Izvješće o provedenom savjetovanju - JAVNO SAVJETOVANJE O UREDBI O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID , Članak 2. Članak 2. u kojem se navodi: ''U članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: >> Jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 od 1. siječnja 2015. godine iznosi 0,00 kuna<<'' je neprihvatljiv Prema Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i približnim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisju u okoliš oksidi sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 71/04), članku 5., jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 u 2004. i 2005 godini iznosila je 192 kn, a od 1. siječnja 2006. godine iznosi 310 kn. Jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 od 1. siječna 2015. godine iznosi 0,00 kuna. Prema članku 9. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 95/04, NN 142/13) naknade se do sada nisu ni plaćale u cjelokupnom iznosu već samo za 43% prijavljenih emisija. Pogodovanje velikim onečiščivačima okoliša provelo se i korektivnim poticajnim koeficijentima. S ciljem zaštite okoliša na način da se smanje emisije SO2 i NO2, jedinične naknade trebale su rasti te za 2015. godinu iznositi više nego 2006. godine. Ako se već želi pogodovati velikim onečiščivačima okoliša onda za nešto takvo postoje korektivni poticajni koeficijenti, koji u ovom slučaju gube svaki smisao. Samim time, neozbiljno je i smiješno da se u Uredbi istovremeno navode korektivni poticajni koeficijenti jedinična naknada u iznosu od 0,00 kuna. Nepoznato je iz kojeg se razloga naknada za 2015. godinu ukinula. Nije prihvaćen Pragovi ispuštanja propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN, broj 35/08). Donošenjem novog Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine, broj 87/15), s ciljem rasterećenja obveznika, podignute su vrijednosti pragova za ispuštanje SO2 i NO2. Za 2015. godinu predložene su izmjene vrijednosti jediničnih naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 za koju bi iznos bio 0,00 kuna s ciljem smanjivanja parafiskalnih nameta (ili drugih financijskih obaveza). Sukladno navedenom kada će biti potrebno, ista se može ponovno propisati.