Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću o prijedlogu Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor