Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT ŽIGOVI, Članak 26. Članak 26 Prema starome su bili troškovi. Troškovi održavanja žiga u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti iznose: ... do tri razreda proizvoda ili usluga .................................................................................... 1.500,00 kn Sada po novome 3 razreda bi bila 3600 kna?' Zašto toliko? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Odredba članka 26. Prijedloga uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u potpunosti je preuzeta iz članka 25. važeće Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 109/11., 96/13. i 89/20., dalje u tekstu važeća Uredba), koji glasi: Članak 25. (1) Troškovi održavanja individualnog žiga u vrijednosti za razdoblje od 10 godina i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti iznose: 1. za jedan razred proizvoda ili usluga 1.200,00 kn 2. za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga 300,00 kn. (2) Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz stavka 1. ovoga članka udvostručuju se. (3) Ako se troškovi iz ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju. Sukladno važećoj Uredbi, a time i prema uredbi koja se predlaže, troškovi održavanja individualnog žiga u vrijednosti za razdoblje od 10 godina i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti za tri razreda iznose 1.800,00kn (za jedan razred 1.200,00 kn plus za dodatna dva po 300,00 kn).