Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Marinovic PRAVILNIK, PRILOG III. Poštovani, U interesu Hrvatske je stvaranje novih „malih i srednjih poduzetnika“, kako bi se iz njih stvorili budući hrvatski „unicorn“ u ovom dijelu industrije. Prije desetak godina Rimac Automobili su nastali u garaži, a Info-bip u tijekom putovanja u autobusu. U tom smislu, pozivam nadležno Ministarstvo razmisliti o nižim troškovima za mikro i male poduzetnike, kako bi im pomogli konkurirati na tržištu i omogućili rast. Pogotovo stoga što većina hrvatskih poduzetnika u ovom sektoru je u segmentu malih poduzetnika, pa se očekuje bolja naplata za izdavanje oznaka ECOlabel. Hvala Prihvaćen Troškovi dodjele znaka EU Ecolabel su određeni Uredbom komisije (EU) br: 782/2013 od 14. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EU) br:66/2010 Europskog parlamenta i vijeća o znaku za okoliš EU-a (dalje u tekstu: Uredba). Uredbom je određeno kako naknada po zahtjevu ne može biti niža od 200 EUR kao niti viša od 2000 EUR. Tako je u nacionalno zakonodavstvo, odnosno Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj: 116/2016) preuzeta upravo ova minimalna naknada za dodjelu znaka EU Ecolabel od 1600 kn i to za mikro, male i srednje subjekte (prema kategorizaciji veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva u Hrvatskoj). Stoga je u ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika također zadržana ova minimalna naknada za dodjelu znaka koja sukladno Uredbi ne može biti niža od 200 EUR. Napominjemo kako će se ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika ukinuti plaćanje godišnje naknade za znak zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel te će se na taj način nastojati potaknuti gospodarstvenike koji ulažu u zelene proizvode i usluge.