Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu - 2. krug

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, slažem se sa odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.