Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonia Pocrnić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim obrascem prethodne procjene za Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Lijep pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
2 Tatjana Gulic Pisarevic PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim obrascem. S poštovanjem, Tatjana Gulić Pisarević, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
3 DAMIR ČOLIG PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim obrascem prethodne procjene za Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
4 Marina Pavičić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i s komentarom o potrebi lektoriranja teksta obrasca. Primljeno na znanje Razmotrit ćemo Vaš komentar. Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
5 Ksandra Sinožić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim obrascem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
6 Marija Blažević PRILOG 1. Poštovani, podržavam Obrazac i promjene, čine se dobrima. No, molim vas neka netko lektorira obrazac, uvijek se iznosa ponavljaju pravopisne greške! Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Razmotrit ćemo Vaš komentar. Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
7 Vesna Šumanac PRILOG 1. Poštovani, slažem se s obrascem i promjenama. S poštovanjem, Vesna Šumanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
8 Viktorija Mrđenović PRILOG 1. Poštovani, Promjene su dobre,slažem se u potpunosti. L.p Viktorija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
9 Nevenka Šepetanc PRILOG 1. Navedene promjene su dobre. Akreditacija i reakreditacija studijskih programa olakšava međunarodno vrednovanje. Dodatno se time promiče unaprijeđenje i usklađivanje kvalitete studijskih programa na nacionalnoj razini što čini šire dostupnim pristup visokim standardima. Primljeno na znanje Razmotrit ćemo Vaš komentar. Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
10 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRILOG 1. Pozdravljamo promjene te smatramo da je prilikom nastave na daljinu potrebno osigurati takvu nastavu koju je moguće pratiti i ako učenik ima vidne, audio ili motoričke teškoće. Na taj način bi se izbjeglo da slijepi učenik dobije vizualni materijal koji nemože pratiti. Treba nam biti cilj da učenik bude što samostalniji uz pomoć informatičkih i digitalnih tehnologija, a ne da one pojačavaju razlike zbog teškoća/invalidnosti Primljeno na znanje Razmotrit ćemo Vaš komentar. Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
11 Ljiljana Vidmar PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim obrascem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.
12 Sveučilište u Zagrebu PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Sveučilište u Zagrebu Rektor Klasa: 602-04/21-34/20 Urbroj: 380-012/246-21-1 Zagreb, 4. listopada 2021. Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske ravnateljica Zdenka Pogarčić, dipl. iur. Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb Predmet: Reakcija Ureda za zakonodavstvo zbog uočenih nepravilnosti u Obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju – traži se Poštovana gospođo Pogarčić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. listopada 2021. na portalu e-Savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard da otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u trajanju do 17. listopada 2021. i s očekivanom objavom izvješća 16. studenoga 2021. Na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18723 objavljen je Obrazac prethodne procjene Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, koji je duboko proturječan. U točki 2.2. ističe se: „Izrada nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ključna je točka provedbe reforme planirane u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. s ciljem podizanja istraživačkog i inovacijskog potencijala.“ U točki 2.3. ističe se: „Novi zakonodavni okvir potreban je za stvaranje boljih uvjeta i poticajnog okruženja za razvoj karijera istraživača u područjima prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), ali i društvenih i humanističkih znanosti važnih za jačanje inovacija u novim tehnologijama.“ No, u točki 5.1.5. priznaje se: „Donošenje novog Zakona neće imati gospodarski učinak.“ Isto tako, u točki 5.1.27. zaključuje se: „Nisu utvrđeni adresati vezani uz gospodarski učinak.“ Također, u točki 5.2.5. stručni nositelj ističe: „Donošenje novog Zakona neće imati učinaka na tržišno natjecanje.“ Nadalje, u točki 5.2.17: „Nisu utvrđeni adresati vezani uz tržišno natjecanje.“ U točki 5.3.1. stoji da bi novi zakon imao „neznatan“ učinak na demografski trend, osobito prirodno kretanje stanovništva, stopu nataliteta i mortaliteta, stopu rasta stanovništva. U točki 5.3.4. stoji da bi novi zakon imao također „neznatan“ učinak na zaštitu osjetljivih skupina i skupina s posebnim interesima i potrebama. U točki 5.3.8. zaključuje se: „Donošenje novog Zakona omogućit će privlačenje i zadržavanje mladih, ali i onih iskusnih hrvatskih istraživača te privlačenje kvalitetnih znanstvenika iz EU i svijeta (uključujući dijasporu) te osiguravanje kvalitetnije potpore tijekom studija osjetljivim skupinama.“ U točki 5.3.20. zaključuje se: „novim Zakonom stvorit će se regulatorni okvir za privlačenje studenata i istraživača u STEM i ICT području.“ U točki 5.4.1. stoji da bi novi zakon imao „neznatan“ učinak na zapošljavanje i tržište rada u gospodarstvu Republike Hrvatske u cjelini odnosno u pojedinom gospodarskom području. U točki 5.4.2. stoji da bi novi zakon imao također „neznatan“ učinak na otvaranje novih radnih mjesta odnosno gubitak radnih mjesta. U točki 5.4.14. zaključuje se: „Donošenjem novog Zakona i stvaranjem uvjeta za kvalitetu studijskih programa, doktorskih studija i uvjete za rad znanstvenih institucija očekuje se neznatan pozitivan učinak na rad i tržište rada, pogotovo u STEM i ICT području.“ U točki 5.4.15. stoji da bi novi zakon imao „neznatan“ učinak na mikro- i male poduzetnici i/ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i/ili zadruge. U točki 5.4.15. stoji da bi novi zakon imao također „neznatan“ učinak na srednje i velike poduzetnike. U točki 5.4.26. tvrdi se: „Novi Zakon bi trebao imati pozitivan utjecaj na tržište rada na način da bi promjenama zakona došlo do povećanja kvalitete studijskih programa, te njihove bolje povezanosti i usklađenosti s tržištem rada kao i puno kvalitetnijom suradnjom znanosti s gospodarstvom, u prvom redu se to odnosi na poduzetnike.“ U točki 5.5.3. stoji da bi novi zakon imao „neznatan“ učinak na korištenje energije. U točki 5.5.6. stoji da bi novi zakon imao također „neznatan“ učinak na gospodarenje otpadom i/ili recikliranje. U točki 5.5.11. zaključuje se: „Donošenje Zakona postići će se administrativno rasterećenje koje će u konačnici imati neznatan pozitivan učinak na zaštitu okoliša jer je planirano povezivanje vrednovanja te poticanje dostave podataka u elektroničkom obliku.“ U točki 5.5.20. stoji da bi novi zakon imao „neznatan“ učinak središnja tijela državne uprave, druga državna tijela, pravosudna tijela, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima. To je neistina, jer bi imao veliki učinak na visoka učilišta kao pravne osobe s javnim ovlastima. U točki 5.5.22. stoji da bi novi zakon imao također „neznatan“ učinak na neimenovane „druge utvrđene adresate“. U točki 5.5.23. zaključuje se: „Administrativno opterećenje će se odnositi u prvom redu na ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, ali i na ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.“ To je neistina, jer je jedna od svrha donošenja zakona, kako stoji u točki 2.2., uskladiti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sa Zakonom o općem upravnom postupku, što znači potpunu birokratizaciju, saslušavanje, vođenje zapisnika, donošenje zaključaka i rješenja, dvostupanjski upravni postupak i nakon toga upravni spor o svakom mogućem pitanju. U točki 6.5. ističe se: „Donošenje Zakona imat će pozitivan utjecaj na tržište rada i neznatan učinak na male i srednje poduzetnike kroz kvalitetniju suradnju znanosti s gospodarstvom.“ U točki 5.6.23. ističe se: „Donošenje novog Zakona neće imati nikakav značajniji utjecaj na ljudska prava.“ To je neistina, jer je deklarirana svrha izrade novoga zakona, kako stoji u točki 2.3.: „Potrebno je bolje zaštiti pravo studenata na kvalitetno visoko obrazovanje te u interesu studenata, ali i poslodavaca unaprijediti kvalitetu kvalifikacija.“ Povezano, to može značiti samo da poslodavci i studenti kao takvi ni kao budući zaposlenici – nisu ljudi i nemaju ljudska prava ili da sastavljač Prethodne procjene i čelnik tijela koji je potpisao taj obrazac sustavno i namjerno umanjuje izravne učinke zakona kako bi se izbjeglo provedbu daljnje procjene učinaka propisa, što je onda tako i zaključeno u točkama 8.1.–8.6. Ukupno je u Obrascu s „DA“ odgovoreno samo 13 puta, isključivo u rubrici „neznatno“, a s „NE“ čak 372 puta, u više navrata očito netočno i tendenciozno. Takav oblik popunjavanja Obrasca prethodne procjene ne služi istini ni procjeni, nego prikrivanju istine i zaobilaženju stvarne analize iz koje bi bilo vidljivo da su stvarni razlozi za promjenu zakona neki drugi, a ne oni deklarirani i ne onako kako su deklarirani. Zbog svega navedenoga očekujem da Ured za zakonodavstvo, kojemu ste na čelu, kao koordinator i stručni nositelj izrade Plana zakonodavnih aktivnosti i Izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, sukladno članku 10. stavku 6. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17) ne dopusti izbjegavanje zakonske obveze stručnoga nositelja propisa da provede procjenu učinaka propisa ili odustane od planirane zakonodavne aktivnosti, budući da nije naveo stvarne razloge zašto bi u cijelosti trebalo zamijeniti zakon koji već 12 godina nije doživio ni jednu jedinu promjenu pa ni s toga stajališta, sukladno članku 48. stavku 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata (Narodne novine, broj 74/15) nije potrebno pristupiti donošenju novoga zakona, nego eventualno tek njegovoj prvoj izmjeni i dopuni. Prečesta promjena zakona narušava pravnu stabilnost i vladavinu prava, pojačava nepoznavanje propisa i nepropisno postupanje iz neznanja te ne služi učvršćenju vladavine prava ni osiguravanju kvalitete u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja. S poštovanjem, Rektor Prof. dr. sc. Damir Boras Primljeno na znanje Razmotrit ćemo Vaš komentar. Zahvaljujemo na uključivanje u savjetovanje.