Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O OBRAZCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Nacrt prijedloga Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JASNA VUJČIĆ OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, 2. ANALIZA ISHODA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Poštovani, slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, gdje se pravo na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti stječe priznavanjem prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti., i isto se gubi kada nastupe u ovom Zakonu taksativno navedeni razlozi, između ostalog i kada nije ispunjena obveza stručnog usavršavanja propisana ovim Zakonom. Edukacijsko-rehabilitacijski djelatnici trebaju sustavno biti educirani kako bi bili u mogućnosti pravovremeno i adekvatno reagirati u novonastalim situacijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.