Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Martina Beuk PRAVILNIK O UZAJAMNOJ RAZMJENI INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJU O KVALITETI ZRAKA I OBVEZAMA ZA PROVEDBU ODLUKE KOMISIJE 2011/850/EU, Članak 10. U članku 10. stavak 2 formulacija rečenice djeluje nejasno. Prema shvaćanju navedenog teksta predlažem da se napiše "...a najkasnije 22 mjeseca od kraja godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje" Prihvaćen Izmijenit će se članak 10. stavak 2 te će glasiti „Informacije o akcijskim planovima dostavljaju se u Agenciju odmah po donošenju Akcijskog plana.“ čime će tekst članka 10. stavka 2 prijedloga Pravilnika biti jasniji, a ujedno usklađen s rokovima propisanim Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, brojevi 130/11, 47/14).