Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poljoprivredni institut Osijek  , 7.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Zbog lakšeg praćenja i provođenja aktivnosti neke bi se mogle objediniti pod jednu kao npr. natuknica br. 2 "utvrđivanje broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove primjene protiv najznačajnijih štetnika i virusa" i br. 6"praćenje pojavnosti bolesti i štetnika". Ove dvije aktivnosti mogu biti pokrivene aktivnošću br. 9."utvrđivanje minimalnog broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove i primjenu adekvatnih mehanizama djelovanja kako bi se postigla maksimalna zdravstvena ispravnost matičnog nasada u skladu s pozitivnim utjecajem na okoliš". Aktivnost br. 9 u svojoj osnovi sadrži i ove dvije prije spomenute aktivnosti. Aktivnost br. 10. "introdukcija, ispitivanje agronomskih svojstava i utjecaja stresnih abiotskih čimbenika na novim podlogama za jabuku i krušku" ne bi trebalo ograničiti samo na jabuku i krušku nego i druge voćne vrste. Bilo bi ispravnije da se zadnje riječi izmjene na -nove voćne podloge- kako bi i druge voćne vrste ušle u istraživanje. Prihvaćen Prema prijedlogu aktivnosti u točci 7. su objedinjene i izvršena je predložena izmjena.