Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” Predlažem vam da poziv proširite i na geotermalne resurse s temperaturama ispod 50oC, osobito na iskorištavanje podzemnih voda s temperaturama ispod 15oC, koje bi se mogle izravno koristiti za hlađenje. Uz korištenje toplinske pumpe podzemne vode bi se mogle koristiti za dodatno hlađenje, ali i za grijanje. Ako se objekt kasnije proširi uz iskorištavanje energije Sunca dobio bi se energetski neovisan objekt, što bi općenito gledano bio krajnji cilj. Također, predlažem da Poziv proširite i na geotermalna istraživanja kojima bi bio cilj utvrditi karakteristike tla do dubine od 200 metara (temperatura tla, dubina podzemnih voda, specifični toplinski kapacitet, toplinska vodljivost…), na karakterističnim lokacijama u svim ravničarskim županijama. Po prikupljanju podataka oni bi bili javno dostupni bez naknade. Naime, ponuđeni Poziv usmjeren je na iskorištavanje geotermalnih resursa s temperaturama između 50 i 120oC koji su dostupni na ograničenom broju već poznatih lokacija („više od 25 prirodnih termalnih izvora“). S druge strane, u ravničarskim krajevima Panonske i Sjeverne Hrvatske lako su dostupne podzemne vode s možda i većim geotermalnim potencijalom. Primljeno na znanje Ovaj poziv je fokusiran na kontinentalno područje Republike Hrvatske, odnosno Panonsku i Sjevernu Hrvatsku prema važećoj NUTS2 klasifikaciji za sve lokacije koje imaju istražnu dozvolu za geotermalnu energiju temeljem Zakona za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Plitki geotermalni izvori nisu predmet ovog poziva.
2 HOK KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PARTNERA  , Prihvatljivi prijavitelji i projektni partneri Molimo objašnjenje misli li se pod pojmom „svaki pravni subjekt, javni ili privatni“ na sve pravne subjekte, kao što su građani, obrtnici i pravne osobe, ili se misli samo na pravne osobe. Ukoliko se misli samo na pravne osobe, obrtnici se time neopravdano isključuju iz mogućnosti prijavljivanja kao nositelji i partneri, u kojem slučaju tražimo njihovo uključivanje u Poziv. Primljeno na znanje Sukladno pravnom okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“, tj. Uredbi o provedbi Financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. godine, isključivo pravne osobe mogu biti prihvatljivi prijavitelji, odnosno nositelji i partneri u projektu. Napominjemo da je obrt u smislu "Zakona o obrtu" samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba ili pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost utvrđenu "Zakonom o obrtu" (NN 143/13, 127/19, 41/20).