Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Srećko Goić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 47. Ova prethodna uredba nije nikad zaživjela. Iako ova predložena uredba nije baš savršena, ne bi valjalo da doživi sudbinu prethodne. Primljeno na znanje Stručni nositelj će poduzeti sve potrebne radnje u cilju provedbe potrebnih aktivnosti tijekom postupka pripajanja, a sve sukladno propisanim rokovima.
2 Vodovod Brač d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Poštovani, ovim putem Vodovod Brač daje stav na predloženu Uredbu koja u članku 38. predviđa formiranje Uslužnog područja br. 36 koje obuhvaća sadašnjih pet (5) isporučitelja vodnih usluga. Prije svega treba naglasiti da je sam Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), koji je temelj za donošenje Uredbe o uslužnim područjima, u dijelu koji definira kriterije za uspostavu uslužnih područja po osnovi količine isporuke vode, diskriminirajući i skandalozan, i da bi ga trebalo promijeniti prije donošenja Uredbe. Zakon predviđa da je osnovni kriterij za uspostavu uslužnih područja isporuka minimalno 2.000.000 m3 vode (s mogućim odstupanjem od -10%), te da su moguće iznimke za slučaj da se isporučuje od 800.000 -1.000.000 m2 vode uz zadovoljavanje dodatnih kriterija. Postavlja se pitanje što su to skrivili isporučitelji s isporukom od 1.000.000 – 1.800.000 m2 vode godišnje, da ih se stavlja u diskriminirajući položaj? U potpunosti se slažemo sa stavom čelnika svih JLS koji su suvlasnici Vodovoda d.o.o. Omiš, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar i Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa, na prijedlog Uredbe, iskazanim kroz Zajedničku Deklaraciju, uručenu nadležnom Ministarstvu, odnosno Vijeću za vodne usluge prošlog tjedna, da se sadašnje teritorijalno područje navedenih isporučitelja ne mijenja, odnosno da i nadalje ostane: - Uslužno područje Grada Omiša te općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, - Uslužno područje Grada Supetra te općina Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan, - Uslužno područje Grada Hvara, Grada Starog Grada te općina Jelsa i Sućuraj, - Uslužno područje gradova Komiže i Visa, budući da su navedeni isporučitelji vodnih usluga uspješne, efikasne, kadrovski i tehnički opremljene tvrtke, s uspostavljenom dobrom poslovnom suradnjom, tako da s tim područjima ne treba eksperimentirati. To što otoci Hvar i Vis ne zadovoljavaju zakonski kriterij o količini isporučene vode da bi mogli biti zasebna uslužna područja, treba riješiti na prije navedeni način. Vodovod Brač d.o.o, Supetar isporučuje zakonom definiranu količinu vode tako da postoji pretpostavka da ostane samostalno uslužno područje. Tvrtka je kadrovski ekipirana, tehnički opremljena i efikasno obavlja svoju djelatnost. Nadalje, ima uspostavljenu izuzetno kvalitetnu poslovnu suradnju s isporučiteljima Vodovod d.o.o. Omiš, Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Tvrtka ima ispodprosječne gubitke vode u Republici Hrvtaskoj, a posluje racionalno i pozitivno s ispodprosječnom cijenom vodnih usluga u odnosu na cijene na otocima i u primorju, odnosno ima 3,29 zaposlenih na tisuću vodovodnih priključaka dok je hrvatski prosjek 4,62 zaposlenih. Na temelju svega navedenog smatramo da ne postoji nikakav razlog da Vodovod Brač d.o.o. i nadalje ne ostane zasebno komunalno društvo na području otoka Brača. Okrupnjavanjem vodno-komunalnog sektora, na način predložen Uredbom, Brač bi zasigurno izgubio u samostalnosti, kreativnosti, motiviranosti i racionalnosti, u obavljanju vodnih usluga. Dobio bi zasigurno veću cijenu vodnih usluga. Tonči Trutanić, dir. Vodovoda Brač Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Vezano uz primjedbu koja se odnosi na kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju iznimke propisane člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama navodimo da je cilj navedene odredbe omogućiti iznimnu institucionalnu samostalnost za mali dio javnih isporučitelja srednje veličine koji u ovom trenutku pokazuju tehničku i financijsku snagu za eventualnu samoodrživost. Nadalje navodimo da društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana navedena iznimka (isporuka vode u referentnoj 2018. g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, grad Omiš te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje sada su dio UP_35, a gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
3 ivica keršić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. OPĆINA JELSA Općina Jelsa je i dalje na stanovištu zaključaka usvojenog dokumenta „Zajedničke deklaracije“, potpisane od svih gradonačelnika i načelnika s područja koje obuhvaća predviđeno uslužno područje br. 36.,. Člankom 38. Uredbe o uslužnim područjima, predloženo uslužno područje ne čini adekvatnu cjelinu obzirom na organizacijske, logističke i tehničke aspekte, kao i prostornu dislociranost te prometnu nepovezanost uslijed čega izostaje mogućnost uspostave funkcionalnog zajedničkog javnog isporučitelja vodnih usluga. Uspostavljanjem takvog uslužnog područja nisu u obzir uzete nikakve specifičnosti otoka, kao ni života na njemu, a koji je potpuno različit od onog na kopnu i dodatno otežan u svim segmentima života. Navedeno je, među ostalim, opisano i Zakonom o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21), kojim se otocima određuje poseban planski i programski pristup nositelja politike područnog i otočnog razvoja. Nadalje, sve jedinice lokalne samouprave na otoku Hvaru, kao i iznimno stabilna, likvidna i profesionalna društva Hvarski vodovod d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o. (koja je trenutno u fazi pripajanja Hvarskom vodovodu d.o.o.), jasno su izložile sve prednosti formiranja posebnog uslužnog područja za otok Hvar još na sastanku s nadležnim ministarstvom 2019. godine na otoku Hvaru, kao i na savjetovanju s JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije u Zagrebu prošlog tjedna. Uz sve probleme s kojima se suočavamo na otoku, svakodnevno se trudimo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana te smatramo da je osnivanje ovakvog uslužnog područja u koliziji s kvalitetom pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku. Uz ukidanje radnih mjesta za, nama iznimno vrijedno visokoobrazovano stanovništvo, tehničke i operativne probleme, geografske specifičnosti i probleme za sudjelovanje u radu predviđenog novog društva, probleme u provedbi već započetog projekta aglomeracije i ostale projekte u pripremi i provedbi, ne vidimo nikakav benefit za otok Hvar i njegove građane iz nastajanja predloženog uslužnog područja br. 36. Protivimo se i potpuno neargumentiranom postavljanju iznimke iz čl. 104., st. 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), a sukladno tome i Obrazloženju uz nacrt Prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, Općina Jelsa je apsolutno protiv uspostavljanja uslužnog područja br. 36, iz članka 38. nacrta Uredbe. S poštovanjem, Nikša Peronja, Načelnik općine Jelsa Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
4 OPĆINA SUĆURAJ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Ovim putem izražavamo svoj stav o nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima koja je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stavljena na e-savjetovanje 10.09.2021. godine, a nakon održanog savjetovanja sa svim JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije, u zgradi Hrvatskih Voda u Zagrebu, 7. listopada 2021. godine. Osim što se protivimo potpuno neargumentiranom postavljanju iznimke iz čl. 104., st. 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), a sukladno tome i Obrazloženju uz nacrt Prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, apsolutno smo protiv uspostavljanja uslužnog područja br. 36, iz članka 38. nacrta Uredbe. Naime, uspostavljanjem takvog uslužnog područja nisu u obzir uzete nikakve specifičnosti otoka, kao ni života na njemu, a koji je potpuno različit od onog na kopnu i dodatno otežan u svim segmentima života. Navedeno je, među ostalim, opisano i Zakonom o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21), kojim se otocima određuje poseban planski i programski pristup nositelja politike područnog i otočnog razvoja. Nadalje, sve jedinice lokalne samouprave na otoku Hvaru, kao i iznimno stabilna, likvidna i profesionalna društva Hvarski vodovod d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o. (koja je trenutno u fazi pripajanja Hvarskom vodovodu d.o.o.), jasno su izložile sve prednosti formiranja posebnog uslužnog područja za otok Hvar još na sastanku s nadležnim ministarstvom 2019. godine na otoku Hvaru, kao i na savjetovanju s JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije u Zagrebu prošlog tjedna. Sve jedinice lokalne samouprave, odnosno svi načelnici i gradonačelnici s područja koje obuhvaća predviđeno uslužno područje br. 36, potpisali su zajedničku Deklaraciju kojom se protive uspostavljanju navedenog uslužnog područja te predlažu drugačiju uspostavu uslužnih područja. Na kraju, uz sve probleme s kojima se suočavamo na otoku, svakodnevno se trudimo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana te smatramo da je osnivanje ovakvog uslužnog područja u koliziji s kvalitetom pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku. Uz ukidanje radnih mjesta za, nama iznimno vrijedno visokoobrazovano stanovništvo, tehničke i operativne probleme, geografske specifičnosti i probleme za sudjelovanje u radu predviđenog novog društva, probleme u provedbi već započetog projekta aglomeracije i ostale projekte u pripremi i provedbi, ne vidimo nikakav benefit za otok Hvar i njegove građane iz nastajanja predloženog uslužnog područja br. 36. S poštovanjem, Ivan Slavić, Općinski načelnik Općine Sućuraj Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
5 Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Poštovani, ovim putem dajemo primjedbu na predloženu Uredbu koja u članku 38. predviđa formiranje Uslužnog područja br. 36 koje obuhvaća sadašnjih pet (5) isporučitelja vodnih usluga te predlažemo da umjesto sadašnjih pet (5) isporučitelja to budu četiri (4) (Vodovod d.o.o. Omiš, Vodovod Brač d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o. i Vodovod i odvodnja otoka Vis d.o.o.). Zakon o vodnim uslugama (NN/2019) u članku 7., stavku 6 navodi kako se Uredba donosi nakon savjetovanja s jedinicama lokalne i područne samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga što podrazumijeva ostvarivanje kakvog/takvog koncenzusa oko definiranja uslužnih područja. Sve JLS na ovom području, uostalom kao i svi sadašnji isporučitelji vodnih usluga na ovom području koncenzusom su se složili oko prijedloga i traže od resornog Ministarstva da se ispoštuje taj koncenzus. Takav koncenzus svih aktera na ovom području nije slučajno nastao, već je on izraz dubokog promišljanja onih koji provode svoje živote na otocima i priobalju radeći u ovoj branši i koji vrlo dobro poznaju specifičnosti otoka kao izdvojene teritorijalne cjeline vrlo loše povezane sa kopnom a pogotovo sa drugim otocima! Možda vam nije poznata činjenica da je većim dijelom godine za sastanak u Splitu u trajanju od jednog (1) sata nama Hvaranima potrebno „utrošiti“ ni više ni manje nego 12 radnih sati, a za odlazak zimi na Vis, potrebno je „izgubiti“ minimalno dva radna dana! I zato jest činjenica da djelatnik u Hrvatskim vodama ili u Ministarstvu u Zagrebu, gledajući isključivo u nekakve tablice iz Studije (koja je usput rečeno spomenuta na savjetovanju u Zagrebu dana 7. listopada 2021. ali nama nikad nije dostavljena!) zaključuje da nema razlike između Samobora i Zagreba u odnosu na Brač i Vis ili Omiš i Hvar... pa sve je to udaljeno svega 5-6 km! Hvarski vodovod isporučuje mjesečno cca 300.000 m3 vode i da ima turista cijele godine kao što ih ima u kolovozu, isporučivao bi godišnje cca 3.5 milijuna kubika vode sa istim brojem zaposlenika i istom razinom tehničke opremljenosti. Na žalost, turista nema cijele godine pa umjesto 3.5 mil. m3 vode isporučujemo „svega“ 1.4 milijuna m3. I s tom brojkom od 1.4 mil. m3 smo u problemu jer da primjerice isporučujemo kud i kamo manje vode (recimo 900.000 m3) imali bi po ovom Zakonu o vodnim uslugama pravo ostvariti zasebno uslužno područje! Ovako, uz to što smo otok, sa brojkom od 1.4 milijuna m3 to ne možemo!!! Sa cijenom vode smo negdje u sredini u RH, što s obzirom na tako velike godišnje oscilacije potrošnje vode odnosno karakterističnu sezonalnost pokazuje visoku razinu uspješnosti poslovanja društva. Kad bi prodavali 3.5 mil. m3 vode, imali bi najjeftiniju cijenu vode u Državi! Ovo je vrlo bitno jer mnoga istraživanja pokazuju kako su mala i srednja poduzeća vrlo često uspješnija od velikih. Sa susjednim vodovodima (Vodovodom Omiš i Vodovodom Brač) imamo fantastično uređene imovinsko pravne odnose i u svakom trenutku znamo kolika su čija prava u zajedničkim objektima i koliko tko od nas ima prava na količine vode. Jasno da višak tih prava jednako kvalitetno međusobno raspoređujemo i nikada nismo imali međusobnih nesporazuma oko toga. Živimo skladno u tom vrlo uređenom „braku“ i svi mi (apsolutno svi!) želimo i dalje poslovati na takav način. S obzirom da vjerujem u ovu Državu, nadam se da će Vlada RH u najskorijem vremenu uputiti Saboru RH prijedlog izmjena Zakona o vodnim uslugama prepoznajući potrebe i specifičnosti većih Hrvatskih otoka i omogućiti ono što je koncenzusom doneseno na ovom prelijepom području Lijepe Naše. Luka Bunčuga dipl.ing.građ. Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, direktor Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Vezano uz dio primjedbe koji se odnosi na iznimku propisanu člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama koja regulira uspostavu samostalnog uslužnog područja, navodimo da je cilj navedene odredbe omogućiti iznimnu institucionalnu samostalnost za mali dio javnih isporučitelja srednje veličine koji u ovom trenutku pokazuju tehničku i financijsku snagu za eventualnu samoodrživost. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana navedena iznimka (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
6 Grad Stari Grad UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Ovim putem izražavamo svoj stav o nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima koja je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stavljena na e-savjetovanje 10.09.2021. godine, a nakon održanog savjetovanja sa svim JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije, u zgradi Hrvatskih Voda u Zagrebu, 7. listopada 2021. godine. Osim što se protivimo potpuno neargumentiranom postavljanju iznimke iz čl. 104., st. 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), a sukladno tome i Obrazloženju uz nacrt Prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, apsolutno smo protiv uspostavljanja uslužnog područja br. 36, iz članka 38. nacrta Uredbe. Naime, uspostavljanjem takvog uslužnog područja nisu u obzir uzete nikakve specifičnosti otoka, kao ni života na njemu, a koji je potpuno različit od onog na kopnu i dodatno otežan u svim segmentima života. Navedeno je, među ostalim, opisano i Zakonom o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21), kojim se otocima određuje poseban planski i programski pristup nositelja politike područnog i otočnog razvoja. Nadalje, sve jedinice lokalne samouprave na otoku Hvaru, kao i iznimno stabilna, likvidna i profesionalna društva Hvarski vodovod d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o. (koja je trenutno u fazi pripajanja Hvarskom vodovodu d.o.o.), jasno su izložile sve prednosti formiranja posebnog uslužnog područja za otok Hvar još na sastanku s nadležnim ministarstvom 2019. godine na otoku Hvaru, kao i na savjetovanju s JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije u Zagrebu prošlog tjedna. Sve jedinice lokalne samouprave, odnosno svi načelnici i gradonačelnici s područja koje obuhvaća predviđeno uslužno područje br. 36, potpisali su zajedničku Deklaraciju kojom se protive uspostavljanju navedenog uslužnog područja te predlažu drugačiju uspostavu uslužnih područja. Na kraju, uz sve probleme s kojima se suočavamo na otoku, svakodnevno se trudimo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana te smatramo da je osnivanje ovakvog uslužnog područja u koliziji s kvalitetom pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku. Uz ukidanje radnih mjesta za, nama iznimno vrijedno visokoobrazovano stanovništvo, tehničke i operativne probleme, geografske specifičnosti i probleme za sudjelovanje u radu predviđenog novog društva, probleme u provedbi već započetog projekta aglomeracije i ostale projekte u pripremi i provedbi, ne vidimo nikakav benefit za otok Hvar i njegove građane iz nastajanja predloženog uslužnog područja br. 36. S poštovanjem, Antonio Škarpa, gradonačelnik Grada Starog Grada Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
7 Grad Hvar UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Poštovani, ovim putem izražavamo svoj stav o nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima koja je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stavljena na e-savjetovanje 10.09.2021. godine, a nakon održanog savjetovanja sa svim JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije, u zgradi Hrvatskih Voda u Zagrebu, 7. listopada 2021. godine. Osim što se protivimo potpuno neargumentiranom postavljanju iznimke iz čl. 104., st. 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), a sukladno tome i Obrazloženju uz nacrt Prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, apsolutno smo protiv uspostavljanja uslužnog područja br. 36, iz članka 38. nacrta Uredbe. Naime, uspostavljanjem takvog uslužnog područja nisu u obzir uzete nikakve specifičnosti otoka, kao ni života na njemu, a koji je potpuno različit od onog na kopnu i dodatno otežan u svim segmentima života. Navedeno je, među ostalim, opisano i Zakonom o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21), kojim se otocima određuje poseban planski i programski pristup nositelja politike područnog i otočnog razvoja. Nadalje, sve jedinice lokalne samouprave na otoku Hvaru, kao i iznimno stabilna, likvidna i profesionalna društva Hvarski vodovod d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o. (koja je trenutno u fazi pripajanja Hvarskom vodovodu d.o.o.), jasno su izložile sve prednosti formiranja posebnog uslužnog područja za otok Hvar još na sastanku s nadležnim ministarstvom 2019. godine na otoku Hvaru, kao i na savjetovanju s JLS-ovima Splitsko-dalmatinske županije u Zagrebu prošlog tjedna. Sve jedinice lokalne samouprave, odnosno svi načelnici i gradonačelnici s područja koje obuhvaća predviđeno uslužno područje br. 36, potpisali su zajedničku Deklaraciju kojom se protive uspostavljanju navedenog uslužnog područja te predlažu drugačiju uspostavu uslužnih područja. Također, Gradsko vijeće Grada Hvara jednoglasno je donijelo Zaključak o davanju suglasnosti za osnivanje zasebnog uslužnog područja za pružanje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za područje otoka Hvara, kao i Zaključak o davanju suglasnosti za pokretanje provođenja postupka pripajanja društva Odvodnja Hvar d.o.o., Hvarskom vodovodu d.o.o. Na kraju, uz sve probleme s kojima se suočavamo na otoku, svakodnevno se trudimo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana te smatramo da je osnivanje ovakvog uslužnog područja u koliziji s kvalitetom pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku. Uz ukidanje radnih mjesta za, nama iznimno vrijedno visokoobrazovano stanovništvo, tehničke i operativne probleme, geografske specifičnosti i probleme za sudjelovanje u radu predviđenog novog društva, probleme u provedbi već započetog projekta aglomeracije i ostale projekte u pripremi i provedbi, ne vidimo nikakav benefit za otok Hvar i njegove građane iz nastajanja predloženog uslužnog područja br. 36. S poštovanjem, Rikardo Novak, gradonačelnik Grada Hvara Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode).S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
8 Općina Slivno UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Poštovani, obraćam Vam se vezano za predloženu Uredbu o uslužnim područjima. Trenutno je prijedlog Uredbe na savjetovanju do 11.10.2021. Prijedlogom Uredbe općina Slivno se nalazi u Uslužnom području 39 skupa sa sadašnjim isporučiteljem vodnih usluga NPKLM-om. Obzirom da općina Slivno ima nemjerljivo bolju povezanost sa uslužnim područjem 38 mišljenja smo da mi trebamo biti sastavni dio Uslužnog područja 38. Jasno Vam je da najveći problem koji vidimo u budućem Uslužnom području 39 je uspostavljanje jedinstvene cijene na cijelom uslužnom području. Ne pristajemo na to da općina Slivno zbog kompleksnosti vodoopskrbe ostatka uslužnog područja 39 ima povećanje cijene vodnih usluga. Podržavamo inicijativu grada Metkovića i tvrtke Metković d.o.o. kojom predlažu uspostavu novog uslužnog područja u kojem bi uz grad Metković bile općine Slivno, Kula Norinska i Zažablje. Općina Slivno Smiljan Mustapić, načelnik Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je Općina Slivno izdvojena iz uslužnog područja na kojem je preuzimatelj društvo NPKLM vodovod d.o.o., Korčula i pridružena uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Izvor Ploče d.o.o., Ploče. Međutim, ne prihvaća se ideja Općine Slivno koja podržava prijedlog Grada Metkovića i društva Metković d.o.o. za uspostavu novog uslužnog područja kojeg bi činili Grad Metković i Općine Slivno, Kula Norinska i Zažablje. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 38.
9 ODVODNJA HVAR d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Poštovani S obzirom da smo na sastanku u Zagrebu 7.10.2021 bili jasno upoznati sa tim da direktori društava nemaju takvu težinu (ozbiljnost) glasa , prepuštam da glavno stajalište bude izneseno od Gradonačelnika - Skupštine, Grada (JLS). Ipak dužan sam kratko reagirati: Kao što je kolega Bunčuga (direktor Hvarskog vodovoda d.o.o.) na sastanku u Zagrebu rekao da je vodoopskrbni sustav na otoku Hvaru dimenzioniran na maksimalnu potrošnju (NE GODIŠNJU POTROŠNJU VODE) , na ljetnu sezonu, te cijelo društvo je dimenzionirano (personalno i tehnički) na isporuku maksimalne količine vode, isto tako je s Odvodnjom u Hvaru, dimenzionirani smo na maksimalne protoke otpadne vode (personalno i tehnički). Ove činjenice se uopće ne uzimaju u obzir prilikom uspostavljanja (predlaganja) uslužnih područja. Nadalje, kad je pitanje veličine UPOVa (granične vrijednosti emisije za ispuštanje otpadnih voda), onda je maksimalan protok (ili ES) glavni parametar, tako da bez obzira što imamo samo 1 mjesec (konkretno kolovoz) preko 10 000 ES a u prosjeku 6000-7000 ES (štoviše - pola godine 4000 ES), svrstani smo u kategoriju gradova iznad 10 000 ES te moramo izgraditi UPOV s 2. stupnjem pročišćavanja s tim da imamo podmorski ispust na 70m dubine 1,1km udaljen od obale na otvoreno more. Želim reći da se ne koriste isti kriteriji za definiranje pravila. Glavni argument za kreiranje ovog (kao i ostalih ) uslužnog područja bila je „Studija“ koja je navodno jasno ukazala prednosti ovakve fuzije. Nama nitko nikad nije dao na uvid takvu Studiju, te smatram da bi bilo korektno da smo s Studijom upoznati, te bih i ovim putem zamolio da se nam ta Studija preda na uvid. Još jednom koristim priliku da napomenem, da smo na otoku Hvaru teritorijalno tehnološka funkcionalna cjelina, opremljeni i tehnički i personalno za održavanje obaju sustava vodnih usluga, te za provođenje projekata, s tim da možemo ispunjavati kriterij cijene. Apsolutno nikakve benefite većeg okrupnjivanja ne vidim, već samo operativne komplikacije na svim mogućim segmentima provođenja naše djelatnosti. Ing. Robert Armić Sponza, Ph.D. direktor Odvodnja Hvar d.o.o. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Društvo Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju članka 7. Zakona o vodnim uslugama, niti članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 1.397.213 m3 vode). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
10 Vode Jastrebarsko d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. predlažemo da se članak 13. mijenja i glasi: „Uslužno područje 11 obuhvaća grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Nadalje, predlaže se iza članka 43. dodati članak 44. koji glasi „Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Jastrebarsko i Samobor, općine Klinča Sela, Pisarovina, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 42 je Vode Jastrebarsko d.o.o.“ Dosadašnji članci od 44. do 48. postaju članci od 45. do 49. OBRAZLOŽENJE Člankom 7. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) određeno je: „Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %.“. Na opisani način, prijedlogom izmjena i dopuna Uredbe u postupku javnog savjeotvanja, udovoljit će se glavnim razlozima okrupljavanja gore navedenih vodnih isporučitelja, a to su smanjivanje gubitaka zahvaćene vode, povlačenje sredstava iz fondova EU i ujednačavanje cijena vodnih usluga i racionalizacije poslovanja isporučitelja vodnih usluga, kao i postići tražena priuštivost cijene vodne usluge, posebno kada se izgrade sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i kada se u cijenu vodne usluge uključi i cijena dodanih usluga. Ujedno, opisano ustrojavanje uslužnih područja pridonijet će visokom stupnju učinkovitosti i financijskoj stabilnosti, kao i poštivanju načela propisanih odredbom članka 5. stavka 2. Zakona, kojom je propisano da se djelatnosti vodnih usluga obavljaju trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Končano, podjelom uslužnog područja 11 na dva zasebna uslužna područja zadovoljit će se uvjet propisan odredbom članka 7. stavka 2. Zakona, kojom je određeno da se uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. o vodnim uslugama. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za formiranje uslužnog područja kojeg čine Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Međutim, ne prihvaća se prijedlog za formiranje novog uslužnog područja na kojem bi društvo preuzimatelj bilo Vode Jastrebarsko d.o.o. Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga te održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak čine jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
11 IRENA STRMEČKI UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. Predlažemo da se članak 13. mijenja i glasi: „Uslužno područje 11 obuhvaća grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Nadalje, predlaže se iza članka 43. dodati članak 44. koji glasi „Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Jastrebarsko i Samobor, općine Klinča Sela, Pisarovina, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 42 je Vode Jastrebarsko d.o.o.“ Dosadašnji članci od 44. do 48. postaju članci od 45. do 49. OBRAZLOŽENJE Člankom 7. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) određeno je: „Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %.“. Na opisani način, prijedlogom izmjena i dopuna Uredbe u postupku javnog savjeotvanja, udovoljit će se glavnim razlozima okrupljavanja gore navedenih vodnih isporučitelja, a to su smanjivanje gubitaka zahvaćene vode, povlačenje sredstava iz fondova EU i ujednačavanje cijena vodnih usluga i racionalizacije poslovanja isporučitelja vodnih usluga, kao i postići tražena priuštivost cijene vodne usluge, posebno kada se izgrade sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i kada se u cijenu vodne usluge uključi i cijena dodanih usluga. Ujedno, opisano ustrojavanje uslužnih područja pridonijet će visokom stupnju učinkovitosti i financijskoj stabilnosti, kao i poštivanju načela propisanih odredbom članka 5. stavka 2. Zakona, kojom je propisano da se djelatnosti vodnih usluga obavljaju trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Končano, podjelom uslužnog područja 11 na dva zasebna uslužna područja zadovoljit će se uvjet propisan odredbom članka 7. stavka 2. Zakona, kojom je određeno da se uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. o vodnim uslugama. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za formiranje uslužnog područja kojeg čine Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Međutim, ne prihvaća se prijedlog za formiranje novog uslužnog područja na kojem bi društvo preuzimatelj bilo Vode Jastrebarsko d.o.o. Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga te održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak čine jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
12 Grad Poreč-Parenzo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD POREČ - PARENZO OPĆINA FUNTANA-FONTANE OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA OPĆINA SV. LOVREČ OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA OPĆINA VIŠNJAN OPĆINA VIŽINADA-VISINADA OPĆINA VRSAR-ORSERA Poštovani, na području Istarske županije – Regione Istriana trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. Nacrta prijedloga Uredbe izmjeni na način da isti glasi: „Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin“ S poštovanjem, GRAD POREČ – PARENZO, Gradonačelnik Loris Peršurić OPĆINA FUNTANA-FONTANE, Općinski načelnik Mladen Grgeta OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA, Općinski načelnik Đulijano Petrović OPĆINA SV. LOVREČ, Općinski načelnik Marko Ljubešić OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Općinski načelnik Nivio Stojnić OPĆINA VIŠNJAN, Općinski načelnik Angelo Mattich OPĆINA VIŽINADA-VISINADA, Općinski načelnik Marko Ferenac OPĆINA VRSAR-ORSERA, Općinski načelnik Ivan Gerometta Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
13 OPĆINA ŽUMBERAK UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. Člankom 13. Uredbe definirano je uslužno područje 11 na način: Uslužno područje 11 obuhvaća gradove Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.“ Nadalje, predlažemo da se članak 13. mijenja i glasi: „Uslužno područje 11 obuhvaća grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća, u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Nadalje, predlaže se iza članka 43. dodati članak 44. koji glasi „Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Jastrebarsko i Samobor, općine Klinča Sela, Pisarovina, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 42 je Vode Jastrebarsko d.o.o.“ Dosadašnji članci od 44. do 48. postaju članci od 45. do 49. OBRAZLOŽENJE Člankom 7. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) određeno je: „Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %.“. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za formiranje uslužnog područja kojeg čine Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Međutim, ne prihvaća se prijedlog za formiranje novog uslužnog područja na kojem bi društvo preuzimatelj bilo Vode Jastrebarsko d.o.o. Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga te održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak čine jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
14 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak14. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb Predlažemo izmjenu članka 14. stavak 2. na način da se iza riječi „obuhvaća i“ dodaju riječi „Grad Samobor“. Prema objavljenom nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima vidljivo je da se na postojećem uslužnom području javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, koje sada obuhvaća Grad Zagreb i zapadni dio Zagrebačke županije, grad Samobor, grad Svetu Nedelju i općinu Stupnik, postojeće vodoopskrbno područje namjerava podijeliti, na način da grad Samobor bude izdvojen iz postojećeg vodoopskrbnog područja i uđe u novo vodoopskrbno područje i uslužno područje, koje se tek treba ustrojiti. Navedeno je u suprotnosti sa člankom 6. stavak 2. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/2019) kojim je propisano da se uslužno područje uspostavlja na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja te više aglomeracija. Izuzeci od ovog pravila nisu zakonom predviđeni. Iz navedene kogentne norme čl, 6. st. 2. Zakona evidentno je da nije predviđeno formiranje uslužnih područja i određivanje granica budućih uslužnih područja na način da se postojeće vodoopskrbno područje cijepa na dijelove i da granica uslužnog područja presijeca granicu postojećeg vodoopskrbnog područja. Sustav javne vodoopskrbe u Gradu Samoboru je sada jedinstvena tehnološka cjelina s vodoopskrbnim sustavom Grada Zagreba, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, u kojem su bitna vodocrpilišta Slapnica-Lipovec, Bregana i Strmec, magistralnim cjevovodima i drugim komunalnim vodnim građevinama povezani sa sustavom Grada Zagreba i sa svim krajnjim korisnicima na području navedenih jedinica lokalne samouprave. Cijepanje ovakve jedinstvene tehnološke cjeline je bespredmetno i apsurdno, a tehnički i troškovno kontraproduktivno. Prema članku 13. planira se formiranje uslužnog područja br. 11. u koje bi trebao ući Grad Samobor, cijepanjem postojećeg vodoopskrbnog područja i druge jedinice lokalne samouprave, na kojem području sada djeluje 7 javnih isporučitelja, s 7 tehnološki i fizički nepovezanih vodoopskrbnih sustava. Zakon o vodnim uslugama propisuje i temeljna načela obavljanja vodnih usluga, člankom 5., od kojih osobito ukazujemo na načela iz stavka 2. i stavka 6.: (2) Djelatnosti vodnih usluga obavljaju se trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. (6) Cijena vodne usluge određuje se, u pravilu, u jednakim visinama na uslužnom području. Teško je razumjeti kako bi se moglo racionalno objasniti da će obavljanje vodnih usluga za Grad Samobor biti učinkovitije, ekonomičnije i više svrhovito u uslužnom području s 7 javnih isporučitelja, nakon cijepanja postojećeg vodoopskrbnog područja i spajanja postojećih 7 tehnološki nepovezanih javnih isporučitelja u jedno trgovačko društvo. Također je krajnje upitno kolika bi, i s kojom razinom „solidarnosti“, bila jednaka visina cijene vodnih usluga na tom uslužnom području, sa 7 tehnološki nepovezanih cjelina, s različitim ulaznim troškovima proizvodnje i distribucije vode i različitim troškovima održavanja sustava. U sadašnjem stanju sustav javne odvodnje u Gradu Samoboru je „autonoman“, odnosno nije povezan ni s jednim drugim sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a najveći nedostatak sustava je činjenica da se otpadne vode ne pročišćavaju. Iz nacrta prijedloga Uredbe koji je objavljen na e savjetovanju može se zaključiti da se sustav javne odvodnje Grada Samobora u budućem uslužnom području namjerava povezati sa sustavom odvodnje i budućim pročistaćem otpadnih voda Grada Zaprešića. Da bi se to ostvarilo potrebno je izgraditi transportni kolektor, uključujući prolaz tog kolekotra ispod ili iznad rijeke Save, koja fizički odvaja područja gradova Samobor i Zaprešić. Gradnja takvog kolektora je iznimno skupa i tehnički zahtjevna, posebno obzirom na prolaz ispod rijeke Save. Umjesto toga aglomeracija Samobor se može spojiti s postojećim sustavom odvodnje Grada Zagreba i pročistačem otpadnih voda Grada Zagreba, koji ima dovoljan kapacitet za prihvat otpadnih voda iz Grada Samobora. Uslužnim područjem koje bi zadržalo sadašnje uslužno područje Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, uz nužno spajanje sustava odvodnje Grada Samobora na sustav Grada Zagreba dobilo bi se uslužno područje koje bi obuhvatilo sve postojeće sustave javne vodoopskrbe, sve sustave javne odvodnje i aglomeracije, potpuno sukladno članku 7. stavak 3. Zakona, kao i svim načelima propisanima Zakonom o vodnim uslugama, a izbjeglo bi se cijepanje i „drobljenje“ postojećeg vodoopskrbnog područja i nepotrebno povećavanje troškova javne vodoopskrbe i javne odvodnje za korisnike. Djelomično prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnim usluga i održanih konzultacija s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da grad Samobor bude dio uslužnog područja društva Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, s obzirom na jedinstvenost tehničko-tehnološke cjeline sustava javne vodoopskrbe, bez obzira na to što će otpadne vode pročišćavati na UPOV-u Zaprešić sukladno projektu aglomeracije Samobor - Zaprešić. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja i općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11.
15 VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. Poštovani, Ovim putem izražavamo svoje mišljenje o nacrtu prijedloga uredbe o uslužnim područjima koja je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stavljena na e-savjetovanje 10.09.2021. godine. Osnivači društva Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., gradovi Vis i Komiža protive se odluci o uspostavi USLUŽNOG PODRUČJA 36 koje obuhvaća gradove Hvar, Komiža, Omiš, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Dugi Rat, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a preuzimatelj navedenog uslužnog područja je Vodovod d.o.o., Omiš dok se za otok Vis ne izgradi vodoopskrbna mreža koja bi omogućavala da se na otoku Visu koristi voda s kopna ili drugih otoka. U ovom trenutku vodoopskrba otoka Visa ovisi o isključivo vlastitim izvorima te ne postoji alternativna vodoopskrbna mreža preko koje bi otok Vis mogao dobiti vodu s kopna ili drugih otoka. Stav iz prethodne točke temelji se na slijedećim činjenicama: - Otok Vis ovisan je o isključivo vlastitim izvorima pitke vode te ne postoji alternativna vodoopskrbna mreža preko koje bi otok Vis mogao dobiti vodu s kopna ili drugih otoka. Gradovi Vis i Komiža u prošlosti su sudjelovali u prikupljanju sredstava putem mjesnog samodoprinosa za sudjelovanje u izgradnji magistralnog cjevovoda koji je trebao povezati srednjodalmatinske otoke s kopnom ali nikad nije stigao do Visa. - Specifičan geografski položaj koji otok Vis čini najudaljenijim naseljenim otokom na Jadranu u odnosu na kopno kao i na druge otoke - Cijena vodnih usluga je unutar prosjeka u RH ,a poslovanje društva stabilno - Zbog velikih ulaganja i konstantnog angažmana glavni vodoopskrbni objekti i objekti javne odvodnje su modernizirani i u jako su dobrom stanju a gubitci u vodoopskrbnoj mreži su manji od 25 posto - Gubitak samostalnosti u smislu vođenja vlastite politike razvoja vodno komunalne infrastrukture kosi se s politikom decentralizacije i načelima Zakona o otocima te bi imao negativan učinak na razvoj infrastrukture i turizam. Svrstavanjem u podružnicu doći će do smanjenja broja radnih mjesta dok će preuzimatelj neminovno povećati broj zaposlenih radi obavljanja poslova upravljanja i koordinacije Gradovi Vis i Komiža ovim putem izražavaju stav da društvo Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. treba zadržati status samostalnog isporučitelja vodnih usluga, te otok Vis ostati samostalno uslužno područje dok se ne izgradi alternativna vodoopskrbna mreža preko koje bi otok Vis mogao dobiti vodu s kopna ili drugih otoka, sve u vezi primjene Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) te skorog donošenja vladine uredbe o uslužnim područjima, polazeći od odredbe članka 7. navedenog Zakona da se ista uredba donosi nakon savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga. S poštovanjem, Marko Plenča mag.ing.stroj., direktor VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar te samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš. Nije moguće prihvati prijedlog društva Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., za uspostavu samostalnog uslužnog područja, jer za isto nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 7. Zakona o vodnim uslugama , odnosno članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je regulirana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Komiža i Vis dio su UP 36.
16 OPĆINA KLINČA SELA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. Člankom 13. Uredbe definirano je uslužno područje 11 na način: Uslužno područje 11 obuhvaća gradove Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.“ U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 2. doda točka 42. Uslužno područje 42. Nadalje, predlažemo da se članak 13. mijenja i glasi: „Uslužno područje 11 obuhvaća grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Nadalje, predlaže se iza članka 43. dodati članak 44. koji glasi „Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Jastrebarsko i Samobor, općine Klinča Sela, Pisarovina, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 42 je Vode Jastrebarsko d.o.o.“ Dosadašnji članci od 44. do 48. postaju članci od 45. do 49. OBRAZLOŽENJE Člankom 7. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) određeno je: „Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %.“. Na opisani način, prijedlogom izmjena i dopuna Uredbe u postupku javnog savjeotvanja, udovoljit će se glavnim razlozima okrupljavanja gore navedenih vodnih isporučitelja, a to su smanjivanje gubitaka zahvaćene vode, povlačenje sredstava iz fondova EU i ujednačavanje cijena vodnih usluga i racionalizacije poslovanja isporučitelja vodnih usluga, kao i postići tražena priuštivost cijene vodne usluge, posebno kada se izgrade sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i kada se u cijenu vodne usluge uključi i cijena dodanih usluga. Ujedno, opisano ustrojavanje uslužnih područja pridonijet će visokom stupnju učinkovitosti i financijskoj stabilnosti, kao i poštivanju načela propisanih odredbom članka 5. stavka 2. Zakona, kojom je propisano da se djelatnosti vodnih usluga obavljaju trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Končano, podjelom uslužnog područja 11 na dva zasebna uslužna područja zadovoljit će se uvjet propisan odredbom članka 7. stavka 2. Zakona, kojom je određeno da se uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. o vodnim uslugama. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća čine jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić, međutim, ne prihvaća se prijedlog za formiranje novog uslužnog područja na kojem bi društvo preuzimatelj bilo Vode Jastrebarsko d.o.o. Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnim usluga i održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da jedno uslužno područje čine grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11. Grad Velika Gorica te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina i Pokupsko i naselje Veliko Polje grada Zagreba su dio UP 12.
17 Općina Medulin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Općina Medulin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio UP 24.
18 OPĆINA BARBAN UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. OPĆINA BARBAN, Dalibor Paus Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin. Općina Barban, Općinski načelnik Dalibor Paus Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
19 Općina Sveta Nedelja UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća grad Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Irene Franković, načelnica Općine Sveta Nedelja Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
20 Predrag Pliško UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Novigrad, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća grad Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i Pićan, te djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin. Predrag Pliško, nečelnik Općine Marčana Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
21 Grad Pazin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD PAZIN Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
22 ROBERTA MEDICA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća grad Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Općina Lanišće Općinska načelnica Roberta Medica Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
23 Općina Raša UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća grad Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Načelnica Općine Raša mr.sc.Glorija Paliska Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
24 OPĆINA ŽMINJ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. OPĆINA ŽMINJ, 5.10.2021 Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Načelnik Općine Žminj Željko Plavčić, mag.oec Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
25 Općina Kanfanar UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Općinski Načelnik Sandro Jurman Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu.S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
26 EDI PASTROVICCHIO UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD Vodnjan-Dignano 5.10.2021 Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
27 GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Novigrad, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
28 Općina Tinjan UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Općinski načelnik Goran Hrvatin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
29 Općina Tinjan UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin Općinski načelnik Goran Hrvatin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
30 ROMAN CARIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OPĆINA KRŠAN, 05.10.2021. Sadašnji ustroj vodoopskrbne mreže na području Istarske županije, poglavito na području Labinštine, u potpunosti zadovoljava sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete, te se Općina Kršan kao suvlasnik Vodovoda Labin, u zaštiti svojih elementarnih prava i interesa, prvenstveno zbog činjenice da se najkvalitetniji izvori pitke vode u Istarskoj županiji nalaze na području Općine Kršan (Kožljak, Plomin) zauzima stav da Vodovod Labin i dalje ostane samostalan vodovod te da se ne prihvati predloženi prijedlog pripojenja vodovoda na području Istarske županije. Slijedom navedenog predlažemo izmjenu članka 27. na način da glasi: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Općina Kršan Roman Carić, mag. iur. Općinski načelnik Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
31 Vodovod Labin d.o.o. Labin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju javni je isporučitelj vodnih usluga na području Grada Labina te Općina Kršan, Raša, Sveta Nedelja ,Pićan te djelom na području Općina Gračišće i Cerovlje. Uslugu vodoopskrbe i odvodnje koristi 12.751 nekretnina. Te 12.929 priključaka na vodoopskrbni sustav te 3.342 priključka na sustav javne odvodnje. Ukupna dužina vodoopskrbne mreže iznosi 500 km te 95 km sustava odvodnje. Člankom 5 Zakonom o vodnim uslugama definirano je da se vodne usluge obavljaju trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Člankom 7. st. 2. Zakona o vodnim uslugama (u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se Uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Vodovod Labin d.o.o. je u 2018.. godine isporučio 1.824.474 m3, a 2019 godine 1.800.249 m3 vode čime zadovoljava navedeni uvjet. Za razliku od ostalih Vodovoda u Istarskoj županiji, Vodovod Labin d.o.o. jedini je u svom poslovanju preuzeo obavljanje djelatnosti javne odvodnje (od 2012. godine). Trenutno je u fazi projektiranja projekt aglomeracije Labin – Raša – Rabac kojim će se u skoroj budućnosti poboljšati postojeći sustav odvodnje na navedenom području u skladu sa najboljim dostupnim tehničkim rješenjima Sukladno čl. 16. st. 3. Zakona Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika. Vodovod Labin d.o.o. trenutno ima 76. zaposlenika sa odgovarajućim kvalifikacijama potrebnim za normalno obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje Alen Golja, direktor Vodovod Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
32 Općina Vižinada-Visinada UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin. Marko Ferenac, načelnik Općine Vižinada-Visinada Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
33 OPĆINA PIĆAN UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OPĆINA PIĆAN 05.10.2021. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, djelomično Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
34 Vodovod Labin d.o.o. Labin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju javni je isporučitelj vodnih usluga na području Grada Labina te Općina Kršan, Raša, Sveta Nedelja ,Pićan te djelom na području Općina Gračišće i Cerovlje. Uslugu vodoopskrbe i odvodnje koristi 12.751 nekretnina. Te 12.929 priključaka na vodoopskrbni sustav te 3.342 priključka na sustav javne odvodnje. Ukupna dužina vodoopskrbne mreže iznosi 500 km te 95 km sustava odvodnje. Člankom 5 Zakonom o vodnim uslugama definirano je da se vodne usluge obavljaju trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Člankom 7. st. 2. Zakona o vodnim uslugama (u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se Uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Vodovod Labin d.o.o. je u 2018.. godine isporučio 1.824.474 m3, a 2019 godine 1.800.249 m3 vode čime zadovoljava navedeni uvjet. Za razliku od ostalih Vodovoda u Istarskoj županiji, Vodovod Labin d.o.o. jedini je u svom poslovanju preuzeo obavljanje djelatnosti javne odvodnje (od 2012. godine). Trenutno je u fazi projektiranja projekt aglomeracije Labin – Raša – Rabac kojim će se u skoroj budućnosti poboljšati postojeći sustav odvodnje na navedenom području u skladu sa najboljim dostupnim tehničkim rješenjima Sukladno čl. 16. st. 3. Zakona Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika. Vodovod Labin d.o.o. trenutno ima 76. zaposlenika sa odgovarajućim kvalifikacijama potrebnim za normalno obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje Alen Golja, direktor Vodovod Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
35 Valter Glavičić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin. Valter Glavičić, gradonačelnik Grada Labina Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da su na području Istarske županije ustrojena dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
36 Valter Glavičić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Novigrad, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća grad Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i Pićan, te djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin. Valter Glavičić, gradonačelnik Grada Labina Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
37 Općina Oprtalj UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Općina Oprtalj - Comune di Portole 4.10.2021. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: " Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin " Načelnik Leo Bazjak Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
38 Filip Zoričić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Gradonačelnik grada Pule Filip Zoričić Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
39 OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Općina Bale-Comune di Valle predlaže da se članak 27. izmjeni i glasi na način: " Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin " Načelnik Edi Pastrovicchio Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
40 GRAD BUJE-BUIE UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD Buje - Buie 04.10.2021 Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Novigrad, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Pićan, Raša i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
41 GRAD ROVINJ-ROVIGNO UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD ROVINJ-ROVIGNO 04.10.2021 Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: „ Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Novigrad, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša, Pićan i djelomično Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin.“ Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
42 Grad Umag-Umago UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. GRAD UMAG, 04.10.2021 Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin, Novigrad te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Pićan. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično, Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labun d.o.o. Labin GRAD UMAG. Gradonačelnik Vili Bassanese Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
43 Grad Umag-Umago UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA GRAD UMAG 04.10.2021 Na području Istarske Županije trenutno djeluju tri javna isporučitelja vodoopskrbe na svojim područjima. Sva tri isporučitelja zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije te posjeduju sve tehničke, tehnološke, financijske, organizacijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave redovan rad te rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim. Stoga je naš Prijedlog: da se članak 27. izmjeni i glasi na način: Članak 27. a) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Buzet, Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Pazin, Novigrad te općine Bale, Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Istarski Vodovod d.o.o. Buzet b) Uslužno područje 42 obuhvaća gradove Pula, Vodnjan te općine Fažana, Svetvičenat, Medulin, Marčana, Ližnjan, Barban. Društvo preuzimatelj je Vodovod Pula d.o.o. c) Uslužno područje 43 obuhvaća gradove Labin te općine Kršan, Sveta Nedjelja, Raša i djelomično Pićan, Gračišće i Cerovlje. Društvo preuzimatelj na uslužnom području je Vodovod Labin d.o.o. Labin Gore navedeni prijedlog podržavaju svi gradovi i općine Istarske županije (10 gradova i 31 općina). GRAD UMAG, Gradonačelnik Vili Bassanese Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. Međutim, nije moguće prihvatiti prijedlog za uspostavu tri uslužna područja, jer bi time izostao učinak provedbe reforme na području Istarske županije, s obzirom da bi postojeći javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe nastavljali obavljati djelatnost javne vodoopskrbe u okviru postojećih distributivnih područja. Time bi jedino došlo do integracije javnih isporučitelja javne odvodnje, što se ne može smatrati provedbom reforme u punom smislu. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat su u UP 24.
44 KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O. ČAZMA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Komunalije vodovod d.o.o. Čazma Direktor: Ivan Beljan Predmet: Prigovor na Uredbu o uslužnim područjima na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, br, 66/19) Komunalije vodovod d.o.o. Čazma distributer vode je na području grada Čazme i općina Štefanje, Ivanska, Berek, Veliko Trojstvo, Šandrovac i Severin, te prodaje vodu susjednim distributerima Bjelovaru i Garešnici. Naša osnovna želja je zadržati samostalnost, odnosno imati svoje uslužno područje. Razlozi za samostalnost su zadržati standard usluge: 1. Vlastite izvore vode, te prodaja drugim, 2. Gubitak vode ispod 30%, 3. Cijenu vode najnižu u okruženju, 4. Prekida vodoopskrbe jednostavno nema (vidimo što se događa ovih dana sa puknućima vode kod najvećeg uslužnog područja Zagreba), 5. Priključenost vodoopskrbi sve veća. Godišnje izvedemo 300 do 400 novih priključaka, 6. Čekanje za novi priključak ispod 10 dana, 7. Ispravnost vode uredna, 8. Povlačenje novca iz Hrvatskih voda, Ministarstva i EU na tom nivou da do sada ni jedna kuna, nije ostala neiskorištena od ugovora sa navedenim, 9. Ovim zadržavamo i lokalnu decentralizaciju i razvoj malih sredina kao grad Čazma Ovaj standard građani naše distribucije ne mogu očekivati u "Uslužnom području 19". Kao manji problem od uslužnog područja 19 je uslužno područje 14 sa gradovima Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv.Ivan Zelina, Vrbovec i pripadajuće općine. Ako ne možemo zadržati samostalnost vodoopskrbe, Gradsko vijeće grada Čazme jednoglasno se odredilo za uslužno područje 14. Kod ovog područja znamo da ne može dostići standarde dosadašnje distribucije, ali je zbog komunikacije i blizine jednostavnije imati upravu na udaljenosti 60 km sa autocestom, nego 90 km Daruvar bez autoceste, te već ulazimo u uređeno poduzeće, a ne poduzeće u stvaranju. Uslužno područje 14 na svojoj skupštini prihvatilo je mogućnost pripajanja našeg područja grada Čazme. I pored svega još jednom Vas molimo da analizirate Vaše namjere i da uredbama i zakonima osigurate nam samostalno uslužno područje za grad Čazma i šet pripadajućih općina, dosadašnjom vodoopskrbom Komunalija Vodovod d.o.o. Čazma. Djelomično prihvaćen Prihvaća se alternativni prijedlog društva da postanu dio uslužnog područja na kojem je društvo preuzimatelj Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb. Prijedlog je prihvaćen i na odgovarajući način uvršten u Nacrt prijedloga uredbe. Društvo Komunalije vodovod d.o.o., Čazma ne ispunjava kriterije iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira uspostavu samostalnog uslužnog područja (u referentnoj 2018.g. društvo je isporučilo 394.452 m3 vode). S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 13.
45 Danijel Ferić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OKRUPNJAVANJE VODNO KOMUNALNOG SEKTORA UREDDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA Prvi nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima poslano je na usvajanje 31.03.2014. godine, te je tom uredbom bilo predloženo 20 uslužnih područja ( kao regionalni vodovodi ). Razlog objedinjavanja je bio jer se vodno komunalni sektor u Republici Hrvatskoj može opisati kao izuzetno fragmentiran sektor s velikim brojem pružatelja usluga ( preko 160 ), različitih oblika i organizacija i vlasničkih odnosa kako osnivačkih tako i vlasništva nad infrastrukturom, te poslovanja na granici rentabilnosti uglavnom ne poštujući princip punog povrata troškova. Uzimajući u obzir navedeno postojeće stanje te obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH Europskoj uniji, prvenstveno obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namjenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda nužna je reforma vodno komunalnog sektora, da novi pružatelji usluga budu spremni za nove nadolazeće zadatke. Tadašnjim prijedlogom sa stajališta ekonomičnosti poslovanja smatralo se da isporučitelj mora imati proizvodnju vode od minimalno 3 milijuna m3/god. Pri određivanju granica uslužnih područja također je uzeto u obzir načelo udruživanja vodoopskrbe i odvodnje unutar uslužnog područja. Do danas bilo je više prijedloga Uredbe o uslužnim područjima koje nikad nisu bile usvojene, ali svaka sljedeća Uredba je imala puno veći broj uslužnih područja od početnih 20. Sadašnja zadnja Uredba predlaže 41 Uslužno područje. Može se primjetiti da je jedino Istra ostala isto Uslužno područje, pa se postavlja pitanje dali stvarno svi ostali razmišljaju krivo. Sadašnim zakonskom regulativom ( Zakon o vodnim uslugama ) kriteriji za uspostavu uslužnih područja su - minimalna isporuka vode od 2 milijuna m3 (s mogućim odstupanjem od -10 % ili 1,8 mil. m3) - iznimno od osnovnog kriterija za uspostavu uslužnog područja - godišnja isporuka vode od 800.000 do 1.000.000 m3 vode uz zadovoljavanje dodatnih kriterija priuštivosti sadašnje (najviše 1,5 % NRD-a) i buduće cijene vode (najviše 3 % NRD-a) Po sadašnjim kriterijima sva tri isporučitelja vodne usluge na Istarskom području imaju mogućnost da ostanu jedinstveno uslužno područje. IVB isporučuje preko 17 mil m3/god, Pulski vodovod preko 7 mil m3/god , a Labinski vodovod preko 1,8 mil m3/god. Istarsku županiju karakterizira pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje putem odvojenih društava. Tako je na području Istarske županije registrirano čak 9 isporučitelja za javnu odvodnju te 3 za javnu vodoopskrbu. Jedino Labinski vodovod je napravio integraciju vodoopskrbe i odvodnje. Taj dio čeka IVB i Pulski vodovod, tj da bi se mogla tražiti sredsva od EU za već započete projekte aglomeracija moraju se spojiti vodovodi i odvodnje ( što je već potpisano pismo namjere prilikom prijave na EU projekte ). Red,broj Isporučitelj uslige Aglomeracija 1 6 maj odvodnja Buje Novigrad Savudrija Umag 2 Albanež Banjole Medulin Premantura 3 Odvodnja Poreč Lanterna Poreč-jug Poreč - sjever Vrsar 4 Odvodnja Rovinj Kanfanar Rovinj 5 Park odvodnja Buzet 6 Pragrande Pula - centar Pula - sjever 7 Usluga odvodnja Pazin 8 Vodovod Labin Labin Rabac Raša U tabeli je vidljivo da na području ima trenutno 20 započetih projekata na realizaciji aglomeracija koji su u različitom stupnju spremnosti. Treba se voditi računa da bi većina projekata trebala biti gotova do 12/2023 jer se onda ulazi u drugo programsko razdoblje gdje bi trebao udio JLS biti puno veći od dosadašnjih 6 %. Problemi koji bi nastali ako se sada uspostavi jedno uslužno područje : - kako se vidi iz prije priloženog započeti su poslovi na pripremi dokumentacije za 20 aglomeracija, na kojima već godinama rade oformljeni timovi za praćenje projekata. Novim ustrojem trebalo bi napraviti novu sistematizaciju radnih mjesta što nije lagan zadatak spajanja 14 firmi u jednu te bi se izgubilo znatno vremena na tome, te bi i sama realizacija postala upitna ( već sada se kasni s dosta projekata ), a kod EU se plaćaju penali za sva zakašnjenja prilikom realizacije. Samo objedinjavanje 3 vodovoda s odvodnjom na njihovom području ne bi uzelo vremena, a i struktura firme se ne bi značajno promijenila novom sistematizacijom. - Objedinjavanjem u jedno uslužno područje nastao bi problem centralizacije, javnu nabavu bi radio samo jedan sektor, provedbu projekata jedan sektor što bi znatno usporilo realizaciju - U uskoj vezi s provedbom vodno-komunalnih direktiva je i vođenje politike cijene vode po načelu punog povrata troškova od vodnih usluga. Primjena tog načela direktno utječe na mogućnost financiranja razvoja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, kao i na formiranje cijene vode koju građani plaćaju koja ne smije preći 3% NRD što je vidljivo da sva tri isporučitelja na svom području mogu zadovoljiti taj kriterij - Odlučivanje o cijenama vodnih usluga i planiranje razvoja infrastrukturnog sustava osnovna su obilježja upravljanja vodnim uslugama u lokalnim jedinicama. Međutim, na uslužnom području plan razvoja infrastrukture mora obuhvatiti uslužno područje u cjelini, pa stoga i tarifa vodnih usluga obuhvaća prosječne troškove vodnih usluga, ne više samo na području lokalne jedinice, već na uslužnom području u cjelini. Ključno je pitanje kako postići suglasnost velikog broja lokalnih jedinica na uslužnom području o tim pitanjima jer isporučitelj objedinjava isporuku vodnih usluga za velik broj lokalnih jedinica, pa se utjecaj pojedinih, naročito manjih, lokalnih jedinica u procesu odlučivanja o tarifama i planiranju razvoja infrastrukture može ponekad disperzirati i minimalizirati. - Jedinstvena tarifa cijena vodnih usluga na uslužnom području jedna je od temeljnih odrednica sustava integriranih vodnih usluga, ali i najsloženijih u provedbi. Primjerice, u Italiji ni nakon niza godina od uvođenja reforme u ovom sektoru (1994.) taj cilj nije postignut u cijelosti. U 66 uslužnih područja koja su funkcionirala u 2008. godini u primjeni je bilo 300 različitih tarifnih sustava koji su se međusobno značajno razlikovali u osnovnim elementima, odnosno prosječno 4,54 tarifna sustava po uslužnom području. - Integralno upravljanje vodnim uslugama pretpostavlja vertikalnu integraciju sustava. Takvo se upravljanje često percipira kao oduzimanje ovlasti lokalnim jedinicama i jedan od oblika centralizacije lokalnih poslova. Vodoopskrba je jako osjetljiva te prilikom intervencija treba promptno reagirati, što su sadašnji vodovodi se tako i organizirali. Novom organizacijom teško bi se tako brzo dostigao takav stupanj brzine prilikom intervencija bilo na vodovodu ili odvodnji. - Promjene uvjeta obavljanja vodnih usluga kao primarno usluga iz djelokruga lokalnih jedinica može se prihvatiti kao jedan od elemenata teritorijalne integracije i prevladavanja fragmentiranosti sustava lokalne samouprave koji postaje kočnica budućem razvoju. Manji broj lokalnih jedinica na uslužnom području (primjerice 5–10 lokalnih jedinica) zasigurno bi ojačao procese odlučivanja i efikasnost u upravljanju vodnim uslugama na tom području ( što se vidi iz sadašnje prakse ) - Kako skupština društva donosi sve bitne odluke ( većinom i dvostrukom većinom ) novim ustrojem jednog područja ona bi bila velika, rascjepkana i neefikasna - Analiza zakonitih i primjenjivih ustrojstvenih oblika isporučitelja koji bi se formirali mora obuhvatiti i dodatne aspekte neprofitne organizacije kao potencijalnog oblika: može li pružati javnu uslugu, može li biti obveznik PDV i imati pravo na pretporez i povrat, na koji način određuje plaće zaposlenih (propisano, samostalno), na koji način funkcionira proces zapošljavanja (obvezni natječaji ili ne), koji bi se kolektivni ugovor primjenjivao i drugo - Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021 – 2026 koji je odobren Provedbenom odlukom vijeća Vodovod Pula je već ušao u realizaciju 3 projekata ( cca 20 mil kuna ) te bi objedinjavanjem i sama realizacija tih projekata postala upitna. Analiza tabele uslužnih područja ( kako Zagreb odskače, a on je i sada isto područje analizirao sam 40 uslužnih područja bez Zagreba ) - Po količini isporučene vode Istarsko područje je sa 26 mil. m3 / godišnje područje sa daleko najvećom količinom isporučene vode. Prosjek ostalih kreće se od 800.000 m3/ godišnje do 10 mil. m3/godišnje - Po kilometrima izgrađene mreže Istarsko područje iznosi 3 641 km, a prosjek ostalih kreče se od 300 do 1500 kilometara - Po broju priključaka, Istarsko područje iznosi 120 000 priključaka, a kod ostalih ta brojka ide od 6 000 – 50 000 priključaka ZAKLJUČAK S obzirom na prethodno navedeno u ovom trenutku bi bilo najbolje da se naprave 3 uslužna područja, s time da Buzet i Pula se moraju objediniti s odvodnjama, te se time ne bi desile značajne promjene, a svi EU projekti bi se bez problema mogli nastaviti s realizacijom. Jednog dana ako se ukaže potreba mogu se i objediniti, ali bi proces objedinjavanja bio puno lakši jer se objedinjuju 3 firme, a ne ko sada 14. Bez obzira na objedinjavanje, ova 3 vodovoda bi mogla značajne uštede napraviti objavljivanjem jedinstvenih nabava za nabavu vodovodnog materijala, vodomjera i ostalih zajedničkih usluga što bi se time značajno smanjila cijena s obzirom na količinu nabave, a samim time i uštede kod vodovoda. Lijep pozdrav, Danijel Ferić, direktor Komunalac Fažana Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da se na području Istarske županije ustrojavaju dva uslužna područja. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat su UP 24.
46 UDRUGA GRAĐANA "LEPOGLAVSKA VES" UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 4. UDRUGA GRAĐANA “LEPOGLAVSKA VES” UDRUGA GRAĐANA “PURGA-VULIŠINEC” UDRUGA GRAĐANA “OČURA-MURIČEVEC-ŠUMEC” UDRUGA GRAĐANA “ZGLAVLJI POTOK-SESTRANEC" VODOVOD BORJE VODOVOD ČRET koje sve zajedno broje 1.200 članova i pokrivaju usluge za oko 3.000 građana naselja Čret, Budim, Lepoglavska Ves, Borje, Jeles, Sestranec, Očura, Muričevec, Šumec, Purga Lepoglavska, Vulišinec i Kamenički Vrhovec (administrativno područje Grada Lepoglave) daju primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima (dalje u tekstu: Uredba), kako slijedi: U skladu s izraženom voljom velike većine građana koju su kroz proteklih desetak godina izrazili na javnim skupovima, potpisivanjem peticija i brojnim istupima u javnosti kojima su potvrdili jasno i nedvosmisleno protivljenje protiv Varkoma d.d. Varaždin kao preuzimatelja uslužnog područja i distributera vode u naseljima administrativnog područja Grada Lepoglave, predlažemo sljedeće: - da se iz čl. 4. Nacrta Uredbe, kojim se definira uslužno područje Varkoma d.d. Varaždin, briše naselje Lepoglava te da novi čl. 4. glasi: Uslužno područje 2 obuhvaća gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Cerje Tužno, Horvatsko, Jerovec, Lovrečan, Margečan, Osečka, Pece, Radovan, Ribić Breg, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Dubravec, Klenovnik, Lipovnik, Plemenšćina i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d., Varaždin. Nadalje, predlažemo: - da se sva naselja na administrativnom području Grada Lepoglave pripoje uslužnom području 3, čiji su preuzimatelj Ivkom Vode Ivanec. U skladu s time, novi čl. 5. glasio bi: Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec i Željeznica iz Grada Ivanca, naselja Bednjica, Borje, Budim, Crkovec, Čret, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Jeles, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Lepoglavska Ves, Muričevec, Očura, Purga Lepoglavska, Sestranec, Šumec, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak i Jelovec Voćanski iz Općine Donja Voća te naselje Goranec iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom d.o.o., Ivanec. Prijedlog Grada Lepoglave o izdvajanju pojedinih naselja iz uslužnog područja Ivkoma Voda (uslužno područje 3) i njihovo pripajanje Varkomu d.d (uslužno područje 2), koji potpisuje Grad Lepoglava (a nastavno s njim i prijedlog Varkoma d.d. Varaždin), odbacujemo kao nelegitiman i nevjerodostojan te protivan volji građana. Riječ je o prijedlogu koji građani odbacuju jer nije prošao kroz potrebnu proceduru Gradskog vijeća Grada Lepoglave kao najvišeg gradskog predstavničkog tijela i kao takav je rezultat isključivo samostalnog stava i samovolje gradonačelnika. Zbog kategoričkog protivljenja građana cijelog administrativnog područja Grada Lepoglave Varkomu d.d. kao preuzimatelju uslužnog područja, zbog prirodne povezanosti vodovoda lepoglavskog kraja i izvora kojima upravljaju Ivkom Vode d.o.o.Ivanec, kao i činjenice da Ivkom Vode d.o.o. već desetljećima vrše distribuciju vode u naseljima Grada Lepoglave, kao i da je Grad Lepoglava suvlasnik Ivkom voda d.o.o., predlažemo Vladi RH da usvoji navedene prijedloge, a s njima i jasno izraženu volju građana. Nije prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JPRS i javnim isporučiteljima vodnih usluga, predloženo je spajanje UP2 i UP3 u jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Varkom d.d., Varaždin. Naime, formiranjem samostalnog UP 3 presjekla bi se buduća aglomeracija Lepoglava što je protivno zakonskom kriteriju iz članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama da granica uslužnog područja ne smije presijecati granicu aglomeracije, niti granicu vodoopskrbnog područja. U tijeku je provedba dva projekta ulaganja u sustave javne odvodnje i to projekt aglomeracije Ivanec čiji je investitor Ivkom-vode d.o.o., Ivanec i projekt aglomeracije Lepoglava čiji je investitor Varkom d.d., Varaždin, a provedbu oba projekta snažno podupire ovo Ministarstvo. Projekt aglomeracije Lepoglava ne predviđa cijepanje projekta u dva zasebna dijela sa dva različita investitora, što bi se dogodilo formiranjem dva uslužna područja i presijecanjem granice aglomeracije Lepoglava. Dodatni razlozi su da isporučitelj vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. nema financijske pokazatelje samoodrživosti ni prije provedbe EU investicija, a izvjesno neće biti održiv i nakon EU investicija, što je također jedan od kriterija za formiranje samostalnog uslužnog područja temeljem iznimke iz Zakona o vodnim uslugama. Isporučitelj Ivkom-vode d.o.o. iskazao je gubitke u kontinuitetu u zadnje 4 godine od 2017.-2020. te ne pokazuje znakove financijskog oporavka ni samoodrživosti ni nakon donošenja ZVU-a. Naposljetku, Grad Lepoglava se izričito protivi uključenju u UP 3, a bez Grada Lepoglave UP 3 gubi pretpostavku biti samostalno UP jer nema dostatne količine isporuke vode. S obzirom na navedeno, UP 3 je integriran sa UP 2.
47 BRANKA GALOVIĆ DABIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Građani Županje su ogorčeni na ovaj prijedlog kojim bi se Komunalac pripojio Vinkovačkom Vodovodu. Smatraju kako je to čisto politička odluka od koje će imati koristi Vinkovci, a kojom će Županja puno izgubiti. Zašto ovakvim odlukama uništavati jednu zdravu tvrtku, koja je od svih gradskih poduzeća u prošloj godini najbolje poslovala. Pitam se kako bi bilo da Komunalac bilježi negativno poslovanje, tko bi onda pomogao poduzeću? Dakle, razumno bi bilo ovo poduzeće ostaviti da posluje kao i do sada, jer to je u interesu njegovih djelatnika, Grada Županje i njezinih građana. Nije prihvaćen Integracija javnih isporučitelja nema alternativu, a ista ima za cilj jačanje provedbene sposobnosti i investicijskog kapaciteta te financijsku i tehničku samoodrživost javnog isporučitelja vodnih usluga. Nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 7. odnosno članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama za uspostavu samostalnog uslužnog područja u okviru postojećeg distributivnog područja društva Komunalac d.o.o., Županja. Društvo Komunalac d.o.o., Županja je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju iznimke propisane člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 21.
48 Slobodan Kapor UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 28. Pojedina društva javnih isporučitelja vodnih usluga u Primorsko-goranskoj županiji zadovoljavaju sve zakonske kriterije da ostanu samostalni isporučitelji vodnih usluga, o čemu su se očitovali nadležnom Ministarstvu 2019.godine, kada je donesen prvi Zakon o vodnim uslugama. S obzirom da navedenim pripajanjem Društava na području PGŽ nisu donesene nikakve smjernice niti uredba koja definira način spajanja Društava, organizaciju radnih mjesta, stečena prava radnika i očuvanje radnih mjesta, izražavamo zabrinutost zbog mogućeg narušavanja radno-pravnog statusa radnika i opstojnosti radnih mjesta. Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, zastupan po tajniku Slobodan Kapor, dipl.iur. Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetnog prijedloga uredbe izdat će smjernice kojima će se detaljno propisati postupak preuzimanja radnika i zaštita njihovih prava u postupku integracije prema Zakonu o vodnim uslugama. U postupku donošenja ove uredbe, dana 13. listopada 2021. održan je sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s predstavnicima sindikata i to: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) na kojem su raspravljena predmetna pitanja. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 25.
49 GRAD OPATIJA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 28. Tražimo da se područje grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga izdvoji iz uslužnog područja 26. i da predstavlja zasebno uslužno područje u kojemu će Društvo prezuzimatelj biti KD Liburnijske vode .o.o. Opatija. Liburnijske vode već i danas obavljaju poslove na navedenom području, i u cijelosti udovoljava svim tehničkim kriterijima za samostalno djelovanje a sve sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama kao „krovnog“ zakona u materiji regulacije vodo-komunalnih usluga te je citirani članak Uredbe u direktnoj koliziji sa Zakonom. "Liburnijske vode" su u proteklom dvadesetogodišnjem razdoblju realizirale izuzetno obimne razvojne programe kako u vodoopskrbi tako i u odvodnji sanitarnih voda, pored toga pripremljena je cjelokupna dokumentacija za naredni ciklus izgradnje, te očekujemo da će kroz sustav Hrvatskih voda ona krenuti u relaizaciju kroz naredne dvije godine. Sigurno je da bi uvršenjem našeg područja u uslužno područje 26 predstavljalo veliko nazadovanje u odnosu na rezultate koji su prisutni na Liburniji. Nadalje, Društvo u potpunosti ostvaruje optimalno poslovanje kako s aspekta pokrivenosti sustava vodoopskrbom te u nešto manjem ali zavidnom postotku i odvodnjom tako i racionalizacijom vodnih gubitaka koji su daleko ispod državnog prosjeka odnosno među najnižim!! Značajna je i činjenica da naslovno Društvo u svom poslovanju uspješno opslužuje samostalnu aglomeraciju koja slijedi granicu njegova uslužna područja tako da i u navedenom zadovoljava uvjete iz članka 7. Zakona. Zaključno, no itekako relevantno, ono što TD Liburnijske vode d.o.o. – javnog isporučitelja vodnih usluga - upravo i čini neupitnim jest njegova stoljetna opstojnost (punih 137 godina!!) kao samostalnog isporučitelja vodnih usluga te dokazana djelotvornost istog društva kao takvog. Nije prihvaćen Jedan od glavnih ciljeva reforme sektora vodnih usluga kroz integraciju isporučitelja vodnih usluga je osiguranje priuštivosti cijene vode, u granicama godišnjeg neto raspoloživog dohotka kućanstva (NRD). Prema izračunima cijena vode na području pružanja vodne usluge Liburnijskih voda d.o.o., bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30. 5. 1991.) i Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.), koja je zamijenjena Direktivom EU 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, porasla sa sada iznadprosječno visokih 1,83% NRD-a (prosjek u Hrvatskoj je 1,38% NRD-a), na 2,64% NRD. Naprotiv, integracijom u uslužno područje u kojem je društvo preuzimatelj KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka cijena vode bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz navedene dvije vodne direktive, bila na razini 1,77% NRD, dakle na nižoj razini nego što je danas i bez dovršetka spomenutih investicija. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 25.
50 Grad Opuzen UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Poštovani, Obraćamo se ispred Grada Opuzena po prijedlogu nove Uredbe o uslužnim područjima, konkretno za članak 40 za uslužno područje 38. S obzirom da sam kao gradonačelnik stupio na dužnost prije 4 mjeseca, pa praktički nisam mogao sudjelovati u savjetovanju po Zakonu o vodnim uslugama, tj konkretno na članak 88 stavak 2 koji nam je najsporniji po pitanju definiranja društva preuzimatelja u ovom uslužnom području 38. Mišljena smo da bi trebalo prije donošenja Uredbe raditi izmjenu po istom članku (članak 88 stavak 2) da se donesu novi mjerodavniji kriteriji po pitanju izbora društva preuzimatelja. Mislimo da osim trenutnih kriterija, treba uvrstiti i kriterij gubitaka vode, koji bi bio osnovni parametar tog udruženja u smislu racionalizacije troškova, što je i svrha okrupnjavanja. S obzirom da neka društva imaju gubitke od 35-40%, a neka preko 65%, odnosno 80% gubitaka na istom uslužnom području 38, mislimo da nam je od velike nužnosti definirati se po tim kriterijima, s obzirom na velike razlike u postotcima gubitaka. Po trenutnom kriteriju po kojom se definira društvo preuzimatelj tj tko je imao najveći ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona ili javni isporučitelj vodnih usluga koji je na uslužnom području u posljednje tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona isporučio najveću količinu vode za ljudsku potrošnju korisnicima vodnih usluga i drugim isporučiteljima vodnih usluga, ujedno bi trebao i imati najmanje gubitke s obzirom da bi prema tome bilo ulagano najviše u razvoj i sanaciju cijele mreže, stoga smatramo taj kriterij itekako važan. Dalje ne slažemo se s prijenosom kapitala naših poduzeća društva Vodovoda i Odvodnje prema novom društvu preuzimatelja po članku 89. stavak 1 dok se ne usvoje gori kriteriji, s obzirom da smatramo da smo puno toga ulagali prijašnjih godina u kapital da smanjimo i gubitke vode. Prema tome mišljenja smo da ova Uredba nije još spremna na usvajanje, dok se ne naprave izmjene i dopune Zakona o vodnim uslugama tj konkretno članka 88 stavak 2. i članka 89 st.1 po istom Zakonu po predloženom kriteriju gore. S poštovanjem, Grad Opuzen Gradonačelnik Ivan Mataga Nije prihvaćen Osnova za uspostavu uslužnih područja i određivanje društva preuzimatelja utvrđena je kriterijima propisanim Zakonom o vodnim uslugama. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 38.
51 Općina Kula Norinska UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Poštovani, Općina Kula Norinska je po predloženoj Uredbi svrstana u uslužno područje 38. S obzirom na Zakon o vodnim uslugama, te potrebu za uspostavljanjem jedinstvene cijene vodnih usluga na cijelom području, osjećamo zabrinutost, te nam je jasno da će ovakvo predloženo uslužno područje za nas dovesti do poskupljenja vodne usluge za žitelje općine Kula Norinska. Za društvo preuzimatelja predložena je tvrtka Izvor Ploče d.o.o.. Obzirom na našu povezanost sa tvrtkom Metković d.o.o. i dogovorenu suradnju o našem priključenju Aglomeracije Kula Norinska na UPOV Metković, te iznesene navode tvrtke Metković d.o.o. smatramo da društvo preuzimatelj treba biti Metković d.o.o.. Upoznati smo sa radom tvrtke Metković d.o.o. te njihovim nastojanjima u održavanju sustava kojeg imaju pod upravljanjem, kao i rezultatima iznesenim u njihovim navodima, te na osnovu istih smatramo da u predloženom uslužnom području skupa s Gradom Metkovićem, te općinama Zažabljem i Slivnom možemo unaprijediti svoj sustav, održati priuštivost za projekt Aglomeracije Kula Norinska, te prije svega održati cijenu vodnih usluga. S poštovanjem. Općina Kula Norinska općinski načelnik Nikola Krstičević Nije prihvaćen Društvo Izvor Ploče d.o.o., Ploče je određeno kao društvo preuzimatelj na predmetnom uslužnom području na temelju kriterija propisanim Zakonom o vodnim uslugama. Vezano uz primjedbu koja se odnosi na realizaciju EU projekta aglomeracije Kula Norinska kojim je predviđeno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Metkoviću, navodimo da za realizaciju tog projekta nema nikakvih zapreka u pogledu određenosti društva preuzimatelja. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 38.
52 Ante Dabo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Nastavno na nacrt prijedloga Uredbe grad Novalja kao osnivač i vlasnik komunalnog poduzeća Komunalije d.o.o. Novalja, očitujemo se kako slijedi: 1. Javni isporučitelj vodnih usluga Komunalije d.o.o. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Novalje. Analizom i usporedbom poslovanja gore navedenih društava koja bi se trebala pripojiti društvu Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj d.o.o. utvrđeno je da Komunalije d.o.o. ima najmanju cijenu vode za krajnjeg korisnika na uslužnom području. Također Komunalije d.o.o. iskazuje najveći kapital i rezerve između usporednih društava. Pripojenjem komunalnih poduzeća vjerojatno će doći do povećanja cijena što naše žitelje stavlja u nepovoljan položaj. 2. Društvo Komunalije d.o.o. u fazi je provedbe radova na aglomeraciji Novalja u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“, vrijednosti više od 300.000.000,00 kn, te su osigurana sredstva za financiranje lokalne komponente. Studija izvedivosti temeljem koje se krenulo u provedbu EU projekta i radove na aglomeraciji, predvidjela je da cijena vode za krajnjeg korisnika mora biti ispod 3% vrijednosti neto raspoloživog dohotka, što je i ostvareno. Osim sufinanciranja radova na aglomeraciji Novalja, društvo Komunalije d.o.o. kontinuirano financira i manje projekte vodoopskrbne i odvodnje na području grada Novalje. Okrupnjavanjem poduzeća, ovakav način gospodarenja resursima biti će ugrožen, a odluka o svim danjim ulaganjima neće biti niti na gradu niti tvrtki Komunalije d.o.o. 3. Društvo Komunalije d.o.o. samostalno je i učinkovito u održavanju komunalnih vodnih građevina i provedbi EU projekata. Razumljivo je da okrupnjavanjem društava poput Komunalija d.o.o. koja sada imaju manje gubitke što utječe na manju cijenu vode, s društvima koja imaju veće gubitke i veću cijenu vode, dolazi do povećanja cijene na cijelom uslužnom području, a time se krajnji korisnici kao i gospodarski subjekti stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na dosadašnje stanje i uvjete poslovanja, što će se sigurno nepovoljno odraziti na daljnji gospodarski razvoj na području grada Novalje, pa moguće i još nekih područja. Naime, Donošenjem ove Uredbe, te pripajanjem društva Komunalije d.o.o. u uslužno područje 29, cijena vodne usluge bi porasla, što bi zasigurno narušilo priuštivost cijene vodnih usluga koja bi prelazila 3% vrijednosti neto raspoloživog dohotka. Provedbom svih potrebnih projekata na planiranom uslužnom području cijena vodnih usluga će drastično porasti, te ovaj prijedlog okrupnjavanja nije u skladu s jednim od glavnih ciljeva donošenja ove Uredbe i Zakona o vodnim uslugama. 4. Ako se donošenje Uredbe promatra u kontekstu drugih propisa kao npr. Zakona o otocima (Narodne novine broj. 116/2018), koji popisuje da država mora poticati gospodarski razvoj otoka, bojimo se da donošenje Uredbe neće poticati razvoj gospodarstva već će ga usporiti stvaranjem nepovoljnih uvjeta, poskupljenjem cijena vode, drugih usluga i slično. Na otocima općenito postoji deficit raznih struka, te se problem radne snage godinama prikazuje kao gorući, posebno u obrtničkom i tehničkom sektoru. Kada je riječ o problemu zapošljavanja radne snage, Komunalije d.o.o. ulažu u povećanje standarda zaposlenika kroz stimulacije i edukacije nastojeći osigurati veće plaće od prosječnih u komunalnom sektoru u RH, kako bi radnike zadržali na otoku i zapošljavali nove sukladno potrebama posla i razvoja općenito. Okrupnjavanjem i objedinjavanjem zasigurno će doći do smanjenja plaća, a time i nezadovoljstva i osipanja radne snage u potrazi za boljim uvjetima rada i života. 5. Društvo Komunalije d.o.o., prema sadašnjem stanju i pokazateljima poslovanja, u potpunosti samostalno ostvaruje ciljeve određene čl.7.st.1. Zakona o vodnim uslugama, odnosno društvo Komunalije d.o.o. ostvaruje sljedeće; a) osigurava povrat troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode; b) sposobno je za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, te za provedbu obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom; c) poslovno je samoodrživo, financijski stabilno, te je visokog stupnja učinkovitosti. 6. Kada se osnivalo društvo Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj, gradovi i općine: Novalja, Senj, Rab, Pag, Karlobag, Lopar i Povljana postali su udjeličari u tom društvu, a svaki od tih gradova i općina na svom području imalo je osnovana društva za obavljanje komunalnih djelatnosti, posebno isporuku pitke vode krajnjim korisnicima i to po principu koji je vrlo sličan konceptu iz prijedloga Uredbe, no po našem mišljenju ipak bolji, što je vidljivo na primjeru Komunalija d.o.o.. Ranijih godina Grad Novalja je sufinancirao projekte koji su se izvodili na području djelovanja društva Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak Senj, u svrhu povećanja količina vode s kopna za otok Pag, te isti i danas aktivno sudjeluje u svim projektima društva. ZAKLJUČAK Uz sve gore navedeno, opravdano zaključujemo da je društvo Komunalije d.o.o. samoodrživo, što dokazuju pokazatelji o najmanjim gubicima, kontinuiranom ulaganju u ljude i opremu, sufinanciranje radova na aglomeraciji, najniža cijena vode krajnjim korisnicima, te naposlijetku najveća likvidnost. Također, društvo Komunalije d.o.o. udovoljava kriteriju da vrši isporuku vode od 800.000 do 1.000.000 m3 vode godišnje uz zadovoljavanje dodatnog kriterija priuštivosti buduće cijene vode ( najviše 3% NRD-A). Nastavno na sve izneseno, predlažemo da se komunalna društva na uslužnom području 29. prijedloga Uredbe ne okrupnjavaju ili da se društvo Komunalije d.o.o. Novalja iz istoga izuzme, iz razloga iznesenih specifičnosti. PROČELNIK U. O. ZA KOMUNALNI SUSTAV Ante Dabo, mag. ing. aedif. Nije prihvaćen Duštvo Komunalije d.o.o., Novalja ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama, odnosno članku 104. stavku 3. navedenog Zakona kojim je regulirana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 1.092.458 m3 vode (što prelazi gornju granicu količine isporuke vode propisane člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama koja iznosi 1.000.000 m3/godišnje vode). S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 28.
53 Općina Mošćenička Draga UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA Kao načelnik Općine Mošćenička Draga obraćam se Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima upućujući primjedbu na Uredbu o uslužni područjima koja je predmetom e-savjetovanja odnosno konkretno na čl. 28. istog akta koji svrstava TD Liburnijske vode d.o.o. u uslužno područje br. 26 arbitrarno i nezakonito mu pritom oduzimajući status samostalnog isporučitelja vodnih usluga. Naime, nadovezujući se na primjedbu upućenu od strane Uprave navedenog Društva -TD Liburnijske vode d.o.o. potrebno je ponovno naglasiti kako isto Društvo udovoljava svim tehničkim kriterijima za samostalno djelovanje a sve sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama kao „krovnog“ zakona u materiji regulacije vodo-komunalnih usluga te je citirani članak Uredbe u direktnoj koliziji sa Zakonom. Nadalje, Društvo u potpunosti ostvaruje optimalno poslovanje kako s aspekta pokrivenosti sustava vodoopskrbom te u nešto manjem ali zavidnom postotku i odvodnjom tako i racionalizacijom vodnih gubitaka koji su daleko ispod državnog prosjeka odnosno među najnižim!! Značajna je i činjenica da naslovno Društvo u svom poslovanju uspješno opslužuje samostalnu aglomeraciju koja slijedi granicu njegova uslužna područja tako da i u navedenom zadovoljava uvjete iz članka 7. Zakona. Zaključno, no itekako relevantno, ono što TD Liburnijske vode d.o.o. – javnog isporučitelja vodnih usluga - upravo i čini neupitnim jest njegova stoljetna opstojnost (punih 137 godina!!) kao samostalnog isporučitelja vodnih usluga te dokazana djelotvornost istog društva kao takvog. Apeliram na radno tijelo -uvodno označeno Povjerenstvo da sagleda i ocijeni argumentiranim sve naprijed navedeno te svakako pristupi izmjeni članka 28. Uredbe o uslužnim područjima na način da TD LIBURNIJSKE VODE D.O.O. ZAKONITO I OSNOVANO PRIZNA STATUS SAMOSTALNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA. S poštovanjem, Rikardo Staraj Načelnik Općine Mošćenička Draga Nije prihvaćen Jedan od glavnih ciljeva reforme sektora vodnih usluga kroz integraciju isporučitelja vodnih usluga je osiguranje priuštivosti cijene vode, u granicama godišnjeg neto raspoloživog dohotka kućanstva (NRD). Prema izračunima cijena vode na području pružanja vodne usluge Liburnijskih voda d.o.o., bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30. 5. 1991.) i Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.), koja je zamijenjena Direktivom EU 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, porasla sa sada iznadprosječno visokih 1,83% NRD-a (prosjek u Hrvatskoj je 1,38% NRD-a), na 2,64% NRD. Naprotiv, integracijom u uslužno područje u kojem je društvo preuzimatelj KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka cijena vode bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz navedene dvije vodne direktive, bila na razini 1,77% NRD, dakle na nižoj razini nego što je danas i bez dovršetka spomenutih investicija. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 25.
54 Vodovod i odvodnja d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 35. Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. ovim putem daje prigovor i prijedlog na nacrt Uredbe o uslužnim područjima kojima se definiraju vodoopskrbna područja u Hrvatskoj. Prema čl. 35. nacrta prijedloga Uredbe propisano je da: „Uslužno područje 33 obuhvaća sve gradove i općine u Šibensko-kninskoj županiji, osim općina Kijevo i Civljane. Uslužno područje 33 uključujući i Općinu Stankovci u Zadarskoj županiji. Uslužno područje 33 obuhvaća i općine Primorski Dolac i Marina te naselje Sitno iz Općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 33 je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik“. Stupanje na snagu takve predložene Uredbe, te eventualnog pripajanja trgovačkog društva Rad d.o.o., Drniš, Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin društvu preuzimatelju Vodovodu i odvodnji d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku je loše kako za društvo koje se pripaja tako i za preuzimatelja jer se radi o zasebnim sustavima. Također treba uzeti u obzir i posljedice predviđenih pripajanja isporučitelja vodnih usluga npr. s aspekta imovine financirane putem EU fondova, distribucije neotplaćenih troškova izgradnje infrastrukture, preuzimanja penalizacije iz provedbe EU projekata, objedinjavanja računovodstva i financija društva, preuzimanja ugovora o radu i itd., što mi moglo stvoriti nepremostive probleme. Stoga predlažemo određivanje granica uslužnih područja na način da Grad Knin i Grad Drniš postanu jedinstveno uslužno područje, odvojeno od uslužnog područja Vodovoda i odvodnje d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku. S poštovanjem, D i r e k t o r Damir Martinović, dipl. ing. Nije prihvaćen Društvo Komunalno poduzeće d.o.o. Knin ne ispunjava kriterij isporuke više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama za uspostavu samostalnog uslužnog područja (u referentnoj 2018.g. isporučena količina vode je 627.773 m3). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 32.
55 Općina Zažablje UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Poštovani, Općina Zažablje je po predloženoj Uredbi svrstana u uslužno područje 38. S obzirom na Zakon o vodnim uslugama, te potrebu za uspostavljanjem jedinstvene cijene vodnih usluga na cijelom području, osjećamo zabrinutost, te nam je jasno da će ovakvo predloženo uslužno područje za nas dovesti do poskupljenja vodne usluge za žitelje Općine Zažablje. Obzirom da Općina Zažablje ima status potpomognutog područja, te ulažemo puno energije u povećanje kvalitete života na području općine, kako bismo spriječili iseljavanje, te potakli ostanak mladih obitelji, mišljenja smo da će ovakva mjera, odnosno uspostavljanje jedinstvene cijene na Uslužnom području 38 polučiti suprotan efekt. Upoznati smo sa radom tvrtke Metković d.o.o., te njihovim nastojanjima u održavanju sustava kojeg imaju pod upravljanjem, kao i rezultatima iznesenim u njihovim navodima, te na osnovu istih smatramo da u predloženom uslužnom području skupa s gradom Metkovićem, te općinama Kulom Norinskom i Slivnom možemo unaprijediti svoj sustav te prije svega održati cijenu vodnih usluga. S poštovanjem. Općina Zažablje - načelnica Maja Vrnoga Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za redefiniranjem društva preuzimatelja na uslužnom području 38 u odnosu na predloženo. Jedan od ciljeva koji se planiraju postići integracijom je jedinstvena cijena vodnih usluga na budućem uslužnom području. Na temelju analize buduće cijene vode na distribucijskom području Metković d.o.o. bez pripajanja i buduće cijene vode na objedinjenom UP 38 može se zaključiti da neće biti znatnijeg povećanja te cijene nakon pripajanja. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 38.
56 OPĆINA GUNJA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. OPĆINA GUNJA, NAČELNIK OPĆINE PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Općina Gunja predlaže brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi zbog kojih tražimo izmjenu Uredbe: Kao što je svima poznato, unazad nekoliko godina našu državu, a naročito ovaj krajnji Istok pogađa trend masovnog iseljavanja stanovništva, zbog opće poznatih razloga koje nećemo ovim putem navoditi. Općina Gunja je nažalost bila još dodatno pogođena velikom poplavom koja je još više pospješila taj trend iseljavanja, tako da nam se odselilo i stanovništvo kojemu to nije bila namjera, koji su morali napustiti svoj dom zbog više sile, ali se na kraju neki više nisu niti vratili. Proteklih godina se trudimo našem stanovništvu omogućiti što bolje uvjete života u našoj općini, kako bi imali razloga ostati, a oni koji su otišli, vratiti se i u tome uspijevamo, koliko je moguće u ovim okolnostima. Jedan od načina na koji to provodimo je naša tvrtka Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. (KTD Gunja d.o.o.), putem koje se kao jedinica lokalna samouprave brinemo da osiguramo našem stanovništvu kvalitetnu vodu, kontinuirano provodimo vodno komunalne projekte, od koji su neki završeni, a neki u fazi realizacije. Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga, koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Kako je ustavna i zakonska odredba da jedinice lokalne samouprave obavljaju (JLS) poslove iz lokalnog djelokruga i da su dužne osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području, tako smo mi kao JLS svjesni da je naša lokalna tvrtka premala da bi ostala samostalna i želimo se pripojiti Komunalcu d.o.o., Županja jer će on najbolje štiti naše interese i interese i potrebe našeg stanovništva. Razlozi zbog kojih bi Komunalac d.o.o., Županja trebao dobiti svoje uslužno područje i zbog kojih bi se KTD Gunja d.o.o. trebao pripojiti Komunalcu d.o.o., Županja: • Općina Gunja je teritorijalno bliža gradu Županji i njezinom stanovništvu, u čijem je sastavu i bila do teritorijalno-administrativne podjele 90-ih godina; • Komunalac d.o.o., Županja je do prije nekoliko godina obavljao vodne usluge na području Općine Gunja, dok nismo osnovali svoju tvrtku, te smo bili zadovoljni i imali smo uspješnu suradnju; • Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. • Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. • Pripajanjem KTD Gunja d.o.o. Komunalcu d.o.o., Komunalac d.o.o., Županja će i dalje ispunjavati uvjete iz članka 104. stavak 3. Zakona o vodnom uslugama; • Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. • U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. • U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. • Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. • Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina, kao i smanjenju gubitaka, primjenjujući nove tehnološke procese; • Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. Članak 7. stavak 1. Zakona o uslužnim područjima propisuje: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje i pripojiti mu KTD Gunju d.o.o., jer je dokazao da ispunjava sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da je kao „manji“ javni isporučitelj uspješan, dobro organiziran i kadrovski kapacitiran. U slučaju našeg pripajanja VVK d.o.o., naše jedinice lokane samouprave, kao i JLS gdje Komunalac d.o.o. obavlja vodne usluge, biti će na gubitku i naši stanovnici neće više imati jednaku kvalitetu izvršenja vodnih usluga, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava, a u konačnici i u pogledu same suradnje i komunikacije između korisnika usluga i javnog isporučitelja vodnih usluga koji je znatno udaljen od svih problema. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, načelnik Općine Gunja Anto Gutić, mag.nov. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je sada dio UP 21.
57 OPĆINA ŠTITAR UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem da se formira uslužno područje koje obuhvaća barem Grad Županju i općine koje su istaknule želju da ostanu posebno uslužno područje i to općine Štitar, Gradište, Bošnjaci i Gunja, te da društvo preuzimatelj bude Komunalac d.o.o. Županja. Općina Štitar sukladno suglasnim odlukama Općinskog vijeća Općine Štitar i Gradskog vijeća Grada Županje polaže pravo na 20% udjela u Komunalcu d.o.o. Županja i jedno mjesto u Nadzornom odboru navedenog društva, a koji su mu priznati u postupku podjele imovine nakon izdvajanja Općine Štitar iz sastava Grada Županje 2006. godine. Dugogodišnji arbitražni postupak pri Arbitražnom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske još nije okončan, ali s obzirom da u bitnome postoji suglasnost volja stranaka u postupku, smatram da je postupak potrebno što prije okončati i upisati Općinu Štitar kao osnivača Komunalca d.o.o. Županja s vlasničkim udjelom od 20%. U svakom slučaju Općina Štitar nastojati će u što kraćem roku kod Trgovačkog suda u Osijeku upisati zabilježbu spora na poslovnom udjelu Komunalca d.o.o. Županja ili spor okončati upisom svog vlasništva. Sa stajališta Općine Štitar kao suvlasnika s vlasničkim udjelom od 20% i jednim mjestom u Nadzornom odboru Komunalca d.o.o. Županja, a čiji bi udio u Vinkovačkom vodovodu bio postotno znatno manji, očigledno je da bi i mogućnost utjecaja Općine Štitar na procese odlučivanja u Vinkovačkom vodovodu bila manja. Iako mogućnost (su)odlučivanja bilo koje općine ili grada u načelu nije pitanje zbog koje se donosi ova i ovakva Uredba, sukladno Ustavu Republike Hrvatske jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana pa smatram da ustrojstvo isporučitelja vode treba biti takvo da svaka jedinica lokalne samouprave može imati realan utjecaj na upravljanje istim. Što se tiče brzine reakcije u slučaju kvarova na vodovodnoj mreži, zadovoljni smo brzinom reakcije po prijavi Općine i brzinom popravka prijavljenog kvara na vodovodnoj mreži. Iako uvijek može bolje, nema nikakve garancije da bi brzina popravaka ili kvaliteta usluge bila bolja stvaranjem policentričnog opskrbljivača koji obuhvaća dvije trećine područja Vukovarsko-srijemske županije. Ukoliko bi postojala logika „veći opskrbljivač vodom je nužno bolji opskrbljivač“, tada bi ta ista logika nalagala da se ujedine vodovodi s područja bivših općina Slavonski brod, Vinkovci i Županja koji svi crpe vodu iz jednog te istog crpilišta u Sikirevcima. Drugi prigovor koji moram istaknuti je političke prirode. Naime, područje bivše općine Županja je pogranično područje na tromeđi Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Smatram da je u interesu i lokalnog stanovništva i Republike Hrvatske u cjelini da se depopulacija područja bivše općine Županja uspori, zaustavi, a optimalno bi bilo da se demografski trendovi preokrenu. Županju kao grad pogađa gubitak velikog broja institucija i centralnih funkcija koje se sele u Vinkovce kao najveći grad u županiji ili u Vukovar kao grad središe županije. Navedeno premještanje funkcija u gradove koji su udaljeniji smanjuje dostupnost javnih usluga i zaposlenost u svim općinama na području bivše općine Županja i time smanjuje kvalitetu života. Smatram da je vodoopskrba i odvodnja djelatnost takve razine da sjedište javnog opskrbljivača može, a sukladno načelu supsidijarnosti i treba, biti u najbližem gradu. S poštovanjem, Općinski načelnik Općine Štitar Stjepan Gašparović, mag.iur. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
58 GRAD METKOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Poštovani, Unatoč tome da od okrupnjavanja koje nam je tema svi očekujemo mnogo dobrobiti pogotovo za jedinice lokalne samouprave koje do sada nisu mogle priuštiti gradnju, pa i održavanje sustava, mi moramo izraziti nezadovoljstvo ovakvim načinom uspostave uslužnih područja. Naime, naš javni isporučitelj vodnih usluga posluje uredno, te provodi projekte velikih vrijednosti, uspješno brine o sustavu, te je nemoguće za očekivati da se u predloženom uslužnom području može postići napredak. Naglašavam da je uslužno područje 38 specifično i jedno od rijetkih gdje imamo dva društva poprilično jednaka. Obzirom na dva kriterija kojim se određuje društvo preuzimatelj ovom prilikom napominjemo da po prihodima, s obzirom na visoku naknadu za razvoj (3,84 kn/m3) tvrtka Metković d.o.o. ima prednost. Ovako velika naknada za razvoj je uvedena zbog vlastitih udjela u financiranju projekata, između ostalog EU projekta Metković, te je tvrtku dovela u situaciju da vlastiti udio u projektu financira iz navedene naknade za razvoj. Nadalje ističemo i da su odgovorno poslovanje tvrtke kao i mogućnost sufinanciranja projekata financiranih preko Hrvatskih voda doveli do toga da tvrtka Metković d.o.o. bilježi sve manje i manje gubitke u vodoopskrbnom sustavu. Najviše nas brine jedinstvena cijena na uslužnom području. Metković ima najnižu cijenu vodnih usluga na ovom području te bi trebali podnijeti najveći teret povećanja, ponajviše zbog Komunalnog d.o.o. Vrgorac, kao dislociranog i vodovoda s velikom mrežom, a malo korisnika i vodovoda s velikim gubitcima u mreži. Ne možemo se složiti s ovim prijedlogom uspostave uslužnog područja 38. U potpunosti razumijemo probleme Komunalnog d.o.o. Vrgorac, ali ne možemo prihvatiti činjenicu da probleme i troškove razvijenosti mreže i velikih gubitaka u mreži Vrgorca trebaju snositi stanovnici Grada Metkovića. Ne možemo pristati na to da svjesno ulazimo u nešto što će već sutra donijeti znatno poskupljenje vodnih usluga, te lošiju kvalitetu vodnih usluga građanima Grada Metkovića. Protivimo se nastojanju Grada Vrgorca i Komunalnog d.o.o. Vrgorac da u predloženo uslužno područje 38 dodaju Općinu Podgoru. Smatramo to iskorištavanjem Zakona o vodnim uslugama, temeljem kojeg se zbog vodoopskrbe naselja Brika u Općini Podgora želi Općinu Podgora dovesti u skupštinu društva. Komunalno d.o.o Vrgorac vrši isporuku tehničke vode naselju Brika u Općini Podgora u kojem mogu imati maksimalno 5 priključaka na vodoopskrbni sustav, te je jasno da se radi o tehničkoj vodi i sustavu koji vjerujemo ne posjeduje dokumente o uporabljivosti. Podržavamo navode Metković d.o.o., te u konačnici i prijedlog uspostave uslužnog područja s Gradom Metkovićem, te općinama Slivno, Zažablje i Kula Norinska i po mogućnosti Gradom Opuzenom. Takvo uslužno područje bi donijelo napredak malim općinama i Gradu Opuzenu, a nebi utjecalo na cijenu vodnih usluga u Gradu Metkoviću. S poštovanjem. Grad Metković Dalibor Milan - gradonačelnik Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer društvo Metković d.o.o., Metković ne ispunjava zakonski kriteriji za određivanje društva preuzimatelja kako je to propisano člankom 88. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama. Društvo Metković d.o.o., Metković je u referentnom razdoblju (2018.-2020.) imalo ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u iznosu od 27.768.864,00 kn, te isporuku vode u količini od 2.240.707 m3, dok je društvo Izvor Ploče d.o.o. imalo ukupni prihod u istom razdoblju u iznosu od 31.130.140,00 kn i isporuku vode u količini od 2.381.518 m3 što znači da je Izvor Ploče d.o.o., uzimajući u obzir bilo koji od dva kriterija, trebao biti određen za društvo preuzimatelja na UP 38. Bez obzira što društvo Metković d.o.o., Metković ima veću specifičnu naknadu za razvoj od Izvora Ploče d.o.o., važno je istaknuti da društvo Metković d.o.o. ne troši prihod od te naknade brzinom kojom se ista akumulira tako da se ista knjižila na poziciji odgođenog prihoda, a ne prihoda, što je utvrđeno uvidom u financijska godišnja izvješća. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 38.
59 Općina Preko UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Molimo da Zakonodavac uzme u obzir sljedeću problematiku vezano za nova Uslužna područja 1. JIVU Otok Ugljan d.o.o. je društvo koje je osnovano prije više od dva desetljeća, uspješno i efikasno isporučuje vodu za piće, održava vodnu mrežu i sustav odvodnje te je opravdalo svoje postojanje. Sve tri općine na području otoka Ugljana (Općina Preko, Općina Kali i Općina Kukljica) su vrlo blizu potrebnih 500.000 kubnih metara potrošnje vode za piće. Također, zbog Aglomeracije Preko – Kali, općine Preko i Kali su donijele odluke o spajanju tvrtki Otok Ugljan d.o.o. i Odvodnje Kali d.o.o., dok Općina Kukljica ima tu namjeru. Zbog specifičnosti područja kao otoka, smatramo da bi područje otoka Ugljana trebalo biti zasebno vodno područje, odnosno da dobije minimalno ustrojstvo u obliku Podružnice, ne uzimajući jedino parametar potrebnih kubnih metara potrošnje vode (500.000m3), već i ostale parametre kao što su visoko razvijena mreža vode i odvodnje, visoka spremnost za projekt Aglomeracija Preko – Kali, spremnost za početak provođenja projekta Aglomeracija Ugljan natječaj za izradu projektne dokumentacije, i dr. 2. Projekt Aglomeracije Preko – Kali trenutno se nalazi u jako visokoj fazi spremnosti, te očekujemo potpisivanje ugovora i raspisivanje natječaja za izgradnju. Stalno se u javnim medijima navodi da se slabo povlače sredstva iz EU fondova. Mi smo spremni, i ovim putem apeliramo da se financijska sredstva dodijele najspremnijima, tj. redosljedom od više spremnijih prema niže rangiranim. 3. U prijedlogu Uredbe i Zakona o vodnim uslugama nedovoljno je objašnjeno što su to „Podružnice“, njihovo ustrojstvo i način na koji bi trebale funkcionirati. Da li će one donositi svoj prijedlog rada i financijski plan samostalno ili u suradnji s Jedinicama lokalne samouprave, odnosno da li će ovisiti jedino o samovolji Društva preuzimatelja? Da li će se podružnice eventualno gasiti samovoljom Društva preuzimatelja, u našem slučaju Vodovoda Zadar d.o.o. ili bi za to trebale dodatne suglasnosti Jedinica lokalne samouprave, u našem slučaju Općine Preko, Općine Kali i Općine Kukljica? Naš je prijedlog da JLS-i dobiju važniju ulogu kod ustrojstva Podružnica. 4. Društva preuzimatelji postati će nosioci svih aktivnosti na područjima koja preuzimaju, tj. diktirati će tempo razvoja i ulaganja. Što ako se sustavno budu „kočila“ ulaganja u pojedina mjesta ? Sva financijska sredstva će biti centralizirana, i postoji realna mogućnost da će neka mjesta „nazadovati“ umjesto „napredovati“. Tko će spriječiti Društva preuzimatelje ako se eventualno budu ponašali klijentelistički? Mišljenja smo da bi bitnu ulogu kontrolora trebale imati Jedinice lokalne samouprave. 5. Na sastanku u Hrvatskim vodama vezano za Uslužna područja, među ostalim, bilo je i riječi o Aglomeraciji Preko – Kali i samoj priuštivosti projekta vezanog za raspoloživi prihod kućanstva za usluge vodoopskrbe i odvodnje. Kao jedno od opravdanje spajanja vodovoda rečeno je da je priuštivost projekta Aglomeracije Preko - Kali 4% i više, što nije točno. Priuštivost je 2,58%, što je ispod max. 3%. Znači da priuštivost nije opravdanje za spajanje. 6. Vlasnički udio Jedinica lokalnih samouprava (JLS) u novom društvu. U smislu vlasništva niti jedna JLS ne bi smjela imati većinski udio u Skupštini društva te donositi odluke mimo volje ostalih članova. Naš prijedlog je da se udio u Skupštini društva bira po principu jedan JLS jedan član Skupštine. Eventualno gradovi da imaju do maksimalno 30% udjela u Skupštini. Dobri su primjeri udjeli članova u Županijskim skupštinama te Skupštinama turističkih zajednica gdje je navedeno da pojedini članovi, neovisno o broju bodova ne mogu imati više od 35% udjela u Skupštini. Nije prihvaćen Prema izračunima, cijena vodne usluge na budućem uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije iznosi 2,43 % neto raspoloživog dohotka, a bez provedbe integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Otok Ugljan d.o.o., nakon provedbe EU projekta aglomeracije Preko-Kali iznosi 4,03 % neto raspoloživog dohotka (prelazi gornju granicu priuštivnosti od 3% neto raspoloživog dohotka). Smisao provedbe integracije je u tome što veće područje apsorbira veći udar cijene vodnih usluga. Nadalje "mini" okrupnjavanje na projektnoj razini je poticano prije ostvarenja uvjeta za donošenje ove Uredbe, te iako je projekt ocijenjen spremnim zbog dodjele znatno više sredstava od raspoložive alokacije iz OPKK 2014-2020, od strane Upravljačkog tijela zabranjeno je daljnje odobravanje projekata te će projekt biti moguće prijaviti kada se odobri OPKK 2021-2027. Pravilo "dvostruke većine" upravo sprječava majorizaciju "velikih" i opstrukciju "malih". S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 30.
60 Vode Jastrebarsko d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 48. Predlažemo da se odredba članka 48. dopuni na način da ista ima glasiti: Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim za uslužna područja koja obuhvaćaju javne isporučitelje vodnih usluga koji su u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, i to do završetka provedbe istih.“ OBRAZLOŽENJE Primjena odredbe članka 48. Nacrta prijedloga Uredbe prouzrokovati će jednostrane raskide ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sufinanciranih iz Kohezijskog fonda. Naime, odredbom članka 24.1. c) Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., propisano je da PT2 jednostranom izjavom raskida ugovor u slučaju kada Korisnik izvrši statusne promjene, uključujući i promjenu pravne osobnosti, a koje utječu na kriterije iz poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju kojih su dodijeljena bespovratna sredstva te nije moguća izmjena ugovora. Iz naprijed navedenog proizlazi da će pripajanjem postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga koji provede projekte sufinancirane prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava društvima preuzimateljima, nastati takve statusne promjene koje utječu na kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava, a što će nužno dovesti do raskida postojećih ugovora te nastavno obveze povrata sredstava isplaćenih postojećim javnim isporučiteljima vodnih usluga na temelju ugovora, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana isplate svakog pojedenog iznosa (sukladno članku 25.3. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020). Nacrtom prijedloga Uredbe predlaže se uspostava 41 uslužnog područja i poimenice se navode društva preuzimatelji za svako uslužno područje što će, kako je naprijed navedeno, prouzrokovati statusne promjene korisnika bespovratnih sredstava i dovesti do raskida postojećih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sufinanciranih iz Kohezijskog fonda, a što će nastavno isporučiteljima vodnih usluga – korisnicima bespovratnih sredstava te gradovima i općinama koji temeljem ugovora solidarno odgovaraju za obveze istih na teret vlastitih sredstava, prouzrokovati nenadoknadivu štetu. S tim u vezi, postavlja se i pitanje na koji način će se podijeliti vlastita sredstva gradova i općina kao solidarnih dužnika temeljem ranije zaključenih ugovora. Na opisani način, dopunom članka 48. nacrta prijedloga Uredbe, spajanje uslužnih područja provest će se na način da će se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ uspostaviti uslužna područja koja obuhvaćaju gradove i općine koje ne provode EU projekte, dok će se naknadno, nakon završetka provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uspostavljati uslužna područja koja su u fazi provedbe istih, a sve iz razloga što će postojeći prijedlog odredbe članka 48. nesporno dovesti do raskida postojećih ugovora i obveze povrata sredstava isplaćenih postojećim javnim isporučiteljima vodnih usluga na temelju ranije zaključenih ugovora, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, odnosno do nastanka nenadoknadive štete, i to kako isporučiteljima vodnih usluga – korisnicima bespovratnih sredstava, tako i gradovima i općinama, osnivačima istih. Nije prihvaćen Ne stoji konstatacija da će uslijed statusnih promjena javnih isporučitelja vodnih usluga nakon postupka integracije doći do raskida ugoovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se financiraju sredstvima EU fondova. Ovo ministarstvo je zajedno s Hrvatskim vodama potpisnik predmetnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se ne slaže sa vašim tumačenjem čl. 24.1 c). naime statusne promjene odnose se na pravnu osobnost koja se u ovom slučaju ne mijenja u suštini s obzirom na kriterije iz poziva. Novi korisnik će biti novi javni isporučitelj kao pravni slijednik korisnika koji je također javni isporučitelj vodnih usluga što je bio uvjet iz poziva vezano za prihvatljivost prijavitelja. S obzirom na navedeno, nema zapreke za neometani nastavak provedbe odobrenih projekata. Nadalje, Vijeće Europske unije je u svom izvješću (˝Country-specific recommendation˝) u okviru Europskog semestra za 2019. i 2020. upravo dalo preporuku za provedbu reforme u sektoru vodnih usluga.
61 Vode Jastrebarsko d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 2. U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 2. doda točka 42. Uslužno područje 42. Nije prihvaćen Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga, prihvaćeno je optimalno rješenje prema kojemu jedno uslužno područje čine gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak, s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su sada u UP 11.
62 Općina Kijevo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Općina Kijevo Člankom 37. st. 2 navedeno je da uslužno područje 35 obuhvaća i područje općina Civljane i Kijevo u šibensko-kninskoj županiji, a društvo preuzimatelj je Vodovod i odvodnja cetinske krajine d.o.o Sinj. Općina Kijevo predlaže da se iz članka 37. izuzme područje općina Civljane i Kijevo te da se osnuje zasebno uslužno područje koje bi obuhvaćalo grad Knin, općine Promina, Kijevo, Civljane, Biskupija, Ervenik i Kistanje, a kao društvo preuzimatelj predlažemo komunalno poduzeće d.o.o Knin. Sa svim navedenim općinama, kao i gradom Kninom imamo veoma dobru suradnju, posebice kod isporuke vode stanovništvu koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav gdje su uključena i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva. Člankom 104. zakona o vodnim uslugama propisane su iznimke pri definiranju zasebnih vodouslužnih područja, te u tom smislu predlažemo formiranje novog uslužnog područja. Nadalje, putem međudržavne suradnje između RH i BIH s područja Općine Kijevo pokrenuta je izgradnja vodoopskrbnog sustava prema mjestu Uništa koje teritorijalno pripada BIH, a jedina mogućnost spajanja na mrežu stanovnicima tog , mjesta je iz pravca Kijeva, za što su dobivene i potrebne dozvole. Također, smatramo da je Knin teritorijalno bliži općini Kijevo (22km), a Sinj (45km) što samo po sebi opisuje buduću kvalitetu neposredne usluge prema krajnjem korisniku. Obzirom da između Knina i Kijeva postoji područje koje nema vodoopskrbni sustav (Polača) mišljenja smo da isti mogu lakše i brže ostvariti priključenje na vodoopskrbni sustav ukoliko Kijevo bude sastavni dio uslužnog područja Knin. Nije prihvaćen Društvo Komunalno poduzeće d.o.o. Knin ne ispunjava kriterij isporuke vode više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 627.773 m3 vode. S obzirom na navedno, predmetno područje je u UP 32.
63 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Komunalije d.o.o. Đurđevac kao vodni isporučitelj na području Grada Đurđevca i Općina Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji svrstane su u Uslužno područje 5 sa Gradom Bjelovarom i općinama Kapela, Nova Rača, Rovišče i Zrinski Topolovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prijedlog Uredbe je da društvo preuzimatelj na uslužnom području 5 budu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar. Skupština društva Komunalije d.o.o. Đurđevac čiji su članovi Jedinice lokalne samouprave predlaže da bi uslužno područje Komunalija d.o.o. Đurđevac koje trenutno čine 10 Jedinica lokalne samouprave trebalo biti zasebno i jedinstveno uslužno područje iz razloga što zadovoljavamo sve ciljeve iz čl. 7. st. 1. Zakona o vodnim uslugama koji propisuje da se uslužno područje uspostavlja radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode, 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. Cijena vode na našem vodoopskrbnom sustavu daleko je najniža u odnosu na šire okruženje iz razloga što kapacitet vodocrpilišta Đurđevac je jedan od najvećih u Hrvatskoj, a obiluje vodom iznimne kakvoće. Voda ulazi u sustav bez ikakve obrade i troškova, što je rezultat niske cijene vode, kao i činjenica da je u Društvu zaposleno svega 27 radnika na ukupno preko 600 km vodovodne mreže i preko 50 km kanalizacijske mreže sa četiri UPOV-a. Društvo je kontinuirano godinama radilo na izgradnji vodnih građevina te imamo gotovo stopostotnu mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu. Gubici na vodoopskrbnom sustavu iznose 19% što je rezultat kvalitetnog održavanja, ali i ulaganja u sustav putem uspješno provedenih projekata financiranim i kroz EU fondove. Kroz trenutni projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture u aglomeraciji Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ koji će omogućiti priključenje preostalih korisnika koji trenutno nisu priključeni na vodoopskrbi sustav, ali i spajanje sa susjednim vodoopskrbnim sustavima koji će se snabdijevati vodom iz našeg vodocrpilišta, Društvo će ispuniti zakonski definirane potrebne količine isporuke vode. Po svemu navedenom Društvo je poslovno samoodrživo, financijski stabilno i na razini visokog stupnja učinkovitosti u pružanju vodnih usluga te stoga Skupština Društva, čelnici svih jedinica lokalne samouprave koji trenutno pripadaju vodoopskrbnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac, a to su Grad Đurđevac, Općine: Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje imaju stav da bi područje Komunalija d.o.o. Đurđevac trebalo biti jedno samostalno uslužno područje. Direktor: Tomislav Kolarić Nije prihvaćen Društvo Komunalije d.o.o., Đurđevac ne ispunjava kriterij isporuke vode više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 554.741 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 4.
64 Grad Nin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. trenutno provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Sam projekt izgradnje ove aglomeracije obuhvaća izgradnju oko 105 km kanalizacijskog cjevovoda, 32 km sanacije vodovodnog cjevovoda, izgradnju 34 crpne stanice, podmorski ispust u dužini od 4,5 km. Projekt je u provedbi već dvije godine i do sada je izgrađeno oko 50% sustava. Za ovu aglomeraciju u slijedećih mjesec dana očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nin, veličine 26.000 ES. Također, tvrtka Vodovod-Vir pripremila je svu potrebnu dokumentaciju (glavne projekte, građevinske dozvole, lokacijske dozvole, riješila 90% pravno-imovinskih problema, aplikacijski paket) za još jednu aglomeraciju, a to je aglomeracija Vir. Aglomeracija Vir obuhvaća izgradnju oko 250 km vodovodnog i kanaliazcijskog cjevovoda, 16 crpnih stanica, podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje veličine 52.000 ES. Procjenjena vrijednost izgradnje ove aglomeracije je 750 mil.kn. Projekt je u Hrvatskim vodama deklariran kao projekt u visokom stupnju pripreme i spreman je za objavu tendera. Vodovod-Vir d.o.o. je u zadnjih nekoliko godina, ne računajući izgradnju na projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, izgradio oko 50 km vodovodne i kanalizacijske mreže, priključio oko 2.500 objekata na komunalnu infrastrukturu, te vlastitim snagama izgradio oko 5.000 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, te zajedno sa lokalnom samoupravom uložio znatna financijska sredstva. Trenutno se gradi dodatnih 25 km vodovodne i kanalizacijske mreže svojim sredstvima i sredstvima lokalne samouprave. Završetkom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ i projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir“, Vodovod Vir bi mogao isporučivati preko 2.500.000 m3 vode, te vršiti usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na kompletom području koje ljeti broji oko 150.000 ljudi. Kao potvrdu tome navodimo podatak da je Vir sa više od 2 milijuna noćenja već pet godina za redom u prvih 10 destinacija u Republici Hrvatskoj, a u zadnje dvije i na prva dva mjesta. Isto tako Ninska Rivijera koja obuhvaća područje grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi bilježi preko 1,4 milijun noćenja godišnje što je u zbirnom računanju također stavilja u prvih deset destinacija u Hrvatskoj. Smatramo kako Vodovod-Vir d.o.o. ostvaruje ciljeve koje se žele postići ovom Uredbom a to je efikasno vođenje EU projekata i efikasna usluga vodoopskrbe i odvodnje. Okrupnjavanje u ovom trenutku donijelo bi samo nesigurnost i probleme u provedbi poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, te sasvim sigurno manje kvalitetno i efikasno davanje usluge vodoopskrbe i odvodnje. Teorija da manji komunalci nisu sposobni provoditi izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te da „veliki“ komunalci imaju kapacitet i sposobnost nije točna. Kao dokaz ovome bilo bi dobro napraviti analizu koja su to komunalna poduzeća pripremila ili se već nalaze u realizaciji EU projekata u Zadarskoj županiji. Donošenjem ove uredbe otvorit će se mnoga pitanja poput: Zakonom je kao referentan datum uzet 31.12.2018. Što je sa imovinom i kapitalom od 31.12.2018 do 31.12.2021. kada se očekuje donošenje uredbe? Isto tako sukladno Zakonu broj zaposlenih mora biti isti 31.12.2018. i danas, ako nije kome treba dati otkaz? Što ako tvrtka ne može uspostaviti normalno funkcioniranje bez tih radnika, tko će biti odgovoran za prekide vodoopskrbe ili nemogućnost eventualnih hitnih intervencija? Koja radna mjesta će se zadržati, pod kojim uvjetima? Koji ljudi će preuzeti vođenje već ugovorenih projekata s obzirom da je očekivati odljev radne snage? Na koji način JLS mogu utjecati na efikasno vođenje velike tvrtke? Sasvim sigurno ne sa 1% ili 2% vlasničkih udjela. Sukladno Ugovoru o financiranju EU projekata JLS preuzele su na sebe financiranje potencijalnih. Postavlja se pitanje kako iskontrolirati menadžment velike tvrtke kad si vlasnik 1% ili 2% udjela, a imaš u relaizaciji projekte koji su u slučaju penalizacije u stanju dovesti gradski ili općinski proračun u bankrot? Za zaključit je da bi u našem slučaju donošenje ove Uredbe o uslužnim područjima, u kojem se tvrtka Vodovod Vir d.o.o. pripaja sa ostalim komunalnim tvrtkama tvrtki Vodovod Zadar, u ovom trenutku imalo negativne posljedice po provedbu započetih projekta, te nezadovoljstvo JLS i njenih građana. S toga predlažemo: 1. izmjenu članka 33. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 33. brišu riječi „Nin, Privlaka, Vir,Vrsi“ . 2. izmjenu članka 34. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima koji bi glasio:“Uslužno područje 34. obuhvaća Grad Nin, Općine Privlaka, Vrsi i Vir u Zadarskoj županiji. Ili Odgodu spajanja trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodovod d.o.o. do završetka provedbe aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi ( financijsko razdoblje 2014-2021) i aglomeracije Vir (financijsko razdoblje 2021-2027). Posebno napominjemo kako nikad nismo bili pozvani na sastanak na kojem je tema bila određivanje uslužnih područja na kojem bi mogli izraziti svoje misljenje o navedenoj problematici. GRAD NIN Gradonačelnik Emil Ćurko Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni predlagatelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga koji isporučuju i manje od 500.000 m3 vode, ako je to svrsishodno. Društvo Otok Ugljan d.o.o., Preko je u 2018.g. isporučilo 222.403 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 30.
65 Josip Toman UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Josip Toman Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
66 Grad Križevci UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 6. Poštovani! Smatramo da u prijedlogu Uredbe o uslužnim područjima, u članku 6. iz uslužnog područja broj 4 treba izbrisati tekst "Križevci“, „Gornja Rijeka“, „Kalnik“, „Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec“. Vodne usluge d.o.o. kao postojeći javni vodni isporučitelj vodnih usluga na vodoopskrbnom području Grada Križevaca, te općina "Križevci“, „Gornja Rijeka“, „Kalnik“, „Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec“ koje se protežu na 520 km2 su potpuno funkcionalni i neovisni isporučitelj te predstavljaju samostalni tehnološki zaokruženi sustav. Člankom 104. Zakona o vodnim uslugama (Narodne Novine broj: 66/19) propisane su iznimke od odredbi za uspostavu uslužnog područja kada nije ispunjena pretpostavka kojom postojeći javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Navedeni članak zakona određuje da se pod određenim pretpostavkama uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju godišnje. Vodne usluge d.o.o. godišnje isporučuju više od 800.611 m3 (2020.g.) vode za ljudsku potrošnju kojom kontinuirano i kvalitetno opskrbljuje sveukupno 6148 domaćinstava i 754 poslovnih subjekata čiji broj je svakodnevno u porastu. Vodne usluge d.o.o. imaju u vlasništvu 2 izvorišta čiji kapaciteti iznose zajedno 2.837.400 m3 godišnje prema vodopravnim dozvolama, s time da su kapaciteti crpilišta ove godine u odnosu na prethodnu godinu povećani, čime je osigurana opskrba trostruko veće količine od trenutne. Uz navedeno, aktivno se radi na više projekata izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, kao i na projektima rekonstrukcije postojećih komunalnih vodnih građevina. Poznato je kako je u tijeku i izvedba projekta pod nazivom „Razvoj vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ a čija ukupna vrijednost iznosi 320.462.781,38 HRK. Nadalje izvedbom projekta predviđena je izgradnja 9.552 metara novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m postojećih cjevovoda, čime bi se broj priključaka povećao za novih 2.415 stanovnika. Također predviđena je izgradnja 44.835 metara gravitacijskih kolektora u odnosu na odvodnju, 17 crpnih stanica te rekonstrukcija 11.055 metara kanala odvodnje. Dakle, razvidno je kako usluge javne vodoopskrbe i odvodnje društva Vodne usluge d.o.o. Križevci eksponencijalno rastu u pozitivnom smjeru. Također, ističe se kako se 2020. godine izvelo 295 priključaka na javnu vodoopskrbu i svakodnevno novim priključenjima u 2021 godini broj potrošača kontinuirano raste. Bitno je napomenuti kako gubici vode prema evidenciji društva Vodne usluge d.o.o. u 2020. godini iznose 27,9 %, te će se isti postotak u narednim godinama dodatno smanjiti temeljem programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Uz to, redovite analize vode pokazale su konstantnu i neprekidnu ispravnost vode koju isporučuje društvo Vodne usluge d.o.o. Obzirom na zaokruženi sustav javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Križevaca i okolnih općina, te novi sustav aglomeracije koji obuhvaća sustav pročišćavanja na predmetnom području, spajanje s društvom preuzimateljem iz članka 6. predmetne Uredbe ne bi bilo svrsishodno s ekonomskog stajališta, a uzevši u obzir zaokruženost sustava Koprivničkih voda d.o.o. i Vodnih usluga d.o.o. Križevci, kao i složenost samog postupka usklađivanja. Dodatno uz gore navedeno, kako je za predmetnu uspostavu uslužnih područja uzeta u obzir 2018. godina kao referentna, te kako je nacrtom prijedloga Uredbe o uslužnim područjima obuhvaćeno 41 uslužno područje, nije jasno niti razvidno temeljem kojih javnih podataka je razgraničeno područje predmetnih uslužnih područja te određeno društvo preuzimatelj, odnosno, uzevši u obzir načelo transparentnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja moralo je objaviti studiju u kojoj je razvidna godišnja isporuka vode na pojedinom uslužnom području prema podacima javnih isporučitelja, odnosno dokaz iz kojeg je razvidno da društva na uslužnim područjima zadovoljavaju kriterij isporuke vode od 800.000 do 1.000.000m3 (na temelju kojih je uspostavljeno uslužno područje) za referentnu 2018 godinu. Člankom 110. stavkom 1. Zakona o vodama (Narodne Novine broj: 66/19) propisano je da će se predmetna Uredba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu Zakona (na snazi od 18.07.2019.). Međutim, od tada je prošlo više od dvije godine i nije logično da se 2018. godina uzima kao referentna godina. Uspostavljanjem uslužnog područja u okviru naših postojećih granica zadržao bi se prihvatljiv stupanj ekonomičnosti poslovanja s naglaskom na socijalnu prihvatljivost cijena vodnih usluga. Ovim zadržavamo i lokalnu decentralizaciju i razvoj malih sredina, te ovaj standard građani naše distribucije ne mogu očekivati u "Uslužnom području 4". Želimo da se trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. izuzmu iz uslužnog područja broj 4. te da ostanu samostalni javni vodni isporučitelj. Isti stav je većinski stav vijećnika Gradskog vijeća Grada Križevaca, te isti stav je zauzela Skupština društva Vodne usluge d.o.o. Gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn Nije prihvaćen Društvo Vodne usluge d.o.o., Križevci ne ispunjava kriterij isporuke vode više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje, za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju iznimke propisane člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19). Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 722.642 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 3.
67 Ante Brižić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OTOK UGLJAN DOO Molimo da Zakonodavac uzme u obzir sljedeću problematiku vezano za nova Uslužna područja 1. JIVU Otok Ugljan d.o.o. je društvo koje je osnovano prije više od dva desetljeća, uspješno i efikasno isporučuje vodu za piće, održava vodnu mrežu i sustav odvodnje te je opravdalo svoje postojanje. Sve tri općine na području otoka Ugljana (Općina Preko, Općina Kali i Općina Kukljica) su vrlo blizu potrebnih 500.000 kubnih metara potrošnje vode za piće. Također, zbog Aglomeracije Preko – Kali, općine Preko i Kali su donijele odluke o spajanju tvrtki Otok Ugljan d.o.o. i Odvodnje Kali d.o.o., dok Općina Kukljica ima tu namjeru. Zbog specifičnosti područja kao otoka, smatramo da bi područje otoka Ugljana trebalo biti zasebno vodno područje, odnosno da dobije minimalno ustrojstvo u obliku Podružnice, ne uzimajući jedino parametar potrebnih kubnih metara potrošnje vode (500.000m3), već i ostale parametre kao što su visoko razvijena mreža vode i odvodnje, visoka spremnost za projekt Aglomeracija Preko – Kali, spremnost za početak provođenja projekta Aglomeracija Ugljan natječaj za izradu projektne dokumentacije, i dr. 2. Projekt Aglomeracije Preko – Kali trenutno se nalazi u jako visokoj fazi spremnosti, te očekujemo potpisivanje ugovora i raspisivanje natječaja za izgradnju. Stalno se u javnim medijima navodi da se slabo povlače sredstva iz EU fondova. Mi smo spremni, i ovim putem apeliramo da se financijska sredstva dodijele najspremnijima, tj. redosljedom od više spremnijih prema niže rangiranim. 3. U prijedlogu Uredbe i Zakona o vodnim uslugama nedovoljno je objašnjeno što su to „Podružnice“, njihovo ustrojstvo i način na koji bi trebale funkcionirati. Da li će one donositi svoj prijedlog rada i financijski plan samostalno ili u suradnji s Jedinicama lokalne samouprave, odnosno da li će ovisiti jedino o samovolji Društva preuzimatelja? Da li će se podružnice eventualno gasiti samovoljom Društva preuzimatelja, u našem slučaju Vodovoda Zadar d.o.o. ili bi za to trebale dodatne suglasnosti Jedinica lokalne samouprave, u našem slučaju Općine Preko, Općine Kali i Općine Kukljica? Naš je prijedlog da JLS-i dobiju važniju ulogu kod ustrojstva Podružnica. 4. Društva preuzimatelji postati će nosioci svih aktivnosti na područjima koja preuzimaju, tj. diktirati će tempo razvoja i ulaganja. Što ako se sustavno budu „kočila“ ulaganja u pojedina mjesta ? Sva financijska sredstva će biti centralizirana, i postoji realna mogućnost da će neka mjesta „nazadovati“ umjesto „napredovati“. Tko će spriječiti Društva preuzimatelje ako se eventualno budu ponašali klijentelistički? Mišljenja smo da bi bitnu ulogu kontrolora trebale imati Jedinice lokalne samouprave. 5. Na sastanku u Hrvatskim vodama vezano za Uslužna područja, među ostalim, bilo je i riječi o Aglomeraciji Preko – Kali i samoj priuštivosti projekta vezanog za raspoloživi prihod kućanstva za usluge vodoopskrbe i odvodnje. Kao jedno od opravdanje spajanja vodovoda rečeno je da je priuštivost projekta Aglomeracije Preko - Kali 4% i više, što nije točno. Priuštivost je 2,58%, što je ispod max. 3%. Znači da priuštivost nije opravdanje za spajanje. 6. Vlasnički udio Jedinica lokalnih samouprava (JLS) u novom društvu. U smislu vlasništva niti jedna JLS ne bi smjela imati većinski udio u Skupštini društva te donositi odluke mimo volje ostalih članova. Naš prijedlog je da se udio u Skupštini društva bira po principu jedan JLS jedan član Skupštine. Eventualno gradovi da imaju do maksimalno 30% udjela u Skupštini. Dobri su primjeri udjeli članova u Županijskim skupštinama te Skupštinama turističkih zajednica gdje je navedeno da pojedini članovi, neovisno o broju bodova ne mogu imati više od 35% udjela u Skupštini. Nije prihvaćen Prema izračunima, cijena vodne usluge na budućem uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije iznosi 2,43 % neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje, a bez provedbe integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Otok Ugljan d.o.o., nakon provedbe EU projekta aglomeracije Preko-Kali iznosila bi 4,03 % neto raspoloživog dohotka (prelazi gornju granicu priuštivnosti od 3% neto raspoloživog dohotka). Smisao provedbe integracije je u tome što veće područje apsorbira veći udar cijene vodnih usluga. Nadalje, "mini" okrupnjavanje na projektnoj razini je poticano prije ostvarenja uvjeta za donošenje ove Uredbe, te iako je projekt ocijenjen spremnim zbog dodjele znatno više sredstava od raspoložive alokacije iz OPKK 2014-2020, od strane Upravljačkog tijela zabranjeno je daljnje odobravanje projekata te će projekt biti moguće prijaviti kada se odobri OPKK 2021-2027. Pravilo "dvostruke većine" upravo sprječava majorizaciju "velikih" i opstrukciju "malih". S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada u UP 30.
68 KOMUNALAC D.O.O. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 34. Komunalac d.o.o. Biograd na Moru je tvrtka koja posluje kao potpuno jedinstven sustav neovisan o susjednim vodovodima, kako financijski tako i tehnički. Komunalac d.o.o. raspolaže sa četiri izvorišta pitke vode (Biba, Kakma, Turanjsko jezero i Begovača), iz kojih opskrbljuje potrošače na području Grada Biograda na Moru, Općina Sv. Filip i Jakov i Pakoštane, gdje pripadaju i naselja na otocima Vrgada i Babac, te dvije otočne Općine Pašman i Tkon, gdje se usluga vodoopskrbe u ljetnim mjesecima vrši za gotovo 1.000.000 turista. Također, tvrtka Komunalac d.o.o. u ovom trenutku broji nekoliko projekata visokog stupnja spremnosti od kojih je najveći „Aglomeracija Biograd“, gdje se radi o iznosu od 560.000.000 kuna za kopneni dio, te o 480.000.000 kn za otočni dio projekta. Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija te su ishođene sve dozvole za građenje, izuzev što je za tri građevinske dozvole u tijeku izmjena, te je gotova Studija izvodljivosti i Studija utjecaja na okoliš. Nacrt Završnog mišljenja od strane Jaspersa zaprimljen je početkom svibnja 2021.. Mišljenje je da je Projekt cjelovit i u redu, te da će se uz određena pojašnjenja i/ili dopune Projektne prijave izdati i Završno mišljenje. U tijeku je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa čiji stupanj riješenosti iznosi preko 90 %. Osim ovog projekta u tijeku su i drugi, također važni projekti za koje su ishodovane građevinske dozvole („Sanacija vodovodne i kanalizacijske mreže dijela Poluotoka u Biogradu na Moru“,, „Incidentne ispuste F.C.S. Kumenat“ i F.C.S. Sv. Filip i Jakov, Projekt odvodnja otok Vrgada (vrijednost: preko 40mil. kuna)). Osim na izgradnju novih dijelova sustava, posebna pažnja bila je usmjerena na sanaciju postojećeg sustava kako bi se smanjili gubitci, u što su jedinice lokalne samouprave – osnivači, do sada uložili preko 100.000.000 kn vlastitih sredstava. S obzirom na sve gore navedeno, te na članak 7. Zakona o vodnim uslugama, možemo tvrditi da zadovoljavamo sve tražene uvjete kako bismo ostali samostalan isporučitelj vodnih usluga. Naime, člankom 7. Zakon o vodnim uslugama propisano je da se uslužno područje uspostavlja radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. Sve gore navedene uvjete Komunalac d.o.o. u potpunosti zadovoljava a ovim člankom Uredbe je propisano da isti treba preuzeti Vodovod i Odvodnju d.o.o. Benkovac, što je u suprotnosti sa gore navedenim člankom Zakona i njegovom intencijom, budući da su Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac i Vodovod d.o.o. Zadar povezani i financijski i tehnički, s obzirom da Vodovod Zadar od Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac, temeljem pravomoćnih sudskih presuda potražuje preko 40.000.000 kuna. Ovakvim prijedlogom Uredbe u kojem Komunalac d.o.o. preuzima Vodovod i odvodnju d.o.o. Benkovac svi dugovi Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac postali bi obveza Komunalca d.o.o. čime bi istom bilo onemogućeno daljnje poslovanje u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama, te je izvjesno da će doći do stečaja sada stabilnog poduzeća. Tehnička povezanost ova dva sustava (Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac i Vodovod Zadar) ogleda se u zajedničkom sustavu isporuke vode, gdje Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac od Vodovoda Zadar uzima vodu za svoje potrošače preko precrpne stanice Karin, bez čega ne bi mogli vršiti opskrbu vodom za preko 50% svojih potrošača. Preuzimanjem Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac, Komunalac d.o.o. Biograd na Moru doveo bi se u situaciju da isti više ne bi bio sposoban za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, te bi se ugrozila samoodrživost, financijska stabilnost i učinkovitost. Osim st. 1. čl. 7. Zakona o vodnim uslugama Komunalac d.o.o. zadovoljava i sve ostale propisane uvjete, a to je preko 2.000.000 kubika isporučene vode godišnje, jedinstvenost sustava vodoopskrbe, odvodnje i aglomeracije. Ovime predlažemo da članak 34. Uredbe glasi: „Uslužno područje 32 obuhvaća grad Biograd na Moru, te općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon u Zadarskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 32 je Komunalac d.o.o., Biograd na Moru“ Nije prihvaćen U postupku izrade Nacrta prijedloga uredbe o uslužnim područjima, stručni predlagatelj je prihvatio prijedlog Zadarske županije za formiranjem dva uslužna područja na području navedene županije, uz prethodnu ocjenu ispunjenja kriterija propisanih Zakonom o vodnim uslugama. Prema tom prijedlogu, uspostavlja se jedno uslužno područje na distributivnim područjima javnih isporučitelja vodnih usluga Komunalac d.o.o., Biograd na Moru i Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac, a drugo uslužno područje na distributivnim područjima javnih isporučitelja vodnih usluga: Vodovod d.o.o., Zadar, Vodovod-Vir d.o.o., Vir, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Sali te Gračac Vodovod i odvodnja d.o.o., Gračac, što je i potvrđeno od strane predstavnika Zadarske županije u postupku savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga o predmetnom prijedlogu uredbe održanom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dana 6. listopada 2021. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 31.
69 Klara Knežević UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. S obzirom na to da niti jedan naš EU projekt nije dobio penalizaciju vrlo je jasno da nam Eu pruža svoju podršku u našim samostalnim ostvarajima i projektima koji su do sada bili vrlo uspješni. Iz dosadašnjeg rada se vidi da Komunalcu d.o.o vrlo uspješno posluje i obnaša svoje dužnosti te nema smisla takvo samostalno i uspješno poduzeće pripojiti nekom drugom poduzeću. Lijep pozdrav, Klara Knežević Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
70 Andrea Župarić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. Uzimajući u obzir cijenu vode u Županji i cijenu vode u Vinkovcima uviđamo kako je u Županji cijena vode za 1kn niža a poduzeće uspiješno i produktivno posluje te ne vidim u kojemu bi smilu pripajanje Županjskog poduzeće Vinkovačkom pripomoglo stanovnicima grada Županje. Također Komunalac d.o.o uspiješno posluje već 50 godina te ulaže u općine i sam grad. Lijep pozdrav, Andrea Župarić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
71 Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 31. U članku 31. Nacrta prijedloga uredbe o uslužnim područjima, kao društvo preuzimatelj na uslužnom području 29 određen je Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., Senj. Prema jednom od propisanih kriterija za određivanje društva preuzimatelja (najveći prihod od cijene vodne usluge, cijene isporuke vode prema drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u 3 godine koje prethode donošenju ove Uredbe) i isporučitelj vodnih usluga s otoka Raba ili Paga (razlika je mala) ispunjava uvjete za biti društvom preuzimateljem. Postavlja se pitanje prema kojem načelu se odredilo društvo preuzimatelj jer je vidljivo kako je u svim uslužnim područjima u kojima se radi o spajanju isporučitelja vodnih usluga sa sjedištem na kopnu i onih sa sjedištem na otoku, društvo preuzimatelj isporučitelj sa sjedištem na kopnu. S tim u vezi, otočanima bi puno značila potvrda da s vremenom sjedišta javnog isporučitelja vodnih usluga neće kadrovski jačati na račun slabljenja podružnica na otocima. Vrelo d.o.o. Direktor Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec. Nije prihvaćen Društvo Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., Senj je određeno kao društvo preuzimatelj jer ispunjava propisane kriterije iz članka 88. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama koji određuju društvo preuzimatelja, a to je najveća količina isporučene vode za ljudsku potrošnju korisnicima vodnih usluga i drugim isporučiteljima vodnih usluga u posljednje tri godine prije stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 28.
72 Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA 1. Komentar na Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima 1.1. Općenito Razumljivo je da reforma u sektoru vodnih usluga predstavlja preduvjet provedbe ulaganja u vodno gospodarstvo sredstvima iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a uspostava uslužnih područja jedan je od elemenata te reforme. Međutim, obrazloženje uz nacrt Prijedloga uredbe o uslužnim područjima kako će se provedbom integracije ojačati isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija i osigurati da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija nije u skladu s kriterijima propisanim za uspostavu uslužnih područja. Zakonom o vodnim uslugama kao kriterij za uspostavu uslužnog područja određena je količina isporučene vode od 2 milijuna m³ (s mogućim odstupanjem od 10%), a ostaje potpuno zagonetno kako se uspjelo doći do iznimke od pojedinih odredbi predviđenih člankom 104. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama, a koje uvode mogućnost uspostave uslužnog područja s isporukom od 800.000 do 1 milijun m³. Ovo tim više što je na e-savjetovanju prije donošenja Zakona, vezano uz komentar na ovu temu dano obrazloženje kako se na uslužnim područjima s isporukom vode manjom od 2 milijuna m³ ne može postići tražena priuštivost cijene vodne usluge posebno kada se izgrade sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i kada se u cijenu vodne usluge uključi i cijena tih dodanih usluga, a priuštivost je jedan od osnovnih kriterija za odobravanje projekata i granica od 3% je utvrđena i od strane Europske komisije. Citiramo:“ Uzimajući u obzir zaprimljene komentare na kriterij za uspostavu uslužnih područja od 2 milijuna m³ godišnje isporučene vode za ljudsku potrošnju članak 7. stavak 2 je izmijenjen na način da se propisuje granica uslužnog područja od 2 milijuna m³ isporuke vode za ljudsku potrošnju s mogućim odstupanjem od –10 %. Sve ispod toga bi bilo neodrživo.“ Propisivanjem opisane iznimke uvelike se narušila vjera u stvarnu usmjerenost prema proklamiranim poboljšanjima. Govori se o jačanju, povećanju učinkovitosti, boljoj provedbi EU projekata, postizanju ravnomjernijeg razvoja, ali nekako na način kao da će to automatski proizaći iz samog čina okrupnjavanja, a znamo da i danas postoje manji, ali jako dobro organizirani i uspješni isporučitelji. Nekima od njih okrupnjavanje neće donijeti nikakva značajna poboljšanja, niti u smislu financijske stabilnosti, stupnja učinkovitosti, cijene vodne usluge ili kadrovske ekipiranosti, a moguće da će se poslovanje, kako operativno tako i smislu donošenja odluka otežati. Ako je to cijena sveukupnog poboljšanja koje će nakon okrupnjavanja proizaći u sektoru vodnih usluga i nije je moguće izbjeći, onda to možemo razumjeti. 1.2. Utjecaj na otoke Zakon o vodnim uslugama pa tako ni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima nedovoljno ili uopće ne uvažava specifičnosti otočnih područja koja dijele zajednička posebna obilježja, koja ih razlikuju od kontinentalnih područja. U Zakonu o otocima (NN 116/2018, NN 73/2020 i NN 70/2021) je propisano kako su tijela državne uprave i druga javnopravna tijela prilikom planiranja projekata, mjera i aktivnosti dužna posebno voditi računa o njihovu učinku na razvoj otoka. S jedne strane donosimo poticajne propise koji doprinose podizanju životnog standarda otočana, a onda drugim propisom otežavamo tim istim otočnim sredinama. To je slučaj u ovom primjeru. Postavljamo si pitanje hoće li na (za naše uvjete) velikim otocima poput Cresa, Lošinja, Brača, Hvara, Visa, Vira, Paga i Raba mogućnost zadržavanja podružnice biti dovoljan instrument za očuvanje radnih mjesta na otoku, u uvjetima novog organizacijskog ustroja. (Opstojnost podružnica ovisit će o preglasavanju na skupštini novog javnog isporučitelja vodnih usluga.) Ovo ističemo kao posebno važno zbog narušavanja načela jednakih mogućnosti stanovnika otoka i onih na kopnu, kao i mogućeg direktnog utjecaja na daljnje smanjenje broja stanovnika na otocima. Vrelo d.o.o. Direktor Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec. Nije prihvaćen Člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja, a cilj navedene odredbe je omogućiti iznimnu institucionalnu samostalnost za mali dio javnih isporučitelja srednje veličine koji u ovom trenutku pokazuju tehničku i financijsku snagu za samoodrživost nakon provedbe EU investicija. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga koji isporučuju i manje od 500.000 m3 vode, ako je to svrsishodno. Što se tiče primjedbe da ova Uredba ne uvažava specifičnost otoka, upravo suprotno, predmetnim prijedlogom uredbe nastoji se osigurati pristup vodnim uslugama i podići standard pružanja vodnih uslugama na svim područjima, a osobito naslabije razvijenim područjima (kao što su otoci, brdsko-planinska područja i sl.). S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 28.
73 Metković d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda je javni isporučitelj vodnih usluga na području grada Metkovića i dijelu općine Kula Norinska, te vrši isporuku općini Zažablje. Ovim prijedlogom Uredbe o uslužnim područjima smješteni smo u uslužno područje 38, na kojem je tvrtka Izvor Ploče d.o.o. predložena kao društvo preuzimatelj. Nismo suglasni sa izborom društva preuzimatelja i smatramo da društvo preuzimatelj na uslužnom području 38 treba biti Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. Naime, sukladno čl. 88. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), predviđena su dva kriterija za određivanje društva preuzimatelja. Po prvom uvjetu radi se o javnom isporučitelju vodnih usluga koji je na uslužnom području imao najveći ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe, dok po drugom se radi o javnom isporučitelju vodnih usluga koji je na uslužnom području u posljednje tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. Zakona o vodnim uslugama isporučio najveću količinu vode za ljudsku potrošnju korisnicima vodnih usluga i drugim isporučiteljima vodnih usluga. Po prvom uvjetu, tvrtka Metković d.o.o. u zadnje tri referentne godine (2020, 2019, 2018) ima sljedeće prihode: - prihodi od prodaje 19.711.527,00 kn - ukupni prihodi 27.947.226,00 kn - naknada za razvoj 7.876.794,00 kn Ukupni prihodi Metković d.o.o., po osnovi cijene vodnih usluga i naknade za razvoj u zadnje tri godine iznose 35.824.060,00 kn, te smatramo da su najveći od svih isporučioca na predloženom uslužnom području 38. Obzirom da po prvom kriteriju tvrtka Metković d.o.o. ima veće prihode, dok po drugom kriteriju trvtka Izvor Ploče d.o.o. ima veće isporučene količine, mišljenja smo da bi na osnovu drugih kriterija trebalo evaluirat i donijet odluku o društvu preuzimatelju. U nastavku iznosimo podatke koji po našem mišljenju nama daju za pravo da na uslužnom području 38 društvo preuzimatelj treba biti Metković d.o.o.; - Metković d.o.o. u ovom trenutku provodi projekte ukupne vrijednosti više od 390 milijuna kuna. U sklopu EU projekta Metković izvode se radovi na izgradnji 45 km odvodnje otpadnih voda, 18 km zamjene vodoopskrbnih cjevovoda, kompletna digitalizacija mjerenja potrošene vode, 16 crpnih stanica, Izgradnja UPOV-a III stupnja za 18 400 ES s postrojenjem za solarno sušenje mulja, - Gubitci u vodoopskrbnom sustavu na području pod upravljanjem Metković d.o.o. iznose 35 %, prije 7 godina iznosili su 65 %. Za usporedbu; gubitci u vodoopskrbnom sustavu Izvora Ploče iznose cca 66 %, u Komunalnom Vrgorac gubitci iznose iznad 80 %. Kroz program smanjenja gubitaka i redovnu brigu o stanju cjevovoda, te svakodnevni nadzor imamo mjesečni napredak u kontroli i sanaciji gubitaka. Obzirom da je, sukladno Pravilniku o obračunu i naplati naknade za korištenje voda predviđeno da se od 01.01.2023. naknada obračunava po novom modulu, u našoj situaciji imamo dodatan trošak od cca 50.000,00 kn. Kod ostalih isporučitelja ova razlika će iznositi znatno više. Znači mi smo kroz cijenu vode, te naknadu za razvoj, koju su plaćali građani grada Metkovića doveli sustav do podnošljivog gubitka i stvorili pretpostavku da u budućnosti ne poskupljujemo cijenu vodnih usluga i sada to sve trebamo zaboraviti i vratiti se desetak godina unatrag, - Metković d.o.o. na 120 km mreže ima zaposleno 31 djelatnika, te trenutno u sklopu EU projekta bez promjene broja djelatnika, 6 djelatnika radi na vođenju EU projekta; Za usporedbu; Izvor Ploče d.o.o. na istu duljinu mreže ima zaposleno više od 52 djelatnika, - Metković d.o.o. ima najveće plaće na ovom predloženom uslužnom području, baš iz razloga što brine o tome da su djelatnici zadovoljni svojim primanjima a ne o tome da ih zaposli čim više. Ovo je poseban problem, o kojem predloženi preuzimatelj nije vodio računa, te u slučaju spajanja trebamo svi skupa biti svjesni da će biti dosta otpuštanja, obzirom da npr. Izvor Ploče u administraciji ima djelatnika dva puta više od našeg društva, Tvrtka Komunalno Vrgorac ima razvijenu i veliku mrežu, veću od ostatka predloženog uslužnog područja, ali obzirom na mali broj potrošača po kilometru mreže nama donosi ogromne probleme, prvenstveno financijske za korisnike u gradu Metkoviću i dijelu općine Kula Norinska. Svjesni smo da zbog razvijene mreže i malog broja potrošača, a i potrebe da svi imaju pristup vodi za piće, imaju problem i veliku cijenu ali ne slažemo se nikako da to trebaju plaćati građani grada Metkovića. Ako je već bitno da svi imaju pristup vodi za piće, a to i mi smatramo bitnim, trebalo bi na neki način sufinancirati takva područja, a ne ovaj problem financiranja prebacit na žitelje doline Neretve, koji svakako žive u području nerazvijenog gospodarstva i svoj kruh zarađuju na jako težak način. Kao glavni pokazatelj spremnosti za upravljanje nad ovakvim predloženim sustavom ističemo našu ozbiljnost u dosadašnjem poslovanju i odnosu prema sustavu, te napretku u borbi s gubitcima u vodoopskrbnom sustavu kojeg između ostalog i Hrvatske vode te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potiču, financiraju i potenciraju kao veliki problem vodnog gospodarenja u Republici Hrvatskoj, a dokaz tome su isključivo naši rezultati, brojke. Nadalje, obzirom da smo u provedbi EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ te smo s obzirom na specifičan teren i veliku cijenu po kilometru cjevovoda za odvodnju otpadnih voda jedva uspjeli dokazati priuštivost izgradnje prijeko potrebnog sustava, nije nam jasno kako ćemo sutra kada se udružimo u ovaj sustav moći dokazati istu i provesti ovaj projekt do kraja. Ovakav prijedlog spajanja, za nas je izrazito nepovoljan, odnosno ne može poboljšati uslugu, može samo dovesti započete projekte u probleme, a bez izračuna jedinstvene cijene jasno je da će građanima Metkovića donijeti samo poskupljenje usluge javne vodoopskrbe i odvodnje. Što se građana Metkovića tiče i troškova koji će u konačnici oni snositi jedini pravi izbor bi bio da se formira uslužno područje u kojem bi Metkoviću pridodali općine Zažablje, Kula Norinska i Slivno, te ako je moguće Opuzen. U takvom uslužnom području mogli bi podignuti kvalitetu usluge ostalima bez dodatnih troškova za građane grada Metkovića. Za sve ostale kombinacije jasno je da građani Metkovića dobivaju lošiju uslugu i povećanje cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje. Člankom 104. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisane su iznimke od odredbi za uspostavu uslužnog područja kada nije ispunjena pretpostavka kojom postojeći javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Navedeni članak zakona određuje da se pod određenim pretpostavkama uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju godišnje. Metković d.o.o. godišnje vrši isporuku vode za ljudsku potrošnju s više od 740.000,00 m³ kojom kontinuirano i kvalitetno opskrbljuje sveukupno 5380 domaćinstava i 510 poslovnih subjekata na području grada Metkovića i dijelu općine Kula Norinska. Trenutno smo u provdebi i pripremi brojnih projekata rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje, od kojih je najbitniji EU projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković vrijednosti više od 380 000 000,00 kn. S navedenim projektom ćemo uz dosadašnju 100 % pokrivenost javnom vodoopskrbom spojiti cijeli grad na sustav odvodnje otpadne vode, te na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja s postrojenjem za solarno sušenje mulja. Dovršenjem aktualnih projekata rekonstrukcije i izgradnje našeg vodoopskrbnog sustava i preuzimanjem lokalnih vodovoda koji trenutno nisu u sustavu javne vodoopskrbe naš će sustav javne vodoopskrbe zadovoljiti zakonom propisane iznimke o uvjetu godišnje količine isporučene vode za ljudsku potrošnju u formiranju uslužnih područja, te će iznositi više od 940.000 m3. Uspostavljanjem uslužnog područja u okviru naših postojećih granica te pridruživanjem navedenih općina zadržao bi se prihvatljiv stupanj ekonomičnosti poslovanja s naglaskom na socijalnu prihvatljivost cijena vodnih usluga, koje su i dalje niže od cijena vodnih usluga susjednih isporučitelja vodnih usluga. Stoga argumentirano jamčimo našu samoodrživost i predlažemo određivanje granica uslužnih područja na način da Grad Metković, Općina Zažablje, Općina Kula Norinska i Općina Slivno postanu jedinstveno uslužno područje. S poštovanjem, Filip Dominiković Direktor Metković d.o.o. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer društvo Metković d.o.o., Metković ne ispunjava zakonski kriteriji za određivanje društva preuzimatelja kako je to propisano člankom 88. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama. Društvo Metković d.o.o., Metković je u referentnom razdoblju (2018.-2020.) imalo ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u iznosu od 27.768.864,00 kn, te isporuku vode u količini od 2.240.707 m3, dok je društvo Izvor Ploče d.o.o. imalo ukupni prihod u istom razdoblju u iznosu od 31.130.140,00 kn i isporuku vode u količini od 2.381.518 m3 što znači da je Izvor Ploče d.o.o., uzimajući u obzir bilo koji od dva kriterija, trebao biti određen za društvo preuzimatelja na UP 38. Bez obzira što društvo Metković d.o.o., Metković ima veću specifičnu naknadu za razvoj od Izvora Ploče d.o.o., važno je istaknuti da društvo Metković d.o.o. ne troši prihod od te naknade brzinom kojom se ista akumulira tako da se ista knjižila na poziciji odgođenog prihoda, a ne prihoda , što je utvrđeno uvidom u financijska godišnja izvješća. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 38.
74 Slobodan Kapor UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 12. Pojedina društva javnih isporučitelja vodnih usluga u Krapinsko-zagorskoj županiji zadovoljavaju sve zakonske kriterije da ostanu samostalni isporučitelji vodnih usluga, o čemu su se očitovali nadležnom Ministarstvu 2019.godine, kada je donesen prvi Zakon o vodnim uslugama. S obzirom da navedenim pripajanjem Društava na području KZŽ nisu donesene nikakve smjernice niti uredba koja definira način spajanja Društava, organizaciju radnih mjesta, stečena prava radnika i očuvanje radnih mjesta, izražavamo zabrinutost zbog mogućeg narušavanja radno-pravnog statusa radnika i opstojnosti radnih mjesta. Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, zastupan po tajniku Slobodan Kapor, dipl.iur. Nije prihvaćen Javni isporučitelji vodnih usluga s područja Krapinsko-zagorske županije, osim društva preuzimatelja Zagorski vodovod d.o.o., Zabok ne ispunjavaju kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama, odnosno članku 104. stavku 3. navedenog Zakona kojim je regulirana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Vezano uz primjedbu koja se odnosi na radno-pravni status zaposlenika javnih isporučitelja vodnih usluga, Zakonom o vodnim uslugama propisane su odredbe kojima se radnička prava tretiraju povoljnije od Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019). Zakon o vodnim uslugama je odredio da se pripajanje javnih isporučitelja provodi s brojem zaposlenika na dan 31.12. 2018.g., ali time ne ograničava osnivače javnih isporučitelja da u godini nakon pripajanja povećaju broj zaposlenika. Istim Zakonom je propisano i da se najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika određuju odlukom skupštine isporučitelja i to isključivo dvostrukom većinom (većina po temeljnom kapitalu plus natpolovična ili nadtrećinska većina svih osnivača), što je povoljnije uređenje od onog iz Zakona o trgovačkim društvima, gdje takve odluke donosi uprava, a ne skupština društva. U postupku donošenja ove uredbe, dana 13. listopada 2021. održan je sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s predstavnicima sindikata i to: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) na kojem su raspravljena predmetna pitanja. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 9.
75 Slobodan Kapor UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Pojedina društva javnih isporučitelja vodnih usluga u Istarskoj županiji zadovoljavaju sve zakonske kriterije da ostanu samostalni isporučitelji vodnih usluga, o čemu su se očitovali nadležnom Ministarstvu 2019.godine, kada je donesen prvi Zakon o vodnim uslugama. S obzirom da navedenim pripajanjem Društava na području IŽ nisu donesene nikakve smjernice niti uredba koja definira način spajanja Društava, organizaciju radnih mjesta, stečena prava radnika i očuvanje radnih mjesta, izražavamo zabrinutost zbog mogućeg narušavanja radno-pravnog statusa radnika i opstojnosti radnih mjesta. Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, zastupan po tajniku Slobodan Kapor, dipl.iur. Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetnog prijedloga uredbe izdat će smjernice kojima će se detaljno propisati postupak preuzimanja radnika i zaštite njihovih prava u postupku integracije prema Zakonu o vodnim uslugama. U postupku donošenja ove uredbe, dana 13. listopada 2021. održan je sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s predstavnicima sindikata i to: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) na kojem su raspravljena predmetna pitanja. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
76 IRENA STRMEČKI UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 2. U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 2. doda točka 42. Uslužno područje 42. Nije prihvaćen Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga, prihvaćeno je optimalno rješenje prema kojemu jedno uslužno područje čine gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak, s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su sada u UP 11.
77 Dubravka Gvozdić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Lijep pozdrav, Dubravka Gvozdić, dipl.ing.agr Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
78 Mladen Gvozdić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Lijep pozdrav, Mladen Gvozdić, mag.cinn. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
79 Željko Džoić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. Obrazloženje. Komunalac d.o.o. Županja sa svojih 30 djelatnika i prihodom od 10 miliona kuna je zaslužio da ima svoje uslužno područje. Rijetko koje vodoopskrbno poduzeće se moža pohvaliti sa prihodom od 320.000 Kuna po djelatniku. Unaprijed hvala na pozitivnom rješenju Željko Džoić, dr. vet. med. Županijski vijećnik u Skupštini Vukovarsko srijemske županije Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
80 OPĆINA ŽUMBERAK UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 2. U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 2. doda točka 42. Uslužno područje 42. Nije prihvaćen Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga, prihvaćeno je optimalno rješenje prema kojemu jedno uslužno područje čine gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak, s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su sada u UP 11.
81 Općina Vir UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. trenutno provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Sam projekt izgradnje ove aglomeracije obuhvaća izgradnju oko 105 km kanalizacijskog cjevovoda, 32 km sanacije vodovodnog cjevovoda, izgradnju 34 crpne stanice, podmorski ispust u dužini od 4,5 km. Projekt je u provedbi već dvije godine i do sada je izgrađeno oko 50% sustava. Za ovu aglomeraciju u slijedećih mjesec dana očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nin, veličine 26.000 ES. Također, tvrtka Vodovod-Vir pripremila je svu potrebnu dokumentaciju (glavne projekte, građevinske dozvole, lokacijske dozvole, riješila 90% pravno-imovinskih problema, aplikacijski paket) za još jednu aglomeraciju, a to je aglomeracija Vir. Aglomeracija Vir obuhvaća izgradnju oko 250 km vodovodnog i kanaliazcijskog cjevovoda, 16 crpnih stanica, podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje veličine 52.000 ES. Procjenjena vrijednost izgradnje ove aglomeracije je 750 mil.kn. Projekt je u Hrvatskim vodama deklariran kao projekt u visokom stupnju pripreme i spreman je za objavu tendera. Vodovod-Vir d.o.o. je u zadnjih nekoliko godina, ne računajući izgradnju na projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, izgradio oko 50 km vodovodne i kanalizacijske mreže, priključio oko 2.500 objekata na komunalnu infrastrukturu, te vlastitim snagama izgradio oko 5.000 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, te zajedno sa lokalnom samoupravom uložio znatna financijska sredstva. Trenutno se gradi dodatnih 25 km vodovodne i kanalizacijske mreže svojim sredstvima i sredstvima lokalne samouprave. Završetkom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ i projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir“, Vodovod Vir bi mogao isporučivati preko 3.000.000 m3 vode, te vršiti usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na kompletom području koje broji više od 15.000 stalnih stanovnika kroz čitavu godinu i više od 100.000 privremenih i stalnih stanovnika i turista u jednom danu tijekom turističke sezone. Kao potvrdu tome navodimo podatak: Općina Vir ima 2.700.000 turističkih noćenja što stavlja mikroregiju Ninska rivijera sa preko 4.500.000 turističkih noćenja na 1. mjesto kao turističku destinaciju u Republici Hrvatskoj, daleko ispred svih ostalih. Smatramo kako Vodovod-Vir d.o.o. ostvaruje ciljeve koje se žele postići ovom Uredbom a to je efikasno vođenje EU projekata i efikasna usluga vodoopskrbe i odvodnje. Okrupnjavanje u ovom trenutku donijelo bi samo nesigurnost i probleme u provedbi poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, te sasvim sigurno manje kvalitetno i efikasno davanje usluge vodoopskrbe i odvodnje. Teorija da manji komunalci nisu sposobni provoditi izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te da „veliki“ komunalci imaju kapacitet i sposobnost nije točna. Kao dokaz ovome bilo bi dobro napraviti analizu koja su to komunalna poduzeća pripremila ili se već nalaze u realizaciji EU projekata u Zadarskoj županiji. Donošenjem ove uredbe otvorit će se mnoga pitanja poput: Zakonom je kao referentan datum uzet 31.12.2018. Što je sa imovinom i kapitalom od 31.12.2018 do 31.12.2021. kada se očekuje donošenje uredbe? Isto tako sukladno Zakonu broj zaposlenih mora biti isti 31.12.2018. i danas, ako nije kome treba dati otkaz? Što ako tvrtka ne može uspostaviti normalno funkcioniranje bez tih radnika, tko će biti odgovoran za prekide vodoopskrbe ili nemogućnost eventualnih hitnih intervencija? Koja radna mjesta će se zadržati, pod kojim uvjetima? Koji ljudi će preuzeti vođenje već ugovorenih projekata s obzirom da je očekivati odljev radne snage? Na koji način JLS mogu utjecati na efikasno vođenje velike tvrtke? Sasvim sigurno ne sa 1% ili 2% vlasničkih udjela. Sukladno Ugovoru o financiranju EU projekata JLS preuzele su na sebe financiranje potencijalnih. Postavlja se pitanje kako iskontrolirati menadžment velike tvrtke kad si vlasnik 1% ili 2% udjela, a imaš u relaizaciji projekte koji su u slučaju penalizacije u stanju dovesti gradski ili općinski proračun u bankrot? Za zaključit je da bi u našem slučaju donošenje ove Uredbe o uslužnim područjima, u kojem se tvrtka Vodovod Vir d.o.o. pripaja sa ostalim komunalnim tvrtkama tvrtki Vodovod Zadar, u ovom trenutku imalo negativne posljedice po provedbu započetih projekta, te nezadovoljstvo JLS i njenih građana. Zadarski Vodovod nije bio u stanju voditi projekte na području naših JLS 28 godina, pa ostaje nejasno zašto bi to bio u stanju činiti danas uz sve operativne probleme koje ta tvrtka ima na svojim projektima. Upravo zbog nesposobnosti tog javnog isporučitelja Grad Nin i Općina Vir su osnovali svoje tvrtke te su sami u svojoj režiji vodili projekte vodovodizacije, ujedinili svoje dvije tvrtke i projekte te i danas uspješno rade na daljnjem razvoju preko zajedničke tvrtke Vodovod – Vir. S toga predlažemo: 1. izmjenu članka 33. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 33. brišu riječi „Nin, Privlaka, Vir,Vrsi“ . 2. izmjenu članka 34. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima koji bi glasio:“Uslužno područje 34. obuhvaća Grad Nin, Općine Privlaka, Vrsi i Vir u Zadarskoj županiji. Ili Odgodu spajanja trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodovod d.o.o. do završetka provedbe aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi ( financijsko razdoblje 2014-2021) i aglomeracije Vir (financijsko razdoblje 2021-2027). Posebno napominjemo kako nikad nismo bili pozvani na sastanak na kojem je tema bila određivanje uslužnih područja na kojem bi mogli izraziti svoje misljenje o navedenoj problematici. Općina Vir po načelniku Marino Radović, mag. oec. Nije prihvaćen Provedba integracije javnih isporučitelja ne može trpjeti daljnju odgodu i ista nema alternativu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Prema izračunima, cijena vodne usluge na uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije pada na 2,43% neto raspoloživog dohotka, a bez provođenja postupka integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Vodovod-Vir d.o.o., raste na 4,13% (što je za 1,13% više od gornje granice od 3% neto raspoloživog dohotka), iz čega je vidljivo da je neophodno provesti postupak integracije kako bi cijena vodne usluge nakon provedbe EU investicija bila u granicama priuštivosti neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Društvo Vodovod -Vir d.o.o., Vir ne ispunjava uvjet za formiranje samostalnog uslužnog područja jer je količina isporučene vode u referentnoj 2018.g. iznosila 129.130 m3. Za usporedbu društvo preuzimatelj Vodovod d.o.o., Zadar je isporučio u navedenoj godini 9.792.515 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 30.
82 Grad Knin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 35. Člankom 35. stavkom 1. Uredbe navedeno je kako uslužno područje 33 obuhvaća sve gradove i općine u Šibensko-kninskoj županiji, osim općina Kijevo i Civljane. Predlaže se osnivanje zasebnog uslužnog područja koje bi obuhvaćalo grad Knin te općine Promina, Kijevo, Civljane, Biskupija, Ervenik i Kistanje, a kao društvo preuzimatelj na tom uslužnom području predlažemo Komunalno poduzeće d.o.o. Knin. Naime, Grad Knin i Općina Biskupija su tijekom 2020. godine spojili Komunalno poduzeće d.o.o. Knin sa Komunalnim poduzećem Biskupija, radi učinkovitije provedbe zajedničkih projekata te pružanja kvalitetnije usluge na području obadviju jedinica lokalne samouprave. Isto tako, u dogovoru smo sa svim ostalim, prethodno spomenutim, općinama da u budućnosti zajednički razvijamo vodne usluge na cijelom području. Sa svim spomenutim općinama, Grad Knin ima jako dobru suradnju, posebice oko isporuke vode stanovnicima na cijelom području u naseljima koja nemaju vodoopskrbnu mrežu. Isto tako, suradnja je vrlo intenzivna i između lokalnih vatrogasnih društava koja bez ikakvih prepreka koriste vodovodne mreže na cijelom području. Člankom 104. Zakona o vodnim uslugama propisane su iznimke pri definiranju zasebnog vodno-uslužnog područja, te u tom smislu ističemo kako se na području koje predlažemo, trenutno isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3. Poučeni dosadašnjim iskustvom, pripajanjem komunalnih sustava sa cijelog ovog područja Vodovodu i odvodnji d.o.o. iz Šibenika (kako je predloženo u članku 35. Nacrta Uredbe), provođenje određenih aktivnosti bilo bi otežano i u mnogome potpuno onemogućeno. Vodne građevine na području grada Šibenika i okolnih jedinica lokalne samouprave nisu tehnološki povezane sa vodnim građevinama u JLS-ovima koje se nalaze u sjevernom dijelu Županije (Grad Knin i općine Kistanje, Ervenik, Promina, Biskupija, Kijevo i Civljane), a velika udaljenost bi rezultirala nemogućnošću promptnog reagiranja na probleme na sustavima vodoopskrbe i odvodnje, pa smo stava da kvalitetnu i neposrednu uslugu nije moguće uspostaviti na tako velikom i logistički nepovezanom sustavu. S druge strane, osnivanjem uslužnog područja kako predlažemo, vodne usluge bi se obavljale sukladno načelima iz članka 5. Zakona, učinkovito, ekonomično i svrhovito, što i jest intencija Zakona. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje vode, što ovdje nije slučaj. Društvo Komunalno poduzeće d.o.o., Knin je u referentnoj 2018.g. isporučilo 627.773 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Osim navedenog kriterija, potrebno je ispuniti i preostale kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja koji se odnose na sadašnju i buduću priuštivost cijene vodne usluge. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 32.
83 Općina Maruševec UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Prijedlog izmjena Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima Zbog ispunjavanja ciljeva iz čl. 7. st. 1. Zakona o vodnim uslugama, te zbog iskazanog interesa stanovnika naselja Cerje Nebojse, Druškovec i Koškovec u interesu je Općine Maruševec, kao suvlasnika tvrtke Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, javnog isporučitelja vodnih usluga, da tvrtka, kao uslužno područje, a kroz ovu Uredbu, zadrži minimalno ono područje na kojem već dugi niz godina pruža uslugu javne vodoopskrbe. Napominjemo da navedena naselja nisu bila niti obuhvaćena projektom Aglomeracija Varaždin jer se nalaze pod opskrbnim područjem Ivkom-vode d.o.o. Ivanec. S obzirom na to da su Nacrtom prijedloga Uredbe tri naselja sa područja Općine Maruševec (Cerje Nebojse, Druškovec i Koškovec) na kojem distribuciju vode već dugi niz godina vrši tvrtka Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, stavljena u uslužno područje 2, društva preuzimatelja Varkom d.d. Varaždin, ovime predlažemo da uslužnim područjem 3, društva preuzimatelja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, budu obuhvaćena i naselja: - s područja Općine Maruševec: naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec. Uvažavajući prethodno iznesene činjenice i prijedloge, Općina Maruševec predlaže da se članci 4. i 5. prijedloga Uredbe izmijene na način da glase: „Članak 4. Uslužno područje 2 obuhvaća gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Cerje Tužno, Horvatsko, Jerovec, Lovrečan, Margečan, Osečka, Pece, Radovan, Ribić Breg, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava iz Grada Lepoglave, općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Druškovec i Koškovec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Dubravec, Klenovnik, Lipovnik, Plemenšćina i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d., Varaždin. Članak 5. Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec i Željeznica iz Grada Ivanca, naselja Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak i Jelovec Voćanski iz Općine Donja Voća, naselja Cerje Nebojse, Druškovec i Koškovec iz Općine Maruševec, te naselje Goranec iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom d.o.o., Ivanec.“ Formiranjem uslužnih područja kako se to predlaže Prijedlogom Uredbe, umjesto jačanja javnog isporučitelja vodnih usluga došlo bi do njegovog slabljenja, jer bi se smanjenjem područja smanjili i prihodi tvrtke Ivkom-vode d.o.o. Ivanec što bi ugrozilo provedbu započetih projekata, naročito EU investicije - projekta Aglomeracije Ivanec, stanovništvo spomenutih naselja Općine Maruševec bilo bi nezadovoljno, te se u tom smislu predlažu navedene izmjene područja obuhvata uslužnih područja pri čemu bi se u biti zadržalo postojeće stanje. Mario Klapša Općinski načelnik Općine Maruševec Nije prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JPRS i javnim isporučiteljima vodnih usluga, predloženo je spajanje UP2 i UP3 u jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Varkom d.d., Varaždin. Naime, formiranjem samostalnog UP 3 presjekla bi se buduća aglomeracija Lepoglava što je protivno zakonskom kriteriju iz članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama da granica uslužnog područja ne smije presijecati granicu aglomeracije, niti granicu vodoopskrbnog područja. U tijeku je provedba dva projekta ulaganja u sustave javne odvodnje i to projekt aglomeracije Ivanec čiji je investitor Ivkom-vode d.o.o., Ivanec i projekt aglomeracije Lepoglava čiji je investitor Varkom d.d., Varaždin, a provedbu oba projekta snažno podupire ovo Ministarstvo. Projekt aglomeracije Lepoglava ne predviđa cijepanje projekta u dva zasebna dijela sa dva različita investitora, što bi se dogodilo formiranjem dva uslužna područja i presijecanjem granice aglomeracije Lepoglava. Dodatni razlozi su da isporučitelj vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. nema financijske pokazatelje samoodrživosti ni prije provedbe EU investicija, a izvjesno neće biti održiv i nakon EU investicija, što je također jedan od kriterija za formiranje samostalnog uslužnog područja temeljem iznimke iz Zakona o vodnim uslugama. Isporučitelj Ivkom-vode d.o.o. iskazao je gubitke u kontinuitetu u zadnje 4 godine od 2017.-2020. te ne pokazuje znakove financijskog oporavka ni samoodrživosti ni nakon donošenja ZVU-a. Naposljetku, Grad Lepoglava se izričito protivi uključenju u UP 3, a bez Grada Lepoglave UP 3 gubi pretpostavku biti samostalno UP jer nema dostatne količine isporuke vode. S obzirom na navedeno, UP 3 je integriran sa UP 2.
84 KOMUNALIJE D.O.O. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Nastavno na nacrt prijedloga Uredbe, očitujemo se kako slijedi: 1. Javni isporučitelj vodnih usluga Komunalije d.o.o. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Novalje. Analizom i usporedbom poslovanja gore navedenih društava koja bi se trebala pripojiti društvu Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj d.o.o. utvrđeno je da Komunalije d.o.o. ima najmanju cijenu vode za krajnjeg korisnika na uslužnom području. Također Komunalije d.o.o. iskazuje najveći kapital i rezerve između usporednih društava. Vezano za navedeno, ističe se da podaci iz poslovnih knjiga o stanju kapitala i rezervi na dan 31.12.2018. godine (sukladno Uredbi) ne odražavaju realno stanje društava. 2. Društvo Komunalije d.o.o. u fazi je provedbe radova na aglomeraciji Novalja u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“, vrijednosti više od 300.000.000,00 kn, te su osigurana sredstva za financiranje lokalne komponente. Studija izvedivosti temeljem koje se krenulo u provedbu EU projekta i radove na aglomeraciji, predvidjela je da cijena vode za krajnjeg korisnika mora biti ispod 3% vrijednosti neto raspoloživog dohotka, što je i ostvareno. Osim sufinanciranja radova na aglomeraciji Novalja, društvo Komunalije d.o.o. kontinuirano financira i manje projekte vodoopskrbne i odvodnje na području grada Novalje. 3. Društvo Komunalije d.o.o. intenzivno i kontinuirano radi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu što je rezultiralo time da nam je ILI indikator 1,8, što nas svrstava u grupu „ A“ i predstavlja indikator koji iskazuju komunalna društva u zemljama visokog dohotka. Za usporedbu, prosječni ILI indikator u komunalnim društvima u Republici Hrvatskoj iznosi 5, odnosno svrstane su u grupu „ C „. Za pretpostaviti je da bi nakon pripajanja zbog prikazanih pokazatelja, novo društvo odnosno podružnica Novalja imalo veći ILI indikator, a time bi neizbježno morala porasti cijena vode za krajnje korisnike. 4. Društvo Komunalije d.o.o. samostalno je i učinkovito u održavanju komunalnih vodnih građevina i provedbi EU projekata. Razumljivo je da okrupnjavanjem društava poput Komunalija d.o.o. koja sada imaju manje gubitke što utječe na manju cijenu vode, s društvima koja imaju veće gubitke i veću cijenu vode, dolazi do povećanja cijene na cijelom uslužnom području, a time se krajnji korisnici kao i gospodarski subjekti stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na dosadašnje stanje i uvjete poslovanja, što će se sigurno nepovoljno odraziti na daljnji gospodarski razvoj na području grada Novalje, pa moguće i još nekih područja. Naime, Donošenjem ove Uredbe, te pripajanjem društva Komunalije d.o.o. u uslužno područje 29, cijena vodne usluge bi porasla, što bi zasigurno narušilo priuštivost cijene vodnih usluga koja bi prelazila 3% vrijednosti neto raspoloživog dohotka. Provedbom svih potrebnih projekata na planiranom uslužnom području cijena vodnih usluga će drastično porasti, te ovaj prijedlog okrupnjavanja nije u skladu s jednim od glavnih ciljeva donošenja ove Uredbe i Zakona o vodnim uslugama. 5. Za očekivati je da će doći i do viška radne snage u nekim službama što će se negativno odraziti na prihode kućanstava. Provedbom Uredbe, kako je to trenutno zamišljeno, došlo bi do povećanja troškova poslovanja, te ukidanja radnih mjesta, posebice u računovodstvu, pravnoj službi, te službi za provedbu EU projekata. Obzirom da se radi o visoko obrazovanim kadrovima s iskustvom na specifičnim poslovima, kakvih na otoku više neće biti, te osobe neće imati daljnjih mogućnosti za zaposlenje na ovom području. 6. Ako se donošenje Uredbe promatra u kontekstu drugih propisa kao npr. Zakona o otocima (Narodne novine broj. 116/2018), koji popisuje da država mora poticati gospodarski razvoj otoka, bojimo se da donošenje Uredbe neće poticati razvoj gospodarstva već će ga usporiti stvaranjem nepovoljnih uvjeta, poskupljenjem cijena vode, drugih usluga i slično. Na otocima općenito postoji deficit raznih struka, te se problem radne snage godinama prikazuje kao gorući, posebno u obrtničkom i tehničkom sektoru. Kada je riječ o problemu zapošljavanja radne snage, Komunalije d.o.o. ulažu u povećanje standarda zaposlenika kroz stimulacije i edukacije nastojeći osigurati veće plaće od prosječnih u komunalnom sektoru u RH, kako bi radnike zadržali na otoku i zapošljavali nove sukladno potrebama posla i razvoja općenito. 7. Okrupnjavanjem i objedinjavanjem zasigurno će doći do smanjenja plaća, a time i nezadovoljstva i osipanja radne snage u potrazi za boljim uvjetima rada i života. 8. Društvo Komunalije d.o.o., prema sadašnjem stanju i pokazateljima poslovanja, u potpunosti samostalno ostvaruje ciljeve određene čl.7.st.1. Zakona o vodnim uslugama, odnosno društvo Komunalije d.o.o. ostvaruje sljedeće; a) osigurava povrat troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode; b) sposobno je za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, te za provedbu obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom; c) poslovno je samoodrživo, financijski stabilno, te je visokog stupnja učinkovitosti. 9. Kada se osnivalo društvo Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj, gradovi i općine: Novalja, Senj, Rab, Pag, Karlobag, Lopar i Povljana postali su udjeličari u tom društvu, a svaki od tih gradova i općina na svom području imalo je osnovana društva za obavljanje komunalnih djelatnosti, posebno isporuku pitke vode krajnjim korisnicima i to po principu koji je vrlo sličan konceptu iz prijedloga Uredbe, no po našem mišljenju ipak bolji, što je vidljivo na primjeru Komunalija d.o.o.. Ranijih godina Grad Novalja je sufinancirao projekte koji su se izvodili na području djelovanja društva Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak Senj, u svrhu povećanja količina vode s kopna za otok Pag, te isti i danas aktivno sudjeluje u svim projektima društva. ZAKLJUČAK Uz sve gore navedeno, opravdano zaključujemo da je društvo Komunalije d.o.o. samoodrživo, što dokazuju pokazatelji o najmanjim gubicima, kontinuiranom ulaganju u ljude i opremu, sufinanciranje radova na aglomeraciji, najniža cijena vode krajnjim korisnicima, te naposlijetku najveća likvidnost. Također, društvo Komunalije d.o.o. udovoljava kriteriju da vrši isporuku vode od 800.000 do 1.000.000 m3 vode godišnje uz zadovoljavanje dodatnog kriterija priuštivosti buduće cijene vode ( najviše 3% NRD-A). Nastavno na sve izneseno, predlažemo da se komunalna društva na uslužnom području 29. prijedloga Uredbe ne okrupnjavaju, iz razloga iznesenih specifičnosti. Komunalije d.o.o. Direktor. Neven Korda dipl.ing.geod. Nije prihvaćen Društvo Komunalije d.o.o., Novalja ne ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama kojim je propisana iznimka za uspostavu uslužnog područja. Društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 1.092.458 m3 vode (što prelazi gornju granicu količine isporuke vode propisane navedenim člankom koja iznosi 1.000.000 m3/godišnje). S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 28.
85 GRAD DONJI MIHOLJAC UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 11. Člankom 11. p uslužno područje 9 obuhvaća gradove Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo te općine Antunovac, Bizovac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Šodolovci, Viljevo, Vladislavci i Vuka te naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš i Vardarac iz Općine Bilje u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području broj 9 je Vodovod - Osijek d.o.o., Osijek. Sukladno navedenom predlažemo revidiranje članka 11. na uslužnom području broj 9 i to na način da se Donji Miholjac, a podredno i općine koje su spojene na vodoopskrbni sustav isporučitelja MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. izdvoje iz uslužnog područja broj 9 i pripoji /ucrta/uvrsti Uslužnom području broj 7 članak 9. Gradovi Donji Miholjac, Našice i Đakovo i isporučitelji vodnih usluga koji djeluju na njihovim područjima već su neko vrijeme u pregovorima i iniciraju zajedničku suradnju na svojim vodnim područjima, radi se o podjednakim društvima isporučiteljima vodnih usluga, s podjednakim kapitalom i sličnom organizacijskom strukturom, a posjeduju i odgovarajući broj potrebnih stručnjaka i ispunjavaju sve uvjete iz Zakona o vodnim uslugama ( „Narodne novine“ br. 66/19.) za uspostavu jedinstvenog isporučitelja usluga na području Gradova Donji Miholjac, Našice i Đakovo i općina u okruženju koje su spojene na vodoopskrbne sustave isporučitelja vodnih usluga sa sjedištem u navedenim gradovima. Napominjemo, da je Zakonom o vodnim uslugama predviđena i mogućnost pripajanja susjednim aglomeracijama, što znači da se uslužna vodna područja određena Uredbom mogu mijenjati, pa ne vidimo razlog da se, ukoliko je postignut dogovor između jedinica lokalne samouprave i ispunjeni su zakonski uvjeti, ne omogući jedinicama lokalne samouprave da organiziraju zajedničkog isporučitelja vodnih usluga. Nije prihvaćen Tijekom provedenog savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga o Nacrtu prijedloga uredbe održanom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dana 1. listopada 2021. jedino je Grad Našice predložio da Grad Donji Miholjac bude u obuhvatu uslužnog područja na kojem je društvo preuzimatelj Đakovački vodovod d.o.o., dok isti taj prijedlog nisu podržali Našički vodovod d.o.o., Đakovački vodovod d.o.o. i Grad Đakovo. Štoviše, tijekom e-savjetovanja predstavnici navedenih isporučitelja i grada Đakova su se izjasnili da podržavaju Nacrt prijedloga uredbe s e-savjetovanja. Grad Đakovo negira postojanje dogovora o formiranju zajedničkog uslužnog područja koji bi bio suprotan Nacrtu prijedloga uredbe s e-savjetovanja. S obzirom na zaprimljene primjedbe, Grad Donji Miholjac je dio UP 8.
86 Općina Vrsi UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Na području Općine Vrsi se trenutno provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Sam projekt izgradnje ove aglomeracije obuhvaća izgradnju oko 105 km kanalizacijskog cjevovoda, 32 km sanacije vodovodnog cjevovoda, izgradnju 34 crpne stanice, podmorski ispust u dužini od 4,5 km. Projekt procijenjene vrijednosti 551 mil.kn je u provedbi već dvije godine i do sada je izgrađeno oko 50% sustava. Za ovu aglomeraciju u slijedećih mjesec dana očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nin, veličine 26.000 ES. Tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. koja provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi također priprema projekt na području aglomeracije Vir. Aglomeracija Vir obuhvaća izgradnju oko 250 km vodovodnog i kanalizacijskog cjevovoda, 16 crpnih stanica, podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje veličine 52.000 ES. Procijenjena vrijednost izgradnje ove aglomeracije je 750 mil.kn. Projekt je u Hrvatskim vodama deklariran kao projekt u visokom stupnju pripreme i spreman je za objavu tendera. Završetkom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ i projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir“, Vodovod Vir bi mogao isporučivati preko 2.500.000 m3 vode, te vršiti usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na kompletom području koje ljeti broji oko 150.000 ljudi. Kao potvrdu tome navodimo podatak da je Vir sa više od 2 milijuna noćenja već pet godina za redom u prvih 10 destinacija u Republici Hrvatskoj, a u zadnje dvije i na prva dva mjesta. Isto tako Ninska Rivijera koja obuhvaća područje grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi bilježi preko 1,4 milijun noćenja godišnje što je u zbirnom računanju također stavlja u prvih deset destinacija u Hrvatskoj. Smatramo kako Vodovod-Vir d.o.o. ostvaruje ciljeve koje se žele postići ovom Uredbom a to je efikasno vođenje EU projekata i efikasna usluga vodoopskrbe i odvodnje. Okrupnjavanje u ovom trenutku donijelo bi samo nesigurnost i probleme u provedbi poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, te sasvim sigurno manje kvalitetno i efikasno davanje usluge vodoopskrbe i odvodnje. Teorija da manji komunalci nisu sposobni provoditi izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te da „veliki“ komunalci imaju kapacitet i sposobnost nije točna. Kao dokaz ovome bilo bi dobro napraviti analizu koja su to komunalna poduzeća pripremila ili se već nalaze u realizaciji EU projekata u Zadarskoj županiji. Donošenjem ove uredbe otvorit će se mnoga pitanja poput: Zakonom je kao referentan datum uzet 31.12.2018. Što je sa imovinom i kapitalom od 31.12.2018 do 31.12.2021. kada se očekuje donošenje uredbe? Isto tako sukladno Zakonu broj zaposlenih mora biti isti 31.12.2018. i danas, ako nije kome treba dati otkaz? Što ako tvrtka ne može uspostaviti normalno funkcioniranje bez tih radnika, tko će biti odgovoran za prekide vodoopskrbe ili nemogućnost eventualnih hitnih intervencija? Koja radna mjesta će se zadržati, pod kojim uvjetima? Koji ljudi će preuzeti vođenje već ugovorenih projekata s obzirom da je očekivati odljev radne snage? Na koji način JLS mogu utjecati na efikasno vođenje velike tvrtke? Sasvim sigurno ne sa 1% ili 2% vlasničkih udjela. Sukladno Ugovoru o financiranju EU projekata JLS preuzele su na sebe financiranje potencijalnih penala. Postavlja se pitanje kako iskontrolirati menadžment velike tvrtke kad si vlasnik 1% ili 2% udjela, a imaš u realizaciji projekte koji su u slučaju penalizacije u stanju dovesti gradski ili općinski proračun u bankrot? Za zaključit je da bi u našem slučaju donošenje ove Uredbe o uslužnim područjima, u kojem se tvrtka Vodovod Vir d.o.o. pripaja sa ostalim komunalnim tvrtkama tvrtki Vodovod d.o.o., Zadar, u ovom trenutku imalo negativne posljedice po provedbu započetih projekta, te nezadovoljstvo JLS i njenih građana. Predlažemo: 1. izmjenu članka 33. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 33. brišu riječi „Nin, Privlaka, Vir, Vrsi“ . 2. dodavanje novog članka iza članka 33. u Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima koji bi glasio: “Uslužno područje 32. obuhvaća Grad Nin, Općine Privlaka, Vrsi i Vir u Zadarskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 32 je Vodovod-Vir d.o.o., Vir.“ Ili Odgodu spajanja trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodovod d.o.o. do završetka provedbe aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi (financijsko razdoblje 2014-2021) i aglomeracije Vir (financijsko razdoblje 2021-2027). Općina Vrsi Nije prihvaćen Provedba integracije javnih isporučitelja ne može trpjeti daljnju odgodu i ista nema alternativu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Prema izračunima, cijena vodne usluge na uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije pada na 2,43% neto raspoloživog dohotka, a bez provođenja postupka integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Vodovod-Vir d.o.o., raste na 4,13% (što je za 1,13% više od gornje granice od 3% neto raspoloživog dohotka), iz čega je vidljivo da je neophodno provesti postupak integracije kako bi cijena vodne usluge nakon provedbe EU investicija bila u granicama priuštivosti neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Društvo Vodovod -Vir d.o.o., Vir ne ispunjava uvjet za formiranje samostalnog uslužnog područja jer je količina isporučene vode u referentnoj 2018.g. iznosila 129.130 m3. Za usporedbu društvo preuzimatelj Vodovod d.o.o., Zadar je isporučio u navedenoj godini 9.792.515 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 30.
87 Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 29. VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Neven Kruljac, član uprave Komentar za e-savjetovanje o nacrtu prijedloga uredbe o uslužnim područjima 1.UTJECAJ UREDBE NA OTOKE Uslužna područja Članak 7. (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode Ad1. Na otocima, osim na Dugom otoku i Pašmanu, nema promjena u priuštivosti cijena vode prije i poslije formiranja uslužnih područja.(izvor: Završno izvješće, efekti udruživanja na sadašnju i buduću cijenu vode) 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom Ad 2. Isporučitelji vodnih usluga na većim jadranskim otocima, koji imaju uvjete za samostalno poslovanje, zbog prometne izoliranosti, kadrovski su ekipirani za sve potrebe i izazove, ekonomično, racionalno i pozitivno posluju stabilno upravljaju i razvijaju sustave na svom području, imaju prosječnu cijenu vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, imaju gubitke vode ispod hrvatskog prosjeka. Na otocima, na kojima za to postoji potreba u tijeku su radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture u suradnji s Posredničkim tijelima 1 i 2. Isporučitelji vodnih usluga su samostalno pripremili projekte i provode njihovu realizaciju. Pripajanjem postojećih javnih isporučitelja društvu preuzimatelja, obzirom na očekivanja od novonastalog društva za smanjenjem troškova poslovanja, očekuje se ukidanje radnih mjesta u računovodstvu i financijama, javnoj nabavi, razvoju društva, pripremi EU projekata i pravnoj službi. Radi se o visokoobrazovnim kadrovima koji su formirani kroz dugogodišnji razvoj društva sa vrlo specifičnim vještinama koji postaju tehnološki višak sa minimalnim šansama za zaposlenjem u struci na otocima te je vrlo izvjesno njihovo napuštanje otoka. Stoga podsjećamo na obvezu koja slijedi iz Zakona o otocima: PRIMJENA OTOČNIH RAZVOJNIH POKAZATELJA Otoci u planiranju i provođenju projekata, mjera i aktivnosti tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela Članak 15. (1) Tijela državne uprave i druga javnopravna tijela dužna su prilikom planiranja i provođenja projekata, mjera i aktivnosti za razvoj otoka u upravnom području iz svoje nadležnosti, ovisno o prirodi projekta, mjera i aktivnosti te raspoloživim financijskim sredstvima, posebno voditi računa o njihovu učinku na razvoj otoka, uzimajući u obzir vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstavanje otoka iz članaka 9., 10. i 13. ovoga Zakona Zanimljivo je da niti jedan otok nije predviđen kao sjedište društva preuzimatelja osim otoka Krka koji je trajno spojen sa kopnom. Iako je u provedenom e-savjetovanju o nacrt prijedloga zakona o vodnim uslugama navedeno kako:“ Bojazan od nedostatka buduće komunikacije zbog fizičke odvojenosti otoka ne možemo prihvatiti kao objektivan prigovor u eri opće uporabe visoke tehnologije (računala, pametni telefoni sa software programima koji omogućuju održavanje sastanaka „licem u lice“ neovisno o fizičkoj razdvojenosti).“ 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. Ad3. Otoci koji imaju uvjete za formiranje samostalnog uslužnog područja osim količine prodane vode imaju dugogodišnju tradiciju i prema tehničkim pokazateljima spadaju u bolje vođene JIVU u Hrvatskoj. Financiraju se isključivo iz cijene vodnih usluga. Upravo zbog svoje prometne izoliranosti organizacijski i kadrovski su ekipirani kako bi učinkovito mogli odgovoriti izazovima koji se događaju na dnevnoj bazi (incidenti u vodoopskrbi i odvodnji) te operativno provoditi planove razvoja vodoopskrbe i odvodnje na svom području. Zaključno; Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. (Članak 88. stavak 7 Zakona o vodnim uslugama) Društvo preuzimatelj nema ograničenja u zapošljavanju novih zaposlenika. Osim direktnog utjecaja na smanjenje broja zaposlenih u samom isporučitelju vodnih usluga, lokalni poduzetnici i obrtnici s otoka neće moći konkurirati natječajima za usluge i radove koje će provoditi novonastali isporučitelj javne usluge za cijelo područje na kojem obavlja uslugu jer izvan matičnog otoka nisu konkurentni. Sustav odlučivanja u novonastalom društvu je previše složen za dinamiku događanja na terenu (izvanredni događaji, praćenje projekata JLS koji nisu planirani(EU sredstva) i sl.): Dodatna nadležnost skupštine Članak 23. 1) Uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, skupština: 1. donosi poslovni plan.......... (2) Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina............ (3) Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini. 2. UTJECAJ UREDBE NA USLUŽNO PODRUČJE NA PODRUČJU JLS CRES I MALI LOŠINJ 2. Ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga Pripajanje društava kapitala Članak 88. (6) Poslovni udjeli odnosno dionice u društvu preuzimatelju određuju se prema stanju kapitala i rezervi društva preuzimatelja i društava koja se pripajaju na dan 31. prosinca 2018., a za pravne osobe iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona prema iskazanoj poziciji kapital i rezerve u bilanci na dan 31. prosinca 2018., osim kad je ovim Zakonom drukčije određeno. Stanje na dan 31. prosinca 2018. na području JIVU PONIKVE VODA D.O.O. KRK: 1. GRAD KRK 93.165.274 24,70% 2. OPĆINA BAŠKA 49.014.927 12,99% 3. OPĆINA DOBRINJ 53.554.558 14,20% 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 64.353.800 17,06% 5. OPĆINA OMIŠALJ 55.198.029 14,63% 6. OPĆINA PUNAT 40.139.340 10,64% 7. OPĆINA VRBNIK 21.781.941 5,77% UKUPNO 377.207.870 100,00% Stanje na dan 31. prosinca 2018. na području JIVU VIO CRES LOŠINJ: 1. GRAD CRES 29.959.770 50,00% 2. GRAD MALI LOŠINJ 29.959.770 50,00% UKUPNO 59.919.539 100,00% Novi jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području 27. 1. JLS S PODRUČJA PONIKVE VODA 377.207.870 86,29% 2. JLS S PODRUČJA VIO CRES LOŠINJ 59.919.539 13,71% UKUPNO 437.127.409 100,00% Novi jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području 27. po udjelima u kapitalu 1. GRAD KRK 93.165.274 21,31% 2. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 64.353.800 14,72% 3. OPĆINA OMIŠALJ 55.198.029 12,63% 4. OPĆINA DOBRINJ 53.554.558 12,25% 5. OPĆINA BAŠKA 49.014.927 11,21% 6. OPĆINA PUNAT 40.139.340 9,18% 7. GRAD CRES 29.959.770 6,85% 8. GRAD MALI LOŠINJ 29.959.770 6,85% 9. OPĆINA VRBNIK 21.781.941 4,98% UKUPNO 437.127.409 100,00% Određivanje udjela u novonastalom društvu prema iskazanoj poziciji kapital i rezerve u bilanci na dan 31. prosinca 2018. ne stvara objektivnu vrijednost uloga u novonastalom društvu. Zbog održavanja udjela gradova Cresa i Malog Lošinja po 50% u društvu VIO Cres Lošinj“ , ulaganja JLS kroz naknadu za razvoj nisu knjižena na povećanje kapitala već na prijelazni račun te se unose u kapital kao odgođeni prihodi tako da su u bilanci upisani kao prihod budućeg razdoblja, a stanje na toj stavci je bilo 182.557.239,00 kn. U društvu:“ PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk kapital i udjeli se povećavaju za iznose koje su JLS prikupile kroz naknadu za razvoj tako da odnos kapitala ne odražava objektivno vrijednost i važnost pojedinog dionika u zajedničkom društvu. Na području na kojem je JIVU „PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk prodano je u 2018.godini 2.847.564 m³ vode dok je na području na kojem je JIVU“VIO Cres Lošinj“ d.o.o. 1.572.127 m³. Prema podatcima iz 2018. godine na području novog uslužnog područja prema količini prodane vode Grad Mali Lošinj prednjači s više od četvrtine ukupnih količina prodane vode. JLS u novoformiranom JIVU poredani po količini prodane vode Prodana voda u 2018. u m³: 1. GRAD MALI LOŠINJ 1.137.641 25,74% 2. GRAD KRK 788.942 17,85% 3. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 535.461 12,12% 4. OPĆINA OMIŠALJ 477.220 10,80% 5. GRAD CRES 434.486 9,83% 6. OPĆINA BAŠKA 372.077 8,42% 7. OPĆINA PUNAT 310.625 7,03% 8. OPĆINA DOBRINJ 252.056 5,70% 9. OPĆINA VRBNIK 111.183 2,52% NOVI JIVU 4.419.691 100,00% Unatoč daleko najvećem učešću u prodanoj vodi odnosno u budućim prihodima novoformiranog JIVU (ista cijena vode na cijelom uslužnom području) s tendencijom značajnog rasta (gradnja golf igrališta s pratećim sadržajem) udio u odlučivanju u novonastalom društvu je zanemariv (6,85 %). Grad Cres s učešćem u prodanoj vodi od 9,83 % također ima manji udio u odlučivanju (6,85 %). Zajedno JLS s područja JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. u budućem JIVU udio u prodanoj vodi odnosno u prihodima će biti 35,57%, a udio u odlučivanju 13,71%. Prodana voda u 2018. u m³: 1. JLS S PODRUČJA PONIKVE VODA 2.847.564 64,43% 2. JLS S PODRUČJA VIO CRES LOŠINJ 1.572.127 35,57% UKUPNO 4.419.691 100,00% Drugi stup odlučivanja je dodatno pravo glasa: Članak 21. (1) Svaki član društva odnosno dioničar javnog isporučitelja vodnih usluga ima, uz prava glasa razmjerna njegovu poslovnom udjelu odnosno dionicama u temeljnom kapitalu u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona. 1. GRAD KRK 1 11% 2. OPĆINA BAŠKA 1 11% 3. OPĆINA DOBRINJ 1 11% 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 1 11% 5. OPĆINA OMIŠALJ 1 11% 6. OPĆINA PUNAT 1 11% 7. OPĆINA VRBNIK 1 11% 8. GRAD CRES 1 11% 9. GRAD MALI LOŠINJ 1 11% UKUPNO 9 100% 1. JLS S PODRUČJA PONIKVE VODA 7 78% 2. JLS S PODRUČJA VIO CRES LOŠINJ 2 22% UKUPNO 9 100% Dodatna nadležnost skupštine Članak 23. (1) Uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, skupština: 1. donosi poslovni plan 2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga 3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga 4. donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva 5. utvrđuje prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojim se uređuju vode 6. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode i 7. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana. Dvostruka većina Članak 24. (1) Odlučivanje o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona ne može se izuzeti iz nadležnosti skupštine. (2) Odluke o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona skupština donosi dvostrukom većinom. (3) Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa: – obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i – obična većina dodatnih glasova danih na skupštini. Iako će Grad Mali Lošinj pojedinačno najviše doprinositi ukupnim prihodima budućeg JIVU, a buduća podružnica (koja se može ugasiti za 2 godine) koju čine JLS Cres i JLS Mali Lošinj ukupno 35,7 % njihov će zajednički utjecaj u odlučivanju u budućem zajedničkom JIVU biti manji od dvije najmanje općine na području na kojem je JIVU :“ PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk. Osnivanjem novog JIVU ugasiti će se najmanje sljedeća radna mjesta u današnjem društvu „VIO Cres Lošinj“: Voditelj računovodstva(VSS);Financijski rukovoditelj(VSS);Financijski knjigovođa(SSS); Stručnjak zaštite na radu(VSS);Voditelj IT odjela(VSS); Referent NUS-a(SSS); Voditelj razvoja(VSS); Voditelj odjela za smanjenje gubitaka(VSS); Voditelj EU projekata(VSS); Voditelj javne nabave (VSS), Tehnički direktor (VSS); Tajnica direktora (VŠS); Direktor(VSS). Očekuje se povećanje broja zaposlenih u društvu preuzimatelju. Objedinjena javna nabava onemogućiti će natjecanje društava s otoka od kojih su neka u vlasništvu JLS-a. S obzirom da je za prosječnu potrošnju cijena vode na području pod JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. manja nego na području JIVU:“ PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk, očekuje se porast cijena vode na području JLS Cres i JLS Mali Lošinj. Prosječna mjesečna potrošnja za kućanstva na području JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. je 6,41 m³. Za prosječnu potrošnju kućanstva osnovna cijena JIVU je: PONIKVE (Krk) 117,25 kn VIOCL CRES LOŠINJ 89,12 kn Što je u postocima 32 % veća cijena na području JIVU :“ PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk za prosječnu potrošnju kućanstva. Prosječna mjesečna potrošnja za gospodarstvo na području JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. je 42,29 m³. Za prosječnu potrošnju cijena je: PONIKVE (Krk) 784,48 kn VIOCL CRES LOŠINJ 691,92 kn Što je u postocima 13 % veća cijena na području JIVU :“ PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk za prosječnu potrošnju. Sljedeće godine, 2022. navršiti će se 70 godina od kad je od jezera Vrana do naselja Orlec izgrađen vodovod te se 1952. godina drži za početak organizirane vodoopskrbe na području JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. Vransko jezero je izvorište vode za ljudsku potrošnju koja zadovoljava sve potrebe otoka Cresa, Lošinja i Ilovika pa nije potrebno kupovati vodu od drugih JIVU. Vodoopskrba otoka Suska i Unija osigurana je desalinizacijom morske vode. Upravo zato što djeluje na otocima i što ima vlastito izvorište te zato što djeluje preko 70 godina “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. je organizirano potpuno autonomno sa svim potrebnim službama za hitne intervencije, redovito održavanje te razvoj sustava. Na vrlo ograničenom području s relativno malim brojem stanovnika uspjeli smo osigurati mlade stručne kadrove za sve vitalne funkcije u društvu. Uspostavom novog uslužnog područja, mladi i obrazovani ljudi ostati će bez posla, a iz cijene vode prodane na JLS Cres i Mali Lošinj financirati će se troškovi zajedničkih službi u društvu preuzimatelju uz veću cijenu vode i bez ikakvog utjecaja na njegovo poslovanje. Uistinu je teško očekivati da će obzirom na sve okolnosti jedinice lokalne samouprave i postojeći javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području dragovoljno osigurati pripajanje postojećeg JIVU novom JIVU. S obzirom da je Zakon već prepoznao neka izuzeća držimo da postoje svi uvjeti da se zadrži postojeće stanje i da se područje koje je u nadležnosti JIVU “VIO Cres Lošinj“ d.o.o. proglasi uslužnim područjem kako je to u jednoj od opcija bilo i predviđeno te analizirano u dokumentu: „ZAVRŠNO IZVJEŠĆE EFEKTI UDRUŽIVANJA NA SADAŠNJU I BUDUĆU CIJENU VODE ZA PRIJEDLOG 38 USLUŽNIH PODRUČJA“ gdje je područje na kojem je JIVU „Vodovod i odvodnja Cres-Mali Lošinj“ d.o.o. Cres bilo definirano kao Uslužno područje 25 te je dokazana priuštivost: Ukupno_UP25_buduca s lok_suf s "ER" 32,73 kn/m3, a to je 2,61% netto raspoloživog dohotka. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Član uprave Neven Kruljac, dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres ne ispunjava kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja koji su propisani člankom 7. Zakona o vodnim uslugama niti kriterije iz članka 104. stavka 3. istoga Zakona kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 1.572.576 m3 vode (što prelazi gornju granicu količine isporuke vode od 1.000.000 m3). S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 26.
88 Vodovod-Vir d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. trenutno provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Sam projekt izgradnje ove aglomeracije obuhvaća izgradnju oko 105 km kanalizacijskog cjevovoda, 32 km sanacije vodovodnog cjevovoda, izgradnju 34 crpne stanice, podmorski ispust u dužini od 4,5 km. Projekt je u provedbi već dvije godine i do sada je izgrađeno oko 50% sustava. Za ovu aglomeraciju u slijedećih mjesec dana očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nin, veličine 26.000 ES. Također, tvrtka Vodovod-Vir pripremila je svu potrebnu dokumentaciju (glavne projekte, građevinske dozvole, lokacijske dozvole, riješila 90% pravno-imovinskih problema, aplikacijski paket) za još jednu aglomeraciju, a to je aglomeracija Vir. Aglomeracija Vir obuhvaća izgradnju oko 250 km vodovodnog i kanaliazcijskog cjevovoda, 16 crpnih stanica, podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje veličine 52.000 ES. Procjenjena vrijednost izgradnje ove aglomeracije je 750 mil.kn. Projekt je u Hrvatskim vodama deklariran kao projekt u visokom stupnju pripreme i spreman je za objavu tendera. Vodovod-Vir d.o.o. je u zadnjih nekoliko godina, ne računajući izgradnju na projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, izgradio oko 50 km vodovodne i kanalizacijske mreže, priključio oko 2.500 objekata na komunalnu infrastrukturu, te vlastitim snagama izgradio oko 5.000 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, te zajedno sa lokalnom samoupravom uložio znatna financijska sredstva. Trenutno se gradi dodatnih 25 km vodovodne i kanalizacijske mreže svojim sredstvima i sredstvima lokalne samouprave. Završetkom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ i projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir“, Vodovod Vir bi mogao isporučivati preko 2.500.000 m3 vode, te vršiti usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na kompletom području koje ljeti broji oko 150.000 ljudi. Kao potvrdu tome navodimo podatak da je Vir sa više od 2 milijuna noćenja već pet godina za redom u prvih 10 destinacija u Republici Hrvatskoj, a u zadnje dvije i na prva dva mjesta. Isto tako Ninska Rivijera koja obuhvaća područje grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi bilježi preko 1,4 milijun noćenja godišnje što je u zbirnom računanju također stavilja u prvih deset destinacija u Hrvatskoj. Smatramo kako Vodovod-Vir d.o.o. ostvaruje ciljeve koje se žele postići ovom Uredbom a to je efikasno vođenje EU projekata i efikasna usluga vodoopskrbe i odvodnje. Okrupnjavanje u ovom trenutku donijelo bi samo nesigurnost i probleme u provedbi poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, te sasvim sigurno manje kvalitetno i efikasno davanje usluge vodoopskrbe i odvodnje. Teorija da manji komunalci nisu sposobni provoditi izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te da „veliki“ komunalci imaju kapacitet i sposobnost nije točna. Kao dokaz ovome bilo bi dobro napraviti analizu koja su to komunalna poduzeća pripremila ili se već nalaze u realizaciji EU projekata u Zadarskoj županiji. Donošenjem ove uredbe otvorit će se mnoga pitanja poput: Zakonom je kao referentan datum uzet 31.12.2018. Što je sa imovinom i kapitalom od 31.12.2018 do 31.12.2021. kada se očekuje donošenje uredbe? Isto tako sukladno Zakonu broj zaposlenih mora biti isti 31.12.2018. i danas, ako nije kome treba dati otkaz? Što ako tvrtka ne može uspostaviti normalno funkcioniranje bez tih radnika, tko će biti odgovoran za prekide vodoopskrbe ili nemogućnost eventualnih hitnih intervencija? Koja radna mjesta će se zadržati, pod kojim uvjetima? Koji ljudi će preuzeti vođenje već ugovorenih projekata s obzirom da je očekivati odljev radne snage? Na koji način JLS mogu utjecati na efikasno vođenje velike tvrtke? Sasvim sigurno ne sa 1% ili 2% vlasničkih udjela. Sukladno Ugovoru o financiranju EU projekata JLS preuzele su na sebe financiranje potencijalnih. Postavlja se pitanje kako iskontrolirati menadžment velike tvrtke kad si vlasnik 1% ili 2% udjela, a imaš u relaizaciji projekte koji su u slučaju penalizacije u stanju dovesti gradski ili općinski proračun u bankrot? Za zaključit je da bi u našem slučaju donošenje ove Uredbe o uslužnim područjima, u kojem se tvrtka Vodovod Vir d.o.o. pripaja sa ostalim komunalnim tvrtkama tvrtki Vodovod Zadar, u ovom trenutku imalo negativne posljedice po provedbu započetih projekta, te nezadovoljstvo JLS i njenih građana. S toga predlažemo: 1. izmjenu članka 33. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 33. brišu riječi „Nin, Privlaka, Vir,Vrsi“ . 2. izmjenu članka 34. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima koji bi glasio:“Uslužno područje 34. obuhvaća Grad Nin, Općine Privlaka, Vrsi i Vir u Zadarskoj županiji. Ili Odgodu spajanja trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodovod d.o.o. do završetka provedbe aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi ( financijsko razdoblje 2014-2021) i aglomeracije Vir (financijsko razdoblje 2021-2027). Vodovod-Vir d.o.o. Nije prihvaćen Provedba integracije javnih isporučitelja ne može trpjeti daljnju odgodu i ista nema alternativu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Prema izračunima, cijena vodne usluge na uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije pada na 2,43% neto raspoloživog dohotka, a bez provođenja postupka integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Vodovod-Vir d.o.o., raste na 4,13% (što je za 1,13% više od gornje granice od 3% neto raspoloživog dohotka), iz čega je vidljivo da je neophodno provesti postupak integracije kako bi cijena vodne usluge nakon provedbe EU investicija bila u granicama priuštivosti neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Društvo Vodovod -Vir d.o.o., Vir ne ispunjava uvjet za formiranje samostalnog uslužnog područja jer je količina isporučene vode u referentnoj 2018.g. iznosila 129.130 m3. Za usporedbu društvo preuzimatelj Vodovod d.o.o., Zadar je isporučio u navedenoj godini 9.792.515 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 30.
89 JOSIP BRANKOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, kao građanin i korisnik usluga a svojevremeno zamjenik predsjednika nadzornog odbora tvrtke Komunalca d.o.o., Županja, pridružujem se inicijativi brisanja iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te apeliram za izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi za navedenu izmjenu Uredbe su višebrojni. Prije svega i vrlo bitno je istaknuti da je Komunalac d.o.o. uspješna tvrtka u službi ovog grada i njegovih građana već dugi niz godina. Naime, ove godine obilježio je 50 godina uspješnog rada i postojanja i svakako bi trebalo uvažiti pri utvrđivanju Uredbe o uslužnim područjima. Također, uz sve tehničke uvjete i parametre predviđene iznimkom u članku 104. Zakona o vodnim uslugama, trebalo bi voditi računa i o ekonomskim parametrima i pokazateljima. Evidentna je uspješnost ove tvrtke sa višegodišnjim pozitivnim poslovanjem bez gubitaka, tehnička, ekonomska efikasnost i opremljenost, uz brigu o racionalnim troškovima postignuta je dobra investicijska sposobnost, solventnosti i financijska likvidnost te se uredno podmiruju obveze kako prema dobavljačima tako i prema djelatnicima. Uz to postignuta je optimalna kadrovska struktura i fleksibilnost, pri čemu bih istaknuo dosta mladih i perspektivnih kadrova koji mogu pratiti tehnološka unapređenja poslovanja te koristiti EU fondove što se već pokazalo i dokazalo. Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“. Postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem. Projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno vlastitim kadrom je provedeno vođenje projekta a od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje. U tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“. Izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. Kontinuirano se radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. U slučaju pripajanja društva KOMUNALAC d.o.o. Županja Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o., grad Županja kao i druge JLS gdje obavlja usluge neće više imati jednaku kvalitetu izvršenja vodnih usluga, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava, a napose i same suradnje i komunikacije između korisnika usluga i javnog isporučitelja vodnih usluga. Naime, Komunalac d.o.o., Županja kao tvrtka uspješno posluje već 50 godina i od strateškog je interesa za grad Županju, njegovo izuzimanje iz vlasništva Grada i pripajanje Vinkovačkom vodovodi u kanalizaciji d.o.o. (VVK) bio veliki gubitak za Grad Županju i njezine građane. Naglašavam, da vlasnički udio koji bi Grad Županja kao jedinica lokalne samouprave (JLS) imao u VVK d.o.o. kao društvu preuzimatelju bio bi neznatan i zanemariv u odnosu na vlasnički udio društva preuzimatelja i ostalih JLS-a, što je za nas na ovom potpuno neprihvatljivo jer bi smo izgubili na kvaliteti vodne usluge. Očekivana bi bila slabija komunikacija te suradnja sa gradom kao vlasnikom i samim građanima kao korisnicima što nikome nije cilj. I na kraju, ne mogu se otetu dojmu da me ovaj prijedlog podsjeća na neka prošla vremena kada su se promjene provodile „odozgo“ dekretom bez ekonomske, gospodarske i ljudske logike, bez osjećaja za životnu stvarnost i potrebe građana. Stoga apeliram da se izmijeni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kako je uvodno napisano i Komunalcu d.o.o., Županja dodijeli uslužno područje kao i drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga. Unaprijed se zahvaljujem svima koji su pročitali i uvažili moje stavove. S poštovanjem Josip Branković, dipl.oec. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
90 JOSIP VRHOVAC UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama, - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno, nekada je Komunalac d.o.o. Županja obavljao vodne usluge na prostoru županjske Posavine a to bi mogao i u budućnosti, - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera, - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju, - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %, - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji, - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama, - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina, - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, izrađeno je Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog dijela županjske Posavine, s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti s ciljem smanjenja gubitaka i daljnjeg razvoja vodoopskrbe na istom, - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. PITANJA: Iz nesavršenosti Zakona o vodnim uslugama nameću se pitanja: - Što je sa radnicima podružnice (u slučaju Komunalca d.o.o. Županja), sigurnost radnih mjesta, iznosi/visine plaća, budući odnosi o kojima ništa ne piše i koji su neizvjesni? - Na stručnim skupovima, vezano za Zakon, se prezentira „reforma vodnog komunalnog gospodarstva“, na čemu se temelji ako se sa početnih 20 došlo do 41 uslužnog područja, zašto ne bih bilo npr. 45 ili 55 ako ispunjavaju uvjete i mogu samostalno funkcionirati? - Tko korisnicima vodnih usluga garantira korektnu cijenu vodnih usluga (?), kada kod nas svaka reforma u pravilu ide u krivom smjeru bez obzira na namjere zakonodavca, cijene će po meni sigurno rasti, - Da li će okrupnjavanjem JIVU biti učinkovitiji i ekonomičniji(?) ovisi o kvaliteti kadrova a ne veličini poduzeća, - Reforma vodno komunalnog gospodarstva treba ići poslije reforme lokalne i regionalne samouprave?!. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Josip Vrhovac Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj godini 2018. g isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim kriterija koji se odnose na područje pružanja usluge kao i količinu isporuke vode, potrebno ispuniti preostale kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja propisane navedenim člankom, a odnose se na priuštivost cijene vodne usluge. Društvo Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., koji zahvaća vodu s izvorišta u Sikirevcima vrši veleisporuku vode prema Komunalcu d.o.o., Županja. Vezano uz primjedbu koja se odnosi na radno-pravni status zaposlenika javnih isporučitelja vodnih usluga, navodimo da su Zakonom o vodnim uslugama propisane određene odredbe kojima se radnička prava tretiraju povoljnije od Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19). Zakon o vodnim uslugama je odredio da se pripajanje javnih isporučitelja provodi s brojem zaposlenika na dan 31.12. 2018., ali time ne ograničava osnivače javnih isporučitelja da u godini nakon pripajanja povećaju broj zaposlenika. Istim Zakonom je propisano i da se najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika određuju odlukom skupštine isporučitelja i to isključivo dvostrukom većinom (većina po temeljnom kapitalu + natpolovična JLS ili nadtrećinska većina svih osnivača), što je povoljnije uređenje od onog iz Zakona o trgovačkim društvima, gdje takve odluke donosi uprava, a ne skupština društva. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
91 Grad Ivanec UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Prijedlog izmjena Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima Zbog ispunjavanja ciljeva iz čl. 7. st. 1. Zakona o vodnim uslugama, u interesu je Grada Ivanca, kao većinskog vlasnika tvrtke Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, javnog isporučitelja vodnih usluga, da tvrtka, kao uslužno područje, a kroz ovu Uredbu, zadrži minimalno ono područje na kojem već dugi niz godina pruža uslugu javne vodoopskrbe. S obzirom na to da su Nacrtom prijedloga Uredbe neka naselja sa dosadašnjeg područja na kojem distribuciju vode vrši tvrtka Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, stavljena u uslužno područje 2, društva preuzimatelja Varkom d.d. Varaždin, ovime predlažemo da uslužnim područjem 3, društva preuzimatelja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, budu obuhvaćena i naselja: - s područja Grada Ivanca: naselja Cerje Tužno, Margečan – dio (zatečeno područje vodoopskrbe) - s područja Grada Lepoglave: naselje Lepoglava – dio (zatečeno područje vodoopskrbe) - s područja Općine Maruševec: naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec - s područja Općine Donja Voća: naselja Rijeka Voćanska, Gornja Voća - dio (zatečeno područje vodoopskrbe) - s područja Općine Klenovnik: naselje Klenovnik – dio (zatečeno područje vodoopskrbe). Osim navedenog, smatrano opravdanim, zbog dugogodišnjih težnji građana naselja Ribić Breg, Horvatsko i Jerovec da se vodom opskrbljuju sa lokalnih ivanečkih izvora, a o čemu je već bio postignut sporazum isporučitelja vodnih usluga, da ta naselja također budu obuhvaćena uslužnim područjem 3, tim više što su navedena naselja sastavni dijelovi aglomeracije Ivanec. Skrećemo pozornost i da je u stavku 2. članka 5. Nacrta prijedloga Uredbe pogrešno naveden naziv društva preuzimatelja, te molimo da se isto ispravi, točan naziv je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec. Uvažavajući prethodno iznesene činjenice i prijedloge, Grad Ivanec predlaže da se članci 4. i 5. prijedloga Uredbe izmijene na način da glase: „Članak 4. Uslužno područje 2 obuhvaća Gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Lovrečan, Margečan-dio (zatečeno područje vodoopskrbe), Osečka, Pece, Radovan, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava-dio (zatečeno područje vodoopskrbe) iz Grada Lepoglave, Općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Druškovec i Koškovec, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća-dio (zatečeno područje vodoopskrbe), Plitvica Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Klenovnik-dio (zatečeno područje vodoopskrbe), Dubravec, Lipovnik, Plemenšćina i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin. Članak 5. Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec, Željeznica, Cerje Tužno, Jerovec, Horvatsko, Ribić Breg, Margečan-dio (zatečeno područje vodoopskrbe) iz Grada Ivanca, naselja Lepoglava-dio (zatečeno područje vodoopskrbe), Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak, Jelovec Voćanski, Rijeka Voćanska i Gornja Voća-dio (zatečeno područje vodoopskrbe) iz Općine Donja Voća, naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec iz Općine Maruševec te naselja Goranec i Klenovnik-dio (zatečeno područje vodoopskrbe) iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.„ Formiranjem uslužnih područja kako se to predlaže Prijedlogom Uredbe, umjesto jačanja javnog isporučitelja vodnih usluga došlo bi do njegovog slabljenja, jer bi se smanjenjem područja smanjili i prihodi tvrtke Ivkom-vode d.o.o. Ivanec što bi ugrozilo provedbu započetih projekata, naročito EU investicije - projekta aglomeracije Ivanec, te se u tom smislu predlažu navedene izmjene područja obuhvata uslužnih područja pri čemu bi se u najvećoj mogućoj mjeri zadržalo postojeće stanje. Milorad Batinić, gradonačelnik Grada Ivanca Nije prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JPRS i javnim isporučiteljima vodnih usluga, predloženo je spajanje UP2 i UP3 u jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Varkom d.d., Varaždin. Naime, formiranjem samostalnog UP 3 presjekla bi se buduća aglomeracija Lepoglava što je protivno zakonskom kriteriju iz članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama da granica uslužnog područja ne smije presijecati granicu aglomeracije, niti granicu vodoopskrbnog područja. U tijeku je provedba dva projekta ulaganja u sustave javne odvodnje i to projekt aglomeracije Ivanec čiji je investitor Ivkom-vode d.o.o., Ivanec i projekt aglomeracije Lepoglava čiji je investitor Varkom d.d., Varaždin, a provedbu oba projekta snažno podupire ovo Ministarstvo. Projekt aglomeracije Lepoglava ne predviđa cijepanje projekta u dva zasebna dijela sa dva različita investitora, što bi se dogodilo formiranjem dva uslužna područja i presijecanjem granice aglomeracije Lepoglava. Dodatni razlozi su da isporučitelj vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. nema financijske pokazatelje samoodrživosti ni prije provedbe EU investicija, a izvjesno neće biti održiv i nakon EU investicija, što je također jedan od kriterija za formiranje samostalnog uslužnog područja temeljem iznimke iz Zakona o vodnim uslugama. Isporučitelj Ivkom-vode d.o.o. iskazao je gubitke u kontinuitetu u zadnje 4 godine od 2017.-2020. te ne pokazuje znakove financijskog oporavka ni samoodrživosti ni nakon donošenja ZVU-a. Naposljetku, Grad Lepoglava se izričito protivi uključenju u UP 3, a bez Grada Lepoglave UP 3 gubi pretpostavku biti samostalno UP jer nema dostatne količine isporuke vode. S obzirom na navedeno, UP 3 je integriran sa UP 2.
92 Mario Sušanj UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 17. Poštovani, na temelju prijedloga Uredbe o uslužnim područjima, imam potrebu iskazati osobno mišljenje u ime sindikata radnika tvrtke Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, čiji sam predsjednik. Naime, prijedlog Uredbe o uslužnim područjima na većinu djelatnika djeluje stresno, čime se gubi motiviranost za daljnji rad i radni elan. Ovakav prijedlog nikako ne udovoljava našim interesima o razvitku tvrtke, te se apsolutno slažem sa komentarom direktora naše tvrtke, koji je elaborirao financijsku isplativost, te prikazao mogućnost da postanemo sa okolnim općinama koje su sada u sustavu uslužno područje, prema Zakonu o vodama, članak 104. Naše Društvo je ostvarilo visoka tehnološka dostignuća, kako po SCADA sustavu, kojim upravljamo sa cijelom mrežom vodoopskrbe i odvodnje grada Ogulina, tako i sa vodovodom i odvodnjom općina koji su sada dio našeg trgovačkog društva. Također, sa ulaganjima u najnovije uređaje za unaprjeđenje rješavanja kvarova, novi vozni park, ulaganja u digitalizaciju i upravljivost, ulaganja u nove cjevovode vodoopskrbe i odvodnje, ulaganjima u sustav pročišćavanja koji je najbolji u ovom dijelu Europe, te timom ljudi koji predano rade da bi ostvarili ovakav napredak, smatram da možemo biti i mentor ostalim vodovodima, te vršiti edukacije na koji bi način trebalo upravljati sustavom. Također, izražavamo zabrinutost zbog daljnjeg financiranja plaća i ostalih davanja, koje do sada nikada nisu kasnile, niti su bile upitne, kao i daljnjeg financiranja EU projekata. Iz svega navedenog, molim da uzmete u obzir naveden elaboriran izračun priuštivosti, gdje temeljem članka 104. Zakona o vodama imamo pravo na formiranje uslužnog područja, te da se u konačnoj verziji ove Uredbe Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin formira kao uslužno područje. Unaprijed zahvaljujem! Sindikalni povjerenik Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Mario Sušanj Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin ne ispunjava kriterij iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporučena količina vode u referentnoj 2018. g. je 680.004 m3). Vezano uz primjedbu koja se odnosi na radno-pravni status zaposlenika javnih isporučitelja vodnih usluga, navodimo da su Zakonom o vodnim uslugama propisane određene odredbe kojima se radnička prava tretiraju povoljnije od Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Zakon o vodnim uslugama je odredio da se pripajanje javnih isporučitelja provodi s brojem zaposlenika na dan 31.12. 2018., ali time ne ograničava osnivače isporučitelja da u godini nakon pripajanja povećaju broj zaposlenih. Zakonom je propisano i da se najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika određuju odlukom skupštine isporučitelja i to isključivo dvostrukom većinom (većina po temeljnom kapitalu plus natpolovična ili nadtrećinska većina svih osnivača), što je povoljnije uređenje od onog iz Zakona o trgovačkim društvima, gdje takve odluke donosi uprava, a ne skupština društva. U postupku donošenja ove uredbe, dana 13. listopada 2021. održan je sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s predstavnicima sindikatima i to: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) na kojem su raspravljena predmetna pitanja. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 14.
93 IVKOM-VODE d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 4. Ivkom-vode d.o.o., Ivanec predlaže da se članak 4. prijedloga Uredbe izmijeni na način da glasi: Članak 4. Uslužno područje 2 obuhvaća Gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Lovrečan, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Osečka, Pece, Radovan, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., iz Grada Lepoglave, Općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Koškovec i Druškovec-dio, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Plitvica Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Klenovnik-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin. Pojašnjenje prijedloga izmjena nalazi se u komentaru u članku 5. Nije prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JPRS i javnim isporučiteljima vodnih usluga, predloženo je spajanje UP2 i UP3 u jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Varkom d.d., Varaždin. Naime, formiranjem samostalnog UP 3 presjekla bi se buduća aglomeracija Lepoglava što je protivno zakonskom kriteriju iz članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama da granica uslužnog područja ne smije presijecati granicu aglomeracije, niti granicu vodoopskrbnog područja. U tijeku je provedba dva projekta ulaganja u sustave javne odvodnje i to projekt aglomeracije Ivanec čiji je investitor Ivkom-vode d.o.o., Ivanec i projekt aglomeracije Lepoglava čiji je investitor Varkom d.d., Varaždin, a provedbu oba projekta snažno podupire ovo Ministarstvo. Projekt aglomeracije Lepoglava ne predviđa cijepanje projekta u dva zasebna dijela sa dva različita investitora, što bi se dogodilo formiranjem dva uslužna područja i presijecanjem granice aglomeracije Lepoglava. Dodatni razlozi su da isporučitelj vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. nema financijske pokazatelje samoodrživosti ni prije provedbe EU investicija, a izvjesno neće biti održiv i nakon EU investicija, što je također jedan od kriterija za formiranje samostalnog uslužnog područja temeljem iznimke iz Zakona o vodnim uslugama. Isporučitelj Ivkom-vode d.o.o. iskazao je gubitke u kontinuitetu u zadnje 4 godine od 2017.-2020. te ne pokazuje znakove financijskog oporavka ni samoodrživosti ni nakon donošenja ZVU-a. Naposljetku, Grad Lepoglava se izričito protivi uključenju u UP 3, a bez Grada Lepoglave UP 3 gubi pretpostavku biti samostalno UP jer nema dostatne količine isporuke vode. S obzirom na navedeno, UP 3 je integriran sa UP 2.
94 IVKOM-VODE d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 5. Ovim putem Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, daje primjedbe na objavljeni Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima (dalje u tekstu: Uredba). Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao javni isporučitelja vodnih usluga sada pruža uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje u naseljima na području Grada Ivanca, Grada Lepoglave, Općine Bednja, Općine Klenovnik, Općine Maruševec i Općine Donja Voća. U naseljima u kojima pružamo uslugu vodoopskrbe pokrivenost sustavom vodoopskrbe je 95%. Kapacitet izvorišta kojima raspolažemo iz važećih vodopravnih dozvola je 125,00 l/s ili 3.942.000,00 m3/god. Količina prodane vode u 2020. godini bila je 879.641,00 m3. Iz navedenog je vidljivo da raspolažemo dovoljnim dodatnim količinama vode i infrastrukturom za opskrbu vodom zapadnog dijela Varaždinske županije za naselja koja predlažemo u obuhvat uslužnog područja 3. Osim navedenog, smatramo opravdanim u uslužno područje 3 uključiti naselje Jerovec, koje je u obuhvatu Aglomeracije Ivanec i naselja Ribić Breg i Horvatsko koja gravitiraju Aglomeraciji Ivanec. Uspostavljanjem uslužnog područja 3 na način kako to predlaže Ivkom-vode d.o.o. Ivanec omogućena je kvalitetna opskrba vodom na održivi način, a to je i preduvjet za nastavak provedbe projekata vodoopskrbe i odvodnje u narednom razdoblju. S obzirom na to da su Nacrtom prijedloga Uredbe neka naselja sa dosadašnjeg obuhvata Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, stavljena u uslužno područje 2, društva preuzimatelja Varkom d.d. Varaždin, ovime ukazujemo na potrebu da se u uslužno područje 3, društva preuzimatelja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, uključe naselja kako slijedi: - područje Grada Ivanca: naselja Cerje Tužno, Margečan - dio - područje Grada Lepoglave: naselje Lepoglava – dio - područje Općine Maruševec – naselja Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec - područje Općine Donja Voća – naselja Rijeka Voćanska, Gornja Voća-dio - područje Općine Klenovnik - naselja Klenovnik – dio. Uvažavajući prethodno iznesene činjenice i prijedloge, Ivkom-vode d.o.o., Ivanec predlaže da se članci 4. i 5. prijedloga Uredbe izmijene na način da glase: „Članak 4. Uslužno područje 2 obuhvaća Gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Lovrečan, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Osečka, Pece, Radovan, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., iz Grada Lepoglave, Općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, Maruševec osim naselja Cerje Nebojse, Koškovec i Druškovec-dio, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Plitvica Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Klenovnik-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d. Varaždin. Članak 5. Uslužno područje 3 obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec, Željeznica, Cerje Tužno, Margečan-dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., Jerovec, Horvatsko i Ribić Breg iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava-osim dijela u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Varkom d.d., Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak, Jelovec Voćanski, Rijeka Voćanska i Gornja Voća- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o., iz Općine Donja Voća, naselja Cerje Nebojse, Koškovec iz Općine Maruševec, naselja Druškovec- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o. iz Općine Maruševec, te naselja Goranec, Klenovnik- dio u kojem do stupanja na snagu ove Uredbe pruža uslugu javne vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o. iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.„ Nije prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JPRS i javnim isporučiteljima vodnih usluga, predloženo je spajanje UP2 i UP3 u jedno uslužno područje s društvom preuzimateljem Varkom d.d., Varaždin. Naime, formiranjem samostalnog UP 3 presjekla bi se buduća aglomeracija Lepoglava što je protivno zakonskom kriteriju iz članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama da granica uslužnog područja ne smije presijecati granicu aglomeracije, niti granicu vodoopskrbnog područja. U tijeku je provedba dva projekta ulaganja u sustave javne odvodnje i to projekt aglomeracije Ivanec čiji je investitor Ivkom-vode d.o.o., Ivanec i projekt aglomeracije Lepoglava čiji je investitor Varkom d.d., Varaždin, a provedbu oba projekta snažno podupire ovo Ministarstvo. Projekt aglomeracije Lepoglava ne predviđa cijepanje projekta u dva zasebna dijela sa dva različita investitora, što bi se dogodilo formiranjem dva uslužna područja i presijecanjem granice aglomeracije Lepoglava. Dodatni razlozi su da isporučitelj vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. nema financijske pokazatelje samoodrživosti ni prije provedbe EU investicija, a izvjesno neće biti održiv i nakon EU investicija, što je također jedan od kriterija za formiranje samostalnog uslužnog područja temeljem iznimke iz Zakona o vodnim uslugama. Isporučitelj Ivkom-vode d.o.o. iskazao je gubitke u kontinuitetu u zadnje 4 godine od 2017.-2020. te ne pokazuje znakove financijskog oporavka ni samoodrživosti ni nakon donošenja ZVU-a. Naposljetku, Grad Lepoglava se izričito protivi uključenju u UP 3, a bez Grada Lepoglave UP 3 gubi pretpostavku biti samostalno UP jer nema dostatne količine isporuke vode. S obzirom na navedeno, UP 3 je integriran sa UP 2.
95 Vodovod i kanalizacija d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 17. Ulažemo prigovor isporučitelja vodnih usluga Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kojim smo svrstani u uslužno područje 15 - Karlovačka županija sa društvom preuzimateljem Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac. Prema Zakonu o vodama NN 66/19 od 18.07.2019 u članku 104. uz zadovoljavanje kriterija istovjetnog zakona, može se uspostaviti uslužno područje na kojem isporučitelj vodnih usluga isporučuje od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3. U svrhu dokazivanja ispunjenja kriterija prema članku 104. Zakona o vodama NN 66/19 i prava na formiranje uslužnog područja, izradili smo „Elaborat priuštivosti cijene Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin“ . Link na elaborat : http://vodovod-ogulin.hr/wp-content/uploads/2021/10/ELABORAT-O-PRIUSTIVOSTI-CIJENE-ViK-OGULIN.pdf Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin ne ispunjava kriterij isporuke više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama kojim je regulirana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporučena količina vode u referentnoj 2018.g. je 680.004 m3). S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 14.
96 Općina Privlaka UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA „Uredba o uslužnim područjima“ Kroz područje Općine Privlaka trenutno se provodi projekt aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Sam projekt izgradnje ove aglomeracije obuhvaća izgradnju oko 105 km kanalizacijskog cjevovoda, 32 km sanacije vodovodnog cjevovoda, izgradnju 34 crpne stanice, podmorski ispust u dužini od 4,5 km. Projekt je u provedbi već dvije godine i do sada je izgrađeno oko 50% sustava. Za ovu aglomeraciju u slijedećih mjesec dana očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nin, veličine 26.000 ES. Završetkom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ i projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir“, Vodovod Vir bi mogao isporučivati preko 2.500.000 m3 vode, te vršiti usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na kompletom području koje ljeti broji oko 150.000 ljudi. Kao potvrdu tome navodimo podatak da je Vir sa više od 2 milijuna noćenja već pet godina za redom u prvih 10 destinacija u Republici Hrvatskoj, a u zadnje dvije i na prva dva mjesta. Isto tako Ninska Rivijera koja obuhvaća područje grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi bilježi preko 1,4 milijun noćenja godišnje što je u zbirnom računanju također stavilja u prvih deset destinacija u Hrvatskoj. Općina Privlaka Smatra kako Vodovod-Vir d.o.o. ostvaruje ciljeve koji se žele postići ovom Uredbom a to je efikasno vođenje EU projekata i efikasna usluga vodoopskrbe i odvodnje. Okrupnjavanje u ovom trenutku donijelo bi samo nesigurnost i probleme u provedbi poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, te sasvim sigurno manje kvalitetno i efikasno davanje usluge vodoopskrbe i odvodnje. Teorija da manji komunalci nisu sposobni provoditi izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, te da „veliki“ komunalci imaju kapacitet i sposobnost nije točna. Kao dokaz ovome bilo bi dobro napraviti analizu koja su to komunalna poduzeća pripremila ili se već nalaze u realizaciji EU projekata u Zadarskoj županiji. Donošenjem ove uredbe otvorit će se mnoga pitanja poput: Zakonom je kao referentan datum uzet 31.12.2018. Što je sa imovinom i kapitalom od 31.12.2018 do 31.12.2021. kada se očekuje donošenje uredbe? Isto tako sukladno Zakonu broj zaposlenih mora biti isti 31.12.2018. i danas, ako nije kome treba dati otkaz? Što ako tvrtka ne može uspostaviti normalno funkcioniranje bez tih radnika, tko će biti odgovoran za prekide vodoopskrbe ili nemogućnost eventualnih hitnih intervencija? Koja radna mjesta će se zadržati, pod kojim uvjetima? Koji ljudi će preuzeti vođenje već ugovorenih projekata s obzirom da je očekivati odljev radne snage? Na koji način JLS mogu utjecati na efikasno vođenje velike tvrtke? Sasvim sigurno ne sa 1% ili 2% vlasničkih udjela. Sukladno Ugovoru o financiranju EU projekata JLS preuzele su na sebe financiranje potencijalnih. Postavlja se pitanje kako iskontrolirati menadžment velike tvrtke kad si vlasnik 1% ili 2% udjela, a imaš u relaizaciji projekte koji su u slučaju penalizacije u stanju dovesti gradski ili općinski proračun u bankrot? Za zaključit je da bi u našem slučaju donošenje ove Uredbe o uslužnim područjima, u kojem se tvrtka Vodovod Vir d.o.o. pripaja sa ostalim komunalnim tvrtkama tvrtki Vodovod Zadar, u ovom trenutku imalo negativne posljedice po provedbu započetih projekta, te nezadovoljstvo JLS i njenih građana. S toga predlažemo: 1. izmjenu članka 33. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 33. brišu riječi „Nin, Privlaka, Vir,Vrsi“ . 2. izmjenu članka 34. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima koji bi glasio:“Uslužno područje 34. obuhvaća Grad Nin, Općine Privlaka, Vrsi i Vir u Zadarskoj županiji. Ili Odgodu spajanja trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodovod d.o.o. do završetka provedbe aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi ( financijsko razdoblje 2014-2021) i aglomeracije Vir (financijsko razdoblje 2021-2027). Posebno napominjemo kako nikad nismo bili pozvani na sastanak na kojem je tema bila određivanje uslužnih područja na kojem bi mogli izraziti svoje misljenje o navedenoj problematici. OPĆINA PRIVLAKA NAČELNIK Gašpar Begonja dipl.ing. Nije prihvaćen Provedba integracije javnih isporučitelja ne može trpjeti daljnju odgodu i ista nema alternativu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao stručni nositelj predmetne uredbe poticat će snažnu operativnu autonomiju podružnica. Prema izračunima, cijena vodne usluge na uslužnom području društva preuzimatelja Vodovod d.o.o., Zadar nakon provedbe integracije pada na 2,43% neto raspoloživog dohotka, a bez provođenja postupka integracije cijena vodne usluge na distributivnom području društva Vodovod-Vir d.o.o., raste na 4,13% (što je za 1,13% više od gornje granice od 3% neto raspoloživog dohotka), iz čega je vidljivo da je neophodno provesti postupak integracije kako bi cijena vodne usluge nakon provedbe EU investicija bila u granicama priuštivosti neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Društvo Vodovod -Vir d.o.o., Vir ne ispunjava uvjet za formiranje samostalnog uslužnog područja jer je količina isporučene vode u referentnoj 2018.g. iznosila 129.130 m3. Za usporedbu društvo preuzimatelj Vodovod d.o.o., Zadar je isporučio u navedenoj godini 9.792.515 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada u UP 30.
97 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 27. Obzirom da sva 3 javna isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe na području Istarske županije ispunjavaju kriterije za osnivanje zasebnih uslužnih područja, ne postoji razlog za formiranje 1 uslužnog područja i 1 jedinstvenog javnog isporučitelja na području Istarske županije. Stav je našeg Društva da u Istri trebaju postojati 3 uslužna područja i 3 javna isporučitelja vodnih usluga: Istarski vodovod d.o.o., Vodovod Pula d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o. Skrećemo pozornost zakonodavcu da su propisani rokovi za provedbu preuzimanja prekratki te da bi troškove preuzimanja trebala snositi Republika Hrvatska / Hrvatske vode, a ne društvo preuzimatelj (ugovori o preuzimanju podliježu solemnizaciji, javnobilježnički trošak se utvrđuje prema vrijednosti imovine koja se preuzima što će činiti značajan trošak za društvo preuzimatelja). Nije prihvaćen Prijedlog za uspostavu tri uslužna područja na području Istarske županije s postojećim javnim isporučiteljima vodne usluge javne vodoopskrbe kao društvima preuzimateljima se ne prihvaća jer bi time izostao stvarni učinak provedbe reforme na području Istarske županije. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, gradovi Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Umag-Umago te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj dio su UP 23. Gradovi Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat dio su UP 24.
98 Katarina Orsolic UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 21.
99 Nina Pribisalić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nina Pribisalić Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj godini 2018. g isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim kriterija koji se odnose na područje pružanja usluge kao i količinu isporuke vode, potrebno ispuniti preostale kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja propisane navedenim člankom, a odnose se na priuštivost cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., koji zahvaća vodu s izvorišta u Sikirevcima vrši veleisporuku vode prema Komunalcu d.o.o., Županja. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
100 Ante Klanac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažem, kako je rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju! Ante Klanac Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 21.
101 MIRJANA UDOVČIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, kao dugogodišnja zaposlenica KOMUNALCA d.o.o. ŽUPANJA osjećam potrebu i slobodna sam izreći svoj komentar na Prijedlog nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „ŽUPANJA, BOŠNJACI, GRADIŠTE, ŠTITAR I GUNJA“. Temeljem osobnog radnog i životnog iskustva predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „USLUŽNO PODRUČJE 24 OBUHVAĆA GRAD ŽUPANJA, TE OPĆINE BOŠNJACI, GRADIŠTE, ŠTITAR I GUNJU U VUKOVARSKO – SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI. DRUŠTVO PREUZIMATELJ NA USLUŽNOM PODRUČJU 24 JE „KOMUNALAC“ d.o.o. ŽUPANJA“ Nadalje se članci pomiču od članka 26. te bi sadašnji članak 26. postao članak 27 i dalje se svaki slijedeći članak pomiče. Za takav prijedlog, odnosno za promjenu Uredbe imam mnogo razloga koje ću samo neke pokušati ukratko obrazložiti. Temeljem činjenice da sam dugogodišnja zaposlenica Komunalca d.o.o. Županja mogu argumentirano zaključiti da je današnji Komunalac space shuttle u odnosu na onaj kada sam započela s radom. Naime, iz godine u godinu puno se ulagalo, kako u razvoj građevinskih i infrastrukturnih objekata vodoopskrbe i odvodnje, tako i u kadrove, što svjedoče i mnogi uspješno provedeni projekti u Gradu Županja kao i u općinama Bošnjaci, Gradište i Štitar, a u budućnosti to će biti i Općina Gunja. Moram, također, naglasiti da u Komunalcu d.o.o. Županja nisam nikada doživjela da nisam primila redovitu plaću iz mjeseca u mjesec, kao i sva ostala davanja prema zaposlenima. Komunalac d.o.o. Županja nikada nije bio u situaciji da nije mogao plaćati i svoje obveze prema vanjskim izvođačima radova i usluga kao i prema Državi, te se takvom solventnošću može pohvaliti mali broj gospodarskih subjekata koji su na istoku Domovine radili kontinuirano u otežanim poslovnim uvjetima. Nije suvišno podsjetiti i na ulogu županjskog Komunalca u vrijeme Domovinskog rata kada je ova tvrtka pružila svu logističku potporu građanima i braniteljima županjske Posavine tijekom ratnih djelovanja i opće opasnosti koja je, kao što znamo, trajala 1263 dana. Kroz sve godine postojanja, a ove godine to je točno 50 godina, Komunalac d.o.o. Županja svojim je radom potvrdio opravdanost i sam je najbolji dokaz za potrebu opstojnosti tvrtke, jer da nije mogao poslovati ne bi mu trebala ova Uredba (Prijedlog) već bi se davno sam ugasio. U Komunalcu Županja mnogi su se zapošljavali i stjecali prva radna iskustva, a dobar dio njih i zaradili svoje mirovine, ostajali su u svome zavičaju i gradili ovdje dom i obitelj. Razmislimo dobro, neće li gašenjem Tvrtke u budućnosti mnogi mladi morat kupovati karte u jednom pravcu za Europu jer provedbom Prijedloga Uredbe (koju osobno ne mogu nazvati drugačije nego političkom Uredbom) praktično Tvrtka se gasi, dakle, gasi se temeljem Uredbe, a ne stvarnog stanja poslovanja?! Smatram i želim da KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA u bilo kojoj reformi „vodnog gospodarstva“ može i treba opstati, i samostalno poslovati još najmanje slijedećih 50 godina, te da zajedno s Gradom Županja, općinama Bošnjaci, Gradište, Gunja i Štitar nastavi s daljim ulaganjima u razvoj vodoopskrbe i odvodnje na našem uslužnom području, a ne da o našem razvoju razmišlja netko treći gdje bi mu mi postali samo broj i povećali područje nekom drugom tko uopće nije nikako vezan za naš Grad, a mislim niti za općine Bošnjaci, Gradište, Gunja i Štitar. Kao što svi znamo globalizacija ima svojih prednosti ali jedan od prvih nedostataka je udar na lokalno gospodarstvo, pa zar i Europa ne kaže, Hrvatska je razvijena onoliko koliko je razvijena njezina najmanja regija. Molim da se još jednom prije konačnog donošenja „Uredbe” razmotri Prijedlog i našoj Vladi RH predloži samo malo izmijenjena Uredba u kojoj bi se KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA pojavio kao NOVO USLUŽNO PODRUČJE I dalje nastavio djelovati u narednim desetljećima još kvalitetnije i uspješnije. Zahvaljujem Vladi RH koja će povoljno i na radost svih zaposlenika Komunalca d.o.o. Županja i samog Grada Županja kao i općina Bošnjaci, Gradište, Gunja i Štitar dopustiti samostalni opstanak KOMUNALCA d.o.o. ŽUPANJA. S poštovanjem, Mirjana Udovčić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
102 Tanja Dec UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 26. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Tanja Dec Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Društvo Komunalac d.o.o., Županja je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako, osim navedenog kriterija potrebno je ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na sadašnju i buduću priuštivost cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
103 OPĆINA KLINČA SELA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 2. U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 2. doda točka 42. Uslužno područje 42. Nije prihvaćen Dodatnom analizom Nacrta prijedloga uredbe, nakon zaprimljenih primjedbi i prijedloga s e-savjetovanja i provedenog savjetovanja s JLS, JP(R)S i javnim isporučiteljima vodnih usluga, prihvaćeno je optimalno rješenje prema kojemu jedno uslužno područje čine gradovi Zagreb, Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik i Žumberak, s društvom preuzimateljem Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su sada u UP 11.
104 Vesna Macko UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ S poštovanjem, Vesna Macko Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za uspostavu uslužnog područja kojeg bi činili Grad Županja i Općine: Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
105 Vesna Macko UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 26. Poštovani Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. S poštovanjem, Vesna Macko Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Društvo Komunalac d.o.o., Županja je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako, osim navedenog kriterija potrebno je ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na sadašnju i buduću priuštivost cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
106 Zlatko Župarić Aničić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 21.
107 Aleksandra Tomić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Aleksandra Tomić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
108 Nada čavarović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanje, Nada Čavarović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
109 Zdenka Marić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Zdenka Marić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
110 OPĆINA BOŠNJACI UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Općinski načelnik – Andrija Juzbašić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
111 OZREN GALOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Galović Ozren Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
112 Andreas Jurić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
113 Zoran Galović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
114 HRVOJE BUBALOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
115 DRAGICA LOVRIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Dragica Lovrić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
116 MIRNA GALOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Mirna Galović Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj godini 2018. g isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim kriterija koji se odnose na područje pružanja usluge kao i količinu isporuke vode, potrebno ispuniti preostale kriterije za uspostavu samostalnog uslužnog područja propisane navedenim člankom, a odnose se na priuštivost cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., koji zahvaća vodu s izvorišta u Sikirevcima vrši veleisporuku vode prema Komunalcu d.o.o., Županja. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
117 MARIO ZOVKIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Mario Zovkić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
118 MANDA ĐURIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Manda Đurić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
119 IVANA JANJIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Ivana Janjić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
120 OPĆINA GRADIŠTE UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Načelnik: Srećko Papac Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
121 Marijan Mihić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
122 Ilija Lešić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donosena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj večini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni proveti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija kod onih koji su ih proveli, da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavjest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promijenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Kadrovski smo sposobni. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samoprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, savjetnik Ilija Lešić, dipl. oec Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
123 Ivan Kujundžić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Ivan Kujundžić Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
124 Liljana Pavlović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Ljiljana Pavlović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
125 Tatjana Parmac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Parmać Tatjana Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
126 MARINA FILIPOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Marina Filipović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
127 Ivana Iljić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Iljić Ivana Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
128 LEA MAROJEVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Lea Marojević Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
129 Liljana Pavlović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Ljiljana Pavlović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
130 Mirna Meštrović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslana Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažem, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Mirna Meštrović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
131 Andrea Jovanovac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
132 Komunalac d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. KOMUNALAC d.o.o., Županja, Veliki kraj 132 PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: • Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. • Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. • Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. • Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. • U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. • U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. • Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. • Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. • Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. • U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. • Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, direktor Darko Lorger, dipl.ing.el. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
133 Saša Dec UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
134 Jasna Bobošević UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Jasna Bobošević Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj godini 2018. g isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose na sadašnju i buduću priuštivost cijene vodne usluge. Vezano uz primjedbu koja se odnosi na radno-pravni status zaposlenika javnih isporučitelja vodnih usluga, navodimo da su Zakonom o vodnim uslugama propisane određene odredbe kojima se radnička prava tretiraju povoljnije od Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19). Zakon o vodnim uslugama je odredio da se pripajanje javnih isporučitelja provodi s brojem zaposlenika na dan 31.12. 2018., ali time ne ograničava osnivače javnih isporučitelja da u godini nakon pripajanja povećaju broj zaposlenika. Istim Zakonom je propisano i da se najveći dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika određuju odlukom skupštine isporučitelja i to isključivo dvostrukom većinom (većina po temeljnom kapitalu plus natpolovična JLS ili nadtrećinska većina svih osnivača), što je povoljnije uređenje od onog iz Zakona o trgovačkim društvima, gdje takve odluke donosi uprava, a ne skupština društva. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovod i kanalizacije d.o.o., koju navedeno društvo zahvaća vodu na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada u UP 21.
135 zoran paunović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Grad Makarska se slaže u potpunosti sa navodima Vodovoda d.o.o. Makarska. Ispunjavamo sve uvijete da ostanemo samostalni isporučitelj, te sam izričito protiv spajanja sa bilo kojim drugim isporučiteljem vodnih usluga. Ovo je očito nastavak dugogodišnjeg šikaniranja i zapostavljanja cjelokupnog našeg podbiokovskog zavičaja. Nelogično i štetno "krojenje" uslužnih područja nestručnih izrađivača ove uredbe, neće i ne smije proći ovaj put! Vodovod Makarska mora ostati samostalan. dr.sc. Zoran Paunović, Gradonačelnik Makarske. Nije prihvaćen Integracija na uslužnim područjima ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, posebno na slabije razvijenim područjima. Slijedeći taj koncept Vodovod d.o.o., Makarska je društvo preuzimatelj na uslužnom području 37 kojemu se pripaja društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o.,Imotski. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 37.
136 Općina Podgora UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Općina Podgora se pridružuje navodima tvrtke Vodovod d.o.o. Makarska te se protivimo spajanju s bilo kojim drugim isporučiteljem vodnih usluga, budući da Vodovod d.o.o. Makarska ispunjava zakonske uvjete da ostane samostalni isporučitelj vodnih usluga, te jedino kao takav može ostati održiv. Spajanje Vodovoda d.o.o. Makarska s bilo kime će najvjerojatnije dovesti do nefunkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje makarskog primorja te posljedično dovođenja u opasnost funkcioniranja turizma, kao glavnog pokretača gospodarstva makarskog primorja obzirom da Vodovod d.o.o. Makarska jednostavno neće biti u mogućnosti boriti se sa svojim problemima i lošim vodoopskrbnim sustavima susjednih područja. Petra Radić, mag.ing.arh. Načelnica Općine Podgora Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer nema opravdanog razloga za bojazan društva Vodovod d.o.o., Makarska da će integracija dovesti do nepovoljnog utjecaja na turizam Makarske rivijere. Integracija ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima. U kontekstu dane primjedbe, ukazujemo na nužnost usmjeravanja aktivnosti od strane Vodovoda d.o.o., Makarska u razvoj projekata sustava javne odvodnje u cilju očuvanja dobrog stanja voda i vodnog okoliša kao osnovnog preduvjeta za održivost turizma na području Makarske rivijere, što u ovom trenutku izostaje. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 37.
137 Martina Knez UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S poštovanjem, Martina Knez Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
138 Općina Podgora UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Kao općinska načelnica Općine Podgora, podupirem mišljenje i stav cijele Skupštine čiji sam član, kao i direktora Nuića. Glavna razlika Vodovoda d.o.o. Makarska i susjednih isporučitelja vodnih usluga je izražena sezonalnost. Naime problem Vodovoda d.o.o. Makarska je činjenica da se glavnina pitke vode krajnjim korisnicima isporuči tijekom turističke sezone (period oko 60-70 dana) te je zbog navedenog potrebno imati sustav koji je sposoban isporučiti dnevnu količinu vode za preko 100.000 stanovnika, a koji sustav se održava isporučivanjem vode tijekom preostalog dijela godine za samo oko 15.000 stanovnika. Nadalje opće je poznato da turizam na makarskom primorju čini glavninu gospodarske djelatnosti te je isto tako specifično da na području s oko 15 000 stalnih stanovnika postoji turizam u tolikim razmjerima koncentriran na geografski malom području. Većina stanovnika makarske rivijere, bez obzira kojim se poslovima bave, upravo ovisi o turizmu. Obzirom da je udio prihoda turizma od 19,6 posto BDP-a na razini Republike Hrvatske suvišan je svaki daljnji komentar o njegovoj gospodarskoj važnosti. Zbog postojećih problema na vodnokomunalnoj infrastrukturi na području Vodovoda d.o.o. Makarska potrebna su iznimno velika ulaganja kako bi sustav doveli u stanje ispravnosti i stabilnosti. Naime zbog nedostataka na sustavu konstantno nam prijeti opasnost da će isporuka pitke vode biti na dulje vrijeme ugrožena. U takvoj situaciji mi ne možemo ozbiljno razmišljati o turizmu kao djelatnosti te je potrebno uložiti znatna sredstva u rekonstrukciju i nadogradnju sustava. Stoga bi u ovoj situaciji spajanjem Vodovoda d.o.o. Makarska s bilo kime tko će biti dodatno opterećenje došlo do narušavanja funkcioniranja vodnokomunalnog sustava makarskog primorja te potencijalno dovelo u pitanje realizaciju nužnih projekata na našem uslužnom području. Svi susjedni Isporučitelji vodnih usluga i predložena susjedna uslužna područja nemaju navedene probleme. Obzirom da se radi o sličnim isporučiteljima vodne usluge u smislu nepostojanja sezonalnosti te sličnih problema kao što ima Vodovod d.o.o. Makarska. Stoga smo mišljenja da si neće predstavljati međusobni teret za funkcioniranje ukoliko dođe do spajanja istih, bez Vodovoda d.o.o. Makarska. S druge strane spajanje Vodovoda d.o.o. Makarska s bilo kime će najvjerojatnije dovesti do nefunkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje makarskog primorja te posljedično dovođenja u opasnost funkcioniranja turizma, kao glavnog pokretača gospodarstva makarskog primorja obzirom da Vodovod d.o.o. Makarska jednostavno neće biti u mogućnosti boriti se sa svojim problemima i lošim vodoopskrbnim sustavima susjednih područja. Petra Radić, mag.ing.arh. Nije prihvaćen Integracija javnih isporučitelja ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga na cjelokupnom području, a posebno stanovništvu u ruralnim, brdskim te demografski ugroženim područjima. Bespredmetna je tvrdnja da će se integracija negativno odraziti na turizam Makarske rivijere. U kontekstu dane primjedbe, ukazujemo na nužnost usmjeravanja aktivnosti od strane Vodovoda d.o.o., Makarska u razvoj projekata sustava javne odvodnje, u cilju očuvanja dobrog stanja voda i vodnog okoliša, kao osnovnog preduvjeta za održivi razvoj turizma na području Makarske rivijere, što u ovom trenutku izostaje. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 37.
139 KSENIJA IVANKOVIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su:  Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja.  Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno.  Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito.  Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
140 Tanja Dec UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete propisane člankom 104. Zakona o vodnim uslugama koji predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osnove temeljem kojih Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti uslužno područje: - Komunalac d.o.o., Županja ispunjava uvjete iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci, - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer ispunjava sve uvjete zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje obavlja vodne usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, Tanja Dec Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
141 Denis Softić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Grad Županja, kao vlasnik Komunalca d.o.o., Županja, predlaže brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi zbog kojih se traži izmjena Uredbe: Komunalac d.o.o., Županja kao tvrtka uspješno posluje već 50 godina i od strateškog je interesa za grad Županju, te bi njegovo izuzimanje iz našeg vlasništva i pripajanje Vinkovačkom vodovodi u kanalizaciji d.o.o. (VVK) bio veliki gubitak za Grad Županju i njezine građane. Vlasnički udio koji bi Grad Županja kao jedinica lokalne samouprave (JLS) imao u VVK kao društvu preuzimatelju je neznatan i zanemariv u odnosu na vlasnički udio društva preuzimatelja i ostalih JLS-a, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Nažalost, opće je poznata činjenica da je unazad nekoliko godina prisutno masovno iseljavanje stanovništva iz naših krajeva, naročito ovaj istočni dio Slavonije. Županja je nekada bila industrijski grad sa nekoliko jakih i velikih tvornica i tvrtki od kojih je danas većina zatvorena, a dio rade sa minimalnom radnom snagom. Sladorana je nekada zapošljavala preko 400 radnika, danas ih ima oko 100, Mljekara je nekada imala oko 200 radnika, danas ima oko 50, Slavonija Županja, također, Županjska banka koja je ugašena zapošljavala je oko 100 radnika, nažalost, puno je još takvih primjera u našem gradu. Grad Županja je imao svoju plinsku mrežu koju je morao prepustiti PIS-u. Županja je desetljećima imala svoj sud, pa nam je i on oduzet, ostala je samo Stalna sudska služba. Sada nam se slovom zakona pokušava oduzeti i Komunalac koji je uspješna tvrtka u službi ovog grada i njegovih građana već dugi niz godina. Stoga apeliramo da se izmijeni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kako je uvodno napisano i Komunalcu d.o.o., Županja dodijeli uslužno područje kao i drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
142 OPĆINA BAŠKA VODA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Općina Baška Voda se pridružuje navodima Vodovoda d.o.o. Makarska te se protivimo spajanju s bilo kojim drugim isporučiteljem vodnih usluga. S obzirom da Vodovod d.o.o. Makarska ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o vodnim uslugama, predlažemo da uslužno područje Vodovod d.o.o. Makarska ostane identično dosadašnjem, odnosno da mu se ne pripaja ni jedan drugi isporučitelj vodnih usluga. Nije prihvaćen Integracija na uslužnim područjima ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima. Slijedeći taj koncept Vodovod d.o.o., Makarska je društvo preuzimatelj na uslužnom području kojemu se pripaja društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
143 RUŽICA BIČANIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Grad Županja, kao vlasnik Komunalca d.o.o., Županja, predlaže brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi zbog kojih se traži izmjena Uredbe: Komunalac d.o.o., Županja kao tvrtka uspješno posluje već 50 godina i od strateškog je interesa za grad Županju, te bi njegovo izuzimanje iz našeg vlasništva i pripajanje Vinkovačkom vodovodi u kanalizaciji d.o.o. (VVK) bio veliki gubitak za Grad Županju i njezine građane. Vlasnički udio koji bi Grad Županja kao jedinica lokalne samouprave (JLS) imao u VVK kao društvu preuzimatelju je neznatan i zanemariv u odnosu na vlasnički udio društva preuzimatelja i ostalih JLS-a, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Nažalost, opće je poznata činjenica da je unazad nekoliko godina prisutno masovno iseljavanje stanovništva iz naših krajeva, naročito ovaj istočni dio Slavonije. Županja je nekada bila industrijski grad sa nekoliko jakih i velikih tvornica i tvrtki od kojih je danas većina zatvorena, a dio rade sa minimalnom radnom snagom. Sladorana je nekada zapošljavala preko 400 radnika, danas ih ima oko 100, Mljekara je nekada imala oko 200 radnika, danas ima oko 50, Slavonija Županja, također, Županjska banka koja je ugašena zapošljavala je oko 100 radnika, nažalost, puno je još takvih primjera u našem gradu. Grad Županja je imao svoju plinsku mrežu koju je morao prepustiti PIS-u. Županja je desetljećima imala svoj sud, pa nam je i on oduzet, ostala je samo Stalna sudska služba. Sada nam se slovom zakona pokušava oduzeti i Komunalac koji je uspješna tvrtka u službi ovog grada i njegovih građana već dugi niz godina. Stoga apeliramo da se izmijeni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kako je uvodno napisano i Komunalcu d.o.o., Županja dodijeli uslužno područje kao i drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m 3 , a manje od 1.000.000 m 3  vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj večini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija kod onih koji su ih proveli, da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer je dokazao da ispunjava sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma. U slučaju njegovog pripajanja VVK d.o.o., grad Županja kao i druge JLS gdje obavlja usluge neće više imati jednaku kvalitetu izvršenja vodnih usluga, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava, a napose i same suradnje i komunikacije između korisnika usluga i javnog isporučitelja vodnih usluga. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
144 Grad Županja UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. 1. Predlažem brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“,. 2. predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Obrazloženje: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj večini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija kod onih koji su ih proveli, da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatram da trebate prihvatiti navedene izmjene nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima. S poštovanjem A. Balentović Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
145 Grad Županja UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. GRAD ŽUPANJA, GRADONAČELNIK PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Grad Županja, kao vlasnik Komunalca d.o.o., Županja, predlaže brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi zbog kojih se traži izmjena Uredbe: Komunalac d.o.o., Županja kao tvrtka uspješno posluje već 50 godina i od strateškog je interesa za grad Županju, te bi njegovo izuzimanje iz našeg vlasništva i pripajanje Vinkovačkom vodovodi u kanalizaciji d.o.o. (VVK) bio veliki gubitak za Grad Županju i njezine građane. Vlasnički udio koji bi Grad Županja kao jedinica lokalne samouprave (JLS) imao u VVK kao društvu preuzimatelju je neznatan i zanemariv u odnosu na vlasnički udio društva preuzimatelja i ostalih JLS-a, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Nažalost, opće je poznata činjenica da je unazad nekoliko godina prisutno masovno iseljavanje stanovništva iz naših krajeva, naročito ovaj istočni dio Slavonije. Županja je nekada bila industrijski grad sa nekoliko jakih i velikih tvornica i tvrtki od kojih je danas većina zatvorena, a dio rade sa minimalnom radnom snagom. Sladorana je nekada zapošljavala preko 400 radnika, danas ih ima oko 100, Mljekara je nekada imala oko 200 radnika, danas ima oko 50, Slavonija Županja, također, Županjska banka koja je ugašena zapošljavala je oko 100 radnika, nažalost, puno je još takvih primjera u našem gradu. Grad Županja je imao svoju plinsku mrežu koju je morao prepustiti PIS-u. Županja je desetljećima imala svoj sud, pa nam je i on oduzet, ostala je samo Stalna sudska služba. Sada nam se slovom zakona pokušava oduzeti i Komunalac koji je uspješna tvrtka u službi ovog grada i njegovih građana već dugi niz godina. Stoga apeliramo da se izmijeni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kako je uvodno napisano i Komunalcu d.o.o., Županja dodijeli uslužno područje kao i drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj večini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija kod onih koji su ih proveli, da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer je dokazao da ispunjava sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma. U slučaju njegovog pripajanja VVK d.o.o., grad Županja kao i druge JLS gdje obavlja usluge neće više imati jednaku kvalitetu izvršenja vodnih usluga, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava, a napose i same suradnje i komunikacije između korisnika usluga i javnog isporučitelja vodnih usluga. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, gradonačelnik, Damir Juzbašić, dipl.iur. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
146 Tin Dogan UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Grad Županja, kao vlasnik Komunalca d.o.o., Županja, predlaže brisanje iz članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja“, te predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Naredni članci se pomiču prema daljnjem redoslijedu iz Uredbe. Razlozi zbog kojih se traži izmjena Uredbe: Komunalac d.o.o., Županja kao tvrtka uspješno posluje već 50 godina i od strateškog je interesa za grad Županju, te bi njegovo izuzimanje iz našeg vlasništva i pripajanje Vinkovačkom vodovodi u kanalizaciji d.o.o. (VVK) bio veliki gubitak za Grad Županju i njezine građane. Vlasnički udio koji bi Grad Županja kao jedinica lokalne samouprave (JLS) imao u VVK kao društvu preuzimatelju je neznatan i zanemariv u odnosu na vlasnički udio društva preuzimatelja i ostalih JLS-a, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Nažalost, opće je poznata činjenica da je unazad nekoliko godina prisutno masovno iseljavanje stanovništva iz naših krajeva, naročito ovaj istočni dio Slavonije. Županja je nekada bila industrijski grad sa nekoliko jakih i velikih tvornica i tvrtki od kojih je danas većina zatvorena, a dio rade sa minimalnom radnom snagom. Sladorana je nekada zapošljavala preko 400 radnika, danas ih ima oko 100, Mljekara je nekada imala oko 200 radnika, danas ima oko 50, Slavonija Županja, također, Županjska banka koja je ugašena zapošljavala je oko 100 radnika, nažalost, puno je još takvih primjera u našem gradu. Grad Županja je imao svoju plinsku mrežu koju je morao prepustiti PIS-u. Županja je desetljećima imala svoj sud, pa nam je i on oduzet, ostala je samo Stalna sudska služba. Sada nam se slovom zakona pokušava oduzeti i Komunalac koji je uspješna tvrtka u službi ovog grada i njegovih građana već dugi niz godina. Stoga apeliramo da se izmijeni Prijedlog Uredbe o uslužnim područjima kako je uvodno napisano i Komunalcu d.o.o., Županja dodijeli uslužno područje kao i drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj večini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija kod onih koji su ih proveli, da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Ima jedinstvenu cijenu vodnih usluga na trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - Financijski je stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je kapacitiran. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, jer je dokazao da ispunjava sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma. U slučaju njegovog pripajanja VVK d.o.o., grad Županja kao i druge JLS gdje obavlja usluge neće više imati jednaku kvalitetu izvršenja vodnih usluga, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava, a napose i same suradnje i komunikacije između korisnika usluga i javnog isporučitelja vodnih usluga. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je s dio UP 21.
147 Zdravko Josipović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Smatram da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da su ispunjeni svi uvjeti i razlozi zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. U prilog prethodno iznesenom, navodim sljedeće: Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. Kontinuirano se radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. Komunalac d.o.o. je financijski stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je sposoban. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
148 Jadranka Bebić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
149 Općina Brela UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Općina Brela se pridružuje navodima tvrtke Vodovod d.o.o. Makarska te se protivimo spajanju s bilo kojim drugim isporučiteljem vodnih usluga, budući da Vodovod d.o.o. Makarska ispunjava zakonske uvjete da ostane samostalni isporučitelj vodnih usluga. Načelnik općine Brela Stipe Ursić Nije prihvaćen Integracija na uslužnim područjima ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima. Slijedeći taj koncept Vodovod d.o.o., Makarska je društvo preuzimatelj na uslužnom području kojemu se pripaja društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
150 Đurđica Pejić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. U prilog prethodno iznesenom, navodim sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano se radi na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provode se investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Komunalac d.o.o. je financijski stabilan, poslovno održiv i učinkovit, te već 50 godina uspješno posluje i kadrovski je sposoban. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatram da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da je argumentima dokazano da su ispunjeni svi uvjeti i razlozi zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
151 Krunoslav Balentović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Pokušaj pripajanja Komunalca Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji nije u skaladu sa vladavinom prava, načelima etike u ekonomsko pravnom prometu te načelima bona fides a i tendencijom za dekoncentracijom i decentralizacijom koju predvodi vlada premijera Plenkovića. OVO je slučaj za ustavni sud vjer se radi od kršenju Ustava RH od strane vinkovačkih vlastodržaca. Vitez Slavonske Ravni Nije prihvaćen Ističemo da je postupak ocjene suglasnosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH, koji je bio pokrenut, između ostalog, i od strane isporučitelja Komunalac d.o.o., Županja okončan Rješenjem Ustavnog suda kojim su svi prijedlozi za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH odbijeni ili odbačeni.
152 Mladen Huber UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA 06.10.2021. Moje ime je Mladen Huber i živim i radim u Gradu Županji već 61 godinu. Svi novi zakoni, sve nove uredbe i sva nova okrupnjavanja uvijek su bila po leđima malih ali uspješnih poduzeća, obrtnika, OPG-ova i drugih, da bi se veliki još više i jače bogatili i razvijali na račun malih. Primjer: U valu stečajeva banaka koje je proizvela državna vlast, kako bi se stvorilo velike i jake banke, podobne za strane kupce. uništena je Županjska banka koja je isplatila sve svoje obveze prema oročiteljima, a ostavljena je Cibalae banka iz Vinkovaca, koja je bila daleko lošija od Županjske i dokazalo se da je pogrešna političko odlučivanje, a ne činjenično. Kao građanin i korisnik usluga "Komunalca" d.o.o. Županja želim predložiti sljedeće: 1. da se Nacrt prijedloga uredbe o uslužnim područjima za vodoopskrbu stavi u mirovanje najmanje 2 godine, 2. da se 2 godine napravi testiranje sposobnosti svakog distributera vode da bude što jeftiniji i što kvalitetniji u pružanju usluga, a da su korisnici usluga zadovoljni. 3. predlažem da se u naredne dvije godine za svaku županiju formira maksimalna cijena vode za trenutne distributere vode, te da se kroz uspješnost i dohodovnost navedenih poduzeća ocijeni dali su oni sposobni da obavljaju kvalitetno i jeftino distribuciju vode uz limitirane cijene i sve ostale usluge koje su povezane sa distribucijom vode. Ona poduzeća koja budu pozitivno poslovala uz limitiranu cijenu vode, trebaju opstati, a ona koja budu negativno poslovala, treba pripojiti onim poduzećima koja pozitivno posluju. "Komunalac" d.o.o. Županja je poduzeće u vlasništvu Grada Županje koje zapošljava 30 radnika, već 50 godina posluje i pokriva oko 200 kilometara vodovodne mreže. Veliki dio vodovodne mreže je i obnovljen novim vodovodnim cijevima. Sve su to građani Županje i okolnih mjesta koje snabdijeva "Komunalac" d.o.o. godinama plaćali, kako bi imali kvalitetnu vodu i svog distributera. Siguran sam da kao poduzeće uz limitiranu cijenu vode prije može opstati Komunalac Županja, nego neka poduzeća na području Vukovarsko-srijemske županije, (npr.: Vinkovački vodovod), jer broj zaposlenih i pokrivenost vodovodne mreže i distribucija vode garantiraju opstanak i dohodovnost u poslovanju. Kubici vode koji se distribuiraju nisu garancija da će voda biti jeftinija. Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. U prilog prethodno iznesenog, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodim sljedeće: • Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. • Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. • Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. • Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. • U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. • U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. • Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. • Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. Financijska stabilnost i 50 godišnje iskustvo, garancija su uspješnog poslovanja, a kadrovski smo sposobni. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 21.
153 Zvonko Antunović UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažem izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravlja uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatram da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, Hvala! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
154 Josip Nikolozo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
155 Općina Tučepi UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Pridružujemo se navodima tvrtke Vodovod d.o.o. Makarska te se protivimo spajanju s bilo kojim drugim isporučiteljem vodnih usluga, budući da Vodovod d.o.o. Makarska ispunjava zakonske uvjete da ostane samostalno. Nije prihvaćen Integracija na uslužnim područjima ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima. Slijedeći taj koncept Vodovod d.o.o., Makarska je društvo preuzimatelj na uslužnom području kojemu se pripaja društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
156 Petar Buljević UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažem izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
157 Damir Juzbašić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 25. Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: - Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. - Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. - Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. - Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. - U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. - U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. - Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. - Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. - Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. - U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. - Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 21.
158 Komunalac d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA KOMUNALAC d.o.o., Županja, Veliki kraj 132 PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 25. Prijedloga nacrta Uredbe o uslužnim područjima na način da se u članku 25. brišu riječi „Županja, Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja.“ Predlažemo izmjenu članka 26. koji bi glasio: „Uslužno područje 24 obuhvaća grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Komunalac d.o.o., Županja.“ Nadalje se članci pomiču od članka 26., sadašnji članak 26. postaje članak 27, pa redom. OBRAZLOŽENJE: Članak 104. Zakona o vodnim uslugama predviđa iznimku po kojoj se uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU), koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju. Zakon o vodnim uslugama (Zakon) je stupio na snagu 18.07.2019., a Uredba o uslužnim područjima (Uredba) trebala je biti donesena u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, dakle 18.10.2019. godine. Od dana 10. lipnja 2014. godine na snazi je Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) koja nikada nije provedena, ali niti ukinuta. Uredba je predviđala, odnosno predviđa 20 uslužnih područja i donesena je sa ciljem provedbe „velikog investicijskog ciklusa koji je pred nama, a koji nije moguće provesti bez okrupnjavanja JIVU, tu se prvenstveno misli na obveze preuzete Ugovorom o pristupanju RH EU i to obveze o provedbi Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o obradi komunalnih otpadnih voda, provedba kojih je procijenjena na iznos od 4,5 milijardi eura. Principi na kojima je izrađena Uredba su isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 3 milijuna m3 godišnje, veći stupanj učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga, te niža cijena vodnih usluga“. Proizvodnja vode od minimalno 3 milijuna m3/god. smatra se najnižom potrošnjom sa stajališta postizanja ekonomije razmjera. Ugovor o pristupanju je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda propisani su rokovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i to: - do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 15 000 ES - do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 10 000 ES - do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom u aglomeracijama većima od 2 000 ES Kao što je vidljivo, „veliki“ JIVU trebali su do 2018. izgraditi UPOV-e, što u velikoj većini slučajeva nije učinjeno, iako su za razliku od „malih“ kadrovski kapacitirani i sposobni provesti takve projekte. Nakon sedam godina donosi se prijedlog nove Uredbe, koja ima iste ciljeve, ali sada su druge količine „ekonomski isplativije i učinkovitije“, negdje je dovoljna minimalna godišnja isporuka vode od 1,8 milijuna m3, a negdje od 800.000 do 1.000.000 m3 i predviđa 41 uslužno područje. Članak 7. stavak 1. i stavak 2. Zakona propisuju: (1) Uslužno područje uspostavlja se radi: 1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode 2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te 3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. (2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. U Obrazloženju Nacrta prijedloga Uredbe iz rujna 2021, se navodi: „Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga. Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija posebice EU investicija, postići će se ravnomjeran razvoj cijele države u pogledu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osigurat će se da cijena vodne usluge bude priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (da ne prelazi 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje). Također će se osigurati integracija 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustav javne vodoopskrbe te će se stvoriti pretpostavke da preostalih 70 jedinica lokalne samouprave pristupe u temeljni kapital društva preuzimatelja na uslužnom području i time njihov razvoj u pogledu javne vodoopskrbe i odvodnje postane obveza integriranog javnog isporučitelja vodnih usluga.“ Obzirom na prethodno navedeno, nameće se zaključak da su samo „veliki“ JIVU a priori sposobni za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, za provedbu investicija, posebno EU investicija, samoodrživi, financijski stabilni, učinkoviti, da je cijena vodnih usluga priuštiva građanima i nakon provedbe investicija (kod onih koji su ih proveli), da su gubitci vode kod istih minimalni itd., što je potpuno ne legitimno i neutemeljeno. Ako je tomu tako, postavlja se pitanje zašto kod „velikih“ JIVU već sada nije tako (čast izuzetcima), jer vodno komunalna reforma koja se želi provesti i kojom se ukida cca 150 JIVU i iste prisilno izuzima iz vlasništva jedinica lokalne samouprave, trebala bi se temeljiti na dokazanim primjerima, a ne isključivo teorijama i pretpostavkama. Niti su svi veliki JIVU dobri, a niti su svi mali loši. Veličina nije mjerilo uspješnog poslovanja nekog trgovačkog društva, pa tako niti JIVU, te bi provedbi ovakve reforme trebalo pristupiti selektivno. U prilog prethodno iznesenom, kao jednom od malih ili manjih JIVU, navodimo sljedeće: • Komunalac d.o.o., Županja trenutno vodne usluge pruža na području grada Županje, te općina Štitar, Gradište i Bošnjaci. • Općina Gunja je iskazala interes da se Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. pripoji Komunalcu d.o.o., Županja koje bi bilo društvo preuzimatelj, o čemu je 2019. poslala Obavijest nadležnom ministru-pismo namjere, te isto ponovo potvrđeno. • Komunalac d.o.o., Županja je u 2020. godini imao isporuku vode od 802.996 m3, u 2019. godini 805.659 m3, u 2018. godini manje od 800.000 m3, što smatramo da ne bi trebalo biti odlučujuće, obzirom na Pismo namjere, kao i činjenicu da se Uredba donosi minimalno 2 godine nakon Zakonom predviđenog roka, stoga 2018. godina više ne bi trebala biti relevantna godina niti za kriterij količine, što je promjenjivo, kao niti za bilo koji drugi kriterij provođenja reforme ovakvih razmjera. • Komunalac d.o.o., Županja je uspješno proveo EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, postupci javne nabave započeti su 2014., uspješno završeni i ugovori potpisani 2015. godine, na području aglomeracije Županja i Štitar izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja, u veljači 2018. ishođene su sve uporabne dozvole i od tada uspješno upravljamo uređajem, projekt je proveden bez probijanja troškova i bez penalizacije, samostalno iz vlastitog kadra je provedeno vođenje projekta, od nadležnih kontrolnih tijela ishođene su odluke da je projekt uspješno završen i da se indikatori na projektu smatraju dostignutima, te su postignuti ciljevi iz Ugovora o pristupanju. • U gradu Županji i općini Štitar u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i javne odvodnje i priključenost stanovništva je gotovo 100 %. • U općinama Gradište i Bošnjaci u potpunosti je izgrađena mreža javne vodoopskrbe i djelomično javne odvodnje, u tijeku je EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Gradište i Bošnjaci“, izrađene su potrebne studije i projekti, ishođene su sve građevinske dozvole, te je u završnoj fazi izrada dokumentacije o nabavi i po završetku projekta u navedenim općina u potpunosti će biti izgrađena mreža javne odvodnje koja će otpadne vode dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji. • Cijenom vodnih usluga osiguran je povrat troškova od vodnih usluga i cijena je priuštiva i nakon provedbe projekata, te je u skladu sa važećim uredbama. • Imamo jedinstvenu cijenu vodnih usluga na našem trenutnom uslužnom području. • Kontinuirano radimo na održavanju komunalnih vodnih građevina. • U pogledu smanjenja gubitaka provodimo investicije rekonstrukcije mreže, proveden je projekt izrade implementacije i noveliranja hidrauličkog matematičkog modela, implementirane su DMA zone, GIS, NUS i SCADA. • Financijski smo stabilni, poslovno održivi i učinkoviti, te već 50 godina uspješno poslujemo i kadrovski smo sposobni. Također se želimo osvrnuti na neke manjkavosti samog Zakona o vodnim uslugama kao što su: • Najvažnije, ljudi/radnici, Zakon samo u dvije rečenice i u dva stavka spominje radnike, „Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.“ (čl. 88.st.7.) i Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako: kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna. (čl.82.st.1.t.26 i st.2.). Postavlja se pitanje što će biti sa radnicima JIVU koji se mora pripojiti društvu preuzimatelju, da li će zadržati svoja dosadašnja radna mjesta, pod kojim uvjetima, sa kojim plaćama, u slučaju osnivanja podružnice, da li radnici postojećeg JIVU ostaju u sjedištu podružnice ili se premještaju u sjedište društva preuzimatelja. • • Nadalje, Zakonom je podružnicama posvetio jedan članak, od tri stavka (članak 29.): (1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona. (2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno. (3) Podružnicom upravlja direktor podružnice. Postavlja se pitanje zašto je propisano da treba zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine..., nameće se zaključak da je vijek trajanja podružnice dvije godine po ishođenju rješenja, zatim da se podružnica može ustrojiti i ako postojeći JIVU isporučuje i manje od 500.000 m3 vode godišnje, ako je svrsishodno, postavlja se pitanje koliko manje (od 1 do 500.000) i što se misli pod riječi svrsishodno. • Člankom 16. Zakona je propisano da za obavljanje vodnih djelatnosti JIVU moraju ispuniti opće (mora biti društvo kapitala i vlasnik JLS) i posebne uvjete, te da postoje dvije vrste posebnih uvjeta i to posebni uvjeti za početak poslovanja (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje, te da posebne uvjete propisuje Vlada RH uredbom (posebni uvjeti su i dalje nepoznati). Ministarstvo prvo donosi privremeno rješenje na dvije godine na temelju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja i to u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima (čl. 92.), znači NAKON provedenog pripajanja. Postavlja se pitanje, da li je legitimno od postojećih JIVU tražiti, odnosno prisiljavati ih da prestanu postojati i pripoje se društvu preuzimatelju koji još uvijek nema ishođeno rješenje za obavljanje vodnih djelatnosti sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te je a priori stav da će ga ishoditi (i privremeno i konačno u roku od 18 mjeseci od izdavanja privremenog). Ako se već presumira da će ishoditi potrebna rješenja, koja je onda svrha propisivanja uvjeta istih i da li će u međuvremenu (do ishođenja rješenja) poslovati zakonito. • Članak 91. Zakona propisuje sve moguće situacije u slučaju da postojeći JIVU i njihove skupštine ne donesu odluke o pripajanju i ne provedu pripajanje, te daje ovlast Ministarstvu za donošenje prve privremene mjere, dok druga privremena mjera ima snagu odluke o pripajanju, iako Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) propisuje da „Ugovor o pripajanju je valjan kada ga odobre glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u pripajanju“. Zakon ide i korak dalje i daje mogućnost Ministarstvu da provede prijavu za upis u sudski registar iako ZTD u čl.62 propisuje „Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijavu za upis podnose za društvo s ograničenom odgovornošću, svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor, i predsjednik tog odbora „. ZAKLJUČAK: Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, smatramo da Komunalac d.o.o., Županja treba dobiti svoje uslužno područje, obzirom da smo argumentima dokazali da ispunjavamo sve uvjete i razloge zbog kojih se provodi ova vodno komunalna reforma i da u suprotnom građani jedinica lokalne samouprave gdje trenutno obavljamo usluge neće imati dosadašnju kvalitetu usluge, posebno u pogledu brzine reagiranja na iznenadna oštećenja sustava. Stoga predlažemo, kako je uvodno rečeno, da se Komunalcu d.o.o., Županja sukladno članku 104. stavak 3. Zakona dodijeli uslužno koje bi obuhvaćalo grad Županju, te općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hvala! S poštovanjem, direktor Darko Lorger, dipl.ing.el. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 104. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama koji regulira iznimku za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedenim člankom je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovog Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj, koje nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode godišnje, što ovdje nije slučaj. Navedeno društvo je u referentnoj 2018.g. isporučilo 692.904 m3 (što je manje od minimalnih 800.000 m3) za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju navedene iznimke. Isto tako napominjemo da je osim navedenog kriterija potrebno ispuniti preostale kriterije koji se odnose se na priuštivost sadašnje i buduće cijene vodne usluge. Nadalje, društvo Komunalac d.o.o., Županja preuzima vodu od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci koju navedeno društvo zahvaća na izvorištu u Sikirevcima. S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada u UP 21.
159 OPĆINA LOVRAN UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA OPĆINA LOVRAN Liburnijske vode d.o.o. Ičići, kao dugogodišnji uspješni javni isporučitelj vodnih usluga, u suvlasništvu četiri jedinice lokalne samouprave s područja Liburnije, zadovoljava sve kriterije propisane člankom 7. Zakona o vodnim uslugama, za samostalno obavljanje djelatnost pa je stoga neosnovano svrstavanje istog u Nacrtom uredbe predloženo uslužno područje 26. s drugim isporučiteljima vodnih usluga. Predloženo proširenje uslužnog područja dovodi u pitanje i daljnju, do sada veoma uspješnu realizaciju zahtjevnih investicija u razvoj vodoopskrbe i odvodnje koje se financiraju i iz namjenskog povećanja cijene vode (Naknada za razvoj). Stoga cijenimo da je oportuno odgoditi formiranje uslužnog područja na način kako je to predloženo u članku 2. Nacrta uredbe, do realizacije projekta financiranih iz EU fondova. Općinski načelnik Bojan Simonič, mag.oec. Nije prihvaćen Jedan od glavnih ciljeva reforme sektora vodnih usluga kroz integraciju isporučitelja vodnih usluga je osiguranje priuštivosti cijene vode, u granicama godišnjeg neto raspoloživog dohotka kućanstva (NRD). Prema izračunima cijena vode na području pružanja vodne usluge Liburnijskih voda d.o.o. bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o vodi za ljudsku potrošnju, porasla sa sada iznadprosječnih 1,83% NRD-a (prosjek u Hrvatskoj je 1,38% NRD-a), na 2,64% NRD. Naprotiv, integracijom u uslužno područje u kojem je društvo preuzimatelj KD VIK Rijeka d.o.o. cijena vode bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o vodi za ljudsku potrošnju, bila na razini 1,77% NRD, dakle na nižoj razini nego što je danas i bez dovršetka spomenutih investicija. S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada u UP 25.
160 Vodovod Grubišno Polje d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. I.N.Jemeršića 37C; 43290 Grubišno Polje Vezano na novi prijedlog Uredbe o uslužnim područjima dostavljam slijedeće očitavanje: 1. Vodovod Grubišno Polje d.o.o. nije zadovoljan dijelom Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) iz razloga što je jedini kriterij za odabir uslužnog područja bio minimalna isporuka vode 2.000.000 m3 godišnje bez obzira na to da li ima on svoja vodocrpilišta i potrebnu infrastrukturu koja funkcioniraju kao jedan sustav-aglomeracija. Stoga po tom pitanju predlažemo da se ide na izmjene ili donošenje novog Zakona koji bi bio prilagođen manjim ruralnim sredinama a ne velikim gradovima kako je donesen ovaj Zakon, 2. Sva infrastruktura i imovina koju su do sada stjecale JLS i vodni isporučitelji po ovom Zakonu prijeći će u vlasništvo novog isporučitelja vodne usluge, po zadnjem prijedlog Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara (članak 88. st. 2. Zakona), 3. Cijena vode za naše uslužno područje među najnižima je u odnosu na ostalih dosadašnji predloženih 6 područja i spajanjem ista može biti samo veća, 4. Preveliko i nefunkcionalno područje koje će zasigurno utjecati na sporiju brzinu otklanjanja kvarova, izrade novih priključaka a najvjerojatnije i obnavljanje postojeće mreže vodnih usluga kao i izgradnje nove. 5. Ako nešto dobro funkcionira 50 godina onda to treba samo usavršavati a mijenjati. Za primjer možemo navesti Bjelovarsko bilogorske vode koje su osnovane na sličnom principu kako je predloženo trenutno važećim Zakonom i koje su se pokazale totalno neučinkovite i neefikasne. Sve investicije koje su one započele su stale i ne provode se (barem na našem uslužnom području) pa smo mišljenja da će i predloženo uslužno područje slično funkcionirati. Dakle na osnovu gore navedenog predlažemo da se ne ide u centralizaciju već da ostanu vodna područja koja dosadašnje zasebne cjeline-aglomeracije (bez obzira na količine isporučene vode), a da se trenutni Zakon izmjeni u pogledu da se izmjeni ili ukine članak 7. stavak 2. Zakona koji je vezan za količine isporučene vode od najmanje 2 milijuna kubika. Direktor Ivica Ahac Nije prihvaćen Zakonom o vodnim uslugama propisani su kriteriji za uspostavu uslužnih područja. Kriteriji za uspostavu uslužnih područja definirani su na temelju analize postojećeg stanja vodnokomunalnog sektora u Republici Hrvatskoj i stručnih podloga koje su prethodile donošenju navedenog zakona. Društvo Vodovod Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje ne ispunjava kriterije propisane navedenim Zakonom (u 2018. g. isporučena količina vode 246.152 m3). S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 4.
161 Vodovod d.o.o. Makarska UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. Prema Prijedlogu Uredbe o uslužnim područjima došlo bi do spajanja Vodovoda d.o.o. Makarska i Vodovoda Imotske krajine d.o.o., odnosno uslužno područje 37 bi obuhvaćalo gradove Imotski i Makarska te općine Baška Voda, Brela, Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd, Zmijavci, naselja Drvenik i Zaostrog iz Općine Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 37 bi bio Vodovod d.o.o., Makarska. Vodovod d.o.o. Makarska protivi prijedlogu uslužnog područja 37 u dijelu gdje se Vodovodu d.o.o. Makarska pripaja bilo koji drugi Isporučitelj vodnih usluga. Protivimo se i prijedlogu Komunalnog d.o.o. Vrgorac kojim se predlaže proširenje predloženog uslužnog područja na određena područja Grada Vrgorac jer isto predstavlja put prema neosnovanom povećanju broja manjinskih članova te jačanju njihovih prava u odnosu na članove koji imaju preko 80-90% udjela u kapitalu potencijalnog budućeg društva. Stav Vodovoda d.o.o. Makarska, kao isporučitelja sa specifičnim potrebama i s količinom isporučene vode od oko 3,5-4 milijuna kubika, je da ga nije svrsishodno pripajati bilo kojem drugom isporučitelju vodnih usluga. Odredbom članka 7.st.2 Prijedloga Zakona o vodnim uslugama propisano je da se uslužno područje uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva (2) milijuna kubičnih metara godišnje. Obzirom da Vodovod d.o.o. Makarska ispunjava navedeni kriterij skoro za dvostruko, a uvažavajući posebnosti sustava vodoopskrbe i odvodnje makarskog primorja smatramo da će pripajanje bilo koga makarskom isporučitelju vodnih usluga biti samo kontraproduktivno. Činjenica je da vodnogospodarska infrastruktura na području makarske rivijere nije u stopu pratila razvoj turizma, te je postojeća infrastruktura nedostatna i manjkava. Makarska rivijera se opskrbljuje pitkom vodom s glavnog uređaja za kondicioniranje i pročišćavanje vode u Zadvarju od kojeg do makarske rivijere se voda transportira putem 50 godina starog čeličnog i azbest cementnog cjevovoda. Dakle cijela vodoopskrba makarskog primorja, a tako i potrebe turizma zavise upravo od tog cjevovoda kojem je vrijeme za rekonstrukciju odavno nastupilo, a do koje rekonstrukcije nije došlo zbog financijskih nemogućnosti. Također imamo problem sa starosti ostatka vodoopskrbne mreže, gubicima u istoj i sl. Stoga u trenutku kada je Vodovod d.o.o. Makarska upravo postao stabilna tvrtka, sposobna se samoodržavati i unaprijediti sustav, pripajanje bilo kome je rušenje sustava. U svrhu realizacije svih projekata koji su potrebni na području Vodovoda d.o.o. Makarska potrebno je povisiti cijenu vodnih usluga te uvesti naknade za razvoj te na taj način opteretiti stanovnike makarskog primorja. I možemo reći da je to potrebno i ispravno. Međutim nije u redu ako ćemo morati dodatno opterećivati stanovnike uslužnog područja Vodovoda d.o.o. Makarska (ili preusmjeravati postojeća sredstva) kako bi rješavali probleme na području drugog isporučitelja koji se godinama gomilaju. Pripajanjem Vodovoda d.o.o. Makarska bilo kojem drugom isporučitelju vodnih usluga s ciljem ne bi li taj drugi isporučitelj vodnih usluga na teret Vodovoda d.o.o. Makarska postao održiv, dovelo bi do upravo suprotnog efekta. Stanje vodoopskrbnog sustava u susjednim Javnim isporučiteljima bi bilo preveliko opterećenje za normalno funkcioniranje predviđenog budućeg zajedničkog sustava te bi vrlo brzo svi zajedno došli u nezavidnu i neodrživu situaciju. Glavna razlika Vodovoda d.o.o. Makarska i susjednih isporučitelja vodnih usluga je izražena sezonalnost. Naime problem Vodovoda d.o.o. Makarska je činjenica da se glavnina pitke vode krajnjim korisnicima isporuči tijekom turističke sezone (period oko 60-70 dana) te je zbog navedenog potrebno imati sustav koji je sposoban isporučiti dnevnu količinu vode za preko 100.000 stanovnika, a koji sustav se održava isporučivanjem vode tijekom preostalog dijela godine za samo oko 15.000 stanovnika. Nadalje opće je poznato da turizam na makarskom primorju čini glavninu gospodarske djelatnosti te je isto tako specifično da na području s oko 15 000 stalnih stanovnika postoji turizam u tolikim razmjerima koncentriran na geografski malom području. Većina stanovnika makarske rivijere, bez obzira kojim se poslovima bave, upravo ovisi o turizmu. Obzirom da je udio prihoda turizma od 19,6 posto BDP-a na razini Republike Hrvatske suvišan je svaki daljnji komentar o njegovoj gospodarskoj važnosti. Zbog postojećih problema na vodnokomunalnoj infrastrukturi na području Vodovoda d.o.o. Makarska potrebna su iznimno velika ulaganja kako bi sustav doveli u stanje ispravnosti i stabilnosti. Naime zbog nedostataka na sustavu konstantno nam prijeti opasnost da će isporuka pitke vode biti na dulje vrijeme ugrožena. U takvoj situaciji mi ne možemo ozbiljno razmišljati o turizmu kao djelatnosti te je potrebno uložiti znatna sredstva u rekonstrukciju i nadogradnju sustava. U ovoj situaciji spajanjem Vodovoda d.o.o. Makarska s bilo kime tko će biti dodatno opterećenje dovelo bi do narušavanja funkcioniranja vodnokomunalnog sustava makarskog primorja te potencijalno dovelo u pitanje realizaciju nužnih projekata na našem uslužnom području. Nadalje Zakonom o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19) predviđeno je dodatno pravo glasa za članove društva odnosno donošenje odluka dvostrukom većinom. Sustavom glasovanja dvostruke većine se omogućava „malim“ članovima društva pravo blokirati svaku bitnu odluku ukoliko je „malih članova“ više od onih koji imaju većinu poslovnih udjela u temeljnom kapitalu te na taj način konstantno ucjenjivati one koji imaju većinu poslovnih udjela za ustupcima u smislu što se na njihovom području mora sagraditi ili rekonstruirati a na teret cijelog društva. Na taj način će zasigurno doći do blokade funkcioniranja društva odnosno konstantnog blokiranja investicija od strane „malih članova“ na štetu članova koji imaju većinu poslovnih udjela. Naglašava se da je upravo područje članova društva koji imaju većinu poslovnih udjela (primjerice Grad Makarska ili bilo koja jedinica lokalne samouprave s makarskog primorja) upravo područje koje ima najveću potrošnju vode, stoga i najveće potrebe za održavanjem, rekonstrukcijom i gradnjom sustava kako bi jednostavno zadovoljio potrebe koje mu se nameću razvojem turizma ili gospodarstva u cjelini. Stoga je nedopustivo dozvoliti da nekoliko manjih JLS, koje sve zajedno nemaju potrošnju vode ni realne potrebe kao jedna jedinica lokalne samouprave s makarskog primorja blokira donošenje financijskog plana odnosno plana gradnje ili održavanja sustava. Zakonom o vodnim uslugama člankom 24. predviđen je mehanizam ukoliko dođe do nemogućnosti donošenja odluka na način da se glasanje može ponoviti protekom roka od 30 dana te da se tada odluka može donijeti običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini. Međutim unatoč prethodno navedenom smatramo da sustav dvostrukog glasovanja nije dobar te bi u konkretnom primjeru spajanja Vodovoda d.o.o. Makarska (6 članova/JLS) i Vodovovoda Imotske krajine d.o.o. (10 članova / JLS) + potencijalnu mogućnost Grada Vrgorca za stjecanjem poslovnih udjela (što zaključujemo iz prijedloga Komunalnog d.o.o. Vrgorac) stvarao probleme u funkcioniranju društva. Razvidno je da postoji velika vjerojatnost da će konstantno dolaziti do blokiranja donošenja bitnih odluka od strane manjinskih članova ili traženja nerealnih ustupaka. Prilikom raspravljanja o dvostrukom sustavu glasovanja svakako se može postaviti prethodno pitanje potrebe reforme lokalne samouprave te problemi koji će u ovom konkretnom primjeru potencijalno nastati. Svi susjedni Isporučitelji vodnih usluga i predložena susjedna uslužna područja nemaju navedene probleme niti ikakve povezanosti sa Vodovodom d.o.o. Makarska (ni tehničke ni geografske povezanosti) . Radi o sličnim isporučiteljima vodne usluge u smislu nepostojanja sezonalnosti te sličnih problema kao što ima Vodovod d.o.o. Makarska. Stoga smo mišljenja da si neće predstavljati međusobni teret za funkcioniranje ukoliko dođe do spajanja istih, bez Vodovoda d.o.o. Makarska. S druge strane spajanje Vodovoda d.o.o. Makarska s bilo kime će najvjerojatnije dovesti do nefunkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje makarskog primorja te posljedično dovođenja u opasnost funkcioniranja turizma, kao glavnog pokretača gospodarstva makarskog primorja obzirom da Vodovod d.o.o. Makarska jednostavno neće biti u mogućnosti boriti se sa svojim problemima i lošim vodoopskrbnim sustavima susjednih područja. Obzirom da Vodovod d.o.o. ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o vodnim uslugama predlažemo da uslužno područje Vodovoda d.o.o. Makarska ostane identično dosadašnjem, odnosno da mu se ne pripaja ni jedan drugi isporučitelj vodnih usluga. Nije prihvaćen Integracija na uslužnim područjima ima za cilj ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske u pogledu osiguranja pristupa vodnim uslugama i podizanja standarda pružanja vodnih usluga, osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima. Slijedeći taj koncept Vodovod d.o.o., Makarska je društvo preuzimatelj na uslužnom području kojemu se pripaja društvo Vodovod Imotske krajine d.o.o. Nema nikakvog uporišta za izraženu bojazan Vodovoda d.o.o., Makarska i njegovih osnivača da će integracija dovesti do negativnog utjecaja na turizam Makarske rivijere. U tom smislu, želimo skrenuti pozornost na nužnost usmjeravanja aktivnosti od strane Vodovoda d.o.o., Makarska u razvoj projekata javne odvodnje, u cilju očuvanja dobrog stanja voda i vodnog okoliša, kao osnovnog preduvjeta za održivost turizma na području Makarske rivijere, što u ovom trenutku izostaje. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
162 Liburnijske vode d.o.o. Ičići Liburnijska 2 UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA LIBURNIJSKE VODE D.O.O. IČIĆI LIBURNIJSKA 2 U Jurdanima, 28. rujna 2021.g. Broj: 113-51-9-2-71-1-21 Na pažnju: RH Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije Predmet: OČITOVANJE NA NACRT UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA - - ZAHTJEV ZA PONOVNO PREISPITIVANJE KARTE USLUŽNIH PODRUČJA - Poštovani, Nastavno na nacrt Uredbe o uslužnim područjima te Kartu uslužnih područja, koji akti su trenutno predmetom javnog savjetovanja, Društvo se ponovno kao i 2019.g. (kada je također javnosti prezentiran nacrt istih) ima potrebu očitovati kako slijedi: Naslovno Društvo kao dugogodišnji javni isporučitelj vodnih usluga kojeg karakteriziraju kvalitetno i respektabilno poslovanje prvenstveno iskazuje duboko neslaganje i konsternaciju istom odnosno ukazuje na nedosljednost teksta Uredbe u odnosu na krovni zakon (lex specialis) - Zakon o vodnim uslugama (u daljnjem tekstu: Zakon) koji u članku 7. propisuje da se uslužno područje kreira odnosno formira na način da se svrha istog ostvaruje osiguranjem povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode, uspostavom javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te poslovnom samo-održivošću, financijskom stabilnošću i visokim stupnjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga. U stavku 2. istog članka definira se uspostava uslužnog područja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojima se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva (2) milijuna kubičnih metara godišnje (s mogućim odstupanjem od 10%). Naslovno Društvo štoviše, isporučuje preko 2,2 milijuna m3 godišnje! Nesporno je dakle, da upravo naslovno Društvo - TD Liburnijske vode d.o.o. udovoljava svim naprijed navedenim kriterijima pa smo mišljenja da je neosnovano a u ovom slučaju I NEZAKONITO svrstavanje istog u uslužno područje s predloženim isporučiteljima vodnih usluga. Društvo se naime, još u siječnju 2019.g. obratilo nadležnom Ministarstvu kada je zakonodavni okvir ove materije još bio u pripremi, inzistirajući da se poštuje princip legaliteta budući Društvo u cijelosti zadovoljava zakonske kriterije za samostalnom djelatnošću. Naslovno Društvo sa žaljenjem konstatira izostanak bilo kakve reakcije na zahtjev istog. Imajući vjeru u pravni sustav Društvo je svoj zahtjev i očitovanje na predloženu kartu uslužnih područja proslijedilo i Hrvatskoj zajednici županija u rujnu 2019.g. smatrajući da je isti dostatno argumentiran činjenicama da Društvo – javni isporučitelj vodnih usluga - prema svim financijskim i tehničkim pokazateljima u potpunosti ostvaruje optimalno poslovanje kako s aspekta pokrivenosti sustava vodoopskrbom (cca 99,1%) te u nešto manjem ali zavidnom postotku i odvodnjom (cca 70% na području Liburnijske rivijere) tako i racionalizacijom vodnih gubitaka koji su daleko ispod državnog prosjeka odnosno među najnižim!! Značajna je i činjenica da je naslovno Društvo u svom poslovanju uspješno opslužuje samostalnu aglomeraciju koja slijedi granicu njegova uslužna područja tako da i u navedenom zadovoljava uvjete iz članka 7. Zakona. Osim navedenog, naslovni javni isporučitelj vodnih usluga smatra neophodnim i ovom prilikom istaći negativne posljedice predloženog sustava odnosno ukazati na prednosti samostalnog pružanja usluga kako u smislu neposrednog i kvalitetnog zadovoljavanja interesa i potreba za vodom za ljudsku potrošnju, pročišćavanjem i odvodnjom otpadnih voda tako i radi zaštite ljudskog i ekološkog zdravlja. Intencija je Zakona o vodnim uslugama stvoriti pravnu osnovu za najavljenu reformu vodno-komunalnog sektora te pridonijeti boljoj provedbi investicija odnosno boljem povlačenju sredstava iz EU fondova, a time u konačnici osigurati bolji standard i uslugu korisnicima vodnih usluga. Upravo navedeni rezultat naslovno društvo – Liburnijske vode d.o.o. može postići neovisno i zasebno kao isključivi odnosno kao samostalni isporučitelj vodnih usluga na vlastitom uslužnom području. Navedeno nedvojbeno potvrđuje i Studija izvedivosti poboljšanja vodo-komunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere koju je dalo izraditi TD Liburnijske vode d.o.o. za aplikaciju na EU fondove. Društvo ističe da je osnovni cilj reorganizacije sektora vodnih usluga pravo socijalna komponenta odnosno tzv. PRIUŠTIVOST CIJENE vode koja će biti ZNAČAJNO KOMPROMITIRANA spajanjem naslovnog Društva s ostalim isporučiteljima vodnih usluga. Ono što TD Liburnijske vode d.o.o. – javnog isporučitelja vodnih usluga - upravo i čini neupitnim jest njegova stoljetna opstojnost (punih 137 godina!!) kao samostalnog isporučitelja vodnih usluga te dokazana djelotvornost istog društva kao takvog. Osim navedenog, DRUŠTVO JE PREPOZNATO KAO PRVAK U SMISLU AKCEPTIRANJA NOVIH TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU VODO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE te poimanja relevantnosti stalnog investiranja u istu kao i a aspekta uspješnog apliciranja i pridobivanja sredstava sufinanciranja od strane različitih izvora (Hrvatske vode, domaći i EU fondovi, HBOR…) a sve u svrhu omogućavanja optimalnog standarda usluge svojim korisnicima. Osvrćući se na samu organizaciju unutar naslovnog javnog isporučitelja vodnih usluga, sustav održavanja karakterizira OPĆA I BRZA KOMUNIKACIJA, što rezultira HITNIM RJEŠAVANJEM NIZA PROBLEMA koji se pojavljuju na sustavu, od manjih do najvećih prioriteta. NAVEDENO JE OD NEIZOSTAVNE VAŽNOSTI ZA PODRUČJE LIBURNIJSKE RIVIJERE KOJA VEĆINU SREDSTAVA OSTVARUJE UPRAVO TURISTIČKOM DJELATNOŠĆU. Slijedom svega navedenog, naprosto ne postoje nikakve OBJEKTIVNE, A ONO ŠTO JE NAJZNAČAJNIJE, NI ZAKONSKE ZAPREKE da naslovno Društvo nastavi samostalno POSLOVATI KAO JAVNI ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA. SVAKI VID I POKUŠAJ PRIPAJANJA ODNOSNO SJEDINJAVANJA NA PREDLOŽENI NAČIN BIO BI UPITAN kako s aspekta učinkovitosti i produktivnosti poslovanja budućeg javnog isporučitelja vodnih usluga a štoviše I S ASPEKTA ZAKONITOSTI. Društvo apelira na Naslov da uvidi značaj navedene materije odnosno osvijesti činjenicu NEGATIVNIH REPERKUSIJA KOJE ĆE POGREŠNA ODLUKA POLUČITI kako u odnosu na poslovanje samog Društva a što je još značajnije NA OČUVANJE VISOKOG STANDARDA PRUŽANJA USLUGE I PROSPERITETA TURISTIČKE REGIJE KOJU ISTI JAVNI ISPORUČITELJ OPSLUŽUJE. Za očuvanje NAVEDENIH VREDNOTA kao i ZAŠTITU SVOJIH ZAKONSKIH PRAVA Društvo se neće ustezati posegnuti i raspoloživim sredstvima pravne zaštite. Očekujući pozitivnu ocjenu ovog zahtjeva te zakonito postupanje institucija, Sa osobitim štovanjem, UPRAVA DRUŠTVA : Ervino Mrak, dipl. ing. SKUPŠTINA DRUŠTVA (ČLANOVI DRUŠTVA / OSNIVAČI): ZA GRAD OPATIJU: ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA: Gradonačelnik g. Fernando Kirigin Općinski načelnik g. Riccardo Staraj ZA OPĆINU MATULJI: ZA OPĆINU LOVRAN: Općinski načelnik g. Vedran Kinkela Općinski načelnik g. Bojan Simonič Nije prihvaćen Jedan od glavnih ciljeva reforme sektora vodnih usluga kroz integraciju isporučitelja vodnih usluga je osiguranje priuštivosti cijene vode, u granicama godišnjeg neto raspoloživog dohotka kućanstva (NRD). Prema izračunima cijena vode na području pružanja vodne usluge Liburnijskih voda d.o.o., bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30. 5. 1991.) i Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.), koja je zamijenjena Direktivom EU 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, porasla sa sada iznadprosječno visokih 1,83% NRD-a (prosjek u Hrvatskoj je 1,38% NRD-a), na 2,64% NRD. Naprotiv, integracijom u uslužno područje u kojem je društvo preuzimatelj KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka cijena vode bi, nakon završetka investicijskog ciklusa kojim se provode obveze iz navedene dvije vodne direktive, bila na razini 1,77% NRD, dakle na nižoj razini nego što je danas i bez dovršetka spomenutih investicija. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 25.
163 KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Poštovani, člankom 104. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisane su iznimke od odredbi za uspostavu uslužnog područja kada nije ispunjena pretpostavka kojom postojeći javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Navedeni članak zakona određuje da se pod određenim pretpostavkama uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju godišnje. KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. godišnje isporučuje više od 760.000,00 m³ vode za ljudsku potrošnju kojom kontinuirano i kvalitetno opskrbljuje sveukupno 6614 domaćinstava i 567 poslovnih subjekata iz 10 izvorišta čiji kapaciteti iznose 1.000.000,00 m3 . Također, u pripremi smo i realizaciji brojnih projekata rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje. Dovršenjem aktualnih projekata rekonstrukcije i izgradnje našeg vodoopskrbnog sustava i preuzimanjem lokalnih vodovoda koji trenutno nisu u sustavu javne vodoopskrbe naš će sustav javne vodoopskrbe zadovoljiti zakonom propisane iznimke o uvjetu godišnje količine isporučene vode za ljudsku potrošnju u formiranju uslužnih područja, te će iznositi više od 850.000 m3. Uspostavljanjem uslužnog područja u okviru naših postojećih granica zadržao bi se prihvatljiv stupanj ekonomičnosti poslovanja s naglaskom na socijalnu prihvatljivost cijena vodnih usluga, koje su i dalje niže od cijena vodnih usluga susjednih isporučitelja vodnih usluga. Stoga argumentirano jamčimo našu samoodrživost i predlažemo određivanje granica uslužnih područja na način da Grad Krapina, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Petrovsko i Općina Radoboj ostanu jedinstveno uslužno područje. S poštovanjem, Danijel Kranjčec, direktor KRAKOM-VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o. Nije prihvaćen Društvo Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina ne ispunjava kriterij isporuke vode više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama kojim je propisana iznimka za uspostavu samostalnog uslužnog područja. Navedeno društvo je u referentnoj 2018. g. isporučilo 715.890 m3 vode. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 9.
164 GRAD KRAPINA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 12. Člankom 104. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisane su iznimke od odredbi za uspostavu uslužnog područja kada nije ispunjena pretpostavka kojom postojeći javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %. Navedeni članak zakona određuje da se pod određenim pretpostavkama uslužno područje može uspostaviti na području pružanja usluge na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga isporučuje više od 800.000 m3 a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju godišnje. KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. godišnje isporučuje više od 760.000,00 m³ vode za ljudsku potrošnju kojom kontinuirano i kvalitetno opskrbljuje sveukupno 6614 domaćinstava i 567 poslovnih subjekata iz 10 izvorišta čiji kapaciteti iznose 1.000.000,00 m3 . Također, u pripremi smo i realizaciji brojnih projekata rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje. Dovršenjem aktualnih projekata rekonstrukcije i izgradnje našeg vodoopskrbnog sustava i preuzimanjem lokalnih vodovoda koji trenutno nisu u sustavu javne vodoopskrbe naš će sustav javne vodoopskrbe zadovoljiti zakonom propisane iznimke o uvjetu godišnje količine isporučene vode za ljudsku potrošnju u formiranju uslužnih područja, te će iznositi više od 850.000 m3. Uspostavljanjem uslužnog područja u okviru postojećih granica zadržao bi se prihvatljiv stupanj ekonomičnosti poslovanja s naglaskom na socijalnu prihvatljivost cijena vodnih usluga, koje su i dalje niže od cijena vodnih usluga susjednih isporučitelja vodnih usluga. Stoga argumentirano jamčimo samoodrživost isporučitelja KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i predlažemo određivanje granica uslužnih područja na način da Grad Krapina, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Petrovsko i Općina Radoboj ostanu jedinstveno uslužno područje. Nije prihvaćen Društvo Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina ne ispunjava kriterij isporuke vode više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 godišnje za uspostavu samostalnog uslužnog područja na temelju iznimke propisane člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama. Društvo Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina je u referentnoj 2018.g. isporučilo 715.890 m3 vode. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 9.
165 Srećko Goić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, OBRAZLOŽENJE Kao osnovni kriterij za uspostavu uslužnih područjau obrazloženju se navodi količina isporučene vode. Kao 'dodatni kriterij' spominje se priuštivost sadašnje i buduće cijene vode, i to kao kriterij za iznimku od osnovnog kriterija. Dakle, on se primjenjuje samo ako je u 'zamišljenom' uslužnom području isporučena količina vode ispod 2 milijuna m3. Naravno, prvo je pitanje: zašto bi se uopće radile iznimke od osnovnog kriterija? Za to bi trebao postojati neki razlog - i to ne bilo kakav, nego opet po nekom kriteriju. A toga nema. Osim toga, "buduća cijena vode" je potpuno fiktivna ili fikcijska veličina, jer ne samo da nije rečeno u kojem to budućem vremenu, nego je to veličina koja ovisi o nizu faktora koji se ne mogu svi i potpuno unaprijed (danas) znati i odrediti. Ipak, prilično je očito da je u većini slučajeva bio primijenjen i kriterij tehnološke povezanosti (što je sasvim logično), ali i neki drugi kriteriji. Međutim, s obzirom da ti drugi kriteriji nisu navedeni, a niti dosljedno primjenjivaniteško je o njima uopće govoriti. A ako se ne znaju, onda proizlazi da je u određivanju obuhvata uslužnih područja bilo puno voluntarizma a premalo cjelovitog i sistematičnog promišljanja. Tako se može (vrlo vjerojatno) desiti da dođe do ishitrenog formiranja uslužnih područja (jer je to uvjet za "provedbu ulaganja u vodno gospodarstvo sredstvima iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021.-2026.", koja će biti suboptimalna i donositi puno problema u kasnijoj provedbi. Zato mislim da je prije predlaganja konkretne podjele na uslužna područja trebalo cjelovito i miltidisciplinarno raspravit i definirati kriterije i principe za oblikovanje uslužnih područja. A još bolje bi bilo da se to uklopilo u cjelovitu reformu u sektoru vodnih usluga u Hrvatskoj. Jer ta reforma je puno šira i kompleksnija od uspostave uslužnih područja, odnosno, NETOČNO JE, kako se u obrazloženju tvrdi, da je USPOSTAVA USLUŽNIH PODRUČJA KLJUČNI DOKUMENT "na temelju kojeg se treba provesti reforma u sektoru vodnih usluga u Republici Hrvatskoj." Nije prihvaćen Vezano uz primjedbu koja se odnosi na iznimku propisanu člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama koja regulira uspostavu samostalnog uslužnog područja, navodimo da je cilj navedene odredbe omogućiti iznimnu institucionalnu samostalnost za mali dio javnih isporučitelja srednje veličine koji u ovom trenutku pokazuju tehničku i financijsku snagu za eventualnu samoodrživost.
166 Srećko Goić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 43. Konavosko komunalno društvo je po opsegu usluga koje pruža i koje će u perspektivi pružati premaleno da bi moglo ispunjavati ulogu uslužnog područja. Ono ni materijalno ni kadrovski ni financijski ne može biti na razini zahtjeva te funkcije. I do sada se ovo društvo u mnogočemu oslanjalo na Vodovod Dubrovnik, pa ne vidim razloga zašto se s njime ne bi povezalo u jedno uslužno područje. Analogijom, zašto JU Izvor Ploče ne bi postala samostalno uslužno područje? Po svim svojim karakteristikama ona je snažnija od Konavoskog komunalnog društva, ali očito nije toliko jaka da ne bi bila uključena u okrupnjavanje. Nije prihvaćen Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi ispunjava kriterije za ispostavu samostalnog uslužnog područja sukladno iznimci propisanoj člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama, a cilj navedene odredbe je omogućiti iznimnu institucionalnu samostalnost za mali dio javnih isporučitelja srednje veličine koji u ovom trenutku pokazuju tehničku i financijsku snagu za eventualnu samoodrživost, kao što je to navedeno društvo. Vezano uz primjedbu da bi i Izvor Ploče d.o.o., Ploče trebalo biti samostalno uslužno područje, navodimo da isto nije moguće jer navedeno društvo ne ispunjava kriterij propisan člankom 104. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama za uspostavu samostalnog uslužnog područja (isporuka vode u referentnoj 2018.g. je 787.335 m3, što je manje od 800.000 m3/godišnje). S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 41.
167 GRAD ĐAKOVO UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 9. Grad Đakovo smatra da uslužno područje 7 treba ostati kako je definirano ovom Uredbom. "Članak 9. Uslužno područje 7 obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo." Grad Đakovo Gradonačelnik Marin Mandarić Prihvaćen Uslužno područje ostaje kako je definirano Nacrtom prijedloga uredbe na e-savjetovanju. S obzirom na navedeno, predmetno područje je dio UP 6.
168 Vodorad d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 11. Člankom 9. uslužno područje 7 obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo. Vodorad d.o.o. Đurđenovac smatra da uslužno područje 7 treba ostati kako je definirano ovom Uredbom. Vodorad d.o.o. Đurđenovac Prihvaćen Uslužno područje ostaje kako je definirano Nacrtom prijedloga uredbe na e-savjetovanju. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 6.
169 Vodovod i odvodnja d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 35. Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik očituje se na Nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima na način da se Općina Marina dijeli na dva dijela, zagorski i primorski dio Općine. Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik predlaže da zagorski dio općine Marina odnosno naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja budu obuhvaćena uslužnim područjem Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, a naselja u primorskom dijelu općine Marina: Sevid, Sevid na Moru, Vinišće, Ljubljeva, Svinca, Marina, Pozorac, Gustirna, Dograde, Najevi, Vrsine, Poljica, da pripadnu uslužnom području Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Direktor: Damir Martinović, dipl.ing. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja iz Općine Marina te naselja Sitno i Bogdanovići iz Općine Prgomet sada su dio UP 32, a preostala naselja Općine Marina su dio UP 33.
170 OTO DUDJAK UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 11. Člankom 9. uslužno područje 7 obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo. Našički vodovod d.o.o. smatra da uslužno područje 7 treba ostati kako je definirano ovom Uredbom. NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Prihvaćen Uslužno područje ostaje kako je definirano Nacrtom prijedloga uredbe na e-savjetovanju. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 6.
171 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 37. VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O. - Milan Smoljo dir. Molim da se povede računa o slijedećem. - troškovi koji nastaju u izradi dokumentacije o pripajanju - troškovi konzultanata (odvjetnik, javni bilježnik) - priuštivost projekata zbog preuzimanja komunalaca koji su na još dohodovno slabijem području od društva preuzimatelja, razraditi kriterije prema indeksu razvijenosti - osigurati putem resornog minstarstva stručnu pomoć u provedbi svih postupaka procesa uspostave uslužnih područja - regulirati odnose do detalja zbog toga što su CIVLJANE i KIJEVO iz druge županije Prihvaćen Sukladno članku 88. stavku 8. Zakona o vodnim uslugama troškove pripajanja društava kapitala snosi društvo preuzimatelj. Stručni nositelj će nastaviti pružati stručnu pomoć i podršku javnim isporučiteljima vodnih usluga u procesu provedbe integracije. U tom smislu, izdan je Vodič kroz integraciju javnih isporučitelja vodnih usluga (prosinac 2019.g.) kao pomoć u provedbi potrebnih statusnih promjena u postupku integracije. Tijekom 2022. g. planirano je održavanje četiri radionice u svrhu daljnjeg pružanja stručne pomoći javnim isporučiteljima vodnih usluga u cilju olakšanja postupka integracije, a isto se planira nastaviti i tijekom 2023.g. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 34.
172 Matea Brstilo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. VODOVOD d.o.o. Omiš Budući da se granica područja vodoopskrbnog sustava Imotske krajine proteže i na naselje Grabovac, te dijelove naselja Kreševo, Katuni i Žeževica u Općini Šestanovac, sukladno čl.7.st.4. Zakona o vodnim uslugama, predlaže se u članku 39. dopisati: Uslužno područje 37 obuhvaća i naselje Grabovac te dijelove naselja Kreševo (Brdo), Katuni (Brdo) i Žeževica (Gornja) u Općini Šestanovac. Matea Brstilo, mag. oec. Vodovod d.o.o. Omiš Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. Predmetno područje je dio UP 37.
173 KATARINA PUPAČIĆ UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 38. GRAD OMIŠ OPĆINA DUGI RAT OPĆINA ŠESTANOVAC OPĆINA ZADVARJE Mi, osnivači trgovačkog društva VODOVOD d.o.o. iz Omiša, opetovano ponavljamo jedinstveni stav da otočno područje i kopneni dio predloženog uslužnog područja 36 ne čine adekvatnu cjelinu obzirom na organizacijske, logističke i tehničke aspekte, kao i prostornu dislociranost te prometnu nepovezanost uslijed čega izostaje mogućnost uspostave funkcionalnog zajedničkog javnog isporučitelja vodnih usluga. Stoga smatramo da je odvajanje kopnenog od otočkog dijela predloženog uslužnog područja jedino prihvatljivo rješenje. Tražimo da se formira uslužno područje u okviru dosadašnjeg vodoopskrbnog područja Omiš, a članak Uredbe koji će to regulirati neka glasi: Uslužno područje XX obuhvaća Grad Omiš (izuzev naselja Dubrava i dijela naselja Donji Dolac, koji su dio vodoopskrbnog sustava Split) te općina Dugi Rat, Zadvarje i Šestanovac (izuzev naselja Grabovac te dijelova naselja Kreševo, Katuni i Žeževica koji su dio vodoopskrbnog sustava Vodovoda imotske krajine) u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području XX je Vodovod d.o.o. Omiš Ivo Tomasović, gradonačelnik Omiša Tonči Bauk, načelnik Dugog Rata Martin Merčep, načelnik Šestanovca Ivan Krželj, načelnik Zadvarja Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je ustrojeno samostalno uslužno područje u okviru postojećeg distributivnog područja društva Vodovod d.o.o., Omiš te samostalno uslužno područje kojeg čine otoci Brač, Hvar i Vis s društvom preuzimateljem Vodovod Brač d.o.o., Supetar. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Omiš te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje dio su UP_35, a gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan dio su UP 36.
174 Matea Brstilo UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 36. VODOVOD d.o.o. Omiš Budući da se granica područja vodoopskrbnog sustava Split proteže i na naselje Dubrava u Gradu Omiš, a na isti se planira i priključenje dijela naselja Donji Dolac (Smajići), sukladno čl.7.st.4. Zakona o vodnim uslugama, predlaže se u članku 36. dopisati: Uslužno područje 34 obuhvaća i naselje Dubrava te dio naselja Donji Dolac (Smajići) u Gradu Omišu. Matea Brstilo, mag. oec. Vodovod d.o.o. Omiš Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 33.
175 ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 11. Člankom 9. uslužno područje 7 obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo. Sukladno komentaru na članak 11. Grada Donjeg Miholjca, od 08.10.2021. godine, Đakovački vodovod d.o.o. kao društvo preuzimatelj na uslužnom području broj 7 ne slaže se s navodom da postoji navedeni dogovor između jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga o zajedničkoj suradnji i pregovorima, a kojima bi se utjecalo na izmjenu već definiranog uslužnog područja broj 7. Također je bitno za napomenuti da bi pripajanje Miholjačkog vodovoda d.o.o. u uslužno područje broj 7 negativno utjecalo na cijenu vodnih usluga trenutno definiranog područja 7. Prihvaćen Uslužno područje ostaje kako je definirano Nacrtom prijedloga uredbe na e-savjetovanju. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 6.
176 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 43. Općina Konavle je 2000 god. sporazumno sa gradom Dubrovnikom izdvojila svoj vodoopskrbni sustav i osnovala svoju tvrtku Konavosko komunalno društvo d.o.o koja je osnovana kao tvrtka za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle.Navedeni sporazum je napravljen obzirom da područje Konavala predstavlja geografsku cjelinu koja na svom području ima 3 izvora pitke vode koja omogućuju vodosnadbjevanje stanovništva i zbog lakšeg i enonomičnijeg upravljanja vodoopskrbnim sustavom.Od nastanka do danas izgrađeno je i rekonstruirano skoro 200 km glavne i sekundarne mreze i priključenost stanovništva na javni vodoopskrbni sustav je 100 % i to sve na površini od 210 km2. U sustavu imamo 18 crpnih stanica i 30 vodosprema .Paralelno sa građenjem vodopskrbog sustava građen je i sustav odvodnje fekalnih voda i do sada je izgrađeno preko 30 km kolektora i 9 fekalnih crpnih stanica. Aglomeracija Cavtat je izgrađena u potpunosti i priključena je Zračna Luka Čilipi . Izgrađen je i sustav Gruda a trenutno se gradi kanalizacijski sustav Molunat kojim će se riješavati priključivanje istočnog dijela Konavala.Općina Konavle je u svoju vodoopskrbu i odvodnju uložila 111 mil. kuna vlastitih sredstava te još 20 mil iz drugih izvora( Hrvatske vode,IPARD program, potpore ministarstva) Kontinuiranim ulaganje i racionalnim poslovanjem postigli smo da smo trenutno na ispod 20 % gubitaka vode u mrezi i da cijena vode neće preci preći 3% NRD nakon što završimo sve investicije koje su planirane. Naša tvrtka sa svojim kadrovskim i tehnološkim kapacitetom zadovoljava sve uvjete za isporučitelja vodne usluge te se u dosadašnjem radu nikada nije oslanjalo na Vodovod Dubrovnik. Marko Glavić dipl. ing Direktor Prihvaćen S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 41.
177 Grad Samobor UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak14. Predlažemo da se u stavku 2. članka 14. iza riječi: „obuhvaća i“ dodaju riječi:“ Grad Samobor, Grad Jastrebarsko“. Obrazloženje: Prilikom utvrđenja uslužnih područja zakonodavac mora voditi računa o činjenici da, prije svega pojedino uslužno područje jest teritorijalno tehnološka funkcionalna cjelina, a koja kao takva osigurava zaštitu i održivo korištenje vodnih resursa te pročišćavanje otpadnih voda. Granice uslužnih područja moraju biti određene temeljem pripadnosti cjelini pojedinog vodnog sliva odnosno podsliva, što je za grad Samobor sliv koji je geografski i teritorijalno usmjeren na grad Zagreb. Ističemo homogenost sustava gradova Samobora, Svete Nedelje i Zagreba i nedjeljivu tehničku povezanost predmetnog vodoopskrbnog sustava (zajedničko crpilište Strmec, vodosprema u Svetoj Nedelji, sustav ukupnih mreža, crpnih stanica i vodosprema). Ističe se da je izgradnju vodocrpilišta Strmec započeo Grad Samobor u cilju razvoja i pogonske stabilnosti vodoopskrbnog sustava na području cijelog Grada Samobora. Nadalje, upravljanje samim sustavom uslužnog područja zahtjeva zadovoljenje određenih fizičkih, demografskih i nadasve tehničkih parametara. Oblici i način suradnje te koordinacija jedinica lokalne samouprave na uslužnom području ključni su za rješavanje pitanja upravljanja vodnim uslugama na uslužnom području. Grad Samobor uspješno surađuje s Gradom Zagrebom te se uspijevaju adekvatno zadovoljiti interesi i zahtjevi obaju strana. Stoga se predlaže navedeno zakonsko rješenje radi održanja i unaprjeđenja postojećeg sustava. Također se predlaže obuhvatiti Grad Jastrebarsko kako navedeno područje ne bi ostalo izdvojena cjelina. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11.
178 Grad Samobor UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. Predlažemo da se članak 13. mijenja i glasi: „Uslužno područje 11 obuhvaća grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o“ Predloženim zakonskim rješenjem zakonodavac zanemaruje sve pretpostavke koje su potrebne za uspješno određivanje uslužnog područja. Grad Samobor nikada nije činio teritorijalno tehnološko funkcionalnu cjelinu vodnog područja sa gradom Zaprešićem već sa gradom Zagrebom. Granice uslužnih područja moraju biti određene temeljem pripadnosti cjelini pojedinog vodnog sliva odnosno podsliva, što je za grad Samobor sliv koji je geografski i teritorijalno usmjeren na grad Zagreb. Nadalje, upravljanje samim sustavom uslužnog područja zahtjeva zadovoljenje određenih fizičkih, demografskih i nadasve tehničkih parametara. Oblici i način suradnje te koordinacija jedinica lokalne samouprave na uslužnom području ključni su za rješavanje pitanja upravljanja vodnim uslugama na uslužnom području. Navedeno zakonsko rješenje je već zbog teritorijalne organizacije teško integrirati u predloženi sustav. Naime, negira se dosadašnja homogenost sustava gradova Samobora, Svete Nedelje i Zagreba, nedjeljiva tehnička povezanost predmetnog vodoopskrbnog sustava (zajedničko crpilište Strmec, vodosprema u Svetoj Nedelji, sustav ukupnih mreža, crpnih stanica i vodosprema). Ističe se da je izgradnju vodocrpilišta Strmec započeo grad Samobor u cilju razvoja i pogonske stabilnosti vodoopskrbnog sustava na području cijelog grada Samobora. Uz sve to navedeno, neosporna je i iznimno važna činjenica da grad Samobor nema vodoopskrbnu ni kanalizacijsku infrastrukturnu vezu sa gradom Zaprešićem. Grad Samobor nema čak niti teritorijalnu povezanost sa gradom Zaprešićem, obzirom da smo odvojeni rijekom Savom, a most za izravnu prometnu povezanost ne postoji već je potrebno ući na područje druge jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Zagreba da bi se došlo do grada Zaprešića. Stavkom 2. članka 13. Uredbe propisano je da je društvo preuzimatelj Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Zaprešić, a čime se izričito propisuje integralno upravljanje vodnim uslugama, odnosno upravljanje uslužnim područjem od strane jednog specijaliziranog isporučitelja koji obavlja isključivu djelatnost vodnih usluga, a slijedom čega postaje upravitelj cjelokupnog sustava upravljanja vodnim uslugama. Dakle, ex lege Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. preuzima upravljanje sustavom i isporuku vodnih usluga na području cijelog uslužnog područja. Osnovna obilježja upravljanja vodnim usluga u jedinicama lokalne samouprave jest odlučivanje o cijenama vodnih usluga i planiranje razvoja infrastrukturnog sustava. Na uslužnom području plan razvoja infrastrukture mora obuhvatiti čitavo uslužno područje, a posljedično čemu i tarifa vodnih usluga obuhvaća prosječne troškove vodnih usluga , znači ne više samo za područje grada Samobora, već čitavo uslužno područje u cjelini. Kod integriranih vodnih usluga jedna od temeljnih odrednica jest jedinstvena tarifa cijene vodnih usluga na uslužnom području. Ključno pitanje koje se nameće jest koliko će ostale jedinice lokalne samouprave u odnosu na grad Zaprešić utjecati na rješavanje navedenih pitanja, dakle cijene i ulaganja u infrastrukturu, obzirom da je upitan njihov položaju u samom procesu odlučivanja predloženom zakonskom regulativom. Upitna je sama intervencija navedenog trgovačkog društva na području grada Samobora u slučaju hitne sanacije infrastrukture. Slijedom svega iznesenog, razvidno je da ovakvo zakonsko određenje zanemaruje osnovna načela koja bi trebalo poštivati kod donošenja svake odluke pa tako i ove, a to su načelo ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Pripajanje grada Samobora gradu Zaprešiću koje nije optimalno područje, navedena načela dovodi u pitanje. Grad Samobor je pozitivno usmjeren na teritorijalnu integraciju te prevladavanje fragmentiranosti sustava kako bi se na najbolji mogući način osigurala zaštita i održivo korištenje vodnih resursa te pročišćavanje otpadnih voda, no uz uvjet poštivanja svih gore navedenih potreba. Stoga se predlaže smjestiti grad Samobor u uslužno područje 12 zajedno sa gradom Zagrebom, gradom Svetom Nedeljom, gradom Jastrebarsko, općinom Stupnik. Prihvaćen Primjedba se prihvaća na način da je odgovarajuće uvrštena u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe grad Zaprešić, te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
179 VG VODOOPSKRBA d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 15. NACRT PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA - prijedlog za izmjenu, daje se Poštovani, U za to predviđenom roku javnog savjetovanja na nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima (u daljnjem tekstu: Uredba) t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. (u daljnjem tekstu: VG Vodoopskrba) očituje se kako slijedi: Članak 15. Nacrta prijedloga Uredbe glasi: „Uslužno područje 13 obuhvaća Grad Veliku Goricu te općine Kravarsko, Orle i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 13 je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica.“ VG Vodoopskrba ovim putem predlaže: - Izmjenu članka 15. stavak 1. tako da isti sada glasi: „Uslužno područje 13 obuhvaća Grad Veliku Goricu, općine Kravarsko, Orle i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji te naselje Veliko Polje iz Grada Zagreba“ - U članku 14. stavak 1. Uredbe dodati riječ „osim naselja Veliko Polje“. OBRAZLOŽENJE VG Vodoopskrba kontinuirano godinama pruža vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje za područje naselja Veliko Polje (koje administrativno pripada Gradu Zagrebu) krajnjim korisnicima vodnih usluga, jer navedeno područje nije fizički spojeno na sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje grada Zagreba, već isključivo na sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje grada Velika Gorica. Specifična situacija posljedica je naknadnog administrativnog formiranja (novog) grada Velika Gorica i teritorijalnog razdvajanja istog od područja grada Zagreba, bez konkretnog fizičkog odvajanja sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje, a obzirom na posebnosti komunalnih djelatnosti i obaveza koje proizlaze iz Zakona o vodama i ostalih pozitivnih propisa te obaveza koje je u tom smislu imala lokalna samouprava, obavljanje istih nikako nije bilo moguće prekinuti, odnosno prekid pružanja toliko vitalnih i krucijalnih usluga rezultirao bi trenutnim kolapsom u funkcioniranju svih zahvaćenih zona. Zbog svega navedenog područje naselja Veliko Polje nalazi se u zoni u kojoj vodne usluge doista pruža isključivo VG Vodoopskrba. Ovdje skrećemo pozornost na odredbe Zakona o vodnim uslugama o područjima obavljanja djelatnosti, a kojima je jasno utvrđeno da je osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe vodoopskrbno područje, a za obavljanje djelatnosti javne odvodnje područje aglomeracije dok uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja te više aglomeracija. U tom smislu jasno je zakonsko rješenje prema kojem se granice vodoopskrbnih područja ne moraju nužno poklapati sa granicama jedinica lokalne i područne samouprave, što je naposljetku logična posljedica geografskih odnosno terenskih (pred)uvjeta za pružanje ovakve specifične vrste usluga (ovime se ponajprije misli na konfiguraciju terena, postojeću, izgrađenost, prirodni tok voda i sl.). Također u samom prijedlogu Uredbe je navedeno kako, kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova i općina, tada vanjska granica tih naselja čini granicu uslužnog područja. Informativni podaci o pružanju vodnih usluga na području naselja Veliko Polje VG Vodoopskrba na području naselja Veliko Polje: - pruža vodne usluge javne vodoopskrbe za 870 korisnika vodnih usluga (pravnih i fizičkih osoba); - pruža vodne usluge javne odvodnje za 820 korisnika vodnih usluga (pravnih i fizičkih osoba); - izvodi priključke na sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje, na zahtjev fizičkih i pravnih osoba; - održava sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje; - godišnje fakturira vodne usluge za cca 110.000 m³ isporučenih količina vode i cca 100.000 m³ prihvaćenih količina otpadnih voda. Zaključno konstatiramo kako su komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području naselja Veliko Polje evidentirane u VG Vodoopskrbi sa nabavnom vrijednosti 7.431.084,05 kuna, sadašnje vrijednosti 1.422.185,36 kuna. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11. Grad Velika Gorica te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina i Pokupsko kao i naselje Veliko Polje grada Zagreba su dio UP 12.
180 Općina Bilje UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 11. U stavku 1. predlaže se brisati veznik „i“ između riječi: „Vladislavci“ i „Vuka“ te brisanje riječi : „te naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš i Vardarac iz Općine“ i umjesto njih upisati veznik „te“, tako da nakon izmjena tekst članka 11. glasi: „Članak 11. Uslužno područje 9 obuhvaća gradove Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo te općine Antunovac, Bizovac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Šodolovci, Viljevo, Vladislavci i Vuka te Bilje u Osječko-baranjskoj županiji." OBRAZLOŽENJE kao pod člankom 10. Pridružujemo se prijedlogu Vodoopskrbe d.o.o. jer se uspostavom predloženih uslužnih područja ne bi uspostavilo tehnički/tehnološko jedinstvo javne vodoopskrbe i odvodnje od izvorišta do krajnjeg korisnika te od mjesta ispuštanja do prijemnika, niti veći stupanj učinkovitosti i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, Općina Bilje je dio UP 8.
181 Općina Bilje UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 10. Predlaže se u stavku 1. staviti veznik „i“ između riječi „Petlovac“ i „Popovac“ te brisati riječi: „i naselje Zlatna Greda iz Općine Bilje“, tako da nakon izmjena tekst članka 10. glasi: „Članak 10. Uslužno područje 8 obuhvaća Grad Beli Manastir te općine Čeminac, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac u Osječko-baranjskoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 8 je Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir“ OBRAZLOŽENJE: Naselje Zlatna Greda administrativno se nalazi se u sastavu Općine Bilje. Postojeći javni isporučitelj vodnih usluga je Vodoopskrba d.o.o. , Darda, društvo koje isporučuje vodne usluge za cijelu južnu Baranju - Općine Darda, Bilje i Jagodnjak, crpi vodu iz crpilišta koje se nalazi u Općini Bilje, te upravlja odvodnjom južne Baranje, a preuzimatelj je Vodovod –Osijek d.o.o., Osijek. Odlukom Općinskog vijeća Općine Bilje navedenom društvu je, kao jedinstvenom isporučitelju za područje Općine Bilje, povjerena i isporuka vodnih usluga i za područje naselja Zlatna Greda koje je u sastavu Općine Bilje. Naselje Zlatna Greda nije priključeno na javnu vodoopskrbu i nema potrošača, pa ne utječe na kriterije za uspostavu uslužnih područja, ali je postojeći isporučitelj Vodoopskrba d.o.o., Darda pripremio projekte i ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu za nastavak izgradnje vodoopskrbe pripajanjem na sustav susjednog naselja Tikveš. Predloženom odredbom članka 10. određuje se uslužno područje 8 na način da se, između ostalog, izdvaja naselje Zlatna Greda iz Općine Bilje i isključuje iz područja isporuke jedinstvenog isporučitelja za Općinu Bilje (Vodoopskrba d.o.o., Darda - preuzimatelj Vodovod – Osijek d.o.o.) i nastavno odredbom članka 11. smješta se u uslužno područje 9 u nadležnost drugog preuzimatelja – Baranjskog vodovod d.o.o, Beli Manastir. Usvajanjem prijedloga Uredbe došlo bi do promjene jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga za Općinu Bilje i javne ovlasti bi se prenijele na dva javna isporučitelja vodnih usluga za jedinstveno administrativno područje Općine Bilje. Predloženo „cjepkanje“ nije opravdano, tehnički i tehnološki prihvatljivo i protivi se uspostavi uslužnih područja kao teritorijalne osnove za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga – upravo suprotno. Preuzimatelj uslužnog područja 8, Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir se ne protivi predloženoj izmjeni pošto naselje Zlatna Greda nema priključaka i trenutno nije od utjecaja na količinu isporučene vode. Predloženo je u neskladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima i projektnim pravilima projekata u realizaciji i sklopljenim provedbenim podugovorima. Projektni jamci zajmova su Gradovi i Općine (položene zadužnice), jer je potrošačima uvećana cijena vode radi otplate zajma, a javni isporučitelji su ovlašteni za prikupljanje sredstava i pravodobnu otplatu zajma iz projekta. Pri tome su izričito ugovoreno da se za cijelo vrijeme provođenja projekta neće promijeniti neposredni javni isporučitelj (Primjer projekta u tijeku: Projekt Unutarnje vode (Inland Waters Project), u okviru suradnje Svjetske banke i Republike potpisan je ugovor o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD, jedna od pet sastavnica World Bank Group) 12. lipnja 2007. godine, potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodnih banaka za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode, NN 8/2007., te nastavno Ugovor o supsidijarnom financiranju podprojekta Regionalni sustav odvodnje „Južna Baranja“). Odstupanje, naravno, podliježe nadzoru provođenja projekta i mogućoj korekciji, jer je primjerice podugovorom izričito određeno da: »Komunalno poduzeće« znači komunalno poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju na teritoriju jedinice lokalne samouprave osnovano u skladu sa zakonima Zajmoprimca koje, prema kriterijima utvrđenima u PPP-u, ispunjava uvjete za dobivanje financijskih sredstava za prihvatljive Potprojekt iz sredstava Zajma u okviru Dijela B .1 Projekta.“ Stoga se, opreza radi, predlaže dopuna odredbom o preuzimanju i prijenosu projektnih korekcija sa JLS na predlagatelja. Povrh toga, odredbe članka 10. i nastavno članka 11. u suprotnosti su s načelima jedinstvenog javnog isporučitelja i ravnopravnog položaja potrošača, nisu sukladne zakonskim propisima i uspostavljenim pravnim načelima, dovode do stvaranja pravne nesigurnosti i ograničenja stečenih prava, stavljaju u diskriminirajući položaj pojedine korisnike u istoj JLS, što jeste nerazmjerno opterećenje i ograničenje Ustavnog prava na lokalnu samoupravu propisanog zakonima Republike Hrvatske, ali i zaštićenog Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Gledajući „priuštljivost“, provedba bi dovelo u poziciju korisnika pitke vode određenog područja da kroz cijenu vode u konačnici otplaćuje zajam za projekte izgradnje vodnih građevina na području druge JLS pa se postavlja opravdano pitanje što bi takav korisnik u povećanoj cijeni pitke vode uopće plaćao i zašto, a sasvim osnovano je i propitivanje dvojbenog vlasništva i vlasničkih udjela JLS tako određenih područja. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na zaprimljene primjedbe, Općina Bilje je dio UP 8.
182 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb Predlažemo izmjenu članka 13. stavak 1. na način da se riječ „Samobor“ briše. Obrazloženje uz prijedlog na članak 14 Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. Grad Zagreb je prvotno predlagao da grad Samobor ne bude dio uslužnog područja društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, međutim, tijekom e-savjetovanja je predložio da bude u obuhvatu istoga. Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnim usluga i održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da jedno uslužno područje čine grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak. S obzirom na zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
183 VODNE USLUGE d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 7. Smatramo da je ovakvim Nacrtom prijedloga uredbe o uslužnim područjima bitno narušeno koncepcijsko rješenje razvoja vodoopskrbe Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem kojega su do sada izgrađeni ključni kapitalni infrastrukturni objekti ovog sustava, kao što su vodospreme i dionice magistralnog cjevovoda, a koji su sada podijeljeni na različitim uslužnim područjima. Realizacijom ovakvog prijedloga za očekivati je usporavanje razvoja ovih sustava i stavljanje u njihovu punu funkciju, kako zbog parcijalnih interesa različitih JIVU na različitim uslužnim područjima, tako i zbog složenosti rješavanja formalno-pravnih odnosa korištenja dionica ovih kapitalnih infrastrukturnih objekata. Sve dodatno usložnjava činjenica da su predmetni objekti financirani sredstvima Hrvatskih voda, ali su nositelji predmetnih investicija, pa tako i dijelova sustava, različiti poslovni subjekti (trgovačka društva – komunalne tvrtke) i/ili JL(R)S, koji iste vode u svojim poslovnim evidencijama i polažu prava na iste. Stoga predlažemo formirati jedinstveno uslužno područje unutar granica Bjelovarsko-bilogorske županije (spajanjem dijela uslužnog područja 5 i dijela uslužnog područja 19) čime bi se dobila tražena ekonomija razmjera, ali i učinkovito i održivo upravljanje do sada izgrađenim sustavom magistralnih transportnih cjevovoda Bjelovarsko-bilogorske županije, optimalnije korištenje postojećih kapaciteta, kao i njegov daljnji ujednačeni razvoj i svrhovito korištenje. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. Pretežni dio uslužnog područja 19 predloženog Nacrtom prijedloga uredbe s e-savjetovanja je transformiran i pridružen uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, osim područja grada Čazme koje je pridruženo uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, te područja grada Pakraca i Lipika koja su pridružena uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Tekija d.o.o., Požega te naselja Velika Babina Gora i Mala Babina Gora iz Općine Đulovac koja su pridružena uslužnom području na kojem je preuzimatelj Virkom d.o.o., Virovitica. S obzirom na navedeno, predmetno područje je sada dio UP 4.
184 GRAD ZAGREB UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak14. GRAD ZAGREB Predlažemo da se u stavku 2. članka 14. iza riječi: „obuhvaća“ dodaju riječi:“ Grad Samobor“ Obrazloženje - Grad Samobor bi trebao ući u uslužno područje 12 koje obuhvaća Grad Zagreb Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik iz razloga navedenih u našem komentaru na članak 13. Nacrta prijedloga Uredbe. Vodne usluge za Grad Samobor trebale bi se obavljati na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb koja u Gradu Samoboru obavlja uslugu javne vodoopskrbe. Obzirom da sustav odvodnje Grada Samobora nije povezan sa drugim sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda najekonomičnije ga je spojiti na sustav odvodnje Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb i Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb, koji je izgrađen za veći kapacitet od trenutno potrebnog. Time se ne bi cjepalo postojeće uslužno područje koje predstavlja tehnološku cjelinu, a vodne usluge bi se obavljale sukladno načelima iz članka 5. Zakona, učinkovito, ekonomično i svrhovito. Nabavna vrijednost imovine koju je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb uložila u vodnu infrastrukturu Grada Samobora na dan 31.8.2021. iznosi 231.215.792,62 kuna, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti u iznosu 134.633.947,31 kuna. Ukupno je realizirano investicija, bez PDV-a, zaključno s 2020. u iznosu 12.667.251,04 kn, a Plan za 2021 bez PDV-a iznosi 4.999.027,10 kuna bez PDV-a, dok Plan za 2022. bez PDV-a iznosi 3.998.609,32 kuna. Prihvaćen Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JLPRS i javnim isporučiteljima vodnim usluga i održanih konzultacija s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da grad Samobor bude dio uslužnog područja društva Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, s obzirom na jedinstvenost tehničko-tehnološke cjeline sustava javne vodoopskrbe, bez obzira na to što će otpadne vode pročišćavati na UPOV-u Zaprešić sukladno projektu aglomeracije Samobor - Zaprešić. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja i općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11.
185 GRAD ZAGREB UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. GRAD ZAGREB Predlažemo da se u stavku 1. članka 13. riječi: „ Samobor i“ brišu. Obrazloženje - u članku 13. Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima planira se formiranje uslužnog područja 11 u koje bi trebao ući Grad Samobor. Grad Samobor je izdvojen iz dosadašnjeg uslužnog područja javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb te ulazi u novo 11. uslužno područje trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.(Grad Zaprešić i dr.) koje se tek treba ustrojiti. Odredbom članka 6. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19) regulirano je da se uslužno područje uspostavlja na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja. Nisu predviđeni izuzeci od tog pravila niti formiranje novih uslužnih područja na način da se cijepa postojeće vodoopskrbno područje. Trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb od 1989. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na području Grada Samobora. Sustav javne vodoopskrbe Grada Samobora je jedinstvena tehnološka cjelina s vodoopskrbnim sustavom Grada Zagreba, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u kojem su bitna vodocrpilišta Slapnica-Lipovec, Bregana i Strmec magistralnim cjevovodima i drugim vodnim građevinama povezani sa sustavom Grada Zagreba i krajnjim korisnicima na području navedenih jedinica lokalne samouprave pa bi cijepanje iste bilo suprotno načelima ekonomičnosti i svrhovitosti propisanim člankom 5. Zakona. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. Grad Zagreb je prvotno predlagao da grad Samobor ne bude dio uslužnog područja društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, međutim, tijekom e-savjetovanja je predložio da bude u obuhvatu istoga. Nakon provedenog e-savjetovanja i savjetovanja s JLS, JLP(R)S i javnim isporučiteljima vodnim usluga i održanim konzultacijama s ključnim dionicima, usuglašeno je stajalište da jedno uslužno područje čine grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak. S obzirom na zaprimljene primjedbe grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja, te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak su u UP 11.
186 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 13. Ovim putem društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. te jedinice lokalne samouprave Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Luka, Općina Marija Gorica i Općina Pušća ističu primjedbe na objavljeni nacrt prijedloga Uredbe o osnivanju uslužnih područja (dalje u tekstu: Nacrt Uredbe). Navedeni prijedlog 11. Uslužnog područja nije prihvatljiv iz sljedećih razloga: • Na području Zaprešića u tijeku je provedba „Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić“ čiji je investitor društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.. Navedeni projekt jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata na području grada Zaprešića i susjednih općina te se već godinama ulažu iznimni napori od strane svih sudionika koji sudjeluju na provedbi i praćenju projekta. Novim ustrojem predviđeno je spajanje društava s uslužnog područja br. 11. u jedno društvo. Navedeno nije u skladu s čl. 26. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ potpisanog između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT 1 i Hrvatskih voda kao PT 2 i Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava dana 04.09.2019. godine kojima je predviđeno raskidanje ugovora od strane posredničkih tijela u slučaju statusnih promjena koje su od utjecaja na dodjelu bespovratnih sredstava, a s obzirom na činjenicu da je Opisom i proračunom projekta koji je Prilog I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do kraja provedbe projekta predviđeno spajanje jedino s javnim isporučiteljem Vodovodom i odvodnjom Bistra. • Područje Grada Zaprešića te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća razdvojeno je rijekom Savom od ostatka uslužnog područja pri čemu između međusobno razdvojenih područja nema tehnološke povezanosti vodnokomunalne infrastrukture niti direktne međusobne prometne povezanosti što objektivno predstavlja problem kvalitetnog funkcioniranja, održavanja i upravljanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. Nedavni prometni kolaps kojem smo svjedočili 29. rujna 2021. godine, a koji je nastao zbog konstrukcijskih problema na mostu Sava kada je most u potpunosti bio zatvoren pokazao je da je i postojeća prometna veza između Zaprešića i ostataka uslužnog područja br. 11 vrlo krhka te u slučaju bilo kakvih poremećaja na mostu dolazi do kompletnog prometnog kolapsa na prometnoj poveznici koja je jedina veza između Zaprešića i Samobora. S obzirom da jedinstveni isporučitelj vodnih usluga implicira i jedinstveni sustav održavanja koji karakterizira promptno rješavanje problema na sustavima vodoopskrbe i odvodnje stava smo da kvalitetnu i neposrednu uslugu nije moguće uspostaviti na tako logistički nepovezanom sustavu. Zakonom predviđena svrha uspostave uslužnog područja je poslovna samoodrživost, visoka financijska stabilnost i visok stupanj učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga što smatramo da nije moguće postići organizacijom predviđenom Nacrtom uredbe. • Društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dana 30.06.2021. preuzelo je društvo Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o. čime je dalo doprinos procesu okrupnjavanja javnih isporučitelja vodnih usluga. • Prijedlog Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. je da Grad Samobor ostane u uslužnom području Grada Zagreba. U prilog navedenog rješenja ide činjenica da u Gradu Samoboru vodnu uslugu javne vodoopskrbe obavlja javni isporučitelj Vodoopskrba i odvodnja Zagreb, u čijem su vlasništvu pripadajuće komunalne vodne građevine. Grad Samobor nema udio u vlasništvu Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb. Problem ne riješenosti pitanja temeljnog kapitala ima također negativne reperkusije na spajanja javnih isporučitelja vodnih usluga te nije razvidno na koji način bi se spajanje moglo provesti, a da VIO Zaprešić kao novi isporučitelj na uslužnom području broj 13 ne bude doveden u nepovoljan položaj. • U prilog navedenog prijedloga govori i stav predstavnika Grada Samobora na sastanku održanom 30. rujna 2021. godine u Hrvatskim vodama glede formiranja uslužnih područja čiji su predstavnici jasno ukazali ne pripadaju ni teritorijalnoj ni funkcionalnoj cjelini s Gradom Zaprešićem te da gravitiraju Gradu Zagrebu s obzirom na činjenicu da je javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Samobora društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagreb te da između Grada Samobora i Grada Zagreba osim direktne prometne veze postoji i infrastrukturna povezanost. • Očitovanje Grada Jastrebarskog na gore navedenom sastankom također ne podržava ovakav način definiranja 11. uslužnog područja. Grad Jastrebarsko predložio je kao jedno od rješenja da Vode Jastrebarsko budu samostalno uslužno područje i da preuzmu male isporučitelje koji ne udovoljavaju zakonskom minimumu uslužnog područja. Vode Jastrebarsko niti prostorno niti tehnološki nemaju nikakve povezanosti sa Gradom Zaprešićem od kojeg ga dijele ne samo rijeka Sava već i Žumberačko gorje. • Očitovanje Općine Klinča sela također ukazuje da provođenje procesa okrupnjavanja na ovaj način pretpostavlja „spajanje nespojivog“ te nije održiv i logičan. • Važan razlog protiv takvog načina definiranja uslužnog područja broj 11 predstavlja i neusklađenost Nacrta Uredbe sa Zakonom o vodnim uslugama. Činjenica da pojedina naselja u sastavu Općine Krašić prema Nacrtu uredbe nemaju jedinstvene isporučitelje vodnih usluga na svom području jer je dio naselja iz Općine Krašić obuhvaćeno uslužnim područjem broj 15 (VIO Karlovac) što je u suprotnosti s čl. 7. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) prema kojemu granica uslužnog područja ne može presijecati granicu aglomeracije niti granicu vodoopskrbnog područja. • Daljnji problem ovakvog rješenja predviđenog nacrtom Uredbe je pitanje jedinstvene tarife cijene vodnih usluga što predstavlja temeljnu okosnicu sustava integriranih vodnih usluga te smo stava da nije moguće formirati jedinstvenu tarifu cijena vodnih usluga na tako divergentnom području predviđenom nacrtom Uredbe. • Novoosnovana skupština društva utemeljena na sastavu predviđenom nacrtu Uredbe bila bi velika, fragmentirana, neefikasna i spora u donošenju odluka. Primjerice Zakonom o vodnim uslugama predviđeno je pravo dodatnog glasa svakog člana društva koje je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom iz čl. 24. st. 4. Zakona o vodnim uslugama. Takvim konceptom glasovanja i tako definiranim uslužnim područjem izražavamo opravdanu zabrinutost da će tzv. „mali članovi“ konstantno imati mogućnost opstruirati donošenje bitnih odluka poput financijskog plana ili plana održavanja sustava kao cjeline od strane članova koji nemaju potrošnju vode niti stvarne potrebe za izgradnjom određene infrastrukture, a na štetu članova društva koji imaju većinu poslovnih udjela područja i najveću potrošnju vode. S obzirom na sastav 11. uslužnog područja stava smo da takvim načinom definiranja uslužnog područja može dolaziti do blokiranja donošenja bitnih odluka što u konačnici ne dovodi do kvalitetnog funkcioniranja, održavanja i upravljanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. Slijedom svih gore navedenih razloga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. te jedinice lokalne samouprave: Grad Zaprešić, Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća predlažu uspostavu 11. Uslužnog područja na način da isto obuhvaća samo područja navedenih jedinica lokalne samouprave na kojemu će vodne usluge obavljati javni isporučitelj Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Navedeni prijedlog utemeljen je na ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. st. 1. Zakona o vodnim uslugama koji određuje da se uslužno područje uspostavlja na postojećem vodoopskrbnom području na kojemu se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubičnih metara godišnje s mogućnošću odstupanja od -10%. VIO Zaprešić ne protivi se prihvaćanju otpadnih voda s područja Grada Samobora koje je u skladu čl. 52. st. 1. Zakona o vodnim uslugama. Na vodoopskrbnom području javnih isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. ukupno je u 2020. godini isporučeno 2.685.669 m3 vode za ljudsku potrošnju. Osim toga, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. u 2020. godini isporučila je javnom isporučitelju vodnih usluga Zagorskom vodovodu 1.551.015. m3 vode za ljudsku potrošnju. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća su dio UP 10. Grad Zagreb (osim naselja Veliko Polje), Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja te općine Klinča Sela, Stupnik, i Žumberak su dio UP 11.
187 Vode Pisarovina d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O USLUŽNIM PODRUČJIMA - daje se Poštovani, U otvorenom roku javnog savjetovanja na nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima (dalje u tekstu: Uredba) očitujemo se kako slijedi: Člankom 13. Uredbe definirano je uslužno područje 11 na način: Uslužno područje 11 obuhvaća gradove Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.“ U postupku javnog savjetovanja predlažemo da se u članku 13 općina Pisarovina briše te da se doda u članak 15. Nadalje, predlažemo da se članak 15. mijenja i glasi: Uslužno područje 13 obuhvaća Grad Veliku Goricu te općine Kravarsko, Orle, Pokupsko i Pisarovina u Zagrebačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na uslužnom području 13 je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica. OBRAZLOŽENJE Faktor teritorijalne cjelovitosti – Općina Pisarovina graniči sa Gradom Velika Gorica i Općinom Pokupsko i sa istima ima najdužu teritorijalnu granicu dok sa gradom Zaprešićem nema nikakvu povezanost. Općina Pisarovina nalazi se na rubu Zagrebačke županije te pripajanjem VG Vodoopskrbi d.o.o. ne presijeca niti ograničava formiranje drugih uslužnih područja. Pripajanjem VG Vodoopskrbi d.o.o. pridonijelo bi se unaprjeđenju vodoopskrbe i odvodnje na području općine Pisarovina te bi se nastavila poslovna samoodrživosti, financijska stabilnost i visoki stupanj učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga. Općina Pisarovina već gravitira prema Gradu Velika Gorica te već ima niz zajedničkih ostvarenih projekata poput aglomeracije za širokopojasni Internet S poštovanjem, U Pisarovini, 07. listopada 2021. OPĆINA PISAROVINA VODE PISAROVINA d.o.o. Općinski Načelnik Direktorica Tomo Kovačić Ana Novotny dipl.ing.građ. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na navedeno, predmetno područje je u UP 12.
188 Grad Pakrac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 22. Predlažemo da se VODE LIPIK d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga na području Gradova Pakraca i Lipika rasporedi u uslužno područje 20 zajedno sa društvom TEKIJA d.o.o., Požega. UP 20 formirano od TEKIJA d.o.o. i VODE LIPIK d.o.o., pokrivalo bi cijelo područje Požeško-slavonske županije, imalo bi 10 JLS kao osnivače (5 gradova i 5 općina). Smatramo kako Vode Lipik i Tekija imaju i funkcionalnu i teritorijalnu povezanost. Smatramo da je puno bolje rješenje da se VODE LIPIK d.o.o. rasporede u planirano UP 20 sa TEKIJA d.o.o., Požega kako je i propisano čl. 12. važećom Uredbom o uslužnim područjima (NN 67/14) . Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da su gradovi Lipik i Pakrac pridruženi uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Tekija d.o.o., Požega. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 18.
189 Grad Pakrac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 21. Predloženo UP 19 obuhvaća 6 postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga, i pokriva sveukupno 20 JLS (6 gradova i 14 općina) i to sa područja dvije županije (4 gada i 14 općina iz Bjelovarsko-bilogorske županije i 2 grada iz Požeško-slavonske županije ). Smatramo da ovim prijedlogom UP 19 pokriva preveliko područje kako površinom teritorija, tako i velikim brojem JLS koje su raspoređene u dvije različite županije što će sigurno utjecati na kvalitetno funkcioniranje i upravljanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. Mišljenja sam kako treba voditi brigu o funkcionalnosti područja, ali i o teritorijalnoj rasprostranjenosti, tehničkim poveznicama isporučitelja vodnih usluga, te drugim faktorima koji će utjecati na kvalitetan rad budućeg isporučitelja vodnih usluga. Vode Lipik d.o.o. , kao i gradovi Pakrac i Lipik nemaju nikakvih funkcionalnih, tehničkih, a ni teritorijalnih poveznica s vodnim isporučiteljima UP 19, te JLS-ima iz ovog UP-a. Predlažem da se isti okrupne na način da budu sastavni dio UP 20. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da su gradovi Lipik i Pakrac pridruženi uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Tekija d.o.o., Požega. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 18.
190 Komunalno društvo Pag d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 33. Grad Pag i Općina Kolan su ovim nacrtom prijedloga Uredbe već određeni kao dio uslužnog područja 29 člankom 31. i prema referentnoj karti uslužnih područja. Komunalno društvo Pag d.o.o. kupuje vodu od društva preuzimatelja Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., Senj koju isporučuje dijelu Grada Paga i Općini Kolan. Društvo Vodovod Hrvatsko primorje je radi opskrbe vodom područja iz članka 31. i izgradnje za to potrebne infrastrukture osnovano. Grad Pag jedan je od osnivača društva Vodovod Hrvatsko primorje s najvećim udjelom u temeljnom kapitalu. Grad Pag i Općina Kolan zajedno sa svim drugim jedinicama lokalne samouprave iz uslužnog područja 29 sudjeluju u pripremi i provedbi zajedničkog projekta Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje. Zato predlažemo brisanje Grada Paga i Općine Kolan iz članka 33. Ante Čemeljić, direktor Komunalnog društva Pag d.o.o. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 28.
191 OPĆINA MARINA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 36. Kako je Općina Marina jedna od većih općina u Republici Hrvatskoj s površinom preko 109 km2, te se nalazi na zapadnom rubnom dijelu Splitsko-Dalmatinske županije, na području Općine Marina trenutno djeluju dva javna isporučitelja vodoopskrbe. Zagorski dio općine Marina, naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Vinovac i Rastovac se snabdjevaju s rijeke Krke odnosno davatelj usluge opskrbe na tom području je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik s kojim je Općina Marina provodila sve aktivnosti vezane za izgradnju vodovodne mreže. Ostala naselja Općine Marina: Marina, Poljica, Vrsine, Gustirna, Dograde, Pozorac, Najevi, Svinca, Vinišće, Ljubljeva, Sevid i Sevid na Moru se nalazi na području gdje je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split isporučitelj vodoopskrbe. Prijedlog: da se u članku 36. doda stavak 3 koji glasi: Uslužno područje 34 obuhvaća i naselja Marina, Poljica, Vrsine, Gustirna, Dograde, Pozorac, Najevi, Svinca, Vinišće, Ljubljeva, Sevid i Sevid na Moru iz Općine Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općinski načelnik Ante Mamut Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja iz Općine Marina te naselja Sitno i Bogdanovići iz Općine Prgomet sada su dio UP 32, a preostala naselja Općine Marina su dio UP 33.
192 OPĆINA MARINA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 35. Kako je Općina Marina jedna od većih općina u Republici Hrvatskoj s površinom preko 109 km2, te se nalazi na zapadnom rubnom dijelu Splitsko-Dalmatinske županije, na području Općine Marina trenutno djeluju dva javna isporučitelja vodoopskrbe. Zagorski dio općine Marina, naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Vinovac i Rastovac se snabdjevaju s rijeke Krke odnosno davatelj usluge opskrbe na tom području je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik s kojim je Općina Marina provodila sve aktivnosti vezane za izgradnju vodovodne mreže. Ostala naselja Općine Marina: Marina, Poljica, Vrsine, Gustirna, Dograde, Pozorac, Najevi, Svinca, Vinišće, Ljubljeva, Sevid i Sevid na Moru se nalazi na području gdje je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split isporučitelj vodoopskrbe. Prijedlog: da se članak 35. stavak 3 izmjeni i glasi na način: Uslužno područje 33 obuhvaća i općine Primorski Dolac i naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Vinovac, Rastovac iz Općine Marina te naselje Sitno iz Općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općinski načelnik Ante Mamut Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja iz Općine Marina te naselja Sitno i Bogdanovići iz Općine Prgomet sada su dio UP 32, a preostala naselja Općine Marina su dio UP 33.
193 Grad Vrgorac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Obzirom na predloženu korekciju u članku 39. (komentar Komunalno d.o.o. Vrgorac), koju podržavamo obzirom da je predložena korekcija usklađena sa stvarnim stanjem na terenu i drugačija podjela bi stvorilo velike logističke probleme u provedbi uredbe, potrebno je sukladno prilagoditi i članak 40. Predlažemo sljedeći tekst za st.2. čl. 40. : "Uslužno područje 38 obuhvaća i Grad Vrgorac(osim naselja Žlibina), naselja Župa i Turija iz Općine Zagvozd, naselje Brikva iz Općine Podgora, te naselja Brist, Gradac i Podaca iz Općine Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 38.
194 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ivana Gundulića 15 D, Nova Gradiška, OIB:71642681806, zastupan po članu uprave-direktoru Davoru Rukavini, dipl.oec. , očituje se kako slijedi: Suglasni samo sa nacrtom Uredbe o uslužnim područjima. Član uprave-direktor: Davor Rukavina,dipl.oec. Prihvaćen S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 19.
195 Komunalno d.o.o. Vrgorac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 39. S obzirom da uslužno područje 37 ne obuhvaća cjelokupni teritorij grada Imotskog, Općina: Podgora, Gradac i Zagvozd (dio navedenog grada i općina je unutar uslužnog područja 38), predlažemo izmjenu st. 1, čl. 39 na sljedeći način: "Uslužno područje 37 obuhvaća gradove Imotski i Makarska te općine Baška Voda, Brela, Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Tučepi, Zmijavci, kao i sva naselja osim naselja Brikva iz Općine Podgora, sva naselja osim naselja Župa i Turija iz Općine Zagvozd, naselje Žlibina u gradu Vrgorcu, te naselja Drvenik i Zaostrog iz Općine Gradac, u Splitsko-dalmatinskoj županiji." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
196 GRAD LEPOGLAVA UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 4. GRAD LEPOGLAVA Predmet: Javno savjetovanje o prijedlogu Uredbe o uslužnim područjima - primjedbe na prijedlog, dostavljaju se Ovim putem ističu se primjedbe na objavljeni prijedlog Uredbe o uslužnim područjima (dalje u tekstu: Uredba) i to kako slijedi: - Odredbom članka 4. Uredbe propisano je da je uslužnim područjem 2 obuhvaćeno i naselje Lepogla-va te da je društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 Varkom d.d., Varaždin, a odredbom članka 5. je propisano da uslužno područje 3 obuhvaća i preostala naselja Grada Lepoglave i to: Bednjica, Cr-kovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica, te da je društvo preu-zimatelj na uslužnom području 3 Ivkom d.o.o. Ivanec. Ističe se da ne postoji registrirano trgovačko društvo Ivkom d.o.o. Ivanec kao isporučitelj vodne usluge. Kako je Varkom d.d. Varaždin investitor u projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Le-poglava koja obuhvaća naselja s područja grada Lepoglave i to naselja Lepoglava, Očura, Muričevec, Vuliši-nec i Kamenički Vrhovec, prijedlog uslužnih područja za Grad Lepoglavu (dio naselja uslužno područje 2 s društvom preuzimateljem Varkom d.d., a dio naselja uslužno području 3 s društvom preuzimateljem Ivkom d.o.o. Ivanec) nije u skladu sa područjem, odnosno naseljima u kojima se provodi projekt aglomeracije Lepoglava. Odredbom članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) propisano je da gra-nica uslužnog područja ne može presijecati granicu aglomeracije, osim kad je aglomeracija presječena držav-nom granicom, niti granicu vodoopskrbnog područja. Iz navedenog proizlazi da prijedlog uslužnih područja za naselja Grada Lepoglave nije u skladu sa navedenom odredbom članka 7. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama, a čime postaje upitna i mogućnost daljnje provedbe projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Lepoglava koja je izuzetno bitna za Grad Le-poglavu. Dodatno se ističe da se na području grada Lepoglave vodoopskrba velikim dijelom obavlja putem lokalnih vodovoda, te postojeći prijedlog uslužnih područja razdvaja cjelinu lokalnih vodovoda, što je u stvarnosti teško provedivo. Obzirom na sve navedeno, molimo da se usklade uslužna područja na području grada Lepoglave. Grad Lepoglava Prihvaćen Odgovarajuće integrirano u tekst prijedloga uredbe.
197 VARKOM d.d. Varaždin UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 4. VARKOM d.d investitor je u projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Lepoglava. Aglomeracija Lepoglava obuhvaća naselja Lepoglava, Očura, Muričevec, Vulišinec i Kamenički Vrhovec. Naselja Očura, Muričevec, Vulišinec i Kamenički Vrhovec predložena su u obuhvatu uslužnog područja 3 u nadležnosti IVKOM d.o.o. Ivanec. Molimo da se isto ispravi na način da se predmetna naselja brišu iz uslužnog područja 3 i upišu u popis naselja uslužnog područja 2, kako bi se stvorili preduvjeti za nastavak pripreme projekta aglomeracije Lepoglava. Prihvaćen Odgovarajuće integrirano u tekst prijedloga uredbe.
198 VODE LIPIK d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 22. obrisati tekst: ", osim gradova Lipik i Pakrac" obrazloženje: VODE LIPIK d.o.o. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga na vodoopskrbnom području Grada Pakraca i Grada Lipika prema Nacrtu prijedloga Uredbe raspoređeno je u Uslužno područje br. 19 (UP 19) Predloženo UP 19 obuhvaća 6 postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga, i pokriva sveukupno 20 JLS (6 gradova i 14 općina) i to sa područja dvije županije (4 gada i 14 općina iz Bjelovarsko-bilogorske županije i 2 grada iz Požeško-slavonske županije ). Ovako predloženo UP 19 je veliko po površini teritorija, a isporučuje svega cca1,9 mil. m3 vode. Smatramo da je prijedlogom UP 19 obuhvaćeno pre veliko područje površinom teritorija s velikim brojem JLS koje su raspoređene u dvije različite županije što će sigurno utjecati na kvalitetno funkcioniranje i upravljanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. U ovom prijedlogu se očito vodilo računa samo o količini isporučene vode, ali ne i o teritorijalnoj rasprostranjenosti i drugim faktorima koji će utjecati na funkcionalnost budućeg isporučitelja vodnih usluga. U ovom trenutku se vjerojatno nisu razmatrali poslovni udjeli u društvu preuzimatelju nakon svih preuzimanja ali i ukupna tehnička i kadrovska kapacitiranost isporučitelja vodnih usluga nakon svih preuzimanja što bi mogao biti problem na tako velikom području za tako formirano društvo, a da ne govorimo o glasačkim pravima na temelju poslovnih udjela i dvostrukoj većini. U planiranom UP 19 nema niti jednog postojećeg isporučitelja koji se ističe svojom veličinom, kapacitetima i iskustvom upravljanja velikim sustavom, što će sigurno predstavljati problem kod organizacije i upravljanja novim isporučiteljem. Predlažemo da se VODE LIPIK d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga na području Gradova Pakraca i Lipika rasporedi u uslužno područje 20 zajedno sa društvom TEKIJA d.o.o., Požega. UP 20 formirano od TEKIJA d.o.o. i VODE LIPIK d.o.o., pokrivalo bi cijelo područje Požeško-slavonske županije, imalo bi 10 JLS kao osnivače (5 gradova i 5 općina), isporučivalo bi cca. 2,7 mil. m3 vode, organizacijski vrlo jednostavno funkcionira kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga sa jednom podružnicom. Oba društva su kvalitetno odradila odvajanje od komunalnih djelatnosti sa 100% čistom situacijom što se tiče temeljnih kapitala, imovine i vlasničkih udjela što olakšava postupak preuzimanja. Kadrovska i tehnička opremljenost nakon preuzimanja gotovo će u cijelosti ispunjavati minimalne uvjete. Smatramo da je puno bolje rješenje da se VODE LIPIK d.o.o. rasporede u planirano UP 20 sa TEKIJA d.o.o., Požega kako je i propisano Čl. 12. trenutno važećom Uredbom o uslužnim područjima (NN br. 67/14) . Direktor: Marijan Pierobon,dipl.ing.građ. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da su gradovi Lipik i Pakrac pridruženi uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Tekija d.o.o., Požega. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 18.
199 VODE LIPIK d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 21. izbrisati tekst "Uslužno područje 19 obuhvaća i gradove Lipik i Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji." obrazloženje: VODE LIPIK d.o.o. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga na vodoopskrbnom području Grada Pakraca i Grada Lipika prema Nacrtu prijedloga Uredbe raspoređeno je u Uslužno područje br. 19 (UP 19) Predloženo UP 19 obuhvaća 6 postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga, i pokriva sveukupno 20 JLS (6 gradova i 14 općina) i to sa područja dvije županije (4 gada i 14 općina iz Bjelovarsko-bilogorske županije i 2 grada iz Požeško-slavonske županije ). Ovako predloženo UP 19 je veliko po površini teritorija, a isporučuje svega cca1,9 mil. m3 vode. Smatramo da je prijedlogom UP 19 obuhvaćeno pre veliko područje površinom teritorija s velikim brojem JLS koje su raspoređene u dvije različite županije što će sigurno utjecati na kvalitetno funkcioniranje i upravljanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. U ovom prijedlogu se očito vodilo računa samo o količini isporučene vode, ali ne i o teritorijalnoj rasprostranjenosti i drugim faktorima koji će utjecati na funkcionalnost budućeg isporučitelja vodnih usluga. U ovom trenutku se vjerojatno nisu razmatrali poslovni udjeli u društvu preuzimatelju nakon svih preuzimanja ali i ukupna tehnička i kadrovska kapacitiranost isporučitelja vodnih usluga nakon svih preuzimanja što bi mogao biti problem na tako velikom području za tako formirano društvo, a da ne govorimo o glasačkim pravima na temelju poslovnih udjela i dvostrukoj većini. U planiranom UP 19 nema niti jednog postojećeg isporučitelja koji se ističe svojom veličinom, kapacitetima i iskustvom upravljanja velikim sustavom, što će sigurno predstavljati problem kod organizacije i upravljanja novim isporučiteljem. Predlažemo da se VODE LIPIK d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga na području Gradova Pakraca i Lipika rasporedi u uslužno područje 20 zajedno sa društvom TEKIJA d.o.o., Požega. UP 20 formirano od TEKIJA d.o.o. i VODE LIPIK d.o.o., pokrivalo bi cijelo područje Požeško-slavonske županije, imalo bi 10 JLS kao osnivače (5 gradova i 5 općina), isporučivalo bi cca. 2,7 mil. m3 vode, organizacijski vrlo jednostavno funkcionira kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga sa jednom podružnicom. Oba društva su kvalitetno odradila odvajanje od komunalnih djelatnosti sa 100% čistom situacijom što se tiče temeljnih kapitala, imovine i vlasničkih udjela što olakšava postupak preuzimanja. Kadrovska i tehnička opremljenost nakon preuzimanja gotovo će u cijelosti ispunjavati minimalne uvjete. Smatramo da je puno bolje rješenje da se VODE LIPIK d.o.o. rasporede u planirano UP 20 sa TEKIJA d.o.o., Požega kako je i propisano Čl. 12. trenutno važećom Uredbom o uslužnim područjima (NN br. 67/14) . Direktor: Marijan Pierobon,dipl.ing.građ. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da su gradovi Lipik i Pakrac pridruženi uslužnom području na kojem je društvo preuzimatelj Tekija d.o.o., Požega. S obzirom na sve navedeno, predmetno područje je dio UP 18.
200 Komunalno d.o.o. Vrgorac UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Komunalno d.o.o. Vrgorac je isporučitelj vodnih usluga i na djelu Općine Podgore pa stoga smatramo da je potrebno u stavku 2 članka 40 dodati Općinu Podgora kao dio uslužnog područja 38. Predlažemo slijedeći tekst za st. 2. čl 40.: "Uslužno područje 38 obuhvaća i Grad Vrgorac, naselja Župa i Turija iz Općine Zagvozd, naselje Brikva iz Općine Podgora, te naselja Brist, Gradac i Podaca iz Općine Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 38.
201 Srećko Goić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 33. Grad Pag te općine Kolan i Povljana u članku 31 drfinirane su kao dio uslužnog područja 29. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 28.
202 Srećko Goić UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 40. Općina Zagvozd u prethodnom je članku definirana kao dio obuhvata uslužnog područja 37. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na sve zaprimljene primjedbe, predmetno područje je dio UP 37.
203 Vodoopskrba d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 10. Društvo Vodoopskrba d.o.o Darda trenutno je javni isporučitelj vodne usluge na području Općina Darda, Bilje i Jagodnjak. Naselje Zlatna Greda nalazi se u sastavu Općine Bilje te je logično da se području jedne općine zadrži jedinstveni isporučitelj vodne usluge. Nadalje, drutšvo Vodoopskrba d.o.o. Darda izradilo je glavni projekt vodovodne mreže naselja Zlatna Greda te ishodilo pravomoćnu Građevinsku dozvolu, a trenuno je u postupku provođenja javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji vodovodne mreže naselja Zlatna Greda. Vezano uz sve navedeno, smatramo da naselje Zlatna Greda treba ostati na uslužnom području u čijem će sastavu biti Vodoopskrba d.o.o. Darda, a to je prema ovom nacrtu uslužno područje 9. Stjepan Levak, direktor Vodoopskrba d.o.o. Darda Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na zaprimljene primjedbe, Općina Bilje je sada dio UP 8.
204 Vodoopskrba d.o.o. UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA, Članak 10. Uslužno područje 8 obuhvaća Grad Beli Manastir te općine Čeminac, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen na način da je isti odgovarajuće uvršten u predmetni prijedlog uredbe. S obzirom na zaprimljene primjedbe, predmetno područje je sada dio UP 7.