Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ličko-senjska županija PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA U cilju usklađivanja prijedloga teksta Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Zakona o lučkim kapetanijama, molimo uvažiti sljedeće. U članku 13. stavak 5. Zakona o lučkim kapetanijama stoji da je Lučka kapetanija Senj nadležna za cjelokupno morsko područje na području Ličko-senjske županije kao i za područje unutarnjih voda Ličko-senjske županije. Istovremeno u članku 172. točka 4. Nacrta prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda u kojem se uređuje područje nadležnosti Lučkih uprava stoji da je Lučka uprava Sisak sa sjedištem u Sisku, Sisačko-moslavačka županija, između ostalog nadležna i za pristaništa na području Plitvičkih jezera iz Ličko-senjske županije. Mišljenja smo da bi područje Plitvičkih jezera trebalo brisati iz nadležnosti Lučke uprave Sisak i navesti da je područje Plitvičkih jezera iz nadležnosti lučkih uprava iz Ličko-senjske županije. Razlog navedenom je što na području Ličko-senjske županije postoje lučke uprave koje upravljaju morskim lukama pa bi mogle upravljati i pristaništima na području Plitvičkih jezera u Ličko-senjskoj županiji. U tom slučaju bi se podudarale i nadležnosti gdje bi na području Ličko-senjske županije nadležna bila Lučka kapetanija Senj i lučke uprave kojima je sjedište u Ličko-senjskoj županiji. Upravni odjel za gospodarstvo Ličko-senjske županije Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Lučke kapetanije su ustrojstvene cjeline MMPI-a nadležne za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe. Nadležnost (stvarna i mjesna) propisana je Zakonom o lučkim kapetanijama i odnosi se na čitavi teritorij Republike Hrvatske. Lučke uprave unutarnjih voda (ili precizno, rečeno luka i pristaništa na unutarnjim vodama; rijekama i jezerima) su javne ustanove čija stvarna i mjesna nadležnost je propisana Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, a podredno i Zakonom o vodama koji propisuje što su površinske vode, kopnene vode, rijeke, jezera, vodno i javno vodno dobro i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. Stvarna i mjesna nadležnost morskih lučkih uprava propisana je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Dakle, potpuno je pogrešno i pravno neutemeljeno mjesnu nadležnost lučkih uprava vezati uz mjesnu nadležnost lučkih kapetanija i na tome temeljiti tvrdnju da su dva propisa neusklađena. Svako od navedenih tijela obavlja poslove iz svoje stvarne nadležnosti na području na kojemu su mjesno nadležne. Moguće je da se lučko područje kojim upravlja jedna lučka uprava unutarnjih voda proteže na područje mjesne nadležnosti dvije ili više lučkih kapetanija? Lučka uprava Sisak obavlja svoje djelatnosti na području mjesne nadležnosti prema važećem Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa, a kako je to predloženo i Nacrtom prijedloga ZOPLUV-a. Poslove sigurnosti plovidbe definirane Zakonom o lučkim kapetanijama na tom području obavlja Lučka kapetanija Senj. Lučka kapetanija je jedno, a Lučka uprava nešto sasvim drugo.
2 LUČKA UPRAVA SENJ PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA Poštovani u obrascu sadržaja dokumenata za savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda stoji da će se ovaj prijedlog zakona uskladiti sa Zakonom o lučkim kapetanijama (N.N. 118/18) jer će se do sada razdvojene funkcije sigurnosti plovidbe na moru od funkcija sigurnosti plovidbe na unutranjim vodama uskladiti i objediniti kroz jednistven administrativni sustav, čime bi se osigurala efikasnija, ekonomičnija i kvalitetinija usluga građanima i gospodarskim subjektima, što i podržavamo međutim u prijelogu teksta Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda dolazi do, po nama, neusklađenosti u jednom dijelu sa Zakonom o lučkim kapetanijama. Naime u članku 13. stavak 5. Zakona o lučkim kapetanijama stoji da je Lučka kapetanija Senj nadležna za cjelokupno morsko područje na području Ličko-senjske županije kao i za područje unutarnjih voda Ličko-senjske županije. Dok u članku 172. točka 4. Nacrta prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutranjih voda u kojem se uređuje područje nadležnosti Lučkih uprava stoji da je Lučka uprava Sisak sa sjedištem u Sisku, Sisačko-moslavačka županija, između ostalog nadležna i za pristaništa na području Plitvičkih jezera iz Ličko-senjske županije. Mišljenja smo da bi područje nadležnosti za pristaništa na području Plitvičkih jezera iz Ličko-senjske županije trebalo izbrisati iz područja nadležnosti i to iz razloga što na području Ličko-senjske županije postoje lučke uprave koje upravljaju morskim lukama pa bi mogle upravljati i pristaništima na području Plitvičkih jezera u Ličko-senjskoj županiji. U tom slučaju bi se podudarale i nadležnosti gdje bi na području Ličko-senjske županije nadležna bila Lučka kapetanija Senj i lučke uprave kojima je sjedište u Ličko-senjskoj županiji. ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić mag.ing.pp.to. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Lučke kapetanije su ustrojstvene cjeline MMPI-a nadležne za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe. Nadležnost (stvarna i mjesna) propisana je Zakonom o lučkim kapetanijama i odnosi se na čitavi teritorij Republike Hrvatske. Lučke uprave unutarnjih voda (ili precizno, rečeno luka i pristaništa na unutarnjim vodama; rijekama i jezerima) su javne ustanove čija stvarna i mjesna nadležnost je propisana Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, a podredno i Zakonom o vodama koji propisuje što su površinske vode, kopnene vode, rijeke, jezera, vodno i javno vodno dobro i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. Stvarna i mjesna nadležnost morskih lučkih uprava propisana je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Dakle, potpuno je pogrešno i pravno neutemeljeno mjesnu nadležnost lučkih uprava vezati uz mjesnu nadležnost lučkih kapetanija i na tome temeljiti tvrdnju da su dva propisa neusklađena. Svako od navedenih tijela obavlja poslove iz svoje stvarne nadležnosti na području na kojemu su mjesno nadležne. Moguće je da se lučko područje kojim upravlja jedna lučka uprava unutarnjih voda proteže na područje mjesne nadležnosti dvije ili više lučkih kapetanija? Lučka uprava Sisak obavlja svoje djelatnosti na području mjesne nadležnosti prema važećem Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa, a kako je to predloženo i Nacrtom prijedloga ZOPLUV-a. Poslove sigurnosti plovidbe definirane Zakonom o lučkim kapetanijama na tom području obavlja Lučka kapetanija Senj. Lučka kapetanija je jedno, a Lučka uprava nešto sasvim drugo.
3 Luka Marinovic PLOVIDBA, Članak 17. Poštovani, predlažem posebnog oblika suradnje za ratne brodove i "pogranične" brodove (Policije) od strane prijateljskih države EU. Kako gotovo ne postoji mogućnost napada od strane država EU prema RH, stoga predlažem fleksibilnije pravilo za uplovljavanje brodova u unutarnje vode zbog potreba obrane pograničnih područja vanjskih granica EU. Pa stoga predlažem fleksibilniji pravni okvir, vezano za ratno brodovlje koji su dio EU Obrambenih snaga. Naravno, uz posebne sporazume, koji će dati određene kote pojedinih rijeka do koje dubine teritorija smiju zajedničke snage članice EU Obrane djelovati unutar hrvatskih granica - potpisane isključivo sa susjednom zemljom EU i samo u svrhu boljeg nadzora granice. Samo zajedničkim djelovanjem možemo osigurati vanjske granice EU, koje su izazov u narednom razdoblju. Hvala, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ova problematika je regulirana međunarodnim propisima, tj propisima Europske unije. Ovo je pitanje suvereniteta države. Pomorski zakonik na gotovo identičan način uređuje ovu problematiku u svojim člancima 9.a do 16. Zasigurno će se ovo pitanje detaljnije uređivati međunarodnim sporazumima koji će se primjenjivati neovisno od odredbi ovoga zakona.
4 Šibensko-kninska županija LUKE , 5. Lučke uprave Poštovani, Obzirom da pristanišno područje Nacionalnog parka Krka teritorijalno pripada Šibensko-kninskoj županiji, te da je za područje Šibensko-kninske županije radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja osnovna Lučka uprava Šibensko-kninske županije, smatramo da pristanišno područje Nacionalnog parka Krka treba biti pod nadležnosti Lučke uprave Šibensko-kninske županije, isto kao što se pod nadležnosti Lučke uprave Šibensko-kninske županije nalazi pristanište u okviru luke otvorene za javni promet Skradin. Lidija Bralić Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U sklopu zaštićenog područja Nacionalnog parka Krka nalazi se pristanište za vlastite potrebe upravitelja – javne ustanove, a koje je nesumnjivo osnovano na unutarnjim vodama Šibensko-kninske županije. To pristanišno područje nije i nikada neće biti otvoreno za javni promet. Plovidba, luke i pristaništa na unutarnjim vodama su predmet ovoga zakona koji svojim odredbama utvrđuje četiri lučke uprave koje upravljaju lukama i pristaništima unutarnjih voda. Stoga, usporedba sa javnom lukom u Skradinu je neprimjerena jer se ne radi o istim vodama i dobrima. Morske lučke uprave propisane su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a upravljanje vodama Zakonom o vodama.