Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LUČKA UPRAVA SENJ OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA Poštovani u obrascu sadržaja dokumenata za savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda stoji da će se ovaj prijedlog zakona uskladiti sa Zakonom o lučkim kapetanijama (N.N. 118/18) jer će se do sada razdvojene funkcije sigurnosti plovidbe na moru od funkcija sigurnosti plovidbe na unutranjim vodama uskladiti i objediniti kroz jednistven administrativni sustav, čime bi se osigurala efikasnija, ekonomičnija i kvalitetinija usluga građanima i gospodarskim subjektima, što i podržavamo međutim u prijelogu teksta Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda dolazi do, po nama, neusklađenosti u jednom dijelu sa Zakonom o lučkim kapetanijama. Naime u članku 13. stavak 5. Zakona o lučkim kapetanijama stoji da je Lučka kapetanija Senj nadležna za cjelokupno morsko područje na području Ličko-senjske županije kao i za područje unutarnjih voda Ličko-senjske županije. Dok u članku 172. točka 4. Nacrta prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda u kojem se uređuje područje nadležnosti Lučkih uprava stoji da je Lučka uprava Sisak sa sjedištem u Sisku, Sisačko-moslavačka županija, između ostalog nadležna i za pristaništa na području Plitvičkih jezera iz Ličko-senjske županije. Mišljenja smo da bi područje nadležnosti za pristaništa na području Plitvičkih jezera iz Ličko-senjske županije trebalo izbrisati iz područja nadležnosti i to iz razloga što na području Ličko-senjske županije postoje lučke uprave koje upravljaju morskim lukama pa bi mogle upravljati i pristaništima na području Plitvičkih jezera u Ličko-senjskoj županiji. U tom slučaju bi se podudarale i nadležnosti gdje bi na području Ličko-senjske županije nadležna bila Lučka kapetanija Senj i lučke uprave kojima je sjedište u Ličko-senjskoj županiji. ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić mag.ing.pp.to. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Lučke kapetanije su ustrojstvene cjeline MMPI-a nadležne za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe. Nadležnost (stvarna i mjesna) propisana je Zakonom o lučkim kapetanijama i odnosi se na čitavi teritorij Republike Hrvatske. Lučke uprave unutarnjih voda (ili precizno, rečeno luka i pristaništa na unutarnjim vodama; rijekama i jezerima) su javne ustanove čija stvarna i mjesna nadležnost je propisana Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, a podredno i Zakonom o vodama koji propisuje što su površinske vode, kopnene vode, rijeke, jezera, vodno i javno vodno dobro i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. Stvarna i mjesna nadležnost morskih lučkih uprava propisana je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Dakle, potpuno je pogrešno i pravno neutemeljeno mjesnu nadležnost lučkih uprava vezati uz mjesnu nadležnost lučkih kapetanija i na tome temeljiti tvrdnju da su dva propisa neusklađena. Svako od navedenih tijela obavlja poslove iz svoje stvarne nadležnosti na području na kojemu su mjesno nadležne. Moguće je da se lučko područje kojim upravlja jedna lučka uprava unutarnjih voda proteže na područje mjesne nadležnosti dvije ili više lučkih kapetanija? Lučka uprava Sisak obavlja svoje djelatnosti na području mjesne nadležnosti prema važećem Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa, a kako je to predloženo i Nacrtom prijedloga ZOPLUV-a. Poslove sigurnosti plovidbe definirane Zakonom o lučkim kapetanijama na tom području obavlja Lučka kapetanija Senj. Lučka kapetanija je jedno, a Lučka uprava nešto sasvim drugo