Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agata Smoljan PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Podržavam navedenu mogućnost nastavničkog vijeća da razmotri i omogući učenicima koji žele i imaju sposobnosti nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije, bez obzira što u nižoj razini obrazovanja imaju prosjek ispod 3.50 jer često, zbog niza različitih situacija i dodatnih opterećenja, nisu imali adekvatne uvjete za bolji uspjeh. S poštovanjem, Agata Smoljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
2 Alta Pavin Banović PRAVILNIK Poštovani, u ovom prijedlogu Pravilnika o dopuni pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u potpunosti se slažem s navedenim u čl. 1. da obrazovanje može nastaviti učenik s niskim prosjekom ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja. U potpunosti se slažem da odluku o nastavku obrazovanja učenika s niskim prosjekom ocjena donosi nastavničko vijeće škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
3 Ana Marija Sačer PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Podržavam odluku za nastavak obrazovanja učenika s manjim prosjekom od dosada navedenog. Ocjene ne mogu u svakom slučaju biti mjerilo kvalitete rada pa se time pruža mogućnost i učenicima s manjim prosjekom da se dokažu na tom polju. S poštovanjem, Ana Marija Sačer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
4 Ana Marošević PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Svakome učeniku treba pružiti priliku za šire obrazovanje jer je to važno za njegov osobni razvoj u životu koji pridonosi boljitku društva. S poštovanim pozdravom, Ana Marošević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
5 Antonia Pocrnić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacija ukoliko učenik ima prosjek manji od 3,5. Naime, smatram da je Nastavničko vijeće kompetentno u donošenju odluka i prepoznavanju psihofizičkog, intelektualnog i socijalnog aspekta koji su utjecali na uspjeh učenika. Mišljenja sam da prosjek ne znači nužno da učenik neće uspjeti proći i višu razinu. Upravo mu prelazak može biti poticaj za daljnje školovanje. No, također, treba voditi računa i o tome da u praksi u 90% zanimanja učenici nemaju nikakve šanse - bez organizirane nastave - položiti razliku ispita. U većini je strukovnih četverogodišnjih kurikuluma veliki broj vježbi koje bi ti učenici trebali odraditi, a to nije predviđeno ovim načinom nastavka obrazovanja. Lijepi pozdrav, Antonia Pocrnić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
6 ANTONIJA BUKŠA PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom. Nastavničko vijeće ima detaljan uvid u učenikova postignuća i ponašanje tijekom trogodišnjeg obrazovanja. Ako se ocijeni da učenik može nastaviti obrazovaje daje se vrijedna prilika djetetu. Neki učenici sazrijevaju kasnjje i treba znati nagraditi njihov napredak i dati im tu mogućnost. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
7 Boris Banić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Smatram da bi ovakva mogućnost trebala djelovati poticajno na veliki dio učenika i vjerujem da sustav ima rješenje na koji način će učenici usvojiti potrebna znanja i vještine za polaganje razlike predmeta. S poštovanjem Boris Banić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
8 Branka Bartulović PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Radom u obrazovnoj ustanovi iz iskustva znam kako prosjek ocjena nije i ne bi trebao biti kočnica mladim ljudima voljnima truditi se za višu kvalifikaciju obrazovanja. Ujedno i čestitam Ministarstvu na odluci o donošenju dopune dosadašnjeg Pravilnika. Srdačan pozdrav, Branka Bartulović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
9 DALIBOR RAŠIĆ PRAVILNIK Nepotrebno vraćanje lopte na Nastavničko vijeće. U praksi u 90% zanimanja učenici nemaju nikakve šanse - bez organizirane nastave- položiti razliku ispita. U većini je strukovnih četverogodišnjih kurikuluma veliki broj vježbi koje bi ti učenici trebali odraditi, a to nije predviđeno ovim načinom nastavka obrazovanja. Ako se već želi omogućiti vertikalna prohodnost učenika sa trogodišnjim zanimanjima onda bi im se trebalo omogućiti pohađanje samo gimnazijskog programa(program bez vježbi, radioničkih vježbi i stručne prakse). Inače su svi učenici koji završe obrazovanje u trajanju od 4 godine u neravnopravnom položaju. Dakle netko može dobiti dva zanimanja u redovnom sustavu - besplatno, a recimo gimnazijalac koji odustane od fakulteta ne može dobiti drugo - stručno zanimanje. Moj prijedlog je da Ministarstvo subvencionira obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih sa uvjetom da ako se obrazovanje ne završi učenici moraju vratiti subvencije. Nije prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 24. stavkom 1. propisano je da učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. Također, stavkom 2. istoga članka propisano je da učenik može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
10 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije.Smatram da treba dati šansu svakom učeniku koji želi nastaviti obrazovanje. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
11 DAMIR DURDOV PRAVILNIK Poštovani, Čemu pisanje mature ,te ocjenjivanje kad nakon 19godina školovanja moram polagati certifikate koji koštaju najmanje 1500kn za svaki certifikat da bi dokazao znanje poslodavcu.lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
12 Daniel Mario Novak PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Obrazovanje nikad ne prestaje i zato mladima treba pružiti priliku, a to je ono što bi im ova dopuna mogla omogućiti. "Mogu prihvatiti neuspjeh, svi nešto ne uspiju. Ali ne mogu prihvatiti da ne pokušavam." Michael Jordan S poštovanjem, Daniel Mario Novak, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
13 Danijela Maurac PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu ukoliko učenik ima prosjek manji od 3,5. Naime, smatram da je Nastavničko vijeće kompetentno u donošenju odluka i prepoznavanju psihofizičkog, intelektualnog i socijalnog aspekta koji su utjecali na uspjeh učenika. Mišljenja sam da prosjek ne znači nužno da učenik neće uspjeti proći i višu razinu. Upravo mu prelazak može biti poticaj za daljnje školovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
14 Danijela Valenta PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Ako bi jedna niža zaključna ocjena onemogućila učeniku nastavak obrazovanja, to je posljedica formalizma. Nastavničko vijeće (pa čak i Razredno) može dati realno mišljenje o svakom učeniku. Iako, u slučaju da se zahtjev odbije, teret pada na nastavnike, a ponekad je lakše pozvati se na zakon ili konkretni pravilnik. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
15 DARKO JEMBREK PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Slažem se sa dopunom pravilnika da za nastavak obrazovanja nije presudan prosjek ocjena ( 3.50 ). Moje iskustvo rada u školi ( 24 god ) je pokazalo da s godinama dolazi zrelost, ambicija i odlučnost, pa su dosta često učenici sa slabim uspjehom ulagali veći trud i uspjevali završiti i višu kvalifikaciju. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
16 Davor. Lilic PRAVILNIK Poštovani, radim kao profesor u srednjoj školi od 1996. Bio sam prof. savjetnik nekoliko godina ali mi se oduzelo zvanje i smanjila plaća zbog toga što sam moralno postupio. Barem mi je ostao obraz. Hrvatska moja draga i lijepa marljivost poštenje, stručnost, znanje i radno iskustvo nagrađuje poniženjem. Zaista Vam velim, temelji ovakvih savjetovanja su uistinu krivo postavljeni ali se mora u njima sudjelovati... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
17 Dragan Bubalo PRAVILNIK Dragan Bubalo, Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar Mislim da bi čl.4 st.1 trebalo preformulirati tako da je srednja škola kojoj učenik podnese zahtjev za nastavkom obrazovanja obavezna organizirati nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, jer ovako učenik ima pravo koje ne može ostvariti (takav je slučaj bio u mojoj školi, naime, učenica je, iako je ostvarivala pravo temeljem čl.3 st.1 i 2, željela nastaviti školovanje za zanimanje kozmetičar, koje traje 4 godine nakon završetka trogodišnjeg obrazovanja u zanimanju frizer, ali škola nije prihvatila zahtjev jer se u školi ne organizira nastavak školovanja ) Nije prihvaćen Srednja škola u skladu sa svojim prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima može organizirati nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije te je do 15. lipnja tekuće školske godine dužna objaviti na mrežnim stranicama Škole programe obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.
18 DRAGAN MARIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacija. Treba dati mladima mogućnost nastavka obrazovanja uz pozitivnu odluku nastavničkog vijeća, ako imaju želju i ambiciju za tim, bez obzira na niži prosjek od 3,5. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
19 DRAGO FRANIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. S poštovanjem, Drago Franić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
20 Đani Škara PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Smatram da je Nastavničko vijeće najkompetentnije za utvrđivanje mogućnosti daljnjeg obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
21 Đurđa Zubić PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Godine ne donose nužno i zrelost. Neki mlade osobe nakon završetka obrazovanja spoznaju svoje mogućnosti i interese, zato je dobro da imaju pravo na još jednu šansu. Također to su i zahtjevi tržišta rada i neka zanimanja nestaju i treba omogućiti stjecanje novih. Dobro je za mlade osobe i društvo u cjelini. Srdačan pozdrav, Đurđa Zubić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
22 Emina Mutabžija-Orešković PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Iako za nastavničko vijeće to sigurno predstavlja dodatno opterećenje, smatram da razrednik i učitelji razrednog vijeća, voditelji izvannastavnih aktivnosti, projekata i sl. svakako mogu kompetentno procijeniti i nastavničkom vijeću odgovorno preporučiti učenike koji usprkos prosjeku ispod 3.50 u nižoj razini obrazovanja imaju sposobnosti i spremni su uložiti dodatni trud u nastavak obrazovanja. Brojni učenici s kojima radim kroz 7. i 8. razred OŠ na početku 7. razreda dolaze na fiziku bez adekvatnog predznanja (naročito matematičkog ali i općeg) - tijekom 2 godine učenja fizike, velik broj njih pronađe svoje interese unutar predmeta te kako bi mogli raditi ono što ih zanima ulože dodatni trud i nadoknade kroz prethodno obrazovanje propušteno - tako da je moje dugogodišnje iskustvo s pružanjem prilika za napredak i razvoj vezan uz kompenziranje neadekvatnog predznanja uz podršku kroz dopunsku nastavu pozitivan. Tužno je što bih za pojedine učenike vrlo rado napisala preporuku (za koju bih bila spremna snositi odgovornost) koja bi njima omogućila upis u srednju školu ili program koji odgovara njihovim sposobnostima i interesima a u koji se radi ocjena iz nižih razreda i/ili iz pojedinih nastavnih predmeta (koji strukovno i/ili težinski za nastavak obrazovanja unutar struke nisu sumjerljivi) nažalost ne uspijevaju upisati. Ipak, smatram da bi bilo iznimno važno istaknuti da se pozitivne odluke nastavničkog vijeća pri tome ne bi smjele donositi formalno (tj. tako da se automatski odobri svaka podnesena molba) nego da se svakom slučaju pristupa individualno, pri čemu odgovornost za preporuku postupanja prema pojedinom učeniku imaju nastavnici koji su s učenikom radili kroz obavezne, izborne, fakultativne ili izvannastavne predmete, aktivnosti, projekte i sl. kao i stručni tim škole. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
23 ERNESTINA TROPŠA PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Mišljenja sam da čim većem broju učenika treba osigurati mogućnost nastavka obrazovanja, a ova dopuna upravo to omogućava. S poštovanjem Ernestina Tropša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
24 Gabriela Feher PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu jer smatram da svakom učeniku koji to zaslužuje treba dati šansu. Članovi nastavničkog vijeća kompetentni su i sposobni donositi pravilne odluke koje su u interesu svih učenika. S poštovanjem Gabriela Feher Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
25 Gordana Juran-Ratković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu jer smatram da svakom učeniku treba pristupiti individualno kao i da su članovi nastavničkog vijeća kompetentni i sposobni donositi pravilne odluke koje su u interesu svih učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
26 Heli Hajdić PRAVILNIK Mišljenja sam da stavak 3 Pravilnika treba glasiti: Iznimno, obrazovanje može nastaviti i učenik... Prelažem brisati: "od stavka 2. ovoga članka" kao višak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
27 IGOR NIKIČIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa prijedlogom Dopune Pravilnika. Vjerujem da se bilo koja dodatna mogućnost prohodnosti učenika unutar sustava treba potaknuti. S poštovanjem, Igor Nikičić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
28 INES LOVRIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
29 Irena Kiss PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, svatko treba dobiti mogućnost nastavka obrazovanja i slažem se s dopunom Pravilnika da obrazovanje može nastaviti i učenik/ca čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja iznosi manje od 3,5, ali smatram da o tome ne bi trebalo donositi odluku Nastavničko vijeće, jer se radi o tijelu u kojem se nalaze i osobe koje učenika/cu ne poznaju (nerijetko, to je veći dio Nastavničkog vijeća). Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
30 IŠTVAN KEREKEŠ PRAVILNIK Poštovani, Ne slažem se da obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja iznosi manje od 3,50 jer na nastavak obrazovanja treba gledati kao na jedan vid nagrađivanja za dotadašnji rad. To nije pošteno niti prema redovitim učenicima u četverogodišnjim zanimanjima, a niti prema učenicima u gimnazijama. Ištvan Kerekeš Primljeno na znanje Škola koja provodi nastavak obrazovanja dužna je upisati učenika čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Za učenika koji želi nastaviti obrazovanje, a prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, odluku donosi nastavničko vijeće škole.
31 IŠTVAN KEREKEŠ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Iznimke kao što je navedeno u prijedlogu stavka 3. članka 2. u svakodnevnom radu strukovnih škola postat će pravilo uz nepotrebnu administraciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
32 Ivan Jažić PRAVILNIK Slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. S poštovanjem, Ivan Jažić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
33 IVO BORŠĆAK PRAVILNIK, Članak 1. Molim da ograničite da učenik može samo jednom nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije. Konkretno, može se dogoditi da učenik nakon završene dvogodišnje srednje škole podnese zahtjev za nastavak obrazovanja u nekom od trogodišnjih smjerova. Nakon što završi trogodišnji smjer, ponovno podnese zahtjev za nastavkom obrazovanja u nekom od četverogodišnjih smjerova. Trebalo bi izričito napisati da se to pravo može ostvariti samo jednom (do sad to nije nigdje izričito pisalo). Nije prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 24. stavkom 1. propisano je da učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. Također, stavkom 2. istoga članka propisano je da učenik može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
34 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Smatram kako je mogućnost nastavljanja obrazovanja neizmjerno važna za mlade ljude. Nadalje, hoće li oni u tome uspjeti ovisi isključivo o njima samima, voljom i ambicijama za rad. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
35 Klara Svraka PRAVILNIK Slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Svatko treba dobiti mogućnost ukoliko to želi nastaviti obrazovanje. S poštovanjem, Klara Švraka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
36 Kristina Veselovac PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacija. Budućost treba biti omogućena svim učenicima. S poštovanjem, Kristina Veselovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
37 Krunoslav Daković PRAVILNIK, Članak 1. Iznimke kao što je navedeno u prijedlogu stavka 3. članka 2. u svakodnevnom radu škola postat će pravilo. Ako se želi proširiti krug učenika kojima će se omogućiti vertikalna prohodnost onda se to može napraviti na puno lakši način bez dodatnog administriranja. Članak 1. U pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije ("Narodne novine" broj 8/16.) u članku 3. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. Nije prihvaćen Škola koja provodi nastavak obrazovanja dužna je upisati učenika čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Za učenika koji želi nastaviti obrazovanje, a prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, odluku donosi nastavničko vijeće škole.
38 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
39 Leda Tomulić PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s prijedlogom pravilnika . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
40 Ljiljana Ivanković PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je potrebno dati priliku za daljnje obrazovanje i učenicima koji su strukovno obrazovanje završili s uspjehom 3,50. Također, slažem se i da o tome odluku treba donijeti nastavničko vijeće pojedine škole jer je upućeno u situaciju pojedinog učenika koja je utjecala na učenikova postignuća. Ljiljana Ivanković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
41 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Ponekad mladi ljudi kasnije ( nakon završetka obrazovanja) spoznaju svoje mogućnosti te imaju pravo na još jednu šansu, Ako je iskoriste dobro je za njih i zajednicu. S poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
42 Marija Barušić PRAVILNIK Poštovani, prijedlog je smiješan. Zašto Nastavničko vijeće ne bi odlučivalo o svim učenicima bez obzira koju ocjenu ima učenik iz svih predmeta pa se nikada ne bi dogodilo da jedna ocjena navodno nedostaje. Je l' sad uočavate koliko je to glupo da Nastavničko vijeće vijeća o odluci predmetnog nastavnika i kolege koji je jedini kopetentan u tom trenutku i donio je ocjenu dovoljan(2) i sad bi Nastavničko vijeće donijelo odluku da učenik bez obzira na ocjenu tog nastavnika ide dalje u višu kvalifikaciju, to je glupo. Primljeno na znanje Škola koja provodi nastavak obrazovanje dužna je upisati učenika čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Za učenika koji želi nastaviti obrazovanje, a prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, odluku donosi nastavničko vijeće škole.
43 Marijana Tečić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Učenicima koji žele nastaviti obrazovanje u sustavu svakako bi to trebalo omogućiti bez obzira na prosjek ocjena. Nastavničko vijeće škole ne bi trebalo odbiti takav zahtjev. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
44 MARTINA BISTROVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se sa prijedlogom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u tome da se učenicima i s manjim prosjekom od 3,50 omogući nastavak školovanja. Uporno učenike stavljamo u kalupe i ocjene, a ne promatramo njihov individualni trud, angažman i osobni interes biranja obrazovanja i samog školovanja. Moramo imati na umu da se učenici često u počecima ne snađu u zanimanjima koja su prvotno odabrali, te često dožive pad ocjena i gube motivaciju jer ne postižu očekivane rezultate. Povratak na "bolje" je individualan i kod nekih traje duže, što često ne rezultira prosjekom 3,50. No, ako je učenik odgovoran, zreo, spoznao što želi i pri tome uporan ne vidim razloga za pružanja mogućnosti napretka na višu razinu kvalifikacije. No pravo je pitanje da li je Nastavničko vijeće ili stručna služba škole mjerodavna u prosudbi učenikovih kompetencija i sposobnosti. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
45 Martina Mašić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu jer sam mišljenja da treba dati šansu učenicima koji žele postići višu razinu obrazovanja i kvalifikacije. S poštovanjem, Martina Mašić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
46 Martina Sesar PRAVILNIK Podržavam odluku za nastavak obrazovanja učenika sa manjim prosjekom od dosada navedenog, jer ocjene nisu garancija da će netko biti izvrstan radnik u svijetu rada.Vrlo često smanjene sposobnosti učenja kompenzirane su sposobnostima snalaženja i odličnog funkcioniranja u socioekonomskim uvjetima i okruženjima. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
47 Milena Janković PRAVILNIK Poštovani, ne podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Vjerujem da se svakom učeniku treba individualno pristupiti u donošenju takve odluke, ali isto tako, učenik treba doprinijeti svojim zalaganjem i svjesnošću da prosjek mora biti veći od 3,50 za nastavak obrazovanja. Nastavak obrazovanja je zasluga i nagrada za dosadašji rad. S poštovanjem, Milena Janković Primljeno na znanje Škola koja provodi nastavak obrazovanje dužna je upisati učenika čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Za učenika koji želi nastaviti obrazovanje, a prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, odluku donosi nastavničko vijeće škole.
48 Milojka Rataić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Na taj ćemo način vertikalnu prohodnost učiniti dostupnijom i omogućiti mladim osobama da napreduju prema vlastitim afinitetima i sposobnostima. S poštovanjem, Milojka Rataić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
49 Natali Miletić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani slažem se s prijedlogom pravilnika. Smatram da je NV dovoljno kompetentno u odlučivanju o nastavku školovanja pojedinih učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
50 Natalija Stjepanek PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Smatram da je mogućnost nastavljanja obrazovanja važna za mlade ljude i tržište rada. Hoće li oni uspjeti ostvariti ishode više razine ovisi o njima samima, ali je dobro ostaviti mogućnost i pružiti priliku mladim ljudima koji vrlo često postanu tek kasnije svjesni važnosti obrazovaja i cjeloživotnog usavršavanja, S poštovanjem, Natalija Stjepanek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
51 Patricija Hercog PRAVILNIK Lijep pozdrav! Slažem se s prijedlozima iznesenima Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Mogućnost nastavka obrazovanja od izuzetne je važnosti za mlade ljude. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
52 RAJKA IVANKO PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Neki učenici kasnije sazriju, ili kasnije otkriju svoje ambicije i ciljeve, te tim mladim ljudima treba dati šansu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
53 renata andrović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Mislim da ukoliko netko želi treba dobiti mogućnost nastavljanja obrazovanja. O tome kako će se snaći ovisi o samom polazniku i njegovim ambicijama. Srdačan pozdrav Renata Andrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
54 Stjepan Ostroški PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Osobno smatram da treba dati šansu svim učenicima koji žele postići višu razinu kvalifikacije, a isto temeljim na činjenici da dio učenika tijekom trogodišnjeg obrazovanja, nakon što steknu određenu zrelost, želi nastaviti obrazovanje što nije bio slučaj kod izbora razine kvalifikacije prilikom upisa u srednju školu. S poštovanjem, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
55 Sunčica Sabljak PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlozima, posebno s onim dijelovima koji se odnose na odluke koje donosi Nastavničko vijeće. Također smatram da je prijedlog prilagođen uvjetima u kojima danas živimo i radimo. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
56 VESNA ŠUMANAC PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu jer sam mišljenja da treba dati šansu učenicima koji žele postići višu razinu obrazovanja i kvalifikacije. S poštovanjem, Vesna Šumanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
57 VESNA VUJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s ovom dopunom Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije i učenicima čiji je prosjek manji od 3,50 i da o tome odluku donosi nastavničko vijeće koje najbolje poznaje rad učenika. Zašto ne dati priliku ili novu šansu učeniku koji je zaslužio. Lijepi pozdrav Vesna Vujević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
58 Vicko Marušić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Mislim da svatko treba dobiti mogućnost ukoliko to želi da može nastaviti obrazovanje, a vrijeme će pokazati koliko učenik stvarno može završiti višu razinu kvalifikacije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
59 Vlatka Đido PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Mišljenja sam da treba dati šansu svim učenicima koji žele nastaviti obrazovanje. S poštovanjem, Vlatka Đido Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.
60 Željka Gal PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu. Mnogi učenici žele nadograditi svoje znanje i daljnje obrazovanje pa im u tom slučaju treba dati i mogućnost istog bez obzira na prosjek ocjena u prethodno završenim razredima. S poštovanjem, Željka Gal Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju na e-savjetovanju.