Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA, Članak 5. Članice HGK predlažu smanjenje naknade na 0,45 kn/kg te da se plaćanje naknade prebaci na krajnjeg korisnika koji bi ju plaćao prilikom prve registracije u RH. Nadalje, predlaže se uvođenje ograničenja prilikom prodaje dijelova s otpadnih vozila, odnosno uključenja istih u sustav gospodarenja otpadnim vozilima. Nije prihvaćen Iznos naknade je onaj koji se sada primjenjuje, a uspostavom novog sustava izračuna naknade gospodarenja otpadnim vozilima ovisit će o stvarnim troškovima.Ostala pitanja iz komentara odnose se na Pravilnik.