Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Lovreković PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Svatko ima pravo na zdrav život stoji između ostalog u čl.70 Ustava i država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Molim da država osigura zdrav okoliš stanarima koji su izloženi nikotinskom dimu s otvorenih terasa ugostiteljskih objekata u svojim stanovima u slučajevima kad su svi prozori stambene jedinice okrenuti na prostor otvorene terase. Molim da se kroz cijeli ovaj zakon ima na umu članak 70. Ustava RH Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer u ovom trenutku ne postoje uvjeti za uvođenje zabrane pušenja na javnim mjestima.
2 mr.sc. Ivan Šprajc PRIJEDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Obzirom na rokove za implementaciju onih propisa EU-a koji se citiraju u čl. 1. Konačnog prijedloga ovog zakona - a radi se roku koji istječe u svibnju 2016.g. - smatram da nema potrebe provoditi hitni postupak donošenja ovog zakona. Ne postoji razlog da se ne provede redoviti postupak u najmanje dva čitanja jer za to ima više nego dovoljno vremena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 ORESTES GRUPA D.O.O. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pojmovi Primjetili smo da Predlagatelj u Članku 2. Pojmovi, nije dao jasnu definiciju što podrazumjeva pod "automatskom napravom" iako u daljnjem tekstu zakona (Čl. 21. točka 8) jasno navodi taj pojam. Stoga predlažemo, kao amandman, da se u Čl. 2. "Pojmovi", doda sljedeća točka: 51. „automatska naprava“ je uređaj, stroj ili slična naprava putem koje potrošač izravno pribavlja duhanske ili srodne proizvode ubacivanjem novca, žetona ili kartice ili tome slično u za to predviđeni otvor, bez posredovanja prodavača, odnosno bilo koje treće osobe. OBRAZLOŽENJE: Člankom 21. st. 8. Zakona zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz članka 21. st. 1. Zakona iz automatskih naprava. Automatske naprave u Zakonu nisu definirane. Stoga se predlaže radi preglednosti i jasnoće navedeni pojam definirati u članku 2. „Pojmovi“ te isti uskladiti s člankom 23.a Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09, 46/15), pri čemu navedena odredba glasi: (1) Prodaja robe putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava je oblik maloprodaje različitih proizvoda i usluga koja se obavlja putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava na način da kupac ubaci u za to predviđeni otvor novac, žeton, posebnu karticu ili tome slično. (2) Prodaja na malo, kao poseban oblik prodaje izvan prodavaonica, smatra se i prodaja putem maloprodajnog sustava (dispenzera) gdje se trgovina na malo obavlja putem prodavača. (3) Asortiman robe koja se nudi na ovakav način obuhvaća pretpakiranu i nepretpakiranu hranu, pretpakiranu i nepretpakiranu hranu za životinje i neprehrambene proizvode prikladne ovakvom načinu prodaje. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen te je ugrađen u članak 21. stavak 8. zakonskog prijedloga.
4 Marija Lovreković I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pojmovi pojam 49. "javni prostor"ovako definiran javni prostor i nadalje izlaže štetnom djelovanju nikotinskog dima sve stanare u stanovima u neposrednoj blizini otvorenih terasa ugostiteljskih objekata. Kako su stanovi najčešće projektirani tako da svi prozori gledaju na istu stranu dolazimo do apsurda da u vrijeme rada otvorene terase ugostiteljskog objekta stanarima nije dozvoljeno, ako se ne žele gušiti u nikotinskom dimu, otvoriti niti jedan prozor u stanu, pa ispada da smo svugdje zaštićeni od štetnih posljedica udisanja nikotinskog dima osim u vlastitom stanu u kojemu usput budi rečeno žive samo nepušači s djecom. Predlažem da u definiciju javnog prostora izrijekom uđe "dvorišta stambenih i stambeno poslovnih zgrada" Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer u ovom trenutku ne postoje uvjeti za uvođenje zabrane pušenja na javnim mjestima.
5 Marija Lovreković Članak 20., Članak 23. u st.3. navodi se samo ulaz u zdravstvenu ustanovu i čini se da je to jedini prolaz kroz koji ulazi dim, a ako se puši ispod prozora bolesničke sobe koji je udaljen 20 m od ulaza onda takav dim nije štetan. Prozori naime služe i za prozračivanje. Čini mi se prihvatljivijim reći; Zabranjuje se pušenje na javnom prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od zgrade zdravstvene ustanove, ustanove za odgoj i obrazovanje, stambene i stambeno poslovne zgrade. Samo na ovaj način učiniti ćete vjerojatnim da vam je zdravlje stanovništva u fokusu ovog propisa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.