Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lucija Grgic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog izmjena Zakona o udomiteljstvu ne predviđa uvođenje životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakon (članak 9. Zakona) iako je Ustavni sud u svojoj odluci jasno naložio da se isti ne diskriminiraju u postupku procjene podobnosti za potencijalne udomitelje. Unatoč odluci Ustavnog suda i činjenici da već postoji nekoliko životnih partnera koji su udomili djecu smatramo da je neuvrštavanje životnih partnera u Zakon diskriminacija na temelju spolne orijentacije i obiteljskog statusa te pozivamo zakonodavca da sporni dio Zakona promijeni. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
2 Gorana Rosandić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog izmjena Zakona o udomiteljstvu ne predviđa uvođenje životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakon (članak 9. Zakona) iako je Ustavni sud u svojoj odluci jasno naložio da se isti ne diskriminiraju u postupku procjene podobnosti za potencijalne udomitelje. Unatoč odluci Ustavnog suda i činjenici da već postoji nekoliko životnih partnera koji su udomili djecu smatramo da je neuvrštavanje životnih partnera u Zakon diskriminacija na temelju spolne orijentacije i obiteljskog statusa te pozivamo zakonodavca da sporni dio Zakona promijeni Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
3 Natalia Tafra Bazina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog izmjena Zakona o udomiteljstvu ne predviđa uvođenje životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakon (članak 9. Zakona) iako je Ustavni sud u svojoj odluci jasno naložio da se isti ne diskriminiraju u postupku procjene podobnosti za potencijalne udomitelje. Unatoč odluci Ustavnog suda i činjenici da već postoji nekoliko životnih partnera koji su udomili djecu smatramo da je neuvrštavanje životnih partnera u Zakon diskriminacija na temelju spolne orijentacije i obiteljskog statusa te pozivamo zakonodavca da sporni dio Zakona promijeni. Stranka Centar Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
4 Marijana Puljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog izmjena Zakona o udomiteljstvu ne predvidja uvodjenje zivotnih partnera i neformalnih zivotnih partnera u Zakon (clanak 9. Zakona) iako je Ustavni sud u svojoj odluci jasno nalozio da se isti ne diskriminiraju u postupku procjene podobnosti za potencijalne udomitelje. Unatoc odluci Ustavnog suda i cinjenici da vec postoji nekoliko zivotnih koji su udomili djecu smatramo da je neuvrstavanje zivotnih partnera u Zakon diskriminacija na temelji spolne orijentacije i obiteljskog statusa te pozivamo zakonodavca da sporni dio Zakona promijeni. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
5 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakon o udomiteljstvu potrebno je uskladiti na način da se "udomiteljska obitelj“ definira kao „zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni, izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner.“ te se slijedom toga na adekvatan način tretira u cijelom tekstu Zakona. Time bi se Zakon o udomiteljstvu konačno uskladio sa Zakonom o registriranom partnerstvu i Odlukom Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. godine, ali i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te drugim europskim normama i praksama Europskog suda za ljudska prava. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
6 Mirjana Rukavina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U potpunosti se slažem i podržavam komentar Hrvatske komore socijalnih radnika: U članku 9. Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), kao i u Nacrtu prijedloga predlažemo da se uskladi definicija udomiteljske obitelji sa postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Ustavnog suda u RH. U članku 20. stavak 2 Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), predlažemo da se prepusti stručnim radnicima na poslovima udomiteljstva da procijene do koje kronološke dobi udomitelji imaju kapaciteta da brinu i primaju na smještaj nove korisnike. U Izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu predlažem da se ponovno vrate odredbe vezane uz BROJ I VRSTE KORISNIKA UDOMITELJSTVA iz Zakona o udomiteljstvu NN br. 90/11 i 78/12, a u kojima stoji: „Udomiteljska obitelj u pravilu skrbi o istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, posebno o djeci, a posebno o odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkoj skrbi o roditelju s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima. Iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika.“ U aktualnom Zakonu o udomiteljstvu u članku 46. stavak 11. propisano je da Centar udomitelja organizira dežurni telefon za udomitelje u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici. Obzirom da na području nekih županija nema domova niti centara za pružanje socijalnih usluga, dežurni telefon 24 sata svih 365 dana u godini ima tim za udomiteljstvo za što je potrebno propisati prekovremene sate ili pasivno i aktivno dežurstvo. Centar udomitelja najbolje poznaje samu udomiteljsku obitelj kao i smještene korisnike te je najkompetentniji za postupanja i intervencije na „dežurnom telefonu“. Kod donošenja Odluke o visini opskrbnine potrebno je samo kod smještaja odraslih osoba ukinuti povećanje opskrbnine za 20% zbog specifičnih potreba odraslih korisnika. Predlažemo da se radije za tih 20% uvećaju predloženi iznosi opskrbnine za odrasle osobe. Time će se postići ujednačeno postupanje svih Centara za socijalnu skrb u RH, a odrasle osobe kojima je potrebna usluga smještaja u udomiteljskim obiteljima ionako po prirodi stvari svi imaju neku od specifičnih potreba. Kod djece potrebno je definirati što su to specifične potrebe: npr. pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. U kategoriju HIV pozitivne djece predlažemo da se nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima a sukladno Popisu rijetkih bolesti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se vrate odredbe prema Zakonu o udomiteljstvu (NN)8/11 i 78/12) prema kojem se iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju. Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Zakonom o udomiteljstvu već je uređena iznimka pružanja zajedničke skrbi o braći i sestrama i majci s djetetom do godine dana života. Konačnim nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu uvrstit će se iznimka u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika. Prekovremeni rad i dežurstvo propisuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o radu ustanove. Navedeno nije predmet Zakona o udomiteljstvu. Sadržaj Odluke o visini opskrbnine ne propisuje se Zakonom o udomiteljstvu.
7 Ines K. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Prema važećem Zakonu o udomiteljstvu (NN 115/18), udomiteljska obitelj je "zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu." Neka tako i ostane. Djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrebna je obitelj koja svoju najzdraviju jezgru ima u skladnom braku muškarca i žene. Zaštita prava i dobrobiti djece mora uvijek nadilaziti pojedinačne interese odraslih osoba, tako i želju istospolnih partnera da udome djecu. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Komentar Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu Predlaže se u članku 9. st. 1. točka 3., iza postojeće odredbe koja glasi: „Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu“, nadodati slijedeće: „Udomiteljsku obitelj ne čine osobe koje žive u životnom partnerstvu ili u neformalnom životnom partnerstvu osoba istog spola.“ Obrazloženje Iako postojeća zakonska odredba iz članka 9. st. 1. točka 3. izgleda jasnom, u njezinoj primjeni u upravnim i sudskim postupcima dolazilo je do različitih i prijepornih tumačenja oko pitanja da li udomiteljska obitelj obuhvaća i osobe istog spola koje žive u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. U tom smislu se dotična odredba može smatrati spornom i nedorečenom te problematičnom sa stajališta principa vladavine prava i pravne sigurnosti. S obzirom da je predlagač pokrenuo postupak izmjena i dopuna ovog zakona, smatramo svrsishodnim da se istom prilikom i jasno regulira navedeno sporno pitanje i otklone pravne dvojbe te omogući jasna i ujednačena primjena zakona. Prema našem mišljenju, osobe istog spola koje žive u registriranom ili neregistriranom životnom partnerstvu nisu prikladne za pružanje socijalne usluge udomiteljstva, a naročito kada su korisnici udomiteljstva djeca i maloljetne osobe, jer se isti nalaze u osjetljivom i formativnom razdoblju života i s te osnove zavrjeđuju i osobitu brigu države (ista je propisana u članku 63. Ustava RH). U tom smislu, djeci i maloljetnim osobama treba osigurati uvjete udomljavanja koji su u njihovom najboljem interesu, odnosno uvjete koji će im omogućiti odgoj i odrastanje u skladu s vrijednostima koje prevladavaju u hrvatskom društvu. Tome u prilog govore i odredbe UN Konvencije o pravima djeteta (čl. 3. i 22.) koje nalažu da se kod posvojenja, udomljavanja i sličnih postupaka države prema djeci, treba voditi briga o tome da se djeci osigura kontinuitet s obzirom na njihovo kulturno, etničko, vjersko i drugo porijeklo. Slično stajalište o navedenom pitanju izneseno je i prilikom rasprave o Zakonu o udomiteljstvu 2018. g. na radnim tijelima i na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, kada su odbijeni amandmani kojima je traženo uvrštavanje „životnih i neformalnih partnera“ kao članova udomiteljske obitelji u članku 9. st. 1. točki 3., s obrazloženjem da bi zbog socio-kulturoloških razloga predložena rješenja dodatno stigmatizirala djecu i otežavala im integraciju u društvo. Ovome u prilog može se pridodati odredba iz čl. 4. st. 1. t. 3. Zakona o socijalnoj skrbi koja definira obitelj kao zajednicu koju čine bračni i izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive te ustavna odredbe iz članka 62. stavak 1. i 2. („Obitelj je pod osobitom zaštitom države. Brak je životna zajednica žene i muškarca“). Također je potrebno imati u vidu i praksu Europskog suda za ljudska prava koji je u svojim presudama izrazio stav da je pitanje prava istospolnih zajednica potrebno regulirati u nacionalnim zakonodavstvima na način koji najbolje odgovara potrebama konkretnih društava, jer da se radi o pitanjima koja imaju duboko ukorijenjene društvene i kulturološke konotacije, koje su razlikuju od jedne do druge države. U tom smislu, primjerice, sud nije našao spornom činjenicu da je Austrija svojim zakonodavstvom onemogućila istospolnim partnerima raspolaganje tzv. roditeljskim pravima, a koja uključuju udomiteljstvo, posvojenje i medicinski potpomognutu oplodnju (Kopf protiv Austrije, broj 31041/04). Propuštanjem regulacije ovog pitanja u predloženim zakonskim izmjenama i dopunama, nastaviti će se stanje pravne nedorečenosti koje pogoduje riziku da sudovi preširokim i neodgovarajućim tumačenjima postojećih odredbi izmijene izvornu volju zakonodavca i tako na posredan način uzurpiraju zakonodavne ovlasti i naruše ustavni princip trodiobe vlasti. 03.11. 2021. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
9 Petar Đekić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Dijete treba zamjenskog oca i majku i takvom rješenju treba težiti. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Tim za udomiteljstvo CZSS Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Mišljenja smo da predloženim Zakonom i dalje nisu regulirana neka ključna pitanja, koja su važna za očuvanje i razvoj udomiteljstva, a na koja smo ukazivali prije, tijekom i nakon donošenja aktualnog Zakona o udomiteljstvu (2018.g.). Svjesni smo da su ta pitanja vezana uz primjenu drugih zakona (Zakon o radu, Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama, Zakon o prebivalištu, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o osobnoj iskaznici…), koji bi se potom morali usklađivati sa Zakonom o udomiteljstvu, međutim, mišljenja smo da bi njihovo uvrštavanje u ovaj Zakon doprinijelo izmjenama drugih zakona. Primjerice: udomitelji nemaju pravo na slobodne dane prilikom prihvata djeteta na smještaj, koji bi olakšali proces prilagodbe; nemaju pravo na plaćeni porodiljni dopust (za razliku od bioloških roditelja i posvojitelja), imaju poteškoće pri priznavanju prava na naknadu plaće kod privremene spriječenosti za rad radi njege djeteta i dr., a reguliranje ovih područja znatno bi utjecalo na kvalitetu udomiteljstva. U odnosu na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu smatramo nepotrebnim skraćivanje trajanja dozvole na 3 godine. Time se povećava administrativni posao Timova za udomiteljstvo, odnosno, stručnih radnika CZSS koji rade na poslovima udomiteljstva, a smanjuje vrijeme za obilaske, praćenje, superviziju, savjetovanje i podršku udomiteljima Nadalje, mišljenja smo da je savjetovanje i podršku udomiteljima potrebno organizirati kroz Timove udomitelja, jer Timovi najbolje poznaju udomiteljsku obitelj, smještene korisnike kao i osobitosti konkretnog udomiteljstva. Navedeno uključuje i podršku kroz dežurstvo na telefonu za udomitelje, koje treba regulirati na isti način na koji je reguliran rad CZSS u pripravnosti. Nije prihvaćen Pravo na slobodne dane prilikom prihvata djeteta na smještaj, pravo na plaćeni porodiljni dopust (za razliku od bioloških roditelja i posvojitelja) i pravo na naknadu plaće kod privremene spriječenosti za rad radi njege djeteta ne reguliraju se Zakonom o udomiteljstvu nego drugim propisima o radu, obveznom zdravstvenom osiguranju te rodiljnim i roditeljskim potporama. Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine. S obzirom na odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koji omogućuje uslugu savjetovanja i pomaganja udomiteljskoj obitelji i korisniku smještenom u udomiteljskoj obitelji, a koju osigurava centar za socijalnu skrb ili pružatelj socijalnih usluga čime se resursi podrške udomiteljima u lokalnoj zajednici s obzirom na broj pružatelja usluga i centara za socijalnu skrb povećavaju. Reguliranje dežurstva i pripravnosti nije predmet Zakona o udomiteljstvu nego se propisuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o radu ustanove.
11 Igor Soldić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Budući da je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola organski zakon u odnosu na zakone koji se odnose na obiteljskopravne odnose, nužno je Zakon o udomiteljstvu uskladiti s istim na način da se "udomiteljska obitelj“ definira kao „zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni, izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner.“ te se slijedom toga na adekvatan način tretira u cijelom tekstu Zakona. Time bi se Zakon o udomiteljstvu konačno uskladio sa Zakonom o registriranom partnerstvu i Odlukom Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. godine, ali i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te drugim europskim normama i praksama Europskog suda za ljudska prava. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
12 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sukladno ovlasti pravobranitelja za djecu iz čl. 9. Zakona o pravobranitelju za djecu («Narodne novine» broj 73/2017), dostavljamo Vam mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu. Pozdravljamo nastojanja nadležnog ministarstva da donošenjem novog Zakona kvalitetnije regulira zaštitu prava i dobrobiti djece koja se nalaze na smještaju ili boravku u udomiteljskim obiteljima. Uočavamo da je ovaj Prijedlog u svoj sadržaj ugradio neke izmjene u odnosu na redefiniranje uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu. Također se kroz osiguravanje većih naknada, te prava iz mirovinskog, obveznog zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti nastoji popularizirati udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj. Međutim, navedeni Prijedlog ima i određenih manjkavosti, na koje ćemo vam ukazati u daljnjem tekstu, kao i kroz komentare na pojedine odredbe. Mišljenja smo da je u cilju zaštite prava i dobrobiti djece potrebno Zakon o udomiteljstvu podijeliti u dva dijela, udomiteljstvo djece i udomiteljstvo odraslih. Navedeno proizlazi iz različitih razvojnih i životnih potreba korisnika - djece i odraslih. Radi zaštite prava i dobrobiti djece potrebno je korigirati i odredbe Prijedloga koji se odnose na zapreke za obavljanje udomiteljstva (komentar pravobraniteljice uz čl.4. Prijedloga). Upoznati smo s poteškoćama i izazovima s kojima se u svakodnevnom životu i skrbi o udomljenoj djeci susreću brojni tradicionalni udomitelji. Kako je cilj samog propisa i predviđenih izmjena poboljšati kvalitetu usluge skrbi za korisnika, smatramo nužnim i ovom prilikom ukazati na poteškoće s kojima smo upoznati, budući da je kvalitetu skrbi za djecu kojoj se teži moguće postići jedino sveobuhvatnim i cjelovitim pristupom te sagledavanjem učinaka svih pravnih propisa na udomiteljske obitelji posebice na udomljenu djecu. S obzirom da je u pojedinim županijama (posebice onima u kojima udomiteljstvo nije dovoljno razvijeno), veliki broj tradicionalnih udomitelja zaposleno, najveći problem s kojim se susreću jest nepostojanje zakonom predviđenog vremena za prilagodbu djeteta po dolasku u obitelj. Iako se radi o problematici koju primarno regulira (odnosno propušta regulirati) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, držimo da bi temeljne smjernice i odredbe o tome trebale biti predviđene i Zakonom o udomiteljstvu. Prijedlogom se propušta intervenirati u Poglavlje VIII. važećeg Zakona o udomiteljstvu koji propisuje obveze centra za socijalnu skrb. Smatramo da je za kvalitetno provođenje niza obveza djelatnika centara za socijalnu skrb, navedenih u Poglavlju VIII., a koje su usmjerene na zaštitu prava i dobrobiti djece, potrebno prije svega unaprijediti sustav socijalne skrbi u smislu kadrovske ekipiranosti, jer iz obraćanja stranaka, institucija i udomiteljskih udruga proizlazi da su njihove pritužbe na kršenje prava djece rezultat većim dijelom nedovoljnog broja stručnih djelatnika u centrima za socijalnu skrb. Vezano uz čl. 46. st. 2. t. 3. mišljenja smo da osnovno osposobljavanje udomitelja nije moguće kvalitetno provesti u 40 sati, te stoga predlažemo da se Prijedlog dopuni na način da se predvidi izmjena ove odredbe i trajanje ove edukacije produlji, jer ona uključuje inicijalnu procjenu podobnosti kandidata, njihove motivacije i spremnosti na cjeloživotno učenje. Ova obilježja su od presudne važnosti za pravilan psihofizički razvoj djeteta u udomiteljskoj obitelji. Također smatramo da je nužna intervencija i u poglavlju IX. važećeg Zakona o udomiteljstvu (Prava i obveze udomitelja) na način da se udomitelje obveže na uključivanje u superviziju obzirom da je supervizija prepoznata kao najefikasniji oblik podrške udomiteljima. Ujedno ukazujemo na potrebu implementacije Odluke Ustavnog suda RH prema kojoj osobama istospolne seksualne orijentacije treba omogućiti da sudjeluju u pružanju javne usluge udomljavanja. Nije prihvaćen Kadrovska ekipiranost centra za socijalnu skrb i nedovoljan broj stručnih radnika nije predmet Zakona o udomiteljstvu nego Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice. Provođenjem osnovnog osposobljavanja se ne provodi inicijalna procjena podobnosti osobe koja je podnijela zahtjev za obavljanje udomiteljstvom nego je obiteljska procjena zaseban postupak propisan Pravilnikom o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva i koji se provodi odvojeno od osnovnog osposobljavanja udomitelja. Navedenom procjenom se procjenjuju obitelj ili samac, motivi osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnosi u obitelji i njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj, te kapaciteti i rizici udomiteljske obitelji te sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika. Supervizija i supervizijski odnos počivaju na načelu dobrovoljnosti, a nametanjem obveze uključivanja u superviziju ne bi se postigla svrha supervizije udomitelja. Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
13 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (dalje u tekstu: Pravobraniteljica), kao neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, sukladno čl.19. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 67/17.), prati provođenje navedenog Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova (čl.22.st.1. Zakona). Temeljem navedene nadležnosti, Pravobraniteljica je razmotrila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu koji se trenutno nalazi u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Uvidom u sadržaj odredaba Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu te osnovna pitanja koja se trebaju urediti izmjenama i dopunama Zakonu o udomiteljstvu („Narodne novine“, br. 115/18), Pravobraniteljica je utvrdila da nositelj izrade Nacrta nije intervenirao u odredbe koje se odnose na definiciju udomiteljske obitelji i tradicionalno udomiteljstvo. Pravobraniteljica je još tijekom 2018. godine aktivno sa svojim primjedbama sudjelovala u raspravi vezanoj uz donošenje Zakona o udomiteljstvu te predlagatelju zakona ukazivala na to da su iz definicije udomiteljske obitelji u potpunosti izostavljeni životni partneri i neformalni životni partneri te da se radi o nepovoljnijem postupanju uvjetovanom spolnom orijentacijom koje ulazi u opseg čl.7.st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova u svezi s čl.6.st.3., odnosno predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem spolne orijentacije. Nadalje, Pravobraniteljica skreće nositelju izrade nacrta pažnju na odredbu čl.65. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, br. 92/14. i 98/19.), kao organskog zakona, koja propisuje jamstvo zabrane nepovoljnijeg postupanja prema životnim partnerstvima glede obveza, prava i usluga koje se odnose na sustav socijalne skrbi od onog koje je pruženo bračnim zajednicama. S tim u vezi, Pravobraniteljica podsjeća da je Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj Odluci i rješenju, U-I-144/2019., od 29. siječnja 2020. godine, izrazio stajalište da ograničenja koja se odnose na sam proceduralni aspekt instituta udomljavanja i vrijede samo za jednu (pritom i izrazito malobrojnu) skupinu potencijalnih udomitelja, determiniranu isključivo oblikom obiteljske zajednice u kojoj žive s obzirom na svoju spolnu orijentaciju, nisu nužna u demokratskom društvu, već su diskriminatorna i stoga neprihvatljiva sa stajališta članka 14. Ustava. Nadalje, Ustavni sud Republike Hrvatske je izrazio mišljenje da su takva ograničenja nerazmjerna u odnosu na svrhu propisanih ograničenja, u smislu članka 16. Ustava, te da pri predlaganju i donošenju Zakona o udomiteljstvu nisu izneseni uvjerljivi objektivni argumenti koji bi objašnjavali zašto je tako restriktivan pristup nužan, pogotovo s obzirom na okolnosti da u odnosu na udomitelje-samce predmetnim Zakonom nisu predviđena nikakva ograničenja u vezi s njihovom seksualnom orijentacijom. Štoviše, a priori isključivanjem pristupa određene društvene skupine usluzi udomiteljstva (tj. njihovim "prešućivanjem"), i to bez objektivnih i argumentiranih razloga, umanjen je potencijal udomiteljstva kao javne usluge s obzirom na to da je sužen krug osoba koje bi mogle zadovoljiti potrebe njezinih korisnika. Pored navedenog, Ustavni sud Republike Hrvatske je ukazao da se normativno rješenje iz čl.11.st.3. Zakona o udomiteljstvu, koje prešućuje istospolne partnere kao moguće korisnike udomiteljstva koji bi imali pravo na zajednički smještaj, ne ukazuje opravdanim jer za takvo ograničenje objektivno ne postoji potreba, te je utvrdio da se time iskazuje neuvažavanje ravnopravnosti istospolnih partnera i da osporene zakonske odredbe, iz kojih je svjesnim odabirom predlagatelja zakona izostavljena određena društvena skupina, proizvode generalne diskriminatorne učinke prema društvenoj skupini istospolno orijentiranih osoba koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, za što nema ni racionalnog opravdanja ni legitimnog cilja ili je u značajnom nerazmjeru s legitimnim ciljevima Zakona o udomiteljstvu. Nadalje, u odnosu na srodničko udomljavanje, Ustavni sud Republike Hrvatske je izrazio stajalište da uskrata mogućnosti sudjelovanja u postupku za udomljavanje vlastitog srodnika, jednako kao i za udomljavanje bilo kojeg drugog potencijalnog korisnika, također nije nužna u demokratskom društvu, diskriminatorna je i neprihvatljiva sa stajališta članka 14. Ustava te je nerazmjerna s obzirom na svrhu propisanih ograničenja (članak 16. Ustava). Zaključno, Ustavni sud Republike Hrvatske je ukazao da nema ovlasti zakonodavnog tijela te da takve diskriminatorne učinke nije moguće "nadomjestiti" njegovom intervencijom u postojeći sadržaj zakona na način da ukine sporne zakonske odredbe jer bi to dovelo do praznine u postojećem modelu javne usluge udomljavanja i izazvalo štetne posljedice za prava i interese korisnika udomiteljstva, dakle, one društvene skupine radi čijih prava i najboljeg interesa Zakon o udomiteljstvu i postoji. S obzirom na navedeno, iako je Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj Odluci i rješenju istaknuo da su sudovi i druga tijela dužna osporene zakonske odredbe tumačiti i primjenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu, Pravobraniteljica smatra da stajališta koja je istaknuo Ustavni sud Republike Hrvatske nedvojbeno ukazuju na potrebu da se diskriminatorne učinke spornih odredaba otkloni normativnim putem, odnosno noveliranjem Zakona, te predvidi model koji je primjeren demokratskom i inkluzivnom društvu te koji će jamčiti zabranu diskriminacije i ujednačenost prakse nadležnih tijela. Propuštanjem intervencije u tekst Zakona o udomiteljstvu, diskriminatorni učinci i neravnopravni tretman na koje je ukazao Ustavni sud Republike Hrvatske nastavit će egzistirati na normativnoj razini. U konačnici, i sama količina komentara iznesenih u ovom pravcu u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ukazuje na značajan interes te očekivanje dijela javnosti da predlagatelj dopuni navedene odredbe. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica predlaže da se Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu predvide dopune spornih odredaba Zakona o udomiteljstvu, vezanih uz značenje pojmova, tradicionalno udomiteljstvo i srodničko udomiteljstvo, kojima će se otkloniti opisani diskriminatorni učinci i neravnopravni tretman istospolnih partnera. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
14 IVAN AČKAR PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Članak 9., stavak 3. treba promijeniti tako da izrijekom uključuje i (neformalne) životne partnere/ice u definiciji udomiteljske obitelji. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola donesen je 2014. godine i zabranjeno je svako nepovoljnije postupanje državne i javne vlasti prema formalnim i neformalnim životnim partnerima, a presudama Upravnog i Ustavnog suda potvrđeno je da (neformalni) životni partneri/ce mogu postati udomitelji. Ostavljanjem trenutne definicije zakonodavac namjerno prolongira pravnu nesigurnost i za potencijalne udomitelje i za Centre za socijalnu skrb, uvodi mogućnost opetovanog suđenja prilikom svakog pojedinačnog nepovoljnog slučaja te u takvim slučajevima doslovno troši novce poreznih obveznika za financiranje diskriminacije. Ne samo da nema prepreke proširenju definicije, što se može vidjeti čak i po komentarima stručne javnosti ovdje u savjetovanju, nego je i po strukturi svih ostalih zakona gdje su izrijekom navedeni (neformalni) životni partneri jasno da je ovdje riječ o namjernoj diskriminaciji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
15 Matija Pajić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu svakako izjednače prava svih obiteljskih zajednica, uz eksplicitno navođenje i životnih partnera. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
16 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ako težimo za tim da imamo mlade, obrazovane, zaposlene (neovisne o naknadi) udomitelje onda ne smijemo razmišljati spuštanju dobne granice. Centri će biti pod pritiskom radi velikog broja djece koja se izdvajaju i prihvatiti će udomitelje starije od 65 godina samo da smjeste negdje djecu. U takvim uvjetima ne možemo govoriti o kvalitetnom udomiteljstvu za kojim težimo. Suprutno tome, imat ćemo možda malo manje udomitelja ali dobit ćemo kvalitetniju skrb. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Marina Novaković Matanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U članku 9. stavku 3. važećeg Zakona o udomiteljstvu (NN 115/18) u pojmovniku, udomiteljska obitelj se definira na sljedeći način: „3. Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.“ Predlagatelj Zakona treba uzeti u obzir da je Ustavni sud donio odluku na temelju koje su djece već udomljena kod životnih partnera i nema potreba za time da se vodi svaki put novi pravni sporovi. Stoga treba ovaj zakon staviti uz sve navedeno da udomiteljsku obitelj čine i životni partneri. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
18 Zagrebačko psihološko društvo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, pozdravljamo inicijativu da se predloženim izmjenama Zakon o udomiteljstvu uskladi sa stanjem u praksi, prvenstveno u dijelu specijaliziranog udomiteljstva. Istovremeno, predloženim izmjenama propušta se uključiti (neformalne) životne partnere u definiciju udomiteljske obitelji sadržanu u Članku 9., Stavku 3. postojećeg Zakona o udomiteljstvu. Na ovaj način perpetuiraju se nejasnoće oko toga mogu li (neformalni) životni partneri pristupiti procjeni ispunjavanja uvjeta za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva te neusklađenost ovog zakona sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola te praksama Upravnog i Ustavnog suda. Timovi za udomiteljstvo uključuju i psihologinje i psihologe koji su prema Kodeksu etike psihološke djelatnosti (Članak 1., Stavak 2.) dužni „širiti valjane spoznaje o čovjeku i njegovom ponašanju i primjenjivati ih s ciljem poboljšanja kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice“. Desetljeća istraživanja kapaciteta lezbijki, gejeva i biseksualnih osoba da brinu o djeci jasno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost brige nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja. U nizu nama bliskih europskih država omogućeno je da parovi istog spola budu udomitelji (npr. Belgija, Danska, Njemačka, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Nizozemska, Portugal, Španjolska...). U praksi je ono zapravo omogućeno i u Hrvatskoj, ali nakon iscrpljujućih sudskih postupaka kojima se onda u zasebnim slučajevima dokazuje da (neformalni) životni partneri imaju pravo pristupiti procjeni. Navedeno zbunjuje i potencijalne udomitelje i zaposlene u sustavu socijalne skrbi. Stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva treba ovisiti o tome procjenjuje li tim za udomiteljstvo jesu li pojedinac ili par podobni za obavljanje udomiteljstva te imaju li dovoljno resursa i kapaciteta za brigu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a ne o činjenici je li par potencijalnih udomitelja u bračnoj/izvanbračnoj zajednici ili (neformalnom) životnom partnerstvu. Predlažemo da Članak 9., Stavak 3. glasi: "Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.“. S poštovanjem, Zagrebačko psihološko društvo Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
19 Margita Pleše PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Izmjenama i dopunama Zakona u udomiteljstvu nikako ne bi trebalo propustiti kod definicije udomiteljske obitelji navesti životne partnere i neformalne životne partnere. Znam nekoliko istospolnih obitelji koji već jesu udomitelji pa nema razloga da ne budu navedeni. Nadalje, nema potrebe zakonom ograničavati dob udomitelja kada centrar ionako procjenjuje sposobnost udomitelja. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Budući da je svrha udomiteljstva osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva.
20 FILIP ĐEKIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, onako kako je postavljen članak 9. stavak 3. važećeg Zakona o udomiteljstvu (NN 115/18), da je udomiteljska obitelj "zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu." je jedini ispravni način i TAKO TREBA OSTATI. "Pticama na grani" je jasno što je obitelj i o tome je suvišno razglabati. Ključno načelo kojim se treba voditi jest najbolji interes djeteta, ono je ustavno, konvencijsko i zakonsko načelo. DIJETE treba zamjenskog OCA i MAJKU i takvom rješenju uvijek treba težiti. Ovdje se može uočiti hiperaktivizam od strane LGBT udruga koje su uposlile pojedince po već poznatoj špranci svog djelovanja i ne treba na to nasjedati, jer to nije realno mnijenje naroda. Nisam primjetio da se zalažu za udomljavanje odraslih osoba kod LGBT partnera. Smatram da je najbolje pročitati iskrena svjedočanstva ljudi koji su odgajani u udomiteljskim tzv. LGBT obiteljima, ali i svjedočanstva homoseksualnih partnera koji iskreno progovaraju o ogromnim teškoćama s kojima su se susreli u svojoj udomiteljskoj avanturi. Upućujem na kritičku samorefleksiju g. Franka Litgvoeta iz New York Timesa, svjedočanstva gđe Dawn Stefanowicz i g. Roberta Oscara Lopeza, gđe Katy Faust, gđe B.N. Klein ili svjedočanstvo uglednog francuskog doktora prava, stručnjaka za humanitarno pravo i zločine genocida g. Jean-Dominique Bunela. Sve se to može pronaći u bespućima interneta. Istina je da to nisu ljudi iz Hrvatske, ali nam njihove priče mogu poslužiti kao putokaz pri izbjegavanja stranputica. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Budući je potreba za udomiteljima velika, smatramo nepotrebnim ograničavati dob udomitelja kod prijema novih korisnika. Mišljenja smo da bi isto trebalo biti odluka stručnog tima centra za socijalnu skrb. Nije prihvaćen Budući da je svrha udomiteljstva osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva.
22 Kristina Lauš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nema osnove za to da seksualna orijentacija bude relevantna za ostvarivanje prava na udomiteljstvo. Predlažem zato da Zakon eksplicitno navodi životne partnere kao moguće udomitelje. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
23 Nikola Šegedin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Budući da je presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH potvrđeno da životni partneri mogu postati udomitelji, smatram da ih treba eksplicitno uvrstiti u Zakon o udomiteljstvu kao moguće udomitelje. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
24 Marija Igrec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, te da se navedu i životni partneri kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
25 Mladenka Ravenski PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Moje osobno mišljenje je da se u izmjene i dopune Zakona u udomiteljstvu navedu životni partneri kao udomitelji, sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
26 Sabina Glasovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U članku 9. stavku 3. važećeg Zakona o udomiteljstvu (NN 115/18) u pojmovniku, udomiteljska obitelj se definira na sljedeći način: „3. Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.“ Predlagatelj Zakona ponovno ne uzima u obzir činjenice da je: 1. Zakonom o životnom partnerstvu (NN 92/14, 98/19) u članku 37. stavku 4. jasno propisano da „(4) Životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi.“ 2. Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) člankom 2. stavkom 1. te Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), točnije njegovim člankom 6. stavcima 2. i 3. te člankom 7. stavkom 1. zabranjena diskriminacija po osnovi bračnog i obiteljskog statusa kao i spolne orijentacije 3. Zaštita od nejednakog postupanja sastavni je dio Ustava RH, kao i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koje je Republika Hrvatska potpisnica 4. Ustavni sud Republike Hrvatske je svojom Odlukom i Rješenjem broj: U-I-144/2019 i dr. od 29. siječnja 2020. godine nedvojbeno utvdio da „odredbe članka 9. točke 3., članka 11. stavka 3. i članka 13. stavka 2. Zakona o udomiteljstvu iz kojih je izostavljena ("prešućena") određena društvena skupina proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavnopravno neprihvatljivo. Ustavni sud istaknuo je da je antidiskriminacijskim zakonima (Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom ravnopravnosti spolova, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola) pripadnicima te društvene skupine u pravnom poretku Republike Hrvatske priznat pravni položaj "zajednice obiteljskog života" s odgovarajućim pravnim učincima u raznim sferama života. Slijedom navedenog Ustavni sud ocijenio je da a priori isključivanje ("prešućivanje") osoba iz kruga potencijalnih udomitelja zbog oblika obiteljske zajednice u kojoj žive s obzirom na svoju spolnu orijentaciju nije nužno u demokratskom društvu, da je diskriminatorno u smislu članka 14. Ustava i nerazmjerno u smislu članka 16. Ustava....Istovremeno, istospolnim zajednicama obiteljskog života ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života, što uključuje i pristup javnoj usluzi udomiteljstva, jamči Ustav i zakonodavni antidiskriminacijski okvir kojim se razrađuje ustavna vrednota ravnopravnosti spolova iz članka 3. Ustava odnosno jamstvo društvene jednakosti iz članka 14. stavka 1. Ustava." Budući da je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola organski zakon u odnosu na zakone koji se odnose na obiteljskopravne odnose, nužno je Zakon o udomiteljstvu uskladiti s istim na način da se "udomiteljska obitelj“ definira kao „zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni, izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner.“ te se slijedom toga na adekvatan način tretira u cijelom tekstu Zakona. Time bi se Zakon o udomiteljstvu konačno uskladio sa Zakonom o registriranom partnerstvu i Odlukom Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 29.siječnja 2020. godine, ali i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te drugim europskim normama i praksama Europskog suda za ljuska prava. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
27 Lucia Lj PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da zakon eksplicitno navede mogućnost udomiteljstva od strane životnih partnera, prvenstveno iz razloga što svako dijete ima pravo na (privremeno) odrastanje u toplom obiteljskom okruženju. Trebala bi se prestati gledati seksualna orijentacija udomitelja kao jedan od kriterija jer najbolji interes djeteta ponajprije ovisi o drugim osobnim karakteristikama udomitelja. Vjerujem da bi ovo bio ispravan korak prema slobodnijem, tolerantnijem, egalitarnijem, ali i empatičnijem društvu koje cijeni različitosti te ponajviše teži zaštiti ranjivih skupina i doprinosi njihovom rastu i razvoju. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
28 Marina Milković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, u Članku 9., Stavku 3. Zakona o udomiteljstvu udomiteljska obitelj definirana je kao „zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu“. Ovakva definicija isključuje (neformalne) životne partnere, te predložene izmjene propuštaju raščistiti postojeće nejasnoće u postupcima procjene potencijalnih udomitelja. Naime, dosadašnja praksa Ustavnog i Upravnog suda u medijski popraćenim postupcima u Hrvatskoj pokazuje da onemogućavanje (neformalnim) životnim partnerima pristupa procjeni ispunjavanja uvjeta za obavljanje udomiteljstva nije u skladu sa drugim zakonima kojima se onemogućava diskriminacija životnih partnera. Dapače, spomenuti postupci rezultirali su omogućavanjem pristupa procjeni u jednom slučaju te u konačnici realizacijom udomiteljstva, ali ne i izmjenom zakona koja bi jasno uključivala (neformalne) životne partnere kao potencijalne udomitelje. Zakon o životnom partnerstvu u Članku 65., Stavku 1. jasno zabranjuje nepovoljno postupanje prema životnim partnerstvima u pogledu prava, obveza i usluga u sustavu socijalne skrbi. Ovakvo izbjegavanje jasnoće u definiranju udomiteljske obitelji rezultira zbunjenošću i potencijalnih udomitelja i zaposlenih u timovima za udomiteljstvo te nepravedno stavlja (neformalne) životne partnere u poziciju da moraju kroz iscrpljujuće sudske postupke doći do prilike za procjenom. Stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva treba ovisiti o stručnoj procjeni tima, a ne o činjenici je li netko u bračnoj/izvanbračnoj zajednici ili (neformalnom) životnom partnerstvu. Predlažem da Članak 9., Stavak 3. glasi: "Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Hvala unaprijed, Marina Milković Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
29 Bruno Korica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Podaci znanstvenih istraživanja konzistentno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva/udomiteljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja/udomitelja. Novi prijedlog Zakona bi se trebao voditi znanstvenim spoznajama, a ne predrasudama, te djeci ne uskraćivati prilike za udomljenje od strane životnih parnera. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
30 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Udomiteljstvo djece je dokazano najbolji način alternativne skrbi za one koji istu ne mogu ostvariti u biološkoj obitelji. Međutim, udomiteljstvo je i socijalna usluga koja će omogućiti proces deinstitucionalizacije i kao takvo mora biti produkt kvalitetno osmišljene socijalne politike, a ne samo empatije i dobre volje pojedinaca/obitelji da prime neznanca pod svoj krov. Kvalitetno udomiteljstvo djece ponajprije počiva na mogućnostima potencijalnih i/ili postojećih udomitelja da prihvate dijete na smještaj. Te mogućnosti su za specijalizirano udomiteljstvo tj. za udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju i/ili problemima u ponašanju prošlim Zakonom bile znatno smanjene, stoga su zakonske izmjene o visini obrazovanja u ovom slučaju itekako potrebne. Potrebne su ponajprije zato jer su djeca s teškoćama u razvoju i/ili problemima u ponašanju oduvijek bila dio udomiteljskih obitelji, ali njihovi udomitelji nisu mogli dobiti status specijaliziranih udomitelja zbog svojih obrazovnih odabira. Trenutni tradicionalni ili standardni udomitelji brinu i o ovoj skupini djece bez obzira što nemaju visoko obrazovanje iz nekog od područja nabrojanih starim Zakonom. Nadalje, kvalitetno udomiteljstvo počiva i na podršci, pomoći, uslugama i resursima koji su potrebni svim članovima udomiteljskih obitelji. Stručnjaci su u udomiteljstvu potrebni kako bi provodili onu "nadzornu" ulogu, ali i onu podržavajuću. Zato podržavamo veću uključenost sustava i stručnjaka koji ga čine. Dostupnost supervizije, grupnog i individualnog rad s udomiteljima i djecom iz udomiteljskih obitelji trenutno ovisi o angažmanu pojedinaca i nije jednako zastupljeno u svim područjima RH, a itekako je bitno i potrebno svima koji udomiteljstvo žive svaki dan, cijeli dan. Također, populacija na koju društvo često zaboravlja, a jedna od najranjivijih su, jesu mladi koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Udomiteljstvo načelno traje do 18.godine djeteta (uz iznimke školovanja i sl.). U današnje vrijeme kada je nezaposlenost mladih na vrhuncu, vrlo teško je za očekivati da će mladi iz udomiteljskih obitelji nakon navršene punoljetnosti (ili školovanja) biti u potpunosti spremni na kvalitetan samostalni život. Dodatna podrška je u ovom procesu iznimno važna te također treba biti jedna od ključnih tema kada pričamo o udomiteljstvu djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 TIN DUKANOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Budući da Ministarstvo predlaže opširnu izmjenu Zakona o udomiteljstvu, smatram da Ministarstvo ne bi trebalo propustiti priliku da uskladi Zakon s nedavnom odlukom Ustavnog suda koja je potvrdila da su životni partneri Kožić i Šegota bili diskriminirani tijekom procesa udomljavanja. Odluka Ustavnog suda jasno i nedvosmisleno potvrđuje pravo životnih partnera na udomljavanje te prepoznaje isključivanje životnih partnera iz procesa posvajanja i udomljavanja kao diskriminacija po osnovi seksualnost. Usprkos presudi, životni partneri i dalje moraju dokazivati svoja prava na sudu s obzirom na to kako diskriminacija nad njima nije prestala spomenutom odlukom Ustavnog suda. Sve to ukazuje na potrebu da se pravo životnih partnera na udomljavanje i posvajanje zapište u Zakon i da jednom i zauvijek riješimo ovaj problem. Ignoriranjem odluke Ustavnog suda, Vlada Republike Hrvatske postavlja opasan presedan ignoriranja odluka Suda. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
32 Patricija Biškup PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u ovaj Zakon u udomiteljstvu eksplicitno navedu životni partneri kao udomitelji, sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske! Sva djeca zaslužuju dom i nema smisla diskriminirati životne partnere na temelju seksualne orjentacije jer to nije odrednica kvalitete roditeljstva. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
33 Kristina Cvija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u Prijedlogu Zakona o izmjenana i dopunama zakona o udomiteljstvu navedu i životni partneri/ce istoga spola kako bi se u budućnosti tom jasnom zakonskom odredbom izbjegli nepotrebni sudski i upravni sporovi. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
34 Vlatka Horvat PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Uz 'bračne drugove', u Zakon treba navesti i životne partnere kako se ne bi diskriminiralo protiv potencijalnih udomitelja čija obiteljka zajednica nije zasnovana na temelju braka. Osobe u izvanbračnim obiteljskim zajednicama, uključujući istospolnim zajednicama, su apsolutno sposobne pružiti obitelj i sretan dom djeci koja čekaju udomljenje. Ukinite prepreke udomljenju i koncipirajte Zakone na način da čim veći broj potencijalnih udomitelja bude u mogućnosti pružiti dom djeci koja ga nemaju. Svima nam je u interesu živjeti u otvorenijem, ravnopravnijem društvu. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
35 ALDO ARENA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon o udomiteljstvu potrebno je eksplicitno uvrstiti životne partnere kao potencijalne udomitelje. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
36 LEA BARBARIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u ovaj Zakon u udomiteljstvu eksplicitno navedu životni partneri kao udomitelji, sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
37 Valentina Vig PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u Zakonu eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji, u skladu s presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH, kojima je potvrđeno da životni partneri mogu postati udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
38 Lana K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U prijedlog novog Zakona o udomiteljstvu, životni partneri moraju biti eksplicitno navedeni kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
39 Ena Prokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon o udomiteljstvu potrebno je eksplicitno uvrstiti životne partnere kao potencijalne udomitelje. Svako daljnje oklijevanje u vezi s tim pitanjem sramotno je i tendenciozno. Uvrštavanjem životnih partnera u Zakon pomoglo bi se i mnogoj djeci koja čekaju udomljenje i mnogim obiteljskim zajednicama koje nisu zasnovane na instituciji braka, no nisu zbog toga ništa manje sposobne pružiti siguran i sretan dom djeci kojoj je potreban. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
40 STJEPAN MIŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Želim živjeti u društvu koji je otvoreniji, prihvatljiviji i solidarniji. Smeta mi što se u medijima upravo djeca koriste kao sredstvo po kojem će se diskriminirati druge, a relana situacija je da upravo ta djeca po trenutnom sustavu najviše pate. Čemu koristiti izjave kako će istospolni partneri uništiti djecu? Ne razumijem kako ljubav može uništiti nekoga? Djetetu je bitna ljubav i nije bitno je li tu ljubav i sigurnost djetetu pružaju dva muškarca, dvije žene ili muškarac i žena. Molim vas uvrstite životne partnere u sve zakone pa tako i ovaj. Uvrstite životne partnere u zakon o udomiteljstvu. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
41 Lana Pavlaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Molim vas, uvrstite životne patnere u Zakon o udomiteljstvu. To je u najboljem interesu djece, a i istraživanja pokazuju da su istospolni parovi voljniji posvojiti ili udomiti "teže posvojivu/udomljivu" djecu od parova različitih spolova. I oni i djeca to zaslužuju. Prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
42 Vjeko Vacek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U skladu s odlukom Ustavnog suda, u novi prijedlog zakona moraju se eksplicitno navesti istospolni zivotni partneri kao potencijalni udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
43 Zagreb Pride PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. godine se, između ostaloga, navodi da „ (tč. 28.) ..za samu svrhu udomiteljstva nije odlučno živi li potencijalni udomitelj s obitelji ili sam, jer je ZoU kao moguće udomitelje predvidio i osobe koje žive s obitelji i samce. Također je vidljivo da za samu svrhu udomiteljstva nije odlučna spolna orijentacija udomitelja, s obzirom na to da je ZoU kao udomitelje, uz (presumirano heteroseksualne) osobe u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, predvidio i samce bez ikakve oznake njihove moguće seksualne orijentacije. Dakle, ni obiteljski status ni seksualna orijentacija očigledno nisu "stvarni i odlučujući uvjet obavljanja" (konkretno, profesionalnog udomiteljstva), a time ne mogu ni činiti iznimku od zabrane stavljanja u nepovoljniji položaj, u smislu članka 9. stavka 2. točke 4. citiranog Zakona o suzbijanju diskriminacije.“ Nadalje u tč. 29.1. Odluke „Ustavni sud utvrđuje da osporene zakonske odredbe, iz kojih je svjesnim odabirom predlagatelja zakona izostavljena određena društvena skupina, proizvode generalne diskriminatorne učinke prema društvenoj skupini istospolno orijentiranih osoba koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, za što nema ni racionalnog opravdanja ni legitimnog cilja ili je s legitimnim ciljevima ZoU-a, kao cjeline, u značajnom nerazmjeru. Također, u tč 29.3. navodi „Istovremeno, istospolnim zajednicama obiteljskog života ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života, što uključuje i pristup javnoj usluzi udomiteljstva, jamči Ustav i zakonodavni antidiskriminacijski okvir kojim se razrađuje ustavna vrednota ravnopravnosti spolova iz članka 3. Ustava odnosno jamstvo društvene jednakosti iz članka 14. stavka 1. Ustava (v. u točki 21.1. obrazloženja ove odluke i rješenja). Ustavni poredak Republike Hrvatske stoga, polazeći od navedenih ustavnih vrednota, poštuje dostojanstvo svih manjinskih društvenih skupina, osigurava im jednaka prava i zabranjuje diskriminaciju u njihovom ostvarivanju, što su nadležna tijela i sudovi dužni poštovati u tumačenju i primjeni mjerodavnog zakonodavstva.“ Ustavni sud uistinu nije intervenirao tom prigodom tako da bi ukinuo ZoU, misleći prvenstveno kakove bi to negativne posljedice moglo imati na dobrobiti korisnika, dakle djece. Istovremeno, jasno je i nedvojbeno utvrdio da životni partneri i partnerice imaju pravo na pristup udomiteljstvu kao pružatelji te usulge. Predlažemo stoga da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu izmijeni na način da uključi i životne partnerice_ere osoba istoga spola. To je nužno u prvenstvenom interesu korisnika usluge udomiteljstva, kako bi se proširio potencijali broj pružatelja te usluge, i kako bi se u budućnosti jasnom zakonskom odredbenom izbjegli nepotrebni i dugotrajni sudski i upravni sporovi, s obzirom da je razvidno iz citirane odluke USUD-a da životni partneri ne smiju biti isključeni iz mogućnosti da postanu udomitelji, naravno, ukoliko udovolje svim ostalim pretpostavkama. Eventualni negativni odgovor predlagatelja da takvo što nije nužno jer je navedenom Odlukom USUD-a zapravo životnim partnerima to već omogućeno, ne može biti zadovoljavajući jer je obaveza predlagatelja i zakonodavca da prati i usuglašava normativni okvir s odlukama Ustavnog suda, drugim zakonima (konkretno Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o životnom partnerstvu), međunarodnim konvencijama, sudskom praksom i konkretnim životnim okolnostima u našem društvu. S poštovanjem, za Zagreb Pride doc. dr. sc. Franko Dota Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
44 Marina Krolo PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U zakonu treba izjednačiti prava svih obiteljskih zajednica i eksplicitno navesti i životne partnere kao moguće udomitelje. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
45 Iva Tatić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u ovaj Zakon u udomiteljstvu eksplicitno navedu životni partneri kao udomitelji, sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
46 hrvatska udruga socijalnih radnika PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U članku 9. Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), kao i u Nacrtu prijedloga predlažemo da se uskladi definicija udomiteljske obitelji sa postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Ustavnog suda u RH. U članku 20. stavak 2 Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), predlažemo da se prepusti stručnim radnicima na poslovima udomiteljstva da procijene do koje kronološke dobi udomitelji imaju kapaciteta da brinu i primaju na smještaj nove korisnike. U Izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu predlažem da se ponovno vrate odredbe vezane uz BROJ I VRSTE KORISNIKA UDOMITELJSTVA iz Zakona o udomiteljstvu NN br. 90/11 i 78/12, a u kojima stoji: „Udomiteljska obitelj u pravilu skrbi o istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, posebno o djeci, a posebno o odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkoj skrbi o roditelju s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima. Iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika.“ U aktualnom Zakonu o udomiteljstvu u članku 46. stavak 11. propisano je da Centar udomitelja organizira dežurni telefon za udomitelje u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici. Obzirom da na području nekih županija nema domova niti centara za pružanje socijalnih usluga, dežurni telefon 24 sata svih 365 dana u godini ima tim za udomiteljstvo za što je potrebno propisati prekovremene sate ili pasivno i aktivno dežurstvo. Centar udomitelja najbolje poznaje samu udomiteljsku obitelj kao i smještene korisnike te je najkompetentniji za postupanja i intervencije na „dežurnom telefonu“. Kod donošenja Odluke o visini opskrbnine potrebno je samo kod smještaja odraslih osoba ukinuti povećanje opskrbnine za 20% zbog specifičnih potreba odraslih korisnika. Predlažemo da se radije za tih 20% uvećaju predloženi iznosi opskrbnine za odrasle osobe. Time će se postići ujednačeno postupanje svih Centara za socijalnu skrb u RH, a odrasle osobe kojima je potrebna usluga smještaja u udomiteljskim obiteljima ionako po prirodi stvari svi imaju neku od specifičnih potreba. Kod djece potrebno je definirati što su to specifične potrebe: npr. pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. U kategoriju HIV pozitivne djece predlažemo da se nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima a sukladno Popisu rijetkih bolesti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se vrate odredbe prema Zakonu o udomiteljstvu (NN)8/11 i 78/12) prema kojem se iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju. Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Zakonom o udomiteljstvu već je uređena iznimka pružanja zajedničke skrbi o braći i sestrama i majci s djetetom do godine dana života. Konačnim nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu uvrstit će se iznimka u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika. Prekovremeni rad i dežurstvo propisuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o radu ustanove. Navedeno nije predmet Zakona o udomiteljstvu. Sadržaj Odluke o visini opskrbnine ne propisuje se Zakonom o udomiteljstvu.
47 TANJA VUČKOVIĆ JUROŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon obvezno treba eksplicitno dodati životne partnere, što je u uostalom u skladu s presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH. Nije prihvaćen dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
48 Hrvatska komora socijalnih radnika PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U članku 9. Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), kao i u Nacrtu prijedloga predlažemo da se uskladi definicija udomiteljske obitelji sa postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Ustavnog suda u RH. U članku 20. stavak 2 Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), predlažemo da se prepusti stručnim radnicima na poslovima udomiteljstva da procijene do koje kronološke dobi udomitelji imaju kapaciteta da brinu i primaju na smještaj nove korisnike. U Izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu predlažem da se ponovno vrate odredbe vezane uz BROJ I VRSTE KORISNIKA UDOMITELJSTVA iz Zakona o udomiteljstvu NN br. 90/11 i 78/12, a u kojima stoji: „Udomiteljska obitelj u pravilu skrbi o istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, posebno o djeci, a posebno o odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkoj skrbi o roditelju s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima. Iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika.“ U aktualnom Zakonu o udomiteljstvu u članku 46. stavak 11. propisano je da Centar udomitelja organizira dežurni telefon za udomitelje u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici. Obzirom da na području nekih županija nema domova niti centara za pružanje socijalnih usluga, dežurni telefon 24 sata svih 365 dana u godini ima tim za udomiteljstvo za što je potrebno propisati prekovremene sate ili pasivno i aktivno dežurstvo. Centar udomitelja najbolje poznaje samu udomiteljsku obitelj kao i smještene korisnike te je najkompetentniji za postupanja i intervencije na „dežurnom telefonu“. Kod donošenja Odluke o visini opskrbnine potrebno je samo kod smještaja odraslih osoba ukinuti povećanje opskrbnine za 20% zbog specifičnih potreba odraslih korisnika. Predlažemo da se radije za tih 20% uvećaju predloženi iznosi opskrbnine za odrasle osobe. Time će se postići ujednačeno postupanje svih Centara za socijalnu skrb u RH, a odrasle osobe kojima je potrebna usluga smještaja u udomiteljskim obiteljima ionako po prirodi stvari svi imaju neku od specifičnih potreba. Kod djece potrebno je definirati što su to specifične potrebe: npr. pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. U kategoriju HIV pozitivne djece predlažemo da se nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima a sukladno Popisu rijetkih bolesti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se vrate odredbe prema Zakonu o udomiteljstvu (NN)8/11 i 78/12) prema kojem se iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju. Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Zakonom o udomiteljstvu već je uređena iznimka pružanja zajedničke skrbi o braći i sestrama i majci s djetetom do godine dana života. Konačnim nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu uvrstit će se iznimka u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika. Prekovremeni rad i dežurstvo propisuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o radu ustanove. Navedeno nije predmet Zakona o udomiteljstvu. Sadržaj Odluke o visini opskrbnine ne propisuje se Zakonom o udomiteljstvu.
49 Ivo Šegota PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Kao udomitelji dvoje djece ja i moj životni partner smatramo krajnje ponižavajućim da životni partneri nisu navedeni kao mogući udomitelji u prijedlogu novog Zakona o udomiteljstvu. Djeca žive s nama više od godinu dana, ostvarena je velika privrženosst i sjajno napreduju, što potvrđuju i vrtić i škola i stručna služba nadležnog Centra za socijalnu skrb i stručna služba Dječjeg doma Zagreb koja provodi uslugu rane intervencije (logopedinja i rehabilitatorica) i privatna logopedinja kod koje ide naš školarac. Ni na jednom polju života naša udomiteljska obitelj se nije suočila s diskriminacijom ili problemima bilo kakve vrste. Odluka Ustavnog suda kojom su životni partneri izjednačeni sa svim ostalim obiteljima u mogućnosti udomljavanja mora biti provedena i kroz ovaj zakon direktnim navođenjem životnih partnera u zakonu. Sve ostalo je izigravanje odluke Ustavnog suda i podrivanje pravnog poretka Republike Hrvatske što dovodi do pravne nesigurnosti i mogućih neujednačenih postupanja tijela Republike Hrvatske prema drugim životnim partnerima koji budu iskazali želju za udomiteljstvom. Nemojte da vas vodi strah od vaših birača, vaši birači su naši susjedi, naše učiteljice, naši majstori, naši sportski treneri, naše prodavačice u trgovinama u našem selu...svi oni su našu obitelj objeručke prihvatili i zavoljeli. Ministarstvo obitelji je ministarstvo i naše obitelji, ljubazno molimo da i naša obitelj i djeca o kojoj danonočno skrbimo bude prepoznata u zakonu kao jednako vrijedna i poštovana od strane Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
50 Boris Pein PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u Zakonu eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji, u skladu s presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH, kojima je potvrđeno da životni partneri mogu postati udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
51 ROBIN PAULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu treba eksplicitno navesti životne partnere i partnerice kao moguće udomitelje/ice Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
52 Bojana Šmidt PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon treba eksplicitno navesti zivotne partnere i partnerice kao moguce udomitelje u skladu sa odlukom Ustavnog suda RH. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
53 MAGDA SINDIČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Jasno i nedvosmisleno navesti i životne partnere kao potecijalne udomitelje, sukladno odluci Ustavnog suda koja kaže da se "sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
54 Dražen Klisurić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu treba eksplicitno navesti životne partnere i partnerice kao moguće udomitelje! Nismo u srednjem vijeku! Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
55 MAJA STIPETIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Trebalo bi upisati i životne partnere i partnerice u zakon kao moguće udomitelje. Kao što je i ustavni sud to ustvrdio. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
56 Nataša Vajagić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u Zakonu eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji, u skladu s presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH, kojima je potvrđeno da životni partneri mogu postati udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
57 Martina Stadnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu bi trebalo izrijekom navesti i životne partnere kao potecijalne udomitelje, sukladno odluci Ustavnog suda koja kaže da se "sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
58 JOSIPA KROLO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U zakonu bi trebala biti izjednačena prava svih obiteljskih zajednica, uključujući i životno partnerstvo, sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
59 Nikolina Dodig PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sugeriram da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, pa tako i životnih partnera, što je i sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
60 Sanda Pletikosić Tončić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu bi trebalo eksplicitno navesti i životne partnere kao potecijalne udomitelje, sukladno odluci Ustavnog suda koja kaže da se "sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Na taj način bi se osiguralo provođenje odluke Ustavnog suda i spriječila pogrešna tumačenja Zakona (kojih bi zasigurno bilo, kao i do sada, ako životni partneri ne bi bili eksplicitno navedeni) od strane raznih institucija. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
61 Mario Primorac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Predlažem da se u zakonu svakako izjednače prava svih obiteljskih zajednica, uz eksplicitno navođenje i životnih partnera. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
62 TONI JERKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Kod svakog spominjanja "bračnim/izvanbračnih drugova" potrebno je dodati termine "životnih partnera i neformalnih životnih partnera" sukladno presudi Ustavnog suda, a sve u svrhu sprječavanja diskriminacije istospolnih partnera od strane pojedinaca koji donose odluke na nižim razinama. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
63 VJEKOSLAV VULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu bi trebalo eksplicitno navesti i životne partnere kao potecijalne udomitelje, sukladno odluci Ustavnog suda koja kaže da se "sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
64 Adrian Kozonić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da u postojeći zakon svakako uvrstite mogućnost udomljavanja i za istospolne parove. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
65 Jelena Šaban PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, predlažem da u postojeći zakon svakako uvrstite mogućnost udomljavanja i za istospolne parove s obzirom da sva relevantna istraživanja na područjima psihologije i socijalnog rada pokazuju da djeca mogu jednako prosperirati i kod istospolnih udomitelja Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
66 VLADIMIR VINCE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu se treba eksplicitno navesti da i životni partneri kao mogući udomitelji, u skladu s presudama Upravnog suda i Ustavnog suda RH, kojima je potvrđeno da životni partneri mogu postati udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
67 Iva DROZDEK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, i da se eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
68 LUKA BIJADER PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakon treba eksplicitno navesti i životne partnere. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
69 Matea Kosovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon treba eksplicitno navesti i životne partnere! Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
70 RANKO VUČINIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, i da se eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji s obzirom da sva relevantna istraživanja na područjima psihologije i socijalnog rada koja jasno dokazuju da djeca mogu jednako prosperirati i kod istospolnih udomitelja. Hvala. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
71 LANA PERIŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakon bi trebalo eksplicitno navesti i životne partnere kao moguće udomitelje! Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
72 ŽELJKO MEDIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U zakonu se trebaju eksplicitno navesti i životni partneri kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
73 JELENA MIHALJ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Zakonu bi trebalo eksplicitno navesti i životne partnere kao potecijalne udomitelje, sukladno odluci Ustavnog suda koja kaže da se "sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
74 BORIS MAJCEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, i da se eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
75 RADMILA FARKAŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, i da se eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
76 MATIJA ROGLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U zakonu bi trebali eksplicitno biti navedeni i životni partneri kako bi se spriječila moguća diskriminacija prilikom posvojenja djece. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
77 radenka vujovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U skladu s dokumentima koje je Hrvatska potpisala prilikom pridruzivanju EU u Zakon o udomiteljstvu svakako treba ukljuciti i Dugine obitelji! Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
78 BORIS TOMLJENOVIĆ MIHIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Molim da se u Zakon eksplicitno navedu i životni partneri. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
79 Senka Vukušić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Navedite u Zakonu o udomiteljstvu i životne partnere! Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
80 Hrvoje Svetinovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Svakako u zakonski tekst treba navesti i životne partnere. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
81 NINA ČORAK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da u zakonu eksplicitno navedete i životne partnere. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
82 TANJA PETROVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem se da u prijedlog zakonskog teksta implementira odluka Ustavnog suda koja kaže da se " sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
83 Martina K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlaže se da u prijedlog zakonskog teksta implementira odluka Ustavnog suda koja kaže da se " sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
84 TENA KOROTAJ DRAČA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, predlažem da u postojeći zakon svakako uvrstite mogućnost udomljavanja i za istospolne parove s obzirom da sva relevantna istraživanja na područjima psihologije i socijalnog rada pokazuju da djeca mogu jednako prosperirati i kod istospolnih udomitelja. Također, kao građanka RH smatram da je važno da u našem društvu postoji egalitarnost. Srdačan pozdrav, Tena Korotaj Drača Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
85 Planinka Pećina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da se u zakonu izjednače prava svih obiteljskih zajednica, i da se eksplicitno navedu i životni partneri kao mogući udomitelji. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
86 Mario PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da u zakonu eksplicitno navedete i životne partnere. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
87 MARKO KOVAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlaže se da u prijedlog zakonskog teksta implementira odluka Ustavnog suda koja kaže da se " sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
88 Ivana Vidovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem da u zakonu eksplicitno navedete i životne partnere. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
89 Tim za udomiteljstvo CZSS Varazdin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA - u članku 9. stavak Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), kao i u Nacrt prijedloga predlažem da se uskladi definicija udomiteljske obitelji sa postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Ustavnog suda u RH. - u članku 20. stavak 2 Zakona u udomiteljstvu (NN 115/18), predlažem da se prepusti stručnim radnicima na poslovima udomiteljstva da procijene do koje kronološke dobi udomitelji imaju kapaciteta da brinu i primaju na smještaj nove korisnike. Sadašnja dobna granica od 65 godina a nakon čega udomitelji ne smiju više primati na smještaj nove korisnike, pokazala se u praksi potpuno besmislenom i na štetu djece, mladih, naročito trudnica, maloljetnih majki za koje nam se pokazuje da su vrlo često starije i iskusnije udomiteljice i nakon 65 godina sposobne adekvatno o njima brinuti - u Izmjene i dopune Zakon o udomiteljstvo predlažem da se ponovno vrate odredbe vezane uz BROJ I VRSTE KORISNIKA UDOMITELJSTVA iz Zakon o udomiteljstvi NN br. 90/11 i 78/12, a u kojima stoji: Udomiteljska obitelj u pravilu skrbi o istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, posebno o djeci, a posebno o odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkoj skrbi o roditelju s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima. Iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika. - u aktualnom Zakonu o udomiteljstvu u članku 46.stavak 11. propisano da Centar udomitelja organizira dežurni telefon za udomitelje u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici. S obzirom da na području nekih županija nema domova niti centara za pružanje socijalnih usluga, dežurni telefon 24 sata svih 365 dana u godini ima tim za udomiteljstvo. Tako radimo godinama, bez ikakvih mogućnosti da nam se priznaju prekovremeni sati ili pasivno i aktivno dežurstvo. Centar udomitelja najbolje poznaje samu udomiteljsku obitelj kao i smještene korisnike te je najkompetentniji za postupanja i intervencije na „dežurnom telefonu“,. Argument za to je između ostalo kontinuirano dežurstvo za vrijeme pandemije COVID-om kada smo i dva puta na dan slali tabelarna izvješća o stanju u udomiteljstvo i to i vikendima i blagdanima. Smatram da unutar centra treba osigurati „dežurce“ ali razmisliti i o tome kako to platiti. Smatramo da kod donošenja Odluke o visini opskrbnine potrebno je samo kod smještaja odraslih osoba ukinuti povećanje opskrbnine za 20% zbog specifičnih potreba odraslih korisnika. Predlažemo da se radije za tih 20% uvećaju predloženi iznosi opskrbnine za odrasle osobe. Time će se postići ujednačeno postupanje svih Centara za socijalnu skrb u RH, a odrasle osobe kojima je potrebna usluga smještaja u udomiteljskim obiteljima ionako po prirodi stvari svi imaju neku od specifičnih potreba. Kod djece potrebno je definirati što su to specifične potrebe: npr. pokrivanje troškova odvođenja djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s biološkom obitelji, pokrivanje troškova uključivanja djeteta u neku izvanškolsku aktivnost koja se dodatno plaća npr. plaćanje glazbene, sportske škole, škole stranih jezika, odvođenje djeteta na specijalističke preglede i terapije, a da se za to nema pravo na putni nalog od strane HZOO-a, posebna prehrana kod dijabetesa, celijakije, oslabljenog imuniteta, bezglutenska prehrana, nadoplata ortopedskih pomagala, nadoplata dentalnih aparatića. U kategoriju HIV pozitivne djece predlažemo da se nadoda i kategorija djece s rijetkim bolestima a sukladno Popisu rijetkih bolesti koje se mogu pronaći na: http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/List_of_rare_diseases_in_alphabetical_order.pdf Pretraživanje rijetkih bolesti dostupno je na: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=EN Eurordis, europsko udruženje za rijetke bolesti: http://www.eurordis.org/content/what-rare-disease. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se vrate odredbe prema Zakonu o udomiteljstvu (NN)8/11 i 78/12) prema kojem se iznimno u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju. Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene, a zadani ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unapređenje i širenje izvaninstitucijskih usluga. S obzirom na intenciju samog Zakona o udomiteljstvu, kojim je i uvedeno ograničenje dobi udomitelja, da se, između ostalog, utječe na nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja i poveća odaziv novih obitelji za bavljenje udomiteljstvom posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja, ograničenje dobi udomitelja kod prijama novih korisnika je nužna zbog čega smatramo da se ne ide u izmjenu navedene odredbe. Ako udomitelj pruža sa svojom obitelji uslugu smještaja korisniku, nema zapreke da član obitelji udomitelja koji je navršio 65 godina života, sam zatraži dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Zakonom o udomiteljstvu već je uređena iznimka pružanja zajedničke skrbi o braći i sestrama i majci s djetetom do godine dana života. Konačnim nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu uvrstit će se iznimka u slučaju kada tijekom smještaja kod korisnika nastanu takve promjene da više ne pripada istoj vrsti korisnika socijalne skrbi, udomiteljska obitelj, uz procjenu potreba korisnika i suglasnost Centra udomitelja i Centra korisnika, može i nadalje skrbiti o korisniku, ako to nije protivno interesima drugih smještenih korisnika. Prekovremeni rad i dežurstvo propisuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o radu ustanove. Navedeno nije predmet Zakona o udomiteljstvu. Sadržaj Odluke o visini opskrbnine ne propisuje se Zakonom o udomiteljstvu.
90 Romana Nikolić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog Zakona o udomiteljstvu je direktno suprotan izričitoj odluci Ustavnog suda od 29. siječnja 2020.g. i prešućivanjem istospolnih parova nastavlja se s njihovom diskriminacijom. Ustavni sud donio je odluku u kojoj stoji da se " sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja " mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu " Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
91 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovim putem ističem kako u navedenim izmenama Zakona o udomiteljstvu zakonodavac nije implemetnirao Odluku Ustavnog suda od 29. januara 2020., vezanu za tumačenje diskriminatorne odredbe prema kojoj važeći Zakon o udomiteljstvu ne prepoznaje i životne partnere kao potencijalne udomitelje. Ustavni sud: "(...) Ustavni sud zaključio je da su sudovi odnosno druga nadležna tijela koja u rješavanju pojedinačnih slučajeva neposredno odlučuju o pravima i obvezama građana dužni tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava... U konkretnom slučaju to znači da su osporene zakonske odredbe dužni tumačiti i primjenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Kako se radi o tumačenju Ustavnog suda, koji je tada dao svoj pravorijek, u odnosu na još važeći Zakon o udomiteljstvu, odbijanje zakonodavca da u navedene izmene, ukoliko već radi izmene Zakona, u čl. 9. st. 3. navede i formalne i neformalne životne partnere, pravi se izuzetna pravna nesigurnost koja je protivna ustavnim načelima jednakosti svih građana. Napominjem, organski Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola donesen je 2014. godine i zabranjeno je svako nepovoljnije postupanje državne i javne vlasti prema formalnim i neformalnim životnim partnerima. Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
92 MATE SUBAŠIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU Predlažem se da u prijedlog zakonskog teksta implementira odluka Ustavnog suda koja kaže da se " sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja" mora omogućiti svim osobama pod jednakim uvjetima, " neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu." Nije prihvaćen Ustavni sud Republike Hrvatske nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva, životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom.
93 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prethodno u tekstu je navedeno: „Unatoč zakonskoj novini koja je omogućila obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu, u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu.“, a u daljnjem teksu piše da ih je 60. Također, u prijedlogu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. navedeno je da do danas nema specijaliziranih udomitelja za djecu. Molimo obrazloženje. Nije prihvaćen Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ 90/11) definirao je vrste udomiteljstva prema potrebama smještenih korisnika kako slijedi: 1. tradicionalno udomiteljstvo, 2. specijalizirano udomiteljstvo, 3. hitno udomiteljstvo, 4. povremeno udomiteljstvo. Sukladno navedenom Zakonu, specijalizirano udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanjem njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, povezanih uz njegov psihofizički razvoj i razinu funkcioniranja koji odstupaju značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi, ili uz veće probleme u ponašanju, teže zdravstveno stanje ili invaliditet, a korisniku potrebnu skrb pruža specijalizirani udomitelj koji ima posebna znanja i vještine, te članovi njegove obitelji. Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine, 115/18) definirao je vrste udomiteljstva kako slijedi: 1. tradicionalno udomiteljstvo 2. udomiteljstvo kao zanimanje 3. srodničko udomiteljstvo. Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao: 1. standardno udomiteljstvo i 2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu. U prijelaznim i završnim odredbama Zakona o udomiteljstvu određeno je da dozvole za obavljanje udomiteljstva donesene po Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11. i 78/12.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdane. Sukladno navedeno, 60 specijaliziranih udomitelja odnosi se na udomitelje prema Zakonu o udomiteljstvu („Narodne novine“, br. 90/11 i 78/12). Specijaliziranih udomitelja za djecu koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje prema važećem Zakonu o udomiteljstvu nema niti jednog.
94 Udruga udomitelja "NADA" Ivanec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Predlažemo da se rok za dobivanje mogućnosti da udomitelji sa SSS, preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem te stručnim studijem budu specijalizirani udomitelji,skrati na godinu dana, posebno ukoliko brinu o djetetu za koje je najbolji oblik skrbi smještaj u specijalizirano udomiteljstvo. Nije prihvaćen Prihvaća se smanjivanje uvjeta za specijaliziranog udomitelja za djecu, ali na tri godine za udomitelja sa srednjoškolskim obrazovanjem da postanu specijalizirani udomitelji za djecu s obzirom da se radi o korisnicima s utvrđenim najtežim teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju kojima je potrebno osigurati najveći stupanj skrbi i podrške.
95 Mladenka Ravenski PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Podržavam prijedlog da specijalizirano udomiteljstvo za djecu može obavljati osoba sa SSS. Predlažem da to može biti osoba koja pruža uslugu udomiteljstva za djecu sa iskustvom od 3 godine. Prihvaćen Prihvaća se
96 Marija Igrec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Znači li to da ukoliko je osoba sa završenom SSS, preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem udomitelj dijeteta za koje se tijekom razvoja utvrdi da ppripada kategoriji djece za koju je potrebno specijalizirano udomiteljstvo treba čekati 5 godina na status specijaliziranog udomitelja? Predlažem da se rok za dobivanje mogućnosti da udomitelji sa SSS, preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem te stručnim studijem budu specijalizirani udomitelji ,skrati na godinu dana, posebno ukoliko brinu o djetetu za koje je najbolji oblik skrbi smještaj u specijalizirano udomiteljstvo. Djelomično prihvaćen Prihvaća se smanjivanje uvjeta, ali na tri godine za udomitelja sa srednjoškolskim obrazovanjem da postanu specijalizirani udomitelji za djecu s obzirom da se radi o korisnicima s utvrđenim najtežim teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju kojima je potrebno osigurati najveći stupanj skrbi i podrške.
97 Marina Novaković Matanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. 2. ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i najmanje pet godina pružanja usluge djece ili mlađim punoljetnim osobama kao tradicionalni ili specijalizirani udomitelj. Tu treba staviti najviše tri godine pružanja usluge djece ili mlađim punoljetnim jer ima ljudi koji bi se htjeli baviti isključivo specijaliziranim udomiteljstvom i predug je perio od pet godina. Prihvaćen Prihvaća se
98 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Kada se obitelj bavi specijaliziranim udomiteljstvom, CZSS vrši nadzor i zadovoljan je uslugom koju udomiteljska obitelj pruža tada je sasvim dovoljan rok od 3 godine da joj se prizna pravo na profesionalno specijalizirano udomiteljstvo. Prihvaćen Prihvaća se
99 Margita Pleše PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Iskustvo od 6 mjeseci pružanja usluge djeci ili mlađim punoljetnim osobama kao tradicionalni ili specijalizirani udomitelj.. trebalo bi biti dovoljno za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva kao zanimanja. Zašto treba proći pet godina da netko može ostvariti pravo na radni staž kad ionako skrbi o djetetu na ovaj ili onaj način? Nema logike da udomitelj koji skrbi o najtežoj kategoriji pravo na staž može ostvariti tek nakon 5 godina, a standardni udomitelj to može nakon 6 mjeseci. Nije prihvaćen Prihvaća se smanjivanje uvjeta za specijaliziranog udomitelja za djecu, ali na tri godine za udomitelja sa srednjoškolskim obrazovanjem da postanu specijalizirani udomitelji za djecu s obzirom da se radi o korisnicima s utvrđenim najtežim teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju kojima je potrebno osigurati najveći stupanj skrbi i podrške.
100 Udruga udomitelja "Javor" Vukovar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Udomitelji udruge "Javor" podržavaju prijedlog da se specijalizirano udomiteljstvo za djecu može obavljati i SSS ali predlažemo da to može obavljati i osoba koja pruža uslugu udomiteljstva za djecu sa iskustvom od 3 godine, a ne 5 kako je predloženo.Naime u situaciji kad je udomitelja sve manje tako dugi period u kojem se netko mora dokazivati je beslismen i izlišan.Mislimo da bi procjena da li je netko sposoban davati takvu uslugu trebala biti prepuštena stručnim radnicima centara koji prate i nadziru udomitelje. Prihvaćen Prihvaća se
101 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 4. S aspekta zaštite prava i najboljeg interesa udomljene djece spornim držimo izmjene koje predviđa odredba članka 4. Prijedloga, a koje se odnosi na članak 18. važećeg Zakona o udomiteljstvu, s obzirom da bi se ovom odredbom bavljenje udomiteljstvom omogućilo osobama kojima je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (vezano uz izmjene čl. 18.st.1.t.1.). Nadalje, odredba važećeg zakona čl. 18. st. 2. t. 5. prema kojoj se osobom društveno neprihvatljivog ponašanja smatra osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljsko-pravni odnosi također se odredbama ovog Prijedloga mijenja na štetu interesa djece. Tom se izmjenom posrednoomogućava bavljenje udomiteljstvom onim osobama kojima je mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta izrečena prije više od tri godine od podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, neovisno o težini same mjere, i neovisno o njenom možebitno aktualnom trajanju (u slučaju da se radi o mjeri lišenja roditeljske skrbi). Stoga u čl. 4. Prijedloga predlažemo brisanje stavaka 1. i 3., a sve kako bi mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta i dalje predstavljale zapreku za bavljenje udomiteljstvom. Držimo opravdanim iznimno predvidjeti mogućnost bavljenja udomiteljstvom za one osobe kojima je ranije bila izrečena mjera stručne pomoći i potpore iz nadležnosti centra za socijalnu skrb, a koja im je izrečena kao roditeljima ili pak kao osobama kojima je povjerena svakodnevna skrb o djetetu, i to iznimno, u onim slučajevima u kojima navedena mjera nije izrečena zbog okolnosti na strani tih osoba, odnosno ukoliko cilj mjere nije bio usmjeren na promjenu ponašanja roditelja odnosno druge osobe kojoj je mjera određena. U tom slučaju važno je propisati i dodatne osigurače na način da se za osobu koja se želi baviti udomiteljstvom, a kojoj je nekad bila izrečena mjera stručne pomoći i potpore propiše dodatni uvjet, odnosno da se utvrdi da je u vrijeme provođenja mjere surađivala s voditeljem i centrom za socijalnu skrb (temeljem završnog izvješća o provedenoj mjeri). Također predlažemo dopuniti sadašnji stavak 4. na način da se propiše obveza centra za socijalnu skrb da po službenoj dužnosti pribavi posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije za udomitelje i članove njihovog kućanstva. Nije prihvaćen Navedenim izmjenama se ne omogućuje bavljenje udomiteljstvom osobama kojima je izrečena mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta nego se predlaže da udomiteljstvo ne može obavljati osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. S obzirom da su Zakonom o udomiteljstvu propisane zapreke za bavljenje udomiteljstvom osobe koje su pravomoćno osuđene za određena kaznena djela, a počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima koji su određeni Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno djelo, mišljenja smo da je i izrečene mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta potrebno uskladiti s propisima o rehabilitaciji za kaznena djela. Također upućujemo na članak 14. stavak 3. Zakona o udomiteljstvu prema kojem na temelju ispunjenosti uvjeta centar udomitelja procjenjuje obitelj, motive osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj, procjenjuje kapacitete i rizike udomiteljske obitelji, obavlja psihološko testiranje podnositelja zahtjeva te procjenjuje sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika, pri čemu uzima u obzir i preporuke pružatelja socijalnih usluga i drugih tijela u lokalnoj zajednici. Pravilnikom o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva propisan je postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje udomiteljstva koji uključuje stručna mišljenja psihologa i socijalnog radnika o sposobnosti osoba za obavljanje udomiteljstva.
102 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 4. Izmjenama i dopunama predlaže se ukidanje uvjeta da je osobi izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Da li se misli na mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb ili su uključene i mjere u nadležnosti suda. Ukoliko se navedena odredba odnosi samo na mjere iz nadležnosti centra za socijalnu skrb smatramo da je treba precizirati, obzirom da je jedna od mjera žurnog izdvajanja djeteta iz obitelji koja se izriče ako postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit. Nadalje ukoliko se odnosi i na mjere u nadležnosti suda smatramo da isto treba definirati na način da osobe kojima je sudskim rješenjem oduzeto pravo na stanovanje s vlastitim djetetom ili su lišeni prava na roditeljsku skrb, te čija su djeca privremeno povjerena ustanovi socijalne skrbi, udomiteljskoj obitelji ili drugoj osobi ne smiju biti udomitelji . Nije prihvaćen Predloženim izmjenama članka 4. ne predlaže se brisanje zapreke za obavljanje udomiteljstva da je osobi izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta nego se predlaže utvrđivanje razdoblja izrečenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta kada navedeno predstavlja zapreku. Sukladno tome, predlaže se da udomiteljstvo ne može obavljati osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Izrečene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta odnose se i na mjere u nadležnosti centra za socijalnu skrb i na mjere u nadležnosti suda sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Također upućujemo na članak 14. stavak 3. Zakona o udomiteljstvu prema kojem na temelju ispunjenosti uvjeta centar udomitelja procjenjuje obitelj, motive osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj, procjenjuje kapacitete i rizike udomiteljske obitelji, obavlja psihološko testiranje podnositelja zahtjeva te procjenjuje sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika, pri čemu uzima u obzir i preporuke pružatelja socijalnih usluga i drugih tijela u lokalnoj zajednici. Pravilnikom o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva propisan je postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje udomiteljstva koji uključuje stručna mišljenja psihologa i socijalnog radnika o sposobnosti osoba za obavljanje udomiteljstva.
103 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 5. A što ukoliko dijete ima utvrđen 4 stupanj? Nije prihvaćen Navedenom izmjenom utvrđuje se da ako je u udomiteljsku obitelj smješteno troje djece s teškoćama u razvoju, samo jedno od smještene djece može biti dijete s težim invaliditetom ili utvrđenim najmanje trećim stupnjem težine invaliditeta.
104 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 6. Što ako dijete ima utvrđen 4. stupanj? Nije prihvaćen Navedenom izmjenom utvrđuje se da kod standardnog udomitelja može biti smješten manji broj djece ako se radi o dvoje djece s težim invaliditetom ili utvrđenim najmanje trećim stupnjem težine invaliditeta.
105 Margita Pleše PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje svakako bi uz naknadu koja je utvrđena u jedinstvenom iznosu trebao imati pravo na naknadu za rad udomitelja i za korisnike na privremenom smještaju smještene po hitnom postupku. Nije prihvaćen Odlukom o visini naknade za rad udomitelja uređivat će se pravo na naknadu za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje i u slučajevima kada iznimno pruža uslugu smještaja u kriznim situacijama petom odraslom korisniku, odnosno više od troje djece
106 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. A roditelj njegovatelj nema prava temeljem propisa kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore – jel velika razlika što ima biološko dijete s teškoćama u razvoju? Nije prihvaćen Zakonom o udomiteljstvu ne uređuje se status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.
107 Udruga udomitelja "Javor" Vukovar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. Udruga udomitelja "Javor" predlaže da se u čl.31 iza stavka 5 doda novi stavak koji glasi: Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja i za korisnike koji su smješteni u hitnim situacijama u udomiteljsku obitelj. Naime na našem području postala je praksa nekih centara smještavati u udomiteljske obitelji i petog pa i šestog korisnika ovisno o smještajnim kapacitetima udomitelja. U razloge za to ne ulazimo ali pretpostavljamo da su nedostatak davatelja usluga i smještajnih kapaciteta. Udomitelji u dobroj vjeri izlaze u susret centrima, ali oni kojima je to zanimanje nemaju po zakonu pravo na udomiteljsku naknadu.Naglašavamo da ti hitni smještaji ponekad traju i do dvije godine a centri nemaju zakonsku mogućnost platiti udomitelje za njihov dodatni napor. Nije prihvaćen Odlukom o visini naknade za rad udomitelja uređivat će se pravo na naknadu za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje i u slučajevima kada iznimno pruža uslugu smještaja u kriznim situacijama petom odraslom korisniku, odnosno više od troje djece
108 Udruga udomitelja "NADA" Ivanec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažemo da dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi i dalje 5 godina. Centri za socijalnu skrb imaju alate da u slučaju nepravilnosti dozvole mogu oduzeti i ranije. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
109 Marina Novaković Matanić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. „(3) Dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi tri godine.“ Treba ostati na pet godina kao i do sada. Ionako su timovi za udomiteljstvo pretrpani poslom i ne mogu u roku napraviti obradu za nove udomitelje, a sada s smanjenjem na tri godine, samo dodatno još im se stavlja administracije. Ionako se udomiteljski ugovor može prekinuti u bilo kojem trenutku. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
110 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Smatramo da je potpuno nepotrebno mijenjati trajnost licence sa 5 na 3 godine. Udomitelj ima obavezu svakih 6 mjeseci napisati izvješće o djetetu pa i o promjenama u svojoj obitelji, CZSS ima obavezu nadzirati obitelj tako da se neprijavljena promjena može lako uočiti. Ukoliko CZSS utvrdi nepravilnosti, lako može raskinuti ugovor sa udomiteljem. Dakle, ova izmjena donosi samo trošak. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
111 Margita Pleše PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Dozvola za obavljanje udomiteljstva treba i dalje vrijediti 5 godina kako se ionako preopterećeni CzSS ne bi dodatno nepotrebno opteretili. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
112 ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažemo da dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi i dalje 5 godina. Naime, centri za socijalnu skrb, odnosno timovi za udomiteljstvu će sami po potrebi procijeniti da li je potrebno oduzimanje dozvole. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
113 Marija Igrec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažem da Dozvola za obavljanje udomiteljstva i nadalje vrijedi 5 godina. Ukoliko udomiteljska obitelj zbog nekog razloga za vrijeme trajanja dozvole ne ispunjava uvjete nadležni Czss ima instrumente pomoću kojih može Dozvolu za udomiteljstvo oduzeti . Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
114 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažemo da rok trajanja dozvole za udomiteljstvo ostane 5 godina. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
115 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažemo da dozvola za obavljanje udomiteljstva i dalje traje 5 godina. Sam proces obnavljanja dozvole za udomiteljstvo zahtijeva svoje proceduralne i administrativne korake koje opterećuju stručnjake iz CZSS, ali i same udomitelje. Ideja češćeg obnavljanja licence, tj. njenog kraćeg trajanja u svojoj pozadini ima želju/potrebu veće uključenosti CZSS u rad udomitelja i veći stupanj uključenosti/kontrole u udomiteljskim obiteljima, međutim isto se može postići i na druge načine. Veća uključenost stručnog tima je ideja koju udomitelji podržavaju, ali ona mora biti osobna, podržavajuća i pomagajuća, a ne administrativna. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
116 Mladenka Ravenski PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 11. Predlažem da dozvala za obavljanje udomiteljstva ostane i dalje 5 godina. Nepotrebno je svakih tri godine obnavljati dozvole. Time se samo gomila i troši dragocjeno vrijeme na administraciju kako u Centrima za socijalnu skrb tako i samim udomiteljskim obiteljima. Osobno smatram da bi bilo korisnije da se to vrijeme utroši na češće posjete udomiteljskim obiteljima, više kontrole i podrške. Nije prihvaćen Trajanje dozvole za obavljanje udomiteljstva na tri godine usklađuje se s Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem će rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pružatelja usluga donositi na rok do tri godine.
117 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 13. Smatramo da to nisu jedini razlozi za prestanak udomiteljstva pa ih je potrebno ili raspisati ili preformulirati da se može primijeniti na sve situacije. Nije prihvaćen Člankom 40. stavkom 1. Zakona o udomiteljstvu definirano je 9 razloga za prestanak obavljanja udomiteljstva. Izmjenama i dopunama članka 40. jasnije se definira kada udomiteljstvo prestaje s obzirom na razloge prestanka.
118 Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 21. Čl.21. i 23.Potrebno je Zakonom regulirati da djeca mogu biti privremeno smještene u udomiteljske obitelji za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, odlaska na bolničko liječenje roditelja i u sl.opravdanim situacijama, kao i djeca za vrijeme školskih praznika, blagdana, praznika, a kojima se u domovima socijalne skrbi koji pružaju uslugu smještaja, s tim da se ta djeca ne uračunavaju u ukupan broj djece određen Zakonom, a koji može odnosno mora biti smješten u udomiteljskoj obitelji . Naime, potrebno je da djeca koja su smještena u dom socijalne skrbi, bar određeno vrijeme (praznike, blagdane) budu smještena u udomiteljske obitelji. Često puta kao prepreka takvom smještaju, pokazao se broj djece koji je već smješten u određenoj obitelji. Nije prihvaćen Izdvajanje djece i razloge smještaja djece u udomiteljske obitelji nije predmet Zakona o udomiteljstvu nego Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona. S obzirom da je cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je osiguravanje kvalitetnije zaštite prava korisnika, posebno djece te unaprjeđenje i širenje izvaninstitucijskih usluga, navedeno se želi postići povećanjem broja udomitelja i deinstitucionaliziranjem korisnika koji su na smještaju u ustanovama socijalne skrbi osiguravanjem smještaja u udomiteljskim obiteljima, a ne samo za vrijeme blagdana i praznika.
119 Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 23. Čl.21. i 23.Potrebno je Zakonom regulirati da djeca mogu biti privremeno smještene u udomiteljske obitelji za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, odlaska na bolničko liječenje roditelja i u sl.opravdanim situacijama, kao i djeca za vrijeme školskih praznika, blagdana, praznika, a kojima se u domovima socijalne skrbi koji pružaju uslugu smještaja, s tim da se ta djeca ne uračunavaju u ukupan broj djece određen Zakonom, a koji može odnosno mora biti smješten u udomiteljskoj obitelji . Naime, potrebno je da djeca koja su smještena u dom socijalne skrbi, bar određeno vrijeme (praznike, blagdane) budu smještena u udomiteljske obitelji. Često puta kao prepreka takvom smještaju, pokazao se broj djece koji je već smješten u određenoj obitelji. Nije prihvaćen Izdvajanje djece i razloge smještaja djece u udomiteljske obitelji nije predmet Zakona o udomiteljstvu nego Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona. S obzirom da je cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu je osiguravanje kvalitetnije zaštite prava korisnika, posebno djece te unaprjeđenje i širenje izvaninstitucijskih usluga, navedeno se želi postići povećanjem broja udomitelja i deinstitucionaliziranjem korisnika koji su na smještaju u ustanovama socijalne skrbi osiguravanjem smještaja u udomiteljskim obiteljima, a ne samo za vrijeme blagdana i praznika.