Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za izricanje novčane kazne

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. Preventivni učinak novčane kazne, Članak 10. Za članak 10. st. 1. prijedloga predmetne Uredbe ne vidimo podlogu u Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja. Načelno je člankom 60. tog Zakona propisano da je cilj novčanih kazni, uz ostalo „...odvraćanje drugih poduzetnika od kršenja odredaba ovoga Zakona.“ Međutim, mogućnost povećanja novčanih kazni predviđena je (makar izrijekom) samo: „... ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima...“, u slučaju „...nastavka protupravnog postupanja poduzetnika ili ponavljanja istog ili sličnog postupanja...“, „...ukoliko je to (povećanje) potrebno za oduzimanje imovinske koristi...“. Vezano za navedeno stajalište napominjemo kako ne smatramo da bi se okolnosti „značajne tržišne snage na najmanje dva tržišta“ i/ili „osobito visoki prihodi povrh onih ostvarenih na mjerodavnom tržištu“ mogle smatrati otegotnim okolnostima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru, odnosno primjedbi. Riječ je o odredbi koja je više od 10 godina u primjeni. Svrha ove odredbe je preventivni učinak kažnjavanja poduzetnika. Naime, smisao ove odredbe je mogućnost kažnjavanja poduzetnika koji nema značajnu tržišnu snagu odnosno visoke prihode na mjerodavnom tržištu na kojem je povreda učinjena, ali ima značajnu tržišnu snagu, odnosno visoke prihode na nekim drugim tržištima. Pritom, značajnu snagu te visoke prihode s tih drugih tržišta koristi na mjerodavnom tržištu, a u svrhu narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu na kojem je počinio povredu. Naime, ovom odredbom osigurava se preventivno kažnjavanje poduzetnika koji zbog tržišne snage i prihoda uzetih samo s mjerodavnog tržišta na kojem je učinjena povreda ne bi bio učinkovito kažnjen. Drugim riječima, kazna u svezi mjerodavnog tržišta ne bi imala preventivni učinak kažnjavanja takvog poduzetnika. Ističe se da je riječ o odredbi koja se u praksi iznimno primjenjuje te da nije riječ o odredbi koja sama po sebi predstavlja otegotnu okolnost. U svakom slučaju maksimalno izrečena novčana kazna ne može biti veća od novčane kazne propisane člankom 61. stavkom 1., člankom 64. stavcima 1. i 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br. 79/09., 80/13. i 41/21.).