Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Pavišić Filipić I. Opće odredbe, Članak 2. U Članku 2., stavak 4. predlažem izbacivanje teksta „različit od Motriteljskog sustava“. Prihvaćen Tekst "različit od motriteljskog sustava" je izbačen iz teksta.
2 Vesna Pavišić Filipić I. Opće odredbe, Članak 2. Definicija motriteljskog sustava iz Članka 2., stavka 3. razlikuje se od definicije motriteljskog sustava iz Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, članak 3., točka 19., koja glasi „motriteljski sustav – jedinstveni Meteorološki i hidrološki motriteljski sustav Republike Hrvatske kao integralni dio europskih i globalnih motriteljskih sustava u skladu s važećim standardima Svjetske meteorološke organizacije koji se uspostavlja radi sustavnog praćenja i istraživanja stanja i promjena vremena, klime, voda i mora, otkrivanja, prognoziranja i rane najave opasnih meteoroloških i hidroloških pojava i nepogoda, kao i praćenja klimatskih promjena na području Republike Hrvatske“ Pojmovi motriteljskog sustava u Zakonu i pravilnicima trebali bi biti jednaki. Primljeno na znanje Točke 3. i 4. su izbačene iz Pravilnika. Pojam "motriteljski sustav" je definiran u Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.
3 Vesna Pavišić Filipić I. Opće odredbe, Članak 2. U opisu pojma druga mreža u Članku 2., stavak 2. izbaciti riječ „dopunskih“. Druga mreža je dopunska mreža državnoj mreži, ali nije dopunska za ostale korisnike. Prihvaćen Riječ "dopunskih" je izbačen iz teksta.
4 Vesna Pavišić Filipić II.  Odnos državne mreže i drugih mreža, Članak 3. Članak 3. stavak 6. treba uskladiti s Člankom 12., stavkom 1. Pravilnika o arhiviranju podataka, produkata i informacija. Primljeno na znanje Članci su usklađeni.
5 Vesna Pavišić Filipić II.  Odnos državne mreže i drugih mreža, Članak 3. Članak 3., stavak 4. trebao bi se odnositi na sve vrste mreža. Potrebno je uz meteorološke i hidrološke podatke dodati i oceanografske i fenološke. Članak 3., stavak 4. kaže da svaki korisnik koji ima barem jednu postaju, bilo koje vrste, ima pravo pristupiti svim podacima, bazama svih mreža Državnog zavoda.. Korisnici bi trebali imati mogućnost pristup svojim podacima i podacima državnih mreža. Ostalim podacima korisnik pristupa se na zahtjev. Prihvaćen Stavak 4. članka 3. sada glasi: "Vlasnici podataka drugih mreža imaju pravo u svojstvu korisnika pristupati svojim podacima i arhivskoj bazi podataka meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških podataka Državnog zavoda. "
6 Vesna Pavišić Filipić III.  Način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, Članak. 4. U Pravilniku nije definiran pojam godišnji program rada i njegov sadržaj. Kad se radi o drugim mrežama, korisnički program rada postaja utvrđuje pravna osoba prema svojim potrebama. Plan može biti godišnji, višegodišnji ili kraći od godine dana, a korisnik ga može odrediti kroz plan održavanja ili neki drugi korisnički plan, a ne samo kroz godišnji program rada. Prihvaćen Riječ "godišnji" je izbačena iz članka.
7 Vesna Pavišić Filipić III.  Način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, Članak 5. Navod iz Članka 5, stavka 4. nalazi se u članku 7. stavku 1. Pravilnika o arhivi podataka, produkata i informacija. Prihvaćen Navod je brisan.
8 Vesna Pavišić Filipić III.  Način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, Članak 5. U Članku 5. stavku 1. predlažem zamjenu teksta „poslove održavanja na drugoj mreži“ s „poslove mjerenja na drugoj mreži“ ili „poslove upravljanja na drugoj mreži“. Održavanje druge mreže može obavljati sam korisnik ili netko u njegovo ime. Mjerenja, obradu i kontrolu podataka može na drugim mrežama obavljati Državni zavod. Prihvaćen Tekst "poslove održavanja na drugoj mreži" je zamijenjen tekstom "poslove mjerenja na drugoj mreži".
9 Vesna Pavišić Filipić III.  Način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, Članak 6. članak 6. stavak 2. - U Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti ne navode se pojmovi pravila i preporuke Svjetske meteorološke organizacije nego smjernice Svjetske meteorološke organizacije. Potrebno je ujednačiti pojmove u Zakonu i pravilnicima. Prihvaćen Pojmovi su ujednačeni.
10 Vesna Pavišić Filipić III.  Način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, Članak 6. U Članku 6. stavku 1. predlažem zamjenu teksta „poslove održavanja na drugoj mreži ne obavlja“ s „poslove upravljanja drugom mrežom ne obavlja“. Vlasnik druge mreže ne obavlja samo održavanje u tehničkom smislu kako se sugerira u ovom članku. Prihvaćen Tekst „poslove održavanja na drugoj mreži ne obavlja“ je zamijenjen s „poslove upravljanja drugom mrežom ne obavlja“.
11 Vesna Pavišić Filipić IV. Način izvješćivanja, Članak 7. članak 7. stavak 2. - Službeni podaci iz drugih mreža ne moraju biti financirani na isti način kao i podaci s državne mreže te uvjeti za korištenje podataka ne mogu biti definirani na isti način kao za državnu mrežu. Podaci su vlasništvo vanjskog korisnika i Zavod ne može s njima slobodno raspolagati i prodavati ih po vlastitim cjeniku. Vlasnik podataka mora dati suglasnost Zavodu za korištenje podataka i za davanje trećim osobama, kako je navedenu u Članku 8. ovog Pravilnika. Prihvaćen Stavak 2. članka 7. sada glasi: "Službeni podaci druge mreže se mogu davati na zahtjev vanjskim korisnicima, uz suglasnost vlasnika podataka."
12 Vesna Pavišić Filipić V. Opseg i dinamika razmjene podataka državnog motriteljskog sustava s drugim motriteljskim sustavima, Članak 8. Ovaj pravilnik određuje odnos Državne mreže i drugih mreža. U ovom članku uvodi se pojam razmjene podataka. Predlažem zamjenu teksta „Protokol, opseg i dinamika razmjene podataka“ s tekstom „ Opseg i način dostupnosti podataka“. Prihvaćen Tekst „Protokol, opseg i dinamika razmjene podataka“ je zamijenjen s tekstom „ Opseg i način dostupnosti podataka“.