Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BACAČI SJENKI PRAVILNIK Generalni komentar: ovaj Pravilnik ne obuhvaća sufinanciranja Kreataivna Europa - potprogram Media, koji u segmentu mreže i veliki partnerski projekti/programi nema nikakvo zagarantirano sufinanciranje u RH koje je pak ovim potprogramom i njegovim natječajima obavezno. Dakle izostavljanjem potprograma MEDIA ( a važno je ne brkati s programima festivala i filmske produkcije koje HAVC sufinancira i koji već ionako za iste programe za koje višegodišnje dobivaju sredstva) ovi programi koji iziskuju velike pripreme, izuzetno složena usaglašavanja i suradnju partnera (često 10+) nemaju nikakvim Pravilnikom predviđeno sufinaciranje. Uvrštavanjem i ovdje ovog podprograma uz specificiranje za jednostavno se riješava dinamika sufinanciranja i potiče apliciranje za velike projekte u ovoj kategoriji, čime se posljedično u RH donose znatna sredstva. Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) radi sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj osnovala Hrvatski audiovizualni centar (HAVC). U tom smislu, HAVC kao javna ustanova se bavi poticanjem proizvodnje audiovizualne djelatnosti i promicanjem audiovizualne kulture u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA te djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra. Predmetni Pravilnik provodi Ministarstvo kulture i medija i odnosi se na potprogram Kultura programa Kreativna Europa.