Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANAMARIJA NERAD PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, Stručni nositelj:MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se sa prijedlogom plana. Zakon o ''Nagradi Ivan Filipović'' se mijenja (28.9.2021.), te je potrebno korigirati datum rođenja Ivana Filipovića na 24.lipnja, prolongira se cijeli postupak, pa tako i kvartal (iako u izmjeni piše III. kvartal a ovdje je IV. kvartal - možda je korisno da se kvartali u izmjenama poklapaju). Srdačan pozdrav, Anamarija Nerad Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju!
2 Antonia Pocrnić PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Poštovani, slažem se s prijedlogom plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Lijep pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Antonela Czwik PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem da se u prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti MZO u I. kvartal 2022. uvrsti izmjena Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje tako da se članku 19. doda stavka (5) Koeficijent plaća viših savjetnika Agencije mora biti usklađen s koeficijentima složenosti poslova u školama tako da ne mogu biti manji od koeficijenta plaće učitelja (nastavnika) izvrsnog savjetnika, a u skladu s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama. Obrazloženje: 5. prosinca 2019. MZO je donio Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 119/2019 ) te se novim koeficijentima za plaće učitelja i nastavnike više savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje kao nositelje djelatnosti koji učiteljima omogućavaju licenciranje od stručnog ispita pa do napredovanja u izvrsnog savjetnika dovode u neravnopravni položaj te se bitno potplaćuje njihov stručni doprinos unapređenju obrazovnog sustava. Mišljenja smo da viši savjetnik u AZOO mora imati barem koeficijent 1,978 u odnosu na učitelja izvrsnog savjetnika koji po ovoj Uredbi ima koeficijent 1,867. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ističemo da se koeficijenti ne propisuju Zakonom već Uredbom.
4 Tatjana Gulic Pisarevic PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Poštovani, slažem se s prijedlogom plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. S poštovanjem, Tatjana Gulić Pisarević, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Poštovani, predlažem da se Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (RM) uputi u proceduru Vlade Republike Hrvatske u II. kvartalu. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Antonela Czwik PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem da se u prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti MZO u I. kvartal 2022. uvrsti izmjena Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje te se u njemu izmjeni Članak 17. stavka (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju savjetnici i viši savjet­nici u slijedeći: Stručne poslove u Agenciji obavljaju stručni savjetnici i viši stručni savjet­nici. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Antonela Czwik PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem da se u prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti MZO u I. kvartal 2022. uvrsti izmjena Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i podržavam prijedlog predsjednika Radničkog vijeća AZOO za izmjenom načina izbora predstavnika radnika u Upravnom vijeću AZOO prema čl. 164 ZOR-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 Timur Križak PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Predlažem da se izmjeni Zakon o agenciji za odgoj i obrazovanje u dijelu koji regulira izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Agencije. Prema sadašnjem tekstu zakona vlada imenuje članove Upravnog vijeća. Predlažem da se za predstavnika radnika iz Zakona o radu preuzmu odredbe o imenovanju predstavnika radnika iz čl 164 ZOR. Zbog sadašnje odredbe u Zakonu o AZOO već duže od dvije godine radnici agencije nemaju izabranog predstavnika u Upravno vijeće, već je jedan od radnika, bez izbora Skupa radnika ili Radničkog vijeća imenovan od vlade. Današnje rješenje ne odgovara potrebi predstavljanja radnika. Timur Križak predsjednik Radničkog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
9 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Poštovani, slažem se s predloženim Planom aktivnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Sveučilište u Zagrebu PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Sveučilište u Zagrebu Rektor Klasa: 602-04/21-34/18 Urbroj: 380-012/246-21-1 Zagreb, 4. listopada 2021. Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske ravnateljica Zdenka Pogarčić, dipl. iur. Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb Predmet: Reakcija Ureda za zakonodavstvo zbog uočenih nepravilnosti u postupku donošenja Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja – traži se Poštovana gospođo Pogarčić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. listopada 2021. na portalu e-Savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard da otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu u trajanju do 17. listopada 2021. i s očekivanom objavom izvješća 16. studenoga 2021. Na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18696 vidljivo je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske sedam zakona tijekom 2022. godine i to: 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (RM) 2. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (RM) 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU) 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (RM) 5. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (RM) 6. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (RM) i 7. Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“ Zakoni pod rednim brojem 1., 2. i 3. i 6. predstavljaju kompletan zakonodavni okvir unutar kojega sveučilišta imaju Ustavom zajamčenu autonomiju i u skladu s kojom samostalno odlučuju o svojem ustrojstvu i djelovanju. Dakle, riječ je o materiji koja zadire u srž sveučilišne autonomije, obavljanje znanstvene djelatnosti i djelatnosti visokoga obrazovanja te javne ovlasti dodjele akademskih naziva i stupnjeva. Zakonodavac može zadirati u tu materiju poštujući ustavnu autonomiju sveučilišta i samo sukladno propisanoj proceduri. Pišem Vam jer je već sada očito da to ovdje nije slučaj i da se tzv. reformske mjere kani prikazivati kao ozbiljnu stvar u sadržaju, a obezvrjeđivati u proceduri, kako bi se ona zapravo izigrala. U slučajevima zakonâ o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ne kani se provoditi određene izmjene i dopune nego predložiti i donijeti sveobuhvatne zakone. Sveučilište u Zagrebu djeluje neprekidno već 353. akademsku godinu i u svojoj se doista dugoj i časnoj povijesti nije susrelo s takvim revolucionarnim pristupom da se odjednom mijenja sve, a da pri tom najveće i najvažnije sveučilište u Hrvatskoj nije uključeno u dijalog oko planiranih promjena. Štoviše, u dijalog nisu uključeni • Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, • Rektorski zbor Republike Hrvatske, • Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje, • Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja, • Sveučilište u Zagrebu. Dakle, ni jedna zakonom osnovana institucija ni tijelo u sustavu! Od tuda potječe naša zabrinutost, koja je pojačana kršenjem procedure kojemu već svjedočimo i na koju Vam želim skrenuti pozornost te Vas zamoliti da radi očuvanja ustavnosti i zakonitosti djelujete bez odgode tražeći od nositelja izrade propisa poštovanja duha i slova zakona i propisa. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao stručni nositelj izrade Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti iz svoga djelokruga već je na štetu Ureda za zakonodavstvo i Vladine procedure prekršilo članak 11. stavak 3. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17) i najavilo da će izvješće o provedenom savjetovanju o prethodnoj procjeni sedam zakonskih inicijativa umjesto do 31. listopada imati tek 16. studenoga 2021. Time se kani ne ostaviti Vašemu Uredu vremena da vrati obrasce na doradu ili se riskira da Vlada ne donose svoj Plan zakonodavnih aktivnosti u zakonskom roku. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u objavi od 1. listopada 2021. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18696 ispustilo je iz Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu rubriku „Prijava nacrta prijedloga zakona u slučaju iznimki od provedbe postupka procjene učinaka propisa“, koja je kao obvezna propisana člankom 14. stavkom 3. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propis (Narodne novine, broj 55/17) i Prilogom 2. te uredbe. Stoga je savjetovanje otvoreno o dokumentu koji nije izrađen na propisanom obrascu. Problem nije samo proceduralni i formalni, nego i sadržajni jer potiče osnovanu sumnju da bi se u nastavku procedure moglo pokušati izbjeći prethodnu procjenu učinaka propisa, što bi moglo imati katastrofalne, nesagledive i dugoročne posljedice za sustav znanosti i ranoga, predškolskoga osnovnoškolskoga, srednjoškolskoga i visokoga odgoja i obrazovanja. Molimo da po žurnom postupku zatražite od Ministarstva znanosti i obrazovanja da ispravi taj propust, dopuni obrazac, nedvosmisleno deklarira da ni jedan od sedam predloženih zakonodavnih akata ne će izbjegavati prethodnu procjenu učinaka propisa i ponovi postupak savjetovanja o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti. S poštovanjem, Rektor Prof. dr. sc. Damir Boras Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Josip Kličinović PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Poštovani, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je još 2016. godine dostavilo ministarstvu svoj prijedlog Zakona o nagradi Ivan Filipović, stoga nije jasno zašto se to predviđa tek ta 4. kvartal 2022. godine kad je nacrt spreman. Čak i ako se ne slažete s nacrtom, dijelove tog prijedloga možete iskoristiti i taj Zakon predložiti Saboru puno prije 4. kvartala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.