Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Namjerno ili slučajno su izostavljene kaznene odredbe za prekršitelje ili će to biti definirano negdje drugdje? Ako da gdje i kad.? Prihvaćen Kaznene, odnosno prekršajne odredbe propisuju se zakonom, u ovom slučaju prekršajne odredbe dio su Zakona o održivoj uporabi pesticida.
2 TIHOMIR KLEMENT Odgovorna osoba, Članak 11. Iako je uvedena obveza polaženja edukacije poljoprivrednika i nositelja opgova o korištenju pesticida te o testiranju ispusta šprica i pumpi i dalje ostaje da tko želi bez problema može nabaviti pesticit na tuđu iskaznicu. Također i same edukacije su najčešće odrađenje reda radi da se zadovolji forma , a bez prave edukacije. Primljeno na znanje Pozivamo Vas da svaku uočenu nepravilnost u provedbi sustava održive uporabe pesticida prijavite Državnom inspektoratu Republike Hrvatske što možete učiniti direktno putem službene stranice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
3 Jao nama Savjetnik, Članak 12. Poštovana Ministrice , i svi oni koji ste pisali ovaj zakon, želio bih vam se zahvaliti što nas fitofarmaceute bacate u rang običnih skladišta i prodavača(uz dužno poštovanje prema tim zanimanjima). Smatram da fitofarmaceut ima mnogo više iskustva od nekoga tko je tek izašao sa fakulteta, a s druge strane smatram da agronomima nije mjesto u prodavaonicama/polj.ljekarnama. Hvala vam što moje radno iskustvo bacate u kantu, i degradirate moje znanje i iskustvo. Već je i sada mnogo radnih mjesta upitno zbog ovakvih zakona, koliko ljudi mora dobiti otkaze nakon mnogo godina rada, samo zato što netko smatra da smo nekompetentni. Prihvaćen U postupku je donošenja novi Zakon o održivoj uporabi pesticida temeljem kojeg će fitofarmaceuti moći davati savjete za prodaju sredstava za zaštitu bilja te samostalno prodavati sredstva za zaštitu bilja.
4 TIHOMIR KLEMENT Evidencija registriranih pesticida, Članak 29. Ostaje pitanje? Da li postoje trošarine ili neki drugi oblik naplate unošenja aktivnih tvari i to vrlo otrovnjih i njihovo ispuštanje u prirodu, te samim time njeno opterečenje tj. zagađenje tla vodotoka i zraka. Od svih evidencija da li postoji evidencija i za to? Evidencija zagađenja? Uzima li država i u kojoj količini naplačuje unos stranih otrovnih tvari koje se potom slobodno ispuštaju u prirodu. Bilo na amaterskoj ili profesionalnoj razini?? Propušta li država naplatiti zagađenje svoga tla to nije nigdje spomenuto? Primljeno na znanje Naknade u smislu PDV-a ili nekih drugih poreznih trošarina nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede niti je predmet Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida. Također želimo istaknuti da je registracija sredstava za zaštitu bilja uređena odredbama Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ i Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja kojima je propisano da se sredstvo za zaštitu bilja ne smije staviti na tržište ili upotrebljavati ako nije odobreno u dotičnoj državi članici.
5 TIHOMIR KLEMENT Ostale evidencije o pesticidima, Članak 32. Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici pesticida su obvezni voditi evidencije o pesticidima koje proizvode, uvoze, skladište i stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj Trebali bi imati obvezu preuzimanja otpadne ambalaže, njenog sigurnog skladištenja do pruzimanja ovlaštene tvrtke za reciklažu oporabu ili uništavanje. Ovo bi svakako trebalo biti zakonska obaveza. Što najčešće nije slučaj. Tako da lako see može vidjeti hrpa otpadne odpaćene ambalaže potrošenih pesticida u kanalima, šikarama i sl. Upravo iz razloga što svijest poljoprivrednika koji tako odbacuju ambalažu još uvijek nije na dbroj razini. No tu je i gore navedena institucija kriva jer nema stroge prakse o povratnom preuzimanju i obvezi preuzimanja Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici pesticida ipak je bitno da vode evidenciju o pesticidima koje proizvode, uvoze, skladište i stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Gospodarenje otpadom nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede te je Zakonom o održivoj uporabi pesticida člankom 2. stavkom 2. određeno da se na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se u odgovarajućoj mjeri propisi kojima je uređeno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.
6 TIHOMIR KLEMENT Ostale evidencije o pesticidima, Članak 32. Otpadna ambalaža pesticida nikako nemože spadati i biti zbrinjavana kao neopasni otpad. Prihvaćen Gospodarenje otpadom nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede te je Zakonom o održivoj uporabi pesticida člankom 2. stavkom 2. određeno da se na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se u odgovarajućoj mjeri propisi kojima je uređeno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.