Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore proizvođačima šećerne repe zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandra Manojlović PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Ako je namjera da se nadomjeste gubitci nastali usled pandemije COVID-19, potpore treba dodijeliti proizvodjačima za tekuću (2021.) godinu. Reparima koji su ove godine imali prosjek 30-40t/ha ne vrijedi puno potpora za sljedeću godinu jer se i pored nje neće usuditi da je siju. Takodje, to se ne može nazvati potporom za pretrpljenu štetu, već je to subvencija isključivo za održanje nivoa proizvodnje u budućnosti odnosno mjera kojom se privlače novi proizvodjači. Primljeno na znanje Osim izravnih potpora, potpore za 2021. godinu proizvođači šećerne repe mogu ostvariti i sukladno Programu potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, kao de minimis potporu u poljoprivrednom sektoru.
2 TIHOMIR KLEMENT PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 1. UVOD Svakako nisam znao da covid- 19 napada i šečernu repu. Al čovijek uci dok je živ. Od pretrpljene štete zbog nesigurnosti poljoprivrednika i smanjivanja zasijanih površina sigurno je veća šteta uzrokovana zatvaranjem hrvatskih šečerana u nedavno vrijeme i samnjivanje ukupne količine preradbenih kapaciteta, a samim tim i otkupa. Tako da tko će i za koga otkupljivati šećernu repu ako nema tvornica za preradu. Primljeno na znanje Pandemija virusa COVID-19 je na globalnoj razini snažno pogodila gotovo sve sektore gospodarstva, pa tako i poljoprivredu. U uvjetima globalne krize, poljoprivredne kulture kao što je šećerna repa zahtijevaju veća ulaganja i nose veći rizik, te veću neizvjesnost u pogledu prihoda. Na taj način, kao izravna i neizravna posljedica ove pandemije, dolazi do snažnog smanjenja sjetvenih površina u obje godine pandemije 2020. i 2021. godini, a ovim Programom se nastoji osigurati zadržavanje i povećanje proizvodnje šećerne repe u Republici Hrvatskoj koja je u ovom trenutku neizvjesna.
3 Franjo Golubić PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 3. CILJ PROGRAMA Nije točno niti istinito da će se ovim programom potpore proizvođačima šećerene repe da će se sanirati pretrpljeni gubici i osigurati likvidnost koji su sijali šećernu repu za vrijeme pandemije Covid -19 jer se ista potpora ne planira isplatiti za eventualne gubitke proizvođača šećerne repe zaključno do 31.12.2021. godine već se isplata potpore planira tek za proizvodnu 2022. godinu kao mjera za stimulaciju sjetve šećerne repe na novim planiranim površinama. Smatram stoga da s ovim programom potpore ne sanira eventualna šteta koji su proizvođači pretrpjeli u 2020. i 2021. godini, a koju štetu treba obrazložiti i točno utvrditi sukladno Privremenom okviru - Covid-19 veće se ovom potporom posredno pomaže Hrvatskoj industriji šećera d.o.o. (HIŠ) u cilju da se ne poveća otkupna cijena šećerne repe proizvođačima, sukladnu porastu troškova proizvodnje. Naime, u planu poslovanja društva HIŠ, koji je sastavni dio Programa restrukturiranja iz predstečajne nagodbe za VIRO d.d. i Sladoranu d.o.o. iz 2020. godine jasno proizlazi da se otkupna cijena šećerene repe u 2022. godini planira u iznosu od svega 299,75 kn/t, a što iznosi 1,62% više od otkupne cijene iz 2021. godine dok se za 2023. godinu planira otkupna cijena od 304,63 kn/t, a što iznosi 3,29 % više od otkupne cijene iz 2021. godine . Jasno je da ovakve otkupne cijene ne mogu zadovoljiti poljoprivredne proizvođače šećerne repe i smatram da je to pravi razlog smanjenja sjetvenih površina pod šećernom repom, a ne utjecaj pandemije Covid-19 jer su iste površine koje su ranije u plodoredu korištene za sjetvu šećerne repe zasijane drugim kulturama. Prema podacima koji su objavljeni na internetskim portalima proizlazi da je Europska komisija nije odobrila novi predloži Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2022.-2027. godine iz razloga što isti nije suglasan pravilima tržišnog natjecanja te Ministarstvo ovim putem, bez stvarne namjere da namiri stvarnu štetu dosadašnjim proizvođačima šećerne repe uslijed pandemije Covid-19 nastoji protivno propisima i suprotno odredbama Privremenog okvira Covid-19 donijeti ovaj Program samo za 2022. godinu, i to radi poticanja sjetve šećerne repe za ubuduće. Isključivi razlog donošenja Programa su niske ponuđene otkupne cijene prerađivača šećerne repe u budućem razdoblju a ne nadoknada stvarnih šteta koje su pretrpjeli radi pandemije Covid-19. Smatram da se ovaj Program treba povući i doraditi tim više što je na isto upozorio OPG Manojlović Nebojše u svom komentaru uz navođenje da je proizvođačima tek u 2020. godini isplaćena naknada za dvije proizvodne godine, za 2019. i 2020.godinu, pa je to stvorilo gubitak povjerenja u prerađivače šećerne repe zbog nepravovremene isplate otkupljene šećerne repe i suviše nisko postavljene otkupne cijene najbitniji su razlozi za smanjenje površina pod šećernom repom, a ne pandemija Covid-19. Primljeno na znanje Kao pomoć proizvođačima šećerne repe, Vlada Republike Hrvatske je u 2019. godini donijela Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, a Ministarstvo poljoprivrede i dalje poduzima niz koraka kako bi se osigurao nastavak Programa potpore proizvodnji šećerne repe koji bi se kao takav učinio dugoročnijim i povoljnijim za sve proizvođače. Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2022. do 2027. godine koje je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, prihvatljiv je od strane Europske komisije kao Program potpore male vrijednosti (de minimis), ali to znači i ograničenje državne potpore po proizvođaču do 20.000 EUR-a u tri godine. Kako bi se proizvođačima šećerne repe ipak omogućilo da iznosi državne potpore budu veći, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo ovaj Program, a iako se zbog pravila Privremenog okvira-COVID 19 donosi za razdoblje od jedne godine, najvećem dijelu proizvođača šećerne repe osigurava i efektivnu isplatu potpore.
4 Franjo Golubić PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 4. PRIHVATLJIVE POVRŠINE Predlažem ukidanje ograničenja prihvatljive površine minimalno od 1ha jer isto predstavlja stavljanje proizvođača u diskriminirajući položaj i nema uporišta u zakonu, a ujedno je suprotno odredbama Ustava RH. Ako je cilj da se povećaju površine pod šećernom repom onda u svakom slučaju treba odlučiti da šećernu repu zasiju svi zainteresirani proizvođači i na površinama manjim od 1ha. Primljeno na znanje Kako bi se u skladu sa ovim Programom proizvođačima šećerne repe mogla isplatiti potpora, korisnici potpore ipak moraju ispunjavati određene minimalne uvjete odnosno moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod šećernom repom u 2022. godini, pri čemu minimalna površina pod šećernom repom iznosi 1,0 ha.
5 OPG Manojlović Nebojša PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 4. PRIHVATLJIVE POVRŠINE Ovdje bi trebalo ispraviti i definirati da su prihvatljivi korisnici oni koji su šećernu repu sijali i za nju podnijeli zahtjev za potporu 2021. godine. Jer naime mi smo bili uskraćeni za potpore koje su drugi proizvođači mogli ostvariti za pad prihoda u 2020. jer su nam u toj godini isplaćene zarade za dvije proizvodne godine (2019. i 2020.). Druga stvar je da smo mi koji smo sijali repu i ove godine zbog tržišta šećera ostali na cijenama prije krize, a sada u novu sjetvu treba da idemo sa višetruko većim cijenama repromaterijala. Prema tome ovo ne bi bila pomoć pogođenima, nego motiviranje novih korisnika da uđu u sjetvu ove kulture. Primljeno na znanje Sadašnji Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine sa primjenom završava ove godine. Kako bi se potpora proizvodnji šećerne repe nastavila i u 2022. godini, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo ovaj Program kao prijelaznu mjeru od jedne godine, obzirom da su limiti državne potpore u skladu sa odredbama Privremenog okvira – COVID 19 povoljniji i iznose 225.000 EUR po proizvođaču i time najvećem dijelu proizvođača šećerne repe osiguravaju efektivnu isplatu potpore. Stoga se uvjeti koje korisnici potpore moraju ispuniti odnose na godinu za koju se potpora može ostvariti.
6 Franjo Golubić PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Prijedlog potpore nije usklađen s odredbama Privremenog okvira Covid-19 jer se ista može dodijeliti samo dao 31.12.2021. godine i to za stvarnu utvrđenu i obrazloženu štetu, a u ovom slučaju proizvođačima se ne nadoknađuje šteta već država potporu uvjetuje i daje proizvođačima radi stimuliranja sjetve šećerne repe u idućoj godini umjesto da prerađivači značajnije povećaju otkupnu cijenu šećerne repe uslijed velikog porasta ulaznih troškova proizvodnje. Predlažem da se utvrdi jedinstveni iznos potpore po hektaru za sve proizvođače a ne različit prema broju zasijanih hektara jer troškovi proizvodnje su približno isti po hektaru zasijane površine. Smatram da se ne jednako postupanje može propisati samo zakonom, u skladu sa Ustavom RH uvažavajući načelo proporcijalnosti, a ne Programom i Pravilnicima kao provedbenim aktima niže pravne snage. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.