Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o osnivanju Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nedjeljko Perić UREDBU Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina, prema djelatnosti koju će obavljati, ima agencijski karakter. Stoga bi bio prikladniji naziv Agencija za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina. No, bez obzira na to, ako ustanova (Centar) bude služila povezivanju svih dionika koji se bave/primijenjuju napredne tehnologije, i ako olakša administrativne poslove ustanovama koje su fokusirane na tehnološki razvoj hrvatskog gospodarstva (kroz razumne regulatorne mehanizme), Centar će opravdati svoje postojanje. U protivnom, stvorit će se organizacijska tvorevina koja će služiti samoj sebi. U nadi da tako neće biti, predlažem da se Centar odmah u startu aktivno poveže s relevantnim akterima tehnološkog razvoja u Hrvatskoj što posebno ukjlučuje digitalne i zelene tehnologije i njihove primjene u gospodarskom i društvenom životu (što će doprinijeti gospodarskoj transformaciji i posljedično poboljšanju standarda življenja). Nije prihvaćen Primjedba da bi se ECINTV trebao osnovati kao agencija se ne prihvaća, jer se ECINTV osniva sukladno čl. 12. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 127/19) kao sljednik Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL). S obzirom na to da je SEECEL osnovan kao ustanova, ECINTV se također osniva na isti način.
2 Filip Margan UREDBU U članaku 6 određujete tko čini članove vijeća. Predlažem da je najmanje jedan član stručnjak iz područja znanosti/tehnologije, te samim time izvan politike i Vladinih tijela kao što je sada predviđeno. Neka ovakav centar vode stručnjaci. Nije prihvaćen Primjedbom se predlaže da barem jedan član Upravnog vijeća bude stručnjak iz područja znanosti i tehnologije. Primjedba se odbija zbog nužnosti da članovi Vijeća imaju relevantno iskustvo u provedbi javnih politika, a koje stručnjaci iz određenog područja znanosti ne moraju imati. Međutim, predviđena je suradnja sa stručnjacima iz raznih područja znanosti i tehnologije.
3 Luka Marinovic UREDBU Poštovani, U samom Uredbi, nije navedeno tko bi mogli biti „korisnici“ Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina. Time se otvara mogućnost da se u Centar jave i velike tvrtke, sa svojim uredima – npr. Nanobit ili IN2. Predlažem pod člankom 3., dopisati kako je prvenstveno Centar otvoren za npr. „mikro, male i srednje poduzetnike“ te „Udruge koje se bave tehnološkim razvojem“ (primjer razvoj otvorenih open-source programa i aplikacija za operativni sustav Linux). Također, u članku 7, stavak 4, propisuju se uvjeti za zaposlenje ravnatelja Centra. Pri tome, nije propisano je li ravnatelj završio prirodoslovne, tehnološke, humanističke, medicinske, društvene ili umjetničke znanosti. Vjerujem kako bi bilo prihvatljivije definirati par znanstvenih područja koja bi bila najbolja za uposlenje ravnatelja Centra, jer sam poprilično siguran ravnatelj iz medicinskih ili umjetničkih znanosti ne bi bio najbolja opcija za vođenje ovakve institucije. Nije prihvaćen Primjedbom se predlaže dopuna Uredbe na način da će korisnici ECINTV-a prvenstveno biti mikro, mala i srednja poduzeća. S obzirom na to da se ovom Uredbom ne definiraju korisnici ECINTV-a, ista se odbija. Dodatno, primjedba se odbija i zato jer se korištenje usluga ECINTV-a ne može ograničiti veličinom gospodarskih subjekata zbog svog pristupa „one stop shopa“ i modela rada ECINTV-a. Primjedbom se predlaže da se Uredba izmijeni na način da se u tekstu definira „par znanstvenih područja koja bi bila najbolja za uposlenje ravnatelja Centra“. Primjedba se odbija jer će uvjeti za odabir i imenovanje ravnatelja ECINTV-a biti propisani relevantnim dokumentima ustanove, a prilikom izrade predmetnih kvalifikacija vodit će se računa o stručnosti ravnatelja unutar određenih područja rada ECINTV-a. Uvjeti koje ravnatelj ECINTV-a mora ispunjavati, kao i detalji samog postupka odabira ravnatelja utvrditi će se kroz druge akte i sam postupak odabira, a sukladno nadležnim propisima.