Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O OBRASCU PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA Ovo savjetovanje otvoreno je do 1.10., a datum na obrascu pod 1.3. je 15. rujna 2020. (pretpostavljam da se radi o grešci), no čudno je da je isti datum naveden i kod Poptisa čelnika tijela (pod 10.). Međutim u ovom trenutku se uopće ne zna na koji Zakon se misli kada se spominje Zakon o elektroničkim medijima pod 2.1, te 2.2. pa dalje. Na Zakon koji je važeći u trenutku otvaranja ovog savjetovanja ili na Zakon čije se donošenje očekuje. Naime, upravo je ovih dana u Saborskoj proceduri donošenje NOVOG Zakona o elektroničkim medijima, a usvajanje istog se očekuje, pretpostavljam sljedeći tjedan (razdoblje 20-24.9.2021.). Tehnička pitanja koja se odnose na iznose prekršajnih kazni (kao što je to lijepo navedeno u 4.1. bi se mogla riješiti da je donesen Zakon o euru koji se očekuje, no slati na savjetovanje obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o elektroničkim medijima kada je u tijeku donošenje novog Zakona o elektroničkim medijima, a posebice, obzirom na datume koji u ovom obracu postoje - dovodi u pitanje - o kojem zakonu koji bi se trebao mijenjati mi uopće pričamo. Kao i je li nužno provoditi ovu proceduru kada istovremeno još uvijek na snazi primjerice Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji propisuje kazne u DEM u protuvrijednosti u domaćoj valuti. Na jednaki način u ovom trenutku i bez posebne procedure, u okviru trenutno aktualnog zakonodavnog postupka, jednom odredbom u prijelaznim i završnim odredbama može se propisati da se prekršajne kazne preračunavaju iz kuna u eur od dana uvođenja EUR u RH sukladno iznosu konverzije utvrđenom na dan uvođenja EUR 1.1.2023. (pretpostavljamo) Primljeno na znanje U odnosu na datum na obrascu, radi se o pogrešci u pisanju. Procedura objave Obrasca prethodne procjene provodi se sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o procjeni učinaka propisa NN 44/17.