Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije (prvi razred), Poslovne komunikacije (drugi razred), Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Proračunsko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvještaja, Upravljanje prodajom te Marketing usluga - 2. krug

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOLORES GUŠTIN ODLUKU Poštovani, pretežiti sadržaj nastavnog predmeta POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 (za stjecanje kvalifikacije ekonomist) usmjeren je na učenje vještine desetoprstnog slijepog pisanja odnosno kompjuterske daktilografije što je vidljivo iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST. U školi u kojoj sam zaposlena, pretežiti dio nastavnih sati Poslovnih komunikacija 1 i Kompjutorske daktilografije predaju magistri hrvatskoga jezika i književnosti/ profesori hrvatskoga jezika i književnosti koji na taj način, uz satove hrvatskoga jezika i književnosti popunjavaju tjednu normu neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Kako kolegice - nastavnice hrvatskoga jezika i književnosti ne bi ostale bez dijela nastavnih sati (a neke imaju već 30 godina radnoga staža u obrazovanju), predlažem da se u kadrovskim uvjetima za nastavni predmet POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1, kao i do sada, navede da nastavni predmet mogu predavati i magistri hrvatskoga jezika i književnosti / profesori hrvatskoga jezika i književnosti. S poštovanjem, Dolores Guštin Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi.
2 Vlatka Vrček Krajačić ODLUKU Poštovani, Za nastavni predmet Pravno okruženje poslovanja kadrovski uvjet ispunjavaju samo dipl. pravnici ili magistri prava s obzirom na opseg pravnih sadržaja u tom predmetu. Smatram da je prijedlog da predmete Statistika i Informatika mogu predavati dipl. ekonomisti, mag. ekonomije i drugi ekonomski stručnjaci neopravdan. U predmetima Poslovna komunikacija i Komunkacijsko-prezentacijske vještine neopravdano su izostavljeni dipl. pravnici i mag. prava unatoč tome što ispunjavaju kadrovske uvjete. Nije prihvaćen Stečene kompetencije magistra prava ne zadovoljavaju potrebnim kompetencijama koje posjeduju diplomirani ekonomisti / magistri ekonomije a koji su propisani strukovnim kurikulumom i time ne zadovoljavaju kadrovskim uvjetima za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnih predmeta Statistika i Komunikacijsko – prezentacijske vještine.
3 Dunja Irha Baričević ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma s obzirom na nedostatke koje će biti izmijenjeni ovim nadopunama. S poštovanjem! LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Ivona Bogut ODLUKU Poštovani, Nastavni predmet Poslovne komunikacije I i II prema ovom prijedlogu za kadrovski uvjet ograničen je samo na stručnjake iz područja ekonomskih znanosti te su izostavljeni stručnjaci pravnih znanosti. Nastavni predmet Poslovne komunikacije svojim nastavnim sadržajem u prvoj i drugoj godini učenja u većoj mjeri je podudaran sa planom i programom obrazovanja stručnjaka pravnih znanosti ( uredsko dopisivanje prilikom kupoprodajnog odnosa, pravni odnosi tijekom sklapanja ugovora o kupoprodaji i pravna zaštita u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza) te predlažem nadopunu za kadrovske uvjete i stručnjake pravnih znanosti. Uz ovu primjedbu navodim i da ste izostavili potrebne kompetencije iz kompjuterske daktilografije budući da se cjelokupni nastavni sadržaj ovog predmeta temelji na daktilografiji i uredskom dopisivanju prilikom kupoprodajnog odnosa. Upotreba suvremene tehničke opreme-kompjutera jeste svakodnevna i neizostavna, ali ne treba podcijeniti vještinu slijepog desetoprstnog pisanja na tipkovnici te samo nastavnik s navedenim daktilografskim kompetencijama može učenicima, koji bi nam svima trebali biti u fokusu, prenijeti znanje. Ne vidim opravdani razlog da nastavni predmet Informatika može predavati stručnjak ekonomske struke. Prema toj logici svatko sa završenim fakultetskim obrazovanjem mogao bi predavati Informatiku budući da je predmet inkorporiran u sve obrazovne programe. Isto tako i nastavni predmet Statistika mogu predavati uz prof. matematike samo stručnjaci ekonomskih znanosti koji su tijekom fakultetskog obrazovanja položili Statistiku u istom obujmu kao i stručnjaci pravnih znanosti. Nastavni predmet Bankarstvo i osiguranje u jednakoj mjeri, kao stručnjaci ekonomskih znanosti, mogu predavati i stručnjaci pravnih znanosti budući da je nastavni sadržaj tog predmeta podudaran s obveznim kolegijima na svim Pravnim fakultetima u RH. Kod nastavnog predmeta Komunikacijsko-prezentacijske vještine također su pod kadrovskim uvjetima neopravdano izostali stručnjaci pravnih znanosti. S poštovanjem i srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi. Sukladno napisanome, diplomirani pravnik / magistar prava može izvoditi strukovni nastavni predmet Poslovne komunikacije (prvi razred) u strukovnom kurikulumu ekonomist. Stečene kompetencije magistra prava ne zadovoljavaju potrebnim kompetencijama koje posjeduju diplomirani ekonomisti / magistri ekonomije a koji su propisani strukovnim kurikulumom i time ne zadovoljavaju kadrovskim uvjetima za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnih predmeta Statistika, Bankarstvo i osiguranje i Komunikacijsko – prezentacijske vještine.
5 Nataša Seršić ODLUKU Poštovani, Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) slažem se s iznesenim kadrovskim uvjetima na navedene nastavne predmete. Kvalifikacijska struktura je korektna i sveobuhvatna. Nataša Seršić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 IVAN REŽIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST, Lijep pozdrav Ivan Režić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 JASMINKA BEREND ODLUKU Poštovani, smatram kako su diplomirani pravnici i magistri prava neopravdano izostavljeni u predmetu Poslovne komunikacije za 1. razred. Pravno okruženje poslovanja bi na prvom mjestu trebali biti zastupljeni pravnici, također smatram kako dipl. pravnici i magistri prava zadovoljavaju kadrovske uvjete za predavanje predmeta Komunikacijsko - prezentacijske vještine. S poštovanjem, Jasminka Berend Primljeno na znanje Propisani kadrovski uvjeti za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Poslovne komunikacije (prvi razred) uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na računalu je i dalje na snazi. Stečene kompetencije magistra prava ne zadovoljavaju potrebnim kompetencijama koje posjeduju diplomirani ekonomisti / magistri ekonomije a koji su propisani strukovnim kurikulumom i time ne zadovoljavaju kadrovskim uvjetima za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Komunikacijsko – prezentacijske vještine.
9 IVAN IVOŠEVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST, također Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja i Globalno poslovno okruženje trebali bi uvažiti stručne specijaliste javne uprave. Također, nije mi jasno zašto bi mag. ili dipl, struke imali bilo kakvu prednost naspram struč. spec. obzirom da oboje imaju 300 ECTS bodova, a sama stručna sprema nije pokazatelj stvarnog znanja i kompetencija. Osobno poznajem dosta osoba sa titilom mag. struke ili dipl. koji imaju znanje ispod razine prvostupnika. Uvjet zapošljavanje treba biti stvarno stečeno znanje, a ne titula. Lijep pozdrav, Ivan Ivošević Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
10 Ana-Marija Maršić ODLUKU Poštovani, podržavam predložene kadrovske uvjete no smatram neprihvatljivim da za predmete Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja i Globalno poslovno okruženje niste uvrstili i stručne specijaliste javne uprave koji su uz magistre prava jedina VSS struka iz područja prava (završetkom studija stječemo 300 ECTS bodova kao i magistri prava). To bi svakako trebali ispraviti. S poštovanjem, Ana-Marija Maršić Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
11 Hrvoje Trkeš ODLUKU Poštovani, Podržavam odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje navedene kvalifikacije EKONOMIST (060724). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Josipa Evaj ODLUKU Poštovani, svakako podržavam i slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA . Stručni specijalisti ekonomije sa razlogom imaju riječ "stručni" u nazivu. Radi se o ljudima koji naglasak daju na praktična i konkretno primjenjiva znanja. Jedno je pročitati određenu definiciju/pravilnik/zakon/uputu, a drugo je samostalno raditi. Ne može nitko bolje prenijeti znanje na djecu/učenika od pojedinaca koji dolaze iz praktičnog svijeta, osobito ekonomije. Hvala. Lijep pozdrav, Josipa Evaj Primljeno na znanje Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručni studiji nalaze se na istoj razini HKO-a, kao i sveučilišni. Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog studija stječe se jednaki broj ECTS bodova i samim time osobe jednako konkuriraju na tržištu rada.
13 CLAUDIA BOŽINOVIĆ ODLUKU Poštovani, smatram da bi se kao kompetentni za predmete "Društveno odgovorno poslovanje", "Globalno poslovno okruženje" i "Pravno okruženje poslovanja" trebali naći i stručni specijalisti javne uprave kao zvanje koje se također stječe u području pravnih znanosti, a koje svoje stjecatelje čini relevantnima za predavanje navedenih predmeta. S poštovanjem, Claudia Božinović Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
14 Ruth Čretnik ODLUKU Poštovani! slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na uvrštenje svih stručnih specijalista (stečenih 300 ECTS bodova) u kurikulum. S poštovanjem Ruth Čretnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Dunja Novak ODLUKU Poštovani! U potpunosti podržavam i slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete i to posebno u predmetima informatika, statistika i pravno okruženje poslovanja, gdje je na prvom mjestu magistar ekonomije ili diplomirani ekonomist. S obzirom na iskustvo rada od 29 godina u ovoj struci, mislim kako je to jedino ispravno i kako će dati najbolji povrat u razredu. S poštovanjem. Dunja Novak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Ivana Opačak ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženim kadrovskim uvjetima. Lp, Ivana Opačak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 GABRIELA KRALJ BARTOVČAK ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam i pozdravljam predložene kadrovske uvjete. Isto tako smatram kako bi za predmete Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja i Globalno poslovno okruženje trebali uvažiti stručne specijaliste javne uprave. Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
18 Ivana Ivušić ODLUKU Smatram da predmete Drustveno odgovorno poslovanje, Slobodno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja uz navedene kadrovske uvjete izostavljeni su specijalisti javne uprave sa VSS. Molim vas da to ispravite i uvažite. Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
19 Brankica Lukanić ODLUKU Poštovani, Slažem se s predloženim kadrovskim promjenama, s time da smatram da bi za predmet Komunikacijsko-prezentacijske vještine trebalo omogućiti da ga predaju i diplomirani pravnici i magistri prava. Primljeno na znanje Stečene kompetencije magistra prava ne zadovoljavaju potrebnim kompetencijama koje posjeduju diplomirani ekonomisti / magistri ekonomije a koji su propisani strukovnim kurikulumom i time ne zadovoljavaju kadrovskim uvjetima za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist nastavnog predmeta Komunikacijsko – prezentacijske vještine.
20 Ivan Jažić ODLUKU Poštovani, U prvom krugu e-savjetovanja moj prijedlog da se u kadrovske uvjete uvedu stručni specijalisti javne uprave je prihvaćen, dok u Vašim izmjenama i dopunama opet su izostavljeni stručni specijalisti javne uprave kao kadrovski uvjeti za navedene predmete: Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, i Globalno poslovno okruženje. Smatram nedopustivim da ponovo nismo navedeni kao kadrovski uvjeti budući da naš studij iznosi 300 ECTS bodova te smo uz magistre prava jedina VSS struka iz područja prava. S ostalim kadrovskim uvjetima se slažem te smatram da će doprinijeti sprječavanju izravne diskriminacije studenata stručnih studija. S poštovanjem, Ivan Jažić Prihvaćen Predloženo usmjerenje bit će dopisano kod nastavnih predmeta Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje i Pravno okruženje poslovanja za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist.
21 Marko Maloča ODLUKU , IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) Poštovani, Htio bi skrenuti pažnju za predmet matematika gdje je navedeno dipl. ing. računarstva uz to bi trebalo dodati dipl. ing. strojarstva ( magistar i stručni specijalist strojarstva ) obzirom da se nastavni program ne razlikuje i gradivo je sveobuhvatno u Matematici 1,2,3,4. Također apsurdno je da informatiku može predavati sručni specijalist ekonomije, a tehnički fakultet ne može, također su u svom obrazovanju polagali informatiku, informatičke sustave, automatsku regulaciju, osnove elektrotehnike. Stoga smatram da se treba korigirati i izmijeniti na način da se omogući ( magistrima i stručnim specijalistima strojarstva ) predavanje u školama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Nastavni predmet Matematika nije u strukovnom dijelu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist. Sukladno tome, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije nadležna za isti. Kadrovski uvjeti nastavnog predmeta Informatika za izvođenje strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist sadržavat će uz već navedeno i zvanja tehničkih fakulteta s informatičkim smjerom.
22 Jasminka Turina Luketić ODLUKU , IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKONOMIST (060724) Poštovani, Podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma 060724 za stjecanje navedene kvalifikacije. Slobodna sam predložiti i nužnu korekciju jednog ili više istaknutih ishoda učenja u predmetu Računovodstvo troškova i imovine i u predmetu Računovodstvo proizvodnje i trgovine. S poštovanjem, Jasminka Turina Luketić,prof.mentor Primljeno na znanje Izmjene pojedinačnih ishoda u nastavnim predmetima Računovodstvo troškova i imovine i u predmetu Računovodstvo proizvodnje i trgovine nisu predmet izmjena i dopuna ovoga strukovnog kurikuluma