Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Teršelič PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA Dugo odgađano donošenja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata predstavlja civilizacijski iskorak. No tek će se u primjeni pokazati koliko će podnositelja i podnositeljica zahtjeva doista uspjeti ostvariti zakonom zajamčena prava. Hoće li zatočeni civili logora i zatvora pod kontrolom srpskih jedinica imati jednak tretman kao zatvorenici koji su bili pod kontrolom hrvatskih i drugih postrojbi? U Documenti – Centru za suočavanje s prošlošću nadamo se da će u primjeni Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata institucije postupati u duhu ravnopravnosti kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. U donošenju odluka važnu će ulogu imati i liječnička vijeća. Primljeno na znanje Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata propisan je postupak za ostvarivanje statusa civilnog stradalnika iz Domovinskog rata, a Pravilnikom o načinu ostvarivanja statusa civilnih stradalnika iz Domovinskog rata taj je postupak razrađen. Ovim pravilnikom uređuje se metodologija rada liječničkih vijeća.
2 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA Povodom donošenja Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata pozdravile smo regulaciju prava civilnih žrtva koje su predugo čekale zakonsku zaštitu i regulaciju prava te upozorile da je Zakonom propuštena prilika za kvalitetno, pravedno i obuhvatno rješenje, u skladu s ljudskim pravima i humanitarnim pravom. Iako svjesne da Pravilnik podrobnije regulira pristup pravima propisanima Zakonom, nadležnom Ministarstvu upućujemo opći komentar na ovaj Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata radi kvalitetnije i pravednije implementacije Zakona. Naime, smatramo da bi Pravilnik trebao regulirati što transparentniji način imenovanja članova liječničkog vijeća. Stoga apeliramo da Pravilnik treba eksplicitnije i na svim odgovarajućim mjestima propisati da se imenovanje predsjednika i članova liječničkih vijeća temelji na javnom natječaju. Nadalje, smatramo da bi se u sastavu liječničkog vijeća radi stručnog vođenja postupka utvrđivanja statusa civilne žrtve rata. Nadalje, kriterij za prednost za imenovanje liječničkih vijeća trebale bi reflektirati raznolikost civilnih žrtava rata i njihovih stradavanja te bi se tom prilikom trebala uvažavati rodna ravnopravnost, stručnost i radno iskustvo, idealno u radu s civilnim invalidima ili žrtvama rata. Uz to, smatramo da bi prednosti prilikom imenovanja liječničkih vijeća trebale biti utemeljene stručnosti i načelu jednakosti, poput primjerice ravnopravnosti spolova ili određene specijalizacije u sastavu liječničkog vijeća (čl. 7. - 8.). Također, transparentnosti i provjerljivosti rada liječničkog vijeća radi, pregledi bi se trebali odvijati po načelu “četiri oka”, s obzirom na značaj Zakonom propisanih prava za civilne žrtve rata (čl. 16.). Nije prihvaćen Pravilnikom je već propisano da se članovi liječničkih vijeća imenuju na temelju javnog poziva. Odredba o ostvarivanju prednosti pri imenovanju bit će brisana. Zakonom je već definarano da prvostupanjska liječnička vijeća imaju tri člana, a revizijska i žalbena po pet članova. Pravilnikom je propisano da liječnička vijeća rade u punom sastavu.
3 Vesna Teršelič PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA , Članak 8. Dodati u (2): iskustvo u radu s civilnim stradalnicima rata Nije prihvaćen Stavak 2. briše se.
4 zvonko čulina PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA , Članak 24. 7. Da li smatrate da bi hrvatski branitelji sa statusom HRVI-da trebali ići na liječnički pregled kako bi mogli produžiti vozačku dozvolu i ako još uvijek nije istekao rok važenja,te da moraju sami plaćati liječnički pregled? Obrazloženje: a) Smatram da je takva ODLUKA MUP-a odnosno Vlade RH diskriminirajuća i ponižavajuća, Prijedlog: a) Da postojeća vozačka dozvola dok je valjana, ne idu na liječnički pregled, b)Osobe koje učestalo ( česti počinitelji teških prometnih nezgoda), takvi bi trebali obaviti liječnički pregled ( vozačka dozvola da vredi 5 godina ), c)Ukoliko bi došlo do liječničkog pregleda, isti neka ide na teret državnog proračuna jer se radi o iznosu od oko 700,00 kn, d)A vozačka dozvola da vredi 10 godina odnosno do 70 godine starosti. Nije prihvaćen Komentar nije u svezi sadržaja Pravilnika.
5 zvonko čulina PRAVILNIK O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA , Članak 24. 6. Da li smatrate da li su hrvatski branitelji dragovoljci Domovinskog rata ( učesnici do 15.01.1992.godine ) zaslužili od Hrvatske države novčanu naknadu ( otpremninu ) kako to čine javna poduzeća po godini 10.000 kn učestvovanja u Domovinskom ratu? Obrazloženje: Javna i državna podužeća svojim djelatnicima su isplačivali otpremnine do čak 250 000 kn, pa s toga smatram da jedan hrvatski branitelj za 6 godina u ratu bi trebao dobiti 60 000 kn = što je 4 puta manje od nekih javnih i državnih poduzeća. Prijedlog: a) Predlažem da se uvrsti u Nacrt prijedloga Zakona HBDR i članova njihovih obitelji otpremnina za dragovoljce Domovinskog rata, onoliko koliko je svaki bio učesnik po jednoj kalendarskoj godini 10.000,00 kn.. Nije prihvaćen Komentar nije u svezi sadržaja Pravilnika.