Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Ćorić PRAVILNIK, Članak 6. stavak 2. alineja p) treba umjesto "potvrda ureda državne uprave, službe za imovinsko pravne poslove" stajati "potvrda upravnog tijela u županiji nadležnog za imovinsko-pravne poslove" Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.