Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina - 2. dio

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor