Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI Zašto je prepisana LISTA II Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/17 i 56/18) bez ikakve prilagodbe braniteljskoj populaciji? Posebno ako se uzme u obzir činjenica da je Prilikom donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao jedan od razloga za donošenje istog Zakona navedeno da su vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata novotvorine – smrtnost od novotvorina kod braniteljske populacije je veća nego kod ostale populacije u Republici Hrvatskoj, a novotvorine (tumori) uopće nisu navedeni u LISTI. Također, na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen je članak „Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja“ u kojem se između ostaloga navodi i da preliminarni rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora) kao i da su primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori). Čemu LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA -LISTA I ovog Pravilnika kad se ne razlikuje od LISTE II Uredbe o metodologijama vještačenja osim u tome što je riječ „amputacija“ zamijenjena riječju „odstranjenje“? Molim da mi navedete sve razlike između LISTE I ovog Pravilnika i LISTE II Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/17 i 56/18). Kako će te razlike doprinijeti smanjenju smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja od novotvorina (tumora) kao primarnog uzroka smrtnosti? Zašto novotvorine (tumori) uopće nisu uvedene u ovaj Pravilnik? Predlažem da se, posebno u Listu I koja je dio ovog Pravilnika, doda posebna Glava koja će obraditi novotvorine (tumore) kao primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja. Zašto ovaj Pravilnik ne priznaje da oštećenje organizma postoji i kada kod osobe nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, mentalno ili intelektualno oštećenje što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje radne sposobnosti, što priznaje i spomenuta Uredba? Nije prihvaćen U svezi primjedbe, odnosno pitanja kako se ovaj pravilnik doprinijeti smanjenju smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja od novotvorina (tumora) kao primarnog uzroka smrtnosti, ističemo da je ova problematika uređena drugim propisima te da u području zaštite zdravlja Ministartvo hrvatskih branitelja provodi niz programa (preventivni sistematski pregledi, oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, pravo na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja: pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, pravo na ortopedska i druga pomagala, naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj...) Ovim pravilnikom ne uređuje se metodologija utvrđivanja gubitka radne spsosobnosti (koju utvrđuje ZOSI u postupku ostvarivanje mirovine) već oštećenje organizma za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata i ostalih prava određenih Zakonom.
2 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 20. Prilikom donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao jedan od razloga za donošenje istog Zakona navedeno je da su vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata novotvorine – smrtnost od novotvorina kod braniteljske populacije je veća nego kod ostale populacije u Republici Hrvatskoj. Također, na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen je članak „Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja“ u kojem se između ostaloga navodi i da preliminarni rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora) kao i da su primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori). Novotvorine (tumori) uopće nisu uvedeni u ovaj Pravilnik! Predlažem da se, posebno u Listu I koja je dio ovog Pravilnika, doda posebna Glava koja će obraditi novotvorine (tumore) kao primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom ne uređuje se zaštita zdravlja hrvatskih branitelja, već način utvrđivanja oštećenja organizma. U području zaštite zdravlja Ministartvo hrvatskih branitelja provodi niz programa uređenih drugih aktima (preventivni sistematski pregledi, oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, pravo na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja: pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, pravo na ortopedska i druga pomagala, naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj...).
3 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 24. Prilikom donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao jedan od razloga za donošenje istog Zakona navedeno je da su vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata novotvorine – smrtnost od novotvorina kod braniteljske populacije je veća nego kod ostale populacije u Republici Hrvatskoj. Također, na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen je članak „Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja“ u kojem se između ostaloga navodi i da preliminarni rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora) kao i da su primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori). Novotvorine (tumori) uopće nisu uvedeni u ovaj Pravilnik! Predlažem da se, posebno u Listu I koja je dio ovog Pravilnika, doda posebna Glava koja će obraditi novotvorine (tumore) kao primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom ne uređuje se zaštita zdravlja hrvatskih branitelja, već način utvrđivanja oštećenja organizma. U području zaštite zdravlja Ministartvo hrvatskih branitelja provodi niz programa uređenih drugih aktima (preventivni sistematski pregledi, oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, pravo na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja: pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, pravo na ortopedska i druga pomagala, naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj...).
4 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 25. Predlažem dodati stavak 3. koji glasi: „Oštećenje organizma postoji i kada kod osobe nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, mentalno ili intelektualno oštećenje što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje radne sposobnosti.“ Nije prihvaćen Ovim pravilnikom ne uređuje se vještačenje gubitka radne sposobnosti.
5 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 26. Dakle predlažem dodati stavak 4. koji glasi: „Kod utvrđivanja postotka oštećenja organizma iz stavka 3. ovog članka smatrat će se da je bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti nastala kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako nije moguće dokazati suprotno, posebno ako je tijek bolesti očito nenormalan.“ Također, s obzirom na to da se dijagnosticiranje bolesti često miješa s pojavom bolesti, predlažem dodati i stavak 5. koji glasi: „Dijagnosticiranje bolesti ne znači ujedno i pojavu same bolesti te se datum postavljene dijagnoze neće smatrati i danom pojave bolesti.“ Nije prihvaćen Ne postoji opravdanje za propisivanje presumpcije da je svaka bolest posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, upravo iz razloga utvrđivanja uzročno-posljedične veze provodi se vještačenje.
6 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 26. U slučajevima kada nije moguće dokazati izravnu vezu bolesti s ratnim traumama ali takva mogućnost realno postoji, odnosno kada se ne može isključiti mogućnost da je izloženost egzistencijalno ugrožavajućim situacijama potpomogla pojavi bolesti, a tijek bolesti je očito nenormalan jer se bolest na primjer pojavila prerano u odnosu na ostale slučajeve pojave iste bolesti, pojava te bolesti mogla bi biti posljedica ratne traume pa makar dijagnosticirana razmjerno kasnije. Tu bi činjenicu valjalo prihvatiti kao istinitu odnosno ići pristupom rješavanja koji je za branitelja povoljniji, a ne težiti tome da se, zato jer nije moguće dokazati izravnu uzročno – posljedičnu vezu, njegov zahtjev odbije. Često je jednako nemoguće dokazati da se bolest pojavila kao posljedica ratnog stresa kao što je nemoguće dokazati i da nije. Smatram da se, posebno u slučaju malignih bolesti kod branitelja, treba pristupati s presumpcijom da je novotvorina nastala kao posljedica ratnih trauma kako branitelj tu presumpciju ne bi trebao dokazivati budući da u većini slučajeva nije dovoljno stručan za tako nešto. Nije prihvaćen Člankom 35. je uređeno u kojim slučajevima se prilikom utvrđivanja oštećenja organizma može uzeti u obzir oštećenje organizma zbog bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije.
7 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 27. predlažem dodati članak 2. koji glasi: „Kod utvrđivanja postotka oštećenja organizma iz stavka 1. ovog članka smatrat će se da je pogoršanje ranije nastale bolesti odnosno pojava bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije nastala kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako nije moguće dokazati suprotno, posebno ako je tijek bolesti očito nenormalan.“ Također, s obzirom na to da se dijagnosticiranje bolesti često miješa s pojavom bolesti, predlažem dodati i stavak 3. koji glasi: „Dijagnosticiranje bolesti ne znači ujedno i pojavu same bolesti te se datum postavljene dijagnoze neće smatrati i danom pojave bolesti.“ Stavak 2. postaje stavak 4. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće uvažiti jer se radi o bolestima nedovoljno poznate etiologije.
8 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 35. Predlažem izmjenu stavka 1. tako da glasi: „Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije, samo ako je moguće dokazati da su uzrokovane endogenom i drugom urođenom i stečenom sklonosti osobe.“ Predlažem izmjenu stavka 2. tako da glasi: „Ako su prve pojave bolesti iz stavka 1. ovoga članka nastupile pod okolnostima utvrđenim propisima o pravima hrvatskih branitelja, ili se pod tim okolnostima bolest znatno pogoršala, s obzirom na uobičajeni tijek bolesti i su nastupile komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem ili su te okolnosti onemogućile pravilno liječenje i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem, uzet će se u obzir i tako nastalo oštećenje organizma čak ako su bolesti uzrokovane endogenom i drugom urođenom i stečenom sklonosti osobe, s tim što se u takvim slučajevima, kao i u slučajevima pogoršanja bolesti poznate etiologije, postotak utvrđuje u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika.“ Stavak 3. i 4. treba brisati! Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće uvažiti jer se radi o bolestima nedovoljno poznate etiologije.
9 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, Članak 40. U članku 40. dodati stavak 2. koji glasi: „Kod kroničnih bolesti bilo koje vrste smatrat će se da su posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako nije moguće dokazati suprotno, posebno ako je tijek bolesti očito nenormalan, a te kronične bolesti pripadaju pod vrstu oštećenja – tjelesno oštećenje.“ Nije prihvaćen Ne postoji obrazloženje za propisivanje ovakve odredbe.
10 Domagoj Križaj PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA -LISTA I Predlažem dodati GLAVU XVI - NOVOTVORINE (TUMORI)! Obrazloženje: Prilikom donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao jedan od razloga za donošenje istog Zakona navedeno je da su vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata novotvorine – smrtnost od novotvorina kod braniteljske populacije je veća nego kod ostale populacije u Republici Hrvatskoj. Također, na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen je članak „Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja“ u kojem se između ostaloga navodi i da preliminarni rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora) kao i da su primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori). Neophodno je posebno razraditi bolesti koje su vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u protivnom je sve ovo uzalud. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom ne uređuje se zaštita zdravlja hrvatskih branitelja, već način utvrđivanja oštećenja organizma. U području zaštite zdravlja Ministartvo hrvatskih branitelja provodi niz programa uređenih drugih aktima (preventivni sistematski pregledi, oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, pravo na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja: pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, pravo na ortopedska i druga pomagala, naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj...).