Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Repustić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, Članak 3. Dokumentacija operacijskih sestara instrumentarki je snažan alat u osnaživanju sustava sigurnosti bolesnika u operacijskim salama tijekom perioperacijskog perioda. Neophodno je da bude zakonski propisana i da se neizostavno vodi u svim operacijskim salama. Ista također doprinosi afirmaciji rada operacijskih sestara instrumentarki i podizanju razine profesionalnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Marin Repustić DODATAK, PRILOG 15. U predstavljenoj dokumentaciji operacijskih sestara instrumentarki sadržane su sve potrebne liste (prije operacijska, intra operacijska i neposredna poslijeoperacijska zdravstvena njega), sve sastavnice dokumentacije sačinjene su od strane ekspertne skupine Hrvatskog društva operacijskih sestara u suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara i standardizirane su, tako da su primjenjive u svim zdravstvenim ustanovama i na svim kategorijama pacijenata bez iznimke. Identifikacijska lista podrazumijeva identifikaciju pacijenta i identifikaciju osoblja i time se sprečavaju NND- operacija pogrešnog pacijenta, ili pogrešne strane tijela. Lista prijeoperacijske zdravstvene njege podrazumijeva potvrđivanje i provođenje svih potrebnih aktivnosti operacijskih sestara instrumentarki prije početka operacijskog zahvata, također obuhvaća sve potrebne elemente opisa stanja pacijenta prije operacije. Lista intraoperacijske zdravstvene njege podrazumijeva sve aktivnosti operacijskih sestara tijekom operacijskog zahvata i ujedno kalkulaciju vremena utrošenog na pripremu operacijske sale, sam operacijski zahvat i spremanje sale nakon operacijskog zahvata, što dodatno afirmira rad instrumentarki. Lista posljeoperacijske zdravstvene njege (dok je pacijent u skrbi operacijskih sestara instrumentarki) podrazumijeva opis stanja pacijenta nakon operacijskog zahvata i aktivnosti sestara instrumentarki u tom dijelu perioperacijske skrbi. Sve sastavnice (liste za brojanje instrumenata i kompresa kao i standardizirani planovi zdravstvene njege u skladu su sa zahtjevima profesionalne odgovornosti, planiranja zdravstvene njege i usklađene su sa EORNA preporukama za vođenje dokumentacije). Nadalje, sve liste su detaljno opisane kao i razlozi za evidentiranje pojedinih podataka. Potrebno je znati da kvalitetna dokumentacija operacijskih sestara instrumentaki uz sve prethodno navedeno, ujedno predstavlja temelj za edukaciju, znanstveno istraživački rad i napredovanje profesije. U ime Hrvatskog Društva operacijskih sestara: Ivanka Budiselić Vidaić, Marin Repustić, Slavica Berić, Renata Habeković, Željka Vondraček. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.