Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovnog rada - 2.krug

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Biljana Čugura ODLUKU Poštovani, Predmet Pravno okruženje poslovanja svojim nastavnim sadržajem i prema trenutno važećim propisima o izboru udžbenika za navedeni predmet i kukrikulumu jeste u domeni pravnih znanosti.Nastavni sadržaj uključuje stvarno pravo, pravo intelektualnog vlasništva, pravno uredjenje radnih odnosa, autorska prava i niz drugih pravnih institucija i uredjenja pravnih odnosa koji su primjenjivi u ekonomskom okruženju. Smatram neopravdanim prijedlog da dipl.ekonomisti ili magistri ekonomije mogu predavati predmet Pravno okruženje poslovanja. Jednako tako bi i dipl.pravnici i magistri prava mogli predavati i Osnove ekonomske teorije, Javne financije i Bankarstvo i osiguranje, budući su sadržaj tih srednjoškolskih predmeta položili tijekom studiranja prava kroz istoimene obvezne predmete. Nije prihvaćen Nastavni predmet Pravno okruženje poslovanja nije predmet ovog e-savjetovanja jer navedeni nastavni predmet nije sastavni dio strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač prema dualnom modelu obrazovanja.
2 Dunja Novak ODLUKU Poštovani! U potpunosti se slažem sa Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ ( 440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, gdje dajete mogućnost magistrima ekonomije, diplomiranim ekonomistima mogućnost poučavanja Matematike u prodaji. Smatram kako su magistri ekonomije, educirani za taj dio matematike u potpunosti. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Jasminka Turina Luketić ODLUKU Poštovani, iako sam diplomirana ekonomistica ne smatram ispravnim da nastavu u predmetu Matematika izvode osobe koje nisu profesori matematike / magistri edukacije matematike. S poštovanjem, Jasminka Turina Luketić, prof.mentor Primljeno na znanje Ishodi učenja predviđeni strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u nastavnom predmetu Matematika u prodaji odnose se na gospodarsku matematiku i to na kalkulaciju maloprodajne cijene postotni račun u trgovini i mjerne jedinice u trgovini. Ishodi učenja ostvaruju se većim dijelom u trgovačkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem sa Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ ( 440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Mirela Palavra ODLUKU U srednjoj strukovnoj školi radim 22 godine, gdje sam između ostalog, predavala i prodavačima matematiku po starom modelu te po eksperimentalnom, u koji je naša škola bila uključena. Prvih godina satnica je bila 2 sata tjedno, a u nastavni program svakog razreda uključen dio gospodarske matematike koji je sad predviđen u Matematici u prodaji što mi govori da smo kao prof. matematike (ili kasnije mag. edukacije matematike) tada bili kvalificirani za poučavati teme kao što je postotni račun, kamatni račun ili kalkulacija cijene proizvoda. Zaista sada ne mogu naći ni jedan razlog zašto to ne bismo mogli i dalje, tim više što je u novim strukovnim kurikulumima za zanimanja kuhar i konobar (dualni model obrazovanja) smanjena satnica matematike na 1 sat tjedno čime smo već izgubili određeni broj sati. Primljeno na znanje Ishodi učenja predviđeni strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u nastavnom predmetu Matematika u prodaji odnose se na gospodarsku matematiku i to na kalkulaciju maloprodajne cijene postotni račun u trgovini i mjerne jedinice u trgovini. Ishodi učenja ostvaruju se većim dijelom u trgovačkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.
6 RUTH ČRETNIK ODLUKU Poštovani! slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na uvrštenje svih stručnih specijalista (stečenih 300 ECTS bodova) u kurikulum. S poštovanjem Ruth Čretnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Snježana Varga ODLUKU Poštovani, smatram vrlo problematičnim (da ne kažem skandaloznim) prijedlog da predmet Matematika u prodaji predaju magistri ekonomije... Moje je mišljenje da Matematiku, a to uključuje i Matematiku u prodaji, trebaju predavati stručnjaci koji su se školovali za to, dakle profesori matematike odnosno magistri edukacije matematike. Možda (samo možda) bi se moglo raspravljati o tome da li se to može omogućiti i ekonomistima u nedostatku profesora matematike, ali da se profesore matematike isključi je stvarno sramotno. To je otprilike isto kao da se regulira zakonom da kada se razbolimo možemo na pregled ići kod veterinara umjesto kod liječnika. Primljeno na znanje Ishodi učenja predviđeni strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u nastavnom predmetu Matematika u prodaji odnose se na gospodarsku matematiku i to na kalkulaciju maloprodajne cijene postotni račun u trgovini i mjerne jedinice u trgovini. Ishodi učenja ostvaruju se većim dijelom u trgovačkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.