za najavu pisanih provjera znanja skraćuje na 14 dana. Mislim da je to dovoljno vremena da se učenici kvalitetno pripreme za provjeru, a u isto vrijeme se olakšava nastavnicima planiranje i provođenje istih jer je često (a osobito tijekom online nastave) teško planirati provjere i opseg gradiva koje će sadržavati mjesec dana unaprijed. Smatram da ta izmjena omogućava nama nastavnicima veću fleksibilnost u radu uslijed često nepredvidivih okolnosti. Vrednovanje naučenoga ne prilagođava se vremeniku pisanih provjera, već dinamici obrade i usvajanja gradiva. Također učenike potiče na veće preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i redoviti rad. Lijep pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Gordana Egartner Tkalec PRAVILNIK Slažem se da je 14 dana dovoljno da se učenici pripreme za pisanu provjeru znanja no kako ne bi došlo do preklapanja provjera (više njih u istom danu) bilo bi dobro zadržati okvirni vremenik pisanih provjera - koji se upisuje u E dnevnik početkom polugodišta. Tako bi nastavnici znali koji su termini slobodni (kad najvljuju pisanu provjeru). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 ROBERT SABLJAK PRAVILNIK Slažem se sa ovom izmjenom, trebalo je to puno prije napraviti. 14 dana je sasvim dovoljno da se i učenici i roditelji mogu pripremiti za provjeru znanja. Kako su već neki od sudionika rasprave rekli budući se provjere rade u skladu sa ishodima i usvojenim gradivom učenika, nije uvijek moguće jasno i precizno predvidjeti opseg ispita, odnosno nastavnog gradiva 30 dana unaprijed. Posebno je to bilo izazovno prošle Školske godine za vrijeme online nastave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Azra Razlog PRAVILNIK Poštovani slažem se sa izmjenama Pravilnika. Moralo je doo toga doći budući da je došlo do promjene elemenata vrednovanja. Budući da kriterije a samim tim i pisane provjere radimo u skladu sa ostvarenim ishodima i razini znanja učenika kojjim predajemo, teško je 30 dana unaprijed predvidjeti opseg tema i dobro je da je rom smanjen. Također smatram da aritmetička sredina ne bude presudna za zaključnu ocjenu, mi smo dužni uzeti u obzir i formativno vrednovanje, a i vrednujemo konačnu ostvarenost ishoda. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 SANJA ČURKO PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Rok od 14 dana dovoljan je učenicima da se pripreme za provjeru znanja. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Cinzia Banko PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je rok od 14 dana učenicima sasvim dovoljan za planiranje kvalitetne pripreme učenja za pisanu provjeru znanja. Mišljenja sam da će navedena promjena odvratiti učenike od kampanjskog učenja uoči ispita. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Irena Jordan Lončarić PRAVILNIK Slažem se s Pravilnikom o izmjeni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram rok od 14 dana primjerenim rokom. S poštovanjem, Irena Jordan Lončarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 RENATA GAL PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam predloženu izmjenu članka 8. stavka 4. kojom se rok za najavu pisanih provjera znanja skraćuje na 14 dana. Smatram kako ova izmjena potiče redovitije učenje i pripremanje za pisane provjere, jer su učenici uz najavu od 30 dana smatrali kako je dovoljno početi se pripremati tjedan dana (ili manje) za najavljene provjere. S poštovanjem, Renata Gal, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Olgica Nikolić PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom promjene Pravilnika. Kraći rok najave omogućuje veću fleksibilnost nastavnicima te je manja vjerojatnost da će termin pisane provjere morati mijenjati zbog eventualne potrebe za dodatnom vježbom. Srdačan pozdrav, Olgica Nikolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Ivana Valjak Razum PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom promjene Pravilnika. Učenici su upoznati s planom rada tijekom nastavne godine, a osobno ih upozoravam tijekom obrade cjeline o napretku te ih pisana provjera ne bi smjela iznenaditi. Kraći rok najave omogućuje veću fleksibilnost nastavnicima te je manja vjerojatnost da će termin pisane provjere morati mijenjati zbog eventualne potrebe za dodatnom vježbom. Lijep pozdrav, Ivana Valjak Razum Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Ivan Vrankić PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je vremenski period od 14 dana dovoljan učenicima za ponavljanje gradiva i pripremu za provjeru znanja, osobito ako im se na uvodnim satovima okvirno predstavi plan pisanja provjera znanja za tekuću nastavnu godinu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Davorka Nekić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika. Smatram da je 14 dana više nego dovoljno da bi se učenik koji redovito radi kvalitetno i na vrijeme počeo pripremati za provjeru znanja. Osobno mi nije problem ispuniti vremenik s terminima provjera i mjesec dana unaprijed, ali taj rok smatram predugačkim i na kraju se svede na to da se većina učenika ipak sprema u zadnji čas neovisno o tome što su mjesec dana bili upoznati s terminom. Nekima se događa da i zaborave na termin s obzirom na dug rok. Rok za najavu provjera treba skratiti za što vjerujem da će biti dobro odnosno bolje za same učenike. Davorka Nekić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Nives Vilic PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je učenicima dovoljno 14 dana kako bi se pripremili za pisanu provjeru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Ljerka Salopek Bacanović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Ljerka Salopek Bacanović, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Pero Grgić PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav Pero Grgić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Vesna Avsec PRAVILNIK Poštovanji, podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je dovoljno najaviti pisanu provjeru 14 dana prije provedbe. Time se učenike potiče na redovitije učenje. Vesna Avsec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Lucija Perković PRAVILNIK Poštovani! Podržavam prijedlog izmjene članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mišljenja sam da bi najrealnija ocjena iz usvojenosti određenih sadržaja bila bez najave testa. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Igor Pap PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovu promjenu.Četrnaest dana je optimalno vrijeme za najavu. Ionako profesori na početku godine otprilike iznesu plan pisanih provjera. Učenici ionako počnu učiti 3 dana prije pisane provjere. Fleksibilnije je za profesore uz stalne promjene u nastavi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Mira Radović PRAVILNIK Podržavam prijedlog izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je dobro da se rok za najavu pisane provjere skrati s 30 na 15 dana jer je taj rok realan i dostatan za učitelje i učenike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Klaudija Aušperger PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa promjenom. Promjena u 14 dana je dovoljna i učenicima za pripremu i učiteljima za prilagodbu na one nepredviđene situacije na koje mi kao učitelji ne možemo utjecati. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 VANESSA GOLUBIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana dovoljno vremena kako bi se učenici kvalitetno pripremili. Ova izmjena Pravilnika omogućuje i učiteljima lakše planiranje pisanih provjera. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Ivan Janjić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženom izmjenom Pravilnika. Novonastala situacija s pandemijom traži kudikamo prilagodljiviji, otvoreniji i pristupačniji obrazovni sustav na svim razinama. Svako zlo za neko dobro. Skraćivanje roka s mjesec dana na 14 dana jedna je u nizu takvih malenih, ali vrlo važnih i konkretnih mjera. Živjeli! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Sonja Pospišil PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ušenika u osnovnoj i srednjoj školi. Sonja Pospišil, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Nada Talijančić PRAVILNIK Poštovani ,u potpunosti se slažem i podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav Nada Talijančić,prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 SUZANA MATKOVIĆ PRAVILNIK Poštovanji, podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Sasvim je dovoljno najaviti pisanu provjeru 14 dana prije provedbe. Lijep pozdrav, Suzana Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Jelena Mihalić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi "mjesec dana" zamjenjuju riječima "14 dana" jer mislim da je dovoljno da se pisane provjere učenicima najavljuju 14 dana ranije, a ne mjesec dana kao do sada. Srdačno, Jelena Mihalić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 Tea Varlaj PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog navedene promjene Pravilnika te naglašavam nužnost promjene članka 11. Zaključna ocjena bi se trebala iskazivati na dvije decimale čime bi se smanjio pritisak na učitelje krajem nastavne godine. Opći uspjeh bi trebalo ukinuti. Srdačan pozdrav, Tea Varlaj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 KATARINA FRANJO PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav Katarina Franjo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Igor Nikičić PRAVILNIK Podržavam navedenu izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 Gordana Majnarić-Janeš PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi o najavi pisane provjere 14 dana ranije umjesto dosad propisanih mjesec dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 NENSI LUČIĆ KINKELA PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Nensi Lučić Kinkela Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Ivana Opačak PRAVILNIK Poštovani, apsolutno se slažem s predloženom promjenom u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram opravdanim skraćivanje vremena najave pisane provjere, osobito u ovome izazovnom, nepredvidivom (pandemijskom) vremenu, kao što se predlaže u članku 8. stavku 4.. Dva su tjedna sasvim dovoljna da se učenike i roditelje obavijesti, a učenike pripremi, za pisanu provjeru, a i nastavnicima će se olakšati planiranje vrednovanja na razini razrednih vijeća. Lijep pozdrav, Ivana Opačak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Ines Lovrić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 Marijana Curić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene pravilnika. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Mirjana Vuletic PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Na ovaj način omogućava se učiteljima veća fleksibilnost u radu i planiranju, a učenike potiče na redoviti rad. Srdačan pozdrav, Mirjana Vuletić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Biljana Kuhar PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 NELICA MITOV PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je rok od 14 dana realniji za najavu pisanih provjera zbog mogućih neplaniranih aktivnosti i situacija tijekom nastavne godine. Učenicima je to dovoljan period za kvalitetnu pripremu za pisanu provjeru. Nelica Mitov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 Silvija Ravić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog izmjene čl. 8., st. 4 o najavi pisane provjere 14 dana ranije umjesto dosad propisanih mjesec dana. Time se više potiče kontinuirani rad učenika i omogućuje učitelju planiranje rada u skladu s potrebama učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 IVANA KOZIĆ PRAVILNIK Poštovani,slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 KAROLINA KRALJEVIĆ MALVIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika da se rok za najavu pisane provjere smanji na 14 dana. Smatram da će se na taj način moći bolje procijeniti vrijeme za pisanu provjeru kroz kraći vremenski period i bolju procjenu ostvarenosti ishoda. Srdačan pozdrav, Karolina Kraljević Malvić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Vesna Šumanac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam prijedlog da se rok najave pisane provjere smanji na 14 dana. Smatram da je učenicima sasvim dovoljno 14 dana kako bi se pripremili za provjeru te provelo kvalitetno ponavljanje sadržaja koji će se provjeravati. Srdačan pozdrav, Vesna Šumanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Đani Škara PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram j da je 14 dana dovoljan rok za najavu pisanih provjera. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Ivana Ružman Faletar PRAVILNIK Poštovani, podržavam predložene izmjene članka 8. kojim se skraćuje najava pisane provjere na 14 dana. Ivana Ružman Faletar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 SANJA MARCIUŠ PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenom članka 8. o skraćivanju najave pisanih provjera s mjesec dana na 14 dana. Smatram da je to vrijeme dovoljno za kvalitetno ponavljanje, a učenicima ostavlja dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu za pisanu provjeru. S poštovanjem, Sanja Marciuš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Natalija Flamaceta Magdić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. koji skraćuje obvezu najave pisne provjere s mjesec na 14 dana. Smatram da je to razuman rok koji učiteljima daje mogućnost kvalitetnog planiranja ponavljanja i usustavljivanja nastavnih sadržaja, a učenicima ostavlja dovoljno vremena za pripremanje za pisanu provjeru. S poštovanjem, Natalija Flamaceta Magdić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Ernestina Tropša PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom skraćenja najave pisanih provjera znanja s 30 dana na 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 Ivana Švamberger PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi budući da je rok od 14 dana zaista dovoljan da se učenik intenzivnije pripremi za provjeru, da tijekom nastave otklone sve, eventualne, nejasnoće i da se provjera provede kvalitetno. Zaista puno faktora utječe na realizaciju plana pisanih provjera, stoga je rok od mjesec dana ipak lošija varijanta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Dina Linić- Učur PRAVILNIK Poštovani, podržavam i u potpunosti se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika, a vezano uz rok najavljivanja pisanih provjera. To bi uvelike olakšalo planiranje rada i omogućilo nastavniku veću fleksibilnost, a za učenike bi značilo zakazivanje provjere onda kada je i nastavnik siguran da je gradivo usvojeno. Srdačan pozdrav, Dina Linić-Učur Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 MAJA ŠUPE-DRUŽETIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi prema kojoj se najava pisane provjere skraćuje s mjesec dana na 14 dana. To je, svakako, pomak na bolje. Srdačan pozdrav. Maja Šupe Družetić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog da se rok najave pisane provjere smanji na 14 dana. Smatram da je učenicima sasvim dovoljno 14 dana kako bi se pripremili za provjeru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Zorana Županović PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenom izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. da se riječi: „mjesec dana“ zamjene riječima: „14 dana“. Smatram da je to sasvim dovoljno vremena da se učenici pripreme s obzirom da se ionako prije najavljenih provjera obrađeni sadržaj sistematizira, uvježbava, ponavlja... Ovako je dana i veća mogućnost prilagodbe nastavnika i učenika na neke nepredviđene situacije. To se najbolje vidjelo tijekom "online" nastave, kada se zbog bolesti, izolacija i samoizolacija teško moglo realizirati vrednovanje najavljeno mjesec dana prije i uzrokovalo je često brojne teškoće pri naknadom upisivanu termina. Lijep pozdrav, Zorana Županović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 IGOR ČIZMADIJA PRAVILNIK Poštovani, predložena izmjena članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 112/10, 82/19, 43/20) kojom se riječi "mjesec dana" zamjenjuju sa riječima "14 dana" je logična i prihvatljiva te ju podržavam. Lijep pozdrav, Igor Čizmadija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Vesna Plenča PRAVILNIK Poštovani, podržavam predložene izmjene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 KSENIJA KOSTELAC PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem s navedenom izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. da se riječi: „mjesec dana“ zamjene riječima: „14 dana“. Učiteljima će to olakšati planiranje (prijašnje nije bilo provedivo u praksi, posebno u razrednoj nastavi) i svima koji prate individualan napredak učenika. Učenicima i roditeljima i tako je tijek obrade i vježbanja poznat, a onda logikom i vrijeme pisanja ispita. Dovoljno je 14 dana prije upisati točan nadnevak. Lijep pozdrav Ksenija Kostelac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Željko Kraljić PRAVILNIK Poštovani! Podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. U neka pradavna vremena pisali smo više nenajavljenih pisanih provjera (tada su nam to bili testovi u našim izrazima) i bilo nam je normalno da za svaki sat budemo spremni, učimo i pišemo zadaće. Ne tako davno trebali smo pisati najave pisanih provjera za cijelo polugodište i još mi nije jasno kako je uopće moguće u siječnju planirati pisanu provjeru za svibanj ili lipanj točno u dan i sat kad ćemo pisati. Ali i to je prošlo. Sad se s mjesec dana rok skraćuje na dva tjedna što je više nego dovoljno. Radli li se neka tema iz matematike dulje vrijeme, ako učenik uredno prati nastavu, piše zadaću i sudjeluje u radu njemu nije potreban nikakav Pravilnik. A svi ostali razlozi nedovoljne razine znanja često su uzrokovani kampanjskim i neodgovornim radom, kod dijela učenika i lijenošću (što ne smijemo tako otvoreno reći) pa je ovaj pepolovljeni rok dobrodošao da si učitelji lakše isplaniraju pisane provjere, a učenicima realno neće puno remetiti njihov ritam jer koji su do sada radili radit će i dalje, a koji ne rade svejedno im je hoćemo li im najaviti 5 mjeseci prije, 1 mjesec prije ili 2 tjedna prije jer će tako i tako učiti dan - dva prije pisane provjere. S poštovanjem, Željko Kraljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 Renata Milković Domazet PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenom izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. da se riječi: „mjesec dana“ zamjene riječima: „14 dana“. Naime, učeniici imaju dovoljno vremena za pripremu, a učiteljima je lakše planirati takvu provjeru na kraći vremenski rok (14 dana), posebno u ovim nestalnim vremenima. Kad se pisana provjera najavljivala 30 dana ranije, učenike se više puta trebalo podsjećati na istu jer nisu svi jednako ažurni u praćenju vremenika u e-dnevniku. Također, vrednovanje naučenog se prilagođava dinamici obrade, usustavljivanju i uvježbavanju gradiva. Lijep pozdrav Renata Milković Domazet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Natalija Rikanovic PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanje učenika u osnovnoj i srednjoj školi u smislu broja dana potrebnih za najavu pisane provjere s 30 na 14. Smatram da ta izmjena omogućava nama nastavnicima veću fleksibilnost u radu uslijed često nepredvidivih okolnosti. Vrednovanje naučenoga ne prilagođava se vremeniku pisanih provjera, već dinamici obrade i usvajanja gradiva. Također učenike potiče na veće preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i redoviti rad. Lijep pozdrav, Natalija Rikanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Ana Jaman PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi u vidu smanjenja broja dana potrebnih za najavu prije pisane provjere s 30 na 14. Na ovaj način omogućava se učiteljima fleksibilnost u radu, a učenike potiče na redoviti rad. Srdačan pozdrav, Ana Jaman Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 JASENKA RAŠETINA PRAVILNIK Poštovani, smatram da je dovoljno 14 dana ranije učenicima najaviti pisanu provjeru znanja kako bi se kvalitetno pripremili te se slažem s izmjenom članka 8., stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav, Jasenka Rašetina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Ana Marinić PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Navedeno će doprinijeti redovitijem radu učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 DUBRAVKA ROVIČANAC PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika zamjenom izraza "mjesec dana" riječima "14 dana". To je razuman rok i za planiranje i za informaciju učenicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Andrea Gašpar Čičak PRAVILNIK Poštovani, podupirem izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te promjenu najave pisanih provjera (od 30 na 14 dana prije pisane provjere). Lijep pozdrav, Andrea Gašpar Čičak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Tomislav Bogdanović PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Teško je planirati provjere mjesec dana ili više unaprijed. Kod dugoročnog planiranja postoji mogućnost neplaniranih događaja kao npr. epidemija ili je učenicima potrebno puno više vremena za utvrđivanje gradiva itd. Smatram da je učenicima 14 dana dovoljno za kvalitetnu pripremu, a nastavnicima jednostavnije planirati obrade, ponavljanja i provjere sadržaja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Marin Božić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je 14 dana dovoljno za najavu pisane provjere te podržavam prijedlog. Pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Tomislav Hrženjak PRAVILNIK Najavom pisane provjere znanja učenike se potiče na kampanjsko učenje. Stoga predlažem da se obveza najave pisane provjere u potpunosti ukine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Lionella Brisinello PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom da se riječi "mjesec dana" zamjene riječima "14 dana". Smatram da je 14 dana realno razdoblje za najavu pisane provjere. Mnoge su opravdane okolnosti vrlo često utjecale na promjenu datuma navedenog u vremeniku prema dosadašnjim pravilnicima i ovaj prijedlog je u potpunosti u skladu s mojim viđenjem nastavnog procesa bez "strogih okvira". Srdačan pozdrav! Lionella Brisinello Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Jasminka Turina Luketić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te najavu pisanih provjera s 30 na 14 dana prije pisane provjere. Navedeno će sigurna sam utjecati na poboljšanje u dosljednosti učenja kao i na manju"gužvu" ispita u uobičajeno frekventnim razdobljima pisanja pisanih provjera.Ova izmjena svakao bi bila i olakšanje u planiranju rada u neizvjesnim vremenima. S poštovanjem, Jasminka Turina Luketić.prof.mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 ĐANA BAFTIRI PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te najavu pisanih provjera s 30 na 14 dana prije pisane provjere. Navedeno će doprinijeti redovitijem radu učenika. S poštovanjem, Đana Baftiri Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s promjenom koja će olakšati rad nastavnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 GORAN VIŠAK PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi prema kojoj se najava pisane provjere smanjuje na 14 dana prije provjere. Cilj je poticanje učenika na redovito učenje i smatram da je ovo pozitivan pomak. Srdačan pozdrav. Goran Višak, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Marijana Matković PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem i podržavam izmjenu jer smatram da je 14 dana sasvim dovoljno za objavu učenicima pisanih provjera. Time uvelike olakšavamo učiteljima u planiranju istog. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Sanja Jambrovic Posedi PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu od 30 na 14 dana - dva tjedna je itekako dovoljno za pripremu učenika za provjeru, a ujedno i pruža veću fleksibilnost nastavniku prilikom planiranja provjere. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Dijana Stanić PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa Pravilnikom o izmjenama pravilnika o metodama, postupcima i elementima ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Mislim da je učenicima 14 dana dovoljno za kvalitetnu pripremu, a nastavnicima također jednostavnije planiranje pisanih provjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Višnja Vlahek Sokač PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženom promjenom u pogledu izmjene pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ, jer u okolnostima u kojima povremeno radimo vrlo je teško nešto planirati na duge staze. Prilike obrazovanja i učenja mijenjaju nam se iz dana u dan i u kratkom vremenu, te je potrebno prilagođavati nastavne sadržaje a time i termine pismenih provjera. Iz vlastitog iskustva mogu reći da učenici ne uče redovito i ne pripremaju se da bi lakše pratili nove nastavne sadržaje već samo čekaju datum pismenih radova a osim toga i to se mora ponekad pomicati. Svaki razred je priča za sebe i i naše planiranje je pod upitnikom jer ne znamo unaprijed kako i kojim tempom će učenici savladavati nove nastavne sadržaje. Svaki prof. bi mogao i 7 dana unaprijed najaviti pismenu provjeru a plan mora postojati da se ne bi dogodio veliki broj pismenih provjera u toku jednog tjedna. 14 dana dovoljno za onog tko redovito prati nastavu, a onaj tko ne prati i nije u toku ništa mu ne znači niti mjesec dana. Nastavni satovi su meni uvijek za promatranje i i ocjenjivanje učeničkih postignuća. Nastavni sat nije moje predavanje već interakcija profesora i učenika te se odmah vidi tko je u toku s gradivom a tko nije. Srdačan pozdrav, V, Vlahek Sokač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Snježana Mataija PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i vrednovanjima učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram da je 14 dana dovoljno za pripremu za pisanu provjeru, a i kraće vrijeme najave, mislim, da pridonosi redovitosti u radu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Snježana Tomljenović PRAVILNIK Poštovani, potpuno se slažem s predloženim Nacrtom Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 Maja Ćapin PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je rok od 14 dana više nego dovoljan period za učenikovu pripremu na pisanu provjeru, a osim toga treba poticati redoviti rad i sustavno usvajanje odgojno - obrazovnih ishoda, a ne "kampanjski rad" učenika koji je više nego prisutan, posebno u srednjim školama. Srdačno Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Božidar Altus PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i vrednovanjima učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram da je učenicima kraći rok najave pismenih provjera dovoljan i pozdravljam takvu odluku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Vlasta Jezerčić PRAVILNIK Poštovani slažem se s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi u članku 8. U njemu se najava pisane provjere znanja smanjuje na 14 dana. Mislim da je ovo dovoljno vremensko razdoblje potrebno učenicima da se kvalitetno pripreme za pisanu provjeru znanja. S poštovanjem Vlasta Jezerčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Milka Magic PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika.Učenike je potrebno motivirati na redovitost u učenju i usvajanju ishoda poučavanja. Mali dodatak koji je već duže prisutan u mnogim europskim školama-ocjenjivanje ili bodovanje vladanja učenika.A onda, da se to vladanje gleda/uvažava pri upisu u srednju školu. Mislim da je ovo iznimno važno jer smo mi i odgojna ustanova. Pohvaljujem jer je ovo uključeno prilikom prijave u učeničke domove.Bodovno se vrednuje vladanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Mirjana Pokupić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena Pravilnika. Mirjana Pokupić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Sanja Banfić- Kontrec PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi prema kojoj se najava pisane provjere smanjuje na 14 dana prije provjere. Učenike treba poticati na redovito učenje i izvršavanje obveza , te smatram da je ovo sasvim dovoljan period da ponove i utvrde kurikulumske sadržaje i pristupe provjeri znanja. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 Anita Žepina PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da je učenicima dovoljno 14 dana da se pripreme za provjeru znanja i da je ova najava mjesec dana ranije otežavajuća i za prof. i za učenike. Aktivnostima i planiranjem nastave u kojoj se na svakom satu provjeravaju učinci poučavanja nije potrebna dulja najava. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Nela Sikirica PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Dunja Klarić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s promjenom koja će donijeti veću autonomiju učiteljima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 Željka Kalabek PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom članka 8., stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da se planiranje pisanih provjera mjesec dana unaprijed nije pokazalo dobrim rješenjem zbog gradiva koje nismo stigli obraditi ili uvježbati s učenicima, ali i novonastalih okolnosti (Covid-19) te smo bili primorani mijenjati već navedene nadnevke. Pisanu provjeru dovoljno je najaviti 14 dana ranije. Srdačan pozdrav, Željka Kalabek. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 Andrijana Petrović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se rok za najavu ispita skrati na 14 dana. Smatram da je učenicima to vrijeme dovoljno kako bi se pripremili za najavljenu provjeru znanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Maja Ilić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog smanjenja broja dana za najavu pisane provjere znanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenom članka 8. stavka 4. budući smatram da će se na taj način upisivanje provjera u Vremenik provoditi u kontinuitetu i u potpunosti ovisno o razini usvojenosti ishoda a ne samo kao obveza upisivanja termina početkom nastavne godine za cijelu godinu. Na taj način, nastavnik neovisno o inicijalnom planu a ovisno o napretku učenika, može bolje procijeniti vrijeme provođenja provjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Sanja Brkić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi prema kojoj se najava pisane provjere smanjuje na 14 dana prije provjere. Cilj je poticanje učenika na redovito učenje i izvršavanje obveza i ovo je sasvim dovoljan period da ponove i utvrde kurikulumske sadržaje i pristupe provjeri znanja. Sanja Brkić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Lorana Antunac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Lp Lorana Antunac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 Sanja Ivanovic PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam ovaj prijedlog. Nastava je živi proces koji se stalno mijenja, prilagođava djeci i njihovim potrebama, a u doba pandemije i uvjetima online nastave. Mjesec dana je zaista bilo predugo razdoblje. Mislim kako je učenicima 14 dana dovoljno za planiranje i pripremanje za pisanu provjeru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 ELVIRA MACAN PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenom članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da je 14 dana sasvim dovoljno za pripremu učenika za pisanu provjeru znanja. Međutim problem je što neki nastavnici na početku šk.god. upišu termine provjera za čitavu godinu pa onda ostali imaju problem jer termini uglavnom budu zauzeti. Možda da se u aplikaciji dozvoli unos termina provjere samo za tekući mjesec. S poštovanjem, Elvira Macan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 Simona Atlaga Ivanišević PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Vaš prijedlog izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je razumno skratiti rok najave pisanih promjena na 14 dana jer je taj vremenski period dovoljan učenicima za pripremu, a nastavnicima će biti puno korisniji jer je u protekloj nastavnoj godini često zaista bilo gotovo i nemoguće najaviti provjeru mjesec dana unaprijed zbog izazova koje je pred nas postavila pandemija. S poštovanjem, Simona Atlaga Ivanišević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Ana Džaja PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom da se skrati vrijeme najave pisanih provjera na 14 dana. Posljednje dvije godine pokazale su nam koliko je nemoguće dugoročno planirati bilo što pa tako i nastavu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 ANITA KALOGJERA PRAVILNIK Poštovani, kao učiteljica s gotovo 32 godine radnoga staža u razrednoj nastavi u potpunosti podržavam navedenu promjenu u Pravilniku. Naime, rok od 30 dana svakako je predugačak zbog uvijek mogućih izvanrednih okolnosti u radu razrednog odjela, ali i radnog kolektiva. Smatram da će navedena promjena doprinijeti lakšem planiranju pisanih provjera unutar razrednoga vijeća. S poštovanjem, Anita Kalogjera Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Alma Kalinski PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene navedenoga članka. Rok od 14 dana je realističan s obzirom na to da se zbog Covida učestalo mogu mijenjanju i uvjeti i načini održavanja nastave. Učenici su na početku godine tj. svakog polugodišta ionako upoznati s okvirnim planom provođenja pisane provjere (npr. nakon obrade i uvježbavanja prve tri lekcije te formativnoga vrednovanja). Osim toga, iskustvo pokazuje da, unatoč planu i GIK-u, nijedan nastavnik ne može točno unaprijed znati kojom će dinamikom teći progresija usvajanja programskih sadržaja u pojedinoj odgojno-obrazovnoj skupini kao i u paralelnim skupinama istoga razreda - kako zbog vanjskih okolnosti tako i zbog sposobnosti samih učenika. Stoga je, smatram, kraći rok formalne najave pisanih provjera znatno bolje rješenje od prijašnjega. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 Snježana Lukač PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Sam vremenik u proteklo vrijeme je pokazao sve svoje nedostatke. Česte izmjene načina rada (u školi, on line), a time i rasporeda stvarale su veliku zbrku i nemogućnost najave testova mjesec dana ranije. 14 dana je sasvim dovoljno. S poštovanjem, Snježana Lukač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Melita Ković PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. 14 dana dovoljan je rok za najavu pisanih provjera. Time se omogućuje preciznije planiranje pisanih provjera. S poštovanjem, Melita Ković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 EDITA POSZER PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam izmjenu Pravilnika o metodama, postupcima i elementima ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kako bi se skratilo vrijeme za objavljivanje pismenih provjera na 14 dana. Sigurna sam da je to dovoljno vremena za ponavljanje i da će se svaki učenik, koji to želi, moći pripremiti za ispit. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 Dolores Maršanić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu u Pravilniku. U nastavi sam više od 30 godina i smatram da je sasvim dovoljno najaviti pisanu provjeru 14 dana prije. Planiranje pisanih provjera unaprijed za duže razdoblje je vrlo nezahvalno i povremeno neostvarivo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 Zrinka Tomašković PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s promjenom koju unosite u ovaj pravilnik. Ali isto tako shvaćam zabrinutost kolege koji je komentirao kako ima bezobzirnih nastavnika koji ne uzimaju u obzir da nisu jedini koji vrednuju. Treba svakako raditi na suradnji i komunikaciji između nastavnika i učenika. Rok od mjesec dana je uistinu bio predug, ostavljao je dojam da ima vremena za sve, a ponekad se onda i kalkulira i uči kampanjski. Što se meni osobno pokazalo dobro je da učenicima okvirno najavim testove na početku razdoblja, a tada i službeno datum čim ga upišem; ovih 14 dana treba shvatiti stvarno kao zadnji rok; vjerujem da će se uz stvarno dobro i ozbiljno planiranje, moći upisati vrijeme provjere i ranije od tog roka. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 Romana Žužić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kako bi bilo skraćeno vrijeme najave pisanih provjera na 14 dana. Učenici su na početku nastavne godine upoznati vremenikom pisanja pisanih provjera. Uz kontinuirani rad i savjesno ispunjavanje svojih školskih obveza DOVOLJAN je rok za pripremu od 14 dana. S poštovanjem, Romana Žužić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 Vesna Trope PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom da se skrati vrijeme najave pisanih provjera na 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 Klara Jasna Žagar PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu pravilnika. Ja učenicima na početku svakog polugodišta dajem okvirni plan pisanih provjera, plan upišem u e-dnevnik i iz sata u sat ponavljam termine pisanih provjera. SVI tijekom dosadašnjih mjesec dana pred provjeru ne rade baš ništa, a uče eventualno jedan dan prije ispita, a često niti taj jedan dan. Kad bi znali da se ispit može najaviti samo dva tjedna unaprijed, ne bi bili tako opušteni i nezainteresirani za redovito učenje. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 Katarina Sablić PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Dva tjedna dovoljan je rok za najavu pisanih provjera. Nadalje, predlažem i smanjenje na sedam dana što je objektivno sasvim dovoljno. S poštovanjem, Katarina Sablić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 Ivona Grbeša PRAVILNIK Poštovani, možda bi trebalo ostaviti mogućnost da si učitelji planiraju kako žele, a to znači i slobodu da u vremenik unesu ispit kada žele - na početku školske godine ili 14 dana ranije. Oni koji na početku godine unesu ispite u vremenik mogu tijekom godine ukoliko bude potrebe minimalno 14 dana prije pisanja ispita i korigirati uneseni datum, ako imaju mjesta. Netko voli sve isplanirati i unijeti na početku godine i onda ako se što poremeti možda pomaknuti, a oni koji vole unositi 14 dana ranije neka unose tada. Ovisi i o tome kako su učenici usvojili cjelinu. Lijep pozdrav. Ivona Grbeša Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti I boljoj organizaciji nastavnog procesa.
134 Željka Milić Pešec PRAVILNIK Podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Učenicima je dovoljno najaviti provjeru znanja za 14 dana jer se tijekom tog vremenskog razdoblja uči i ponavlja gradivo a učenike uči odgovornosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Jelena Varga PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Rok od 14 dana je razuman za kvalitetnu učeničku pripremu za provjeru znanja. Izmjena bi i nastavnicima olakšala planiranje pismenih provjera znanja. Lijep pozdrav. Jelena Varga Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Zrinka Jurčević PRAVILNIK Poštovani, potpuno podržavam izmjenu. Ukoliko se s učenicima redovno uvježbava i oni redovno rade, 14 dana im je sasvim dovoljno kako bi znali da ih očekuje pisana provjera. Srdačno, Zrinka Jurčević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 Aurika Matković PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu. Nakon 35 godina rada smatram da ne treba mjesec dana ranije najavljivati/zapisati datum provjere za pojedini ispit. Učenici unaprijed znaju, jer se s njima o tome razgovara, iza koje cjeline će on biti odrađen. Učenici redovito trebaju raditi, a ne da ih učimo kampanjskom načinu rada i učiti samo dan prije ispita. Dovoljno je datum precizirati 7 do 14 dana ranije. U mjesec dana se može svašta dogoditi iz različitih razloga, a tome smo svjedočili tijekom ove i prošle godine. Radi Covida si danas radio, a sutra ne. Pozdrav, Aurika Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Kristina Koraca PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Isto tako smatram da je dovoljno s učenicima dogovoriti kada se piše provjera. Svakako je potrebno paziti da se ne preklapaju pisane provjere te da ih ne bude više od četiri tjedno. Potrebno je učenike navikavati na redovitost, dosljednost, razvijanje radnih navika, pisanju domaćih zadaća, na aktivno sudjelovanje na nastavnom satu pa stoga ne bi bio problem najavi li se pisana provjera 14 ili mjesec dana prije. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 Višnja Kokanović PRAVILNIK Poštovani, prema vlastitom iskustvu, posebice u novonastalim uvjetima povremene nastave na daljinu, pozdravljam prijedlog izmjene da se pisane provjere mogu najaviti i 14 dana ranije u vremeniku pisanih provjera. U formativnom vrednovanju učenici se svakako pripremaju za sumativno vrednovanje koje svaki učitelj okvirno najavljuje. Konačan rok najave dovoljan je za 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 NIKOLINA ŠTURLIĆ PRAVILNIK Poštovani, budući da pripadam odgojno - obrazovnom sustavu i izravno sam zainteresirana za temu jer radim u razrednoj nastavi, priključujem se e-savjetovanju. Uvjerena sam da je optimalno vrijeme za najavljivanje pisanih provjera znanja 8 - 14 dana prije njezine provedbe. Naime, samo u idealnim uvjetima učitelj može mjesec dana ranije ili na početku školske godine precizno odrediti vrijeme provođenja pisanih provjera, a takvi uvjeti su uistinu rijetki zbog mnoštvo objektivnih i subjektivnih razloga. Stoga podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ i SŠ. Ova odluka bi se morala provoditi i u e-dnevniku. Srdačan pozdrav! mr. Nikolina Šturlić, dipl. učiteljica RN, mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Tomislav Polić PRAVILNIK Slazem se s navedenim. Moze i 7 dana..za one koji uce dovoljno.. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 Keti Melnjak PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 SUZANA ANIĆ-ANTIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam skraćivanje vremena najave pismenih provjera. Iako smatram da je dovoljno s učenicima dogovoriti kada se piše provjera, dobro je da postoji mjesto/dokument u kojem učitelji mogu provjeriti preklapa li se njihova provjera s provjerom iz nekog drugog predmeta. Te paziti da broj provjera u tjednu bude u skladu s pravilnikom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je učenicima dovoljno 14 dana da se pripreme za provjeru znanja jer prije provjere znanja imaju i ponavljanje gradiva, tako da mogu biti spremni. Učenici trebaju kontinuirano učiti a ne kampanjski. Takva izmjena i nastavnicima olakšava planiranje pismenih provjera znanja, Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Gorana Babić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama. Podržavam izmjenu o najavi pisanih provjera na dva tjedna. To je sasvim prihvatljiv rok za predviđanje pisanih provjera jer se 2 tjedna ranije može procijeniti pripremljenost učenika i očekivani rezultati tj.očekivati određena razina ostvarenosti ishoda. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 Ljiljana Hess PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom pravilnika o vrednovanju učenika. Najaviti pisani kontrolni rad četrnaest dana unaprijed sasvim je optimalan rok. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Marina Vajagić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama. Podržavam izmjenu o najavi pisanih provjera na dva tjedna. lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 DUNJA KUFNER PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s predloženom izmjenom članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 112/10, 82/19, 43/20). Dva tjedna su sasvim dovoljna za pripremu pisane provjere učenicima, a učiteljima je to vrijeme realno s obzirom na neočekivane izmjene aktivnosti i događanja tijekom školske godine. Vremenik nije potrebno stavljati na mrežne stranice škole, jer je vidljiv u e dnevniku. S poštovanjem, Dunja Kufner. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Danijela Valenta PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom da se pisana provjera mora najaviti najkasnije 14 dana ranije. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 STJEPAN SABOLEK PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog izmjene pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Sanja Špoljarić PRAVILNIK S prijedlogom od 14 dana se uglavnom slažem, ali mi problem nije predstavljala niti najava provjere mjesec dana unaprijed. Nastavnik bi trebao moći predvidjeti koliko je vremena potrebno za pripremu određenog dijela gradiva za provjeru. Osim toga, najavljena se provjera može i odgoditi ukoliko se pokaže da učenici nisu dovoljno spremni. Smatram da su učenici ionako dovoljno opterećeni obvezama pa se čini da će ovo biti dodatno opterećenje i to onim učenicima koji rade redovito i kojima je stalo do toga da postignu što bolji uspjeh. Nažalost, iz iskustva nastavnika, ali i roditelja, primjećujem da se nastavnici često ne pridržavaju zakonom određenih rokova što ne mogu razumjeti jer bi cilj svakoga nastavnika trebao biti da njegovi učenici postignu što bolji rezultat. Zbog toga je moguće da će skraćivanje rokova biti samo rasterećenje za nastavnike, ali povećano opterećenje za učenike. Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti i boljoj organizaciji nastavnog procesa. Najava od 14 dana dovoljna je da se učenici pripreme za provjeru znanja.
152 Gabrijela Mofardin PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženom promjenom vremenskog okvira u kojemu se treba najaviti provjera. Smatram da je previše 'noviteta' u nastavi podređeno učenicima, čime nastavnici i učitelji više moraju paziti na to da ne povrijede prava učenika, nego da se koncentriraju na svoj posao - poučavanje. Smanjenjem vremena najave provjere znanja ostavlja nastavnicima/učiteljima mogućnost bolje organizacije poučavanja. Također se slažem s komentarima nekih kolega da je u potpunosti besmisleno objavljivati vremenik pisanih provjera na početku školske godine te da se to treba maknuti iz popisa obveza nastavnika na početku nastavne godine. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Irena Šćulac PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam predloženu izmjenu Pravilnika. Osobno priželjkujem i ukidanje vremenika. Lijepi pozdrav. Irena Šćulac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 Snježana Hranić PRAVILNIK Poštovani, podržavam predložen prijedlog izmjene Pravilnika. Učenicima je rok od 14 dana dovoljan za pripremu ispita znanja. Učiteljima će omogućiti veću fleksibilnost u planiranju, naročito u ovo izazovno vrijeme. Srdačno Vas pozdravljam! Snježana Hranić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
155 Kristina Špoljar Petrović PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu izmjenu. Učenici imaju dovoljno vremena za pripremu , a učiteljima omogućava fleksibilnost u planiranju pisanih radova. Lijep pozdrav. Kristina Špoljar Petrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 s. Renata Azinović PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavam predloženu izmjenu, jer znatno olakšava planiranje vrednovanja pogotovo u ovim promjenjivim okolnostima, mada osobno i dalje čeznem za ukidanjem vremenika i najavljivanja pisanih provjera jer vjerujem da samo nenajavljeno provjeravanje daje realnu sliku, dok svaka najava potiče na ''kampanjsko'' učenje. Srdačan pozdrav! s. Renata Azinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 VEDRANA KARAKAŠIĆ PRAVILNIK Poštovani, Podržavam odluku o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Period od 14 dana je dovoljan za najavu pisanih provjera znanja. Omogućuje realnije planiranje. Srdačan pozdrav, Vedrana Karakašić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Radmila Frantal PRAVILNIK Poštovani svi, u potpunosti se slažem s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da je četrnaest dana više nego dovoljno za najavu pisanih provjera učenicima. Također smatram da nije potrebno postavljati vremenike na mrežne stranice škole jer su već sadržani u e-dnevniku, a predstavljaju i interne planove škole pa ne bi smjeli biti objavljeni u javnosti. S poštovanjem, Radmila Frantal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Olivera Tadić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Vesna Grgurić PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu promjenu Pravilnika. Dobrobit učenika, poticanje učenja i uravnoteženo opterećenje je na prvom mjestu, ali i nastavnicima je potrebna veća fleksibilnost u radu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 Bibijana Šlogar PRAVILNIK Pozdrav, naša je škola ionako zadržala koncept vremenika, koji donosimo na jedno polugodište, jer je prokušano i kvalitetno rješenje koje učenicima omogućava pregled planiranih testiranja. Također, vremenik nam omogućava da se svi nastavnici dogovore kada će tko otprilike imati testove što je, za razliku od ranije kada vremenika nije bilo, višestruko manje kaotično (testovi su se preklapali, kršilo se pravilo maksimalnog broja testova, predmeti/nastavnici su se nadmetali za pravo prednosti i sl). Naravno da imamo i izmjena u hodu, ali one se veoma lako naprave u dogovoru s učenicima. Smanjenje najave na 14 dana, bez okvirnog vremenika, smatram testiranjem iz zasjede, podilaženje nastavnicima na štetu učenika i korak unazad, ali to je samo moje mišljenje. Zato, eto, mi imamo malo više planski pristup i on nam se višestruko vraća u obliku učeničke pripremljenosti, mogućnosti planiranja i u konačnici u obliku smanjenog broja samih testova, što omogućava bolje i kvalitetnije praćenje učenika u svakodnevnom radu. Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti i boljoj organizaciji nastavnog procesa. Najava od 14 dana dovoljna je da se učenici pripreme za provjeru znanja.
162 Željka Ivančok Varga PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana dovoljno za najavu pisanih provjera i da ne treba vremenike stavljati na mrežne stranice škole jer su već u e-dnevniku. Na taj način i nastavnicima je omogućena veća fleksibilnost u radu. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženu promjenu u Pravilniku jer omogućuje bolje planiranje učenja i vrednovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Dušan Vuletić PRAVILNIK Poštovani, potpuno se slažem s promjenom za najavu pisanih provjera. Zbog različitih razloga potrebno je više fleksibilnosti u najavi pisanih provjera, a predložena promjena tome će poslužiti. Lijep pozdrav! Dušan Vuletić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 Nenad Duspara PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženom izmjenom. Lakše je dogovoriti i uskladiti vremenik s kolegicama i kolegama u školi, lakše ga je prilagoditi promjenama koje se dogode tijekom školske godine, učenici ne gube baš ništa, a vremenik dobije na fleksibilnosti. Srdačan pozdrav, Nenad Duspara. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Ines Peručić Blitvić PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana i više nego dovoljno i da ne treba vremenike stavljati na mrežne stranice škole jer su već u e-dnevniku. Lijep pozdrav, Ines Peručić Blitvić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Sanja Rošić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s prijedlogom o smanjenju broja dana za najavu pisane provjere s "mjesec dana" na "14 dana". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 TAIDA VALENTIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama. Lijep pozdrav Taida Valentić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 JELENA BRADAŠIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam predložene izmjene članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20). Srdačan pozdrav, Jelena Bradašić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Iva Ivanković PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem sa prijedlogom izmjene Pravilnika. Srdačan pozdrav, Iva Ivanković. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 Petrana Pupić PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa predloženom izmjenom članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20). Srdačan pozdrav, Petrana Pupić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 Hrvatka Kuko PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Držim da su dva tjedna učenicima dovoljna za pripremu pisane provjere, a učiteljima je to vremensko razdoblje realnije za planiranje jer treba uzeti u obzir i razne neočekivane aktivnosti i situacije tijekom nastavne godine. Srdačan pozdrav, Hrvatka Kuko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Marina Šego PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Ksenija Luburić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog da se najava pisane provjere smanji na 14 dana. To je dovoljno vremena za pripremu učenika, a profesorima omogućava lakši rad i veću fleksibilnost u planiranju pisanih radova. Lijep pozdrav. Ksenija Luburić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 Sanja Jurić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama Pravilnika. Novi rok (14 dana) je sasvim dovoljan za pripremu, a uvelike olakšava koordinaciju s drugim učiteljima u tom razredu. Srdačan pozdrav. Sanja Jurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 LUKA HUZJAK PRAVILNIK Dopuniti članak 9. stavak (3) Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/2010, 82/2019, 43/2020): (3) Ponavljanje pisane provjere provodi se sukladno članku 8. stavku 3. u redovnoj nastavi nakon što učitelj/nastavnik utvrdi neuspjeh učenika, odnosno neočekivana postignuća učenika, odnosno kada ocijeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predloženu izmjenu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
177 LUKA HUZJAK PRAVILNIK Dopuniti članak 1. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/2010, 82/2019, 43/2020): (3) Ovaj Pravilnik ne pravi razliku između obveznih i izbornih predmeta. Obvezni predmeti nemaju prednost pri usmenom ili pisanom provjeravanju. Podsjećam, sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/2010, 82/2019, 43/2020) nije propisana prednost ni razlika između obveznih i izbornih predmeta. Tumačenje, KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002, Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja to i potvrđuje. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predloženu izmjenu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
178 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana sasvim dovoljno za pripremu učenika za pisanu provjeru. Ovom promjenom je olakšano i planiranje učiteljima u nepredviđenim okolnostima. Lijep pozdrav, Snežana Markan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 TAJANA UROIĆ PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Takva odluka uvelike će olakšati planiranje nastavnog procesa. Često nismo u mogućnosti planirati pisane provjere mjesec dana unaprijed zbog različitog tempa kojim učenici usvajaju nastavno gradivo. Najava 14 dana unaprijed je prihvatljivija. Srdačan pozdrav, Tajana Uroić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Jasna Bagić Ljubičić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom o smanjenju broja dana za najavu pismene provjere znanja sa 30 na 14 dana. 14 dana je dovoljno učenicima za ponavljanje i učenje za pisanu provjeru znanja, a time se omogućava i veća preciznost u planiranju pisanih radova. Srdačan pozdrav, Jasna Bagić Ljubičić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 Jasna Kokot Pelko PRAVILNIK Poštovani, podržavam predloženi prijedlog. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 Radmila Završki PRAVILNIK Apsolutno se slažem da je učenicima kraći rok najave pismenih provjera dovoljan i pozdravljam takvu odluku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Silva Kramer PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i vrednovanjima učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer smatram da je kraći rok za najavu pisane provjere znanja dovoljan da se učenici pripreme. Srdačan pozdrav, Silva Kramer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog da se najava pisane provjere smanji na 14 dana. To je sasvim dovoljno vrijeme za pripremu učenicima, a i olakšava rad nama profesorima. Srdačan pozdrav Tamara Stipčić Jelenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 DRAGAN MARIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i vrednovanjima učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer će omogućiti lakše planiranje pisanih provjera znanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 Barbara Donkov Zorčić PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem s izmjenom stavka 8. u kojem se daje kraći rok za prijavu pisane provjere. To će olakšati učiteljima planiranje pisanih provjera budući da ne znamo što možemo očekivati u ovoj školskoj godini, a vezano za pandemiju i moguću online nastavu. Nadalje, smatram da je učenicima 14 dana sasvim dovoljno da se za provjeru pripreme. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 Suzana Đanić PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, takva odluka uvelike će olakšati planiranje nastavnog procesa. Smatram da je učenicima više nego dovoljno 14 dana da se pripreme za provjeru znanja. Osim toga obvezni smo prije provjere odraditi i ponavljanje, tako da mogu biti spremni. Takva izmjena i nama je olakšava planiranje pismenih provjera znanja, a olakšava se i dogovor sa kolegama kako bi učenici mogli na vrijeme mogli naučiti i savladati ostale predmete. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 Linda Grubišić Belina PRAVILNIK Poštovani, mislim da je dobar prijedlog da se rok najave pisane provjere krati jer omogućuje bolju prilagodbu nastavnoj situaciji. Podržavam, dakle, prijedlog Nacrta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 KATIJA BISKUPOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenom u Pravilniku. Često nismo u mogućnosti planirati pisane provjere mjesec dana unaprijed zbog različitog tempa kojim učenici usvajaju nastavno gradivo. Najava 14 dana unaprijed je prihvatljivija u svakom slučaju. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 Roberta Rudela PRAVILNIK Podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 ZDENKA BIRČIĆ PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti se slažem s prijedlogom. Učenicima je dovoljno 14 dana najave, a učitelji će kvalitetnije planirati provjere. S poštovanjem, Zdenka Birčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 Dragan Starivlah PRAVILNIK Poštovani. u potpunosti podržavam ovaj Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Učiteljima će biti lakše planirati, jer je do sada u tih trideset dana bilo puno komplikacija oko realizacije i ispunjenja planova, s napomenom da taj dugi period većini učenika nije predstavljao povoljnu okolnost za planiranje i učenje, već naprotiv, samo poticaj na čekanje zadnjeg trenutka za učenje... realno je učenicima sasvim dovoljno 14 dana za učenje i pripremu, a učiteljima je olakšano planiranje i balansiranje sa svim ostalim izazovima s kojima se susreću, pogotovo u ovim izvanrednim okolnostima kao što je održavanje nastave u vrijeme pandemije. S poštovanjem, Dragan Starivlah Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 Ivona Trtanj Šneler PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 Jasminka Prstec PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom smanjenja roka najave pisanih provjera s mjesec dana na 14 dana. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 Vesna Grginović-Karajić PRAVILNIK Mislim da je navedena promjena u Pravilniku dobra. Učiteljima će omogućiti da se prilagode učenicima i njihovim potrebama te da se prema potrebi zadrže na uvježbavanju sadržaja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 Tatjana Tuđa PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog smanjenja roka najave pisane provjere na 14 dana. S poštovanjem, Tatjana Tuđa Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 SERĐO SAMBLIĆ PRAVILNIK Poštovani. podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Učiteljima će biti lakše planirati, a učenicima je to dovoljno vremena za pripremu. S poštovanjem, Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 Mirna Tomašek PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjena Pravilnika. Srdačan pozdrav Mirna Tomašek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 Marina Crvelin PRAVILNIK Slažem se u potpunosti s ovim izmjenama, po meni se to može smanjiti i na 7 dana da bi učenike potakli na redoviti rad kod kuće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 VESNA VUJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavam ovaj prijedlog. Radim kao učitelj matematike u osnovnoj školi 20 godina i mogu reći da je vrlo važno i dobro za sve planirati unaprijed, ali rok od mjesec dana zaista je bio prevelik. Često mi se dogodilo da u tih mjesec dana iskrsnu neplanirane situacije pa mi je nedostajalo sati za vježbu ili mi se dogodio višak sati. U svakom slučaju, ovaj rok od 14 dana pridonio bi kvalitetnijem planiranju, a učenici bi opet imali dovoljno vremena za pripremu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 Ivana Gabričević PRAVILNIK Slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se rok za najavu ispita skrati na 14 dana. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Leopoldina Vitković PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog smanjenja roka najave pisane provjere na 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 Katica Nekić PRAVILNIK Poštovani. podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da rok za objavu termina bude minimalno 14 dana. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 DARIO GEC PRAVILNIK Poštovni, podržavam prijedlog. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Vesna Malatestinić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam ovaj prijedlog o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. S obzirom da već više od 20 godina radim u nastavi, sigurna sam da je učenicima sasvim dovoljan rok od 14 dana da im se najavi pisana provjera, a nama učiteljima će se na taj način svakako olakšati organizacija i provedba istih. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 Tea Horvatić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog za 14 dana najave pisanih provjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 Nataša Leverić Špoljarić PRAVILNIK Slažem se s prijedlogom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 renata andrović PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Kao učiteljica razredne nastave smatram da je 14 dana više nego dovoljno za pripremu učenika za pisanu provjeru. Ovom promjenom će se olakšati planiranje učiteljima u različitim nepredvidivim okolnostima. Srdačan pozdrav, Renata Andrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 DIJANA BUDIMIR PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi "mjesec dana" zamjenjuju riječima "14 dana" jer mislim da je dovoljno da se pisane provjere učenicima najavljuju 14 dana ranije, jer je ovo rješenje bolje od postojećeg. To je sasvim dovoljno vremena za pripremu učenicima. Učenicima u razrednoj nastavi najbolje odgovara dogovor u razredu sa svojim učiteljem ili učiteljicom , a evidentiranje provjere u Vremeniku dovoljno je učiniti 14 dana prije s mogućnošću pomicanja na kasniji datum zbog nepredviđenih okolnosti, kojima smo svjedoci zadnjih godina. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 Mladen Ptičar PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom da rok za objavu termina provjere bude minimalno 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 Ljiljana Ille PRAVILNIK Poštovani, Slažem se da se rok najave pisane provjere smanji na 14 dana. Često se dešavalo da se zbog nepredviđenih okolnosti nije mogla realizirati pisana provjera najavljena mjesec pa i više dana ranije a onda se nije mogao pronaći povoljan termin jer su svi već bili zauzeti. Smatram da je učenicima sasvim dovoljno 14 dana kako bi se pripremili za provjeru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 Ružica Jozić Radoš PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog o smanjenju roka za najavu pisane provjere znanja. S obzirom na sve što nas kroz protekle 2 godine prati i uz ograničen broj pisanih zadaca po tjednu uvelike bi olakšalo organizaciju provjere znanja pisanim putem. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 Đurđica Jelušić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog smanjenja roka najave pisane provjere na 14 dana. Smatram da će to olakšati rad nastavnicima (osobito u specifičnim uvjetima kakve imamo zadnje dvije godine i kad se dešavaju razne situacije koje je nemoguće unaprijed predvidjeti), a učenicima je sasvim dovoljno 14 dana kako bi se pripremili za provjeru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 Ana Graša PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Pravilnika. Učenicima je rok od 14 dana dovoljan za pripremu za ispit znanja. Također će se i učiteljima olakšati planiranje pisanja provjera. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 Marijana Poljak PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s ovim Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je promjena nabolje, ali samo za razrednu nastavu. Kao učiteljica razredne nastave svjedočim tome da svakodnevica jednog nižeg razreda u OŠ nije takva da se može lako i bezbolno uskladiti s onim što je dosta unaprijed planirano, pogotovo s Vremenikom, zbog niza okolnosti: bolesti učenika, izolacije učenika, izolacije cijelog razreda, izolacija učitelja/učiteljice, promjene rasporeda, potreba za više vježbanja i ponavljanja, itd. No, nakon 17 godina iskustva i rada u razrednoj i predmetnoj nastavi, želim apelirati na nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja da razmotri moj prijedlog: razdvajanje odn. posebni Pravilnici o načinima, postupcima i elementima vrednovanja za osnovnu i posebni za srednju školu. Naime, rad s učenicima u, primjerice, 2. r. OŠ, uvelike se razlikuje od rada u učenicima u 2. r. SŠ. Mišljenja sam da je u srednjim školama možda bolje funkcionira upisivanje provjera u Vremenik kao što je bilo dosada. Za učenike predmetne nastave u OŠ, upis u Vremenik je dovoljno učiniti dva tjedna ranije -da se izbjegne previše provjera u istom tjednu. Za učenike razredne nastave ( koji većinu vremena u školi provode sa svojim razrednim učiteljom/učiteljicom) dovoljno je provjeru upisati u Vremenik tjedan dana ranije. Učitelj/učiteljica razredne nastave ipak usklađuje provjeravanje s mnogo manje učitelja nego što to trebaju učitelji predmetne nastave i nego što to trebaju nastavnici u SŠ, a s ciljem da se učenike ne preoptereti provjerama. Također, ne moram uopće ni navoditi koliko se razlikuju djeca navedenog uzrasta iz mojeg primjera. Ne mogu biti isti načini za praćenje i vrednovanje učenika razredne nastave i predmetne nastave te učenika u srednjoj školi jer se organizacija rada u tim ustanovama razlikuje, također i rad s učenicima se razlikuje, sami učenici su zbog uzrasta jako različiti. Učenicima nižeg uzrasta ( razredna nastava) najbolje odgovara dogovor u razredu sa svojim učiteljem ili učiteljicom , a evidentiranje provjere u Vremeniku dovoljno je učiniti nekih tjedan dana prije s mogućnošću pomicanja na kasniji datum zbog nepredviđenih okolnosti. Srdačan pozdrav, Marijana Poljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 Tatjana Gajger PRAVILNIK Pozdravljam promjenu. nama će biti lakše planirati,a učenicima je to dovoljno vremena da se pripreme. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 Tihana Modrić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam naveden izmjene iako bi rok mogao biti i kraći, npr. '7 dana'. Lijep pozdrav, Tihana Modrić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 Biserka Vojnović PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog da se najava pisane provjere smanji na 14 dana. Smatram da je 14 dana učenicima dovoljno za pripremu, a ujedno se olakšava planiranje učiteljima. Pozdrav Biserka Vojnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Petra Žganec PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se rok za najavu ispita skrati na 14 dana. Osobno mi nije bio problem planirati provjere mjesec dana unaprijed, ali se ponekad zbog "tehničkih" stvari taj uvjet nije mogao ispuniti pa - osobito za provjere krajem rujna, početkom listopada i u siječnju. Ova će izmjena utoliko omogućiti da svako provođenje provjera bude u skladu s Pravilnikom. Srdačan pozdrav, Petra Žganec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 Leona Kožuh PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenom članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, pogotovo s obzirom na trenutne nepredvidljive okolnosti pandemije i potresa. S poštovanjem, Leona Kožuh Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 Gordana Rokolj PRAVILNIK Poštovani, slažem se s promjenama u Pravilniku iako još uvijek mislim da bi prava promjena bila da se za učenike razredne nastave ukinu vremenici. Srdačan pozdrav, Gordana Rokolj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 ANTONIA CUKROV KULUŠIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi "mjesec dana" zamjenjuju riječima "14 dana" jer mislim da je dovoljno da se pisane provjere učenicima najavljuju 14 dana ranije, a ne mjesec dana kao do sada. Srdačan pozdrav! Antonia Cukrov Kulušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 Jasmina Alilović PRAVILNIK Poštovani! Podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer nakon 24 godine radnog iskustva smatram da je 14 dana sasvim dovoljno za pripremu učenika za pisanu provjeru. Ovom promjenom je olakšano i planiranje učiteljima u nepredviđenim okolnostima. Srdačan pozdrav! Jasmina Alilović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Zlata Marija Vuković PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Dva tjedna dovoljan je rok za najavu pisanih provjera zbog mogućih neplaniranih aktivnosti i situacija, čemu smo mogli svjedočiti tijekom prošle nastavne godine. S poštovanjem, Zlata M. Vuković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Vlatka Đido PRAVILNIK 0 0 Poštovani, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi "mjesec dana" zamjenjuju riječima "14 dana". S poštovanjem, Vlatka Đido Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 Ljubica Kostanić PRAVILNIK Poštovani, Nakon 30 godina radnog staža u sustavu obrazovanja, smatram da je pisane provjere dovoljno najaviti 14 dana ranije. Smatram da u navedenom periodu učenici mogu planirati i organizirati pripremu za navedenu provjeru znanja. Upravo se stoga slažem s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8., stavku 4. riječi "mjesec dana" zamijene riječima "14 dana". Srdačan pozdrav, Ljubica Kostanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 Renata Posavec PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s ovom promjenom "najave pisanih provjera": umjesto mjesec na 14 dana. Nama u razrednoj nastavi će biti puno lakše i točnije planirati nego do sad. S poštovanjem, Renata Posavec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 Nina Dokoza PRAVILNIK Poštovani, vođena vlastitim iskustvom u radu s djecom, smatram da je pisane provjere dovoljno najaviti 14 dana ranije. Upravo se stoga slažem s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8., stavku 4. riječi "mjesec dana" zamijene riječima "14 dana". Srdačan pozdrav, Nina Dokoza Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 Mihaela Šebalj Zavor PRAVILNIK Poštovani! Podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je dva tjedna puno realniji rok za najavu pisanih provjera zbog mogućih neplaniranih aktivnosti i situacija tijekom nastavne godine. Mjesec dana je bilo prerano, čak su učenici i zaboravljali da je najavljeno. s poštovanjem, Mihaela Šebalj Zavor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 Diana Cindrić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam najavu pisanih provjera 14 dana prije pisane provjere. To je sasvim dovoljno razdoblje da se učenik pripremi za pisanje provjere znanja. S poštovanjem, Diana Cindrić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Zoran Crljenica PRAVILNIK Poštovani, Podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Čak bi se rok mogao skratiti i na 10 dana, ali i ovo rješenje je bolje od postojećeg. S poštovanjem, Zoran Crljenica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Jadranka Dunatov PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi "mjesec dana" zamjenjuju riječima "14 dana" jer mislim da je dovoljno da se pisane provjere učenicima najavljuju 14 dana ranije, a ne mjesec dana kao do sada. Lijep pozdrav! Jadranka Dunatov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 ROMANA RUSEK PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog da se najava pisane provjere smanji na 14 dana. To je sasvim dovoljno vrijeme za pripremu učenicima. Srdačan pozdrav, Romana Rusek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 Marija Dlesk PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, svaka promjena zakonodavnog okvira koja pozitivno utječe na odgojno obrazovni rad nastavnika i na osnaživanje kompetencija učenika (iako oni toga nisu svjesni sada, no bit će kasnije kada odu iz škole) je uvijek dobrodošla. Tako i ovaj vaš novi prijedlog o skraćivanju vremena za najavu pisane provjere razine usvojenosti i/ili primjene programskih sadržaja. Definitivno ih treba poticati u životu na izvršavanje svakodnevnih obaveza i nikako im ne dopustiti da sve rade u zadnji tren, olako, aljkavo i "usput". Vrijeme koje je iza nas pokazalo je koliko je ovakva praksa najave provjera loše utjecala na sveukupnost učeničkih kompetencija. Nastava na daljinu je taj jaz između onoga što bismo trebali učeniku dati i od njega povratno dobiti natrag i onoga što smo stvarno dobivali još samo produbila. Mnogo je bilo razočaranja u nastavničkoj populaciji takvim planiranjem provjera jer se uglavnom moglo zaključiti kako će većina učenika postupiti. Izgubio se kontinuitet u radu i učenju, postignuća učenika (barem je tako kod mene u strukovnoj školi) nisu na tragu onoga što bismo kao odgojno obrazovni djelatnici očekivali. Nekako se išlo linijom manjeg otpora prema učenicima i roditeljima, a to zaista nije bilo dobro za njihova znanja, vještine i nadasve životne stavove. Zbog toga vam zahvaljujem što ste odlučili napraviti korak naprijed, nikako nazad najavom promjene ovog stavka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 Ana-Marija Čuljak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženom izmjenom. Smatram da je bolja opcija najaviti pisane provjere 14 dana prije same provjere. Učenici imaju dovoljno vremena za pripremu a nastavnicima je lakše planirati pisane provjere. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 Nikolina Magličić Čavlović PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, smatram kako je Pravilnikom o izmjeni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi preciziran vremenski period od točno 14 dana što je svakako bolje od mjesec dana jer to može značiti veći raspon dana. Razdoblje od 14 dana učenicima je sasvim dovoljno da se gradivo temeljito ponovi i uvježba. Učiteljima i nastavnicima ovime se olakšava točnije planiranje pisanih provjera, jer se u mjesec dana često ubaci neka izvannastavna aktivnost (cijepljenje, predavanje od strane MUP-a, raznih udruga i organizacija) koja se unaprijed ne može predvidjeti. Izmjena nije velika, ali je svakako pozitivna. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Ivana Drobina Truntić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. 14 dana je sasvim dovoljan vremenski period za najavu pisane provjere prije same provjere, pripremu učenika i ponavljanje gradiva. Dosadašnji rok od mjesec dana je otežavao planiranje i popunjavanje vremenika pisanih provjera. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 Tonka Brailo PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da je najava od 14 dana dovoljna. Vremenik nije potrebno objavljivati na mrežnoj stranici škole jer je dostupan u e-dnevniku. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Tatjana Kovče PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu ovog pravilnika kojom se smanjuje rok za najavu pisane provjere na 14 dana. Lp Tatjana Kovče Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 IVA MARAS PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s ovom izmjenom u pravilniku. Lp Iva Maras Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Mirela Caput PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i skraćivanje roka za najavu pisane provjere s mjesec dana na dva tjedna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Julija Dujić PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam ovaj prijedlog, koji je i inače dobar a da ne govorimo u današnje vrijeme korone. Preuranjeno nagoviještanje provjere znanja nije rezultiralo boljim rezultatima učenika. Vremenik pisanih provjera je bio dostupan učenicima ali se uvijek učenicima napominje vrijeme dolaska pisanja provjere, period od dva tjedna je sasvim logičan. Znamo da se u novije vrijeme često događaju neke promjene i često nastanu problemi oko vremenika koji rezultiraju nezadovoljstvom učenika i roditelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 JASNA BULJAN PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, održavam prijedlog izmjene članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 VESNA STUNKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( čl. 8. st. 4. ) odnosno da se „mjesec dana“ zamjenjuju se riječima: „14 dana“. Duži period ne znači i nužno bolju pripremljenost učenika, a 14 dana je sasvim dovoljan vremenski period za najavu pisane provjere prije same provjere. Lp Vesna Stunković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 Lorena Žufić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se u članku 8. stavku 4. riječi: „mjesec dana“ zamjenjuju riječima: „14 dana“. Nastavnik i prije same obrade nastavne cjeline naglasi koji dio gradiva će biti obuhvaćen pisanom provjerom. Vremenski period od 14 dana više je nego dovoljan da se učenici kvalitetno pripreme i ponove gradivo. Također i nastavnicima olakšava kvalitetnije planiranje te sumativno i formativno vrednovanje. Problem je što većina učenika počinje s učenjem i pripremom dan ili dva prije pisane provjere, neovisno o tome kada je upisana u rasporedu pisanih provjera u e-dnevnik. Dosadašnji rok od mjesec dana je bio predug i prilično je otežao planiranje i popunjavanje vremenika pisanih provjera. Važno je da se sve pisane provjere upisuju u raspored pisanih zadaća i ostalih radova u e-dnevnik sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kako bi učenici, nastavnici i roditelji imali uvid u iste. Zahvaljujem na izmjeni Pravilnika! Srdačan pozdrav, Lorena Žufić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 ANA BJELIŠ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam promjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi vezano uz najavu pisanih ispita 14 dana prije provedbe. S poštovanjem, Ana Bjeliš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 Karolina Dvojković PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam prijedlog izmjene vremenskog perioda najave pisanih provjera s mjesec dana na 14 dana. Osobnog sam stava, s obzirom na višegodišnje radno iskustvo, da je period najave od 14 dana unaprijed sasvim dovoljan da bi se učeniku omogućilo kvalitetno ponavljanje i usustavljivanje znanja. Ujedno će se i nastavnicima i učiteljima omogućiti kvalitetnije popunjavanje kalendara pisanih provjera znanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 Sanja Jug PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se u članku 8. stavku 4. riječi: „mjesec dana“ zamjenjuju riječima: „14 dana“. Mišljenja sam da je 14 dana sasvim dovoljan vremenski period za najavu pisanih provjera učenicima. Srdačan pozdrav, Sanja Jug Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 Dragana Plosnić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mislim da je prijedlog dobar jer omogućuje učitelju lakšu organizaciju rada i prilagodbu nastavnoj situaciji, a učenicima je i dalje ostavljen dovoljno dug rok za pripremu. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 Nataša Botica PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, suglasna sam s promjenom članka 8. stavka 4. u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi jer je 14 dana razuman i optimalan vremenski rok obzirom na kompleksnost odgojno - obrazovne situacije. S poštovanjem, Nataša Botica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 Tea Varlaj PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Pravilnika (članak 8., stavak 4.). Srdačan pozdrav, Tea Varlaj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 Marko Movre PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam promjenu roka na 14 dana. U slučaju nepredvidivih događaja lakše je napraviti izmjene, a i dalje ostavlja dovoljno vremena za pripremu učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Martina Lovrak Ivanov PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s navedenim prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav, Martina Lovrak Ivanov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 Marjana Kuliš PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi uz napomenu da je rok od 14 dana više nego dovoljan za najavu pisanih provjera učenicima. Lijep pozdrav, Marjana Kuliš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 Ana Marija Sačer PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana dovoljan rok za najavu pisanih provjera, a posebno na početku nastavne godine te drugog polugodišta. Srdačan pozdrav, Ana Marija Sačer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 Sandra Halt-Ćuže PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, predlažem da se tekst u spomenutom Pravilniku u članku 8. stavku 4. s riječi: „mjesec dana“ zamjeni riječima: „21 dan“ jer je mjesec dana definitivno preveliki rok za raditi plan buduće provjere, s druge strane međutim, rok od 14 dana je premali jer tada većina kolega krene planirati (tj. unositi) svoje provjere i puno puta dođe do kolizije (zbog poštivanja pravila o 4 pisane provjere - a što je osobito izraženo krajem šk. godine) te se ne ispita adekvatno, ili se spajaju i dokraćuju provjere kako bi se moglo započeti novo gradivo na vrijeme i planrati daljanja ispitivanja. Hvala! Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti i boljoj organizaciji nastavnog procesa. Najava od 14 dana dovoljna je da se učenici pripreme za provjeru znanja.
257 Jelena Solak Vodopija PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, pozdravljam i slažem se s predloženom izmjenom članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 112/10, 82/19, 43/20). Sa učenicima se kontinuirano i redovito radi na usvajanju, ponavljanju i uvježbavanju sadržaja te je vremenski rok od 14 dana sasvim dovoljan za pripremu pisane provjere učenicima. Srdačan pozdrav, Jelena Solak Vodopija, dipl. uč. razredne nastave Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 Snježana Fuis PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s izmjenom u kojoj je najava pisane provjere učenicima najmanje 14 dana. Novi rok je realniji i praktičniji u nastavnom procesu. Srdačan pozdrav, Snježana Fuis. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 Marija Berać-Jozić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s promjenom članka 8, stavak 4 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji omogućava nastavniku bolje planiranje rada a učenika potiče na kontinuirano učenje. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 Jagoda Oplanić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) da se u članku 8. stavku 4. riječi: „mjesec dana“ zamjenjuju s riječima: „14 dana“. To je sasvim dovolno vremena da se učenici pripreme za provjeru znanja, te olakšava učiteljima organiziranje rada i planiranje ostalih aktivnosti pogotovo ako je nužna brza prilagodba zbog online nastave ili sličnog. Lijep pozdrav, Jagoda Oplanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 Robert Žagar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! Podržavam izmjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se u članku 8. stavku 4. riječi: "mjesec dana" zamjenjuju sa riječima: "14 dana". Mišljenja sam da je 14 dana dovoljan period za učenike da ponove i uvježbaju nastavni sadržaj, ali i za učitelja da kvalitetno pripremi provjeru znanja. Lijep pozdrav, Robert Žagar, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 Petar Jelača PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu riječi „mjesec dana“ na „14 dana“ jer razne situacije dovode do odstupanja od planiranog te je najava od najmanje 14 dana prihvatljiva. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 Blazenka Bajic PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu riječi „mjesec dana“ na „14 dana“ jer razne situacije dovode do odstupanja od planiranog te je najava od najmanje 14 dana prihvatljiva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 Slavica Kelemen PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam promjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. 14 dana je sasvim dovoljno vremena za dogovor učenika i nastavnika, kao i usklađivanje termina nastavnika ostalih predmeta. Moj prijedlog je da se odredi i najranija točna najava pismene provjere, kako se ne bi događalo da su termini zauzeti od početka školske godine, a nisu iskorišteni. Lijep pozdrav! S. Kelemen Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Sandrica Pišković Gojak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu Nacrta pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi članka 8 stavka 4 da se pisana provjera znanja s mjesec dana pomakne na 14 dana. To je dovoljno vremena, posebno u nižim razredima, da se s djecom ponove i uvježbaju nastavni sadržaji. Isto tako je bolje da se učiteljica dogovori s učenicima u razredu kad je najbolje vrijeme za pisanu provjeru. Učiteljica RN je s djecom veći dio sati i radnog dana i najbolje može procijeniti njihovu pripremljenost. Time djecu usmjeravamo na kontinuitet i odgovornost u radu i učenju , a nastoji se smanjiti "kampanjstvo" u radu i učenju. Lijep pozdrav, S.Pišković Gojak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 nike ljubimir PRAVILNIK, Članak 1. Ako postoji okvirni Vremenik provjera znanja za razredno odjeljenje onda su i učenici i nastavnici istog pravovremeno obaviješteni o terminu sumativne provjere. Rezultati sumativnog vrednovanja su uvijek bolji ako je razdoblje od završetka rada na temi do provjere usvojenosti tematskih ishoda kraće, pa je u tom smislu bolji prijedlog od 14 nego 30 dana. Iskustvo pokazuje da je ostvarenost ishoda najbolja ako se ispiti znanja koji se vrednuju ocjenom u imeniku provode neposredno po završetku rada na temi, što je u praksi teže provesti jer postoji potreba da nastavnici međusobno koordiniraju ispite znanja u cilju optimalne raspodjele opterećenja učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 Valentina Cepanec PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 Ivana Milaković PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika. Najava pisane provjere 14 dana prije dovoljan je period kako za učenike tako i za nastavnike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 Ante Vetma PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mišljenja sam kako je učenicima 14 dana i više nego dovoljno za pripremu provjere znanja. Na taj se način učenici potiču na aktivnost, redovitost i kontinuiranost u radu i učenju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Gordana Topolnik PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama u članku 8. stavku 4. u kojoj se rok najave pisanih provjera skraćuje s 30 na 15 dana pošto iz svog 20-ogodišnjeg iskustva u prosvjeti mogu s pravom tvrdi kako tako dugačak period najave omogućuje učenicima kampanjsko učenje ili pak potpuno zaboravljanje navedenog termina pa se spremaju za provjeru noć prije. S druge strane, određivanje datuma pisanja provjere 30 dana ranije nije najčešće u skladu s dinamikom obrade i uvježbavanja gradiva te se zapravo određuje odokativno i često onemogućava učitelja da ispuni planirano. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 Ksenija Kezele PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! Mišljenja sam da je 14 dana dovoljno za najavu pisanih provjera te podržavam predloženu izmjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Srdačan pozdrav, Ksenija Kezele Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 Goran Knez PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene. Goran Knez Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Blaženka Maltar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! U potpunosti podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana sasvim dovoljno za najavu pisanih provjera učenicima i da će ta izmjena olakšati učiteljima planiranje pisanih provjera. S poštovanjem, Blaženka Maltar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 Silvija Balent PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se sa skraćivanjem roka najave pisanih provjera, iako smatram da je i 7 dana sasvim dovoljno, barem što se tiče osnovne škole. Srdačan pozdrav, Silvija Balent Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 IVANA MILETIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s promjenom članka 8, stavak 4 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji olakšava nastavniku planiranje rada i prilagodbu ritmu učenja učenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 Zdenka Marton PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenom izmjenom Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. da se riječi: „mjesec dana“ zamjene riječima: „14 dana“. Pisane provjere znanja je lakše planirati u kraćem roku jer njihova realizacija dolazi nakon obradbe nastavne cjeline, a različite okolnosti mogu utjecati da nam nakon mjesec dana više ne odgovora planirani datum. Učenicima to neće stvarati poteškoće, čak naprotiv, stvoriti će kod njih obvezu redovitijeg učenja pred pisanu provjeru bez odugovlačenja. Srdačan pozdrav, Zdenka Marton, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 Vesna Vujasin Ilić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu najave pisanih provjera sa mjesec dana na 14 dana prije pisane provjere. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 Antonija Bukša PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, planiranje vremenika je kvalitetno rješenje koje učenicima omogućava bolje planiranje i pripremljenost., a nastavnicima suradnju na pripremi vremenika. Prije planiranja vremenika redovito su se kršilo pravilo maksimalnog broja testova, a učenicima se često testovi nisu ni najavljivali. Smanjenje na 14 dana ne smatram dobrom idejom ni za koga: djeci se smanjuje vrijeme kvalitetne pripreme i planiranja, a nastavnicima praćenje učenika. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 SNJEŽANA LOVRAKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem s predloženom izmjenom budući da je mjesec dana dug rok za planiranje provjera, pogotovo u ovim neizvjesnim situacijama. Tada bi možda bilo manje izmjena planiranog termina, a samim tim i manje dodatnih problema kod učitelja i učenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 Željana Volarević PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! U potpunosti se slažem s predloženom izmjenom najave ispita 14 dana prije same provjere. Sasvim je dovoljno vremena za učenike da se pripreme i za nastavnike da uoče ukoliko je potrebno više ili manje vremena za pripremu učenicima. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 SONJA DOBOVIČEK PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se sa predloženom izmjenom. Rok od 14 dana je optimalan za pripremu i učenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 ADRIJANA ROŽDIJEVAC PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog o smanjenju broja dana za najavu pisane provjere znanja, jer smatram da je učenicima dovoljan period od 14 dana za kvalitetnu pripremu i učenje. Također, učiteljima je lakše planirati pisane provjere dva tjedna unaprijed nego mjesec ili više dana unaprijed, a i na taj način je lakše predvidjeti ili spriječiti česte izmjene vremenika ispita koje su neizbježne pogotovo u vrijeme pandemije. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 Sanja Minarik PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o izmjeni ovog Pravilnika kojim se najava pisane provjere smanjuje na 14 dana. Smatram kako je 14 dana dovoljno vremena učenicima za pripremu , a uvelike olakšava planiranje učiteljima jer zbog mogućih čestih promjena do kojih dolazi iz objektivnih razloga, lakše je planirati kraće periode. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 ANA OSTOJIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama NN 82/2019 čl.8 glasi: (4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu. S obzirom da u Razrednoj knjizi ( e-dnevniku) piše Okvirni vremenik predlažem da jasno bude navedeno da mijenjamo datum u Okvirnom vremeniku pisanih provjera. Novi bi članak tada glasio: (4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje 14 dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu tj. po potrebi datum izmijeniti u Okvirnom vremeniku pisanih provjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, vremenski rok od 14 dana za planiranje pisane provjere je sasvim dovoljan za kvalitetnu pripremu učenika. Skrenula bih pozornost na nešto što nije ujednačeno u svim školama, a to je usmeno odgovaranje po dogovoru za učenike koji pohađaju istovremeno barem dvije obrazovne ustanove (redovnu školu i/ili plesnu školu i/ili glazbenu školu i/ili su profesionalni sportaši). U nekim školama profesionalni sportaši imaju usmeno odgovaranje po dogovoru, a u drugim školama učenici koji pohađaju dodatno četverogodišnju školu suvremenog plesa (imaju svakodnevno i nastavne predmete i praktičnu nastavu) ne mogu dobiti usmeno odgovaranje po dogovoru u matičnoj školi. Stoga predlažem da se po ovom pravilniku svim učenicima koji imaju istovremeno dvostruko obrazovanje provedeno u e_matici omogući usmeno odgovaranje po dogovoru. Nije potrebno djecu s umjetničkim talentima (bilo ples ili glazba) dovoditi u stanje stresa zbog nenajavljenog usmenog odgovaranja, jer takva djeca su odgovorna i žele biti uspješna. Ovakva odluka ne treba ovisiti o Razrednom vijeću, već treba biti regulirana ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Vesna Trope PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se prijedlogom da se rok najave pisanih provjera smanji na 14 dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Kristina Vilček PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da je ova promjena Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi izvrsna. Učenicima je dovoljno 14 dana da se pripreme za provjeru znanja. Ova će izmjena i učiteljima olakšati planiranje pismenih provjera znanja jer se u 30 dana puno toga promjeni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Jasenka Matijević PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu članka 8. stavka 4. Nacrta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Vanja Miškić Srb PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! Slažem se s prijedlogom prema kojem bi se pisane provjere trebale najaviti učenicima najkasnije 14 dana prije pisanja iste. Dovoljno je vremena da se učenici pripreme na vrijeme. Srdačan pozdrav, Vanja Miškić Srb Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 Siniša Damjančić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Dubravka Mihalić PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam prijedlog izmjene Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 NIKOLA IVEK PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mislim da je prijedlog konstruktivnim jer, što zbog čestih izostanaka učenika iz škole zbog trenutne situacije s pandemijom, što zbog organizacije rada u školi, učitelji/nastavnici mogu više vremena posvetiti poučavanju što bi trebalo rezultirati kvalitetnijom nastavom. S druge strane, učitelji/nastavnici neće biti u tolikoj mjeri opterećeni unaprijed određenim datumima već će moći planirati provjere znanja u skladu s ostvarenim rezultatima učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Zlatan Soldo PRAVILNIK, Članak 1. Apsolutno podržavam skraćenje roka za najavu pisanih provjera, pogotovu u ova Covid vremena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 LUKA HUZJAK PRAVILNIK, Članak 1. Dopuniti članak 8. stavak (4) Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/2010, 82/2019, 43/2020): (4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje 14 dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu, odnosno u eDnevnik u Raspored pisanih zadaća. Nije prihvaćen Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, člankom 16. propisano je da se razredna knjiga može voditi i u elektroničkom obliku te navedeno nije potrebno propisivati ovim Pravilnikom.
295 Olga Burger PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 8., stavak 4. Smatram da je 14 dana ranije dostatno vrijeme da se učenik pripremi za najavljenu provjeru, pod pretpostavkom da redovito uči. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 ANA BENAZIĆ JURČIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog da se najava pisane provjere smanji na 14 dana. To je sasvim dovoljno vrijeme za pripremu učenicima, a i olakšava rad nama profesorima. Srdačan pozdrav Ana Benazić Jurčić. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Danijela Takač PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! U potpunosti se slažem s prijedlogom. Učenicima je dovoljno 14 dana najave, a učitelji će kvalitetnije planirati provjere! Danijela Takač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 Ana Vrcelj PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam izmjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kojom se mjesec dana izmjenjuje u 14 dana, naročito u hibridnom načinu poučavanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Marina Batalija PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu izmjenu u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi u članku 8. stavku 4., čime se bitno skraćuje vrijeme najavljivanja pisanih provjera. Smatram da je 14 dana sasvim dovoljno vremena za planiranje ispita učiteljima, a učenicima za ponavljanje gradiva. Hvala na ovoj konstruktivnoj promjeni! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Ivana Arambašić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o smanjenju broja dana za najavu pismene provjere znanja. Smatram da je učenicima dovoljan period od 14 dana za kvalitetnu pripremu i učenje. Učiteljima je također lakše planirati pismene provjere dva tjedna unaprijed za razliku od mjesec ili više dana. Iskustvo protekle školske godine naučilo nas je da su promjene itekako moguće i česte, stoga je bolje i planirati unutar kraćeg vremenskog perioda. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se s navedenim prijedlogom jer je to puno logičnije i bolji način. Sve više vremenski od 14 dana je previše. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK, Članak 1. Suglasna sam s prijedlogom da u Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 112/10, 82/19 i 43/20 ) u članku 8. stavku 4. riječi: „mjesec dana“ zamjenjuju se riječima: „14 dana“. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Tamara Sapanjoš PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o smanjenju broja dana za najavu pisane provjere s "mjesec dana" na "14 dana". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Sonja Eberling PRAVILNIK, Članak 1. Pozdravljam skraćivanje roka najave pisane provjere. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 Doroteja Vojedilov PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam navedeni prijedlog prema kojemu učitelji imaju obavezu najaviti pisanu provjeru znanja najmanje 14 dana prije same provjere. Na taj način će se kvalitetnije moći uskladiti gradivo koje je planirano za obradu i sama provjera znanja jer dva tjedna prije ispita učitelj ima dobru sliku o tome koliko su učenici usvojili i je li pogodno vrijeme za provjeru znanja. Učenicima koji redovito uče ova dva tjedna su više nego dovoljna, no nažalost svjesni smo i činjenice da većina učenika ionako počinje učiti nekoliko dana prije samog ispita. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Franjo Barić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani! Slažem se s izmjenom stavka 8. u kojem se daje kraći rok za prijavu pisane provjere, To je dobro za učitelje i profesore, jer je u vrijeme online nastave bilo vrlo teško uskladiti kurikulum i sumativno vrednovanje. Djeca također imaju sasvim dovoljno vremena ( 14 dana od najave i zapisivanje u e dnevnik u raspored pisanih zadaća) za pripremu i kvalitetno usvajanje predviđenih ishoda kroz planirano vrednovanje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Ana Serenčeš PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam promjenu koja je, nadam se, posljedica realnijeg sagledavanja kako izgledaju nastava i školski život i učenika i učitelja, naročito u ovo pandemijsko vrijeme. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Daniela Maršalek PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog o smanjenju broja dana za najavu pisane provjere znanja. Učenici, na žalost, ionako uče u zadnji tren, vremenik u e-dnevniku rijetki prate te ih nastavnici podsjećaju i potiču na pripremu i ponavljanje. Uostalom, u vremenima u kojima živimo lakše je, barem donekle, isplanirati 2 tjedna unaprijed, nego mjesec dana. Situacija se mijenja iz dana u dan i ovo će biti dobra promjena. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Marinela Stanić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Iz iskustva rada u školi znam i smatram da je rok od 14 dana za najavu pisane provjere i više nego dovoljan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Sandra Šincek PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, pohvaljujem i podržavam ovu promjenu. Dva tjedna sasvim su dovoljna za najavu pisane provjere. Mjesec dana prije planiranu pisanu provjeru često je vrlo teško i realizirati u predviđenom terminu, osobito u zadnje dvije nastavne godine kada je učenicima zbog nastave na daljinu bilo potrebno puno više vremena za utvrđivanje gradiva. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Ivana Kardo PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi da se rok za najavu ispita skrati na 14 dana. Ionako se radi o OKVIRNOM vremeniku pisanih provjera koji u praksi nailazi na izmjene iz različitih, opravdanih, razloga. Izmjene se pravovremeno obzanjuju tako da bi i najava na 7 dana bila sasvim dovoljna. Srdačan pozdrav Ivana Kardo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 ANDREJA PTIČEK PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam navedenu promjenu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, potpisujem neke prijedloge da bi rok za najavu provjere mogao biti i kraći. Sasvim dovoljno je najaviti provjeru tjedan dana unaprijed (predlažem najavu ispita u tjednu prije same provedbe ispita). Poznato je da većina učenika ionako intezivno počinje učiti za provjeru 1-2 dana prije same provjere. A svima onima koji redovito rade najava provjere jedan tjedan unaprijed je sasvim dovoljna. Izvlačenje na stres je neutemeljeno jer učenicima svaka provjera izaziva stres bez obzira kada je najavljena. Isto tako okvirna najava mjesec dana unaprijed nije precizna i često doživljava pomake datuma što izaziva dodatne probleme kod nastavnika (a i kod učenika) jer se često dogodi da su svi povoljni termini popunjeni pa se provjera mora odgađati puno nakon što su se učenici na satu pripremali za istu. Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti i boljoj organizaciji nastavnog procesa. Najava od 14 dana dovoljna je da se učenici pripreme za provjeru znanja.
314 Robert Gortan PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam promjenu najave pisanih provjera sa mjesec dana na 14 dana prije pisane provjere. Srdačan pozdrav, Robert Gortan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 SAŠA JOSIP MILEC PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s promjenom članka. Osobito u ovo vrijeme pandemije teško je mjesec dana unaprijed planirati pismene provjere. No trebalo bi uzeti u obzir da se provjere često nakupe iz mnogih predmeta u isto vrijeme u tri-četiri intervala godišnje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Karmen Škrlj PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mišljena sam da način, postupci i elementi vrednovanja ne mogu biti isti za učenike osnovne i srednje škole. Navedena promjena na 14 dana mogla bi se primijeniti za učenike od 1.-4. razreda. Nije prihvaćen Zbog jednakog postupanja na razini cijelog odgojno-obrazovnog sustava propisan je rok od 14 dana. Navedeno će doprinijeti transparentnosti i boljoj organizaciji nastavnog procesa. Najava od 14 dana dovoljna je da se učenici pripreme za provjeru znanja.
317 Vlatka Hižman-Tržić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženom izmjenom jer je mjesec dana predug rok za planiranje provjera zbog mogućih izmjena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 MARIJANA MODRIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti prihvaćam vaš prijedlog jer smatram da je 14 dana bliži period do provjera pa će manje dolaziti do izmjena termina najava istih. Smatram i da je to vremenski dovoljan period kako za učenika tako i roditelja i nastavnika za organizaciju rada u ponavljanju i usvajanju potrebnih ishoda. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 Ivana Matoković PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, ovo je odlična odluka i u potpunosti je podržavam. U današnjim obrazovnim uvjetima jako je važno omogućiti nastavnicima više prostora u planiranju pisanih provjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 Neda Lelas PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( čl. 8. st. 4. ), tj. da se izraz „mjesec dana“ zamijeni izrazom „14 dana“. Mislim da je učenicima dovoljno 14 dana za najavu pisane provjere, a učiteljima će olakšati planiranje pisanih provjera. Lijep pozdrav, Neda Lelas Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Marija Dlesk PRAVILNIK, Članak 2. Žao mi je da članak 2. nije obuhvatio izmjenu članka 11., 2. stavka koji glasi: "Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu". Znam da prema učenicima trebamo afirmativno djelovati, no nije uvijek baš sve tako dobro i događa se da sumativno i formativno ocjenjivanje nije pokazalo napredak, već sasvim suprotno, tako da bih ja uvijek stavila naglasak na oba smjera u kojem može krenuti procjena učenikovih postignuća što se tada treba vidjeti i na njegovoj zaključnoj ocjeni. Iz tog razloga ja bih malo korigirala ovaj stavak i to na sljedeći način: "Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik napredovao ili nazadovao u svojim postignućima tijekom drugog polugodišta". Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predloženu izmjenu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
322 Margareta Gašparović PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedlog, mislim da će on pridonijeti boljem planiranju nastavnoga procesa. Dobro je da propitujemo svoje pravilnike i mijenjamo ih kad vidimo da je potebno. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 Dunja Irha Baričević PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, nakon iščitanog nacrta Pravilnika mogu napisati kako se slažem da je vremena/dana (14) dovoljno da se učenici pripreme za pisanu provjeru znanja. Budući da radim u velikoj školi iz iskustva mogu reći da je ovo odlično rješenje jer bi se neki predmeti preklapali. Mi često imamo taj problem. Ovo bi uvelike olakšalo situaciju koja je pred nama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 Andrea Dadić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. S poštovanjem, Andrea Dadić, mag.prim.educ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 Renata Brkanac PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s prijedlogom, jer mislim da je 14 dana dovoljno da se učenici pripreme za ispit, kao i da profesor procijeni jesu li sadržaji koji će se ispitivati usvojeni. Prijašnjih mjesec dana je bio predug rok. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 Ksenija Blažević Milosavljević PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. 14 dana je dovoljno za najavu pisanih provjera učenicima. Srdačan pozdrav, Ksenija Blažević Milosavljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 Marina Luetić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu u čl. 8. st. 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, po kojoj se rok najave provjera znanja skraćuje na 14 dana. Time se nastavnicima olakšava i planiranje provjera znanja, zbog mogućih izmjena rasporeda ili drugih neočekivanih događaja na početku školske godine. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Goran Krapić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, prihvaćam vaš prijedlog. Smatram kako je rok od 14 dana dovoljan i učenicima i nastavnicima za kvalitetnu provedbu pisane provjere znanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 Aleksandra Floreani PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram kako učenicima je 14 dana dovoljno za najavu, a nastavnicima omogućuje veću mogućnost prilagodbe nastave osobito ako potrebna dodatna vježba prije pisane provjere znanja. Lijep pozdrav! Aleksandra Floreani Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Karmena Vadlja Rešetar PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam izmjenu Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je 14 dana dovoljno za najavu pisanih provjera učenicima. Ta bi izmjena mogla olakšati učiteljima planiranje pisanih provjera jer je u mjesec dana puno veća vjerojatnost da dođe do izmjena rasporeda ili nekih izvanrednih situacija zbog kojih se pisana provjera mora pomicati i ponovo planirati. lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Gabriela Feher PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s izmjenom u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Misli, kako je dovoljno 14 dana prije najaviti učenicima provjeru. Lijep pozdrav! Gabriela Feher Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Marina Bukvić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Slažem se s predloženom izmjenom članka 8. stavka 4. Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 112/10, 82/19, 43/20). Slažem se da je vremenski okvir od 14 dana sasvim dovoljan za pripremu pisane provjere učenicima. Učiteljima je to vrijeme realno s obzirom na neočekivane izmjene aktivnosti i događanja tijekom školske godine(samoizolacije, drugi opravdani razlozi). Srdačan pozdrav, Marina Bukvić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Nina Stričević PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. To omogućuje veću fleksibilnost nastavnog procesa, pogotovo u slučajevima kada pojedinom razrednom odjelu treba dodatna vježba prije pisane provjere znanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Sanja Martinko PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s predloženom izmjenom jer omogućuje veću fleksibilnost nastavnog procesa, pogotovo u slučajevima kada s učenicima treba dodatno raditi pred pisanu provjeru. Učitelj je taj koji treba i može prilagoditi metode i oblike rada, procijeniti učeničko znanje i uvježbanost, a samim time i proces vrednovanja tempirati u trenutku kada je to za njegove učenike najprimjerenije. Sa štovanjem, Sanja Martinko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Marica Jurić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Mišljenja sam da je učenicima dovoljno 14 dana da se pripreme za provjeru znanja te se na taj se način učenici potiču na kontinuirano i redovito učenje. Ova će izmjena i učiteljima olakšati planiranje pismenih provjera znanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 Neven Boroja PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s prijedlogom smanjenja roka najave pisanih provjera na 14 dana. Srdačan pozdrav, Neven Boroja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Snježana Elveđi PRAVILNIK, Članak 2. Svakako podržavam Nacrt pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Bitno je učenike usmeno na svakom satu pripremati i uputiti na okvirno razdoblje provjere, smatram da je 14 dana dovoljno za zadnju najavu. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Ines Dužević PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, mislim da bi rok mogao biti i kraći, ali u svakom slučaju poštujem pomak na bolje. Pozdrav Ines Dužević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.