Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi - 2. krug

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 MARIO KIŠ ODLUKU Poštovani, pod izobrazbu za nastavni predmet Politika i gospodarstvo mislim da je potrebno navesti i stručni specijalist ekonomije budući je ta izobrazba u ravnopravnom odnosu s magistrima ekonomije i diplomiranim ekonomistima koji se navode u tekstu. Lp, Mario Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Danijel Mustafa ODLUKU Poštovani, podržavam promjene, no imao bih samo malu nadopunu/korekciju kod pojedinih nastavnih predmeta, tj. kadrovskih uvjeta/izobrazbe za izvođenje pojedinih nastavnih predmeta. Naime, kod nastavnih predmeta: UVOD U BAZE PODATAKA, OSNOVE RAČUNALA, GRAĐA RAČUNALA, DIGITALNA LOGIKA dozvoljava se izvođenje nastave navedenih nastavnih predmeta osobi sa stečenim zvanjem "magistar informatike", dok sa stečenim zvanjem "diplomirani informatičar" ne. Vjerujem, kao što i kolega Ptičar navodi za svoj primjere koji ujedno podržavam, da je došlo do nenamjernog propusta. Lp, Danijel. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Viktoria Samsa ODLUKU Poštovanje, kod kadrovskih uvjeta postoji nedosljednost vezano uz pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu. Magistru filologu se uvjetuje polaganje pedagoško-psihološko-metodičke naobrazbe dok diplomirani povjesničar (znanstveni smjer) nema isti uvjet. Smatram da bi svakom stručnjaku koji radi s mladim ljudima trebao biti uvjet polaganje pedagoško-psihološko-metodičke naobrazbe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Ivica Sambol ODLUKU Poštovanje! Podržavam promjene. Imam i prijedlog koji se tiče nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: kako ima jako puno zanimanja, a i stalno se predlažu kurikuli za nova zanimanja, predlažem da se izobrazba riješi slično kao što je napravljeno u HOK, skupovi ishoda učenja po predmetu: "Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem" Na taj način ne bi trebalo dokument stalno mijenjati. Lakše bi bilo naći kadrove, jer primjećujem da se neka zanimanja nisu na popisu, a mogu predavati neke od navedenih strukovnih predmeta. K tome, posebno u području računalstva i elektronike napredak je jako brz i baš svi koji steknu određeno zvanje moraju se odmah i kontinuirano usavršavati žele li raditi u struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Ivica Sambol ODLUKU Poštovani, Prije svega pozdravljamo izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatramo da DOPUNA NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera i magistara inženjera elektrotehnike te magistara i profesora informatike kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati unedogled. U Srednjoj školi Jelkovec trenutačno su dva zaposlenika sa zvanjem prvostupnik mehatronike koji kvalitetno i stručno obavljaju poslove nastavnika stručnih predmeta, ali formalno kao nestručni kadar. Zbog toga smo u obvezi svako pet mjeseci ponavljati natječaje na koje nam se nitko stručan ne javlja. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i našim nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Slična situacija je i u drugim školama. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…), a skrećemo Vam pozornost i da je Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Ukratko, minimalno što tražimo jest da ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta će biti uvrštene.
7 Mirjana Malarić ODLUKU Poštovani, Prije svega pozdravljam izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatramo da dopuna NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera i magistara inženjera elektrotehnike te magistara i profesora informatike kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati unedogled. U Srednjoj školi Jelkovec trenutačno su dva zaposlenika sa zvanjem prvostupnik mehatronike koji kvalitetno i stručno obavljaju poslove nastavnika stručnih predmeta, ali formalno kao nestručni kadar. Zbog toga smo u obvezi svako pet mjeseci ponavljati natječaje na koje nam se nitko stručan ne javlja. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i našim nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Slična situacija je i u drugim školama. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…), a skrećemo Vam pozornost i da je Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Ukratko, minimalno što tražimo jest da ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Napominjem i da bi neprestane dopune strukovnog kurikula u dijelu kadrovskih uvjeta riješila generička konstatacija u smislu minimalnog stupnja kvalifikacije iz odgovarajućeg sektora te procjena poslodavca o budućem zaposleniku jer je u području računalstva posebno važno cjeloživotno učenje. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta će biti uvrštene.
8 Marko Levak ODLUKU Poštovani, Prije svega pozdravljamo izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatramo da DOPUNA NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera i magistara inženjera elektrotehnike te magistara i profesora informatike kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati unedogled. U Srednjoj školi Jelkovec trenutačno su dva zaposlenika sa zvanjem prvostupnik mehatronike koji kvalitetno i stručno obavljaju poslove nastavnika stručnih predmeta, ali formalno kao nestručni kadar. Zbog toga smo u obvezi svako pet mjeseci ponavljati natječaje na koje nam se nitko stručan ne javlja. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i našim nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Slična situacija je i u drugim školama. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…), a skrećemo Vam pozornost i da je Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Ukratko, minimalno što tražimo jest da ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta će biti uvrštene.
9 Marko Levak ODLUKU Poštovanje! Podržavam promjene. Imam i prijedlog koji se tiče nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: kako ima jako puno zanimanja, a i stalno se predlažu kurikuli za nova zanimanja, predlažem da se izobrazba riješi slično kao što je napravljeno u HOK, skupovi ishoda učenja po predmetu: "Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem" Na taj način ne bi trebalo dokument stalno mijenjati. Lakše bi bilo naći kadrove, jer primjećujem da se neka zanimanja nisu na popisu, a mogu predavati neke od navedenih strukovnih predmeta. K tome, posebno u području računalstva i elektronike napredak je jako brz i baš svi koji steknu određeno zvanje moraju se odmah i kontinuirano usavršavati žele li raditi u struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Dražen Skuliber ODLUKU Poštovanje! Podržavam promjene. Imam i prijedlog koji se tiče nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: kako ima jako puno zanimanja, a i stalno se predlažu kurikuli za nova zanimanja, predlažem da se izobrazba riješi slično kao što je napravljeno u HOK, skupovi ishoda učenja po predmetu: "Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem" Na taj način ne bi trebalo dokument stalno mijenjati. Lakše bi bilo naći kadrove, jer primjećujem da se neka zanimanja nisu na popisu, a mogu predavati neke od navedenih strukovnih predmeta. K tome, posebno u području računalstva i elektronike napredak je jako brz i baš svi koji steknu određeno zvanje moraju se odmah i kontinuirano usavršavati žele li raditi u struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Dražen Skuliber ODLUKU Poštovani, Prije svega pozdravljamo izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatramo da DOPUNA NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera i magistara inženjera elektrotehnike te magistara i profesora informatike kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati unedogled. U Srednjoj školi Jelkovec trenutačno su dva zaposlenika sa zvanjem prvostupnik mehatronike koji kvalitetno i stručno obavljaju poslove nastavnika stručnih predmeta, ali formalno kao nestručni kadar. Zbog toga smo u obvezi svako pet mjeseci ponavljati natječaje na koje nam se nitko stručan ne javlja. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i našim nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Slična situacija je i u drugim školama. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…), a skrećemo Vam pozornost i da je Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Ukratko, minimalno što tražimo jest da ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta će biti uvrštene.
12 Mladen Ptičar ODLUKU Poštovani, samtram da u dijelu za predmet "Građa računala" pod kadrovski uvjeti (nastavnik stručno-teorijskih sadržaja) fali : magistar inženjer računarstva i diplomiran inženjer računarstva ( mislim da pogrešno piše magistar inženjer automobilskog računalstva) . Izmjene se pretpostavljam predlažu da se školski sustav prilagodi tržištu (manjak kadrova) u smislu zakonskog zadovoljavanja kadrovskih uvjeta pa se s ostalim prijedlozima slažem. S poštovanjem Mladen Ptičar Primljeno na znanje Predmet ovog savjetovanja su izmjene i dopune kadrovskih uvjeta, a predloženi kadrovski uvjeti u nastavnom predmetu Građa računala već su propisani u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (Narodne novinama, broj 71/2017).
13 ANTE BORAS IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624), 4. KADROVSKI UVJETI Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Predlažem da dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Ante Boras, mag. iur. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta biti će uvrštene.
14 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624), 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, Prije svega pozdravljamo izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatramo da DOPUNA NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera i magistara inženjera elektrotehnike te magistara i profesora informatike kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati unedogled. U Srednjoj školi Jelkovec trenutačno su dva zaposlenika sa zvanjem prvostupnik mehatronike koji kvalitetno i stručno obavljaju poslove nastavnika stručnih predmeta, ali formalno kao nestručni kadar. Zbog toga smo u obvezi svako pet mjeseci ponavljati natječaje na koje nam se nitko stručan ne javlja. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i našim nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Slična situacija je i u drugim školama. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…), a skrećemo Vam pozornost i da je Agencija za strukovno obrazovanje dana 26. lipnja 2019. godine izdala stručno mišljenje (KLASA: 602-03/19-26/11, URBROJ: 332-04-01/4-19-02) u kojem navodi „mišljenja smo da nastavnik, koji je završio Preddiplomski studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao naziv stručni prvostupnik inženjer mehatronike, ima potrebnu stručnu spremu za izvođenje nastavnih predmeta iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za elektroniku: Računalstvo, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Primijenjeno računalstvo, Osnove web dizajna, Tehničko i poslovno komuniciranje i Industrijska elektronika te iz strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Tehničar za računalstvo: Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Osnove računala, Digitalna logika, Sktriptni jezici i web programiranje, Mikroupravljači i Ugradbeni računalni sustavi.“ Ukratko, minimalno što tražimo jest da ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) dopunite kadrovske uvjete tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik elektronike, elektrotehnike…, a da dodate izobrazbu magistar inženjer mehatronike za nastavne predmete za koje predviđate kao nužnu visoku stručnu spremu elektrotehnike i drugih navedenih zvanja. Ravnatelj Marko Kovačević, dipl. ing. Prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren i predložene promjene kadrovskih uvjeta će biti uvrštene.